Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Opinnäytetiivistelmät / Farmasian tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
A study of acyclovir effect on the replication of sensitive and resistant herpes simplex viruses0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrobacterium rhizogenes -välitteinen geeninsiirto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen dopamiinijärjestelmät liikeaktiivisuuden säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen dopaminerginen järjestelmä ja ehdollistettu paikkahakuisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen lipidien vaikutus sydän- ja verisuonistosairauksiin ja niiden tutkiminen SHR-rotilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen nikotiinireseptorit ja niiden desensitaation säätely proteiinikinaasien (PKA ja PKC) avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen nikotiinireseptorit kroonista nikotiinin antoa seuranneen vieroituksen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa2-adrenoceptorer : klassificering, förekomst och farmakologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholismin perinnöllisyys - hypotalamuksen merkitys alkoholiriippuvuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allisiinin käyttö pakurikäävän viljelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ampisilliinin ja sen prodrug-johdannaisten suuren erotuskyvyn nestekromatografiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An investigation into the iridoid contents of Caryopteris bicolor (Verbenaceae), Hyptis pectinata and Pogostemon cablin (Lamiaceae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyysiolosuhteiden siirto eri nestekromatografiamuotojen välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annostelutekniikan ja apuaineiden vaikutus ibuprofeenin imeytymiseen kovista liivatekapseleista rektaalisesti annosteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anti-inflammatoristen lääkeaineiden antiastmaattiset vaikutukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antineoplastisista kuparikomplekseista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antioksidanttien ja liuoksen pH:n vaikutus salbutamolin säilyvyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apiaceae-, Apocynaceae-, Solanaceae- ja Rutaceae-heimojen kasvisoluviljelmien elisitointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apiaceae-heimon somaattinen embryogeneesi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apuaineen viskositeetin vaikutus ibuprofeenin vapautumiseen ja rektaaliseen imeytymiseen kovista liivatekapseleista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apuaineiden vaikutus ammonioitujen, vesipohjaisten enterokalvojen mekaanisiin ominaisuuksiin, kosteuden läpäisyyn sekä merkkiaineen vapautumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atomivoimamikroskoopin käyttöönotto Farmasian teknologian osastolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auksiinin vaste H1-1 tupakkakasveilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avicel® PH-101, PH-102, PH-200 ja niiden seokset : keskeiset fysikaaliset ominaisuudet ja käyttö tableteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avicel®-seosten koostumuksen ja puristusvoiman vaikutus tablettien Youngin moduliin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betaiinin vaikutus hiirille sennosideilla aiheutettuun ripuliin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biogeenisten amiinien esiintyminen elintarvikkeissa ja määrittäminen viinistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioottisten elisiittorien vaikutus transformoituihin juuriviljelmiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bromiheksiinin ja dekstrometorfaanin pitoisuusmääritykset yskänlääkemikstuuroista yhdisteiden erotukseen perustuvin instrumentaalianalyyttisin menetelmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derivaattaspektrometrian soveltuvuus eräiden tiatsididiureettien valohajoamisen kinetiikkatutkimuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diatsepaamin, glyseryylinitraatin ja varfariinin sorptio infuusiopakkauksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diffuusiokammiomenetelmän kehittäminen klodronaatin imeytymistutkimukseen in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dihydro-β-erytroidin samt dess och mecamylaminets inverkan på nikotininducerad c-fos expression0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diltiatseemivalmisteiden in vitro/in vivo -korrelaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eetterifosfolipidien eristämisestä ja analytiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eetterilipidien esiintymisestä ja analytiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effekten av kaliumkarbonat och föda på furosemids frigivning från HPMC-matrix hos hundar - furosemids frigivning från hydrofila matrix in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emulsio voidepohjana; hydrokortisonikonsentraatti ö/v-emulsiovoiteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entakaponin ja L-dopan yhdistelmän aiheuttaman ehdollistetun paikkahakuisuuden tutkiminen rotilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enteropolymeerien määrän vaikutus lääkeaineen paksusuolessa vapauttamaan suunniteltujen rakeiden ominaisuuksiin in vitro ja in vivo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enteropäällystetyn matriksitablettiformulaation kehittäminen lääkeaineen vapautumisen kohdentamiseksi paksusuoleen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterorakeiden käyttökelpoisuus paikallisesti Crohnin taudin hoidossa käytettävän lääkeaineen kuljetussysteeminä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eosinofiilien tuottamien tulehduksenvälittäjäaineiden merkitys astmassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden enteropolymeerien vaikutus paikallisesti paksusuolessa vaikuttavan lääkeaineen kontrolloituun vapautumiseen matriksirakeista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien vaikutuksia lääkeaineiden vapautumiseen iholle käytettävistä puolikiinteistä valmisteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden glukosamiinijohdannaisten vaikutuksesta sienirihmastojen kasvuun ja niiden tuottamiin haihtuvaöljymetaboliitteihin in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden hydrofiilisten polymeerien käyttökelpoisuus apuaineena kaksiosaisissa tableteissa in vitro ja in vivo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden polymeerien vaikutus oksibutyniinihydrokloridin vapautumiseen puristuspäällystetyistä tableteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden suolojen vaikutus metoklopramidin vapautumiseen HPMC:tä sisältävistä kapseleista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Suomessa esiintyvien lahottajasienien haihtuvaöljykoostumuksen tutkimisesta kaasukromatografis-massaspektrometrisesti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden tablettivalmistuksessa käytettyjen apuaineiden puristuskäyttäytyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden valkosipulivalmisteiden ja kysteiinin vaikutuksista Inonotus obliquus sienirihmaston kasvuun ja sen tuottamiin yhdisteisiin in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden vesipohjaisten hydroksipropyylimetyyliselluloosakalvojen (Methocel®)-kalvojen mekaaniset ominaisuudet ja kosteudenläpäisevyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabaceae-heimon isoflavonoidien ja pterokarpaanien esiintymisestä ja biologisista vaikutuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmakologiset mahdollisuudet luurankolihaksen supistuksen ja kalsiumherkkyyden säätelyssä : Levosimendaanin - uuden kalsiumherkistäjän - vaikutus hitaan ja nopean luurankolihaksen kalsiumherkkyyteen skinned fiber -preparaatissa - fosforylaatioasteen merkitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenyyliefriinihydrokloridin, prokaiinihydrokloridin ja homatropiinihydrobromidin suuren erotuskyvyn nestekromatografia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forboliesterin sitoutumispaikka proteiinikinaasi C:ssä; farmakoforimalli ja inhibiittorien seulonta tietokannoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formulation of a rate-controlling polymeric membrane based on aqueous polymeric dispersion of ethylcellulose for pellets comprising of a highly watersoluble drug0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fosfodiesteraasien eston vaikutus verihiutaleisiin ja niiden toimintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuktighetens inverkan på flytförmågan hos laktos-, mannitol- och mikrokristallint cellulosapulver0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furosemidin kulkeutuminen Caco-2 soluviljelmän läpi: Kitosaanit imeytymisen edisteinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABA, bentsodiatsepiinit ja tyvitumakkeiden dopamiini0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABA-reseptori ja muisti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gliasolulinjaperäisen neurotrofisen tekijän lähetti-RNA:n ilmentyminen aikuisen rotan siittimessä ja sen reseptoreiden lähetti-RNA:n ilmentyminen lannehermopunoksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haihtuvien öljyjen muodostuminen soluviljelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haploiditekniikan hyväksikäyttö rypsin (Brassica campestris L. var. annua) rasvahappojalostuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hildebrandin liukoisuusparametri ja sen sovellutukset farmasiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histamiinin vapautuminen syöttösoluista; kalsitoniini-geeniin liittyvän peptidin ja sen fragmenttien vaikutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HPLC ja D1-spektrometria tiatsidien fotolyysikinetiikan tutkimusmenetelminä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humaaniveren fosfolipidien koostumuksesta ja analytiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroksipropyyli-β-syklodekstriinin ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet nestemäisissä lääkevalmisteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroksipropyylimetyyliselluloosa bromifeniramiinia ja fenyylipropanoliamiinia sisältävässä pitkävaikutteisessa tabletissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroksipropyylimetyyliselluloosaa sisältävien manttelitablettien kehittäminen ajasta riippuvien sairauksien hoitoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroksipropyylimetyyliselluloosan ja sukralfaatin vaikutus ketoprofeenikapselien ja -tablettien biofarmaseuttisiin ominaisuuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroksipropyylimetyyliselluloosan vaikutus lääkeaineen vapautumiseen ja imeytymiseen puristuspäällystystableteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydroksipropyylimetyyliselluloosan vaikutus lääkeaineiden vapautumiseen puristuspäällystystableteista eri pH-arvoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypotalamuksen histaminerginen järjestelmä : paikantuminen ja kotransmitterit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibuprofeenin imeytyminen kovista liivatekapseleista rektaalisesti annosteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In vitro diffuusiomenetelmän käyttö iholle annosteltavan lääkevalmisteen kehityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inhibition, biochemical function and structural models of some protein kinase C isozymes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inonotus obliquuksen ja Gloeophyllum odoratumin sisältämien yhdisteiden vaihtelu in vitro -viljelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isolering och regenerering av protoplaster0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jauhepartikkelien muodon kuvaaminen ja partikkelien muodon vaikutus jauheen ominaisuuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jauheseosten segregoitumisen tutkiminen kuva-analyyttisesti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jäkälien sisältämät raskasmetallit ja radionuklidit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden diltiatseemivalmisteen vertailu in vitro/in vivo ja ruuan vaikutus diltiatseemin imeytymiseen näistä valmisteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaliumkarbonaatin vaikutus furosemidin hajoamiseen happamassa ympäristössä ja hydroksipropyylimetyyliselluloosa-kaliumkarbonaattitablettien biologinen käytettävyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalsiumin kuljetus ja varastointi sydänlihassolussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalsiumin merkitys kasveille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalsiumkanaviin vaikuttavien lääkeaineiden interaktiot opioidien kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalvon ja ytimen koostumuksen vaikutus niukkaliukoisen lääkeaineen vapautumiseen kalvopäällystetyistä tableteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapillaarielektroforeesi luonnonaineiden analytiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapillaarielektroforeettinen menetelmä salbutamolin säilyvyystutkimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvatusolosuhteiden vaikutus kasvisoluviljelmien ominaisuuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvien regenerointi embryogeneesin kautta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvunsäätelijöiden vaikutukset tropa-alkaloideja tuottaviin transgeenisiin juuriviljelmiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemotaxonomisk bestämning av Larix-arter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskosille soveltuvan enteraalisen hydroklooritiatsidivalmisteen kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskosille soveltuvan fenobarbitaalisuspension fysikaalisen ja kemiallisen säilyvyyden tutkiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteiden dispersioiden valmistaminen teofylliinistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteäfaasikemian periaattein syntetisoidun kombinatoriaalisen seoksen analysointi korkean erotuskyvyn ohutkerroskromatografialla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpirauhashormonien synteeseistä ja kvantitatiivisesta määrittämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinolonityyppiset lääkeaineet ja niiden rakenne-vaikutussuhteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitosaanin ja eräiden fenolisten yhdisteiden vaikutus Inonotus obliquus -sienirihmaston kasvuun ja sen tuottamiin metaboliitteihin in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klodronatabsorbering in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klooriheksidiinibukkaalitabletin kehittäminen suusairauksien ehkäisyyn ja hoitoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klooriheksidiinin vapautuminen hydroksipropyylimetyyliselluloosaa sisältävistä bukkaalitableteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ko-transmissio, typpioksidi ja vasoaktiivinen suolipeptidi - typpioksidisyntetaasin ja vasoaktiivinen suolipeptidin paikantuminen eräissä urospuolisten nisäkkäiden ulkoisissa sukupuolielimissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koe-eläinmallit antiarytmisten lääkeaineiden tutkimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koentsyymi Q:t ja niiden nestekromatografinen määrittäminen eräistä biologisista näytteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokeelliset glaukoomamallit kaniinilla ja kissalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolekystokiniini, paasto, opioidit ja aivojen monoamiinit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kompaktionskraftens och -hastighetens inverkan på Youngs modulus och andra fysikalisk-farmaceutiska egenskaper av tabletter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrolloidusti ibuprofeenia vapauttavat puristepäällystetyt natriumalginaattitabletit ja niiden hajoaminen koiran mahassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koostumuksen vaikutus lääkeaineen vapautumiseen iholle käytettävistä puolikiinteistä valmisteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkean erotuskyvyn nestekromatografisen menetelmän kehittäminen ja parasetamoli-kofeiini-annosjauheiden säilyvyyden tutkimiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosteuden ja paineen muutosnopeuden vaikutus rakeiden ja tablettien elohopeaporosimetrianalyysin tulokseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kovissa liivatekapseleissa täyteaineena käytetyn polymeerin viskositeettiasteen vaikutus ibuprofeenin biofarmaseuttisiin ominaisuuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroonisen neuroleptikäsittelyn vaikutus dopamiini-D2-reseptoreihin tapahtuvaan ligandisitoutumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroonisen nikotiinin vaikutukset c-fos-geeniekspressioon ja monoamiinipitoisuuksiin rotan eri aivoalueilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ksantiinien uudelleenkiteytys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumarinernas biologiska effekter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantitatiivinen ohutkerroskromatografia ja siihen vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kylmäkuivauksessa käytettävien prosessiolosuhteiden vaikutus kylmäkuivatun valmisteen fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-arginiini, fyysinen rasituskyky ja kuormituksen sieto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laktoosi- ja tärkkelyslaatujen sekä eräiden muiden formulaatiotekijöiden vaikutus tamoksifeenisitraattitablettien mekaaniseen lujuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapsille tarkoitettujen ibuprofeenivalmisteiden farmaseuttistekniset ja biofarmaseuttiset ominaisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten lääkityksessä käytettävän ibuprofeenimikstuuran tuotekehittely0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LC-MS-menetelmien soveltuvuuden selvittäminen vapaana virtsaan erittyvien anabolisten steroidien dopingkäytön osoittamiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leijukerrospäällystyksen päällystysolosuhteiden vaikutus kalvon ominaisuuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leijupetirakeistimella valmistettujen lääke- ja apuainerakeiden fraktaalidimensioiden määrittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leijupetirakeistukseen vaikuttavia tekijöitä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levomedetomidiinin päämetaboliittien luonnehdinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levosimendaanin erittyminen ja enterohepaattinen kierto rotalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levosimendaanivalmisteiden in vitro-in vivo korrelaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liposomien käyttö kantaja-aineena; gammasäteilyn vaikutus liposomien rakenteeseen ja hemolyyttisiin ominaisuuksiin in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liuotinjäämien kaasukromatografinen määritys lääkkeistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähialueen heijastusinfrapunaspektroskopian sovelluksia: apuainespektrien luokittelu erilaisilla kemometrisillä menetelmillä ja pseudopolymorfisten muutosten seuraaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähialueen IR-menetelmään vaikuttavien tekijöiden arviointi kosteuspitoisuuden määrittämisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkeaineen liukeneminen ja vapautuminen matriksitableteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkeaineen liukoisuuden, hiukkaskoon ja -muodon sekä rakeistusnesteen ja apuaineen määrän vaikutus pelletointiprosessin kulkuun ja pellettien ominaisuuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkeaineiden enantiomeerien erottaminen ohutkerroskromatografisesti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkeaineiden jakautuminen IAM-kromatografisiin faaseihin pH:n funktiona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkeaineiden jakautuminen membraanimalleissa pH:n funktiona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkeaineiden vapautuminen polymeereistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkevalmisteissa apuaineina käytettävien mannitolin, laktoosin ja ksylitolin kylmäkuivaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesiumstearaatin hyödyntäminen pitkävaikutteisen ibuprofeenitabletin formuloinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahahaavalääkkeiden solunsisäiset vaikutusmekanismit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metoklopramidin rektaali-imeytyminen kokeellisista kovaliivatekapseliformulaatioista verrattuna kaupalliseen peräpuikkoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikroaaltosäteilytyksen merkitys aivojen hermovälittäjäaineiden tutkimuksessa; etyylialkoholi ja dopamiini0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobilääkejäämät maidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrokiteinen kitosaani geeliytyvänä apuaineena matriksirakeissa tavoiteltaessa lääkeaineen hidastunutta imeytymistä ruoansulatuskanavan alkuosista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modifioidun leijukerrosrakeistimen testaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monosakkaridien kaasukromatografinen analysointi elintarvike- ja rehunäytteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morfiinia moduloivien peptidien ominaisuuksista ja vaikutuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MPV-1743 AIII:n, erään 4-aryylialkyyli-1H-imidatsolin, enantiomeerien N-glukuronidaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muutamien Suomessa viljeltyjen kasvien haihtuvan öljyn koostumuksen tutkiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Männyn (Pinus sylvestris L.) neulasöljyn eräiden monoterpeenienantiomeerien koostumuksesta ja biogeneettisistä yhteyksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Männyn neulasöljyn kiraalisten ja ei-kiraalisten monoterpeenien riippuvuussuhteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nalidiksiinihappo, sen valokemiallinen hajoaminen ja seuranta ohutkerroskromatografisesti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neljän eri osmoottisen apuaineen vaikutus vesiliukoisen propranololihydrokloridin vapautumiseen kalvopäällystetyistä pelleteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nestekromatografia-tandemmassaspektrometria-analyysimenetelmän kehittäminen tunnetuille glutamaatti(AMPA)-reseptoriantagonisteille affiniteettikromatografiaa varten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nestemäisten ex tempore -valmisteiden kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurolipidien nestekromatografia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neutraalilipidien ja polaaristen lipidien seosten analysointi korkean erotuskyvyn nestekromatografiaa käyttäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nifedipiinin liukeneminen HLB-arvoltaan ja sulamispisteeltään erilaisista Gelucire® matrikseista kovaliivatekapseleissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikotiini, kvinpiroli ja hiirten liikeaktiivisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikotiinin ja diatsepaamin vaikutus rotan aivojen Fos-proteiiniin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohratärkkelysten rakeistaminen high shear -kostearakeistusmenetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohutkerroskromatografia lääkeaineiden bioanalytiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oksikodonin hapetustuotteiden erotus nestekromatografian avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oksitetrasykliinijäämien osoittaminen lehmän maidosta kokeellisessa utaretulehduksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olika enterodrageringars tolerans under förhållanden med tropiskt klimat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ominaispinta-alan määrittäminen BET- ja permeametrimenetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opioidien kappareseptorit, morfiini ja aivojen monoamiinit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opioidien μ-reseptorit, morfiini ja aivojen monoamiinit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opioidireseptorit ja alkoholin juominen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opioidireseptorit ja striatumin dopamiini0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paasto, stressi ja aivojen monoamiinit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paineen muutosnopeuden ja näytteessä olevan veden vaikutus elohopeaporosimetrilla määritettyyn huokosrakenteeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paksusuolen tulehduksen hoitoon kehitettyjen enteromatriksirakeiden päällystäminen enterokalvolla sekä rakeiden käyttäytyminen in vitro ja in vivo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paksusuolen tulehdusten hoitoon kehitettyjen enteromatriksirakeiden in vitro ja in vivo käyttäytyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkinsonin taudin lääkehoidon tulevaisuuden näkymiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelletoinnin sferonisaatiovaiheen vaikutus pellettien fysikaalisiin ominaisuuksiin ja etenkin muotoutumiseen pyöristämisen aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perifeeristen lihasrelaksanttien gangliosalpausvaikutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peroraalisen enterovalmisteen kehittäminen Lactobacillus GG -kannasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pertussistoksiinin NADaasiaktiivisuuden mittaaminen ja toksiinin kemiallinen inaktivointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienten molekyylien metyylitransferaasien rakenne ja farmakologinen merkitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piigeeli lääkeaineen kantaja-aineena: vapautumisprofiilin säätely in vitro ja lääkeaineen ominaisuuksien vaikutus piigeelimatriisissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinta-aktiivisen aineen rakenteen vaikutus emulsiovoiteen reologisiin ominaisuuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitkitetysti furosemidia koiran mahassa vapauttavan kapselivalmisteen kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitkäaikaisen säilytyksen sekä emulgaattorin etyleenioksidiketjun pituuden ja emulgaattorimäärän vaikutus emulsiovoiteen stabiilisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitkävaikutteisen kivun hoitoon tarkoitetun injisoitavan geelivalmisteen kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasman arginiinipitoisuuden määrittäminen HPLC-menetelmän avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polyakryylihappopolymeereihin kuuluvan polykarbofiilin käyttö säädeltäessä ibuprofeenin imeytymistä rektaalisesti annostelluista kovista liivatekapseleista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polyoksietyleeni-12-setyylistearyylialkoholi emulgaattorin (Emulgin® B1) määrän ja jäähdytysnopeuden vaikutus emulsiotilan pysyvyyteen emulsiovoiteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polysorbaatti 80:n ja poloksameeri 184:n vaikutus karbamatsepiinianhydraattikiteiden kasvuun vesisuspensioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proteiinikinaasi C:n säätelyosan inhibiittoreiden sitoutumisen tutkiminen telakointiohjelmalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudoefedriinihydrokloridikapselien biofarmaseuttinen arviointi käytettäessä apuaineina erilaisia natriumalginaatteja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psyykenlääkkeet Suomessa vuosina 1990-2000 - kulutus ja käyttäjien tietotarpeet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puna-apilan (Trifolium pratense L.) sisältämien isoflavonien ja pterokarpaanien biologisesta vaihtelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purification and partial characterization of hemoglobin-acetaldehyde adducts in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puristuspäällystettyjen ketoprofeeni- ja isosorbididinitraattitablettien kehittäminen in vitro sekä ketoprofeenitablettien biologinen käytettävyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puun aineosien vaikutuksista lahottajasienten kasvuun ja metaboliaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyridoksaali-5-fosfaatin ja levosimendaanin vapautuminen hidastetusti lääkeainetta vapauttavista bukkaalitableteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyöristyksen ja kuivauksen vaikutus pellettien fysikaalisiin ominaisuuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päällystettyjen pellettien puristaminen tableteiksi sekä pelletöintiprosessin vaikutus puristuskäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radio-TLC-menetelmän kehittäminen katekolirakenteisten yhdisteiden glukuronidaation määrittämiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakeiden, pellettien ja jauheiden keskeisten fysikaalisten ominaisuuksien mittaamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakeistusvaiheen merkitys pelletoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raseemisten amiinien enantiomeerien erottamisesta sekä erään inotrooppisesti aktiivisen yhdisteen synteesi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate dependent block of the HERG cardiac potassium channel by the prokinetic agent cisapride0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rauduskoivun, Betula pendula Roth., somaattinen embryogeneesi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruokailun vaikutus bisfosfonaatteihin kuuluvan klodronaatin imeytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salbutamoli : nestekromatografiset määritysmenetelmät ja hajoaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selluloosa-asetaattiftalaattikalvolla päällystettyjen ibuprofeenimanttelitablettien käyttäytyminen in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selluloosapohjaiset matriksipelletit - koostumuksen vaikutus propranololihydrokloridin vapautumiseen sekä pellettien kokoon ja muotoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sideaineliuoksen lisäystavan ja vaipan lämpötilan vaikutus rakeiden ominaisuuksiin instrumentoidussa tehosekoitinrakeistimessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sileää lihasta relaksoivien hermojen toiminnan estyminen typpioksidisyntaasin estäjillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silmän kammionesteen ulosvirtaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siprofloksasiinin valokemiallinen hajoaminen ja analysoiminen HPLC:llä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sisapridin vaikutus karbamatsepiinin imeytymiseen hitaasti lääkeainetta vapauttavasta valmisteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solukalvomallit lääkeaineiden biologisten kalvojen läpäisyn ennustajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solulimakalvostoon sitoutuneen katekoli-O-metyylitransferaasin (MB-COMT:n) katalysoiman metylaation kineettisten parametrien määrittäminen erilaisille katekolirakenteisille yhdisteille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somaklonaalinen vaihtelu ja skopolamiinituotannon lisääminen h6h-geenisiirron avulla Hyoscyamus muticuksen karvajuuriviljelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukralfaatin ja natriumalginaatin merkitys ibuprofeenikapselien biofarmaseuttisiin ominaisuuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumea logiikka ja desirabiliteettifunktiot kromatografisen erottumisen ja kasvisoluviljelmän kasvualustan optimoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sydämen solunsisäisen kalsiumin farmakologinen säätely0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sydänlihaksen iskemian aiheuttamat rytmihäiriöt ja niiden hoito lääkeaineilla : Uuden positiivisesti inotrooppisen yhdisteen, simendaanin, vaikutus sydänlihaksen iskemian aiheuttamiin rytmihäiriöihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Säädellysti lääkeainetta vapauttavien puristuspäällystetablettien kehittäminen kitosaania ja hydroksipropyylimetyyliselluloosaa käyttäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tablettipinnan kolmiulotteinen mallintaminen laserkonfokaalimikroskooppia käyttäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tauriini, GABA ja rotan nigrostriataalinen dopamiini0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terveydenhuollon kustannuksiin vaikuttaminen - lääkärin rooli kustannusten keskellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietokoneavusteinen lääkeainesuunnittelu; Molekyylitietokannan rakenteeseen perustuva virtuaaliseulonta joustavalla telakointimenetelmällä katekoli-O-metyylitransferaasientsyymiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toistetun μ- ja δ-opioidireseptoriagonistien annon aiheuttama psykomotorinen herkistyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TPN-infuusionesteiden välituotteiden koostumuksen ja valmistuksen optimointi, esikoe0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transgeenisten kasvien karakterisointi PCR:n avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transgeenisten kasvien ominaisuuksista.Transgeenisten Hyoscyamus muticus L. kasvien regenerointi ja transgeenisuuden toteaminen DNA-analyysilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transgeenisten lääkekasvien regenerointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Triasyyliglyserolien stereospesifinen analyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulehduksellisissa suolistosairauksissa käytetyt lääkeaineet ja niiden vaikutusmekanismit sekä OR-1364:n vaikutus rotan paksusuolen permeabiliteettiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoon kehitetyn enteropäällysteisen matriksitablettiformulaation käyttäytyminen in vitro ja in vivo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuotekehitysprojektien hallinta lääketeollisuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Typpioksidin vaikutus trombosyyttifunktioon.Typpioksidiluovuttajan, GEA 3162:n, vaikutus rotan trombosyyttifunktioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyvitumakkeiden GABA- ja taurinergiset radat ja niiden suhde dopamiinineuroneihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uudelleenkiteytettyjen alpratsolaamin, flutamidin ja nikardipiinin kideominaisuuksien tutkimisesta eräillä fysikaalisilla mittausmenetelmillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uuden tulehduksellisiin suolistosairauksiin kehitetyn paikallisesti vaikuttavan lääkeaineen formulointi paksusuoleen kohdennettavaksi valmisteeksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusien bakteerilääkkeiden kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V-penisilliinin hajoaminen ja analytiikka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vektorivälitteinen geenisiirto Hyoscyamus nigeristä Hyoscyamus muticukseen skopolamiinin tuoton lisäämiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veriryhmän vaikutus sairastuvuuteen Lymen borrelioosissa Ahvenanmaalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesihöyryn adsorptio lääke- ja apuaineisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viskositeetiltaan erilaisten polymeerien vaikutus ibuprofeenin vapautumiseen ja imeytymiseen kovista liivatekapseleista rektaalisesti annosteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xenobiotisk metabolism genom cytokrom P-450, glutationkonjugering och glukuronidering samt effekt av OR-1384 på leverns xenobiotiska metabolism;kombination med fenobarbital0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhdysvalloissa vuosina 1987-91 patentoituja selluloosapohjaisia matriksivalmisteita0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ylikriittinen uutto ja sen suoraliitäntäsovellukset luonnonaineiden analytiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
β-karoteenin määrittäminen korkean erotuskyvyn nestekromatografialla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
β-syklodekstriinin ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet lääkevalmisteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ω-konotoksiini GVIA:n vaikutus sileiden lihasten hermojen toimintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0