Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet / Oikeustieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
"Oikeus oikeuksiin" : Hannah Arendt ja politiikan oikeus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rikoksentekijä on tuomittava vankeuteen elinkaudeksi" : Elinkautinen vankeusrangaistus suomalaisessa seuraamusjärjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Separate and unequal" : Homoseksuaalien adoptio-oikeus Suomessa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Well Dressed Thieves Doing Common Everyday Business" : Kuka ansaitsee saada rangaistuksen kartellirikoksesta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 finanssikriisin vaikutus pankkisääntelyyn Euroopassa ja Yhdysvalloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-kiinteistöjen erityiskysymyksiä kunnossapidon osalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-kiinteistöjärjestelmä kiinteistön omistusoikeuden ja vakuuskäytön kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-tulostuksen tekijänoikeudelliset kysymykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A brief overview of some techniques of colonization through international law : a reaprisal of the evangelizing mission in the contemporary international regimes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Law and Economics Approach to Problem of International Human Rights Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A paradigm shift in the attribution of responsibility for women’s human rights violations by transnational corporations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Public Service to Provide Renewable Energy : an Unexplored Possibility for the Member States of the EU?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuse of Dominance under Article 102 TFEU : Reconciling Issues of Competition Law and Data Protection Law of the EU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuse of Law and Beneficial Ownership as EU Anti-Avoidance Measures in the Post-BEPS World0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Access to protection : EU:n turvapaikkajärjestelmä pakolaisoikeuden sekä perus- ja ihmisoikeussääntelyn valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Account bank’s obligation to enable access to their customers’ account data and authentication procedures under the Payment Service Directive 2 : its relation to refusal to supply data and access to procedure0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acquisition Finance : Risk assessment and risk division between the parties in Leveraged Buyout transactions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actions for Annulment and the Right to Effective Judicial Protection : the Criteria for Admissibility under Article 263(4) TFEU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activist Investing Under the EU Market Abuse Regime0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adheesioprosessi ympäristörikoksen vahingonkärsijän oikeussuojakeinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advance Pricing Agreements and the Selectivity Criterion in EU State Aid Rules0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggregaattorit äänitteiden digitaalisessa jakelussa : Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiemman rikostuomion todistusvaikutus tuomioharkinnassa ja sen suhde syytetyn oikeusturvaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineellinen ja prosessuaalinen public policy kansallisessa ja kansainvälisessä välimiesmenettelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineettoman omaisuuden markkinaehtoisen siirtohinnan määrittäminen ja aineettomasta omaisuudesta saatavan tulon markkinaehtoinen jakaminen konserniyhtiöiden välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelu : Milloin on kyse aineettoman omaisuuden transaktiosta, josta on perittävä markkinehtoperiaatteen mukainen korvaus?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airline Liability for Passenger Delay and Denied Boarding0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akkusatorinen menetelmä rikosprosessiuudistusehdotusten valossa 1836-19390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktieägares lojalitetsplikt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL 103.2§:n tasinkoprivilegiin vetoaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäinen eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohteena : perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen ja vastuun jakautuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäinen kuolinpesän osakkaana ja perinnönjaossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäisen biopankkisuostumus : näkökulmia kansallisen oikeuden ja eurooppaoikeuden rajapinnoilta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeuden ulottuvuus : tarkastelussa negatiivinen suostumus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäisen päämiehen edustaminen ja holhousviranomaisen luvan vaativat kuolinpesän oikeustoimet lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäisiin kohdistuva markkinointi Internet-palvelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alentuneesti syyntakeisen rikoksentekijän rankaisemisen historiasta : kolmen vartin hullun vähäisempi vastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algoritmin vaikutusarvioprosessi – vaikutusarvioiprosessin avoimuus algoritmisen päätöksenteon oikeudellisena reunaehtona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algoritmisten päätöksentekojärjestelmien soveltaminen rikoksentekijän vaarallisuutta koskevassa tuomarin päätöksenteossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alisuoriutuvan työntekijän työtehtävien muuttaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkiodiagnostiikan valvottu terapeuttinen käyttö osana reproduktiivisia oikeuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholin etämyynti EU:n sisämarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkuperäislääkkeen valmistajan ja rinnakkaislääkkeen valmistajan väliset reverse payment -sovintosopimukset : arviointi EU:n kilpailuoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allegations of Criminal Conduct in International Commercial Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alustan vastuu tekijänoikeutta loukkaavasta sisällöstä ja arvokuiluongelma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alusten pysäytystoimet EUNAVFOR Atalanta –operaatiossa : kansainvälinen oikeus ja operatiivisen toiminnan haasteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambush-markkinointi urheilutapahtumien yhteydessä ja sen torjunta Suomen lainsäädännön nojalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattipätevyys ja epäpätevän työntekijän oikeudellinen asema0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattiurheilijan oikeudelliset keinot pelaajasiirtoriidassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Examination of Limited Liability and the Corporate Veil : When is piercing the corporate veil a proportionate violation of the principles of separate legal personality and limited liability?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysing the significance of moral, political and legal narratives in the NATO intervention in Kosovo in 19990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyysi merellä sijaitsevien verkkoallaslaitosten ympäristölupakäytännöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angloamerikkalaisten sopimusehtojen tulkinta liikesopimuksissa, joihin sovelletaan Suomen lakia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankara vastuu ja lakisääteinen vakuutus vahingonkärsijän näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anomalous Nature of Provisional Application and Its Meaning in the International Treaty-Making0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anonym födsel och ”babyluckor” : rättsliga problem gällande anonym bortgivning av barn i Europa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anonyma vittnen i den finska straffprocessen i ljuset av människorättsdomstolens rättspraxis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anonyymi todistelu ja perusoikeudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anonyymi todistelu uutena osana rikosprosessiamme : Anonyymin todistelun lähtökohdat ja lainsäätäjän valinnat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansaitsemattoman saatavan vakuuskäyttöön liittyvät riskit ja niihin varautuminen rahoittajan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarsbegränsningar vid fastighetsköp, graden av precision för ett giltigt ansvarsbegränsningsvillkor : ur ett nordiskt perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarsfördelningen av fukt- och mögelskador vid köp av begagnad bostadsfastighet eller bostad0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarsfördelningen mellan bolagsledningen och revisorn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antipiratismipolitiikan kansainvälisiä ja eurooppalaisia kehityslinjoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of essential facility doctrine in different industries0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of Sustainability Criteria in the EU ETS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of the Non-Intervention Principle to Low-Intensity Cyber Operations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of Universal Jurisdiction in International Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applying Article III of the Liability Convention to damage caused to space objects by collision with space debris0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apportti : käyttötilanteet, suorituksen ajankohta sekä luovutettava omaisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbetsdomstolen och diskrimineringstvister : om domstolens behörighet i diskrimineringsmål samt beröringspunkterna dem emellan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbitration and Non-Signatory Beneficiaries : Binding Parties Who Agreed to Nothing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbitration Clauses and Follow-on Cartel Damages Claims0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbitration in the EU : Where are we heading?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Are OPEC’s Production Quotas Challengeable under GATT Article XI?0 0 0 0 0 8 11 29 48 31 28 38 193
Armed Intervention by Invitation : Place and Applicability in International Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artificial Intelligence in the Formation of Contracts: An analysis of the adequacy of the Finnish contract law regime with regard to artificial intelligence0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvokilpailuvalintojen oikeudelliset ongelmat erityisesti yhdenvertaisuusnäkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvonlisäveropetosten kriminalisointivelvoite Euroopan unionissa : unionin tuomioistuimen roolista lainsäädäntöprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvonlisäverotuen tarkoituksenmukaisuus taksiliikennetoiminnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvonlisäverotuksen ratkaisutoiminnan ohjaus ja asiakirjajulkisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperien hallintarekisteröinti oikeuspoliittisesti tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperien suora ja moniportainen hallinta sekä tilinhaltijan oikeusasema arvopaperitililain mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperilainaus1 4 2 0 0 0 2 2 3 3 3 3 23
Arvopaperilainaus- ja takaisinostosopimukset osana rahoitusmarkkinoita0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 19 33
Arvopaperimarkkinalain 11:9.5:n put up or shut up -säännön tulkinnasta Suomen arvopaperimarkkinaoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperimarkkinalain mukainen yksissä tuumin toimiminen tasapuolisuuden ja tehokkuuden ristipaineessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperimarkkinaoikeudellisen olennaisuuskriteerin tulkinta sisäpiirintiedon ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperimarkkinaoikeudellisen vahingonkorvauksen määrittäminen jälkimarkkinoilla ja korvattavan vahingon määrää koskeva näytön arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperistaminen vakavaraisuusvaatimusten hallintakeinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperitilijärjestelmän sijoittajansuoja esineoikeudellisesta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakirjajulkisuus 2000-luvun Suomessa : Kansainvälinen yhteistyö julkisuuden rajoitusperusteena perusoikeusnäkökulmasta tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakirjojen editio ja disclosure siviiliprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaan oikeus kohtuuhintaisiin peruspankkipalveluihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaansuoja sijoituspalveluissa ja palveluntarjoajan informaatiovelvoitteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaansuoja vaihtoehtohoidoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaansuoja valmismatkajärjestäjän maksukyvyttömyystilanteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiamiehen asema ja toimivalta säätiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianajaja ja itsekriminointisuojan ulottuvuudet ulosotto-oikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianajajan bonuspalkkio - matkalippu oikeuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianajajan esteellisyys lojaalisuusvelvollisuuden perusteella muuttuneessa yhteiskunnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianajajan todistamiskielto : erityisesti oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kokonaisuudistuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianajajan vahingonkorvausvastuu muulle kuin päämiehelle aiheutuneesta varallisuusvahingosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianajajien vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa : Tarkastelunäkökulmana tutkintotodistusdirektiivi Suomessa ja Saksassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianajotoimeksiannon syntyminen ja sitovuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianmukaisesti ja tuloksellisesti : hallintolain 7 §:n palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus osana hyvää hallintoa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianosainen vai todistaja? : Oikeudenkäynnin osapuolten rooleista erityisesti oikeudenkäymiskaaren 17 luvun henkilötodistelua koskien0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianosaisen oikeus saada tietää lastensuojeluilmoituksen tekijä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianosaisjulkisuuden rajat riita-asian oikeudenkäynnin asianosaisen kannalta tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntija ja kolmas : siviilioikeudellinen tutkimus asiantuntijan vastuusta yli välittömän sopimussuhteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijalausunnon antajan vahingonkorvausvastuu sopimuskumppanille ja kolmannelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijalääkäreiden valvonta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijan korvausvastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijapalvelusopimusten synty sähköisesti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijatodistelu kiinteistökauppariidoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijatodistelu vahingonkorvausasiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijatodistelusta ennen ja jälkeen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistuksen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asioiden jakaminen Suomen yleisissä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assosiaatiosopimusten ja työperäistä maahanmuuttoa koskevan sekundaarilainsäädännön vaikutus kolmansien valtioiden kansalaisten asemaan EU:n jäsenvaltioiden työmarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuinkiinteistön kaupan laatuvirheestä johtuvan korvausvastuun vakuuttamisen ongelmakohdat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuntoyhteisömuotoisen ryhmärakennuttamishankkeen rahoitus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asylrätt i Finland för minderåriga : med särskild tyngdpunkt på ensamkommande barns rättigheter i processen under och efter asylbeslutet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att stifta rätt : Faderskapslagens 67 § i belysning av grundläggande och mänskliga rättigheter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attributing subsidiary shares and corresponding acquisition debt to a Finnish permanent establishment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurinkoenergialaitos rahoitusprojektina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurinkoenergialaitos rahoitusprojektina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurinkosähkön tuotanto ja myynti kotitalouksissa : lainsäädännön edistämisvaikutus ja kehitystarpeet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automaattinen finanssitilitietojenvaihto Suomen ja Sveitsin välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avainhenkilöriskien hallinta sopimuksin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avainsanamainonta ja tavaramerkin loukkaus hakukoneen toiminnan näkökulmasta : Yhdysvallat ja Euroopan unioni0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaruusromun ennaltaehkäisy osana avaruustoiminnanharjoittajan ympäristövastuuta – erityisesti avaruustoimintalain sääntelykeinojen toimivuuden kannalta tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avio-oikeudesta vapaa omaisuus ja puolison perintöoikeus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avioehtosopimuksen pätemättömyys ja osituksen esisopimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avioehtosopimuksen sallittu sisältö ja sopimusvapaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avioeron hinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avioliiton purkaminen Suomen kansainvälisen yksityisoikeuden mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviopuolisoiden keskinäiset velat ja niiden huomioiminen osituksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoimen lähdekoodin lisenssien määräykset edellytysopin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoimuuden käsite julkisessa hallinnossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoliitto, elatus ja asumisen tukeminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avopuolison esineoikeudellinen ja jäämistöoikeudellinen suoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avopuolison oikeudellinen suoja avoliiton päättyessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avopuolison työpanos ja hyvitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avtalskedjans ansvar för imagefel gentemot slutanvändaren0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avustusrikokset talousrikollisuuden muotona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åtalsuppgörelse i den finska straffprocessen : praktiska problem i förfarandets tillämpning och konkreta förbättringsförslag för förfarandets utformning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bankernas insättningsgaranti och finansmarknadernas stabilitet : en rättekonomisk studie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barnet i omhändertagningsprocessen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barnets rätt att höras vid behandlingen av vårdnadstvister i domstolsanknuten medling särskilt med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAT-päätelmien sitovuus ympäristönsuojelulain mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficial Ownership of Intangible Assets and Royalties in the Light of the OECD Model Tax Convention0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEPS-hankkeen multilateraalisen sopimuksen etua rajoittava määräys ja yleinen veronkiertoa koskeva määräys EU:n perusvapauksien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beskattning av livförsäkringar inom nationell rätt och vid gränsöverskridande situationer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Besvärsförbudet i 44 § i konkurrenslagen : en kränkning av de grundläggande och mänskliga rättigheterna? En kritisk granskning av förbudet att besvära sig över Konkurrens- och konsumentverkets inspektionsbeslut i ljuset av europadomstolarnas rättspraxis samt de nationella domstolarnas handlingsutrymme enligt den gällande lagstiftningen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Between Unity and Diversity : The Application of the Charter of Fundamental Rights in the Light of the Principle of Subsidiarity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevisvärdet i en anonym vittnesutsaga0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bid Rigging and Public Procurement Directive 2014/24/EU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Data as an Essential Facility : the Possible Implications for Data Privacy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Data ja tietokannat Euroopan Unionissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big dataa ja profilointia hyödyntäen tehdyn mainonnan merkitys sopimusoikeudellisena tarjouksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilnäthandel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIMCO:n SUPPLYTIME 2005 -vakiosopimuskaavakkeen tulkinta alusten aikarahtaussopimuksena : erityisesti pohjoismaisen oikeuden mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologisesta vanhemmuudesta sosiaaliseen vanhemmuuteen : Suomen vanhemmuuslainsäädäntö sateenkaariperheiden ja lapsen edun näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biometrinen tunnistaminen työelämässä : Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen rajoitukset ja edellytykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biopankkeihin liittyvät oikeudelliset ongelmat ja ratkaisumallit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biopankkilain 13 §:n mukainen biopankkisiirto eurooppalaisen käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen valossa : Tapauksena istukkaveripankin biopankkisiirto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biososiaalinen kriminologia ja sen rikosoikeudelliset, kriminologiset ja kriminaalipoliittiset kontribuutiot – fokusoidussa tarkastelussa syyntakeisuusinstituutio ja neurokriminologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioteknologisen keksinnön patentoitavuus : Erityisesti suhteessa perus- ja ihmisoikeuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitcoinin luovutus- ja louhintatulojen tuloverotuskysymykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BitTorrent-verkossa tapahtuvasta tekijänoikeusrikkomuksesta johtuvan kohtuullisen hyvityksen suuruuden määrittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BitTorrent-vertaisverkon ylläpitäjän rikosoikeudellinen vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blockchain musiikin tekijänoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blockchain-teknologia ja älykkäät sopimukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blockchains and the European Data Protection and Privacy Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolagsstämmans rådgivande röstning om ledningens ersättningar i börsbolag0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bots And Personal Data : Does The General Data Protection Regulation Appropriately Govern Processing By Bots?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Break fee : Oikeusvertaileva tutkielma irtaantumiskorvauksesta Yhdysvaltain, Ison-Britannian, Suomen ja Ruotsin oikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruk av lagstridigt erhållet bevis i beskattningen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business judgment rule : rapakon takaa suomalaiseen yhtiöoikeuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buyout-kaupan strukturointi ja johdon lojaliteettivelvollisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
By the Member State or through State Resources : The First Criterion of the Notion of State Aid pursuant to Article 107(1) TFEU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Can undue insistence on conformity with procedural due process create an impediment for economically inferior parties in attaining arbitral justice?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacity Mechanisms in Finland and Sweden and Their Compatibility with the Environmental and Energy Aid Guidelines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrier's Obligations and Liabilities in International Sea Carriage : A Comparative Study of the Nordic Maritime Codes, Chinese Maritime Code and Rotterdam Rules0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash pooling -järjestelmät osakeyhtiölain näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenges of EU Competition Law in Digital Markets0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenges to the Jurisdiction of an Arbitral Tribunal in International Commercial Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chameleons, Unruly Horses, Golden Eagles, and Sea Dragons : The Menagerie of Public Policy Exceptions to Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in the United States and Europe0 0 0 0 10 18 13 17 9 19 16 13 115
Child in the middle : Best interests of the child in the European Court of Human Rights in cases concerning public care and contact rights0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CISG:n mukaisen vahingonkorvausvastuun laajuus ja vastuuriskin hallinta : erityistarkastelussa tuotevahingot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Click-wrap ja browse-wrap -sopimustekniikat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Climate Change and the EC(t)HR : a Study of the Potential and Limitations of a Climate Change Litigation Case in the Context of the EC(t)HR0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coexistence of unregulated and regulated LNG terminals : An evaluation in the light of the Finnish gas market liberalisation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commersial Seabed Mining under State Jurisdiction and International Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Committing to Commitments : A Strategic Analysis of Article 9 Commitments in Abuse of Dominance Cases in the IT Sector0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common Reporting Standardin vaikutukset Suomen ja muiden oikeusalueiden väliseen finanssitilitietojen automaattiseen vaihtoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compability of Beneficial Owner Requirements Included in Tax Treaties with the Freedom of Establishment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative Study of Capital Systems and Protection of Creditors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Competition and Privacy in the Digital Age : The Legal Implications of the German Antitrust Office’s Facebook Decision0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Competition concerns related to Intellectual Property in Information Communication Technology Standardisation in European Union : Patent ambush0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compliance in Permissive and Reciprocal Open Source Licenses0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compliance-ohjelman vaikutus yrityksen vahingonkorvausvastuuseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compulsory licensing : EU competition law perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conceptualizing the European Regional Diversity on Collective Actions : How to Understand and Define the Right to Strike after the Rome II Regulation and Laval Quartet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conflicting Expert Evidence in International Commercial Arbitration : Means Available to Assist the Tribunal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constitutionalizing International Community : Responsibility for Balancing between Fundamental Procedural Rights and Security0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contract Interpretation and Supplementation : A Comparative Study of Finnish law, English law and the CISG0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contractually expanded review of arbitral awards : valid exercise of party autonomy or threat to international commercial arbitration?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control over Refugees : The Responsibility of UNHCR for Human Rights Violations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controversial Geographical Indications : The Scope of the EU Sui Generis Protection Scheme for Geographical Indications from a Trademark Perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cookie Consents and Notices under the EU Data Protection Framework0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate benefit konserniyhtiöiden välisissä liiketoimissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate Governance Codes in the Nordic Countries : The Reasons and Consequences of the Different Approaches0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate governance i kommunala aktiebolag0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Could Human Right to Water the Answer We Have Been Looking For? : A Critical Study of the Effectiveness of the Human Right to Water0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creativity within a Virtual World : Copyright in Video Game-Related User-Generated Content0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crime Against Humanity of Other Inhumane Acts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical assessment of the extraterritoriality of the EU General Data Protection Regulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cross Border Transfer under European Legislation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cross-Border Data Transfers and The Validity of the Privacy Shield0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cryptographic Software Export Controls in the EU6 3 1 1 0 0 0 1 1 0 4 2 19
Currency Undervaluation in International Law : A Case for the WTO?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyber Attacks and the Use of Force in International Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cybersecurity : what are the legal remedies and options available for companies to protect their IT infrastructure and their customers’ data?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D&O-vakuutukset osakeyhtiön johdon riskienhallintakeinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAC6-direktiivin pohjalta säädettyjen velvoitteiden suhde oikeusvarmuuteen ja oikeudenmukaisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data Processor’s Responsibilities under the General Data Protection Regulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data Subject’s Right to be Informed in the Context of Internal Whistleblowing : Reconciling the Principle of Transparency and Confidentiality of Internal Whistleblowing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawn raids and the right to privacy : A comparative study of how the European Convention of Human Rights, the European Union and Finland protect companies’ right to privacy in unannounced competition authority inspections0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De lege ferenda analysis and proposal for legislative revision with respect to the Finnish Arbitration Act 967/19920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defending against Hostile Takeover Attempts with Issue of Shares : Theoretical Approach0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Definition of Existing Aid under EU State Aid Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Definition of the relevant market in internet industry : Comparative analysis between the EU and China0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Definitionen av insiderinformation : en systematisering och tolkning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELAYED: Viivästys matkustajan ilmakuljetuksessa Euroopan unionissa : ylivarausasetukseen (EY) 261/2004 perustuva matkustajan oikeus vakiokorvaukseen lennon viivästyessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deliktivastuuseen perustuvan korvausvelan yleisen vanhentumisajan alkamishetki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delägarens självkontrahering i substans- och funktionsdogmatiskt hänseende0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Den aktiebolagsrättsliga acceptabiliteten av koncerninterna finansieringsarrangemang0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Den nationella skattebehandlingen av common law-truster i Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Designhuonekalujen suojaaminen jäljittelyltä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det finska tillräknelighetsinstitutet : En rättskomparativ de lege ferenda-analys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det prekontraktuella ansvaret i ljuset av culpa in contrahendo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detention of Unaccompanied Migrant Children in the European Union and the Principle of the Best Interest of the Child0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determination of the Substantive Law according to the ICDR International Arbitration Rules0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development and Use of Class Actions in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of the Contractual Remedies in the International Trade : Comparative Analysis and Example of Implementation in Standard Construction Contracts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of the Protection of the Geographic Indications of Origin in France and in the United States during the Early Twentieth Century0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitaalinen sisältö kaupan kohteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitaalisten verkkopalveluiden vapaa liikkuvuus : Geoblokkaus perusvapauksien toteutumisen esteenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digital Platforms And Competition Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diplomatic Assurances in the Cases of Expulsion to Torture : Right or Wrong?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Directors’ Liability in Finnish Capital Investment Business0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disclosure and delayed disclosure of inside information in the light of the EU Market Abuse Regulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diskriminering i arbetslivet på grund av familjeförhållanden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diskurssit seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvassa ihmiskaupassa Suomen oikeusympäristön näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispute Board Determination and Recourse to Arbitration: How has the Link between Dispute Board Determination and Arbitration been Clarified in the 2017 FIDIC Conditions of Contract, and in ICC Practice?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Document Production under the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Does Breach of Contract Pay? : The Disgorgement of Profits under the UN Sales Convention0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Does refusal to supply constitute abuse of dominant position? : A comparative study under the EU and Finnish competition law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doing Business in Space: The Framework for Commercial Space Activities and the Legal and Regulatory Challenges faced by the Commercial Space Sector – A Nordic Perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dokumentoidun sopimuksen etusijaan painottuvaan tulkintaan varautuminen modernissa toimintaympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dokumenttimaksu kahden osapuolen välisenä sopimuksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominerande marknadsställningens avtalsrättsliga inverkan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dopingvalvonnan olinpaikkatietomääräykset ja yksityiselämän suoja0 0 35 31 17 21 5 16 19 17 11 6 178
Drone Strikes in Yemen Against Suspected Al-Qaida Associated Forces : Legality Assessment under International Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drones-as-a-Service (DaaS) – An analysis of the Operator as Service Provider and its potential liabilities under light of Regulation (EU) 2019/9470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Due diligence -tarkastus julkisessa ostotarjouksessa : kohdeyhtiön hallituksen velvollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E-demokrati : Elektronisk röstning i ett informationssamhälle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earnout provisions and performance metrics in acquisitions of development-stage companies : challenges and opportunities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EconomicAnalysis of Pure Economic Loss under Chapter 5, Section 1 of the Tort Liability Act0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edellytysoppi liike-elämän kestosopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Editionsplikt och skyddet för företagshemligheter under domstolsprocess0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Editiovelvollisuus ja liikesalaisuuksien suoja riita-asian oikeudenkäynnissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edullisemmuussäännön synty ja sen asema voimassaolevana oikeutena sekä sen soveltamisen reunaehdot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edunvalvojan määrääminen hoitamaan alaikäisen testamentilla saamaa omaisuutta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edunvalvojan vahingonkorvausvastuu holhoustoimilain edunvalvontajärjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edunvalvontapalvelujen yksityistäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edunvalvontavaltuutukset käytännössä : vahvistettujen ja vahvistamatta jätettyjen valtakirjojen ongelmat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edunvalvontavaltuutus ja jäämistöoikeudellisesta etuudesta luopuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edunvalvontavaltuutus ja valtuutuksen antajan itsemääräämisoikeus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edustajan oikeus palkkioon ammattilaisjalkapalloilussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eettiset toimintaohjeistukset kansallisessa työoikeudessa : Tutkimus työnantajayrityksessä luotujen eettisten toimintaohjeistusten asemasta kansallisessa työoikeudessa ja velvoittavuudesta työsuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effective Application of Competition Law and the Right to Full Compensation : Class Actions as Potential Instruments in the Private Enforcement of EU Competition Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFFECTIVE ROAD TO QUANTIFICATION OF DAMAGES IN EU ANTITRUST LAW - ACTIONS FOR DAMAGES : A HINDER OR A FACILITATOR?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effects of Network Neutrality on Human Rights0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effektivitet och spärrverkan - Nationell rättssäkerhet inom skattebrott i förhållande till EU-skatterättslig effektivitet
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Efterbehandling i miljötillståndet : en studie i hur efterbehandlingsskyldigheter regleras i avfallsbranschens miljötillstånd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittujen henkilöiden siirtäminen Suomesta Viroon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei sallittujen valtiontukien käsite EU-oikeuden ja WTO:n säännösten valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei-ammattimaisen asiakkaan sijoittajansuoja vaihtoehtorahastossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei-ammattimaisen sijoittajan oikeus vahingonkorvaukseen sijoituspalveluyrityksen tiedonanto- tai selonottovelvollisuuden laiminlyönnin johdosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIS:n 2 artiklan loukkaukset terrorismintorjunnassa : millaisia loukkauksia on tapahtunut ja mikä niitä selittää?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elatusvelvollinen maksuvaikeuksissa : elatustuen takautumissaatavasta vapauttaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektroninen urheilu ja verotus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinkaarimalli ja rakennusurakoitsijan sopimusriskit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinkeinonharjoittajan käsite kilpailuoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinkeinovapaus perusoikeutena : Valtiosääntöoikeudellinen tutkielma elinkeinovapaudesta perusoikeutena erityisesti yksilön kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinluovutukset eläviltä henkilöiltä : Kuka voi kudoslain mukaan toimia elinluovuttajana?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinsuojelulain 44 §:n mukaiset kiireelliset toimenpiteet hallinnollisina pakkokeinoina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinsuojelun tehostamisesta rikosoikeudellisesta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläintenpitokielto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergency Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 59 53 141
Emissionjärjestäjän huolellisuusvelvoite ja comfort letter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emissionjärjestäjän selonottovelvollisuus ja vahingonkorvausvastuu listautumisannissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emissionsinstitutets ansvar för fel i prospektet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empty Voting : Tutkielma empty voting -ilmiöstä ja osakkeenomistajien muuttuneista käyttäytymismalleista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMU och EU:s ekonomiska integration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En granskning av giltiga konkurrensförbud i anställningsförhållanden : med särskild fokus på arbetstagare i ledande ställning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En nordisk fotbollsliga : en analys av utvalda juridiska spörsmål0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En ”samtyckeslags” direkta och indirekta inverkan : en jämförelse av våldtäktsbestämmelsen i strafflagens 20 kapitels 1 § och en ”samtyckeslag”0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enabling Privacy Compliance in New Technology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavours- ja efforts-sopimusehdot Englannin common law -oikeudessa : vertailukohtana Suomen sopimusoikeus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy Storage in the new Electricity Market Design : leveling the playing field and improving the Security of Electricity Supply0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enforcement by Execution of Mixed Arbitral Awards in the Light of Immunity from Execution Exemplified by the Sedelmayer Saga0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enforcement of International Arbitral Awards in the Midst of Complex Boundaries and Exceptions : What is the extent of their impact?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englannin inter vivos -trustien velvoiteoikeudelliset erityispiirteet ja siirrettävyys Suomen oikeuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enhancement of the Private Enforcement of Competition Law : A Success?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ennakkohinnoittelusopimukset osana kiellettyä valtiontukea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ennakkoon perittävän velan syntyminen yrityksen saneerausmenettelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ennakkoperintö jäämistöosituksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ennakkopäätösvalitus : näkökulmina toimivuus sekä ryhmä- ja pilottikanteiden tavoitteiden edistäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ennakoitavuusedellytys vahingonkorvausvastuun rajoittajana CISG:ssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus äitiyshuollossa : Lähtölaukaus päihdeäitien tahdonvastaiselle hoidolle?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ennen avioliiton purkautumista toimitettu ositus ja AL 107a §0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ennen tuomion antamista tapahtuvan vangitsemisen erityiset edellytykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensamkommande – barn eller asylsökanden? : En rättskomparativ analys av hur företrädarsystemen för ensamkommande barn i Finland och Danmark tar hänsyn till barnets bästa i asylprocessen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensidiga ränteändringsvillkor i kommersiella kreditavtal : Om bankens rätt till räntehöjning i ljuset av rättspraxis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensisijaisesti lapsia : Paperittomien alaikäisten perusoikeudet Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entreprenörens försäkringsplikt enligt YSE 38 §0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental Protection and the Free Movement of Goods : Emphasis on Waste Management0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epätyypilliset työsuhteet ja yhteistoiminta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equitable distribution : Oikeudenmukainen ositus Yhdysvaltain common law-osavaltioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equity Decoupling0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erehdyttäminen sopimuksentekotilanteessa : siviili- ja rikosoikeudelliset seuraukset sekä niiden välinen suhde0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erikoissijoitusrahaston sijoitustoiminta : sijoitusrahastolain 12 luvun ilmeneminen erikoissijoitusrahastojen säännöissä0 0 0 0 0 0 0 0 13 20 21 6 60
Erikoissijoitusrahastoon sijoittamista koskeva sopimus : Sitooko allekirjoitettu merkintälomake sijoittajaa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityinen oikeudellinen velvollisuus epävarsinaisissa laiminlyöntirikoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityisen tuen tarpeessa olevan henkilön oikeusasema0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityisesti standardiessentiaalipatenttien pakkolisensoinnille asetetut edellytykset Euroopan unionin kilpailuoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräät hallinnolliset seuraamukset ne bis in idem -kiellon rajatapauksina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esi- ja aiesopimukset : sitovuus, oikeusvaikutukset ja erottelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esineellinen tasajako perinnönjaossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esineiden internetin yhteensopivuus, standardit ja essentiaalipatentit Euroopan unionissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esirikoksen ja rahanpesun suhde esirikoksen konkretisoinnin, olosuhdetahallisuuden ja itsepesun näkökulmista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esisopimuksen erityispiirteet Suomen ja Venäjän oikeusjärjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esitutkinnan rajoittaminen osana syyteneuvottelua erityisesti perustuslain 21 §:n näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esitutkinnan viranomaisyhteistyö lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten selvittämisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esitutkinnassa käytetty johdattelu : merkitys, ilmenemismuodot sekä keinot sen käytön estämiseksi ja havaitsemiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esitutkinta-aineiston laatu todistusharkinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esitutkintakertomuksen näyttöarvo : kun henkilö poikkeaa kertomuksestaan tai ei anna kertomusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etuyhteysasemassa olevilta osapuolilta otettujen hybridilainojen korkojen vähennyskelpoisuus Suomessa : sääntelyn muutostarpeet, -paineet ja -mahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU Legislation on WEEE Recycling and its Failure to Close The Loop of Critical Raw Materials0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU Visa Policy : A Bastion of Exclusion or Patron of Refugees : The Case of the Humanitarian Visa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU-oikeudellinen palautuskanne ja vyörytykseen vetoaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU-oikeuden ja BEPS-hankkeen vaikutus tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustimiin Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU-oikeuden rajat välitystietojen säilytysvelvollisuuden asettamiselle ja säilytettyjen tietojen luovuttamiselle rikostorjunnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU-sääntelyn vaikutus yksipuolisen muutosoikeuden pidättämiseen ja käyttöön kuluttajasopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU-tavaramerkkien yleisen järjestyksen ja hyvän tavan vastaisuuden arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU-tietosuojan unionin rajat ylittävä ulottuvuus : Alueellinen soveltamisala ja kansainvälisten tiedonsiirtojen sääntely yhdysvaltalaisyrityksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU:n elatusapuasetus : harmonisoidut lainvalintasäännöt ja kansallisten elatusjärjestelmien diversiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU:n ja jäsenvaltion korvausvastuu EU-oikeuden rikkomisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU:n kertakäyttömuovidirektiivin johdonmukaisuusarviointi –tutkimus kertakäyttömuovidirektiivin tavoitteiden ja ohjauskeinojen suhteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU:n pakotepolitiikka oikeusturvan näkökulmasta : viimeisimpänä kehityspisteenä Ukrainan tilanteen johdosta asetetut pakotteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU:n perusvapauksien vaikutus exit-verotukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset sopimiselle käsittelijän suorittamasta alihankinnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen hallinnollinen sakko ja asianmukaiset menettelytakeet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU:n tietosuojalainsäädännön vaikutus kolmansissa maissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU:n uusi raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskeva direktiivi pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla : uudistuksen taustojen ja määräyksien analyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU:n valtiontukisääntöjen ja yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen välinen oikeudellinen suhde0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU:n veronkiertodirektiivin väliyhteisösäännösten vaikutuksista väliyhteisölakiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU:s föreslagna nya lagstiftning om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU:s nya marknadsmissbruksreglering : Hur påverkas de finländska sanktionerna mot insideraffärer och kursmanipulation?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan finanssivalvontajärjestelmä ja pankkiunioni0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan ihmisoikeussopimus ja ympäristö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan rajat ylittävät turvaamistoimet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan syyttäjänvirasto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan unionin ja Sveitsin välillä solmitun henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen vaikutus elinkeinoverolain 52 f §:n 3 momentin soveltamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan unionin kansalaisten perheenjäsenten liikkumis- ja oleskeluoikeudet perusoikeusnäkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan unionin kansalaisuus ja laajeneva oleskeluoikeus viimeisimmän oikeuskäytännön mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan unionin neljäs päästökauppakausi: Päästökaupan tavoitteet ja haasteet päästökauppauudistuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan unionin tietosuojasääntelyn tavoitteiden intressi-tasapainon juuret ja sen vaikutus tekoälyyn ja erityisesti koneoppimiseen liittyvän tietosuojasääntelyn ongelmiin ”right to explanation”-oikeuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan unionin uuden sähkön toimitusvarmuussääntelyn vaikutus Suomen tehoreservijärjestelmään ja sähköalan riskivalmiusjärjestelyihin komission ehdotusten perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurooppalainen suojelumääräys ja sen soveltaminen käytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurooppaoikeudelliset vähimmäisvaatimukset ja kansallinen tuomioistuinmenettely jäsenvaltion korvausvastuuasiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
European Emissions Trading and Carbon Leakage : Assessing the Need for Improvement in the ETS Directive29 33 9 19 10 24 19 15 31 13 19 14 235
European Union and the Smart Borders Package : A Critical Analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUT:n toimivalta ja rooli yhtenäispatenttijärjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eutanasia ja itsemääräämisoikeus : oikeus määrätä omasta kuolemasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of Extraterritorial Regulation of Central Counterparties and Euro-denominated Clearing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVL 18 a §:n mukainen korkovähennysrajoitus tulolähdejaon ja kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ex aequo et bono ja lex mercatoria kansainvälisessä välimiesmenettelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expansion of a business to the United States and its tax implications : a private equity firm’s perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert Witnesses and the International Court of Justice0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expulsion to torture : the principle of non-refoulement and international human rights law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights : Particularly concerning Military Conflicts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extraterritorial Human Rights Violations Committed by TNCs : Home State Responsibility0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extraterritorializing Immigration Control via Carrier Sanctions : State Responsibility for Refugee Protection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facial recognition in border management: Impact assessments as algorithmic accountability tools0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facing Fragmentation : Dispute Settlement in the World Trade Organization and Regime-Collisions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Factoring-rahoituksen toteutus ja takaisinsaantilain 14 §0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familjeförmögenhet i aktiebolag0 0 0 0 0 0 0 0 11 19 20 17 67
Family Reunification and International Protection Beneficiaries in the EU : Obligations of EU Member States under International Law, the ECHR and EU Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fashion Business and Human Rights0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FATCA ja suomalaisten finanssilaitosten velvollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fear of Delaware effect after Inspire Art; rhetoric or reality? Is harmonisation a solution?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fel i vara och överlåtelse av open source licensavtal i samband med företagsförvärv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fel vid hästköp0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felaktig bokslutsinformation som grund för utbetalning av medel ut ett aktiebolag : om förutsättningarna för ledningens ansvar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feminist Influences on Legal Frameworks for Sex Trafficking : International and Domestic Implications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final cut : elokuvateoksen valmiuteen liittyvät tekijänoikeudelliset ja sopimusoikeudelliset ongelmat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final Withholding Taxation of Portfolio Dividends in the Internal Market0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanssitransaktiovero ja tiiviimpi yhteistyö Euroopan unionissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland borde modernisera lagen om skiljeförfarande genom att implementera UNCITRAL:s modellag0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FinTech: Distributed Ledger Technology and Smart Contracts in Securities Markets : Validity and Enforceability of Smart Contracts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foreign Direct Liability Litigation as an Avenue for Circumventing the Corporate Veil: An Analysis of the UK Supreme Court Case Vedanta v Lungowe0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forever is a Long Time: The Validity and Enforceability of Perpetual Agreements0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOSFORIN KIERTO MAATALOUTEEN PUHDISTAMOLIETEPOHJAISISSA LANNOITEVALMISTEISSA YMPÄRISTÖOIKEUDELLISEN VARAUTUMISPERIAATTEEN VALOSSA – Keskiössä puhdistamolietelannoitteiden sisältämät orgaaniset haitta-aineet ja mikromuovit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fragmentation and Coherence : A Study into the Law of the World Trade Organization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRAND Commitments in SEP Licensing : Anti-trust Intervention or Not?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRAND Licensing and Remedies in the Standard Essential Patent Context : Searching for a balance between patent hold-up and valuation errors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friskrivningsklausuler vid fastighetsköp0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From Anti-Impunity to Protection : Making the Syrian Inquiry Commission Matter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From Francovich to Köbler and beyond : The evolution of a State liability regime for the EC9 9 1 4 6 1 17 52 59 102 320 195 775
Frustrated rights at the end of childhood : A study of the nexus between prolonged procedures and effective access to family reunification for unaccompanied minors in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funktionen och tolkningen av material adverse change-klausuler i företagsförvärvsavtal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fyller safe harbour-regeln i kommissionens återköpsförordning sin funktion?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förhandlingsansvar vid avbrutna avtalsförhandlingar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förhållandet mellan företagsansvar och det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet i Norden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förordnande av boförvaltare : med speciell insikt på behörighetskraven0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förordnande av intressebevakare för barn i förundersökning : särskilt om ansökningsförfarandet och valet av intressebevakare ur undersökningsledarnas synvinkel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förutsättningarna för en skriftlig behandling av brottmål i tingsrätten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förutsättningarna för psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och patientens rättsskydd vid fattandet av vårdbeslutet8 21 15 11 12 1 4 27 16 25 37 12 189
Föräldralösa verk som hinder för massdigitaliseringsprojekt : löser direktivet om viss tillåten användning av anonyma verk och lagen om användning av föräldralösa verk eller avtalslicenssystemet problemen?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAAR of the Anti-Tax Avoidance Directive : Interpretation and Effects on the Finnish GAAR of VML 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genombrott av avtalsförpliktelser : Om ansvarsgenombrott i avtalsförhållanden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geoblokkausta koskevien ehtojen sallittavuus tekijänoikeuden lisenssisopimuksissa : rajoittavatko ehdot kilpailua SEUT 101 artiklan vastaisesti?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globaali elinkauppa oikeudellisena ongelmana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global Financial Regulation : Examined Through the Example of Transnational Bank Supervision0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Global governance in the fashion industry – An analysis of the Fashion Industry Charter for Climate Action as an instrument of transnational regulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Google – Internetajan imperiumi eli hakukoneyhtio? : Googlen kilpailuoikeudellinen vastuu listauksen hakukonetuloksesta poistamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorgon kasvot : Poliittinen ja juridinen valta Carl Schmittin ja Hans Kelsenin Weimarin tasavallan aikaisessa ajattelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Green Bonds : vihreitä joukkovelkakirjoja koskevan sääntelyn sääntelyteoreettista arviointia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group Coordination Proceedings : A European Approach to Coordination of Insolvency Proceedings of Members of a Group of Companies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundlagsenliga språkliga rättigheter : en studie i tillämpningen av GL 122 § i regionförvaltningsreformen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundrättigheter och arbetsrelaterad människohandel i Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grynderiurakoitsijan vastuuperusteiden kehittymisestä Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haagin vuoden 1993 adoptiosopimus ja ulkomaisten adoptiopäätösten tunnustaminen Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haasteen tiedoksianto osakeyhtiölle riita-asian oikeudenkäynnissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haasteet aavan meren biodiversiteetin suojelun ja kestävän käytön hallinnollisessa säädöskehyksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hajautettu pienimuotoinen energiantuotanto uusiutuvilla energialähteillä : Sääntely, ohjaus ja edistäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallinnollinen sanktio ympäristöoikeudellisena seuraamuksena : de lege ferenda -näkökulma lievimpien ympäristörikosten sanktioimiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallinnollinen sähköinen päätöksenteko ja tiedoksianto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallinnollisten sanktioiden valtiosääntöoikeudellisista reunaehdoista erityisesti uuden tieliikennelain mukaisen liikennevirhemaksun näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallinnon muutos, korruptio ja virkamiesetiikka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallinto-oikeudellisen luottamuksensuojan toteutumisen edellytykset viranomaisen neuvontaa kohtaan oikeuskäytännön perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallintolain mukainen kuuleminen ja sen toteutuminen mielenterveyslain mukaisissa mielentilatutkimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallituksen jäsenen yhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvastuu venäläisessä osakeyhtiössä : vertailua Suomeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallitustiedon luovuttaminen avustajana toimivalle osakkeenomistajalle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hankintalain vastainen suorahankinta : kilpailevan toimittajan tehokkaat oikeussuojakeinot sekä näkökulmia oikeussuojan kehittämiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hankintalainsäädännön oikeusperiaatteet ja hankintasopimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hankintasopimuksen irtisanominen ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hankintasopimuksen syntyminen julkisissa hankinnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hankintasopimusten muutokset erityisesti avoimuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hankintaviranomaisten välinen yhteistyö Euroopan unionissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hankintojen kilpailuttaminen erityisesti julkisissa rakennus- ja käyttöoikeusurakoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Har ett villkor om väsentlig negativ ändring en självständig betydelse i finska låneavtal eller är den onödig pga. läran om befarat avtalsbrott, återvinning och/eller jämkning?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardening of Soft Law : Implementation of Transfer Pricing Guidelines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardship : en befrielsegrund enligt CISG?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harkintavallan väärinkäyttö : erityisesti virkarikosvastuun perustavan säännöksen tai määräyksen rikkomisen kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmoniserade unionsregler för hållbarhetsrelaterade upplysningar till slutkund – kan enhetliga unionsregler minska informationsbördan för slutkund?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Head of State Immunity from Foreign Criminal Jurisdiction and a Human Rights Exception : Legacy of the Pinochet Case0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Head of State Immunity in Foreign National Courts and International Criminal Tribunals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health Rights as a Limitation to Grant of Injunctions for Pharmaceutical Patents in the EU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen suojan soveltamisala, rajoitusedellytykset ja oikeushyvät Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöjen valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilökohtainen osallistuminen yritystoiminnan johtamiseen sukupolvenvaihdoksissa : Tutkielma verotuksen sukupolvenvaihdoshuojennuksen jatkamisvaatimuksesta osakeyhtiöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilörekisteririkos0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöstön edustajan määräytyminen ja sopimuskompetenssi yhteistoimintamenettelyssä työvoiman käytön vähentämisestä neuvoteltaessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöstön kannustinjärjestelmät työoikeuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöstörahastot ja tasapuolisen kohtelun velvoite0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöstöryhmän määrittyminen työehtosopimusten soveltamisalojen mukaisesti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötiedon käsite ja anonyymit tiedot eurooppalaisessa tietosuojalainsäädännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötiedot vaihdannan kohteena ja rekisteröidyn oikeus omiin tietoihinsa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen kansainvälinen siirtäminen : Henkilötietojen siirtäminen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen käsittelijän tietosuoja-asetuksen mukainen vahingonkorvausvastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen IT-palveluntarjoajalle : Tietosuojan ja tietoturvan hallinta osana ulkoistushanketta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen käsittelyä koskeva lainvalinta kuluttajille tarjottavissa pilvipalveluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen luovuttaminen ja yksilön suoja yrityskaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin : Turvasatamasta Yksityisyyskilpeen : Henkilötietojen suoja Schrems -tuomion jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen suoja Euroopan unionissa : Perusoikeuksien ja sisämarkkinoiden ristiaallokossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen suoja kaupallisessa profiloinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen suoja kilpailuparametrina yrityskauppavalvonnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen suoja uutena ja itsenäisenä perusoikeutena unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen suoja, oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus poistaa tiedot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen suojan suhde henkilötietojen hyödyntämiseen EU:n sisämarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen suojan toteutuminen kuluttajan luottokelpoisuuden määrittämisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötietojen suojan ulottuvuudet perusoikeutena Euroopan unionissa : yksityisyyden suojasta itsenäiseksi perusoikeudeksi – ja takaisin?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättöömyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkivakuutukset ja edunsaajalle aiheutuva palautusvastuu PK 3 luvun järjestelmässä0 0 0 0 10 18 16 29 38 37 42 27 217
Henkivakuutus jäämistösuunnittelun välineenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hinnalla millä hyvänsä? : Osakkeenomistajan vastuu yhtiön aiheuttamasta ympäristövahingosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hinnoittelualgoritmit kilpailunrajoituksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoito, rangaistus - vai molemmat?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holhoustoimesta annetun lain 39.2 §:n mukainen edunvalvojan sijoittamisvelvollisuus ja siihen liittyvät ongelmakohdat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horisontaalisten sulautumien innovaatiovaikutusten arvioinnin kehitys EU:n yrityskeskittymävalvonnassa : oikeudellisen ja taloudellisen symmetrian vaarantuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hotet som inhibition vid Europadomstolen utgör till återförande av barn : Huruvida Europadomstolen äventyrar syftet av årets 1980 Haagkonvention0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoviin tottakai : käräjäoikeuspainotteisuuden toimivuusanalyysi asunto- ja kiinteistökauppariidoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
How far do the responsibilities of a company go in regards to new innovation and processes in industrial projects and their licensing?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
How the World Can Contribute to the Reform of the Finnish Arbitration Act? : A comparative analysis of the potential impact of four legal instruments on the reform project0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humaaniuden ja rationaalisuuden murros 2020-luvun Suomessa – teoria kriminaalipolitiikan muutoksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human Rights Abuses of Transnational Corporations Under International Law : On the Legal Loopholes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human Rights and Death Penalty in China0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human trafficking as a crime against humanity : the potential to prosecute human trafficking at the International Criminal Court0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huolellisuus riskinjakajana liikesopimuksen vahingonkorvausriidassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huoltajien yhteistoimintavelvollisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomattavan markkinavoiman sääntely EU:ssa : kiinteiden laajakaistapalvelujen markkinoilla ilmenevien ongelmien ratkaiseminen kilpailuoikeuden avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hur genomförs ett lyckat generationsskifte? : En kvarlåtenskaps- och skatterättslig granskning av finska familjeföretag0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hur påverkar medling i våld i en nära relation åtalsprövningen? : En kvalitativ undersökning av skälighetsprincipens verkliga tillämpning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huumausaineiden katuvalvonta poliisin toimivallan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hybridilainan vaikutus osakkeenomistajan varallisuusasemaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypoteesimetodi heikomman osapuolen suojana oikeudenkäynnissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyveen ja yhteisön mahdollisuus modernissa oikeudessa0 0 0 0 23 21 15 26 54 37 49 48 273
Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty : Oikeushistoriallinen tutkimus väliyhteisölain valmistelusta Suomessa 1975–20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvityksen ja vahingonkorvauksen asema tekijänoikeuden loukkauksen kompensoimisessa digitaalisessa ympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvitys potilaan itsemääräämisoikeuden loukkauksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvä verojärjestelmä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen omaisuudensuojaa koskevan oikeuskäytännön valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyväksikäyttö vs. rajoitussäännös : hovioikeuskäytäntö lapsiin kohdistuvissa hyväksikäyttörikoksissa 2016-20190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvän hallinnon periaatteet eurooppaoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvän hoidon perusteet vanhushoivassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvän tavan vastaisuus varallisuusoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyödyntämiskiellot rikosprosessissa : Lainvastaisesti hankittujen todisteiden hyödynnettävyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyödyntämiskielto lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa todistelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyödyntämiskielto oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistuksessa : uutta lainsäädäntöä vai vallitsevan käytännön kodifioimista?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyödyntämisrajoituksen vaikutus näyttöharkinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu työssä : Työnantajan toimintavelvollisuus ja puuttumiskeinot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hätävarjelun muodostavat ja sitä lähellä olevat olosuhteet sekä niiden vaikutus rangaistuksen määräämiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I gråzonen : Arbetsrelaterad människohandel och ockerliknande diskriminering i arbetslivet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identiteetin ja henkilötietojen suoja rikosoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identiteettivarkaudesta aiheutuneen kärsimyksen korvaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identiteettivarkausrikoksen säätämisprosessi ja säännöksen ensimmäinen vuosi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisarvon merkitys perimään puuttumista koskevan sääntelyn kehityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta : Ongelmia ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa, poistamisessa, yhdenvertaisuudessa ja perusoikeuksien rajoittamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisoikeusloukkauksen aiheuttaman aineettoman henkilövahingon korvaaminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja Suomen vahingonkorvausoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisoikeusvelvoitteita sisältävä Code of Conduct -ohjeistus sopimusketjussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikäihmiset haavoittuvina kuluttajina – Miten kuluttajansuojalaki vastaa ikäihmisten ongelmiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikäsyrjinnän kielto työsuhteessa EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikään perustuva eri asemaan asettaminen perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikään perustuvan syrjinnän kielto : Ikäsyrjintä Suomen työelämässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikääntyvä muistisairas : Ikääntyvän muistisairaan itsemääräämisoikeudesta ja sen rajoituksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmaisurikokset tietoverkkoympäristössä : Laiton uhkaus, kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immateriaalilisenssin arvonmäärityksen erityispiirteitä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immateriaalioikeuteen perustuvan tulon kansainvälinen verosuunnittelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immissiokielto ympäristölupaharkinnassa : Katsaus ajankohtaisesta oikeuskäytännöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact of the OECD's BEPS initiative on Finnish holding company structures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementering av mänskliga rättigheter som en normativ källa för bolagsstyrning genom redovisning av icke-finansiell information0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implications of the Protection of the Natura 2000 Network on Plans and Projects : With Special Regard to Renewable Energy Projects0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In Search of a Better Functioning European Securitisation Market: an Assessment of the EU Regulation of Long-Term Securitisations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indemnity-ehdot lisenssisopimuksissa : erityisesti indemnity-ehdon vaikutus sopijapuolten vastuuseen kolmannen immateriaalioikeudellisista väitteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indemnity-ehdot loukkausriskin hallintainstrumenttina ohjelmiston lisensoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indemnity-ehtojen käyttö tietojenkäsittelysopimuksissa vahingonkorvausvelvollisuuteen ja hallinnolliseen sakkoon varautumiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Independence and Impartiality of Arbitrators : A Comparative Analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inequalities in Access to Medicine : The Collision of Human Rights Law and Intellectual Property Law in the Context of Access to Medicine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Influence of Corporate Governance on the company´s Shareholders and Creditors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informationskovenanter som en del av bankens riskhanteringsmedel och borgenärskontroll : särskilt vid avtalsmässig finansiering av privata aktiebolag0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innebär makens laga arvsrätt mer bekymmer än nytta? : En bedömning av den efterlevande makens ställning som arvinge0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovaatiohaittojen analysointi Euroopan unionin kilpailuoikeudessa : erityisesti lääketoimialalla harjoitetun tutkimus- ja kehitystyön näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovaatiopolitiikan toteuttaminen verotuksen keinoin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovative Therapy and Primacy of the Human Being0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insamling av lokaliseringsuppgifter via mobilapplikationer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insolvenssimenettelyn ja kansainvälisen välimiesmenettelyn välinen vuorovaikutus sekä konfliktit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intellectual Property Protection of Software : At the Crossroads of Software Patents and Open Source Software0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intellectual Property Rights and Human Rights : Interpreting the Persistence of the Call to Treat Intellectual Property Rights as Human Rights0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intentional Sexual Crimes, Assaults and Homicides : A Legal Comparison of the Threshold of Intent0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Legal Protection for Climate Change Refugees0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International legal status of Jerusalem0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Space Law and Space Resource Utilization : The United States’ Approach to Freedom of Use0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International transfers of personal data through blockchain technology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International transport in the European context : The Rotterdam Rules : Is there a risk of a treaty conflict stemming from EU law?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internationella immaterialrättsliga tvister vid skiljeförfaranden : på väg mot skiljeförfarandet som ett antagande?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internationellt skiljeförfarande och tolkningen av ordre public0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet of Things and the Problems of Interoperability : An EU Copyright Law Perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina0 32 56 40 23 16 11 17 10 19 25 24 273
Internet-piratismi Suomessa rikosoikeudellisesta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet-piratismi Suomessa rikosoikeudellisesta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 29 53
Internetlinkittäminen teoksen välittämisenä yleisölle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internetoperaattoreiden rooli tekijänoikeussuojan toteuttamisessa Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investor-State Dispute Settlement in China-Africa Bilateral Investment Treaties0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Invoking the Security Exceptions under GATT : Are Economic Sanctions Eroding the Foundation of the WTO?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPOs and Regulatory Agony in Finland : Is There Room for Efficiency?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irtaimen esineen vuokralleottajan sivullissuoja suhteessa esineen uuteen omistajaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irtisanomisjärjestys ja sen rikkomisen seuraamukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Is data protection law the new intellectual property law? : Competition law enters uncharte(re)d territory0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Is the interpretation and application of the “fair and equitable treatment” standard predictable? : An insight into the legal culture of NAFTA Chapter 11 investor-state disputes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) as an Aggressor in International Law : Defining Aggression post-13/110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islamistisen päähuivin käyttö työelämän yksityisellä sektorilla : Uskonnon tunnustaminen unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issues Regarding Punitive Damages in International Commercial Arbitration : The Scope of Arbitrators' Powers and the Enforceability of Punitive Damages Awards0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istanbulin sopimuksen vaikutukset valtion positiivisiin velvollisuuksiin naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isännänvastuu alustataloudessa : on demand -alustayritysten isäntäaseman arviointia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isännöitsijän sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja professiovastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isännöitsijän vahingonkorvausvastuun rajoittamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT-sopimusriidat Suomessa 2000-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsekriminointisuoja ja ilmailun Just Culture erityisesti poikkeamailmoituksissa ja turvallisuustutkinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsekriminointisuoja ja rikoksesta epäillyn oikeusturva : Itsekriminointisuojan asema oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijänä ihmis- ja perusoikeuksien valossa0 30 24 27 35 17 26 15 25 45 51 23 318
Itsekriminointisuoja konkurssissa ja ulosotossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsekriminointisuoja rikosoikeudellisen vastuun poissulkevana perusteena : erityisesti vastuuvapausperusteiden ja osallisuusvastuun näkökulmasta tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsekriminointisuoja verotusmenettelyssä : näkökulmia verovelvollisen oikeusturvan ja tehokkaan verotusmenettelyn yhteensovittamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsemääräämisoikeus perus- ja ihmisoikeutena yleisen edunvalvontapalvelun asiakkaan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsenäisen työnsuorittajan oikeudellinen asema : tutkimus työsuhteen ja toimeksiantosuhteen rajapinnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsepesun rangaistavaksi säätäminen Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakamattoman kuolinpesän omaisuuden myynti edunvalvottavan ollessa pesän osakkaana, holhoustoimilain ja holhouksen säädäntöhistorian ja keskeisten periaatteiden valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakelusopimukset ja EU:n kilpailuoikeus : miten kilpailusäännökset käytännön tasolla vaikuttavat kansainvälisen jakelusopimuksen laadintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalkapallon siirtoikkunat EU:n sisämarkkinaoikeuden ja kilpailuoikeuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa : tutkielma jatkokäsittelyluvan nykytilasta ja korkimman oikeuden ratkaisujen vaikutuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatkokäsittelylupa hovioikeuteen pääsyn edellytyksenä : Tarkastelun kohteena jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytykset ja kielteinen lupapäätös0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johdon kannustamiseksi perustettujen management-yhtiöiden veroasema : erityisesti johdon verotuksen kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johdon kaupankäynti suljetun ikkunan aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johdon osakeyhtiöoikeudellinen vastuu yhtiön maksukyvyttömyydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johdon vahvistuskirjeet Suomen oikeusjärjestelmän näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johtohenkilöiden liiketoimet : oikeustaloustieteellinen analyysi markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisista tavoitteista ja tehokkuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joukkolainanhaltijoiden edustajan asema : Edustussuhteen pysyvyys ja yksittäisen lainanhaltijan toimintakelpoisuuden rajoittaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joukkorahoituksen välittäjän vastuut ja velvoitteet erityisesti tiedonantovelvoitteiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joukkovelkakirja pk-yrityksille : Lainsäädännöstä johtuvat hidasteet ja kehitysmahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joukkovelkakirjalaina urheilujärjestöjen varainhankinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 21
Julkinen seloste0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisen hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskaudella ennakoimattoman olosuhdemuutoksen perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisen hyvinvointipalvelun laatu : kuluttajansuojaa vai asiakkaansuojaa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus hankinta- ja verolainsäädännössä : Erityistarkastelussa Public-Private Partnership0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisen ostotarjouksen suojaaminen ja kohdeyhtiön hallituksen fidusiaariset velvollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisen saatavan velkojan asema eurooppalaisessa konkurssissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisen sektorin avoin data ja henkilötietojen suoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisen sektorin tietovarantojen hinnoittelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisen vallan velvoitteet al-Holissa oleskelevia Suomen kansalaisia kohtaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön hallituksen toimivalta yhtiön omien osakkeenomistajien välisessä valtataistelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkiset hankinnat suhteessa kiellettyyn valtiontukeen : erityisesti suorahankintatilanteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkiset yritykset sisämarkkinoilla, erityisesti SEUT 106 (1) ja 102 artiklojen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen30 12 10 27 12 15 19 9 16 19 28 14 211
Julkisia toimijoita koskeva implisiittinen valtiontakaus ja siihen liittyvän valtiontukiriskin tunnistaminen kilpailuneutraliteetin kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisoikeudellinen ympäristövastuu : ympäristöoikeudellinen näkökulma konkurssista aiheutuviin vastuunkohdentumiskysymyksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkisten henkilötietojen luovuttaminen viranomaisissa eurooppalaistuneen tietosuojalainsäädännön aikakaudella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jura Novit Curia in International Commercial Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 37 26 72 26 161
Jurisdiction and Admissibility : Navigating the Borders of Arbitral Authority in International Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurisdiction and Admissibility in Arbitration: Addressing Claims on Contract Adaptation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälkipanttioikeus ja saatavan jälkipanttaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järjestäytymättömän työnantajan kompetenssi paikalliseen sopimiseen yleissitovan työehtosopimuksen perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järjestäytyneen rikollisryhmän määritteleminen : kansallisen ja kansainvälisen rikosoikeuden kompastuskivi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järjestäytynyt rikollisuus : rikollisryhmän johtajan vastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järkevä sijoittaja : Arvopaperimarkkinaoikeudellinen tutkielma normatiivisesta rationaalisuudesta ja markkinasääntelyn sijoittajakuvasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jäsenvaltion pääomasijoitus taloudellisissa vaikeuksissa olevaan yritykseen : Sijoituksen markkinaehtoisuuden arviointi EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jäsenvaltion vahingonkorvausvastuu EU-oikeuden rikkomisesta : vastuun toteuttaminen Suomessa erityisesti vanhentumisen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jäsenvaltion velvoite pidättäytyä Euroopan unionin kilpailusääntöjä rikkovista toimenpiteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jätteen ja tuotteen rajapinnassa : case-näkökulma jäteluokituksen päättymisen tulkintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jätteen syntymisen ehkäiseminen tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja ympäristönsuojelun rajapinnassa sisämarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jävsgrunder : Ett ändringsförslag för den finländska skiljeförfarandelagen i ljuset av motsvarande bestämmelser i de andra nordiska ländernas skiljeförfarandelagar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jäämistöosituksen sovittelu : Oikeudenmukaisuuden toteutuminen lesken näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaivostoiminnan verotuksen ja mahdollisen kaivosveron vaikutuksia Suomen asemaan kaivosteollisuuden verokilpailussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksiasianosaissuhteen ylittävän vastuun riskienhallinta sopimusverkostoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmät veropaon estämisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksoislaskutus oikeudellisena ongelmana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 47 81
Kameravalvonta, yksityisyyden suoja ja rikosoikeus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kan en förenklad rättegångsprocess förbättra access to justice i små tvistemål?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansainvälinen järjestö norminantajana : ICAO Annexien oikeudellinen asema ja voimaansaattaminen Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansainvälinen ne bis in idem -periaate Suomen rikosoikeudessa0 36 24 25 22 19 11 21 23 28 38 21 268
Kansainvälinen rikosoikeudellinen yhteistyö : erityisesti menettämisseuraamuksen ja yksityisoikeudellisen vaatimuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansainvälinen tietojenvaihto verotuksen ennakkoratkaisuista Euroopan unionissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen liittyvät käytännön ongelmat yritysverotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 25 30 47 22 124
Kansainvälisen urheilijan verotuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansainvälisten rahapelivoittojen verotus Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansalaistottelemattomat liikkeet 1900-luvun Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansallinen terveysarkisto : työkalu ajoterveyden arvioinnissa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansallinen turvallisuus rajoitusperusteena yksityiselämän suojaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä : Erityishuomiona salaisen tiedonhankinnan valvonnalle asetetut vaatimukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansallisen ja ylikansallisen yhteistoimintamenettelyn suhde : yritystoiminnan muutokset ja työvoiman vähentäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansallisen kynnysarvon kehitys hankintalainsäädännössäme0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansallisen tekijänoikeuden rajat : Kansallisen tekijänoikeuslain soveltumisesta ulkomailta tapahtuvaan loukkaukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi hankitun tiedustelutiedon hyödyntäminen rikostorjunnassa ja rikosprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansallisgallerian status ja verotuksellinen asema0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansallisten tuomioiden ja hallintopäätösten oikeusvoima EU-oikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanravitsemuksen asialla : elintarvikkeiden verotus ja verotuet erityisesti terveyspoliittisesta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kartellien kriminalisoinnin tehokkuus yleisprevention näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kartellien kriminalisointi ja vankeusrangaistus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kartellien vahinko-olettama : sisältö, soveltaminen ja kumottavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupallinen yhteistyö kansainvälisoikeudellisesti kiistanalaisesti määritellyillä alueilla : Palestiina ja Länsi-Sahara erityisesti Euroopan unionin oikeuskäytännön näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupallisiin sijaissynnytysjärjestelyihin liittyvät ongelmat valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupan purkamisen ja kauppahinnan alentamisen vaikutukset tulo- ja varainsiirtoverotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppalain mukaisen taloudellisen liikavaikeuden arviointi liikesopimussuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppalain poissulkevien ehtojen vaikutukset liikesopimuksissa : kauppalain täydellisen poissulkemisen mahdollisuus lain sisältämien yleisten periaatteiden valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppalain soveltamisala ja analoginen sovellettavuus liikesopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kausityöstä kilpailutekijäksi : Määräaikaisen työsopimuksen ja työsuhteen sääntely työsopimuslaissa 1960–20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehittyvät digitaaliset sisämarkkinat ja henkilötietojen suoja perusoikeutena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keikkalääkärit ja julkisen vallan käyttö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keinoalkuisen lapsen oikeus saada tietää biologinen alkuperänsä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskinäisen luottamuksen periaate Euroopan unionissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestävän kehityksen ja ennalta varautumisen periaatteen roolit EU-tuomioistuimen ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä : oikeusvertaileva tutkimus periaatteiden käyttötavoista tuomioistuinten ratkaisujen perusteluissa vuosina 2017–20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevyen liikenteen tienkäyttäjäryhmien erityissuoja tieliikennerikosoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keywords as a Gateway to Online Shopping : Criticisms of the Extensions in EU Trademark Protection and the Forgotten Consumer Benefit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielto-oikeus suoramarkkinoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kieltotuomion edellytykset standardiessentiaalipatentin loukkaustilanteessa Euroopan unionin kilpailuoikeuden valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan : Sääntelyn oikeutus ja kritiikki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja keskustelupalstan ylläpitäjän vastuu lainvastaisesta aineistosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan säännöksen suojelukohteiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan – Valtakunnansyyttäjän rooli syyttämättäjättämispäätösten ja hylättyjen syytteiden valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteistökaupan vastuunrajoituslausekkeet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteistönvälittäjän tiedonantovelvollisuus asunto-osakkeen kaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteistösijoitusrahastomallit asuntosijoitusrahastolle Venäjällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteän toimipaikan keinotekoisen välttämisen estäminen : valmistelevia ja avustavia toimia koskevan poikkeuksen väärinkäyttö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteän toimipaikan käsite murroksessa - tarkastelussa liikepaikka verotusoikeuden edellytyksenä digitalisaation muokkaamassa taloudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteän toimipaikan muodostuminen Suomen oikeus- ja verotuskäytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteän toimipaikan muodostumisen ja henkilökunnan välinen relaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteän toimipaikan määrittämisen haasteita mobiiliapplikaatioiden kansainvälisessä liiketulon verotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiireelliset sijoitukset lapsiin kohdistuneissa rikoksissa : välittömän vaaran ja viranomaisyhteistyön arviointia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiistämiskriminalisoinnit Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Killed by Hatred of Killed by Love? : An intersectional challenge to legal constructions of gendered violence in Finland and Turkey0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailevat työehtosopimukset70 47 16 34 28 16 12 26 45 50 57 44 445
Kilpailevat työehtosopimukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailijan halventaminen ja väheksyminen : Milloin kilpailijan arvostelemisesta ja mielipiteen ilmaisemisesta vertailevassa markkinoinnissa tulee sopimatonta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailijoiden välinen tietojenvaihto ja tehokkuuspuolustus EU:n ja Suomen kilpailuoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailukieltosopimukset työsuhteessa : Sopimisen edellytykset ja edellytysten soveltaminen erityisesti moninaisiin työsuhteisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailukykysopimus ja työsuhteen ehtojen normikollisio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailuneutraliteetti ja kuntakonsernien verokohtelu EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailunrajoitukseen osallistumisen vaikutus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausvastuu ja taloudellinen seuraanto : Seuraannonsaajan vastuuriskin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailuoikeudelliset vahingonkorvaukset kartelliasioissa Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailuoikeudelliset vahingonkorvausjoukkokanteet Suomessa : asfaltti- ja puukartellikanteiden vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailuoikeus ja oligopolit : Esimerkkitapauksena päivittäistavarakauppa Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpailurikkomuspäätöksen sitovasta vaikutuksesta suomalaisissa vahingonkorvausoikeudenkäynneissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjakustannusalan sopimuskäytäntöjen kohtuus : arviointi nykytilanteen ja uuden tekijänoikeuslain 29 §:n perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallisen sopimuksen muuttuminen hiljaisen hyväksynnän, suullisen sopimisen tai passiivisuuden perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallisen teoksen omaperäisyys25 30 19 25 15 40 21 20 37 28 23 15 298
Kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ja sitä koskevan kriminalisoinnin tarpeellisuudesta sekä hyväksyttävyydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohdeyhtiön hallituksen toiminta julkisissa ostotarjouksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohdeyhtiön hallituksen vastuu esteellisyyskysymyksissä kilpailevien ostotarjousten tilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohdeyhtiön keinot puolustautua vihamieliseltä yritysvaltaukselta : johdon velvollisuudet ja vastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohdeyhtiön osakkeenomistajien määräysvalta ostotarjousten edistämisen keskiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohdeyhtiön osakkeenomistajien oikeus vahingonkorvaukseen puutteellisesti tai väärin toteutetun julkisen ostotarjouksen takia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti Euroopan unionin yhtenäistä patenttioikeutta : tavaroiden vapaa liikkuvuus ja jäsenvaltioiden oikeus päättää omistusoikeusjärjestelmistään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti valtiosääntöoikeudellisempaa oikeuslähdeoppia? : Tutkielma eduskunnan valiokuntamietintöjen roolista oikeuslähteenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti yhdenvertaisuutta : YK:n vammaisyleissopimuksen vaikutus eurooppalaiseen ja kansalliseen lainsäädäntöön vammaissyrjinnän osalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolikkoanteihin (ICO) soveltuva sääntely virtuaalivaluutan tarjoajia nimenomaisesti koskevan lainsäädännön voimaantulon jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kollektiivisen turvallisuuden käsitteet ja niiden käyttö korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmannelle aiheutuneen vahingon korvauskelpoisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmannen osapuolen vastuu liikesalaisuuden loukkaustilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmannen vastuun rajoittaminen sopimusketjussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmansien osapuolten energiaverkkoon pääsy sektorikohtaisen sääntelyn ja EU:n kilpailuoikeuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komission suorittamiin yllätystarkastuksiin liittyvät oikeusturvatakeet tutkinnan kohteen perusoikeuksien kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kommunen som avtalspart avseende markanvändningsavtal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koneoppiminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen valossa : Etenkin automaattisen päätöksenteon näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konkurssipesä julkisoikeudellisessa ympäristövastuussa? : Konkurssipesän ympäristövastuu toiminnanharjoittajana ja haltijana sekä ympäristövastuun vaikutukset konkurssimenettelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konkurssipesän ja uuden toiminnanharjoittajan julkisoikeudellinen ympäristövastuu konkurssissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu : konkurssilakiin säädettäväksi ehdotetun uuden 16 a luvun toimivuuden ja perustuslainmukaisuuden tarkastelusta kohti toimivan ratkaisun hahmottelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konkurssipesän realisointitoimen katsominen liikkeen luovutukseksi : työntekijöiden irtisanomisen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konkurssitakaisinsaannin sovittelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konossementin funktiot kansainvälisessä kaupassa ja sähköinen kaupankäynti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konserni-intressi, tehokkaat vakuusjärjestelyt ja takaisinsaanti konsernitilijärjestelmien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konserni-intressin edistäminen yhtiön toiminnan tarkoituksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konserniavustuksen antaminen täysin omistetulle tytäryhtiölle emoyhtiön edun ja vähemmistösuojan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konserniavustus osakeyhtiölain järjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konserniyhtiöiden vakuusjärjestelyt : Vakuuksien rajoittaminen geneerisin vakuusvastuun rajoituslausekkein0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konserniyhtiön konkurssin ongelmakohdista erityisesti vakuusoikeuden ja takaisinsaannin kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrollförstärkande mekanismer i aktiebolag : Tillgängliga mekanismer och hur de påverkar bolaget0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkeimman oikeuden presidentit vallankäyttäjinä 1975-20190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkeimmasta hengenviljelyksestä uuteen hyödyn aikakauteen : Tutkielma vuoden 2009 yliopistolain säätämiseen taustoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkojen vähennysoikeuden rajoituksen soveltamisala ja soveltamisalan poikkeukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkomenojen vähentäminen elinkeinotoiminnassa : EVL 18 a §:n muutostarpeista ja ongelmakohdista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkomenon käsite korkovähennysrajoitussääntelyssä : kansallisia ja kansainvälisiä näkökohtia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkovähennysoikeuden rajoitukset ja pääomasijoitusten strukturointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koron vähennysoikeuden rajoittaminen etuyhteysyhtiöiden välillä suomessa ja venäjällä : erityisesti uudelleenluonnehdintaa silmällä pitäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortinhaltijan ja korttiyhteisön välinen vastuunjako luottokortin oikeudettomasta käytöstä0 0 0 0 6 15 10 14 29 25 22 18 139
Korvaavaa, mukautettua vai kevennettyä työtä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korvaavat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi ympäristönsuojelulain mukaisessa lupaharkinnassa : Erityistarkastelussa itämerirehun hyödyntäminen vesiviljelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korvausvastuuseen varautuminen yrityskaupassa – W&I-vakuutus riskienhallintakeinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotona ja kiinteän työpaikan ulkopuolella tehtävän työn työaikasuoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulukiusaaja tuomiolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulutuskustannukset verotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreditgivning i ljuset av återvinningslagens närståendekriterier0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriisiyhtiön rahoitusrakenteen tehokas ja oikeudenmukainen uudelleenjärjestely : Tulisiko Suomeen ottaa vaikutteita Ison-Britannian scheme of arrangement -järjestelystä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminaalipoliittisen keskustelun muutos Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalisering av sexuella trakasserier och straffrättens europeisering : de folkrättsliga förpliktelsernas betydelse inom det straffrättsliga systemet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminaliseringen av självtvätt - Utgör läran om medbestraffade handlingar ett hinder för en alltomfattande kriminalisering av självtvätt?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kryptovaluuttojen ulosoton merkittävimmät haasteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuittauksen, velan maksun ja lahjan peräytyminen konkurssitakaisinsaannissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulttuuriset ja uskonnolliset seikat korkeimman hallinto-oikeuden ulkomaalaisasioiden oikeuskäytännössä vuosina 2002-20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuluttajan vakuutussopimuksen solminen etänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuluttajan vastuun maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuluttajansuoja- uusi perusoikeus? : Tarkastelu kuluttajansuojasta perus- ja ihmisoikeutena sekä sen perus- ja ihmisoikeusliitännöistä kansainvälisellä ja kansallisella tasolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuluttajansuojalain epäselvyyssääntö vapaaehtoisten vakuutussopimusten tulkintanormina : oikeustaloustieteellisiä näkemyksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuluturvaamista koskevat määräykset kansainvälisessä välimiesmenettelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kun menestys ei vastaa odotuksia : joukkuepalloilulajin ammattivalmentajan työoikeudellinen asema heikon urheilullisen menestyksen tilanteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kun rikosoikeus ei riitä : hallinnollisten sanktioiden käytöstä ja oikeusturvaongelmista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunnallisen liikelaitoksen yhtiöittäminen : veroseuraamukset ja verosuunnittelun mahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunnallisen viranhaltijan oikeusturva virkasuhteen muutostilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunnan asukkaan omaisuudensuoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunnan taloudellisen hyötymisen hyväksyttävyys raakamaan pakkolunastamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunnan tiedottamisvelvollisuus kuntalain mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunnan viranhaltijan irtisanominen ja oikeusturva irtisanomismenettelyn aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunnia rikosoikeudellisen suojan kohteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunnianloukkaukset muuttuvassa mediaympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuntien ja valtion väliset taloudelliset suhteet kunnallisverojärjestelmän perustuslaillisen aseman näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu suhteessa kolmanteen : Tarkastelussa kuntotarkastuksen laatuvirhe0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuntotarkastajan vastuu asunto- ja kiinteistökaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuntotarkastus asiantuntijapalvelusopimuksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuolinpesän hallinnon vahingonkorvausvastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuolinpesän osakkuussuhteiden vahvistaminen ja osakkuus kuolinpesässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuolleen henkilön jälkeen annettava julkinen haaste velkojille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuolleilta tapahtuvat elinluovutukset perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurinpito vankilassa ja kurinpitorangaistuksen suhde ne bis in idem -kieltoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kustannustehokkuutta sähköisillä hankinnoilla? : Dynaaminen hankintajärjestelmä puitejärjestelyn haastajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 23 32
Kuvataiteellisen ja kirjallisen mainosilmoituksen tekijänoikeus : teoskynnys ja suojan laajuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvalifioitu tuottamus ja myyjän vakuutukset yrityskaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kylvösiemenpatenttien vaikutus jokaisen oikeuteen ruokaan : näkökulmana Afrikan köyhimmät kehitysmaat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyydinjakopalvelun kuljettaja - itsenäinen työnsuorittaja vai työntekijä? : Työntekijäaseman arviointia työsuhteen perustunnusmerkkien avulla alustataloudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käräjäoikeuden mahdollisuus ratkaista rikosasia syytetyn poissaolosta huolimatta : näkökulmina rikosprosessin oikeudenmukaisuus ja tarkoituksenmukaisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjaaminen ja jälleenmyynti tavaramerkkioikeuden ja kestävyyden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käytännön muuttaminen verovelvollisen vahingoksi : Erityistarkastelussa siirtohinnoitteluoikaisu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käännetty todistustaakka laajennetussa hyötykonfiskaatiossa oikeusturvakysymyksenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käänteinen syrjintä ja henkilöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin oikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laaja suostumus biopankkitoiminnassa : erityisesti näytteenantajan itsemääräämisoikeuden ja henkilötietojen suojan valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laajalti tunnetun tavaramerkin suojan rajat : Sallittu vapaamatkustus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laajeneva osallisuusvastuu huumausainerikoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laajennettu rikosvastuu : kansainvälisistä rikostuomioistuimista organisaatiomuotoisen rikollisuuden vastuuperusteeksi?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laatu vertailuperusteena julkisissa palveluhankinnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahjanantajan puolison tasinko-oikeuden suoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahjonta yksityisellä sektorilla : suojeluobjektin muutostarve?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lainmukainen henkilötietojen käsittely ja oikeus tulla unohdetuksi suljetussa lohkoketjussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lainsäätäjän harkintavalta ja valtiosääntöoikeudelliset rajoitukset kohdentamattomalle elektronisen viestinnän tiedustelulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lainvalinta ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa kansainvälisessä välimiesmenettelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lainvalvoja laillisuusvalvojana : poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan keskeiset keinot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laiteohjelmistojen tekijänoikeussuoja ja teoskappaleen kontrollointi kiertotaloudessa : tutkimus valtuuttamattomien korjaajien toiminnan rajoittamisesta loppukäyttäjän lisenssisopimuksella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laitosvallasta lapsen perusoikeuksien ja oikeusturvan toteuttamiseen lastensuojelulaitoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laittomaan materiaaliin linkittäminen tekijänoikeuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laittoman toiminnan verotus erityisesti veropolitiikan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laittomasti hankittujen todisteiden hyödyntämiskielto rikosprosessissa perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laittomien työtaistelujen sanktiot : Hyvityssakot ja muut keinot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lajiliiton vaikutus yksilöurheilijaan sponsoroinnin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laki metsänhoitoyhdistyksistä : oikeustieteellinen arvio lain tarpeellisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laki yrityksen saneerauksesta de lege ferenda -tyyppisesti tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakien lapsivaikutusten arviointi lasten perus- ja ihmisoikeuksien edistäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakimääräisten toissijaisten perillisten vastikeoikeus ja lesken antama testamenttiin rinnastuva lahja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakiosan täydennys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language Legislation and Identity in Finland : Fennoswedes, the Saami and Signers in Finland’s Society0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen asema esitutkinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen edun ensisijaisuus kansainvälisissä adoptioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen edun huomioiminen korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä vuosina 2001-20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen edunvalvonta lastensuojelulain mukaan ja edunvalvonnan vaikutukset asianosaisten oikeudelliseen asemaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen edunvalvonta rikosprosessissa : Erityisesti edunvalvontamenettelyn näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen etu avioerossa : kuinka lapsen etu voitaisiin huomioida avioero-osituksessa nykyistä paremmin?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen etu ja valtion intressit oleskelulupaharkinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin : Lainopillinen ja kriminaalipoliittinen tutkimus säännöksen tarpeellisuudesta ja sen suhteesta yritysoppiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen kuuleminen huolto- ja tapaamisriidoissa ihmisoikeusnormien valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen lojaliteettiristiriita vanhempien huoltoriidassa : lapsen asema kuultavana psykologisen tutkimustiedon valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen mielipiteen selvittäminen ja merkitys täytäntöönpanosovittelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen oikeus yksityisyyden suojaan sosiaalisen median palveluissa – vanhempien tekemien julkaisuiden suhde lapsen oikeuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen osallisuuden vahvistaminen edunvalvojamääräyksellä lastensuojeluasiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen osallisuus ja itsemääräämisoikeus rokotustilanteessa : kenen suostumuksella lapsi voidaan rokottaa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen tiedonsaantioikeus ja henkilökohtaisen kuulemisen toteuttaminen hallinto-oikeudessa lastensuojelulain 86 §:n nojalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsen yksityisyyden suoja terveydenhuollossa : tarkastelussa lapsen oikeudellinen asema suhteessa huoltajaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsi seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen uhrina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsi seksuaalirikoksen asianomistajana : erityisesti lapsen kuulemismenettelyyn sekä kuulemisen luotettavuuden arviointiin liittyvistä ongelmakohdista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsi tuo leivän tullessaan? : Lapsiperheen verotuet ja tulonsiirrot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsikaappaussääntelyn soveltamiskäytännön yhtenäisyys ja sääntelyn kerrokset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsioikeudelliset näkökulmat korkeimman hallinto-oikeuden ulkomaalaisasioiden ratkaisuissa vuosina 2005-20190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laskentateoreettinen todistusharkinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laskun maksamisen vaikutus tilaajan vaatimusten esittämiselle rakennusurakassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laskutyöurakka ja laskutyön suhde urakkaan rakennushankeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten henkilötietojen suoja Euroopan unionissa : erityisesti esineiden internetin sovelluksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastensuojelulain rajoitustoimenpiteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lautamiehet lakimiesten silmin : Tutkimus lakimieskunnan asenteista lautamiesjärjestelmää kohtaan 1800-luvulla ja nykypäivänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lautamiesten vaikutus tuomioistuimen työskentelyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law and Practice of Regional Trade Agreements under the Enabling Clause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law of Evidence in the Cyber Operations Context0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ledningens skyldigheter i målbolaget vid ett offentligt uppköpserbjudande : Särskilt med beaktande av omsorgs- och lojalitetsplikterna i ABL 1 kap. 8 §0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legaatinsaajan oikeussuoja kuolinpesän yhteishallinnon aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal limitations in the establishment of a carbon price floor in the European Union0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal privilege in international arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal recognition of same-sex family life in the jurisprudence of the European Court of Human Rights0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal status of international organisations in Estonian legal system0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legala skiljeförfaranden i lagbaserade aktieinlösentvister0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legaliteettiperiaatteen eurooppalainen sovellus laittoman maahantulon järjestämisen tunnusmerkistössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehtijulkaisujen muuttuva tekijänoikeudellinen suoja verkossa erityisesti eri sidosryhmien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leniency ja kartellista vahinkoa kärsineen oikeus tutustua asiakirjoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leniencyn soveltuminen kartellien kriminalisointiin Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesbians, Gays, Bi-Sexuals and Transpersons in Strasbourg : The Non-Heterosexual Legal Subject under the Scope of Heterosexual European Convention on Human Rights0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesken asumissuoja ja rintaperillinen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesken heikentynyt kyky edustaa itseään taloudellisissa asioissa puolison kuolinpesän osakkaana ja edunvalvonnan tarpeen arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesken oikeudesta hallita jäämistöä jakamattomana : PK 3:1a.2 ja rintaperillinen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesken tasinkoprivilegi ja perintökaaren 3 luvun mukainen pesänjako0 0 0 0 15 33 35 86 74 112 148 164 667
Leväpuuroa jäteviemärissä, Suomi, Itämeri ja pilaantumiskysymys 1970-luvun muutoksessa - ympäristönsuojelua ja ulkopolitiikkaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leväpuuroa jäteviemärissä, Suomi, Itämeri ja pilaantumiskysymys 1970-luvun muutoksessa : ympäristönsuojelua ja ulkopolitiikkaa32 16 4 10 13 8 4 9 3 5 6 4 114
Liability of a Freight Forwarder in the Nordic Countries and in France0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liability of Online Intermediary for Copyright Infringement4 1 2 0 1 0 1 4 4 7 5 1 30
Lievän pahoinpitelyn syyteoikeuden muutoksen merkitys naisiin kohdistuvaan parisuhdeväkivaltaan puuttumisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liigaperuste rangaistuksen koventamisperusteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liigayhtiön voitonjako : tavoitteena menestyvä liiga0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikesalaisuuden suoja todistelussa : Liikesalaisuuden haltijan keinot suojata liikesalaisuuttaan sivullisena siviiliasian oikeudenkäynnissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikesalaisuudet ja asianosaisen tiedonsaantioikeus julkisissa hankinnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikesalaisuuksia koskeva salassapitovelvoite epätyypillisissä työsuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikesalaisuuksien hankkiminen käänteismallinnuksella ja tiedon hyödyntäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikesalaisuuksien suojan tasapaino puhtaan teknologian innovaatioiden ja tietojen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liiketoiminnan arvopaperistamisen toteutettavuus synteettisenä listautumisantina Suomen oikeusjärjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liiketoimintakielto ja sen rangaistusluonne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liiketulon verotusoikeuden oikeudenmukainen jakautuminen kiihtyvästi globalisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikkeen luovutuksen tunnistaminen : työsopimuslain 1:10.1:n tulkinnan perusteet, oikeuslähteet ja niiden arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä0 44 28 28 21 14 21 30 25 35 29 19 294
Liikkeenjohdon konsultin sopimusperusteinen vastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikkeeseenlaskijan jatkuvan tiedonantovelvollisuuden vahingonkorvausoikeudellinen tarkastelu arvopaperimarkkinoiden kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisperusteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikkeeseenlaskun järjestäjän vahingonkorvausvastuu tiedonantovirheestä listalleottoesitteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Likaisen rahan jäljillä : rahanpesun torjunta ja ne bis in idem0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listayhtiöiden jatkuva tiedonantovelvollisuus finanssikovenanttien rikkoutuessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisä- ja muutostyöt rakennusurakassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisäkauppahinnan sopimusoikeudelliset näkökohdat yrityskauppasopimuksissa : ongelmana opportunismi ja riskinhallinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisäkauppahinnan verotusoikeudelliset kysymykset yrityskauppasopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisääntymiskyvyttömyys ja naimattomuus sukupuolen vahvistamisen edellytyksinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Location savings : assessing the international tax law concept through comparative law analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logiikka, totuus ja oikeusnormit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lohkoketjuteknologia ja koodi normina : Voiko koodi korvata lain?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lohkoketjuun tallennetun datan hyödyntäminen muotiluomuksen loukkaustapauksessa ja toimitusketjun seurannassa : pikamuodin ekologisen kestävyyden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lojaliteettiperiaatteen vaikutuksista elinkeinonharjoittajien välisten kestosopimuksien irtisanomismenettelyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lojaliteettivelvollisuus rakennusurakan muuttuvassa sopimuskäytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lomautetun työntekijän oikeudet ja velvollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunastusoikeuden rajalla : Julkisen ostotarjouksen jälkeisen OYL 18 luvun mukaisen lunastusoikeuden toteutuminen osakkeenomistaja-aktivismin valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnonarvojen huomioon ottaminen turvetuotannon sijoittamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnonkosmetiikan markkinointi – pakkausmerkintöjen harhaanjohtavuuden arviointi erityisesti kosmetiikan markkinointiväittämiä koskevan lainsäädännön näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonto korjaa, ihminen korvaa : korvaavat toimenpiteet luonnonsuojeluoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luotonantajan vahingonkorvausvastuu luotonottajalle : varallisuusvahingoista luottosuhteen syntyvaiheessa0 0 0 0 0 0 0 5 31 16 18 11 81
Luotonantajan vastuu varjojohtjana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luottamuksellisen tiedon suoja sopimusneuvotteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luottoluokituslaitostoiminnassa ilmenevien intressiristiriitojen sääntely Euroopan unionissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luottosopimuksen sääntely pankin riskinhallinnan näkökulmasta pienelle elinkeinonharjoittajalle tarjottaessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luvattoman työntekijän oikeudellinen asema : työoikeudellinen suoja luvattomasta työnteosta huolimatta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähetetyt työntekijät ja tilaajavastuu : lainopillinen tutkimus lähetetyistä työntekijöistä annetun direktiivin täytäntöönpanon valvontajärjestelmästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähetystö turvapaikkana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähiesimiehen työturvallisuusvastuu työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähioikeusjärjestelmän selkeyttäminen ja purkumahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähiomaisen vaitiolo-oikeuden vaikutus muun todistelun hyödynnettävyyteen rikosprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähipiirilainat ja vahingonkorvausvastuu osakeyhtiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähipiiritransaktioiden sääntely : teoreettiset mallit ja käytännön vaikutukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähipiiriyhteisöiden sääntely0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähisuhdetodistelusäännökset parisuhdeväkivalta-asiassa rikosprosessissa : erityisesti huomioiden jännitteet rikosvastuun toteuttamisen ja yksityiselämän suojan välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkelainsäädännön rakenteiden tarkastelu osana lääkelain kokonaisuudistusta : Vertaileva analyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääketieteellinen asiantuntijuus osana oikeudellista päätöksentekoa : psykiatrisen ja neuropsykologisen arvion tekeminen tuomioistuimessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääketieteellisten menetelmien patentointikielto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkevahingot - korvaaminen ja oikeudelliset ongelmat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkkeiden saatavuutta koskeva ihmisoikeus TRIPS-sopimuksen 31(h) artiklan riittävän korvauksen tulkinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkkeiden vähittäismyynti ja kilpailu : nykysääntelyn ongelmakohdat ja uudistusvaihtoehdot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkäri työnsuorittajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långvariga kommersiella avtal och ändrade förhållanden : en analys av den avtalsrättsliga regleringens roll0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maakaaren 14 luvun 1 pykälän kirjaamiskelpoisten kirjaamattomien erityisten oikeuksien pysyvyys kiinteistön omistajan konkurssissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maanalainen rakennuskohde vaihdannan ja vakuusoikeuksien kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maankäyttö ja vakuusstrukturointi elinkaarirahoitteisessa tiehankkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maankäyttö- ja rakennuslain 99.3 §:n erityinen lunastusperuste ja maapoliittinen ohjelma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maankäyttösopimus ja kehittämiskorvaus perusoikeuksien ja hallinnon tarkoitussidonnaisuuden periaatteen valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maantieteelliset merkinnät ja kulttuurin suojelu – tasapaino kansainvälisen immateriaalioikeussääntelyn ja kulttuurisen kestävän kehityksen yhtymäkohdassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maastakarkotus lisärangaistuksena?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maastapoistumisverotuksen kehitys EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä perusvapauksien rajoituksesta kansallisten veropohjien turvaajaksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maastapoistumisverotuksen laajentaminen Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maastapoistumisverotus rajat ylittävässä sulatumisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatalouden ympäristötukien ilmasto-oikeudellinen ohjauskeinovaikutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Machines Making Decision : The Applicability of State Responsibility Doctrine in the Case of Autonomous Systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahdollisuudesta lukea pääomalaina oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi kirjanpito- ja vero-oikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maineen norkkiminen - uusi kieltoperuste tuotejäljittelylle?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainonnan eettisyyden itsesääntely 2001–2011 : sukupuolten tasa-arvon ja seksuaalisuuden näkökulmista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainonta muuttuu : Kuinka käy mainonnan tunnistettavuuden?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maisema vesiluvissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksuohjelman muuttaminen velallisen maksukyvyn heikentyessä yksityishenkilön velkajärjestelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malminetsintä luonnonsuojelulain ja erämaalain mukaisilla alueilla0 0 0 0 10 78 20 35 33 27 24 9 236
Mandatory rules as a limitation on choice of law agreements in international arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mankala-periaatteen sisältö ja ulottuvuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing liability in Finnish insurance law : implications for contract law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markkinaehtoisesta poikkeavan koron uudelleenluokittelu Suomen ja Benelux-valtioiden verotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 27 43
Markkinaehtoperiaate patenttien siirtohinnoittelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markkinaoikeuden toimivaltasäännökset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markkinat tietänevät parhaiten : tutkimus pörssiyhtiön osakkeen markkinahinnalle annettavasta merkityksestä oikeudellisessa sääntelyssä ja tulkinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markkinataloustoimijaperiaatteen käyttö arvioitaessa Euroopan unionin sisämarkkinoille soveltumattomia valtiontukia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markkinatutkimukset todisteena tunnusmerkkioikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markkinavoima ja sen arviointimenetelmät EU:n kilpailuoikeudessa : miten menetellä digitaalisilla alustamarkkinoilla?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markkinoiden tunnustelu sisäpiirintiedon ilmaisukiellon poikkeuksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19 artiklan mukainen johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien julkistamisvelvollisuus informaatiotehokkuuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markkinoinnin tunnistettavuuden arviointi sosiaalisen median vaikuttajamarkkinoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiaalinen prosessinjohto ja heikomman suoja : Edellyttävätkö aineellisen lainsäädännön suojatavoitteet ja vaatimus oikeuden tosiasiallisesta saatavuudesta aktiivisempaa prosessinjohtoa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiaalinen prosessinjohto Suomessa tapahtuvassa välimiesmenettelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediating Commercial Conflicts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medverkan i europabolagen : En förstärkning, bevaring eller förminskning av den nationella rätten?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mellakoinnin kontrollipolitiikka 2000-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menettelyn roolipelit : Tutkimus vastaaja-velallisen oikeuksiin pääsystä summaarisissa velkomusasioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menettelyt ympäristövahinkojen korvaamiseksi ja ankara vastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen erityisesti rikoslain 10:10.1:n 3 kohdan valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merger Control Thresholds in the Digital Economy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merioikeuden ja yleisen tuomioistuimen toimivallanjako merilain 21 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa riita-asioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meritse tapahtuva maahanmuutto kansainvälisessä oikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merkittävä kyberhyökkäys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metatiedot ja niiden todistusarvo dispositiivisissa riita-asioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mielettömyyden määrittelijät : Vertaileva oikeushistoriallinen tutkimus hulluudesta ja asiantuntijuudesta rikosprosessissa 1700- ja 1800-lukujen Ranskassa ja Englannissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MiFID : The Interplay of Concept of Location of Provision of Services and Principle of Solicitation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miksi Yhdysvallat on ainoa kuolemanrangaistusta käyttävä länsimaa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikä on urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta ja vastaako se lautakunnan tarkoitusta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miljöförstörelse och markrofferi som brott mot mänskligheten : att hålla miljöförstörare ansvariga i ICC0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Millainen avio-oikeus vastaa nykypäivän arvoja?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minuuttirahasääntelyn merkitys velkojiensuojan kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten tekoälyn käyttö viranomaistoiminnassa vaikuttaa hyvän hallinnon periaatteisiin?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitä FRAND tarkoittaa? : Tutkielma FRAND-käsitteen merkityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitättömyyden vaikutus loukkausasian käsittelyyn eurooppalaisessa rajat ylittävässä patenttioikeudenkäynnissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernimpi hovioikeusprosessi : käräjäoikeuden kuva- ja äänitallenteet hovioikeuden suullisessa todistelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernisoituvan asuntomarkkinoinnin sääntely0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monikulttuurista rikosoikeutta : sama laki kaikille?0 0 11 24 12 13 13 18 18 19 20 6 154
Moniportaiset riidanratkaisulausekkeet ja niiden noudattaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monopolising Names? : The Protection of Geographical Indications in the European Community1 0 2 0 0 1 0 0 1 5 0 0 10
Muinaisjäännösrikokset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muistisairaan tekemän testamentin pätevyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muistisairaan vanhuksen liikkumisvapauden rajoittaminen laitoshuollossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multi-party and Multi-contract Arbitration Mechanisms in International Commercial Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimedievarumärket : Särskilt om dess särskiljningsförmåga0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimodal Passenger Rights in the European Union : Development, Compatibility, and Challenges of the EU Mode-Specific Passenger Rights Regulations in the Light of a Potential Measure for Passenger Rights in Multimodal Transport0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muodollisen ja taloudellisen työnantajan käsitteet Suomen kehittyvässä kansainvälisessä vero-oikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musiikin tekijänoikeuksien kollektiivinen hallinnointi ja lisensointi verkkokäyttöä varten Euroopan unionin sisämarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muusiikin alan tekijänoikeussopimusten kohtuullisuus : erityisesimerkkinä levytyssopimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muutoksenhaku alioikeuden ratkaisusta hovioikeuteen 2000–luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myrkkypilleri ja poison pill : lainmukaisuus ja käyttömahdollisuudet suomalaisen listaamattoman yhtiön yhtiöjärjestyksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myyjän vastuu antamistaan takuista ja vakuutuksista pohjoismaisessa yrityskaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myötätuntotyötaistelu ja sen rajat0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 48 13 79
Määrähinnoittelun kilpailuoikeudellinen arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Määräysvallan jakautuminen yrityssaneerauksessa : tarkastelussa erityisesti selvittäjän toimivalta ja tehtävät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Määräysvallan käsite yrityskauppavalvonnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Määräysvaltasuhteet yrityssaneerauksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Määräävässä asemassa olevan yrityksen alennuskäytäntöjen arviointi EU:n kilpailuoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Målsägande i marknadsmanipulation och en skadelidande investerare i straffprocessen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naisten ympärileikkausperinne perus- ja ihmioikeuksien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National choices in regulation and supervision of flagging duty : A comparative study on Finland and Sweden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Security Interests in EU Defence Procurement : The Status of the Article 346 TFEU Exemptions in the New Internal Defence Market0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National Treatment of Foreign Retention of Title Clauses in Finland : A Restriction to Internal Market Freedoms or Merely an Issue of De Minimis Value?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ne bis in idem -kielto Suomessa 2010-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ne bis in idem : sääntely, tulkinnan kehitys ja ongelmakohdat Euroopassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ne bis in idem ja rikoskonkurrenssioppi : Rajapintojen rikos- ja rikosprosessioikeudellinen tarkastelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negatiivinen pankkitalletuskorko henkilöasiakkaan omaisuudensuojan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neutraalisuusperiaate sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojenjaon verotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neutraalisuusperiaatteen toteutuminen terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden arvonlisäverotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neutraliteettiperiaate arvonlisäverotuksessa EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuvotteluvastuu kansainvälisessä irtaimen kaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 25 12 63
Neuvotteluvastuu yrityskaupan valmistelussa0 0 15 71 36 4 11 17 27 29 37 22 269
New Public Management and services of general economic interest : An impact on Union law?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No challenge -lausekkeiden hyödyntäminen osana teknologiansiirtosopimuksia Euroopan unionin kilpailuoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nollatyösopimus ja työntekijän työoikeudellinen asema0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norkkiminen elinkeinotoiminnassa – sallitun ja kielletyn menettelyn rajat yleisen edun sekä elinkeinoharjoittajan yksityisen suojaintressin näkökulmista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novel Measures against Terrorism-Related Travel in the Light of EU Provisions on the Free Movement of Persons0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuorisorangaistuksen vähäisen käytön syyt lainopillisesta ja empiirisestä näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nähkäämme historia puilta : Luonnonvarojen kestävä käyttö autonomian ajan metsä- ja metsästyslainsäädännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkymätön transvanhemmuus : vanhemmuuden oikeudellisen määrittelyn muutostarpeet transihmisten perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkökulmia eutanasiaan ja sen laillistamiseen sekä elämän loppuvaiheen hoitoon Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkökulmia rakennustuotteiden ja -materiaalien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen ohjauskeinoista : keskiössä asemakaava0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkövammaisten henkilöiden asema Suomessa syrjintäkieltoja ja yhdenvertaisuutta koskevien perus- ja ihmisoikeuksien kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Närståendevittnens rätt till tystnad : en studie av den tillämpningsbara lagstiftningens ändamålsenlighet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näyttökynnys patenttiturvaamistoimissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näyttökynnys rikoskytkennäsisissä välimiesmenettelyissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näyttöpalapeli huumausainerikoksissa : Näyttökysymyksen ratkaisemisesta ja erityisesti tuomitsemiskynnyksestä rikosasioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näyttöratkaisun perusteleminen ja tuomarin intuitio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Objektiviteettiperiaate kunnallisessa luottamushenkilöhallinnossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD and the regulation on Business and Human Rights : an evaluation of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD:n BEPS-hankkeen vaikutukset edustajatoiminnan perusteella muodostuvan kiinteän toimipaikan syntymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden suhde VML 28 ja 31 §:n säännöksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ogiltiga konkurrensförbud i aktieägaravtal : Speciellt i ljuset av arbetsavtalslagstiftningen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ogiltigförklarande och talan om upphävande av skiljedom : de lege ferenda0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikea tahto ja perusteltu luottamus : Oppi edellytyksestä sopimusoikeuden järjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudellinen tutkimus ympäristövaikutusten arvioinnista : Tutkimuskohteena YVA-menettely, Natura-arviointi ja kaavoitukseen liittyvä vaikutusten arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudellinen vastuu tekoälyjärjestelmän osallisuudesta potilasvahinkoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudellisia näkökohtia HIV-positiivisten hedelmöityshoidoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudenhaltijan käytössä olevat rajavalvontakeinot tuoteväärennöskaupan torjunnassa : Euroopan unionin oikeuskäytäntö ja tuoteväärennösasetus silmällä pitäen erityisesti kauttakulkutapauksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 §:n 2 momentin vaikutus asianomistajan asemaan erityisesti lähisuhdeväkivaltatilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudenkäymiskaaren todistelu-uudistuksen vaikutukset parisuhdeväkivallan uhrin asemaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudenkäynnin viivästymisen arvioiminen ja hyvittäminen siviiliasioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen ja hyvityslaki erityisesti rikosprosessin kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudenkäyntikulujen jakautuminen osavoittotilanteissa käräjäoikeuksien oikeuskäytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudenmukainen jäämistöositus ja henkivakuutuskorvaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kuollut kulma : Suojelupoliisin salaiset lausunnot asianosaisjulkisuuden rajoittajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaate konkurssimenettelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudet henkilötietoja sisältävään tietokantaan henkilötietolain ja tekijänoikeuslain näkökulmasta sekä oikeuksien välinen tasapaino0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudettoman irtisanomisen seuraamukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudettoman ja sallitun tiedonhankinnan rajanveto työsuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeuksien väärinkäytön kielto ja sen asema Suomen perusoikeusjärjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeus ihmisarvoon kuuluvaan välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon Suomen oikeudessa perus- ja ihmisoikeuspluralistisesta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeus ja politiikka syyttäjän harkinnassa Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeus koulukuljetukseen osana maksutonta perusopetusta ja kunnallista itsehallintoa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeus näytelmässä, oikeus näytelmään : Tapaus Laki ja järjestys (1918) erilaisista oikeudellisista näkökulmista tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeus omaan tietoon : Omadata henkilötietona ja henkilötiedon käsittelymallina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeus oman valokuvan suojeluun : Yksityiselämän suoja sananvapauden rajoittajana valokuvajournalismissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeus oppikirjoihin : katsaus kansainväliseen tekijänoikeusjärjestelmään ja sen vaikutuksista oppikirjojen saatavuuteen kehitysmaissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeus terveelliseen ympäristöön : miten julkinen valta toteuttaa velvollisuuttaan erityisesti ilmastonmuutosnäkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeus terveyteen : paperittoman lapsen oikeus terveydenhuollon palveluihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeus tulla unohdetuksi : tulkintakäytäntö tietosuoja-asetuksen aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeus viivytyksettömään käsittelyyn hallintomenettelyssä ja vaatimukset oikeusturvalle : tarkastelussa erityisesti etuuden myöntäminen toimeentulotuki- ja työttömyysturva-asioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeushenkilön korvausoikeudelliset suojakeinot sananvapaustapauksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeushenkilön rangaistusvastuu rikosoikeuden yleisten oppien uudistuksen jälkeen : Tutkimus syyllisyysperusteisesta oikeushenkilön rikosvastuusta 2010-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeusperusta pankkikriisivirastolle : SEUT 114 artiklan riittävyys ja asianmukaisuus kriisinratkaisumekanismin perustamiselle unionin oikeuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeussuojan tarve KKO:n ratkaisukäytännössä vuosina 1995 – 20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeustaloustiede ja suomalainen yksityisoikeudellinen tutkimusperinne : miksi oikeustaloustiede on omaksuttu ainoastaan vaillinaisesti osaksi tutkimusperinnettä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeustoimen pätemättömyydestä verkkopankkiasioinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeustoimilain 28-33 ja 36 §:n tarjoama suoja osituksen esisopimuksen osapuolelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeusturvasta viranomaisen viivästyessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeusturvavakuutuksen ongelmakohtia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeusturvavakuutus access to justice -näkökulmasta tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeusvaltioperiaate Euroopan unionin oikeudessa konstitutionaalisen pluralismin viitekehyksessä : tarkastelussa erityisesti Puolan oikeuslaitosta koskevat uudistukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeusvertaileva tutkimus samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen tunnustamisesta EU:ssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeusvertailu Suomen ja Viron välimiesmenettelystä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeusvoima ja muuttuneet olosuhteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeutettu intressi henkilötietojen käsittelyn perusteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okonventionella varumärkens registrerbarhet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olagligt statligt stöd inom Europeiska unionen : särskilt med tanke på reformen av kontrollen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olosuhdemuutos ja liikesopimuksen kohtuullistaminen oikeustoimilain 36 §:n nojalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om skiljemännens behörighet att ex officio pröva konkurrensrättens privaträttsliga verkningar mellan parterna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om skiljemännens processledning i finska ad hoc- och institutionella skiljeförfaranden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omaisuuden haltuunotto eurooppalaisessa konkurssissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omaisuudensuoja ja sananvapaus tekijänoikeudessa : omaisuudensuojan ja sananvapauden punnintaa tekijänoikeuden yhteydessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omaisuudensuoja ja ympäristöperusoikeus rakennetun ympäristön suojelussa : Rakennussuojelun perustuslainmukaisuuden ennakkovalvonta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omassa työssä työllistyvän oikeus työttömyysturvaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omhändertaganden av barn med anledning av barnets brottsliga gärningar i ljuset av människorättskonventionen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omien osakkeiden hankinnan tarkoitukset ja siihen liittyvien riskien sääntely pörssiyhtiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omien osakkeiden hankkiminen pörssiyhtiöissä johdannaisten avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omien työntekijöiden korvaaminen vuokratyövoimalla : liikkeenjohtovalta vastaan työsuhdeturva0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omistajaohjaus erityisesti valtioenemmistöisissä pörssiyhtiöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omistuksenpidätyksen oikeusvaikutukset irtaimen esineen myyjän konkurssissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On Crowdlending and the Activity of Granting Credit from Third Countries into the European Union0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On Scandinavian cooperation in international sales law : An analysis on damages under the Scandinavian Sale of Goods Acts, and on the restriction regarding inter-Scandinavian sales under the CISG0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On the appropriateness of using gambling advertising as channelisation tool to higher consumer protection in the Internal Market of the EU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On the Use and Treatment of Penalty and Liquidated Damages Clauses under Finnish and English Laws0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
One Click away from a War Crime : Command Responsibility in Cyber Warfare0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onko minulla perustuslaillinen oikeus työhön? : Perustuslain työllisyyssäännöksen oikeudellinen sisältö ja merkitys perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön valossa vuosina 1972 - 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajat ja päiväkotihenkilökunta todistajina ja lausunnonantajina lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa riita-asioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiskelua ja työntekoa : tutkimus harjoittelun sääntelyviitekehyksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimaalinen rangaistus talousrikoksesta : Tutkimus velallisen rikoksista1 5 2 1 9 1 1 2 3 3 2 3 33
Ordre Public and Morality Exclusions for the Patentability of Germline Gene Therapy: Towards a Socially Sustainable Future with Human Applications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orphan Drugs and EU Antitrust law concerns0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osa-aikatyöhön siirtyminen ja sen vaikutus vuosilomaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakaslainat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakassopimukseen sisältyvän osakkeiden luovutusrajoituksen sitovuus luovutuksensaajaa kohtaan ja luovutusrajoituksen rikkomisesta kärsineen osapuolen oikeuskeinot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakassopimuksen kilpailukieltolausekkeen tulkinta ja kilpailukiellon rikkomisen seuraamukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakassopimuksen sopimusvapauden rajat ja yhtiöoikeudellinen sitovuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakassopimus pääomasijoittajan ja kohdeyhtiön muiden osakkeenomistajien välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakelajien yhdistäminen ja siitä johtuvan äänivallan heikentymisen kompensointi pörssiyhtiöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeomistusten yleisöjulkisuus ja arvopaperien suora hallinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakepalkkiojärjestelmässä annettavan osakkeen hankintamenon vähennyskelpoisuus elinkeinoverotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakepantti, olosuhdemuutos ja riskinhallinta : erityisesti osakepantinhaltijan asemasta sulautumisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakepohjaisen joukkorahoituksen sijoittajansuojasta erityisesti portinvartijastrategian näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakesäästötili erityisesti luonnollisen henkilön sijoitusmuotona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiön omistuksen sitominen työskentelyyn : Osakkaan työskentelyyn perustuvat lunastuslausekkeet oikeustaloustieteen ja sopimusoikeuden näkökulmista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiö ja sopimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiölain mukainen erityinen tarkastus vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojakeinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiölain mukainen vaikutusvallan väärinkäyttö ja sen soveltamisedellytykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiölain mukainen voitto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiölain velkojainsuojasäännösten vaikutukset sopimuksista aiheutuviin transaktiokustannuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiölaki ja osakassopimus 50/50 -osuuksin omistetun ja hallinnoidun osakeyhtiön konfliktinratkaisussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan yhtiöoikeudellinen suhde velvollisuuksien ja vastuiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiön hallituksen jäsenen yhtiöoikeudellinen vastuu ja sen taloudellinen rajaaminen sekä kohdistaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiön hallitusjäsenten verotus Suomessa ja kansainvälisissä tilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiön johdon kirjanpitoon ja varainhoitoon liittyvät velvollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuu yhtiötä kohtaan : Analyysi osakeyhtiölainsäädännön muutoksesta vuoden 1895 osakeyhtiölaista nykypäivään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiön johdon velvollisuudet 2000-luvun yhteiskuntavastuuvaateiden kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiön sopimusvapaus ja sen rajat osakassopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiön tarkoitus ja sen suhde yhteiskuntavastuuseen osakeyhtiölain näkökulmasta ja de lege ferenda0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiön toimivan johdon tuottamus ja tuottamuksen arviointi liiketoimintapäätöksessä51 18 13 13 12 5 8 3 13 12 10 10 168
Osakeyhtiöoikeudellinen vastuun samastaminen eräine läheisilmiöineen Suomen ja Englannin oikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeen lunastushinnan määrittäminen arvonmääritysoppien valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeen luovutettavuuden periaatteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeen vapaan luovutettavuuden rajoittamisesta yhtiöjärjestyksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeenomistajalle sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tehdyn varojenjaon verotus erityisesti yritysjärjestelyn jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeenomistajan epämuodollinen vallankäyttö ja yhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeenomistajan erityisasema ja yritysten yhteiskuntavastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeenomistajan fidusiaariset velvollisuudet osakkeenomistajan ja hallituksen jäsenen välisessä palkitsemisjärjestelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeenomistajan fidusiaarisista velvollisuuksista : residuaalisen määräysvallan kontrollista tänään ja huomenna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeenomistajan ja sijoittajan tiedonsaantioikeus : Näkökulmana yhtiön vieraasta pääomasta saatavat tiedot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeenomistajan lojaliteettivelvollisuus0 0 0 0 37 20 18 9 16 28 32 18 178
Osakkeenomistajan oikeus lyhytaikaiseen huoneiston luovuttamiseen ja asunto-osakeyhtiön käyttötarkoitusmääräys lyhytaikaisissa vuokraustilanteissa sekä näiden lähi-ilmiöt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeenomistajan oikeussuojasta suhteessa kovenanttiehtoiseen velkojaan : erityisesti vaikutusvallan väärinkäytön näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeenomistajan yhteiskunnallisten päämäärien hyväksyttävyys osakeyhtiölain näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen johdon palkitsemisessa : Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivi ja Say on Pay0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeenomistajien vastakkainasettelu murroksessa olevan lähipiirisääntelyn kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus asunto-osakeyhtiön purkavassa uusrakentamishankkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus osakeanneissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeiden erilajistamisen rajat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeiden hankintarahoitusapu konsernissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeiden lyhyeksimyynnin sääntely ja sääntelyn vaikutukset (EU:n lyhyeksimyyntiasetus)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakkeiden moniportainen hallinta ja osakkeenomistajan oikeudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osapuolten asemasta alustataloudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osingonjaon ja pääomanpalautuksen rajanveto yhtiön ja osakkeenomistajan tuloverotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osingonjaon yhtiöoikeudellinen sääntely Kiinassa : oikeusvertailu Suomeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osingonjaosta sopiminen osakassopimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osittaisjakautumisen verotus ja veroriskit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osituksen sovittelu ja avioehtosopimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osituksen toimittamatta jättäminen ja ositusvaateen lakkaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osituspuolten suojakeinot jäämistöosituksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostajan neuvonantajan vahingonkorvausvastuu due diligence -toimeksiannossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostajan oikeus purkaa kansainvälinen irtaimen kauppaa koskeva sopimus tavarassa olevan virheen perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostajavoima Suomen kuitupuumarkkinoilla yhteisen määräävän markkina-aseman näkökulmasta0 0 58 74 18 26 8 12 21 32 22 9 280
Osuuskunta yritysmuotona silmälläpitäen erityisesti verotusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osuuskuntien uudistuva voitonjaon verotus osinkoverotukseen verraten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overlapping Jurisdictions between the World Trade Organization and Preferential Trade Agreements0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paha puoliso, huono huoltaja : syyllisyys avioerossa ja lapsen huollossa 1900-luvulla25 26 30 43 20 34 26 25 37 29 25 28 348
Pahantapaiset lapset : kasvatusta vai rangaistusta vailla?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pahoinpitely- ja raiskausrikosten tunnusmerkistöjen kvalifiointiperusteet raiskauksen ominaispiirteitä silmällä pitäen erityisesti tuoreen hovioikeuskäytännön valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakkaussääntely Suomessa ja EU:ssa : Suomen pakkausverotuksen uudistamisen näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 15
Pakko poistua vapaaehtoisesti? : Kolmannen maan kansalaisen maasta poistamisen estyminen ja tilapäisen oleskeluluvan edellytykset Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakkokeinotoimivaltuudet poikkeusoloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakkolisenssikanteet patenttioikeuden ja kilpailuoikeuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakolla hoidetut : Mielenterveyslain mukaisen tahdosta riippumattoman hoidon ongelmia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakottavien säännösten asemasta ja soveltamisesta kansainvälisessä välimiesmenettelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palestiinan kansainvälisoikeudellisesta statuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palkansaajien tulonhankkimiskustannukset ja niiden korvaukset kansainvälisessä verotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palkkaa koskevan työsopimusehdon muuttaminen ja siihen liittyvät erityiset tarkastelukohteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palkkakatto eurooppalaisessa seurajalkapalloilussa : Tutkimus palkkakaton yhdenmukaisuudesta Euroopan unionin lainsäädännön kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palkkasaatavan vanhentuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palkkaturvana maksettavat saatavat ja niiden rajoittaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paluu perhevapaalta : Perhevapaalta palaavan työntekijän oikeus palata aikaisempaan työhönsä työpaikan muutostilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palvelusetelin tarjoaminen ja asiakkaan oikeusturvan keskeiset takeet0 0 0 2 16 16 7 4 7 4 6 5 67
Pankin selonottovelvollisuus luottopalveluja tarjottaessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pankin suoritushäiriö notariaattitoimeksiannossa ja tuottamusarvioinnin normipohja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pankin vakavaraisuus ja valtionlainojen erityiskohtelu vakavaraisuuslaskennassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pankkien tarjoamissa asiantuntijapalveluissa syntyvät eturistiriidat ja niiden hallinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pankkien vakavaraisuussääntelyn historia, nykytila ja tulevaisuus : Oikeustaloustieteellinen tutkimus vakavaraisuussääntelyn merkityksestä pankkijärjestelmän vakauden turvaamisessa28 27 17 18 15 46 31 24 55 46 45 40 392
Pantinsaajan rahaksimuutto-oikeuksista konkurssissa ja sen ulkopuolella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papperslösas rättigheter svart på vitt : En studie om papperslösas rättigheter under internationell rätt samt inom nationell tillämpning med speciell hänsyn till Finland och Sverige0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parallel debt : Rahoitusjärjestelyn jäsentyminen Suomen oikeuden mukaan oikeusvertailevat näkökohdat huomioiden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parental and Successor Liability for Joint Ventures’ Competition Law Infringements in European Union0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parisuhdeväkivaltatapauksissa esitetty näyttö ja sen arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partiella besvärstillstånd för tvistemål i högsta domstolen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parties' duties of confidentiality based on institutional rules in international commercial arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partskonfidentialitet i skiljeförfaranden : En komparativ studie om olika länders inställning till partskonfidentialiteten i kommersiella ad hoc skiljeförfaranden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passiivisen avunannon rangaistavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passing of Risk and Documentary Sales of Commodities under the CISG0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passivitet vid förhandlingsavtal : med betoning på förhållandet till lojalitetsplikten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patent pool as a form of collective dominance : case of tying0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patentin suoja-ala: Ekvivalenssiopin käsite, sisältö ja merkitys : Oikeusvertaileva tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 17 10 44
Patentskyddets utvidgning med tiden : förbättringsuppfinningar och teknologisk utveckling0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenttiasiamies yhteiskeksijänä asiakkaansa kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenttien erityisasema konkurssimenettelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenttilain 47 §:n erityisen merkittävän yleisen edun tulkinta ja soveltaminen lääkepatenttien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenttilain 58 §:ssä tarkoitetun muusta vahingosta suoritettavan korvauksen määrittäminen enforcement-direktiivin valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenttioikeuden korjaamisen ja valmistamisen välinen rajanveto : 3D-tulostuksen mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenttioikeudenkäynnit Yhdysvalloissa : patenttitrollit oikeudellisten muutosten taustalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenttipoolien muodostaminen kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta – erityistarkastelussa bioteknologiapoolit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patientens vilja i fråga om vården : En internationell granskning i synnerhet med tanke på den vilja som patienten uttryckt på förhand0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay-for-delay Agreements in Pharmaceutical Industry and Article 101 TFEU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peitetoiminnan rajat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peitetoiminnan salassapito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaaja-agentteihin kohdistuvat sääntelytoimet eurooppalaisesta ja yhdysvaltalaisesta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelin henki - Kaukaloväkivalta ja rikosoikeudellinen vastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perheenyhdistämistä koskeva toimeentuloedellytys perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perhekäsityksen ja perhearvojen muutos 1900-luvulta nykypäivään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perhevapaat ja sukupuolten välinen tasa-arvo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perimään puuttumisen juridiset ulottuvuudet perinnöllisten sairauksien hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perinnön reaalinen jako ja yhteisomistussuhteen perustaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perinnönjaon oikaisun sovittelu : sovittelun edellytykset ja vaikutus palautusvastuun ankaruuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perinnöstä luopuminen ja perillisen velkojat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perinnöstä luopuminen yksityishenkilön velkajärjestelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perinnöstä luopuminen ylivelkaisessa kuolinpesässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perinnöttömäksi tekemisen riitauttaminen ja rintaperillisen oikeussuojakeinot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perinteisen saamelaiskäsityön oikeudellinen suoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perintälain vaikutukset velkojatahon oikeuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perintätoiminnan harjoittamisen sääntely : sääntelyteoreettisia poimintoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennus maa- ja metsätiloilla0 0 0 0 0 0 0 0 31 55 80 59 225
Perintökaaren 3:1a.2 ja lesken asumissuojan parantaminen jäämistösuunnittelulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perintöveron minimoiminen lahjojen avulla sekä siihen liittyvät riskit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectives on Innovation Incentives on the EU Pharmaceutical Sector with Focus on EMA and Parallel Trade0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspektiv på tvistlösning mellan investerare och stater i T-TIPS frihandelsavtalet : Investerar-stat skiljemannaförfarande som verktyg för att hantera politisk risk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen teknologisessa murroksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perus- ja ihmisoikeuksien vaatimukset perheenyhdistämiselle ulkomaalaisasioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perus- ja ihmisoikeusrajoitusten sääntelytarkkuudesta eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peruskäsitteet ja prosessinedellytykset kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusoikeudet urheilussa : Urheilun toimintakielto elinkeinovapauden (PL 18 §) rajoituksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusoikeuksien Catch-22 : Transsukupuolisten mahdoton valinta henkilökohtaisen koskemattomuuden ja yksityiselämän suojan välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusoikeuksien rajoitustoimenpiteiden kohdistaminen laitoshoidossa oleviin muistisairaisiin vanhuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusteltua esitutkintaa : Esitutkintaviranomaisen perusteluvelvollisuus esitutkintapäätöksissä : erityisesti kun esitutkintakynnys ei ylity sekä esitutkintaa päätettäessä ”ei rikosta” -perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perustilaselvitys direktiivilaitosten ympäristölupaharkinnassa ja pilaantuneen ympäristön puhdistamista koskevassa sääntelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perustilaselvitys direktiivilaitosten ympäristölupaharkinnassa ja pilaantuneen ympäristön puhdistamista koskevassa sääntelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perustuslakivaliokunnan perusoikeuksia koskevassa tulkintakäytännössä tapahtuneet muutokset nykyisen perustuslain voimassaolon aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perustuslakivaliokunnan rooli lakien perustuslainmukaisuuden valvonnassa ja tämän roolin muutos erityisesti perusoikeusuudistuksen ja perustuslakiuudistuksen myötä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peruutusoikeus valmismatkasopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesänhoitajan päätösvalta ja velkojan oikeudet konkurssissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesänhoitajan vastuu konkurssissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesänjakajamenettelyn menettelyllinen oikeudenmukaisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienten asioiden sähköinen menettely – Mallin edut ja haitat suomalaisessa siviiliprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienyrityksen veronhuojennukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piilevät syrjintäperusteet ja syrjintäolettama työelämässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilvipalvelun tietoturva : Palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuu rekisterinpitäjänä loppukäyttäjille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilvipalvelusopimuksen purkaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitkäaikaishoitoetuuksien koordinointi Euroopan unionissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitkäkestoisten yhteistyösopimusten irtisanomisen rajoitukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden erityinen myyntilupamenettely0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 10 4 27
Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden erityinen myyntilupamenettely0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poikien ympärileikkauksen sallittavuus erityisesti lapsen itsemääräämisoikeuden kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poikien ympärileikkaus ei-lääketieteellisistä syistä Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poikkeaminen asemakaavasta : Käytännönläheinen näkökulma ja katsaus Helsingin kaupungin hallintokäytäntöön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poikkeuksellinen julkisuus rangaistuksen kohtuullistamisperusteena : ilmiö ja sen perusteleminen oikeuskäytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poikkeukselliset olosuhteet asetuksen 261/2004/EY korvauskäytännössä sekä suhteellisuus- ja oikeusvarmuuden periaate0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poliisi ja poliisilain 11 ja 20 § perusoikeuksien turvaajina ja rajoittajina : kiinnioton kynnyksen määräytyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poliisi lastensuojeluilmoitusten tekijänä : Empiirinen tutkimus lainsäädännön valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poliisin ja virkatoimen kohteen oikeusturva poliisin voimakeinojen käyttö- ja hätävarjelutilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poliisin oikeus todistaa anonyymisti erityisesti tiettyjen salaisten pakkokeinojen käyttötilanteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Political Regulation of EU Energy Markets : Companies from Third Countries0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polttonesteiden jakeluaseman sijoittaminen tärkeälle pohjavesialueelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ponzi-pelissä annetun tahdonilmaisun pätevyys erityisesti OikTL 3 luvun pätemättömyysperusteista arvioituna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porttikiellon antamisen mahdollisuus Suomessa järjestettävään urheilutapahtumaan urheiluhuliganismin johdosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Positiivinen uskonnonvapaus Suomessa – Positiivista uskonnonvapautta tukevat ja heikentävät rakenteet, julkisen vallan toimet sekä näiden merkitys yksilön elämässä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Post Financial Crisis Regulation of Credit Enhancement Procedures for Securitization Transactions in the EU and the USA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Post Financial Crisis Securitization: Can (EU) 2017/2402 Make any Difference? : A critical Analysis of Regulation (EU) 2017/24020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Posted Workers and Free Movement of Services in the European Union : the Impact on National Employment and Immigration Law88 45 25 21 17 33 22 30 40 22 22 22 387
Potilaan informointi- ja suostumuskäytännöt terveydenhuolto- ja asiakastietolaissa luovutettaessa potilastietoja toiseen terveydenhuollon toimintayksikköön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potilaan tiedollinen itsemääräämisoikeus potilastietoja luovutettaessa potilaan informoinnin sekä vastustamis- ja kielto-oikeuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre pack -menettelyt ja suomalainen konkurssioikeus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preserving data protection, confidentiality of communications and freedom of expression in the online copyright enforcement framework of the European Union by adequate safeguards0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevention of parallel court and arbitral proceedings and refusal to enforce a judgment conflicting with an arbitral award under the recast Brussels I Regulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principen om ett enda serviceställe i miljöfrågor ur vindkraftens perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principle of Non-refoulement in International Refugee Law vs. Human Rights Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privacy Shield Redress Mechanisms : Assessment in the Light of the Schrems Case0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privat finansiering av startup-bolag : Tillgängliga finansieringsinstrument och särdrag i finansieringsarrangemangen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Private Equity and Securitization : The Concepts of Neutrality and Uniformity in Taxation of Financial Instruments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Problem med beskattningen av vissa investerare i finska private equity fonder0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Product switching -strategiat ja niihin liittyvät väärinkäytöt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profilointi verkkomarkkinoinnissa : profiloinnin määrittely ja edellytykset henkilötietojen suojan kannalta kuluttajille suunnatussa verkkomarkkinoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profilointiin perustuva hinnoittelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prohibition of Retrogression : Effectiveness of Social Rights in the Finnish System of Constitutional Review0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projektisopimuksen purkaminen ja toimittajan vahingonkorvausvastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projektisopimuksen purkaminen toimittajan olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proportional Shareholder Liability : A Way to Reduce Harmful Corporate Behaviour?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protection of a Non-contractual Party under the Rotterdam Rules0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protection of Minority Shareholders in State Owned Companies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protection of Sensory Marks and the Possible Impact of the Graphic Representation Requirement Removal on their Registrability0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protracted refugee situations as a protection challenge to the international refugee protection regime0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisionsförbudet i MiFID II : Utformning och implementering, förverkligandet av investerarskyddet samt förestående utmaningar för finansmarknadens aktörer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudonymization of Personal Data with respect to the General Data Protection Regulation : A Telecommunications Industry Perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psykososiaalinen työkuormitus työturvallisuuslainsäädännön valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Policy, Security and Interest as Justifiable Restrictions on the Free Movement of Services0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puhdas varallisuusvahinko elinkeinonharjoittajien välisissä oikeussuhteissa15 23 37 24 22 15 26 23 41 34 39 41 340
Puhtaiden varallisuusvahinkojen korvattavuuden ongelmakohtia ja kehitysnäkymiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puoliso testamentin saajana ja lakimääräisenä perillisenä : lesken toimien merkitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puolisoiden väliset näennäiset ja keinotekoiset varallisuusjärjestelyt ja velkojan suoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puolisoiden yhteisen omaisuuden jakaminen osituksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puolison kuolemaan sidottujen avioehtosopimusmääräysten ja erityisesti leskeä suosivien määräysten pätevyydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puolustus- ja turvallisuushankinnat Euroopan unionin perussopimusten rajapinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pysyvä työvoimatarve määräaikaisten työsopimusten käytön rajoittajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päihteitä vankilamuurien sisäpuolella : Päihdekuntoutus vangin oikeutena ja täytäntöönpanoviranomaisen velvollisuutena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päivähoidossa olevan lapsen oikeudellinen asema0 0 0 88 2 0 0 0 0 0 0 0 90
Päivähoidossa olevan lapsen oikeudellinen asema0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pätevien paikallisten sopimusten syntymisen edellytyksistä sopijapuolten, menettelyiden ja muodon näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pätevän tunnustuksen edellytykset ja todistusvoima suomalaisessa rikosprosessioikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pääkonttori vai sivuliike? : Rajanvetoa määriteltäessä eurooppalaisen maksukyvyttömyysmenettelyn oikeaa forumia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päällekkäisten kuolinpesien hallinnointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päämiehen edun mukainen omaisuudenhoito : Päämies kuolinpesän osakkaana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päämiehen etu ja oikeusturva edunvalvonnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päämiehen toimintakelpoisuuden tosiasiallisista rajoituksista ja niiden hyväksyttävyydestä heikentyneeseen terveydentilaan perustuvassa tukevassa edunvalvonnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pääomasijoittajan vastuu portfolioyhtiön rikkomuksista : kritiikkiä taloustieteen, rahoitusteorian ja oikeusturvan näkökulmista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pääomasijoitusrahastojen markkinointisääntelyn toteutus ja tulkinta Suomessa ja Ruotsissa, erityisesti puoliammattimaisten sijoittajien kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pääsuunnittelijan vastuu erityissunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pääsy suojasatamaan : kansainvälisestä tapaoikeudesta nykypäivän dilemmaksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pääurakoitsijan oikeusasema sivu-urakan alistamismenettelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pörssiyhtiöiden vastuullisuusraportointi : tarvitaanko lisää sääntelyä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pörssiyhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien välinen dialogi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pörssiyhtiön osakeperusteisen palkitsemisjärjestelmän toteuttaminen omia osakkeita hankkimalla ja luovuttamalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahanpesun estäminen ja yksityisyys turvallisuusteoreettisessa kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen : siirtyminen viranomaisten hallinnollisiin sanktioihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahanpesurikos : Peittämisen ja häivyttämisen konkretisoinnin, näyttökysymyksen ja seuraustahallisuuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahapelien EU-oikeudellinen asema Universaliteetti-Diversiteetti dikotomiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahdinkuljettajan vastuu ja tiekuljetusvakuutuksen korvauspiiri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitusleasing vuokralleottajan konkurssissa ja ulosotossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitusleasingsopimuksen vuokran- ja kaupanluonteisuus Suomen ja Yhdysvaltojen vero-oikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitusvakausviraston perustamishistoria sekä kriisinratkaisulainsäädännön kehitys 1990-luvulta alkaen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raiskaus kansallisena ja kansainvälisenä rikoksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raiskausrikoksen suostumusperusteisen sääntelymallin hyväksyttävyys kriminalisointiperiaatteiden valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raiskausrikoksesta tuomitseminen kansainvälisessä rikostuomioistuimessa : Oikeusdogmaattinen tutkimus todistusoikeudellisesta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raiskaussääntelyn muutokset 1960-luvulta nykypäivään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajanveto esinevahingon ja puhtaan varallisuusvahingon välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajat ylittävä kuluttajakauppa ja eurooppalainen kauppalaki suomalaisen pienyrityksen näkökulmasta : kansainvälisyksityisoikeudellinen arvio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajat ylittävä sähköinen tiedoksianto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajat ylittävä takaisinsaanti eurooppalaisen konsernin konkurssissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajat ylittävä terveydenhuolto : potilasdirektiivin vaikutukset Suomessa potilaan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajoitetusti verovelvollisen vuokratyöntekijän verotus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajoitussäännökset tieteellisessä tutkimuksessa hyödynnettävässä tiedonlouhinnassa erityisesti tekijänoikeuden ja tietokantasuojan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakennushankkeen toteuttaminen kolmiulotteista kiinteistönmuodostusta hyödyntäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakennusjärjestys tulvariskien vähentämisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakennussuojelu ja sen johdosta maksettavat korvaukset0 0 0 0 22 16 10 21 27 19 33 15 163
Rakennusten ympäristösertifioinnit rakennushankkeen tavoitteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakennusurakan takuuajan jälkeinen virhevastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakennusurakkasopimuksen purkaminen ja urakan loppuunsaattaminen urakoitsijan konkurssitilanteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakennusvalvojan vahingonkorvausvastuun edellytykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakentamisen tietomallintamisen sopimus- ja tekijänoikeudelliset kysymykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakentamisesta aiheutuvat ympäristövahingot ja niiden korvaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangaistava tekijänoikeusloukkaus tietoverkkoympäristössä : rikosvastuun laajuuden ja rajojen hahmottelua Suomen oikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangaistavuuden edellytykset avunannon alarajalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangaistuksen kohtuullistaminen ja rikosoikeudellinen yhdenvertaisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangaistuksen mittaaminen huumausainerikoksissa : Mittaamisharkinta ja oikeuskäytäntö huumausainerikoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangaistuksen mittaaminen ja rangaistuskäytäntö lapsiin kohdistuvissa seksuaalisissa hyväksikäyttörikoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangaistusarvon määrittämisestä : erityisesti törkeissä huumausainerikoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangaistusluontoiset sopimussakot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rasistiset ja muut vihamotiivit rangaistuksen koventamisperusteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rasitteen pysyvyys : Rasitteen muuttamisen ja poistamisen edellytykset erityisesti muuttuneiden olosuhteiden johdosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raskaudenkeskeytys : Oikeudellis-eettisiä kysymyksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravintolisien kuluttajamarkkinointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reagoinnista ennakointiin : preventiivinen käänne suomalaisessa kriminaalipolitiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rebroadcasting and third party programs in esports0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recovering Damages for Loss of Goodwill under the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Referential Uses in European Trademark Law - Does the adverse effects doctrine still have practical relevance in post-reform EU trademark framework, especially in light of the new Art.10(3)(f) and the revised referential use exception in Art. 14(1)(c) TMD?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regleringen av medicinsk forskning : särskilt om specialsituationer vid forskning på minderåriga0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulating Ridesourcing Companies and the Employment Status of Drivers in the Sharing Economy : A Study on Uber0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulating Telecommunications and OTTs : Levelling up or levelling down sector-specific regulation?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulation of Cross-Border Surrogacy In Light of the European Convention on Human Rights & Domestic and the European Court of Human Rights Case Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulatory Compliance in AI Regime: Banks and FinTech0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekisterinpitäjä : henkilötietojen käsittelijä -konsepti rekisteröidyn oikeuksien turvaajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekisterinpitäjän informointivelvollisuus : tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja asianmukaiset toimenpiteet informaation läpinäkyvälle toimittamiselle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalautakunnan ratkaisukäytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reklamaatio uuden asunnon virheistä ja perustajaosakkaan vastuun vanhentuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reklamaatioaika ketterissä tietojärjestelmäprojektisopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekrytointi ja henkilötietojen suoja yksityisellä ja julkisella sektorilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religion in Finnish Schools : A Human Rights Perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religious Conversion during Asylum Procedures and the Freedom of Thought Conscience and Religion0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religiösa symboler i EU-varumärken0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Representation and Warranty Insurance as a Risk Management and Allocation Tool in M&A Transactions and Agreements0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reseptilääkkeen off-label -käyttö : Myyntilupajärjestelmän sekä potilaan tiedonsaannillisesta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Responsible Corporations : Assessing the theoretical limits and requirements of corporate personhood for criminal responsibility0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restriction of Powers : Human Rights Protection in the context of Security Council0 31 23 18 9 11 11 6 29 3 8 25 174
Restructuring of Transactions under the Finnish Arm´s Length Principle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riitaprosessi ja perusoikeudet : Perus- ja ihmisoikeuksien vaikutus asianosaisten prosessitoimia koskevien sääntöjen tulkintaan dispositiivisessa riitaoikeudenkäynnissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riittääkö suostumus? : Näytteenluovuttajan itsemääräämisoikeus kudostutkimuksissa : Erityisesimerkkinä pluripotenteilla kantasoluilla tehtävä tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikastumiskiellon asema immateriaalioikeudellisessa vahingonkorvauksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikoksen tekopaikan määrittely verkossa tapahtuvissa rikoksissa ja rikoksen tekopaikkaan liittyvä valtion rikosoikeudellinen toimivalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikoksesta ja rangaistuksesta 1800-luvun Suomessa : Prokuraattorin kertomukset kriminologian lähteenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikoksesta syytetyn tai epäillyn oikeus avustajaan osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikos hyödyntämiskiellon perusteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikosasian mediajulkisuus syytetyn oikeusturvan kannalta kotimaisessa rikosprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikosasioiden kohtuullinen käsittelyaika ja rikosoikeudenkäyntien viivästymistä vastaan olevat tehokkaat oikeuskeinot : erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa56 37 39 11 6 3 22 31 20 40 48 20 333
Rikoskonkurrenssin ratkaisuperusteiden tarkastelua erityisesti laillisuusperiaatteen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikosoikeudellinen syyllisyysperiaate ja nopea ajattelu : syyllisyysperiaatteen edellytysten täyttymisen arviointi kognitiivisen psykologian näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikosoikeudellinen vastuu lahjonnasta kansainvälisissä liikesuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikosoikeudellisten osallisuusoppien soveltaminen palveluntarjoajaan tekijänoikeuden loukkauksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikosoikeuden lievemmän lain periaate1 5 1 2 8 1 0 2 0 6 38 4 68
Rimliga anpassningar i arbetslivet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rinnakkaisten menettelyjen ongelma välimiesmenettelyssä : miten Suomen kansallista välimiesmenettelylakia tulisi muuttaa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rintaperillisen lakiosa ja laskennalliset lisäykset : lakiosan tarve ja oikeutus nyky-yhteiskunnassamme0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk-Based Approach as a Solution to Secondary Use of Personal Data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RL 17:1a : Osallistuminen järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan ja ajallinen ulottuvuus suhteessa päärikokseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohingyat - kansanmurha 2000-luvulla?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Role of Documents in International Business Sales Transactions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rooman valtastruktuurin kehitys esiklassisella ja klassisella kaudella sekä sen vaikutus oikeudellisiin toimijoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda Crisis and Genocide in Case Law of Rwanda Tribunal3 3 0 1 2 19 9 4 12 21 27 12 113
Räntors avdragbarhet : en rättskomparativ studie av ränteavdragsrätten och dess begränsningar avseende vissa länders företagsbeskattning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rätt att skoja, kritisera och förlöjliga? : En analys av parodier på upphovsrättsligt skyddade verk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rättegångsoffentlighet och media0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saalistushinnoittelu ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Euroopan unionissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saalistushinnoittelu Suomen ja Australian oikeusjärjestelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saamen kielen käyttäminen tuomioistuimissa ja viranomaisissa : saamelaisten kielelliset oikeudet Suomessa ja Norjassa12 13 10 18 15 13 9 16 13 12 15 13 159
Saamistakavarikon väärinkäyttö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saamisten menetykset elinkeinotulon verotuksessa : erityisesti EVL 16 §:n 7 kohdan vähennyskelpoisuuden rajoituksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saatavan vanhentumisen kannekatkaisu : erityistarkastelussa sallittu kanteen muuttaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sairaus tai loukkaantuminen urheilijan työsuhteen päättämisperusteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakkomenettely : yhtenäinen, selkeä, tarkoituksenmukainen ja perustuslain mukainen?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salainen virhe kiinteistö- ja asuntokaupassa : riidanratkaisun vaihtoehdot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salassapitoon varautuminen yrityskaupoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salassapitosopimus työsuhteessa : työoikeudellinen näkökulma sopimusvapauden rajoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sale and lease back -järjestely ja MK 14:4.1 1 kohdan mukaisen erityisen oikeuden kirjaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sale and lease back -järjestelyt juridisesta ja taloudellisesta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sale and leaseback -järjestelyn verokohtelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sallittu ja kielletty kilpailijoiden välinen tietojenvaihto EU:n kilpailuoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sallittu liiketoimintapäätös vai keinotekoinen järjestely? : tutkimus vapaan liiketoiminnallisen päätöksenteon työoikeudellisista rajoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sama asema, sama tehtävä, eri palkka : Tasapuolisen kohtelun vaatimuksen sisältö sekä suhde sitovaan työehtosopimukseen palkanmaksun perusteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammanläggning av skiljeförfaranden : borde vi följa Sverige eller implementera UNCITRAL:s modellag?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sananvapauden ja kunnian suojan suhde Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön ja Euroopan neuvoston linjausten valossa - erityisesti sosiaalisen median aikakaudella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sananvapaus EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sananvapaus työsuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sateenkaariperheen lapsen kolme vanhempaa : Vanhemmuus ja huoltajuus kolmiapilaperheessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Securities Holding in Finland from the Perspective of Shareholder Transparency0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security for Costs in International Commercial Arbitration Seated in Finland : Jurisdiction, Exercise of Authority and the Impact of Third-Party Funding0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekamiehityssopimusten yleiset edellytykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekretess och skyddet för företagshemligheter i samband med ett internationellt kommersiellt skiljeförfarande0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen raiskauksen suostumusperustaisissa määritelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selektiv distribution och FEUF artikel 101 : online säljs restriktioner på lyxprodukter inom EU i ljuset av Pierre Fabre och Coty Prestige0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selonottovelvollisuuden laiminlyöntiin perustuva tahallisuus veropetoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selvittäjän ja tuomioistuimen osaaminen toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimisessa ja vahvistamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selvittämisvelvollisuus aselupaharkinnassa erityisesti terveystietojen osalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selviytymislausekejärjestelmän asema Suomen työoikeudellisessa normijärjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seuraamussääntely rahanpesun torjunnassa perusoikeusnäkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEUT 101 artiklan vastaiseen kilpailunrajoitukseen osallistuneen tahon oikeus vahingonkorvaukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEUT 11 artiklan läpäisyperiaatteen toteutuminen tavaroiden vapaan liikkuvuuden sääntelykehyksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexsomnia ja rikosvastuun yleiset edellytykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexual Violence as a Weapon of Ethnic Cleansing and Genocide in the Yugoslav Wars0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidosyksiköiden asema EU-oikeudessa – Oikeusteoreettisia näkökulmia hankintadirektiivin tulkintaan EU-tuomioistuimessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signalointivaikutus yhtiön omien osakkeiden hankintamotiivina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siirtohinnoittelu ja sen haasteet konsernin sisäisissä rahoitusliiketoimissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siirtohinnoitteluoikaisun käyttäminen liiketoimen uudelleenluonnehdintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siirtohinnoitteluoikaisun oikeuslähteet : kun laki ei riitä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siirtymävaiheen oikeuden mekanismit : Totuuskomission rooli totuuden etsinnässä, demokratiaprosessissa ja yhteisön eheytymisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sijaissynnytys : uhka vai mahdollisuus?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sijaissynnytys ihmiskaupan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sijaissynnytysten sääntely ihmisoikeuksien valossa : Erityisesti syntyvän lapsen etu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sijoittajan suojaaminen informaation saatavuuden näkökulmasta : Tarkastelussa erityisesti strukturoidut rahoitusinstrumentit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sijoittajansuojan toteutuminen osakepohjaisessa joukkorahoituksessa toimintakohtaiset edellytykset huomioon ottaen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sijoittautumisvapauden ja pääomien vapaan liikkuvuuden soveltamisalasta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä0 0 18 23 11 6 6 3 17 10 3 1 98
Sijoittautumisvapauden ja pääomien vapaan liikkuvuuden soveltamisalasta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä0 0 36 31 4 8 4 9 4 9 7 11 123
Sijoitusrahastolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset rahastojen rinnastamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sijoitusrahastot arvonlisäverotuksessa : Erityistarkastelussa erityisten sijoitusrahastojen hallinnoinnin vapautus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sijoitustoiminnan veronhuojennus osana luovutusvoittoverotuksen kehitystä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäpiiritiedon käyttöolettama – rikos- ja arvopaperimarkkinaoikeudellinen tarkastelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäpiirintiedon väärinkäyttö kurssikorrelaatiotilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäpiirintiedon väärinkäytön sääntely Suomessa ja Yhdysvalloissa : oikeusvertaileva tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäpiirintieto ja liikesalaisuus : tiedon luottamuksellisen luonteen pysyvyys sisäpiirintiedon julkistamistilanteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäpiiritiedon ilmaiseminen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäpiiritiedon julkistaminen MAR 17 artiklan mukaan : Milloin liikkeeseenlaskijan on julkistettava sisäpiiritieto yleisölle?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen ja markkinoiden toimivuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuus erityisesti oikeudellisten prosessien realisoituessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäpiiritiedon käytön tulkinta uudistuneen markkinoiden väärinkäyttösääntelyn mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäpiiritiedon määritelmä sekä rikoslain 51:1 §:n mukainen sisäpiiritiedon väärinkäyttö ja syyksiluettavuus erityisesti yrityskauppojen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisäpiiritiedon täsmällisyys : Tutkimus sisäpiiritiedon käyttökiellon ja julkistamisvelvollisuuden syntymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siviiliprosessin vaihtoehtoisten menettelyiden kehittyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivullisen erityinen tiedonantovelvollisuus verovelvollisen oikeusturvanäkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivuomaisuus toimitusosituksen sovittelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattebehandlingen av partiell delning27 26 7 10 21 8 6 9 16 15 21 8 174
Skattemyndighetens rätt att erhålla samt ge ut uppgifter : särskilt med avseende på placeringar som gjorts utomlands0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattemässig behandling av kapitallån och vinstandelslån i gränsöverskridande situationer : särskilt ur finländsk synvinkel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skydd mot självinkriminering inom konkursförfarandet : särskilt med beaktande av kravet på samtidighet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyddet av geografiska indikationer i EU och USA i ljuset av frihandelsavtalet TTIP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyddet mot självinkriminering i utsöknings- och konkursförfaranden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small Islands and Climate Change: Human Rights Approach0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smart Grids and the Law : Emerging Challenges in the Finnish DSO Regulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smartphone Tying : A possible case of EU Competition Law infringement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smittoinstitutet i den finska inkomstbeskattningen : en del av det förflutna eller ett nödvändigt ont?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snarlik efterbildning av produktutformning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software Patent Protection Under the European Patent Convention0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopijapuolet työehtosopimukseen perustuvassa paikallisessa sopimisessa ja sopimisen taso0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimaton käytös irtisanomisperusteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimuksen mukaisen suorituksen arviointi asiakaskohtaisessa ohjelmistohankinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimuksen pätemättömyys kilpailuoikeudellisella perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimuksen voimassaoloa koskevat epätavalliset sopimusehdot – ääripäänä pysyvästi voimassa oleva sopimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimus kaavoituksen käynnistämisestä : sopimuksen luonne, funktio ja siihen liittyvät oikeudelliset ongelmat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimus lääketieteellisestä hoidosta : määräämisvalta ja tiedonanto hoitosuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen kuluttajavakuutuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen sopimussuhteen aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimushoidosta valvontarangaistukseen : mistä on lähdetty ja mihin on tultu?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimuskumppaneiden käyttäytyminen pitkäkestoisten sopimusten muuttajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimuskumppanin identiteettiä koskevaan muutokseen varautuminen urakkasopimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimusoikeudelliset periaatteet älykkäissä sopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimusoikeus ja sopimuskäytäntö : miten nettisopimuksia tehdään ja voidaan tehdä4 1 3 5 2 2 1 1 5 3 2 2 31
Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja sen rajoitukset henkilötietojen käsittelyä koskevissa sopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimusperusteinen välipääomarahoitus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimusperusteisen korvausvastuun kohtelu pääomarahastossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimusperusteisen vahingonkorvausvastuun soveltamisesta kilpailunrajoituksella aiheutettuun vahinkoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimusvapaus autonomian ajalta nykypäivään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimusvapaus aviovarallisuusoikeudessa : Tutkielma aviopuolisoiden mahdollisuuksista tehdä aviovarallisuusoikeudellisia sopimuksia avioeron varalle sekä näiden sopimusten käyttöalasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sormenjälkiä rajoilla - Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaama henkilötietojen suoja biometrisille tunnisteille EU:n maahantulon tietojärjestelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sotilaspoliisi - sotilas vai poliisi? Oikeushistoriallinen tutkimus Puolustusvoimien roolista yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä itsenäisessä Suomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Source Taxation of Technological Services in Finnish Tax Treaties0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sovereign Debt Crises and International Law : A Developing Country Perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sovinnon edistäminen välimiesmenettelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sovintomenettelyn vaikutus oikeudenkäyntiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sovittelu ja seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen erityisesti parisuhdeväkivaltarikoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speed vs. Quality in International Commercial Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsoreiden projektiyhtiön puolesta antamat vakuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsorin oikeus arvonlisäveron vähennykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squaring the Circle : The Financial Crisis, Bank Bailouts and EU State Aid Regulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stagnaattinen Suomi vs. dynaaminen Ruotsi : Nuorisorikosoikeudellisten seuraamusjärjestelmien viimeaikaisia kehityskulkuja kriittisesti vertaillen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
State Immunity from Jurisdiction and the Violation of Human Rights : A Study on the Human Rights Exception0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
State Immunity in Civil Proceeding and Jus Cogens Violation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statutory Arbitration in the Context of Arbitrability : New Possibilities for an Old Concept?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stopping Genocide, a Mission Impossible?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategiana kilpailun eliminointi? : Patenttien täytäntöönpanon väärinkäyttö ja Euroopan unionin kilpailuoikeus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategic Alliances and European Union Competition Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studieledighet i det förändrade arbetslivet : en komparativ studie om studieledighetssystemen i Finland och Sverige0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subscriber identity disclosure in online copyright enforcement : Suitability, necessity and proportionality0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsidiariteettiperiaatteen asema EU-rikosoikeuden alalla : Esimerkkinä asetusehdotus Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Substantive Public Policy Concept in Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Russia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suhteellisuusperiaate moraalista totuutta selvittävänä instrumenttina ja moraalin tosiasiallinen merkitys SEUT 101(1) artiklan vastaisten kilpailunrajoitusten sakkojen yhteydessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukupolvenvaihdosomaisuuden hankintamenon määrittäminen omaisuutta edelleen luovuttaessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukupuoleen perustuva algoritminen pisteytys kuluttajan luottokelpoisuuden arviointimenettelyssä: sukupuoleen perustuvaa erottelua, syrjintää vai jotain muuta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suoja franchisingkonseptin jäljittelyltä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suojellaanko lasta vai yhteiskuntaa? : Oikeushistoriallinen tarkastelu lapsen asemasta lastensuojelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisen asianajajan riippumaton asema0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisen luottotietotoiminnan kehittyminen ja tulevaisuus : erityisesti positiivisten luottotietojen kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisyhtiön investointien suoja Venäjällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomeen yksin saapuneen alaikäisen turvapaikanhakijan etu perheenyhdistämisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen autokannan nuorentaminen : oikeudelliset ongelmat ja reunaehdot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen eläkejärjestelmän sopeuttaminen 1990-luvulla : Korporatismia, vaihtoehdottomuuspolitiikkaa ja orastavaa pitkän aikavälin kestävyysajattelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen metsäverojärjestelmät vero-oikeuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen parituslainsäädäntö : rikoslain 20 luvun 9 §:n historia, nykytila ja tulevaisuudennäkymät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen sotasyyllisyysoikeudenkäynti ja post-conflict justice0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen todistajansuojelukeinojen kehittäminen : etenkin perus- ja ihmisoikeudet huomioiden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomessa yleisesti verovelvollisen esiintyvän taiteilijan tuloverotus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suoraa vai näennäistä demokratiaa? : Kansalaisaloite välittömän vaikuttamisen kanavana0 0 17 35 16 10 10 13 23 28 28 17 197
Suosiolahja, laskennallisten lisäysten järjestelmä ja lakiosasuoja4 3 0 0 0 1 0 1 2 7 5 2 25
Suostumus henkilötietojen käsittelylle erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta : erityishuomioita kanta-asiakassopimusten arvioinnista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suostumus Suomen rikosoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suostumus vastaan pakko : Raiskauksen tunnusmerkistöelementit sekä suostumukseen ja pakkoon perustuvat tunnusmerkistömallit raiskausrikossääntelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superior Responsibility in International Criminal Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supreme Crime and Supreme Power : will the International Criminal Court be able to engage in judicial review of United Nations Security Council resolutions due to the amendments on the crime of aggression?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surmaamistahallisuuden alarajasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustainable Development Assessment Tests for GMOs : a Legal Perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suullisen todistelun luotettavuuden kontrollointi ja perusteleminen : Rationaalista vai irrationaalista todistusharkintaa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suurten teollisuuslaitosten ympäristöinvestointien hyötyjen ja haittojen arvioinnin merkitys Suomen ympäristönsuojelulaissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syntymässä kadotettu sukupolvi? : Euroopan unionin toimivalta lapsen oikeuksien alalla erityisesti lapsiköyhyyden torjumiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syrjinnän kiellon horisontaalivaikutus työelämässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syrjintä raskauden ja perhevapaan perusteella määräaikaisen palvelussuhteen jatkumisesta päätettäessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syy-yhteyden näyttäminen henkilövahingoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syyntakeettomuus syyllisyyskysymyksen ratkaisemisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syytekynnys, syyteharkinta ja objektiivisuus : syyttäjän työn kulmakivet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syyteneuvottelu : Prosessiekonomian tavoittelua vastaajan itsekriminointisuojan kustannuksella? : Syyttäjän vastuu omista sekä avustajan epäasiallisista toimista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syyteneuvottelu ja syyttäjän vahvistuva asema Suomen rikosprosessissa : ratkaisu resurssiongelmiin vai oikeusturvariski?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syyteneuvottelu ja yhdenvertaisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syyteneuvottelun käyttöönotto Suomessa : Soveltamisala ja sen vaikutukset erityisesti oikeusvarmuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syyteoikeuden vanhentumisajan alkamispäivän määritteleminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syytesidonnaisuus ja materiaalinen prosessinjohto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syytetyn vastakuulusteluoikeus ja poissaolevan todistajan esitutkintakertomuksen hyödyntäminen EIS 6 artiklan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syyttäjän asema esitutkinnassa65 58 41 60 53 20 26 48 57 55 101 43 627
Syyttäjän toimivalta ja vastaajan tunnustuksen arviointi syyteneuvottelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syyttömyysolettama : teoria ja käytäntö erityisesti Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syyttömyysolettaman sisältö erityisesti itsekriminointisuojan ja syyttäjän todistustaakan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syyttömyysolettamasta ”syyllisyysolettamaan” ja epäilyksen kulttuuriin – potentiaalisia rikoksentekijöitä ennustavat predictive policing -algoritmit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähkö- ja elektroniikkaromun käyttö teollisuuden raaka-aineena – Onnistuuko sääntely kiertotalouden edistämisessä tinkimättä ympäristön suojelusta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus EU:ssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus verotuksen neutraalisuuden periaatteen ja erityisesti E-kirja–tapausten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähköistä pikaviestintää koskevien tietojen saanti rikostutkintaan teknologianeutraliteetin toteutumisen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähköjohtojen sijoittaminen : hajanaisesta sääntelystä kohti johto-oikeuslakia?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähkön nettolaskutus pientuotannossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähkön verotus energiantuotannon päästöjen vähentämisen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sääntelyn selkeyttämistä vai kontrollin lisäämistä? : Oikeushistoriallinen tutkimus ilmoitusvelvollisuutta koskevista lastensuojelulain muutoksista vuosina 2007 ja 20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Säätiöiden valvonta Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Säätiöissä tapahtuvat väärinkäytökset, erityisesti rikoslain 36 luvun 5 § mukaisen luottamusaseman väärinkäytön kannalta tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tackling hybrid entity mismatches in EU : Is the ATAD II enough?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tackling Hybrid Mismatches from Hybrid Financial Instruments : Feasibility of the Recent EU and OECD Anti-Hybrid Rules0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahallisuus ja tahallisuuden näytön arviointi "valelääkäritapauksen" valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahallisuus ja vaara rikoksen valmistelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiteellisen ilmaisun oikeudelliset rajat Neitsythuorakirkko-tapauksen valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Takaisinsaannin toteutuminen eurooppalaisen konkurssin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Takaisinsaanti ja vaihtoehtoiset perusteet varojen palauttamiseksi osakeyhtiön konkurssipesään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Takaisinsaanti trustista eurooppalaisessa konkurssissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tallennuspalvelun tarjoajan asema digital single market -direktiiviehdotuksen valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tallennuspalveluntarjoajan vastuuvapaus tekijänoikeuden loukkauksesta EU:ssa 3D-mallien sähköisten markkinapaikkojen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taloudellisen neuvonantajan vastuu yrityskaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taloudellisesti epäaktiivisten unionin kansalaisten vapaa liikkuvuus ja oikeus sosiaaliturvaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taloudelliset ennusteet yrityskaupoissa erityisesti myyjän virhevastuun kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talousteoriaa vai politiikkaa? : Pankkien palkitsemissääntely oikeudellisena ilmiönä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taloustieteen teoriat EU:n kilpailuoikeuden taustalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapaamisoikeus : Lapsen oikeus perhe-elämään ja läheisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapaturma mieluummin liikenteessä kuin töissä? : Oikeusturva vakuutuskorvauspäätöksen muutoksenhakumenettelyssä perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapaturmavakuutusjärjestelmän kokonaisuudistuksen ongelmakohtia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapaus Coty Germany : Kauppa-alustojen käytön rajoittaminen valikoivassa jakelujärjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapaus Pistorius : Rikosoikeudellista vertailua Suomen ja Etelä-Afrikan välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tappioiden vähennysoikeuden rajoitukset yrityskaupan yhteydessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Target's share buy-backs under the MAR regime on market manipulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarjoajan taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne soveltuvuusehtona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarjouksentekijän osakekaupat julkisen ostotarjouksen julkistamisen kynnyksellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarjouskilpailun perusteella myönnettävä uusiutuvan energian tuotantotuki : Velvoite toteuttaa kilpailutuksen voittanut voimalaitoshanke ja uusiutuvan energian lisäämistavoitteiden toteutuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarpeettomuuden kriteeri kiellossa tuottaa tarpeetonta kärsimystä eläimelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasa-arvo oikeusteoriana : oikeudellisesta käsitteestä oikeudelliseen käytäntöön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasapuolisuuden toteutuminen oikeudenkäynnissä : Prosessinjohdon rooli ja sen tasapuolisuutta tukevat ja edistävät tehtävät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taustayhteisömallin tarkoituksenmukainen käyttöala osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeudellisessa kehyksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavaramerkin merkityssisällön samankaltaisuuden arviointi Euroopan unionin teollisoikeus viraston ja Euroopan unionin tuomioistuin käytännön valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavaramerkin vilpillinen rekisteröinti : erityisesti tavaramerkin kaappaustilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavaramerkkeihin liittyvän viherpesun arviointi tavaramerkkien ja markkinoinnin harhaanjohtavuuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavaramerkkilain alueellinen soveltuminen internetloukkaukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavaramerkkiloukkaus sosiaalisessa mediassa – milloin toisen tavaramerkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavaran tai sen pakkauksen muodosta koostuvan tavaramerkin suoja-ala Euroopan Unionissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavaroiden vapaa liikkuvuus ja oikeuksien sammuminen immateriaalioikeudessa : erityisesti tekijänoikeuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tax information privacy in the era of enhanced transparency0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tax Treatment of Common Investment Vehicles in State Aid Context0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tax Treatment of Finnish Private Equity Funds and Their Foreign Investors in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxation of carried interest0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxpayer and Depositor Protection in the Resolution of Banks in the Banking Union0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Täytäntöönpanokiellon vaikutus seuraamusten määräämiseen oikeusturvan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehokas katuminen verotuksessa : vertaileva tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehokas perinnöstä luopuminen perittävän kuoleman jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehokkaan compliance-ohjelman vaikutus oikeushenkilön rangaistusvastuuseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehokkaat preventiiviset oikeussuojakeinot hallintoprosessin viivästyessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehokkuusargumentit ja unionin arvot valtiontuki- ja yrityskauppavalvonnan ilmoitusvelvollisuutta ja täytäntöönpanokieltoa määrittävinä tekijöinä ja tavoitteina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehokkuusperiaate EU:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehokkuusperiaatteen ilmeneminen kilpailuoikeuden yksityisoikeudellisessa täytäntöönpanossa : Tehokkuusperiaatteen laajentava käyttö erityisesti kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta koskevassa EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehokkuuspuolustukseen sisältyvän kuluttajahyötyperiaatteen edellytysten täyttyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekesin nousu ja tuho : Oikeushistoriallinen tutkimus politiikan vaikutuksista valtiontukioikeuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeudellinen kamppailu käyttäjän luomasta sisällöstä EU:n tekijänoikeusuudistuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeudella suojattu sisältö pilvipalvelussa : Sallittu toiminta ja vastuu oikeudenloukkauksesta taloudellisten oikeuksien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeudellinen alueellisuusperiaate ja sovellettavan lain valinta lisenssisopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeudellinen välimiesmenettely ratkaisukeinona tv-lähetysten sopimuslisenssiriitoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeuden luovutus vakioehtosopimuksella : Videopelialalla käytettävien käyttäjän luomaa sisältöä koskevien sopimusehtojen kohtuullisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeuden rajoitukset ja poikkeukset tekstin- ja tiedonlouhinnassa erityisesti EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeuden tavoite ja toimivuus digitaaliajassa : erityisesti elokuvateosten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeuden täytäntöönpano sisällön tallennuspalveluissa : Sananvapaus ja sisällön ennakollinen suodattaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeuden vakuuskäyttömahdollisuuksista silmällä pitäen tekijän ja tekijänoikeuden luovutuksensaajan konkurssia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeudet työsuhteessa – tarkastelussa kollektiiviseen sekä yksilölliseen sopimiseen perustuva tekijänoikeuden luovutus ja luovutussopimuksen kohtuullistamisen edellytykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeus ja tekoäly : erityisesti suojan tarkoituksen ja tekijän tunnistamisen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeusjärjestöjen rooli tekijänoikeuden täytäntöönpanossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeusjärjestöt, kilpailuoikeus ja tekijän suoja6 2 0 3 0 1 0 1 4 1 1 4 23
Tekijänoikeuskirjeet : Loukkaajan tunnistamisen ja kirjeen saajan oikeusturvan kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeuslain 57 §:n korvausjärjestelmä musiikin internetpiratismin torjuntakeinona0 0 0 0 0 10 19 22 19 5 0 0 75
Tekijänoikeuslain 57 §:n korvausjärjestelmä musiikin internetpiratismin torjuntakeinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 13
Tekijänoikeuslain 57 §:n korvausjärjestelmä musiikin internetpiratismin torjuntakeinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeuslain merkittävyyskynnyksen arviointi teleliittymän yhteystietojen luovuttamiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekoäly tuomarina? : Päätöksenteon automatisointi yleisissä tuomioistuimissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekoälyn tuottamat teokset ja niiden tekijänoikeudet : Kenelle tekijänoikeudet kuuluvat?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temapreklusionens roll i dispositiva tvistemål0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teollisen koneellisesti tuotetun datan suojaaminen liikesalaisuutena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teollisoikeuksiin kohdistuvat pantti- ja käyttöoikeudet sekä osapuolten oikeusasema panttivelallis-lisenssinantajan konkurssissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teosten vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla : Tekijänoikeus ja sen lähioikeudet tavaroiden sekä palveluiden vapaan liikkuvuuden rajoitteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrorismin käsitteen poliittinen luonne ja rikosoikeudellinen määritelmä suhteessa laillisuusperiaatteeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terroristeja vai uhreja? – Tutkielma Suomen valtion velvollisuuksista palauttaa al-Holin ISIS-naiset takaisin Suomeen perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrorististen tekojen arvioiminen aseellisen selkkauksen kontekstissa : sotarikoksia, terrorismirikoksia vai oikeutettuja tekoja?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terveyden suojelua vai perusteettomia rajoituksia? : Verivalmisteet Euroopan sisämarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terveydentilaan ja vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto valtion virantäytössä ja virkasuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terveysalan innovaatioiden edistäminen ja henkilötietojen suoja : erityistarkastelussa toisiolaki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terveystietojen toissijainen käyttö tutkimustarkoitukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testamentin peruuttaminen vapaamuotoisena oikeustoimena ja testamentin peruuttamistarkoituksen arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testamentti ja sijaantulo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
testi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The 'Directed Activities' Connecting Factor as a Condition for Applying the Consumer Protection Rules of the Brussels I and the Rome I Regulations in Electronic Commerce0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Applicability of Tax Treaties in Respect of Income Distributed by Luxembourgian SIF and SICAR Private Equity Funds and the Tax Consequences for Finnish Investors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Arbitral Tribunal's Jurisdiction over IPR License Disputes : Particularly regarding Exceeding a License Restriction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Assessment of Rebate Schemes Under Article 102 TFEU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Big Bad Greenhouse Gas Emissions : At the Crossroad of Climate Change Mitigation and Indirect Expropriation in Investment Treaty Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Choice-of-Law Methodology Applied in ICC and CIETAC Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Commissionaire Distributor Model in a Post-BEPS Environment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The concept of exploitation in international human trafficking law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Concept of ’Due Cause’ and Trademarks with a Reputation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Contracting Shipper's Strict Liability in the Carriage of Dangerous Goods by Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Corporate Responsibility to Protect Human Rights : Compliance through Voluntarism0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Costs of Resolving Disputes Online0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Criminal Liability of ISIS Brides : Could ISIS brides be held liable for war crimes as facilitators?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The CRPD and a paradigm shift to legal capacity : A human rights based examination of the right to equal recognition before the law of persons with intellectual disabilities in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Cyberspace in outer space : Legal implications of Non-Kinetic Interference and Cyber Attacks in the Interplanetary Space0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Data Protection Directive on Police Matters 2016/680 protects privacy : The evolution of EU´s data protection law and its compatibility with the right to privacy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Decision on the Merits as a Ground for Setting Aside an Arbitral Award0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The development and the role of the credit ratings in European Union prudential bank regulation before and after the financial crisis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Development of a United Nations Counter-Terrorism Policy : A pragmatic approach to the problem of a definition of Terrorism0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Differences in the Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters between FATCA and CRS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Doctrine of Separability and the Interaction between the Main Agreement and the Arbitration Clause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The duty of loyalty in Nordic law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Economic and Social Effects of Trial Periods for Employment Contracts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Effect of State Interventions in the Functioning of the Internal Market : in Particular State Measures under Article 106(1) TFEU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Effects of Mandatory Ownership Disclosure on the Market for Corporate Control0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The ethics of international animal law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The EU Court as a Human Rights Adjudicator : Cases Achbita and Bougnaoui from an institutional perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European company (Societas Europaea) : current state and further perspectives0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The European Convention on Human Rights needs a Protocol on data protection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Failing Firm Defence in EU Merger Control and the Effects of the Economic Crisis on its Development0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The FIFA Transfer System : Contractual Stability and Training Compensation in the Light of EU Free Movement and Competition Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Freedom of Expression of Employees : Whistleblowing with Public Interest Overrides Protection of Trade Secrets0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The General Anti-Abuse Rule of the Parent-Subsidiary Directive : Interpretation and Effects0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Geo-blocking Regulation and the Portability Regulation : as seen through the looking glass of legal certainty of jurisdiction in the Digital Single Market0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Horizontal Effect of EU Law in Private Relations and the Charter of Fundamental Rights of European Union0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The horizontal effect of privacy and the right to data protection : obligations for private entities to uphold fundamental rights0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Impact of the Right of Access to Justice on Jurisdiction in International Law : The Case of Human Rights Litigation Against Transnational Corporations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Implications of Modern Law of the Sea on the Protection of Sunken Warships in the Gulf of Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Importance of Safeguarding and Child Protection in Sport0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Incompatibility of Ambient Intelligence with the GDPR’s principles of lawfulness and transparency at workplaces0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Interplay between Law and Morality in connection to the Equal Application Principle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The inventive step assessment of biopharmaceuticals in the EPO : The role of inventive step in promoting innovation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Legal Certainty of the GDPR's Accountability Principle on 25 May 20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The legal status of the Spratly and Paracel Islands in the territorial dispute between China and Vietnam0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Legal Status of The United Nations Human Rights Treaty Bodies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Legitimacy of General Surveys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Ne Bis in Idem Principle in the Enforcement of EU Competition Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The New EU Anti-Money Laundering Directive and its implications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Patent Economics of Synthetic Biology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Permissibility of Indirect Environmental Taxes and Derogations Thereof in Light of the Cumulative Criteria for State Aid in Article 107(1) TFEU0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 28 7 73
The Position of Sustainable Development in International Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Power of Arbitrators to Adapt International Commercial Contracts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The principle of loyalty in venture capital shareholders' agreements0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Processing of Wellness Data Based on the Data Subject’s Consent0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Purpose Limitation Principle in the Context of Big Data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Recognition and Enforcement of an Investment Award : A Comparative Analysis of the ICSID and New York Systems in the Finnish Context0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Remedy Gap : A Remedial Perspective to Third-Party Claims in United Nations Peacekeeping Operations from Srebrenica to Haiti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Requirement of ”New Public” as One of the Constituent Elements of Communication of Copyright Protected Works to the Public in Digital World Under the European Union Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Responsibility of international organizations in humanitarian action : Victims' right for reparation against impunity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Right to Explanation and the Right to Secrecy : Reconciling Data Protection and Trade Secret Rights in Automated Decision-making0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Right to Seek Asylum in International Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Road to Hell Is Paved with Good Interventions : A Pragmatic Examination of Humanitarian Intervention with Special Reference to Kosovo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
The Role and Relevance of Human Rights in Armed Conflict : A Study of the Relationship Between International Humanitarian Law and Human Rights Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Role of International Criminal Courts in the Formation of Customary International Law0 0 0 0 9 29 26 35 39 30 36 14 218
The Role of Politics in the Historical Development of the Crime of Aggression0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Role of the European Commission as a Modern Third Party Intervener in International Investment Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of written witness statements in International Arbitration : A comparative study of the practice regarding the presentation of witnesses as evidence in the Nordic, German and British civil procedure as well as in International Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The sanctioning of illegal transatlantic personal data transfers after the General Data Protection Regulation and the CJEU’s Schrems judgment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Seller’s Right to Avoid the Contract If the Letter of Credit Is Not In Conformity With the Sales Contract? : A study on the remedy of avoidance in a complex environment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Setting Aside of an Arbitral Award in Finland due to Arbitrator Bias0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Singapore Convention on Mediation – Defences Defeating the Purpose?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Status of Social and Environmental Considerations as Overarching Objectives with regard to Directive 2014/24/EU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Transfer Cases of the ICTR to the Republic of Rwanda : The challenges of implementing Rule 11 bis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Uncertainty of the Right to Hot Pursuit in the Law of the Sea : Balancing Freedom of Navigation and Coastal State Jurisdiction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The United Nations Security Council Referrals of Situations to the International Criminal Court : A Critical Assessment of the Referral Mechanism0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The validity and relevance of a jurisdiction clause in a contract for the international carriage of goods by sea : Interpretation of European Union law with comparative elements from national laws0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Third Party Funding and its Effect on International Commercial Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tidsfristen för meddelande av slutlig skiljedom som medel att göra skiljeförfarandet snabbare0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tie Osloon : siroteampumatarvikkeiden kansainvälisoikeudellisen aseman kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiedollinen itsemääräämisoikeus biopankkitoiminnassa yleisen tietosuoja-asetuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja laaja suostumus : Ihmistieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttö henkilötietolain näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiedonantovelvollisuuden oikeudelliset ulottuvuudet pörssiyhtiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiedonantovelvollisuudet asiantuntijapalvelusopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiedonantovelvollisuus hevoskaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiedonantovirheen ja sijoituspäätöksen välisen syy-yhteyden merkitys arvopaperimarkkinaoikeudellisessa vahingonkorvauksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiedustelulait ja yksilön oikeudet : tiedustelutoiminnan valvonta ja oikeusturvajärjestelyt perus- ja ihmisoikeuksien turvaajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontatoimivalta ja suhde tiedusteluvalvontavaliokuntaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietojen tallennuspalveluntarjoajan vastuu ja velvollisuudet : DSM-direktiiviehdotuksen 13 artikla arvokuiluilmiön ratkaisumallina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietojenvaihto SEUT 101 artiklan tulkinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietokantojen suoja : Tiedon suojaamisen ja suojaamattomuuden välimailla erityisesti oikeuskäytännön valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietokoneohjelmaa hankkivan kuluttajan oikeudellinen asema0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietokoneohjelmaan liittyvän maksun tulotyypistä verosopimuksissa suomalaisen yrityksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietokoneohjelmien erityinen tekijänoikeussuoja : Kriittinen katsaus historiaan ja nykytilanteeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietokoneohjelmien oikeudellinen suojaus oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta4 2 3 1 1 2 1 2 5 4 7 4 36
Tietoliikennetiedustelun oikeudellisista rajoista EIT:n ja EUT:n oikeuskäytännön valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietomurron yrityskriminalisoinnin ongelmista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietosuoja ja syrjintä työhönotossa : työnantajan velvollisuudet terveydentilaa koskevien tietojen osalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietosuoja portaaleissa : Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja toimeksiantajan vastuu5 15 14 16 7 8 14 23 13 17 16 9 157
Tietosuoja-asetuksen mukaista hallinnollista sakkoa koskevat sopimusjärjestelyt ja niiden sallittavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietosuoja-asetuksen vahingonkorvaukset ja viranomaisten erityisasema tietosuoja-asetuksen sanktiojärjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietosuoja-asetuksen vaikutus terveydenhuollon ammattihenkilöiden välisiin potilastietojen siirtoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietosuojasta vapaa todistelu? : Todistelu siviiliprosessissa henkilötietojen suojan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietosuojavahinkojen korvaaminen : Erityisesti puhtaiden varallisuusvahinkojen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietosuojavastaavan tehtävien ulkoistussopimus ja siihen liittyvä vahingonkorvausvastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietotoverkkorikosten lainsäädäntöhistoria ja tunnusmerkistöjen soveltaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietoverkkopiratismin ennaltaehkäisy lainsäädännön keinoin : Näkökulmia asteittaiseen puuttumiseen ja estomääräysmenettelyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilaajan ja urakoitsijan sopimuksen aikainen lojaliteetti rakennusurakkasopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilaajan selvitysvelvollisuus aliurakoitsijoita ja vuokratyövoimaa käytettäessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilaajavastuulain laiminlyöntimaksu rangaistusluonteisena hallinnollisena seuraamuksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilaajavastuulaki ja vastikkeeltaan kasvanut rakentamistoiminnan alihankintasopimus : soveltamisrajan ylittyminen ja selvitysvelvollisuuden täyttämishetki erityisesti lain kiertämistarkoitus huomioiden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilausansojen kuluttajaoikeudelliset ongelmat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilinpäätössuunnittelu : osakeyhtiön toiminnan tarkoituksen välttämätön ehto osakevaihdon kirjanpitokäsittelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillförlitlighetsbedömningen av barns utsagor i domstol0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillgång till juridisk information på internet : om statens skyldighet att erbjuda medborgarna en möjlighet att ta del av lagstiftningens innehåll0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
To Protect and Conquer : the Ultraterritorial Jurisdiction of the European Union in the Application of the General Data Protection Regulation to Online Data Processing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todennäköisyystahallisuus tuomion perusteluissa henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todistajan esteellisyys, itsenäinen väliintulo ja vuoden 2015 OK 17 luvun uudistus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todistajan tuki : Tausta ja tarve Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todistajankertomuksen luotettavuuden arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todistajanlausunnon luotettavuuden arviointi tuomioistuimessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todisteen hyödyntämiskielto kilpailuoikeudessa : erityisesti vahingonkorvausoikeudenkäynnin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todistelu vastaisuuden varalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todistustaakasta : työsuhteen päättämisen lainmukaisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todistustaakka peitellyn osingon verotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toimeentulovaatimus kansainvälistä suojelua saaneen ulkomaalaisen perheenyhdistämisen edellytyksenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toimeksisaajan velvoitteista ICT-konsultointisopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toimenpiteen tosiasiallisten markkinavaikutusten merkitys : esimerkkeinä tavaroiden vapaa liikkuvuus ja määräävän markkina-aseman väärinkäytönkielto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toiminnanharjoittajan ja siihen rinnastettavan vastuu ympäristövahinkolain mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toisen konserniyhtiön vastuista annetun vakuuden sitovuus yrityskaupparahoituksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toisen maalla sijaitsevan rakennuksen oikeudellisesta kohtalosta käyttöoikeuden päättyessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonttivarannon rahoittaminen pienessä ja keskisuuressa perustajaurakointia harjoittavassa rakennusliikkeessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torture, International Law and the Sovereign : A sociological and legal analysis on changes in the use of torture from medieval Europe to the modern United States0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toteutuvatko sosiaaliset oikeudet viranomaisen harkinnassa? : Ikääntyneen henkilön kotiin annettavien sosiaalihuollon palveluiden saatavuus ja riittävyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Towards a healthy world : By co-operation or coercion?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trade Marks and the Third Dimension : Implications of 3D Printing in the Likelihood of Confusion of Three-Dimensional Trade Marks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trade Sanctions and Public Policy in International Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trade sanctions and their effect on international contracts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trademarks @ Social Media : Enforcement of rights and impact on freedom of expression0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trafficking in human beings and Foucauldian biopower : A case study in the expansion of the human rights phenomenon21 21 21 12 18 12 13 12 31 23 40 18 242
Transboundary Environmental Harm in the Arctic : A Study of Accountability for an Oil Spill0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transfer Pricing and Intangible Assets in Cross-Border Business Restructurings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transparens i investeringstvister : tryggas rätten till myndighetsinformation i UNCITRAL:s transparensregler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treaty Shopping in International Investment Law : Setting Limits on Corporate Restructuring to Gain Access to Investment Protection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulevaisuudennäkymät uudessa arvopaperimarkkinalaissa ja markkinakäytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulevaisuudennäkymät vallinkauhassa : Arvopaperimarkkinaoikeudellinen tutkimus tiedonantovelvollisuuden sisällöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulliselvitysrikoksella talousrikollisuutta torjumaan : Kriminalisoinnin tavoitteet, toteutus sekä ajatuksia tavoitteiden toteutumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulolähderajanveto kiinteistösijoittamista harjoittavan osakeyhtiön näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulosperusteinen rahoitussopimus : lojaliteetista ja intressiristiriidoista sijoittajan sopimusoikeudellisen riskienhallinnan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulostavoitteen saavuttamatta jääminen työsuhteen irtisanomisen perusteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunnistusvälineen tarjoajan vahingonkorvausvastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunnustus rangaistuksen lieventämisperusteena : arviointia erityisesti rikosten selvittämisen, itsekriminointisuojan ja todistelun luotettavuuden kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuomarin edistämä sovinto ja tuomarin puolueettomuus0 16 33 21 8 4 5 5 5 16 10 6 129
Tuomarin eettiset periaatteet : vuonna 2012 laadittujen eettisten periaatteiden synty, sisältö ja vaikutukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuomarin päätöksenteko ja vankeusrangaistuksen perusteleminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuomarin rooli siviili- ja hallintoprosessissa25 21 17 11 4 4 5 15 20 31 16 12 181
Tuomarin tosiasialliset mahdollisuudet varmistua tuomioesityksen hyväksymisen edellytyksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuomioistuinkontrolli kilpailuliitännäisen välitystuomion public policy -arvioinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuomioistuinsovittelu kollektiivisissa vaatimuksissa : parempaa oikeuksiin pääsyä vai lisää oikeusturvaongelmia?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuomioistuinsovittelussa syntyneet sopimukset ja niiden luovuus työoikeudellisissa riidoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuomioistuinten riippumattomuus ylimpien valtioelinten välisissä suhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuomion oikeusvoiman ja todistusvaikutuksen suhde lainkäyttölajit ylittävissä tilanteissa hallinto- ja siviiliprosessin välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuotantovälineestä johtuvaa tuotantomenetystä koskeva sopimusriskinjako0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuoteväärennösten haitallisuus yhteiskunnalle : erityisesti taloudellisen kestävyyden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuottajan vastuu jätteestä ja oikeus jätteeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuottamuksen vaikutus yksityishenkilön vastuuvakuutuskorvaukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuotteen käyttötarkoituksen vaikutus sallitun tuotejäljittelyn määrittämisessä yksinoikeuslakeihin perustuvan suojan ulkopuolella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuotteiden ekologisen suunnittelun markkinavalvonta Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8 33
Turordningen vid uppsägning på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker : särskilt med beaktande av likställighetsprincipen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turvaamistoimet uudelleen laaditun Bryssel I -asetuksen järjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turvallisuudeltaan puutteellinen tuote Suomen ja Yhdysvaltain tuotevastuujärjestelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusneuvosto lainsäätäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turvapaikanhakijalapsen oikeusturva lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta lapsen säilöönoton ja asumisvelvollisuuden yhteydessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turvapaikanhakijan oikeusasema yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän toisessa vaiheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turvapaikanhakijoiden säilöön ottamisen edellytykset Geneven pakolaissopimuksen 31 artiklan ja UNHCR:n säilöönotto-ohjeistuksen näkökulmasta : EU-jäsenvaltion harkintamarginaali vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeisissä olosuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turvetuotannon luvallistaminen muuttuvassa ympäristössä6 2 2 0 1 1 1 0 0 6 7 0 26
Turvetuotannon ympäristölupien hylkäämisen perusteet : Analyysi ajankohtaisesta ympäristölupakäytännöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemisen oikeudellinen arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuulienergiapuiston projektirahoitus vakuusstrukturoinnin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuulivoimarakentamisen kaavoitus osana tuulivoimahanketta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työ- ja virkaehtosopimusten sitovuuspiirin rajoittaminen järjestöehdolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työaikalain soveltuminen joukkueurheilussa : Tutkimus jalkapallon Veikkausliigan ja jääkiekon SM-liigan työajoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työehtosopimuksen tulkinta, rikkominen ja siitä johtuvat seuraamukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työeläkevakuutetun oikeusturva työkyvyttömyyseläkepäätöstä koskevassa korvausasiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työlainsäädännön ulottaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työllistyminen ja työttömyysturva0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työmarkkinajärjestöjen ja työehtosopimusten vaikutus toimivaan kilpailuun ja markkinoille pääsyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työn yhteydessä havaituista väärinkäytöksistä ilmoittavan työntekijän oikeudellinen asema – etenkin whistle blowing -direktiivin näkökulmasta tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työnantajan korvausvastuu työntekijän kolmannelle aiheuttamasta vahingosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työnantajan käsitteen tunnusmerkistö EU-oikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työnantajan näyttövaatimus kollektiivisesta irtisanomisperusteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työnantajan selvitysvelvollisuus työnteon keskeisistä ehdoista erityisesti rahamääräisiä etuuksia koskien ja velvollisuuden laiminlyönnin seuraamukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työnantajan uudelleensijoittamisvelvollisuuden sisältö ja laajuus konsernissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työnantajan vapaaehtoisuuteen perustuvien lomarahaehtojen määräytyminen ja muuttaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työnantajan velvollisuus työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun ja työsuhteen ehtojen yhtenäistäminen liikkeen luovutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työnantajavelvoitteiden jakautuminen vuokratyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijän alkoholinkäyttö työpaikalla työ- ja sosiaalioikeudellisena ongelmana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijän irtisanominen taloudellisin ja tuotannollisin perustein : Miten määräytyvät perusteet, että työntekijä voidaan irtisanoa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla?0 0 14 52 86 74 60 173 235 266 276 179 1415
Työntekijän irtisanomissuojasta vuoden 1970 työsopimuslain säätämisestä nykypäivään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijän itsemääräämisoikeuden rajoittaminen työsuhteessa : Pätevä puuttuminen työntekijän pukeutumiseen ja ulkonäköön työnantajan työnjohtovallan rajoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijän ja virkamiehen sananvapaus sosiaalisessa mediassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijän kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteen rikkomisesta syntyvä vahingonkorvausvastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijän oikeus palkkaansa työnteon estyessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijän salassapitovelvollisuus ja työnantajan keinot suojautua työntekijän aiheuttamilta tietovuodoilta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijän sananvapauden rajat työsuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijän sananvapaus ja lojaliteettivelvollisuus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijäryhmien tasapuolinen kohtelu työehtosopimuksiin perustuvissa paikallisissa sopimuksissa – erityisesti työaikapankkien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijöiden tekninen valvonta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijöiden tekninen valvonta yhteisellä työpaikalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työpaikalla vakiintunut sopimuksen veroinen työaikakäytäntö uuden työntekijän työsuhteessa : erityisesti tasapuolisen kohtelun velvoitteen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työpanokseen perustuvan osingon verotus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työperäinen ihmiskauppa syyteharkinnassa : Tutkimus oikeus- ja näyttökysymyksistä työperäisen ihmiskaupan tapauksissa erityisesti syyteharkinnan kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työstä suoritetun vastikkeen peräytyminen konkurssitakaisinsaannissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työsuhdeoptioista saadun tulon verotus kansainvälisissä tilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työsuhteen ehdot monimuotoisen työyhteisön haasteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työsuhteen kestosta riippuvat työsuhde-etuudet ketjusopimussuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työsuhteen päättäminen sairauden perusteella0 0 0 0 35 74 57 109 133 200 257 211 1076
Työsuhteen päättämiskynnyksen ylittyminen kilpailevan toiminnan perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työsuhteen päättämissopimuksista : Tutkimus päättämissopimuksen käsitteestä, edellytyksistä ja asemasta työoikeuden systematiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työsuhteen tunnistaminen työttömyysturvassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työtaisteluvapaus sopimuksettomassa tilassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työtapaturma työturvallisuusrikoksena : Vastuun kohdentuminen työnantajaorganisaation piirissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työtehtävien muuttamislauseke työsopimuksen ehtona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työtehtävien yksipuolinen muuttaminen : Työnantajan yksipuolinen muutosoikeus, menettelytavat ja seuraamukset työsopimuslain valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työttömyysturva monimuotoistuvissa työntekomalleissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työttömyysturvalain toimeenpano- eli soveltamisohjeet työttömyyskassoille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työturvallisuus ja työtapaturmakorvaukset etätyön näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työturvallisuusrikos : erikoisrikos yleisten ja erityisten oppien valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työyhteenliittymä kilpailuoikeuden kahleissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Törkeä tuottamus rakennusurakassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Törkeä tuottamus – suomalaisen syyksiluettavuuden tertium quid? : Tutkimus törkeän tuottamuksen roolista suomalaisessa syyksiluettavuuden järjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua koskevan kriminalisoinnin hyväksyttävyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UDRP-menettely NAF:ssa ja WIPO:ssa – yhdenmukaista tulkintaa vai sattumanvaraisia ratkaisuja? : Vertaileva tutkimus verkkotunnuksen peruuttamisesta tai siirtämisestä UDRP-policyn 4 a §:n mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UEFA:n Financial Fair Play -säännöt kilpailuoikeuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhrinäkökulma kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminnassa0 0 43 22 13 9 6 17 15 12 15 7 159
Ulkomaalaislain toimeentuloedellytys perheenyhdistämisessä : erityisesti lapsen edun kannalta arvioituna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkomailla syntyneet tappiot yhtiön asuinvaltion verotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkomaisen arvonlisäveron palautusmenettely ja sen haasteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkomaisen elatusapuratkaisun tunnustaminen ja täytäntöönpano Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkomaisen lain sisältöä koskeva todistelu riita-asian oikeudenkäynnissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkomaisen menettelyn vireilläolon vaikutus Suomen lain mukaisen vanhentumisen katkaisemiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkomaisen veron hyvittämisen ongelmat Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkomaisen veron hyvittämättä jääminen Suomen lainsäädännön ja verosopimusten perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkomaisen yhtiö- ja trustimuotoisen vaihtoehtorahaston Suomesta saaman portfolio-osinkotulon verokohtelu tuloverolain 20 a §:n sekä EU-oikeuden valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkomaisia suoria investointeja koskevan lainsäädännön tarkoituksenmukaisuus makrotalousvaikutusten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkomaisten adoptiopäätösten tunnustaminen Suomessa : ongelmana itsenäiset adoptiot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkomaisten avainhenkilöiden verotus Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkomaisten entiteettien luokittelu verotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkomaisten sijoitusrahastojen verotus, pääomien vapaa liikkuvuus ja uudistuva sijoitusrahastolainsäädäntö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkopuolisen lääkärin lausunnon merkitys tahdosta riippumattomassa hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyvistä yhteistoimintavelvoitteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulosottovelallisen tietojenantovelvollisuus itsekriminointisuojan kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Underprestation som uppsägningsgrund0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Understanding International Law on Trafficking and the Element of ”Means” in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökning och Avvisning av varan vid tillverkningsavtal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unexpected events in contracts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unfair Terms in Consumer Contracts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uniikkien teoskappaleiden hävittäminen : kriittinen perusoikeusnäkökulma tekijänoikeuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unionin kansalaisen oikeus sosiaalisiin etuihin vapaan liikkuvuuden perusteella ja tämän oikeuden rajat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uppfyllelse av funktioner i tingsrättens tvistlösningsförfaranden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urakkakilpailun voittaminen parhaan näköisellä tarjouksella : Tehokas sopimusrikkomus rakennusurakkasuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urakoitsijan huomautuksentekovelvollisuus kokonaishintaurakassa YSE 1998 -ehtojen mukaisesti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urakoitsijan vastuu rakennusmateriaalien aiheuttamista vahingoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urakoitsijan vastuu räjäytys- ja louhintatöissä syntyvistä vahingoista erityisesti tuottamuksesta riippumattoman vastuun näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urakoitsijan vastuu takuuajan jälkeen rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urakoitsijan viivästysvastuu YSE 18 ja 25 §:ien valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheilijan persoonallisuuselementtien suoja markkinointiyhteydessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheiluareenan rakennushankkeen oikeudelliset haasteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheilukilpailun järjestäjän vastuu urheilijalle aiheutuneesta henkilö- ja esinevahingosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheilun sponsorisopimuksen purkaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheilun sponsorisopimukset ja lojaliteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheiluorganisaation rahoitus ja verotus yhteisömuodon kannalta : yhdistys vai osakeyhtiö?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheiluseuran direktio-oikeus ja sopimusvapaus ammattivalmentajan työsuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheilutapahtumat ja väijytysmarkkinointi : Brändin immateriaalioikeussuoja yleisen edun näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheilutapahtumien lähetysten suoja ja uusmedia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Useampi vastaaja Bryssel I-asetuksen valossa : erityisesti kanteiden oikeudellisen yhteyden kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usean vastikeperusteen huomioon ottaminen osituksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uskollisuusalennusten oikeudellinen arviointi Euroopan unionin oikeuskäytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uskonnolliset symbolit julkisissa oppilaitoksissa : vertailua uskonnonvapauden tulkinnoista Ranskassa ja Isossa-Britanniassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uskonnon ja vakaumuksen mukaiset asut ja muut tunnukset työpaikoilla perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uskonnon- ja omantunnonvapaus sekä yhdenvertaisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon naispappeuskysymyksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsträckningen av skattemyndigheternas prövningsrätt i dispensärenden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uudet korkovähennysrajoitukset : ja niille vaihtoehtoiset puuttumiskeinot verolainsäädäntömme nojalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uudistuvan biopankki- ja tietosuojalainsäädännön vaikutukset biopankkitoiminnassa : erityisesti yksityishenkilön asema tosiasiallisine vaikuttamismahdollisuuksineen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusien korkovähennysrajoitusten oikeudellinen arviointi : erityisesti tulkintaongelmia silmällä pitäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusien merkittävien palveluiden ennakkoarviointi julkisen palvelun yleisradiotoiminnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusiutuvan energian preemiojärjestelmän osallistumisedellytykset : EU:n valtiontukisääntelyn mukaisuus ja käytännön vaikutukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaarallisten rikoksentekijöiden uusimisriskin hallinta : ehdotetun yhdistelmärangaistuksen arviointia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaativan rakennusurakan kilpailuttaminen julkisena hankintana : neuvottelumenettelyn käyttö ja kyvykkyys tarjousten vertailuperusteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahingon määrän osoittaminen joukkokanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttötilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahingonkorvaus kilpailunrajoituksen seuraamuksena kartellitapauksissa13 10 3 2 2 1 3 2 1 5 4 1 47
Vahingonkorvausoikeudellinen suoja markkinamanipulaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahingonkorvausvastuu sisäpiirintiedon väärinkäytöstä johdannaiskaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahingonkorvausvastuu tarpeettomasta turvaamistoimesta : erityistarkastelussa konkurssitilanne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahingonkorvausvastuu työnantajan liikesalaisuuksien oikeudettomasta käyttämisestä ja ilmaisemisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahingonkorvausvelan yksilöinti velan vanhentumisen katkaisutoimena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaihdannanrajoituslausekkeiden tyyppipakkoperiaate : kasvuyhtiön näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaihtoehtoiset ohjauskeinot osana muovisääntelyä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaihtoehtoiset tavat rajoittaa korkojen vähennysoikeutta ja niiden suhde eritoten EU-oikeuteen ja legaliteettiperiaatteeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaihtoehtorahastojen hoitajan johdon huolellisuusvelvollisuus ja vahingonkorvausvastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskeva sääntely päämies-agenttiteorian näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vainajan ihmisarvon ja oikeuksien olemassaolo ja käyttö lääketieteellisessä opetus- ja tutkimustoiminnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vainoaminen : uusi kriminalisointi ja sen soveltaminen käytännössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vainoamisen kriminalisointi : kriminalisoinnin välttämättömyydestä ja täsmällisyydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakioidut johdannaiset ja niiden mahdollinen käyttö vakuusobjektina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuutuksenantajan oikeus alentaa tai evätä ajoneuvovakuutuksen vakuutuskorvaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuutuksenantajan takautumisoikeus ja törkeä tuottamus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuutuksenantajan vastuun ajallinen ulottuvuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuutus sopimuksena ja tuotteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuutussopimukseen perustuvan korvausvaatimuksen vuoden vanhentumisajan alkamishetki ja vanhentumisen katkaiseminen vastuuvakuutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuutustapahtuman määritelmää ja lukumäärää koskevien vakiosopimusehtojen tulkinta oikeusturvavakuutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Val av företagsform ur en skattesynvinkel : personbolag eller aktiebolag?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valet mellan sinsemellan motstridiga sakkunnigutlåtanden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valikoivan jakelujärjestelmän legitimointi ja siinä sovellettavat valintakriteerit kilpailuoikeuden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valikoivat jakelujärjestelmät : Tehokkuuspuolustus vertikaalisessa ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetyn markkinaosuusrajan ylittyessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valikoivuus valtiontuen tunnusmerkistötekijänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valituslupa hallintolainkäytössä : kehitys, nykytila ja uudistaminen erityisesti oikeusturvaperusoikeuden kannalta0 0 0 0 7 25 16 15 21 22 21 4 131
Vallinnanrajoitukset avioliittolain mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valokuvien teoskynnys ja oikeussuoja : Tarvitaanko valokuvien lähioikeussuojaa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valta edellyttää vastuuta : tutkimus velkapohjaisen välipääomainstrumentin haltijan asemasta osakeyhtiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valtion oikeus kieltäytyä tuloveroja koskevasta tietojenvaihdosta rajat ylittävissä tilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valtion virkamieslain valituskielto ja sen kumoamisen vaikutukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valtiontukisäännökset haitallisen verokilpailun ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumisen rajapinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valtiosopimusten väliaikainen soveltaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Value Gap : alustapalvelu YouTuben lisääntynyt vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta EU:n sisämarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vammaisen henkilön oikeus kohtuullisiin mukautuksiin perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vammaiset vakuutettuina ja vakuutuksenottajina : Yhdenvertaisuussääntelyn näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vangin oikeus pitää yhteyttä läheisiinsä : Yhteydenpito perus- ja ihmisoikeutena ja yhteydenpitomahdollisuudet vankilassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhemmuuksia ja piilotettu lapsi : Vanhempainetuudet konstruktioina30 18 13 3 13 4 1 5 4 2 7 3 103
Vankilarikollisuuden torjunnan vaikutukset vankien oikeuksien sekä täytäntöönpanon tavoitteiden toteutumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapaa ja luvanvarainen linkittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapaaehtoinen saneeraus ja yrityssaneerauslain mukainen menettely rahoittajan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapautusten sallittavuus perusopetuksesta uskonnollisten syiden perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varautuminen kansainvälisiin pakotteisiin sopimussuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varautuminen yllättäviin veroseuraamuksiin verokonsultaatiosopimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastaanottavan yhtiön oma pääoma osakeyhtiöiden välisessä sulautumisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastapuolen oikeussuoja oikeudenkäymiskaaren 7:1 §:n mukaisissa turvaamistoimissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastavirtafuusio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastikkeen palautusvelvollisuuden poistamisen edellytykset ja merkitys ulosmittaustakaisinsaannissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastikkeettoman luovutuksen verotus Suomessa ja Ruotsissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuu alusöljyvahinkojätteiden käsittelyn kustannuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuu biodiversiteetin suojelusta osana ympäristöperusoikeutta sekä suojelun toteutuminen uudistuneessa metsälaissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuu internetissä tapahtuvista, viestin sisältöön perustuvista rikoksista : erityisesti sivuston ylläpitäjän näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuu riskialttiiden kuluttajapalveluiden aiheuttamista vahingoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuun määräytyminen ja hallinta lisenssisopimuksen osapuolten kesken kolmannen esittäessä oikeudenloukkausväitteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuun samastaminen : kohti ennalta-arvattavampaa ilmiötä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuun samastus osakeyhtiössä : opit Yhdysvalloista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuunrajoitusehtojen merkitys sopimusketjun apulaisvastuuseen : Erityisesti apulaisen kvalifioidun tuottamuksen vaikutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuunrajoitusehtojen sitomattomuus0 31 28 22 21 11 7 9 37 18 20 9 213
Vastuunrajoituslausekkeiden jälkiperäinen sitomattomuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuunrajoitusoikeuden menettäminen merikuljetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velallisen epärehellisyyttä vai velallisen petosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velallisen toiminnan moitittavuus ja velkajärjestelyn myöntäminen esteestä huolimatta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velkojan käsite ja velkojiensuojamenettelyissä vastustamiseen oikeutetut velkojat osakeyhtiölaissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velkojan oikeuden toteutuminen perintökaaren velkavastuujärjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velkojan oikeussuojakeinojen rytmittäminen sopimuslausekkeilla - suoritushäiriöiden seuraamuksista sopiminen rakennusurakkasopimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velkojan statuksen murtaminen : tutkimus velkojan osakkeenomistajaan samastamisen mahdollisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velkojiensuoja arvopaperistettavan yhtiön maksukyvyttömyystilanteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vendor due diligence vastuun jakautumisen näkökulmasta0 0 0 61 23 17 21 20 28 33 31 23 257
Venäjän kapasiteetin toimitussopimuksiin perustuvan uusiutuvan energiatuotannon tukijärjestelmän soveltuvuus Suomen oikeusjärjestelmään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkkoalustan ylläpitäjän vastuu alustalla tapahtuvista rikoksista - Erityistarkastelussa huumausaineiden verkkomarkkinapaikat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkkokaupan velvollisuudet profiloinnissa : Evästeiden perusteella tapahtuva profilointi voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkkokäyttäytymistiedon keräämiseen liittyvät suostumusvaatimukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkkoon liitettyyn pienaurinkovoimaan liittyvä sääntely Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkkosivusto ja sen lähdekoodi teoksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verksam ånger i beskattningen : en analys av lagförslaget och internationell jämförelse0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkställande direktörens avtal och belöning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vero-oikeudellisten rikkomusten sanktiointi : Tarkastelussa Verohallinnon rooli osana sanktiojärjestelmää0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veroedun aineellinen valikoivuus ja EU:n valtiontukikielto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verokonsultin tutkimis- ja varoittamisvelvollisuus verosuunnittelutoimeksiannoissa : Katsaus Suomen ja Ruotsin oikeuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veron kiertämisen yleislausekkeen käyttöala ja EU-oikeuden asettamat vaatimukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 18
Verosaatavan vanhentuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verosopimuskeinottelu ja emo-tytäryhtiödirektiivin veroetujen väärinkäyttö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verosopimusten tulkinta : OECD:n malliverosopimuksen 7 artiklan uudistuksen aiheuttama ongelma kommentaarin käytössä tulkintalähteenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verosopimusten tulkinta ja kvalifikaatiokonfliktit : esimerkkinä IT-veloitusten rojaltiluonteisuuden määrittämisen haasteita erityisesti Suomen ja Kiinan välisen verosopimuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verotietojen ja muiden viranomaisjulkisten henkilötietojen käsittely journalistisessa tarkoituksessa : Yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutus verotietojen julkisuuteen ja massamuotoiseen julkaisuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verotuksen maakohtainen raportti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verotustappioiden kohtelu vastavirtasulautumisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verovelvollisen myötävaikuttamisvelvollisuus erityisesti kaksoisrangaistavuuden ja itsekriminointisuojan kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verovelvollisen myötävaikutus- ja sivullisen tiedonantovelvollisuuden rajat verotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertaislainaosapuolten oikeudellisen aseman arviointi Suomessa : oikeusvertaileva tutkielma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertical Agreements in the Dawn of Digitalisation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen uuden hankkeen takia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesiensuojelu peltoviljelyssä : ravinnekuormituksen ohjauskeinot ja niiden vaikuttavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesijätöt Suomen kiinteistönmuodostamisoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesilain mukaiset kalatalousmääräykset ja niiden muuttaminen : Erityisesti komission monivuotisen lohenhoitosuunnitelman kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vetskap om egendomens olagliga ursrpung vid penningtvätt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Videopelien ”modaamisen” tekijänoikeu-dellinen asema0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Videospels upphovsrättsliga skydd i ljuset av kopiering inom spelbranschen: var går gränsen mellan legitim inspiration och direkt kopiering?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viemärisaneeraus pinnoitusmenetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieraan valtion lain sisällön selvittäminen ja soveltaminen suomalaisessa oikeudenkäynnissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieras velka, oma intressi : osakeyhtiöoikeudellinen tutkimus osakeyhtiön vierasvelkavakuudenannosta uuden ja vanhan lain kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vierasvelkapantti ja takautumisoikeus ulosotossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vihamielisen ostotarjouksen kohdeyhtiön hallituksen puolustautumistoimet – de lege lata ja de lege ferenda0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vihapuhe, sananvapaus ja punninta kansallisissa ja kansainvälisissä tuomioistuimissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vihapuheen uhrikategoriat rasistisia rikoksia ja viharikoksia koskevan sääntelyn valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vihapuhetuomio – sananvapauden loukkaus? Kiihottamista kansanryhmää vastaan (RL 11.10 §) koskevien seuraamusten oikeudellista arviointia perustuen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen Artikla 10:tä koskien, tapaukseen KKO 2012:58 sekä vihapuhe- ja sananvapausdoktriineihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vihkiminen ja rangaistus : avioliittolain muutoksen vaikutukset Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittosääntelyyn, virkamiesoikeuteen ja tosiasialliseen kurinpitokäytäntöön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viimeiselle matkalle : aluskierrätyksen kansainvälinen sääntely0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viimeisimmän poliisin voimankäyttöä koskevan lainmuutoksen kriittinen tarkastelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vilpillinen mieli ja vahingonkorvausvastuu Suomen ja EU:n tavaramerkkioikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vilppi ja vakuutukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virhe ja laatupoikkeama jatkuvanpalvelun ICT-sopimuksissa0 0 0 0 0 11 16 34 43 36 45 37 222
Virheellisen informaation merkityksestä osakemerkinnässä : Tutkielma listaamattoman osakeyhtiön vastuusta ja osakkeiden merkitsijän oikeussuojasta erityisesti yhtiö- ja sopimusoikeudellisesta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virheellisen kiinteistön aiheuttamista ongelmista perinnönjaossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virheriski kiinteistölegaattisaannon lainhuudatuksessa0 0 0 0 24 30 22 12 29 32 22 26 197
Virhevastuu yrityskaupassa entire agreement -ilmiön näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virkamiehen oikeudellinen asema yksilöperusteisessa irtisanomistilanteessa : Vertaileva tutkimus työsopimussuhteen irtisanomiseen henkilöstä johtuvalla perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virkamiehen vahingonkorvausoikeudellinen virkavastuu julkisen vallan käytössä sattuneesta vahingosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi : edellytykset, keinot ja vaikutukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virtuaalinen sekundäärimenettely Euroopan unionin maksukyvyttömyysasetuksen kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virtuaalisten rekonstruktioiden todistusarvosta ja oikeusturvaongelmista rikosprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vittnespsykologins roll i bevisvärderingen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viva Hate? : An Ideology Critique of the European Court of Human Rights and the United Kingdom0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voitonjako useassa erässä : maksukyvyn arvioinnin ja osinkovelan perussuhteen yhtiöoikeudellinen tarkastelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuoden 2013 valmistel