Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Väitöstiivistelmät / Humanistinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
"Kaikkialla läsnä oleva Lontoon Secret Service" : Secret Intelligence Service ja Suomi 1918-19410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon" : Suomen ja Viron poliittiset suhteet keväästä 1988 diplomaattisuhteiden solmimiseen elokuussa 19910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A cross-linguistic study of lexical iconicity and its manifestation in bird names0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Literary Turn : Rethinking the Roles of Generalization and Theory in Anglo-American Moral Philosophy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Promise of Concreteness : Martin Heidegger’s Unacknowledged Role in the Formation of Frankfurt School in the Weimar Republic0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aatteesta ammatiksi - puoluetyötä ja punapääomaa : Julius Nurmisen ja Annan Haverisen (ent. Nurminen) elämä ja toiminta työväenliikkeen järjestöaktiiveina 1900 - luvun alkukymmeninä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aavan meren täällä puolen : Arkkityyppiset piirteet ja amerikkalaisvaikutteet suosituimmissa suomalaisissa molli-iskelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abductive translation studies : The art of marshalling signs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnominal Person in the Morphological System of Erzya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agreement Patterns in English : Diachronic Corpus Studies on Common-Number Pronouns0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineellista ja aineetonta turvaa : Ruokakunnat, ekologis-taloudelliset resurssit ja kontaktinmuodostus Valkealassa 1630 17500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajatuksista operaatioiksi : Suomen armeijan hyökkäysoperaatioiden suunnittelu jatkosodassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ale jaskkot eatnigiella : Alkuperäiskansaliikkeen ja saamen kielen merkitys saamelaisten identiteetille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Imperial Idyll. Finland in Russian Travelogues (1810-1860)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancient Philosophers on Mental Illness0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anterior Future : Essays on Messianism, Anti-Rationality, and Mystical Language in Lettrism0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Approaching Sacred Pregnancy : The Cult of the Visitation and Narrative Altarpieces in Late Fifteenth-Century Florence0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aristotle on the Perception of Perception : Seeing, Remembering, and Sleeping0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkkitehti Aarne Ervin kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla : Suomalaisen suurkaupungin kaavoitusta toisen maailmansodan jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bear Shields of Plains Indians : Motifs and Meanings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beautiful Mozambique : Haptics of belonging in the life narratives of female war veterans0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beyond Sisters and Mothers : Women's aspirations within the Conservative Laestadian movement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building the Cassinese Monastic Identity : A Reconstruction of the Fresco Program of the Desiderian Basilica (1071)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
But if you desire God and His Messenger : The concept of choice in Sahih al-Bukhari0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canon and Beyond : Edvard Fazer and the Imperial Russian Ballet 1908 - 19100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Changes in the field of obligation and necessity in contemporary British English : A corpus-based sociolinguistic study of semi-modal NEED TO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cossacks at the time of Peter the Great. The Fall of "Cossacks freedom"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counterfactual history and game design practice in digital strategy games0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dancing and Professional Dancers in Roman Egypt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Death in the Bolivian High Plateau : Burials and Tiwanaku Society0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Democracy, Participation, and Deliberation in China : The discussion about democratic centralism in the official Chinese press, 1978-19810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det pedagogiska självet : en narrativ studie av direktvalda svensklärarstudenters berättelser0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deus vult: Images of crusader violence c. 1095-1100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutschland, Deutschland über alles : Tysk föreningsverksamhet i Finland och Sverige 1910-19500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edistys ja yhteinen hyvä vapaudenajan ruotsalaisessa poliittisessa kielessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläimen tuttuus ja vieraus : Fenomenologisen empatiateorian uudelleentulkinta ja sen sovellus vieraslajisia eläimiä koskevaan kokemukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elämän ja entisyyden maisemat : Kolgujev nenetsien arjessa, muistelussa ja kerronnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elämää suuremmat sankarittaret : Suomalaisen teatterin elämäkerralliset taiteilijahahmot vuosina 2000 - 20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empire, Tourism, Nostalgia: Joseph Brodsky and Travel Writing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empiria, eksperimentti ja etiikka : Kielitieteen metateoriaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etuoikeutettu sukupuoli? : Käsitys auktoriteetista Elisabeth Schüssler Fiorenzan feministisessä teologiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evil Gods and Reckless Saviours : Adaptation and Appropriation in Late Twentieth Century Jesus-Novels0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Focus on Form : J. J. Tikkanen, Giotto and Art Research in the 19th Century0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From Violence to Resistance : Judith Butler's Critique of Norms0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Given and News : Media discourse and the construction of community on national days0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Groteski suomalaisessa kirjallisuudessa : Neljä tapaustutkimusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halun häilyvät rajat : Magnus Enckellin maalausten maskuliinisuuksien ja feminiinisyyksien representaatioista ja itsen luomisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herrana metsässä : Kansatieteellinen tutkimus metsänhoitajuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herätys kylässä ja tuvissa : Rääkkylän Oravisalon kylä ja renqvistiläinen herätys 1820-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heräämisten poetiikkaa : Lajeja ja intertekstejä Arvid Järnefeltin romaaneissa Isänmaa, Maaemon lapsia ja Veneh'ojalaiset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanitaarisuuden varjossa : Poliittiset tekijät lastensiirroissa Ruotsiin sotiemme aikana ja niiden jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvinvointivaltion läpimurto : Pienviljelyhegemonian rapautumisen, kansalaisliikehdinnän ja poliittisen murroksen keskinäiset suhteet suomalaisessa yhteiskunnassa 1950-luvun loppuvuosina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idyll eller verklighet? : Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il cursus honorum senatorio da Augusto a Traiano : Sviluppi formali e stilistici nell'epigrafia latina e greca0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il mundus muliebris nelle fonti latine e nei contesti Pompeiani0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In the Shadow of Freedom : Life on board the oil tanker0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inarinsaamen käsitemetaforat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incarnate Subjectivity : The Constitutive Significance of Embodiment in Husserlian Phenomenology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inchoative Emotion Verbs in Finnish : Argument Structures and Collexemes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infinitiivi ja sen infiniittisyys : Tutkimus suomen kielen itsenäisistä A-infinitiivikonstruktioista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish Folklore Commission 1935-1970 : history, ideology, methodology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isänmaa ja Ranska : Suomalainen frankofilia 1880-19140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. L. Runebergs samlade skrifter i textkritisk belysning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jac. Ahrenberg ja historian perintö : Restaurointisuunnitelmat Viipurin ja Turun linnoihin 1800-luvun lopussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacopo Bassano freskomaalarina : Cartiglianon ja Enegon kirkkojen freskot: konteksti, rekonstruktio ja tulkinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalleuksia isänmaalle : Eliel Aspelin-Haapkylä taiteen keräilijänä ja taidehistorioitsijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansakunnan parhaaksi. : Suomalaiset naisten- ja lastensairaalat 1920 1940-luvulla arkkitehtonisena, lääketieteellisenä ja yhteiskunnallisena suunnittelukohteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansallista vai modernia : Taidegrafiikka osana 1930-luvun taidejärjestelmää0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansallisvaltion teräsmiehestä valtakunnan sovittelijaksi : Poliisikulttuurin psykohistorialliset solmukohdat 1930-19970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karaite zĕmīrōt in Poland-Lithuania : A study of paraliturgical Karaite Hebrew poems from the seventeenth and eighteenth centuries.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl Popper's Philosophy of Science - And the Evolution of the Popperian Worlds0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katseita keskiaikaisiin kuviin : Uskomaansaattamista, kuvittelua ja tutkimusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielletty kupoli, avattu alttari : Venäläisyyden häivyttäminen Suomen ortodoksisesta kirkkoarkkitehtuurista 1918 19390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiistoja kuolemisesta : Tutkimus suomalaisesta eutanasiakeskustelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjan tie lukijalle : Kirjakauppojen vakiintuminen Suomessa 1740 - 18600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjoittaen kerrottu sota. Tutkimus vuoden 1918 sodan kerronnallisesta käsittelystä omaelämäkerrallisissa teksteissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti lyyristä abstraktismia : Anitra Lucanderin 1950-luvun modernismi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriitkko Einari J. Vehmas ja moderni taide0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kukunor : Uni ja nonsensekirjallisuuden traditio Lauri Viidan runoelmassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuoleman voimat : Kirkonväki suomalaisessa uskomusperinteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuvan ja tekstin välissä : Kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuvanveistotyö: Emil Wikström ja kuvanveiston rakenne 1890-19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L'epistolografia amorosa del Cinquecento e del Seicento : Parabola di un genere letterario0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La coordination et les phrases juxtaposées en français0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Language and Letters of the Bluestocking Network : Sociolinguistic Issues in Eighteenth Century Epistolary English0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laulettu huumori ja kritiikki J. Alfred Tannerin, Matti Jurvan, Reino Helismaan, Juha Vainion ja Veikko Lavin kuplettiäänitteillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le naturalisme finlandais : Une conception entropique du quotidien0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Les écrits de la rupture amoureuse dans les textes de gens ordinaires et la littérature française de l'extrême contemporain (2000-2010)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lethal Performances? : Women Who Kill in Modern American Drama0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverantörer och profitörer : Olika geografiska områdens och sociala gruppers handel med fästningsbygget Sveaborg under den första byggnadsperioden 1748-17560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libraries, Manuscripts and Book Culture in Vadstena Abbey0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luce Irigaray's Philosophy of Feminine Being : Body, Desire and Wisdom0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lumometsän syli : Anni Swanin satusymbolismi 1896-19230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonto, tiede ja teknologia : Kansanvalistuksen Suomi-kuva 1870-19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makt, konst, elit - konstfältets positioner, relationer och resurser i 1940- och 1950-talens Helsingfors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Many Faces of Mao Zedong0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matti Laurila : Jääkäriupseeri, suojeluskuntapäällikkö, rintamakomentaja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauwake reference grammar2 3 5 0 4 3 3 3 3 13 11 5 55
Melun sieto kaupunkielämän välttämättömyytenä : Melu ympäristöongelmana ja sen synnyttämien reaktioiden kulttuurinen käsittely Helsingissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meän tapa puhua : Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikä sinusta tulee isona? : Koulutus- ja ammattisuunnitelmat 1950–60-luvun Helsingissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittayksiköistä, maa-alojen mitoista ja arkkitehtonisista mittasuhteista antiikin Roomassa : Metrologis-terminologinen tutkielma latinankielisten lähteiden ja arkeologis-arkkitehtonisen kuva-aineiston pohjalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moderneja ryijyjä, metritavaraa ja käsityötä : Tekstiilitaide ja nykyaikaistuva taideteollisuus Suomessa maailmansotien välisenä aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernismens förespråkare : Gösta Stenman och hans konstsalong0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monks, Clerks and King Arthur: Reading Geoffrey of Monmouth in the Twelfth and Thirteenth Centuries0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monsieur, näkemyksemme eivät ole samalta planeetalta! : Poliittisen ja yhteiskunnallisen eliitin tulkintoja islamista ja kansallisesta identiteetistä musliminaisten pukeutumisesta käydyissä keskusteluissa 2000-luvun Ranskassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka : Tutkimus evakkolapsuuden muistelukerronnan poetiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murtuva säätyvalta, kestävä eliitti : Senaattori Lennart Gripenbergin sukupiiri ja sääty-yhteiskunnan muodonmuutos0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
My Fair Lady på skandinaviska : En studie i funktionell sångöversättning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naiset rajalla : Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Perspectives on the Roman Coinage on the Eastern Limes in the Late Republican and Roman Imperial Period0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-finite constructions in Old English : with special reference to syntactic borrowing from Latin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näkymätön sota : Suomi vastavallankumouksellisen terrorismin ja vakoilun tukialueena 1918 - 19390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näyttämö utopioiden ja ideologioiden kohtaamispaikkana : Richard Wagnerin Lohengrin-oopperan esitys- ja vaikutushistoriasta Saksassa ja Neuvosto-Venäjällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oireista puhuminen lääkärin vastaanotolla : Keskustelunanalyyttinen tutkimus lääkärin kysymyksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olen maa johon tahdot : Timo K. Mukan maailmankuvan poetiikkaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olla elävän sanat : Roolirunon laji Maila Pylkkösen teoksessa Arvo. Vanhaäiti puhuu runonsa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On Toponymic Constructions as an Alternative to Naming Patterns in Describing Finnish Lake Names0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paganism, Traditionalism, Nationalism : Narratives of Russian Rodnoverie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passion vallassa : Hermostunut aika Minna Canthin teoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathet : Musiikin symboliikka jaavalaisessa varjoteatterissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perception, Time and Music Analysis : An Introduction to Analytic-Generative Methodology (AGM)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Playing "Nordic": The Women of Niskavuori, Agri/Culture, and Imagining Finland on the Third Reich Stage0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poetics of the Nameless Middle : Japan and the West in Philosophy and Music of the Twentieth Century0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pour une éthique du traducteur poéticien0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profligate Descent : The Cultural Transformations of Evolutionary Narrative0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profligate Descent : The Cultural Transformations of Evolutionary Narrative0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prolegomena to Normative Science0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proofs, Paradoxes, and Probabilities : The Logical Turn of Philosophy in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publishing for the Masses : Early Modern English Witchcraft Pamphlets0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puolustuskykyinen valtio vai Ruotsin hälytyskello? : Suomen sotilasstrateginen asema kylmän sodan alkuvuosien asiantuntija-arvioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Questions to Artificial Nature: A Philosophical Study of Interdisciplinary Models and their Functions in Scientific Practice0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reading Digital Poetry : Interface, Interaction, and Interpretation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinforcing Finland's Attachment to the West: British and American Propaganda and Cultural Diplomacy in Finland, 1944-19620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rossijskaja Karelija i karely v imperskoi politike Rossii, 1905-19170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rudolf Erich Raspe and the Anglo-Hanoverian Enlightenment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruumiillinen esine, materiaalinen suku : Tutkimus Pyhä Anna itse kolmantena -aiheisista keskiajan puuveistoksista Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruumiinkuvia! : Suomalainen performanssi- ja kehotaide 1980- ja1990-luvulla psykoanalyysin valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryssän koulussa : Suomalaiset Venäjän stipendiaatit autonomian aikana 1812-19170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rätt som argument : Leo Mechelin och finska frågan 1886-19120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salaiset aseveljet : Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933-19440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salattu, suoritettu ja sanaton suru : Läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seesjärveläisten itkijöiden rekisterit : Tutkimus äänellä itkemisen käytänteistä, teemoista ja käsitteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekä että : Ironia koherenssina ja inkoherenssina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Self-love and self-liking in the moral and political philosophy of Bernard Mandeville and David Hume0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sense of Religion : The Lifelong Religious Practice of the Evacuee Karelian Orthodox Women in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shock Tactics and Extreme Strategies : Affectivity and Transgression in Late Twentieth-Century Extreme Fiction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signifying Angels : Analyses and Interpretations of Rautavaara s Instrumental Compositions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisterhood, Natality, Queer : Reframing Feminist Interpretations of Hannah Arendt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisustaminen on kuin käsialaa : Carin Bryggman ja Lasse Ollinkari sisustusarkkitehdin ammatissa 1940- ja 1950-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speech Rhythm in an Interlanguage Perspective : Finnish Adolescents Speaking English0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiritualismin muotoutuminen Suomessa : Aatehistoriallinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport, Recreation and Space in Urban Policy : Helsinki and Dublin from the 1940s to the 1980s0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strike Hard, Strike Sure - Operation Musketeer : British Military Planning during the Suez Crisis, 19560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structure informationnelle et constructions du kabyle : Etude de trois types de phrase dans le cadre de la grammaire constructionnelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomea pelastamassa : Ranskan pääministeri Édouard Daladier ja Ranskan apu Suomelle 1939 - 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen aateli : yhteiskunnan huipulta uusiin rooleihin 1809–19390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen Taideyhdistyksestä Ateneumiin : Fredrik Cygnaeus, Carl Gustaf Estlander ja taidekokoelman roolit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomi kasvitieteen kieleksi : Elias Lönnrot termistön kehittäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suurmaihinnousun uhkasta kaappaushyökkäyksen torjuntaan : Suomen meripuolustuksen maihinnousuntorjuntakyvyn kehittyminen jatkosodan päättymisestä 1960-luvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talousmetafysiikan kritiikkiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teatteri liikkeessä : Työväenteatterit Suomen teatterikentällä ja työväenliikkeessä kaksiteatterijärjestelmän syntyyn asti vuonna 19220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teatterinjohtamisen dramaturgiaa : Keskeiset tehtävät, arjen ongelmat ja rakenteelliset muutostarpeet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehokkuuden toiveuni : Uuden julkisjohtamisen historia Suomessa 1970-luvulta 1990-luvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekstit viraston työssä : Tutkimus etuuspäätösten kielestä ja konteksteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Art of Sympathy : Forms of Moral and Emotional Persuasion in Fiction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Far Eastern Question at the Washington Conference (1921-1922) with an outline of its implications for internal politics in China0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Greening of London : The Development of Public Green Spaces in Camden and Southwark from the mid-1920s to the late 1990s0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Influence of Constantinople on Middle Byzantine Architecture (843-1204) : A typological and morphological approach at the provincial level.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Letter Collections of Anselm of Canterbury0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Man Who Started the American Civil War: Southern Honor, Emotion, and James Chesnut, Jr.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Neoconservative Culture Wars : Common-Sense Populists in Fractured America0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The North in the Old English Orosius : A Geographical Narrative in Context0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Organic Principle in Music Analysis: a Semiotic Approach0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Phraseology and Structure of Latin Building Inscriptions in Roman North Africa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE PROBLEM OF THE MODERN AND TRADITION: Early Soviet Musical Culture and the Musicological Theory of Boris Asafiev (1884 - 1949)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Reception and Use of Christian Ideas about Dreams and Visions in the Early Middle Ages (400-900)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Reorganisation of Provincial Territories in Light of the Imperial Decision-Making Process : Later Roman Arabia and Tres Palaestinae as Case Studies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Roman Republican Navy : from the sixth century to 167 BC0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Saintly Madman : A Study of the Scholarly Reception History of Buile Shuibhne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The well-being of the body as metaphor for society and mind : A corpus-based comparison of Early Modern and Present-day English0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiedettä Pohjantähden alla : Pohjoisen tutkimus ja Ruotsin tiedeseurojen suhteet Ranskaan 1700-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiedostumaton nykytaiteessa : Katse, ääni ja aika vuosituhannen taitteen suomalaisessa nykytaiteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toiminta ja tarkoite : Tutkimus suomen pronominista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toisia liikkeitä, uusia virtauksia. : Suomalaisen modernin tanssin muutosprosessi 1960-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tule, rakkaani! : Naisen ja miehen välisestä etiikasta kirjallisuuden rakkauskuvauksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turun linna kerrottuna ja kertovana tilana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyhjä taivas : Georges Bataille ja uskonnon kysymys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyttöjen toinen koti : Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista ratsastustalleilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ufologia ja ufokokemukset uskonnollisina ilmiönä : Teoreettinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaggvisor i Kvevlax : Språkliga strukturer och konstruktioner0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valta, tyyli ja tila : Keisarien ja presidenttien residenssi Helsingissä 1837-19400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikuroivia vilkaisuja : Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vilijonkka ikkunassa - Tove Janssonin muumiteosten kuva, sana ja liike0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visions of Past Glory: Nationalism and the Construction of Early Finnish History0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waves of Excess: Drinking Cultures in Brighton, 1880-19390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wipert von Blücher und Finnland : Alternativpolitik und Diplomatie im 'Dritten Reich'0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women's Bodies and the Culture of Politeness : Creating and Contesting Gendered Identities in Eighteenth-Century England0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zur lexikographischen Darstellung der Adjektivsyntax in neueren einsprachigen Wörtbüchern des Deutschen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åsta Holth : Feminist og postkolonialist0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‘Fictions of the Internet’: : From Intermediality to Transmedia Storytelling in 21st-Century Novels0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0