Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Opinnäytetiivistelmät / Oikeustieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
Apportti - käyttötilanteet, suorituksen ajankohta sekä luovutettava omaisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apportti - käyttötilanteet, suorituksen ajankohta sekä luovutettava omaisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avainsanamainonta ja tavaramerkin loukkaus hakukoneen toiminnan näkökulmasta - Yhdysvallat ja Euroopan unioni0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avio-oikeudesta vapaa omaisuus ja puolison perintöoikeus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan unionin kansalaisuus ja laajeneva oleskeluoikeus viimeisimmän oikeuskäytännön mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funktionen och tolkningen av material adverse change-klausuler i företagsförvärvsavtal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grynderiurakoitsijan vastuuperusteiden kehittymisestä Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovaatiohaittojen analysointi Euroopan unionin kilpailuoikeudessa - erityisesti lääketoimialalla harjoitetun tutkimus- ja kehitystyön näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsekriminointisuoja ja ilmailun Just Culture erityisesti poikkeamailmoituksissa ja turvallisuustutkinnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jura Novit Curia in International Commercial Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallisen sopimuksen muuttuminen hiljaisen hyväksynnän, suullisen sopimisen tai passiivisuuden perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjallisen sopimuksen muuttuminen hiljaisen hyväksynnän, suullisen sopimisen tai passiivisuuden perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuluttajan vakuutussopimuksen solminen etänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lautamiehet lakimiesten silmin. Tutkimus lakimieskunnan asenteista lautamiesjärjestelmää kohtaan 1800-luvulla ja nykypäivänä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National choices in regulation and supervision of flagging duty: A comparative study on Finland and Sweden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuu yhtiötä kohtaan – Analyysi osakeyhtiölainsäädännön muutoksesta vuoden 1895 osakeyhtiölaista nykypäivään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osingonjaosta sopiminen osakassopimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parties' duties of confidentiality based on institutional rules in international commercial arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimaton käytös irtisanomisperusteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sopimaton käytös irtisanomisperusteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilaajan selvitysvelvollisuus aliurakoitsijoita ja vuokratyövoimaa käytettäessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuotteiden ekologisen suunnittelun markkinavalvonta Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työehtosopimuksen tulkinta, rikkominen ja siitä johtuvat seuraamukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijän sananvapauden rajat työsuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työntekijän sananvapauden rajat työsuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuunrajoitusehtojen merkitys sopimusketjun apulaisvastuuseen. Erityisesti apulaisen kvalifioidun tuottamuksen vaikutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertaislainaosapuolten oikeudellisen aseman arviointi Suomessa – oikeusvertaileva tutkielma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuokratyön käyttöön liittyvät rajoitukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Välityslausekkeen sitovuus ja tulkinta elinkeinonharjoittajien välisessä sopimussuhteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0