Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Väitöstiivistelmät / Oikeustieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
A History of State Responsibility : The Struggle for International Standards (1870-1960)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Science of Interests: The Project of 20th Century Positivist International Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Axiom of Military Law : Applicability of National Criminal Law to Military Personnel and Associated Civilians Abroad0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntija tuomarina : Tekniikan ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit ympäristönsuojeluasioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beyond Words : The European Court of Justice and Legal Certainty in Multilingual EU Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birth of the European individual : Outline of a theory of legal practice0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenge of promoting innovation in antitrust law : Current intellectual property issues as examples0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Competition, Data and Privacy in the Digital Economy : Testing Conventional Boundaries and Expanding Horizons - Towards A Privacy Dimension in Competition Policy?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derivatives and the European VAT System : Derivatives in Context of the Scope of Taxable Supplies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Despairing Justice and the Ethics of Legal Interpretation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispute Resolution and Technology: Revisiting the Justification of Conflict Management0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encountering Underdevelopment: International Law, Capital Accumulation and the Integration of Sub-Saharan Africa into the World System (1492-1900)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enforcement of Foreign Judgments and Awards in Commercial Matters in Russia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurooppalainen pidätysmääräys ja rikoksentekijän luovuttamisen aineelliset edellytykset – EU:n luovuttamislainsäädäntö Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evidence in European Asylum Procedures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
From Final Judgment to Final Resolution : Effectiveness of the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getting Property Right: The European Dimension of Property as a Fundamental Right and its Impact on French and Italian Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöyhtiön oikeusasema tuloverotuksessa : Vero-oikeudellinen tutkimus vero-oikeuden ja yhtiöoikeuden suhteesta henkilöyhtiön omaan pääomaan liittyvissä oikeustoimissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horizontal Effect of Fundamental Rights Contributing to the 'Primacy, Unity and Effectiveness of European Union Law'0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human Rights and Violence: the Hope and the Fear of the Liberal World0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvän hallinnon muunnelmat : Julkisoikeudellinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyötykonfiskaatiokanne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I svarandens frånvaro : Förenklade brottmålsrättegångar i tingsrätten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikääntyminen, liikkuvuus ja kansainvälinen yksityisoikeus Euroopassa : Vertaileva tutkimus rajat ylittävistä ongelmista sekä edunvalvonnasta Suomessa ja Espanjassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imposing Access to Information in Digital Markets Based on Competition Law : In Search of the Possible Theory of Harm in the EU Google Search Investigations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insolvency, commercial utility and principles of justice : The making of bankruptcy law in Sweden and Finland, ca. 1680-18680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International Investments and Liability - the Environmental Aspect0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judicial Cooperation in Civil Matters with Russia and Methods of Evaluation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansainvälisen yksityisoikeuden eurooppalaistumisesta : EU:n oikeus- ja sisäasioiden monivuotisten ohjelmien vaikutuksista kansainvälisen yksityisoikeuden sääntelyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalisointiteoria : Rangaistavaksi säätämisen oikeudelliset rajoitukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kursmanipulation på värdepappersmarknaden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsi, perhe ja tuomioistuin : Lapsen prosessuaalinen asema huolto- ja huostaanotto-oikeudenkäynneissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law and Community in the New Media Landscape : Critical Perspectives on Audiovisual Sport Coverage in the European Union0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Learning for the Legal Profession : Swedish Jurists' Study Journeys ca. 1630-18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal certainty and the beneficial ownership concept in international tax law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legal Reasoning in Context0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legislative Action against Tax Arbitrage with Hybrid Financial Instruments : A Multidisciplinary Study of Selected Approaches and a Proposal of Guidelines for Developed and Developing Countries0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legitimizing the use of transnational criminal law : The European framework0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lentorahdinkuljettajan syrjäytymätön vastuunrajoitus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lojalitet i licensavtal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maakaasuputkiston projektirahoitus : Rahoitus- ja vakuusoikeudellinen tutkimus maakaasuputkiston projektirahoituksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatalouden ympäristövastuu : Tutkimus erityisesti peltoviljelyyn liittyvästä oikeudellisesta ympäristövastuusta ja sitä ohjaavista oikeussäännöistä ja -periaatteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markföroreningsansvaret : om retroaktivitet och skälighet av miljörättsligt återställandeansvar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muoto ja sisältö vero-oikeudessa - erityistarkastelussa rahoitus- ja sijoitusinstrumentit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanotechnology Patents : The next technological revolution and the future of the patent system0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Governance and the EU Courts : The Experimentalist Architecture of Judicial Decision-Making0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuorisorikosoikeus : Alaikäisten rikosten seuraamukset kriminaalipoliittisesta ja vertailevasta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obtaining documents from the opponent in international commercial arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeuden hakijat : Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeusapulain mukaisen yksityisen avustajan oikeuksista ja velvollisuuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeushenkilön asuinvaltio verotuksessa ja yrityksen kansainvälistyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On the classical doctrine of civil war in international law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakassopimuksen tavoitteet ja voimassaolon hallinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osake ja modernit arvopaperimarkkinat : Yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeudellinen tutkimus pörssiyhtiön osakkeen omistuksen oikeudellisen luonteen ja tiettyjen rahoitusvälineiden välisestä suhteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeperusteisten kannustinjärjestelmien verokohtelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiön jakaminen tuloverotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palvelukonseptin suoja ja immateriaalioikeus : Palvelutuotteen sopimaton jäljittely0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pankin neuvontavastuu : Varallisuusoikeudellinen tutkimus pankin neuvonta- ja tiedonantovelvollisuuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patents, Ethics and Stem Cell Research : The Case of hESC Innovation in Australia, Europe and the United States0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perintö, testamentti ja velka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Playing against the odds: survivability of arbitral awards dealing with competition law regulations in Russia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poliisin rikokset : Tutkimus suomalaisen poliisirikoksen kuvasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poliisin voimankäyttö : Rikosoikeudellinen tutkimus sallitun voimankäytön rajoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahanpesu rangaistavana tekona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakennusoikeuden sääntely: Tutkimus kunnan kaavoitustehtävästä ja rakentamisen edellytyksistä maanomistajan oikeusasemaa silmällä pitäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulating Unilateral Use of Significant Market Power with Competition Law in European Union Telecommunications – A Compliance Oriented Perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulatory Governance of EU Financial Markets and Institutions : Dealing with Incompleteness of Law and Constitution0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sananvapauden sääntely Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sananvapaus ja yksilön suoja : Lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen korvaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivullisen asema ulosotossa : erityisesti omistusolettaman ja keinotekoisen järjestelyn näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socioeconomic Differences in Crime and Victimization : A Register-Based Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimus ja erehdys : Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksestä valinnanvapauden teorian näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimus ja kuolinpesän hallinto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosiaali- ja terveysjärjestön oikeudellinen asema palvelujen järjestämisessä : Tutkimus julkista avustusta saavan yhdistyksen asemasta hankintasääntöjen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spam - Spim - Spit: En marknadsrättslig undersökning av marknadsföring via nya kommunikationstekniker0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standardization and Patent Licensing In the European Union0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
State Responsibility in International Law: From Paradigm to Periphery0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straffrättslig jurisdiktion0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen rahoitusmarkkinoiden murros 1980-luvulla : Oikeushistoriallinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suunnattu maksuton osakeanti ja sen peruste esimerkkinä osakkeenomistajien taloudellisen yhdenvertaisuuden merkityksestä suomalaisessa osakeyhtiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähköinen tunnistaminen ja allekirjoitus Suomen velvoiteoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Säätiön tehokkuus : Corporate governance -säännösten vaikutuksesta säätiön tarkoituksen tehokkaaseen toteuttamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahdonvastainen suostumus ja liiallisen luottamuksen hinta : Raiskauksen ja muiden seksuaalirikosten oikeudellisen tiedon konstruktiot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Takautuvan verolainsäädännön hyväksyttävyys : Erityisesti EU-oikeuden ja perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tappiontasaus tuloverotuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekijänoikeus omaisuutena : Tutkimus suomalaisen tekijänoikeuden yleisistä opeista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrorismirikoksen valmistelu ja edistäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The (in)Compatibility Between Adaptive Management and Law : Regulating Agricultural Runoff in the EU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Conceptual Change of Conscience : Franz Wieacker and German Legal Historiography 1933 - 19680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Death of the Freedom Fighter : How the Threat of Terrorism is Suffocating the Protection of Political Criminals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Eurosystem and the European economic constitution : A constitutional analysis of common central banking before and during the crisis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Intellectual Origins of Legal Realism0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Law of Humanity Project: An Immanent Critique0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Protection of Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources: The Role of Databases and Registers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The taxation of interest payments between associated enterprises0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The UN Peacekeeping Operations: Legal Aspects0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillgången till den andra instansen i tvistemål0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOWARDS A PLURALISTIC CONSTITUTIONAL UNDERSTANDING OF STATE SOVEREIGNTY IN THE EUROPEAN UNION? : The Concept, Regulation and Constitutional Practice of Sovereignty in Finland and Certain Other EU Member States0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tukikirje vakuutena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunnusmerkin suoja verkkotunnuskäytössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunnustamisen epääminen ja kansainväliset suhteet valtiokäytännössä : tutkimus tunnustamattoman valtion ja hallituksen oikeudellisesta asemasta kansainvälisessä kanssakäymisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuomiovalta kansalle : Vallankumousoikeudet sisällissodassa vuonna 19180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? : Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhrin erityinen vahinkoherkkyys henkilövahingoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaarallinen rikoksentekijä? Tutkimus rikoksentekijän vaarallisuuden arvioinnista rikosoikeudellisessa seuraamusjärjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahingonkorvausoikeuden periaatteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valta ja vahinko. Julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslaissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhoille ja sairaille sopivaa? : Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuu sopimusketjussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuuvakuutus vahingonkorvausriidassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertical Natural Gas Transportation Capacity, Upstream Commodity Contracts and EU Competition Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertikaalinen toimivallanjako EU-oikeudessa : Tutkimus yhteisön toimivallan kehittymisestä energia-alalla sekä julkisen palvelun velvoitteiden ja yleispalvelun sääntelystä sähkön sisämarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WTO Dispute Settlement System and the Issue of Compliance : Perspective in Remedies Against Non-Compliance0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ökologisches Energierecht in der Europäischen Union0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0