Monthly download statistics

The entire DSpace / Helda Open Books7 / 20238 / 20239 / 202310 / 202311 / 202312 / 20231 / 20242 / 20243 / 20244 / 20245 / 20246 / 2024Total
"Se on vain prosessia" : prosessioikeuden tutkimuksen pitkä aalto: lainopista konfliktinhallintaan0 0 0 20 31 10 22 32 18 10 3 2 148
1982 kun planeetat kohtaavat4 0 4 7 4 5 3 2 2 5 2 5 43
A cultural approach to populism0 0 1 3 5 2 4 1 2 1 1 0 20
Added value : researcher’s guide to impact and winning proposals22 41 31 180 31 28 17 17 52 12 32 20 483
Added value : researcher’s guide to impact and winning proposals8 2 9 4 1 3 4 2 1 5 2 1 42
Affektit ja tunteet kulttuurien tutkimuksessa49 117 71 96 98 97 179 177 242 204 89 59 1478
Al-Maqrizi's al-Habar 'an al-basar. Vol. V, Section 4, Persia and Its Kings, Part I1 1 3 8 1 7 16 16 18 18 20 16 125
Albert Einstein : tutkija ja ihminen4 3 6 10 9 3 10 11 2 17 20 16 111
Alfasta alkuun : johdatus Uuden testamentin kreikkaan56 195 263 164 128 99 109 135 192 177 76 41 1635
Alfasta oomegaan : Uuden testamentin kreikan tukipaketti11 17 61 59 18 32 102 50 46 77 52 16 541
Allmänna förutsättningar för straffansvar9 19 14 56 92 77 315 96 68 63 87 24 920
Apologiat ; Dialogi Tryfonin kanssa4 19 16 95 24 34 16 46 42 34 50 20 400
Archaeology, Heritage and Ethics in the Western Wall Plaza, Jerusalem : Darkness at the End of the Tunnel2 5 0 4 4 13 2 3 4 1 2 4 44
Auringonpimennykset32 28 46 96 43 27 31 52 54 595 75 53 1132
Auringosta äärettömyyteen2 1 3 9 13 15 21 16 21 16 14 16 147
Aurinkokuntamme3 3 3 4 2 1 7 1 3 3 2 6 38
Autoveron saattohoito ja tieliikenneverotuksen kehittäminen : autovero 60 vuotta11 16 10 22 13 16 15 23 16 26 4 5 177
Avaruuden tähtitarha5 3 1 20 22 17 19 18 19 15 14 17 170
Beyond the Visible : a handbook of best practice in plant UV photobiology9 24 12 84 36 12 10 5 11 10 10 12 235
Biologia eläväksi : biologian didaktiikka18 28 51 186 92 30 102 178 55 52 20 14 826
Café con tango : relaciones de Finlandia y América Latina6 2 3 1 5 1 7 5 7 9 2 2 50
Care Work in Crisis : Reclaiming the Nordic Ethos of Care8 2 4 5 7 1 14 7 2 9 5 11 75
China and great power responsibility for climate change7 1 5 1 1 2 3 1 1 1 2 0 25
Computational transformation of the public sphere : theories and case studies2 4 21 11 15 31 8 4 7 6 8 3 120
Conquest and the Law in Swedish Livonia (ca. 1630–1710) : A Case of Legal Pluralism in Early Modern Europe2 3 2 12 4 6 3 9 5 15 8 0 69
Crossing imaginary boundaries : the Dead Sea Scrolls in the context of Second Temple Judaism5 71 3 5 4 8 7 2 2 3 12 4 126
Debating the war in Ukraine : counterfactual histories and future possibilities0 0 34 60 13 7 3 3 8 5 5 3 141
Det sjungande jaget : att översätta känslan och själen : den lyriska samlingen Kanteletar i svenska tolkningar 1830-198919 117 25 43 35 43 30 31 32 32 13 2 422
Dictionnaire mano-français : suivi d’un index français-mano0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Diplomaattinen viestintä11 24 34 27 38 26 28 49 40 19 37 19 352
Dispute resolution and technology : revisiting the justification of conflict management5 3 7 4 12 5 4 3 6 5 3 3 60
Early Christians Adapting to the Roman Empire : Mutual Recognition5 8 7 2 5 7 5 8 6 19 9 4 85
Eettinen viestintä20 46 35 34 57 30 96 69 142 116 102 118 865
Eine *Tasche Kaffee, *danke! : Deutsch und Finnisch kontrastiv und im mehrsprachigen Kontext : ein Arbeitsbuch5 8 50 60 65 37 27 35 34 49 30 26 426
Elämä ja etymologia : Janne Saarikiven 50-vuotisjuhlakirja56 80 183 126 121 96 115 96 116 169 40 25 1223
Elämän ehdot : bioetiikan, vapauden ja vastuun filosofiaa1 0 1 2 2 4 6 7 5 1 1 1 31
Englannin aika : elävän kielen kartoitusta54 71 80 69 67 58 84 49 38 44 12 6 632
Enter Culture, Exit Arts? : The Transformation of Cultural Hierarchies in European Newspaper Culture Sections, 1960–201019 17 9 6 3 3 1 1 3 9 3 3 77
Everyday happiness : the everyday life and well-being of families with children5 16 9 9 2 7 20 30 4 10 3 4 119
Finlandssvenska : handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift0 0 25 3 2 3 8 18 19 21 22 14 135
Finnish communism visited16 16 15 5 12 55 36 16 6 13 11 5 206
Forgotten women leaders : the authority of women hosts of early Christian gatherings in the first and second centuries C.E.9 1 10 4 14 2 6 5 2 19 2 2 76
Fuusiot henkilöstön näkökulmasta : opas onnistuneeseen fuusioon ja Case Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto17 76 13 33 63 113 34 43 139 15 22 99 667
Great Ostrobothnian peasant houses15 5 7 3 10 9 7 6 8 32 4 5 111
Health and Political Engagement3 5 3 7 2 2 4 4 4 2 2 1 39
Hydrologian perusteet122 194 553 481 426 264 543 447 457 636 179 51 4353
Hyvä elämä ja oikea käytös : historiallinen johdatus moraalifilosofiaan23 30 14 11 11 7 61 14 26 34 16 9 256
Hyvä, kaunis, tosi : arvojen filosofiaa5 1 0 1 0 20 19 14 19 16 18 16 129
Hämeenmaalta Jamalille : kirja Tapani Salmiselle 07.04.20225 13 5 4 8 6 6 4 7 8 2 4 72
I språkets vida rum : Salens språk - språkets sal : Volter Kilpis modernistiska prosaepos Alastalon salissa i Thomas Warburtons svenska översättning I salen på Alastalo0 13 7 7 25 19 35 22 26 41 2 2 199
Ihannevaltio : historiallinen johdatus yhteiskuntafilosofiaan13 28 33 221 44 52 42 40 57 76 28 7 641
Ihmistieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja29 37 18 14 15 13 30 32 68 41 26 12 335
Inkeri Anttila (1916-2013) : rikosoikeuden uudistajan ammatillinen ura ja vaikutus14 10 14 22 45 20 19 29 26 17 19 8 243
Innostu tutkimaan ja kokeilemaan yli oppiainerajojen! : ideoita opetukseen LumaLähetit-hankkeesta4 24 19 21 17 4 13 12 28 22 10 6 180
Integroitu asiantuntemus lainkäytössä : oikeudenkäynti erityistuomioistuimessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 13 42
Intergenerational family relations : an evolutionary social science approach3 4 5 2 4 2 4 9 3 2 1 2 41
Introduction to Hydrology50 60 64 83 68 32 39 62 85 89 49 28 709
Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus7 10 11 21 5 3 5 20 24 30 17 11 164
Izide slovo se : johdatus muinaiskirkkoslaaviin ja slaavien varhaiseen kieli- ja kulttuurihistoriaan9 9 14 9 15 23 33 27 47 47 15 5 253
Jeesus, seksi ja harhaoppiset : sekä muita kirjoituksia varhaisesta kristinuskosta30 20 31 210 84 56 61 53 47 60 33 17 702
Jesus and Other Men : Ideal Masculinities in the Synoptic Gospels11 14 9 10 4 7 6 6 4 6 4 5 86
Johdatus Euroopan unionin politiikkaan33 25 195 529 65 32 70 76 87 121 34 32 1299
Johdatus keminformatiikkaan : intensiivinen itseopiskeluopas aloittelijoille8 10 3 8 12 15 9 14 10 11 4 6 110
Johdatus kontekstuaaliseen oikeushistoriaan0 7 4 9 6 2 8 16 3 1 2 0 58
Johdatus sosiaalitieteelliseen raamatuntutkimukseen21 11 37 36 77 66 28 33 33 30 14 2 388
Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan6 39 124 149 307 109 213 396 235 208 159 31 1976
Juhlajulkaisu Kimmo Nuotio 1959 – 18/4 – 201925 31 78 102 134 281 98 83 74 100 62 26 1094
Julkaisut ja tieteen mittaaminen : bibliometriikan käännekohtia7 22 25 47 61 32 37 52 56 89 12 5 445
Julkiset asiamiehet oikeuksiin pääsyn tukena1 3 4 30 57 46 9 6 7 6 1 1 171
Kansanvalta, ikä, vero-oikeus5 3 1 14 89 24 25 48 44 28 18 6 305
Kant on Love8 4 8 5 0 1 2 2 4 0 0 0 34
Kasvun kaupunki : Seinäjoen kaupunkivuodet 1960–20200 0 0 0 0 30 79 28 26 23 17 18 221
Khwadāynāmag : The Middle Persian Book of Kings0 3 1 0 0 1 1 2 0 2 0 0 10
Kieli ja empatia15 13 65 30 45 17 14 25 35 43 26 7 335
Kohti kestävämpiä asuinalueita : kaupunginosien ja kortteleiden kestävyysindikaattoreita0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 179 161 726
Kohti tähtiä8 1 4 9 18 25 24 20 16 21 19 19 184
Kollektiivinen lainkäyttö : lupauksesta sovelluksiin0 1 3 19 51 26 5 12 22 14 2 1 156
Komeat pohjalaistalot42 76 35 57 46 43 54 64 50 55 23 36 581
Komeetat7 8 1 18 20 19 20 17 20 21 20 17 188
Konkurssioikeuden muotoutuminen varhaisen uuden ajan Euroopassa4 0 2 5 8 7 3 7 8 2 7 1 54
Konserniyhtiön maksukyvyttömyys ja konkurssi8 6 9 53 96 60 79 100 81 118 32 0 642
Kontekstuaalinen oikeushistoria0 11 23 14 25 10 23 67 44 11 2 3 233
Kristinuskon historia27 104 225 263 341 164 170 153 263 120 188 27 2045
Kuka meitä opettaa? : esseitä tietotekniikan opetuksesta3 3 5 5 6 11 16 11 9 7 4 5 85
Kulttuuri ja psykologia7 16 13 24 15 14 23 23 8 11 6 7 167
Kuplakammiofysiikasta Higgsin bosoniin : suomalaisen kokeellisen hiukkasfysiikan viisi ensimmäistä vuosikymmentä1 3 3 13 22 17 21 19 20 14 21 19 173
Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät334 704 1587 1638 1995 1248 1530 2005 2269 2818 1995 664 18787
Käsitellä vai eikö käsitellä? : käsittelykiellot oikeudenkäynnin esteinä0 2 1 18 22 18 18 21 11 17 12 23 163
Law and digitalisation : rethinking legal services24 16 19 23 10 7 22 16 14 15 10 12 188
Law and digitalization : an agenda for the future6 4 4 1 2 0 6 3 3 8 2 2 41
Law, ecology, and the management of complex systems : the case of water governance0 0 0 3 5 0 3 2 2 0 2 5 22
Law, Technology and Dispute Resolution : Privatisation of Coercion1 2 0 2 2 0 3 6 1 1 1 0 19
Left-Dislocation in Latin : Topics and Syntax in Republican Texts4 1 3 4 2 5 8 2 2 4 2 6 43
Luonnonväriaineet22 91 46 42 22 49 66 79 63 43 50 40 613
Lähiö : tutkimus elämäntapojen muutoksesta8 7 32 19 15 11 8 4 15 13 12 10 154
Läpinäkyvä viestintä11 24 40 22 51 26 19 36 37 53 47 25 391
Lääkkeet ja ympäristö : kestävän lääkehuollon haasteita ja ratkaisuja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 250 296
Maapallo ja avaruus1 0 3 9 15 1 4 3 2 1 4 6 49
Maatalousyrityksen johtaminen ja toiminnan kehittäminen : tuotannon suunnittelu strategisen johtamisen tukena10 84 318 340 376 171 261 272 393 401 45 29 2700
Making sense of "bad English" : an introduction to language attitudes and ideologies5 5 7 7 8 5 5 6 5 11 11 13 88
Married Women in Legal Practice : Agency and Norms in the Swedish Realm 1350-14501 5 5 1 1 3 7 0 1 1 5 2 32
Materiality in modernist short fiction : lived things0 0 15 22 7 23 13 11 9 7 1 1 109
Memory Politics in Contemporary Russia : Television, Cinema and the State2 2 3 2 4 3 2 3 1 4 4 3 33
Mitattava viestintä44 186 82 94 82 67 55 50 106 113 64 28 971
Miten meistä tuli filosofian tohtoreita16 9 5 199 123 26 27 15 22 25 14 17 498
Mitä eläminen maksaa? : kohtuullisen minimin viitebudjettien päivitys vuodelle 201812 19 19 13 22 26 25 22 30 30 18 15 251
Mitä on kontekstuaalinen oikeushistoria?11 7 11 34 79 23 48 49 39 32 21 38 392
Mitä tiede ei voi kertoa sinulle28 85 88 71 81 56 73 65 83 37 30 12 709
Morality Made Visible : Edward Westermarck’s Moral and Social Theory3 6 2 2 5 1 0 1 1 1 2 2 26
Multilingual Facilitation21 28 9 14 12 13 11 14 12 9 11 6 160
Murhatun jumalan varjo : antisemitismi kristinuskon historiassa2 15 10 22 32 22 41 21 23 15 23 21 247
Mustaa aukkoa etsimässä5 2 2 11 6 10 7 2 6 4 3 4 62
Muuttuva tekijä : kirjoituksia tekijänoikeudesta ja taiteesta6 11 34 43 29 14 26 27 20 36 24 17 287
Nainen ja maailmankaikkeus12 16 24 27 12 6 11 34 32 48 13 6 241
Nationalismit14 29 31 31 17 18 19 18 14 15 19 11 236
New approach to research ethics : using guided dialogue to strengthen research communities1 5 4 0 3 0 2 3 3 4 1 0 26
Nietzsche, Religion, and Mood21 10 7 8 7 1 11 9 1 5 9 2 91
Northern Archaeology and Cosmology : A Relational View7 1 1 4 6 7 7 8 1 7 4 6 59
Notkea uskonto30 28 15 46 29 22 26 43 60 53 28 8 388
Oikeudenhakijana hallintoasian oikeudenkäynnissä1 4 14 32 39 25 44 68 64 95 55 7 448
Oikeuksiin pääsyn rahoittaminen2 5 14 20 46 53 5 8 4 4 10 5 176
Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt43 141 241 400 389 306 302 386 484 332 281 135 3440
Oikeustieteen tutkijan matkani 1966–2015 (2022) : tutkijanuran vaiheista, rikosoikeustieteen kehityksestä ja tutkimusyhteyksistä0 0 0 0 0 0 52 40 42 54 7 0 195
Oikeustoimen peräyttämisestä konkurssitakaisinsaannissa : takaisinsaannin perusteista erityisesti lahjan ja maksun peräyttämistä silmällä pitäen8 20 44 50 48 28 44 47 57 51 15 5 417
Omistuksenpidätys ja esineoikeudellinen lainvalinta1 2 6 5 6 4 14 5 4 3 2 3 55
Online development in the Nordic countries : a history of online information from the 1960s to the '00s and NORDINFO's role in its development7 26 15 29 25 22 45 9 14 9 15 25 241
Online hate and harmful content : cross-national perspectives1 3 1 2 6 2 5 3 2 2 1 2 30
Orthodox Christianity and gender : dynamics of tradition, culture and lived practice5 9 5 3 5 5 1 2 3 6 4 1 49
Osallistava viestintä39 60 180 155 231 75 132 191 99 117 173 39 1491
Paavali : elämä ja kirjeet96 99 37 40 60 23 43 51 54 47 39 12 601
Paths from the Philosophy of Art to Everyday Aesthetics27 15 13 5 13 14 31 17 20 33 35 41 264
Pehmeitä kumouksia : Uskonto, media, nykyaika11 9 34 32 41 17 38 25 36 45 41 17 346
Personalized medicine : legal and ethical challenges20 35 25 29 33 31 19 19 28 18 26 12 295
Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun alun kehittämiselle erityisesti lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta78 76 190 238 129 49 58 52 68 64 61 88 1151
Petri Kallio rocks : Liber semisaecularis 7.2.20196 6 9 7 4 3 8 4 5 7 5 5 69
Playing God : essays on bioethics4 8 2 16 6 3 4 5 6 7 8 1 70
Pluri◦Deutsch : plurilinguale Kurse mit Deutsch : Handreichungen für die Kursentwicklung in der Germanistik und an Sprachenzentren3 3 2 2 1 3 6 1 14 10 5 3 53
Poesie, Philosophie und Malerei : Ästhetisch-philosophische Studien zu Joseph von Eichendorff und Otto Weininger9 8 2 7 5 13 16 9 2 4 8 9 92
Poesiens sprog : Mønsterdannelse i moderne nordisk poesi7 15 30 8 8 14 8 7 6 9 5 5 122
Poets of Hope and Despair : The Russian Symbolists in War and Revolution, 1914-19185 1 7 2 4 4 3 3 2 22 40 21 114
Poikkeuksellinen viestintä12 28 51 37 100 53 63 73 55 71 45 37 625
Projektioppiminen luonnontieteissä6 26 84 95 76 41 57 65 39 34 46 19 588
Promoting Heritage Language in Northwest Russia1 2 1 2 4 4 5 2 2 3 1 3 30
Psykoterapiat eilen ja tänään2 3 6 7 23 25 23 24 24 28 29 24 218
Public Participation, Science and Society : Tools for Dynamic and Responsible Governance of Research and Innovation46 28 3 1 0 0 3 3 2 2 0 1 89
Raamattu ja magia35 75 118 127 126 109 104 95 121 90 38 15 1053
Raamattu ja rasismi59 74 66 116 164 119 121 77 91 100 62 31 1080
Rakasta kärsi ja unhoita : moraalifilosofisia pohdintoja elämän alusta ja lopusta0 15 2 1 3 1 7 4 21 8 10 1 73
Ratkaiseva vuorovaikutus : pedagogisia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa7 11 26 24 55 10 32 61 35 54 31 13 359
Rauhan laboratoriot : Pugwash ja muut tutkijoiden rauhanliikkeet8 3 8 5 1 1 1 2 6 1 1 2 39
Rautateiden kenraali Harald Roos10 8 11 33 23 10 23 18 20 35 15 16 222
Re:Urbia : Lähiöiden segregaatiohaaste ja tulevaisuus0 0 0 0 95 52 37 34 29 33 38 21 339
Reciprocal Relationships and Well-being : Implications for Social Work and Social Policy3 4 24 3 2 2 3 1 3 5 7 1 58
Recoding Life : Information and the Biopolitical2 2 0 2 0 0 2 0 2 1 6 1 18
Rethinking EU Consumer Law14 22 2 13 5 1 4 5 4 5 3 4 82
Russia-EU relations and the common neighborhood : coercion vs. authority0 1 0 0 0 0 2 0 4 2 1 3 13
Salomon salaisuus : pohdintoja peitetystä Salomon kritiikistä Vanhassa testamentissa0 0 0 0 0 37 52 44 45 31 8 4 221
Sata vuotta prosessioikeutta13 10 10 18 18 18 22 12 17 10 16 12 176
Sateenkaari-Suomi : seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa10 17 27 41 44 30 25 42 39 34 38 30 377
Selvitys geotermisen energian syväreikäporaamisesta, siihen liittyvistä ympäristönäkökohdista sekä riskienhallinnasta : opastavaa tietoa lupaviranomaisille3 8 14 16 26 6 12 15 22 23 28 18 191
Seti : vieraan älyn etsintä1 0 1 15 23 17 18 19 17 20 16 15 162
Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms0 0 0 0 0 5 6 1 10 7 3 2 34
Sienten biologia3 35 112 75 31 34 27 38 22 35 36 26 474
Sisälle Septuagintaan0 0 0 0 0 17 18 61 47 62 35 16 256
Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet : aatehistoriallisia taustoja, kielellisiä valintoja, identiteettien kehityksiä14 73 9 18 9 6 23 12 25 17 37 19 262
Slaavilaisista kansoista ja kielistä8 12 55 25 14 28 61 61 89 115 54 22 544
Society, Environment and Human Security in the Arctic Barents Region1 3 2 3 3 2 2 1 0 4 4 4 29
Sosiaaliasioiden muutoksenhakulautakunnat : riippumattomia tuomioistuimia vai hallinnon sisäisiä lainkäyttäjiä?2 7 3 5 3 8 7 5 4 11 6 5 66
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta lainkäyttäjänä. Osa 2: Sovellukset0 4 7 8 12 8 21 16 21 15 10 5 127
Sosiaaliturvan muutoksenhaku­lautakunta lainkäyttäjänä6 2 4 4 3 11 10 17 19 11 11 9 107
Sota, rauha ja Raamattu48 46 58 171 99 79 91 55 38 55 51 18 809
Sota- ja kriisiverokirja : sotien ja muiden poikkeusolojen vaikutukset verotukseen0 0 0 0 0 0 0 87 125 108 24 11 355
Sovittelu työriidoissa7 8 8 8 8 14 11 10 6 14 7 3 104
State and Revolution in Finland7 3 7 5 4 1 6 2 5 6 3 2 51
Studying complex interactions and outcomes through qualitative comparative analysis : a practical guide to comparative case studies and ethnographic data analysis0 0 2 0 1 1 4 0 2 3 1 0 14
Suomalaisen siviilioikeuden juuret : esimerkkinä perhe- ja perintöoikeus49 62 72 64 89 56 94 129 120 67 26 7 835
Suomen kulutusverotuksen historia ja veneveron haaksirikko13 2 1 2 6 9 31 29 35 66 34 12 240
Särkymätön viestintä66 64 58 53 89 38 24 39 50 58 46 69 654
Taideverokirja : verot taiteessa ja taiteet verotuksessa11 29 27 30 65 46 47 60 44 68 34 17 478
Tango nostalgia : the language of love and longing : Finnish culture in tango lyrics discourses : a contrastive semiotic and cultural approach to the tango5 1 4 5 36 0 4 2 11 3 6 9 86
Tanke/världar : Studier i nordisk litteratur21 79 48 86 46 43 26 33 34 46 30 8 500
Teachers’ professional ethics : theoretical frameworks and empirical research from Finland0 0 0 13 9 22 50 29 26 25 27 8 209
Tekoälykäs viestintä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 527
Tekstejä rautakauden Levantista6 14 71 113 14 5 14 20 8 13 12 7 297
Tekstilingvistiikan peruskäsitteitä23 16 18 29 31 28 30 34 22 23 16 12 282
Teologia : johdatus tutkimukseen21 69 57 48 26 21 37 32 25 40 25 10 411
Terrorism, Criminal Law and Politics : The Decline of the Political Offence Exception to Extradition4 9 3 3 2 3 5 6 9 4 6 6 60
The American West and the World : Transnational and Comparative Perspectives2 2 4 3 3 2 2 1 6 11 25 17 78
The City in your Pocket : Birth of the Mobile Information Society8 4 4 4 4 5 5 4 4 6 2 4 54
The costs of resolving disputes online. Lohkoketjuteknologia ja koodi normina : voiko koodi korvata lain?5 4 5 1 2 1 0 12 2 2 2 1 37
The energy of Russia : hydrocarbon culture and climate change10 11 16 3 6 6 12 4 3 13 3 4 91
The Eudaimonist Ethics of al-Fārābī and Avicenna0 0 3 5 13 7 13 8 5 10 10 3 77
The Gospel of Thomas and Plato : A Study of the Impact of Platonism on the “Fifth Gospel”18 81 7 3 4 7 7 4 9 6 7 3 156
The Narratology of Comic Art11 10 24 35 42 28 23 24 13 17 40 54 321
The Other Russia : Local Experience and Societal Change0 1 1 1 4 2 1 0 2 3 5 3 23
The Psychology of Study Success in Universities15 17 6 4 14 8 4 8 6 5 4 4 95
The road taken : narratives from Lappland5 11 3 3 2 0 2 0 3 4 5 0 38
The Virgin Mary across Cultures : Devotion among Costa Rican Catholic and Finnish Orthodox Women11 5 9 88 14 13 8 8 3 10 20 20 209
Tiedeyhteisön kumppanina : laitoskirjastoista Helsingin yliopiston kirjastoksi 1828–20122 6 7 15 32 12 23 16 11 18 7 1 150
Tieteidenvälisillä poluilla : kokemuksia tieteidenvälisten tutkielmien ohjauksesta ja arvioinnista15 14 25 24 25 24 18 14 25 14 7 8 213
Tulipalloja taivaalla3 3 1 15 9 6 5 4 7 8 0 4 65
Tutkimuskohteena tietokirja : Pirjo Hiidenmaan juhlakirja6 203 47 26 32 29 53 21 30 16 11 4 478
Tähtien taakse1 2 1 15 18 19 14 14 15 15 13 20 147
Tähtitaivaan arvoituksia3 2 0 14 18 17 26 17 14 16 14 18 159
Tänä iltana yliopiston juhlasalissa : musiikin tähtihetkiä Helsingissä 1832-19711 0 1 1 1 0 2 3 1 3 0 1 14
Ukraina I A & B42 43 344 156 270 146 245 221 206 180 60 84 1997
Ukraina II & III0 0 108 64 81 87 170 129 54 125 24 14 856
Ukrainian I A & B17 46 127 62 99 106 36 21 10 14 19 12 569
Ulkoparlamentaarinen äärioikeistoliikehdintä ja maahanmuuttovastaisuus 2010-luvun Suomessa19 30 21 15 843 102 34 28 34 34 52 36 1248
Undoing Homogeneity in the Nordic Region : Migration, Difference and the Politics of Solidarity12 7 3 4 14 5 1 3 3 4 2 0 58
Uusia ikkunoita maailmankaikkeuteen1 2 2 17 18 19 21 15 17 19 14 22 167
Uusin silmin : lesbinen katse kulttuuriin4 6 19 55 69 22 53 144 1254 75 35 34 1770
Vagaries of Desire : A Collection of Philosophical Essays3 0 1 1 2 2 1 1 0 4 1 2 18
Vaikeat vanhemmat, kurjat kollegat? : ratkaiseva vuorovaikutus aikuisten kesken2 6 23 43 33 16 14 22 36 39 27 10 271
Valtsikan tilastotieteen vaiheita ja muotoja : opiskelijan/opettajan näkökulmia & muistikuvia yliopiston muutoksista16 34 22 16 20 23 14 21 14 18 12 5 215
Vanhan- ja keskiajan moraalifilosofian historia4 6 6 175 79 6 4 5 25 30 24 17 381
Vastuullinen viestintä49 132 384 403 345 142 324 365 339 348 186 67 3084
Venäjän kielioppi42 124 371 267 278 150 334 355 243 272 193 80 2709
Verokapinakirja : tutkimus verokapinoista, verolakoista ja muista veroprotesteista12 14 21 42 61 40 41 44 67 70 59 23 494
Verokarhun keitto- ja drinkkikirja : terve elintarvikeverotus9 10 11 27 21 31 11 26 24 40 17 16 243
Verotuet, verosanktiot ja eriarvo tulo- ja varainverotuksessa79 102 133 198 155 147 111 168 125 127 40 25 1410
Videoneuvottelu rajat ylittävässä oikeudenkäynnissä : Sähköisen oikeudenkäynnin nousu2 6 1 4 5 0 1 4 4 6 3 2 38
Vivir Bien as an Alternative to Neoliberal Globalization : Can Indigenous Terminologies Decolonize the State?5 2 1 2 2 0 1 3 1 3 2 2 24
Välimiesmenettely työriitojen ratkaisukeinona1 4 4 6 10 7 5 7 9 4 8 3 68
Välkkeitä, valoja ja varjoja : kertomuksia lasten hyvinvoinnista4 8 30 21 19 9 10 29 3 11 7 1 152
Väärin uskottu? : ateismin uusi näkyvyys12 60 43 40 44 46 24 43 52 55 70 16 505
War Traditions from the Qumran Caves : Re-Thinking Textual Stability and Fluidity in the War Text manuscripts0 0 0 0 0 2 6 2 4 2 0 1 17
Wellbeing of Transnational Muslim Families : Marriage, Law and Gender1 2 2 4 1 5 2 0 0 4 0 1 22
Women and Knowledge in Early Christianity22 9 12 9 11 2 9 6 9 4 2 4 99
Women and Politeness in Eighteenth-Century England : Bodies, Identities, and Power2 0 3 1 11 3 5 2 3 2 9 3 44
Women and power in Neo-Assyrian palaces15 47 32 37 22 19 14 23 20 19 14 11 273
Women’s Lived Landscapes of War and Liberation in Mozambique : Bodily Memory and the Gendered Aesthetics of Belonging1 0 2 1 1 0 1 0 2 3 1 1 13
Writing Mobile Lives, 1500–17000 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4 5 20
Yhdessä vai erikseen? : Kollektiivisen lainkäytön lupaus1 5 4 7 20 12 2 8 1 2 2 2 66
Yhteiskunnallinen lääketutkimus : ideasta näyttöön50 103 100 168 117 78 132 144 149 161 106 54 1362
Yleinen kielitiede Suomessa kautta aikojen0 0 0 0 0 0 45 26 22 18 21 20 152
Yliopisto-opettajan käsikirja61 291 449 423 560 314 579 418 446 316 296 85 4238
Yliopistouudistus : tarkoitus, toteutus ja tulokset10 8 12 7 5 10 8 9 6 6 7 7 95
Ympäristöestetiikan tulevaisuus & esteettinen ympäristösivistys : elämäni esteetikkona14 18 14 12 13 21 20 28 22 33 22 9 226
Ympäristömuutos ja estetiikka5 20 46 56 80 14 18 22 18 22 17 9 327
Yrittäjyys tyhjänä merkitsijänä : tiedon ja subjektiuden tuotanto yrittäjyyskasvatuksessa3 2 5 15 6 6 2 3 6 20 10 3 81
Zur Kriminal- und Strafrechtspolitik des 21. Jahrhunderts : Der Blickwinkel eines nordischen Wohlfahrtsstaates und dessen Strafgesetzreformen : Finnland3 8 4 4 6 1 1 1 1 2 2 2 35