Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet / Erikoistumiskoulutukset1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
Akuuttihoitotyön sairaanhoitajien näkemyksiä itsehoitolääkevalikoiman laajentamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaselkäkipupotilaan itselääkintää tukevan neuvonnan kehittyminen Aulangon apteekissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle 6-vuotiaiden lasten kivun itsehoito: kivun hoidon strategiat ja perusteet lasten vanhempien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apoteksprovisorns dilemma: Läkemedelsexperten som ledare- om ledarskap ur ett gruppsykologiskt perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekin ja sen asiakaspalvelun johtaminen; selvitys käytännöistä isoissa apteekeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekin lääkeneuvonta osana mielenterveyspotilaiden hoitoa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekin oman lehden merkitys apteekin markkinoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekin palvelu kehittäminen vanhusten kotihoidossa työskenteleville hoitajille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekin rooli osana sydänpotilaan katkeamatonta hoitopolkua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekin seuranta ja tuki lääkärin määräämässä nikotiiniriippuvuuden hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekista myytävät rokotteet – selvitys farmaseuttien rokoteosaamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkareiden kokemuksia ja odotuksia työterveyshuollosta sekä yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkarina aloittamisen suurimmat haasteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien internetmarkkinointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien itsehoitoneuvonnan rooli väestön terveyspalveluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien ja Kelan yhteistyö – apteekkihenkilöstön näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen - MAALIpotkuhanke Forssan seudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien markkinointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien omien tuotesarjojen arvolupaukset Suomessa ja Ruotsissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien rooli savuttomuuden edistämisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien tarjoaman lääkityksen tarkistuspalvelun toimivuus ja kehittämiskohteet – apteekin näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien verkkopalveluiden sivujen laadun arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkilupapäätöksistä tehdyt valitukset vuosina 2006-20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkitoiminnan kehittäminen: apteekkareiden näkemyksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakaskohtaaminen apteekissa – tärkeimmät onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja laadun kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakaslähtöisyys ja asiakasyhteistyö apteekin strategiana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaiden apteekin valintaan vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brändityö apteekissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Community pharmacists' knowledge of COPD, and practices and perceptions of medication counseling of COPD patients.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eReseptin uusimiskäytännöt Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esimiehenä apteekissa – jaetun johtajuuden mahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esimiestyöskentelyn vaikutus apteekissa työskentelevien farmaseuttien työhyvinvointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ex tempore -valmistus suomalaisissa apteekeissa 20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmaseuttien ja proviisoreiden mielikuvia geneeristä ja alkuperäislääkevalmisteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmasian ammattilaiset osaajina: Farmaseuttien ja proviisorien ammatillisen osaamisen kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haamuasiakastutkimukset apteekin asiakaspalvelun johtamisen työkaluna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbalbase-tietokannan käytettävyys apteekkityössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikääntyneiden mielipiteitä apteekin palvelusta ja lääkeinformaatiosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmapiirikartoitus organisaation kehittämisvälineenä – Ilmapiirimittariston laatiminen apteekeille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intranet apteekin toiminnan ja asiakaspalvelun tehostajana. Käytännön näkökulma.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsehoidon näyttöön perustuvasta tiedosta hoitosuositukseen - Case intiimivaivat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaatumisen takia hoitoon hakeutuneiden iäkkäiden kaatumisvaaraa lisäävien, iäkkäille varauksin soveltuvien sekä iäkkäillä vältettävien lääkeaineiden käyttö sekä lääkkeiden käyttöön tehdyt muutokset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kausi-influenssarokotukset apteekin yhteydessä – Asiakkaiden mielipiteitä ja odotuksia apteekin rokotuspalvelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehityskeskustelun hyödyntäminen muutosjohtamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelan ja apteekkien yhteistyö – Kelan toimihenkilöiden näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keräilyvarastoautomaatti lisää tehokuutta ja taloudellisuutta lääkkeiden käsittelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohti suunnitelmallista osaamisen kehittämistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokemuksia ja näkemyksiä työnohjauksesta apteekkialalla - Työnohjaukseen osallistuneiden ja työnohjaajien kertomana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koneelliseen annosjakeluun siirtyvien asiakkaiden lääkehoidon arviointi Etelä- Pohjanmaalla sijaitsevassa kunnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koneellisen annosjakelun apteekin prosessien kuvaaminen ja työvaiheiden ajankäyttö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuntien luottamushenkilöiden näkemyksiä apteekkipalveluista ja niiden laajentamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laatutyö apteekissa - tavoitteena sertifikaatti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liiketoiminnan riskienhallinta apteekissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkealan perustutkinnon apteekkialan koulutusohjelman suorittaneiden mielipiteitä koulutuksestaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkehoidon arvioinneissa ilmenneet sydänpotilaiden lääkitysongelmat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkehoidon kokonaisarvioinnin vaikutus iäkkäiden hoivakotipotilaiden elämänlaatuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkehuollon konsultaatio - toimintamallin kehittäminen lääkekaappien tarkastamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkeinteraktioiden havaitseminen ja käsittely apteekeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkelogistikan laadun kehittäminen tukkuliikkeiden ja apteekkien kumppanuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääketeollisuuden järjestämä koulutus- ja lääke-esittelytoiminta apteekkihenkilöstölle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääketeollisuuden tuottamien potilasinformaatiosivujen käytettävyys apteekin lääkeneuvontatyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkityspoikkeamat apteekissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkitystietojen ajantasaisuus ja itsehoitovalmisteiden käyttö monilääkityillä iäkkäillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkitysturvallisuuden itsearviointimittariston muodostaminen suomalaisten avoapteekkien käyttöön0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkitysturvallisuuden itsearviointimittariston käyttöönotto avoapteekeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Millaisia farmasian alan opiskelijat ovat ura-ankkureiden valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten valmistaudun apteekkihakuun ja apteekin haltuunottoon? 2010-luvulla ensimmäisen apteekkiluvan saaneiden apteekkareiden näkemyksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten venäläinen apteekkitoiminta poikkeaa suomalaisesta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moniammatillisen lääkehoidon arviointimallin kehittäminen Järvenpään kotihoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moniammatillisen yhteistyön kehittyminen ja onnistuminen lääkehoidon kokonaisarviointikoulutuksen aikana opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien arvioimina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omaishoitajien kokemuksia ja odotuksia apteekkiasioinneista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostotoiminta apteekissa – kyselytutkimus apteekkien tilausprosesseista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perehdytyskäytäntömalli apteekkeihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proviisorista apteekkariksi - miten työhyvinvoinnin käy?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pään alueen sunttien erityispiirteet rekisteröinnin ja laadun näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regelbunden riskbedömning av typ 2-diabetes på Kyrkoapoteket i Vasa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk Assessment - Transportation of medicinal products0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidosryhmien näkemyksiä apteekin uusista palveluista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strategia, BSC ja ITE-arviointi apteekin laatutyössä - Oleum-projektin tulokset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisten verkkoapteekkien asiakkaiden profilointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sydänlääkkeitä hakevan asiakkaan neuvonta apteekissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähköisen laadunhallintajärjestelmän rakentaminen apteekkiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähköisen reseptijärjestelmän jalkauttaminen apteekeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarvelähtöinen asiakaspalvelu apteekissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terveyskontrollipalvelun vaikuttavuus ja laatu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The bioequivalence of generic medicines leading to referrals in the EU: the impact of guidance0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toteutuuko moniammatillinen yhteistyö kotihoidon asiakkaiden lääkehoidossa?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turvallinen lääkehoito - lääkehoitosuunnitelmamallin laatiminen ja sen pilotointi sosiaalihuollon yksiköissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työpaikkaohjaajien mielipiteitä lääkealan perustutkinnon apteekkityön koulutusohjelmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utveckling av en handledning för finländsk receptförskrivningspraxis för läkare med utländsk utbildning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapaakaupan tuotteiden esillepanon optimoinnin vaikutus apteekin myynnin muutokseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varastoautomaation vaikutus teknisen henkilökunnan työtehtäviin ja osaamistarpeisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verenpainepotilaan omahoidon tukeminen apteekissa - kohderyhmä iäkkäät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viitehintajärjestelmä ja hoidettavan sairauden vaikutus lääkevaihtoon suostumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vilustumissairauksien hoito Kiinassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuokrafarmaseuttien käytön vaikutukset apteekkien toimintaan käyttäjäyrityksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yksilöllisen tupakoinninvieroitusmallin käyttöönotto apteekeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ympäristöystävällisyyden merkitys apteekin asiakkaille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Älylääkekaappien käyttöönoton vaikutus tehohoidon, tehovalvontahoidon ja sydäntutkimusyksikön lääkehoitoprosesseihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0