Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Opinnäytetiivistelmät / Humanistinen tiedekunta / Humanistisen tiedekunnan opinnäytetiivistelmät1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
Arkkitehti Else Aropaltio Lauttasaaren rakennetun ympäristön kehittäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confucian education and enlightenment for the masses in the manner of Guwen guanzhi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämärän sankarittaria. Abjekteja harhailijoita prerafaeliitti- ja heroin chic -kuvastoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vierauden representaatio Suomen evankelisluterilaisten kirkkojen 1880-1910 -lukujen alttaritauluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0