Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Väitöstiivistelmät / Teologinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
"Politiikka on kirkossa" : Keskustapuolueen kirkkopoliittisten tavoitteiden muotoutuminen vuosina 1966–19780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4QMMT - The Problem of the Epilogue0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Story of the Soul's Journey in the Nag Hammadi Library : A Study of the Authentikos Logos (NHC VI,3)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agreeable Agreement : An Examination into the Quest for a Solid Consensus in Light of Bilateral Doctrinal Dialogues among Anglicans, Lutherans and Roman Catholics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikkalainen vai pohjoismainen? : Amerikan apostolis-luterilaisuus vuosina 1884 19290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antisemitismi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1917-19330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augustine and the functions of concupiscence0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augustine of Hippo and Martin Luther on Original Sin and Justification of the Sinner0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beatific Enjoyment in Scholastic Philosophy and Theology: 1240-13350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenging ubuntu : Open doors and exclusionary boundaries at the Central Methodist Mission in Johannesburg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenging ubuntu : Open doors and exclusionary boundaries at the Central Methodist Mission in Johannesburg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Changing Paradigms in Biblical Criticism : 2 Kings 22:1 23:30 in the Flux of Discourses0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian-Muslim Dialogue : Perspectives of Four Lebanese Thinkers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christianity and Christian Identity in the Gospel of Philip (NHC II,3)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conrad Summenhart's theory of individual rights and its medieval background0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denying Her Voice : The Figure of Miriam in Ancient Jewish Literature0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divine Providence in Medieval Philosophical Theology 1250–13500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. G. Gulinin ekumeeninen työ ja ajattelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecumenical Action in World Politics : The Creation of the Commission of the Churches on International Affairs, 1945 19490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics in a Technological World : Framing the Questions and Three Approaches0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender and Defence of Women in Christine de Pizan's Thought0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ideological notions in public health care rationing : Case studies from Oregon, New Zealand and Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihanne ja todellisuus : Jäsenyyteen sitoutuminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1960-luvulta 2000-luvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihanteena vapaaehtoisuus : Diakoniatyö Porvoon hiippakunnan seurakunnissa, erityisesti Iitin ja Tampereen rovastikunnissa vuosina 1897-19230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus and Other Men : Ideal Masculinities in the Synoptic Gospels0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Sittler and Early Ecotheology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judah in the Mid-Sixth Century BCE : Archaeological Evidence for a Post-Collapse Society0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansankirkko, uskonnonvapaus ja valtio : Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen tulkinta uskonnonvapaudesta 1963-20030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansankirkko, uskonnonvapaus ja valtio : Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen tulkinta uskonnonvapaudesta 1963-20030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertomuksia kirkon työntekijäksi kasvamisesta : Kirkon nuorisotyötä opiskelevien spiritualiteetin ja ammatillisen identiteetin muotoutuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirkko, Kekkonen ja kommunismi poliittisina kriisivuosina 1958-19620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirkon vai valtion kirjat? : Uskontokuntasidonnaisuuden ongelma Suomen väestökirjanpidossa 1839-19040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti kirjan oppia : Vanhan Suomen talonpoikien kirjallistuminen Ruotsin kuningaskunnan ja Venäjän keisarikunnan luterilaisuuden risteymässä 1721-18110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kutsu kuuliaisuuteen : James I. Packerin liittonomistinen raamattukäsitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moral Professionalism in Interaction : Educators' Relational Moral Voices in Urban Schools0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oma ruumis ja kerronnan kaari : Merkityksen muodostuminen Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologisen ja Paul Ricoeurin narratiivisen imaginaatiokäsityksen mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opponents and Identity in the Letter to the Philippians0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paimen vailla hiippakuntaa : Kenttäpiispan viran synty ja vaikutus sotilaspapiston asemaan Suomen puolustusvoimissa ja kirkossa vuosina 1939 - 19440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paradise Reconsidered : A Study of the Ophite Myth and Ritual and their Relationship to Sethianism0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pimeä hehku : Satanismi ja saatananpalvonta 1990-luvun suomalaisessa nuorisokulttuurissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power and Authority. Birgitta of Sweden and her Revelations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyhä istuin, Puola ja Itä-Galitsian puolalais-ukrainalaiset jännitteet, 1921-19310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyhä Teresa ja keskiajan mystiikan teoriat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reception of the Creation of Humanity : Transmission and Interpretation of the Creation Traditions in Late Second Temple Jewish Literature0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rejection and Reception of Philosophy in the Letter of Eugnostos (NHC III,3 and V,1) and Pseudo-Clementine Recognitions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relations between the Church of England and the Russian Orthodox Church during the Second World War, 1941-19450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religion Explained? : A Philosophical Appraisal of the Cognitive Science of Religion0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard of St. Victor's Theory of Imagination0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rukous on perintöä suvusta sukuun : Ikääntyneet ja uskonto vuosituhannen vaihteen Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahidic 1 Samuel - A Daughter Version of the Septuagint0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sankarihautaus vapaussodassa : valkoisten kaatuneiden hautaaminen Suomessa vuonna 19180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seurakuntien yhdistymisprosessin vaikutukset asiakaslähtöisyyteen : Tapaustutkimus Helsingin ydinkeskustan seurakuntien muutosprosessin vaikutuksista asiakaslähtöisyyteen keskijohdon näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukupuoli ja yhteisöllisyys rippikoulun rituaaleissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen maalaisseurakuntien köyhäinhoito luterilaisen ortodoksian aikana (1571 - 1686)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomi ja Euroopan kirkollinen jälleenrakentaminen 1945-19480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Holy See, Britain, and the Crisis of Malta, 1927-19330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Land to the Elect and Justice for All : Search for the Function and Setting(s) of 4QNon-Canonical Psalms B (4Q381)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Proto-Lucianic Problem in 1 Samuel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theological Exegesis in the Canonical Context : Brevard S. Childs' Methodology of Biblical Theology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turning Proverbs towards Torah : 4Q525 in the Context of Late Second Temple Wisdom Literature0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimusetiikka ja tutkimusympäristön normit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unkarin yhteiskunnallisen ja kirkkopoliittisen tilanteen vaikutus suomalais-unkarilaisiin luterilaisiin yhteyksiin 1956–19580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uskon silta Suomenlahden yli : Suomalaisten kirkolliset yhteydet Viroon vuosina 1918 - 19390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoa itään? : Kansanlähetys ja Neuvostoliitto 1967-19730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedestä vai Hengestä? : Uuras Saarnivaaran kasteteologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vähemmistövaltiokirkon synty : Ortodoksisen kirkkokunnan ja valtion suhteiden muotoutuminen Suomessa 1917-19220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteinen hyvä ja yksilön oikeus : Kansakoulun uskonnonopetus Kansallisen Kokoomuspuolueen politiikassa 1918-19230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys K. E. Nipkowin uskonnonpedagogisen teorian kehityksessä 1960-19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0