Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Väitöstiivistelmät / Kasvatustieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
Chronic and acute stress in atherosclerosis : the role of endothelial function and arterial elasticity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethical, Intercultural and Interreligious Sensitivities : A Case Study of Finnish Urban Secondary School Students0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploring primary school sex education in Greece : policies and praxis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From a "Student" to a Lifelong "Consumer" : Constructions of Educability in Adult Students' Narrative Life Histories0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haptiisit ja hapteemit : tapaustutkimus kuurosokean henkilön kosketukseen perustuvan kommunikaation kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskustelupiirit koululuokan ryhmäkoheesion edistäjinä : Toimintatutkimus eräässä alakoulun luokkaryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulukasvatusta teknologisoituvaan yhteiskuntaan : Kansakoulun opetussuunnitelman rakentuminen, 1945-19520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myyttisestä sankarirehtorista opistoäidiksi ja manageriksi : Sukupuolen näkökulma kansalais- ja työväenopiston johtajuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opettajan ja vanhemman vuorovaikutus ja keskustelun kehykset koululaisen kehityskeskusteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opetussuunnitelman mallin jäsennys : sisältö ja pedagogiikka kokonaisuuden rakentajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origins of the sex differences in handedness and mental rotation ability : genetic, environmental and hormonal effects0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pellon pientareelta akateemisiin sfääreihin : Opettajuuden rakentuminen ja muuttuminen sotienjälkeisessä Suomessa opettajien omaelämäkertojen valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality and social psychological studies on computer-mediated communication in school settings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
School and choice : Anethnography of a primary school with bilingual classes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies of working memory in interrupted human-computer interaction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turvallinen koulu? : Helsinkiläisten peruskoulujen turvallisuuskulttuurista ja siihen vaikuttavista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yksi historia monimutkaistuvasssa maailmassa : Historian olemus ja historian suuret kertomukset luokanopettajaopiskelijoiden historiatietoisuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0