Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
" - Ei meitä auta muut kuin Jumala ja omat nyrkkimme!" : Puukkojunkkarit- ja Murtavia voimia -teosten henkilöhahmot Santeri Alkion arvojen ilmentäjinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
" ... Tuomitaan täten kuolemanrangaistukseen, päätöksestä ei valitusoikeutta ..." : Pikaoikeudet talvi- ja jatkosodassa 1939-19443 1 3 2 1 2 2 1 0 1 0 3 19
" – et ku kiertelee ja kattelee, ja pyytää kertomaan ja näyttämään" : Luokanopettajien näkökulmia matematiikan vaikeuksien tunnistamiseen ja oppilaiden tukemiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"... mutta millä oikeudella kielletään kahden ihmisen rakkaus?" : Retoriset keinot ja vaikuttaminen nuorison keskustelufoorumilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"... Pari sellasta samanhenkistä..." : evaluaatiotutkimus työllisyyskurssista1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
"... Saada lapset ja vanhemmat lähemmäks toisiaan..." Pasilan perheleiritoiminnan arviointia1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4
"...et se kaikki on kuitenki kiinni musta itestäni" Toipumisen konstruktiot ja diskurssianalyyttinen tarkastelu toimijuuden rakentumisesta psykoterapian seurantahaastatteluissa1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 7
"...kun sitä Nyorkin Yläkaupungin osaa Haalemiksi koolataan..." Niilo Mustosen puhuman amerikansuomen englannista mukautettujen lainasanojen sekä käännös- ja merkityslainoja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"...lagom gamal, lagom mogen och hade ganska säkert arbete sådär..." Ensamförsörjande kvinnors livshistorier1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5
"...miten sitä tanssia sais pois sieltä norsunluutornista?" : Tanssin merkitys ja haasteet koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"...mut kyl siinä on semmonen fiilistelyn hetki." : Tutkimus vaatteiden kulutuksen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja merkityksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"...niitten pihojen ongelmat tulee sit väkisinki tänne kouluun." : Tapaustutkimus luokanopettajien arjesta Helsingin eriytyvissä kouluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"...nuorisorangaistus ja intti ne on periaattees saanu mut rauhoittumaan...": kerronnallinen lähestymistapa nuorten rikosoikeudellisissa seuraamuksissa2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 9
"...syntyny Ruotsis mut mä oon yhtä paljon suomalainenki..." Havaintoja kuuden ruotsinsuomalaisen nuoren kieli-identiteetistä ja suullisen suomen kielen taidoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"12 bukowskia" : tutkielma Turun runoliikkeestä vuosituhannen vaihteessa12 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 17
"A great perturbation in nature" : Parkinson's disease and sleep disorders0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"A man reaps what he sows" : The strategic choices of Centre Party 1964-20012 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 7
"A Nation is not conquered until the hearts of its women are on the ground" : Stories of Indigenous Women and colonial resistance in Winnipeg, Canada0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"A part to play in this story" : Videopelin kerronnan keinot multimodaalisen tekstintutkimuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"A story, to speak me" : Diasporic and Literary Motifs in Bernardine Evaristo's "Lara"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ai etkö oo pätevä?" : Vailla opettajankoulutusta olevien opettajien ajatuksia ja kokemuksia opettajan työstä sekä muodollisesta kelpoisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ai, noi muslimithan ei kai saa tehdä enkeleitä" : Uskonto ja uskontokasvatus monikulttuurisen päiväkodin arjessa ja kasvattajien puheessa84 56 56 32 84 23 25 73 71 71 55 23 653
"Aidosti yhteinen visiomme" : Erityisopettajien asenne koulun moniammatillisen yhteistyön rakentamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Aika harva juttu menee ilman viestintää" : viestinnän merkitys työyhteisön toiminnalle pienissä ja keskisuurissa asiantuntijayrityksissä4 5 2 3 3 2 2 0 6 5 6 0 38
"Aina liikkeessä" : Tulevaisuuskuvia suomalaisilla, tansanialaisilla, intialaisilla, ghanalaisilla ja isobritannialaisilla lapsilla ja nuorilla 2005–20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Aina uusi päivä ja uusi paikka" : Kokemuksia keikkatyöstä ja sen merkityksestä elämänkulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Aivan hullua, auto ilman kuljettajaa!" : Ammattikuljettajien sosiaaliset representaatiot robottiautoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ajatus on yhtä aikaa täällä ja muualla." : Afganistanilaisten maahanmuuttajanaisten transnationaalinen sukulaisuus Suomessa2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
"Akseli etsii Elinaansa." Henkilökohtaista-palstojen ilmoitusten kieli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Alakko nää mua?" Oulusta Helsinkiin muuttaneiden opiskelijoiden kielellinen sopeutuminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Aluksi koin, että Suomi-koulu on minulle paljon tärkeämpi kuin lapsille" : Suomi-koulun ja suomalaisuuden merkitys Amsterdamin Suomi-koululaisten vanhemmille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Alussa oli Sana". Kahden raamatunsuomennoksen sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Am I really part and owner of this story?" : Musa W. Dube's Postcolonial and Feminist Hermeneutics of the Bible0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"America Would Lose Its Soul" : The Immigration Restriction Debate, 1920-19247 7 5 0 1 0 0 0 3 0 3 1 27
"America, Home of the Worthy" : Political Debates and Newspaper Responses to the Dillingham Commission Report 1910 -19110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ammatillinen kielentaito" keskiasteen ammatillisten oppilaitosten äidinkielenopetukselle annettujen tavoitteiden kannalta tarkasteltuna.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Annapa sirmakan siristä ja hanurin hullutella" Harmonikan nimitykset suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Annatteko te heille aina vain kaikkein parasta?" : Elintarvikemainokset vuosien 1954–1964 Pirkka-lehdissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Annetaan toisten rikastua ensin" : Migraatio ja kehitys Kiinan maaltamuuttoilmiön valossa1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
"Antasivat meidän jo olla" - pääkaupunkiseudun graffitimaalareiden ajatuksia kulttuuristaan ja ympäristön suhtautumisesta heihin1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6 2 13
"Anteeksi, minä olen nyt ihan pihalla." Ymmärtämisongelmien ilmaiseminen suomen oppijoiden ja syntyperäisten suomalaisten välisissä ryhmäkeskusteluissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Arbeit oder Gefängnis!" : Suomalaisten merimiesten internointi Saksassa ja sen miehittämillä alueilla syksystä 1944 seuraavaan kevääseen asti2 0 3 0 3 1 0 1 0 0 7 5 22
"Arjen sanoittamista, mutta ei niin, että nuori ahdistuu" : Nuoren toimijuus kodin arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Artikkelissaan Piispa Siitonen toteaa - -": havaintoja aineistonkäytöstä lukiolaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Arvon herrat, Elisabeth Rehn": läsnäolijoiden henkilönnimimaininnat viittauksissa ja puhutteluissa sekä muut puhutteluissa esiintyvät puhuttelusanat presidentinvaalikeskusteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"ASÍ SOMOS" : Sådana är vi : Ett etnografiskt perspektiv på barnmisshandel i hemmet i Chile och Centro Comunitario Infanto Juvenil1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
"Att ha något nyttigt att göra": Brukarperspektiv på den dagliga verksamheten för personer med utvecklingsstörning3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 8
"Auta! Mulla on vakavan luokan ongelma." Tyttökuvan diskursiivinen rakentuminen Tuulian ja Demin kysymyspalstoilla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne" : Anteeksiantaminen Healing memories: Reconciling in Christ -raportissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Av gummi då? Faktiskt int!" - Flickor, pojkar och dominans i förskolan2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 8
"Avainasemassa ovat ihmiset". Henkilöstö Nokian toimitusjohtajan katsauksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Boostataan yhdessä sitä positiivisuutta" : Opettajien käsityksiä yhteisopettajuudesta positiivista kasvatusta tukevana keinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Buy on rumor, sell on fact": tutkielma huhuista arvopaperimarkkinoilla1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 9
"Can I stay after you have struck me?" Destructive relationships in Emily Brontë's Wuthering Heights0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Challenging learning" - utmanande undervisning i praktiken : Elevers och deras lärares åsikter och uppfattningar om metoden filosofisk dialog i helklass : fallstudie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Chaperone"-proteiinit: apuproteiineja proteiinien translokaatiossa, laskostumisessa ja oligomerisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Charlie Parkerin ja Hendrixin jäljillä" : Taiteilijamyytin rakentuminen kahdessa kotimaisessa kitaristi-elämäkerrassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Chilen kansan puolesta!" : Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön Chile-solidaarisuus vuosina 1973-19761 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
"Compulsive" multi-disciplinariness - the countdown for the launch of a polytechnic and a confrontation between cultures1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 7
"Contact Zones" in Finnish (intercultural) education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"De Andra" i tidningspressen5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10
"de ha no: inga ja hö:ri int" : En dialektologisk studie av negationsanvändningen i talat språk på Åland, i Åboland och i Nyland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Demokraattisen Nepalin tasavallan kultainen auringonnousu" : tutkimus Nepalin maolaisliikkeen diskursseista 1997-20085 3 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 16
"Den finlandssvenska missbrukaren" - en osynlig klient inom socialservicen1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 5
"Den store gamle" : Leo Mechelinin henkilökultti vuosina 1899–19150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Det ekar över Trakten" : Ljudlandskap i Monika Fagerholms Den amerikanska flickan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Det finns inget värre än cyniska lärare som är så trötta på sitt arbete att de varken vill eller orkar försöka mera" : En kvalitativ studie av nyutexaminerade klasslärares syn på sitt arbete och välbefinnande0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Det gör inget med små motgångar eller utmaningar så länge arbetet i stort flyter" : En studie om engagemang, motivation och socialt kapital bland arbetstagare0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Det ouppnåeliga idealet" : en kvalitativ studie om den journalistiska objektiviteten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Det utspridda kärret; överallt och växande form" : Eva Wichmans novell "Kärret" som en prosamodernistisk berättelse om kvinnligt skapande2 1 1 0 2 7 5 8 15 20 20 20 101
"Die Barbaren werden von Russen gespielt" : Etniset hahmot Wladimir Kaminerin kertomuskokoelmissa "Russendisko" ja "Mein deutsches Dschungelbuch"16 11 5 12 11 15 5 15 11 13 12 7 133
"Diversity has made us great, but some things should be left American, in English." : A case study on constructing language ideologies and moral panic online0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Do Not Celebrate Your Feast without Your Neighbours" : A Study of References to Feasts and Festivals in Non-Literary Documents from Ramesside Period Deir el-Medina96 105 36 19 78 65 50 29 37 33 38 13 599
"Doverjaj, no proverjaj?" : Tracing the roots of political trust in contemporary Russia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Du måste själv komma fram till det" : Mötet mellan bildkonstfostran och dess elever1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
"Du sa att skolan inte kan förändras så att alla accepteras. Varför tänker du så?" : Åttondeklassare reflekterar över och utmanar konstruktioner av genus, könsroller, sexualitet och heteronormativitet i skolvardagen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Eat, move, sleep" : Miten työikäiset suomalaiset kokevat hyvinvoinnin ja sen tavoittelun 2010-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ee tiällä nyt pelekkee savvoo puhuta": vieremäläisnuorten murteen käyttö ja tiedostaminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Eero teki joogaa… If we get it right will you do yoga?" : Toimijuutta kahdella kielellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
"Ehkä myös hauska, koska jos opetusharjoittelija on vain tylsä, niin sitten on oppilaastakin tylsää." : Normaalikoulun kuudesluokkalaisten käsityksiä hyvästä opetusharjoittelijasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ehkä ne syöttää meille vanhainkodissa hyönteisiä" : Nuorten aikuisten näkemyksiä geenimuunnetun, hyönteisten ja keinolihan syömisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei alakoulussa välttämättä oo sellasta varsinaista terveystiedon opetusta. Tai se tulee vähän niinku siinä sivussa!" : Luokanopettajat alakoulun terveystiedon opettajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei kansa elä vain leivästä" : Suomen Taideyhdistys ja kuvataiteen kannattajakunnan muotoutuminen Helsingissä 1846-186533 53 21 8 17 36 26 29 32 28 40 12 335
"Ei kyl todellakaan jaksa lähtee bailaa." : Identiteetin rakentamisen kielelliset keinot kolmen aikakauslehden henkilöjutuissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei me saada tappaa mitään!” : Emansipatorinen myötätunto ja moraalin transformaatio luontokouluretkellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei meidän naapuriin" : Tapaustutkimus asukasyhteisön suhtautumisesta kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen5 2 8 2 0 5 2 1 4 10 22 9 70
"Ei niitä voi estää oppimasta" : Etnografinen tapaustutkimus oppilaiden toimijuudesta alakoululuokassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei noi nykyajan äidit niin äideiltä näytä" Äitiys modernissa maailmassa1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
"Ei ole tarvetta olla ihmisten kanssa. Olin jo nähny millasii ne on" : Tapaustutkimus erään koulusurmaa suunnitelleen oppilaan kertomuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei oo rohkee jos ei niinku luota itteensä." : Esiopetusikäiset lapset kertovat rohkeudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei pelkästään rahalla": Optionsaajien näkemyksiä sitoutumisesta ja optioiden vaikutuksesta sitoutumiseen1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5
"Ei pelota, koska aikuiset on rinnalla" : Lasten pelot päivähoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei puheita vaan hauskanpitoa" : Poliittinen markkinointi vaalikampanjoissa1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6
"Ei se oikein oot tarttunuh" Kurjenkylän murteen pohjalaisuudet tutkimuskohteena.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei sinne halua ihan syvimpiä tuntojaan vuodattaa" : Nuorten aikuisten käsityksiä yksityisyyden hallinnasta Facebookissa36 43 37 36 23 9 16 25 13 21 35 16 310
"Ei sitä ainakaan helpommaksi tehdä sairaan opiskelijan elämää" : Pitkäaikaissairaiden kokemuksia korkeakoulutuksen esteistä ja mahdollisuuksista24 28 22 8 13 12 5 12 8 12 16 6 166
"Ei sovi nimeksi. Kenellekään. Ikinä." : Kielenkäyttäjien arvioita epämiellyttäviksi koetuista nimistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei työtäkään saa liikaa tehdä": työetiikka Pekka Puupää- ja Uuno Turhapuro -elokuvissa2 0 1 0 0 0 1 0 3 1 2 2 12
"Ei tän pitäny mennä näin että ois kolkytvuotiaana yksin" : 30-vuotiaiden kumppania etsivien yksineläjien kokemuksia sinkkuudesta ja kumppaninetsinnästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei tää tämän pahemmaksi voi enää mennä" : Henkilöstörakennemuutos ja sen vaikutus aluesosiaalityöntekijöiden työssä jaksamiseen2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
"Ei vittu, mennään röökille" : tutkimus sitaattien tehtävistä ja tekemisestä kaunokirjallis-journalistisissa lehtijutuissa4 12 9 17 45 8 10 31 4 8 19 5 172
"Eihän ketään voi syörä kettua!" Rauman puhekielen ja yleiskielen vaihtelu kaksostyttöjen puheessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Eihän räätälöityjä sosiaalipalveluja voi kilpailuttaa?" : Yksityiset sosiaalipalvelut-sosiaalilautakunnan puheenjohtaja päätöksentekijänä3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 9
"Eihän se ole pelkkä paperi" : Tehokkaat strategia- ja muutosviestinnän käytännöt Uudenmaan verovirastossa.2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 7
"Eihän sitä yksin pärjää” – Kallion D-aseman merkitys kävijöidensä osallisuudelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ekaksi palotelimme vähän aikaa." Neljäs- ja viidesluokkalaisten kielikylpyoppilaiden ensikielisten kirjoitelmien virheanalyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Eks mun pitäny saada se puheenvuoro?" : tutkimus oppilaiden oma-aloitteisten puheenvuorojen rakentumisesta luokkahuoneessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Elämä iskee nyrkillä silmään" : Nuorten sosiaaliset representaatiot tulevaisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Elämäsi alkaa vasta sitten kun olet saanut kotisi järjestykseen." : Diskurssianalyysi tavaroiden vähentämisen ympärillä käytävästä kuluttajuuspuheesta ja tavaroiden merkityksistä mediateksteissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Elämää ihmispelkona" : Tuberkuloosipotilaan leimautuminen parantolahoidon Suomessa1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 9
"Elämää yhdellä siivellä lentäen" : Suomessa asuvien Chilen pakolaisten ja heidän jälkeläistensä historiatietoisuus25 10 10 8 7 2 12 6 11 14 12 8 125
"Emmä voi yhdelle uhrille mun kaikkee energiaa antaa" : Tutkimus Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoisten sitoutumisesta1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6
"En aseta sitä mun osaamisen tielle" : Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia lukivaikeudestaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En baskunskap för att kunna existera" : Om lärares syn på helheten mediefostran och projektet Yle Nyhetsskolan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En busunge som aldrig flyttar hemifrån" : Att leva med en kronisk tarmsjukdom0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En för bägge och bägge för en" : Helsingin venäläinen kauppiasyhteisö 1840–18600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En halua kuulua kirkkoon" : Kirkosta eroamisen syyt, jotka ihmiset ilmoittivat eroakirkosta.fi sivuston palautteissa erotessaan Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta 28.11.2014 kello 13.12–18.35 välisenä aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En kokenut toki kirjaa huonoksi, mutta…" : Kielteisen suhtautumisen ilmaisukeinoja kirjablogissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En mielelläni kerro muille, missä asun" : Asuinalueiden stigmatisoituminen pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En mä koe, että mä olisin turvassa kirkossa" : Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yksinäisyyskokemukset ja selviytyminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En mä oikein tiennyt, mihin olin hakeutumassa. Kaikesta on kuitenkin selvitty ja vaikeudet voitettu. Paljon olis kerrottavaa siitä, mitä oon oppinut." : Rauhanturvaajien kuvauksia rauhanturvatehtävään hakeutumisesta, rauhanturvatyön merkityksestä sekä kohdatuista haasteista rekrytoinnissa ja koulutuksessa huomioitavaksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En olettais kyllä et siel on joku viel pitelemäs kädestä kiinni" : Oppilaiden vanhempien käsityksiä liikunnanopetukseen liittyvistä vastuu- ja turvallisuuskysymyksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En osaisi kuvitella tätä taloa ilman vapaaehtoisia" : Paikallisten kokemuksia kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä Boliviassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En plan för jämställdhet borde kanske utarbetas, men förekommer det ett behov?" : En kartläggning av 26 svenskspråkiga kommuners främjande av jämställdhet4 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 11
"En voi parhaalla tahdollanikaan ymmärtää, että kaikki johtuisi jalkapallosta" : Argentiinan sotilasvallan järjestämät jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut ja turnauksen ajan yhteiskunnasta välittynyt lehdistökuva1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5
"Enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia" : SAK:n ja sen neljän suurimman jäsenliiton suhtautuminen TTIP-sopimukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Energiaa ja hyvinvointia yhteiskunnille": retorinen analyysi sähkön vähittäismyyjien yhteiskuntavastuusta1 4 2 6 2 2 0 3 3 5 6 4 38
"English is the key to the world" : A case study of attitudes towards English in the city of Kotka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Eniän em puhum mitiän". Lammin murteen erityispiirteiden tasoittumisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ennen pelotti et isoveli valvoo, ja nyt on alettu jo isoveljee palvoo": Tarkastelussa sosiaalisen median käytön riskit varhaisnuorilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ensimmäinen ryhmä! Huomio!" Ryhmäkiinteys ja kommunikaatio jääkäriryhmän taistelussa2 3 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0 12
"Entä mitä tekeekään Washington" - Amerikan-vastaisuus viidessä suomalaisessa sanomalehdessä ennen ja jälkeen Tshekkoslovakian miehityksen1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
"Epäperinteisen päätöksen takana oli perinteinen ajatus" : Mistä syistä miehet ovat vaihtaneet sukunimensä avioitumisen yhteydessä?18 24 13 32 23 17 11 14 13 21 17 6 209
"Erilaisiahan me ollaan kaikki" : Monikulttuurisen kohtaamisen tila: lastensuojelu ja islam0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Erityisteoriasta yleisteoriaan": J. C. Austinin performatiiviopin ja puheaktiopin tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Esimies on ihminen ihmiselle" : Viestintäosaaminen uuden vuosituhannen esimiestyössä ja sen mallintaminen Fortum Oyj:ssä1 4 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 12
"Et eihän siellä kauhean moni sitten kuitenkaan jatkanut, sitten kun se oma lapsi lopettaa" : Vapaaehtoistyöhön sitoutuminen lasten harrastustoiminnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et kaikilla ne mahdollisuudet ei oo yhtäläiset..." Luokanopettajien kokemuksia vakaumuksen vapauden toteutumisesta koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et kyllä se vähä kamalaks on tullu tämä maailma." - Pyhärantalaisvanhusten intensiteettiadverbien ja puhepartikkeleiden käyttöä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et mä tiiän et mä en oo vaan pikku piste sitä taulua, vaan mä oon sitä taulua." : 5.-luokkalaisten kokemuksia osallisuudesta alakoulussa ja partiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et ne altruistiset ja itsekkäät syyt, ne on kulkenu tässä koko ajan käsikkäin" : Vapaaehtoisten kokemuksia verkkovapaaehtoistoimintaan sitoutumisesta Pelastakaa Lapset ry:ssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et siis mikä riittää?" : Tutkimus naisjohtajista valtion ylemmissä viroissa2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 6
"Et vaik mä kuin yrittäisin ja löytäisin, tunnistaisin heijät, niin miten mä voin auttaa aikuisena?" : Oppilaiden yksinäisyys luokanopettajan silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ethän sinä elä, jos sitä kipua ee oo." Kipukäsitykset ja kipukäyttäytyminen sekä niihin vaikuttavat tekijät Pohjois-Savolaisessa maalaiskylässä2 1 1 0 0 0 3 2 4 7 4 2 26
"Ettei tää olis niin kalkkismeininkiä" : Iltaohjelman merkitys rippikoulussa3 1 1 1 3 12 48 15 24 20 17 7 152
"Että kaikki saa kokee sen hauskuuden" : Tutkimus viidesluokkalaisten lukuharrastuksesta ja lukemisen syistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Että saatais sydämet avautumaan" – Yhteiskunnallinen mainonta nonprofit-organisaation viestinnässä1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 7
"EU-Suomen tunnuskuva vai lasimakkara väärään paikkaan?" : Julkinen keskustelu Nykytaiteen museo Kiasmasta Helsingin Sanomissa 1990-19982 0 1 0 0 3 0 0 0 1 3 0 10
"Eurooppalainen päätös" vai sisäpoliittisen painostuksen tulos?: Yhdistyneen Saksan ulkopolitiikka ja Slovenian ja Kroatian tunnustaminen 1991-19921 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 5
"Fazer myi kansallisomaisuutta" : Suomalaisuus, kansallinen identiteetti ja omistaminen Musiikki-Fazerin myyntiä koskevassa lehtikirjoittelussa vuosina 1993–19940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Filippiiniläis-suomalaista yhteiseloa" : Etnografia sekamiehityksestä suomalaisella rahtilaivalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Finnhits - Suomen suursuosikit samalla levyllä" : Transnationaalisuus 1970-luvun suomalaisessa ääniteteollisuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Firman etua tässä ajetaan, eihän se nyt mikään salaisuus ole": Edunvalvonnan asema suomalaisissa yrityksissä sekä edunvalvontareittien käyttö Euroopan unionin päätöksentekoon vaikuttamiseksi1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 5
"Four Ways of Writing the City" : St. Petersburg-Leningrad as a Metaphor in the Poetry of Joseph Brodsky6 2 1 3 7 4 21 4 2 7 9 6 72
"Fri rörlighet för alla utom polisen". Nordiskt kriminalpolissamarbete 1952-1968 med särskild hänsyn till samarbetsfrågorna mellan Finland och Sverige.1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6
"Fullträff pojkar!" : en jämförande textanalytisk studie av två krigsberättelsers struktur, tema och perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Fänrik Ståls sägner" -teoksen loppusoinnullisten runojen kaksi suomennosta. Vertaileva tutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"För gedigen musik" - Richard Faltin Suomen musiikkielämän rakentajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Först blir man äldre, sen blir man ännu gamlare" : livskvalitet på åldringshemmet1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4
"Give it up Miley... EWWWW!" : Negotiations of White Femininity and Cultural Appropriation in Online Discussions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Grunge- ja vaihtoehtorockalbumit myyvät miljoonia kopioita." Uudet anglismit Suosikki-lehdissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Haluaako isännöitsijä esitellä assjan?" : Isännöitsijän asiantuntijuuden rakentuminen yhtiökokouksessa0 0 0 0 0 4 9 163 26 45 23 15 285
"Haluan tuonne heti!" : Tulevaisuuskuvia ghanalaisten, isobritannialaisten, suomalaisten ja tansanialaisten lasten piirustuksissa1 4 0 1 1 2 0 0 6 4 11 4 34
"Hammassärkyä on yheksää lajia" : vertaileva tutkimus suomalaisten ja virolaisten kansanomaisista hammassäryn hoitotavoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Han är en trollkarl. Alla skriver laudatur som går på hans lektioner" : en studie om elevernas uppfattningar om orsakerna till toppresultat i svenska i tre finska gymnasier15 8 12 4 4 0 0 2 15 3 9 4 76
"Har de blivit hjälpta så att de blivit stjälpta" : En studie i socialarbetets potential och gränser inom handikappservice1 0 3 0 0 1 0 1 1 2 2 0 11
"Hartaasti toivottu vapauden laki" : Kristillisten vähemmistöyhteisöjen suhtautuminen uskonnonvapauteen Suomessa vuosina 1917–19230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Have they been helped so that they have been overturned?" : A study in the potential and limits of social work within services for disabled people1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 7
"Hehkuva sopraano sulatti jään": lauluäänen kielellinen kuvaus klassisen musiikin arvosteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Heikkoa tuulta, vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila 5...7 astetta." Sääennusteiden sanastoa ja tekstilajin piirteiden analyysia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hela kvällen och halva natten" : Problemanvändning av internet ur ett skolkuratorsperspektiv1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4
"Helakanpunainen peto" : Uuras Saarnivaara ja kommunismi aatteena 1960-19770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Helenan viimeinen kesä on kaunis. Siinä on jotain samaa kuin hänessä itsessään." : Peilikuvat ja kaksoisolennot Anni Kytömäen romaanissa Kivitasku0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hello, it's me" : A study into how male and female artists portray themselves in contemporary popular music song lyrics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Helpotusta ja vireyttä kotio loppumetreille" : Kotona asuvat ikääntyvät tuki- ja virkistyspalveluiden käyttäjinä2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 12
"Helvetti on kiistaton, mutta taivas on suhteellinen." : Uskonnollisten ihanteiden ja kokemuksen välinen ristiriita L. M. Montgomeryn elämässä vuosina 1921 192712 5 3 6 4 5 7 6 16 5 9 3 81
"Herkkä-omatuntoiset" : Alamaisideologia ja aseistakieltäytyminen 1960-luvun Suomessa25 30 20 17 25 11 14 12 14 15 24 18 225
"Herra on minun paimeneni" "Minä olen hyvä paimen" Psalminkirjoittajien ja Jeesuksen kielikuvat vuoden 1992 raamatunsuomennoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Heti ku mun silimä välttää" : Opettajan puheen tilanteisen vaihtelun merkitys oppituntidiskurssissa29 28 23 33 25 6 4 16 23 34 15 11 247
"Hetkeekään ei oo aikaa puhaltaa" : autoalan esimiesten kokema työperäinen stressi ja työuupumus kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti tarkasteltuna1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6
"Hey assbutt!" : Uses and functions of impoliteness in the television series Supernatural0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hilirimsis ja huitrumpsis", sanoi Peppi. "Tiddelipom och piddelidej", sa pippi. Suomen ja ruotsinkielisten kielellisten leikittelykeinojen vertailua Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu -teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hirnuuko härkä lautasellanne?" Kielellisistä poikkeamista Apu- ja Hymy- lehden otsikoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hirveen monimutkanen juttu itseasias" : Proteiinivälipaloja koskeva kulttuurinen puhe0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Historian ja maantiedon välissä": Australian muuttuva turvallisuusorientaatio siirtolais- ja pakolaispolitiikan näkökulmasta1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
"Huollettava yksilöä, suojeltava yhteiskuntaa" : Avohoitoajattelun ja rotuhygienian kohtaaminen suomalaisessa mielisairaanhoidossa 1920-1950-luvuilla1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 7
"Huonoin suomalainen makkara on paljon parempaa mitä paras ruotsalainen makkara" : Ruotsinsuomalaisen suomalainen ruokaidentiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hurrit taas. Perkele." : Anklagelserna mot de finlandssvenska soldaterna i vinter- och fortsättningskriget1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 9
"Hyppy tuntemattomaan": Suomi ja Emuun liittyminen Helsingin Sanomien lehtikirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hyvien tapojen ja lakien vastaisia toimia ei voida enää sallia" : Sinimustat-järjestön lakkauttamisoikeudenkäynnit vuosina 1936 ja 19381 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 7
"Hyvin vaihteleva määrä - väldigt divergerande antal" kollokaatioiden ja adjektiivien tulkkaamisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hyvä, että on olemassa paikka, jossa saa asiansa käyntiin" : Tutkimus matalan kynnyksen neuvontapiste Ne-Råsta, sen asiakkaista ja asiakastyöstä1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 7
"Hyvä, mutta vaikea." : Maahanmuuttajien kokemuksia kieliharjoittelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hyvää oppia elämään" : Vanhempien ajatuksia käsityön valitsemisesta valinnaisaineeksi yläkoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hän ehti vain olla rakastettu" : Paavi Johannes Paavali I:n äkillinen kuolema ja siitä virinnyt salaliittokeskustelu 1978–19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"häpeän mus huomaa silleen että oon hiljainen" : Tutkimus nuoren kokemasta häpeästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I am one; you are others; this is in the inevitable nature of things" : Individuality, Othering and Subverting the Expected in Theodora Kroeber's Ishi in Two Worlds (1961)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I can take you to riverside but you have to drink yourself" : Ghanalaisen kotitalousopetuksen tarkastelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I have a personal problem with blogs" : Case Study of Creation Process of Open Online Communications in a Global Merger1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 7
"I have a personal problem with blogs" : Case Study of Creation Process of Open Online Communications in a Global Merger2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5
"I julklapp önskar vi oss att Hilda alltid mår bra" : barnlitteratur med temat sjukdom eller döden som medel att uppnå de centrala målsättningarna för socialt arbete2 0 2 1 1 1 2 2 1 1 3 0 16
"I love originality so much I keep copying it" : Konseptualistisen runouden kriittisyys Karri Kokon tuotannon valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I never want to be exploited anymore" : Sources of labour exploitation and obstacles to resistance among Chinese immigrant workers in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I think I'm good enough" : Finnish teachers of the English language and differentiation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I want to know what others have found interesting” : Online social filtering of news and magazine articles0 0 0 0 0 24 13 42 43 27 6 15 170
"I want you to relax..." : A Study on the Genre Features of Guided Meditation and Hypnosis Recordings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I Will Set His Hand on the Sea, and His Right Hand on the River" : North West Semitic Kingship and the Sea of Combat Myth: A Survey of Hebrew Poetry in Light of Ancient Near Eastern Evidence0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I'm a Creole, so I speak English" - "I'm an Indian, but speak Creole" : Kreolin konstituoiminen Nicaraguan Atlantin rannikolla1 0 0 1 0 1 3 3 9 13 21 15 67
"Ich fand die Verbkonjugation gar nicht so schlimm!" : Die mündliche Sprachkompetenz finnischer Deutschlernender unter dem Aspekt der grammatischen Korrektheit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"If my daughter runs away, I will drink poison" – (In)dividual honour and the gendered nature of child marriage in southern Rajasthan, India0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 24 77
"Ihan niinku se nyt paranis että istutaan alas ja mietitään" : eksistentiaalis-fenomenologinen tutkielma venäläistaustaisten nuorten kokemuksista lastensuojeluasiakkuudestaan2 2 8 2 0 0 0 0 2 5 4 2 27
"Ihan perhe vaan" -Lesboperheissä elävien nuorten perhekäsityksiä3 6 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 15
"Ihan tavallista arkee" : Työn ja koulutuksen ulkopuoleisten nuorten toimijuudesta ja toimintavalmiuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ihana kun meillä on tällainen koti" : Kodikkuuden käsite ja mielipaikkakokemus sisustussuunnittelijan suunnittelemassa ympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ihminen alastomimmillaan" : diskurssianalyyttinen tarkastelu mielenterveyshäiriöistä naistenlehdissä1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
"Ihmisen arvo on abstraktia, siis käytän partitiivi" : Tutkimus edistyneiden suomi toisena kielenä -opiskelijoiden predikatiivin käytöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 34 8 56
"Ihoamyötäileväthaalarit ja rauhanmarssilaiset" Huomioita ylioppilasaineiden kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ikäihmiselläkin on oikeus vielä oppia uutta, kasvaa" : Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ilman yhtiöö meittii ei olis." : Näkökulmia Kymi-yhtiöläisyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ilmarin ja Jalmarin" parisuhde avioliittoa määrittelemässä : Avioliiton asema eduskunnan parisuhdelakikeskustelussa1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 8
"Ilomielin valmiina palvelemaan, kun kutsuvi syntymämaani" Tutkimus siitä kuinka Lotta Svärd -järjestön keskusjohtokunta ohjasi pikkulottatoimintaa2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 6
"Ils virent une île" : Henkilöhahmon rakentumisen ehdot Georges Perecin pienoisromaanissa Les Choses, une histoire des années soixante0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"In Agriculture, Learn from Dazhai" : Environmental discourses in a Mao-era mass campaign0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"In and out" : Segmentary gang politics in Los Angeles2 3 5 0 0 1 3 0 0 3 1 3 21
"In and out" : segmentary gang politics in Los Angeles2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 8
"In everyone's best intrest?" : kinship discourses surrounding adoption in Finland1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 6
"In many cultures it is impolite to be silent in conversation situations" : Culture and reality in English textbooks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ingen bryr sig ändå ..." : En utredning om drop-outs' och skolpersonals syn på stödprocesserna i dagens skolsamfund3 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 11
"Inte är det acceptabelt, MEN..." : En studie om unga kvinnors uppfattningar om kvinnors våld1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
"Inte är det här med självbestämmande lätt"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Intressant det här kuratorarbetet" tänkte jag då! : Utmanande individuella möten i skolkuratorns vardag0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Island Nation Seeks Calmer Currents and Shining Stars" : Immigration Discourse in the British Press during the General Election of 201031 31 16 25 14 20 8 7 16 10 17 4 199
"Isn't Japan Wonderful!" : Constructing Japaneseness in the Variety Television Series Wafu Sohonke0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Isä, joka on homo" : homomiehen perhe ja vanhemmuus5 3 3 2 4 0 0 0 10 20 3 0 50
"Isä, joka on homo": homomiehen perhe ja vanhemmuus2 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 12
"Isänmaan ja äitinkielen rakastaja". Talonpoika Antti Puhakan kansallisuuskäsitys 1850 - 1870-luvulla2 2 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 13
"It looks like we got to do this all over again" : The Notion of the Circle in Thomas King's Green Grass, Running Water0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"It's a nice wishing list" : Teachers and the Language Policy : Perspectives on English-medium teaching at the Unviersity of Helsinki22 19 5 26 12 6 2 5 6 17 8 6 134
"Ite pitää keksii se juttu" : Tutkimus kuvataidekasvatuksen ja kasvatettavan kohtaamisesta9 6 5 3 1 2 1 2 3 0 3 2 37
"Ja kun itse oikein innostuu omaa työtä kehittämään, aina sen joku muukin huomaa" : Työn voimavara- ja kuormitustekijöiden tarkastelua eläytymismenetelmätarinoiden valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ja lauluin käymme me taistelohon, jalo suuri on tehtävä meillä." : Työväen laulukirjan esittämä kuva työläisistä, työväenaatteesta ja yhteiskunnasta vuosina 1900-19170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ja mikä on sen turvallisempaa kuin normaali perhe?" – eduskunnan konservatiivinen perhekeskustelu vuoden 2002 hedelmöityshoitolakiesityksestä3 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 9
"Ja ne vuoden -96 rahat on saatu" : Jouset ja jousiverot Lapin pogostain alueella vuoteen 15970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ja rock'n'roll on cool juttu." Englanninkielisiä ilmauksia suomen- ja saksankielisissä nuortenlehdissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ja se hauskin oli att jag lura pappa" : En studie i samspelet mellan tvåspråkighet, kodväxling och känslospråk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ja yksin ei kukaan jaksa" - Maahanmuuttajien kokemuksia sosiaalisesta tuesta ja sosiaalisista suhteista sopeutumisessaan ja elämässään Suomessa2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 9
"Jag kan inte tänka mig ett liv utan symöte" : Den Sjöblomska släktens minnesbilder om dess tradition; syjuntan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jag skäms – jag är alltid bara ensam. Ensamhet är ett stigma." : Högskolestuderandes berättelser om ensamhet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jag är socialbyrån" : Om stödresurser för att upprätthålla och utveckla expertisen i socialt arbete i små kommuner9 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 17
"Jag är van vid det här livet" : Folkpensionärers upplevda sociala och ekonomiska trygghet ur ett livsloppsperspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jalankulkija kävi sairaalassa, mutta selvisi lievin kolhuin." Maakuntalehti Etelä-Saimaan kielen tarkastelua kielenhuollon näkökulmasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jeesus on annettu alttiiksi meidän rikkomustemme tähden" : Jesaja 53 ja Jeesuksen kuoleman merkitys Roomalaiskirjeessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Joko päästään tabuttaa?" : Vertaisvuorovaikutusta teknologian ympärillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Joku intohimo pitää olla" : Oppimisen iloa koulun arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Joku, ei jokin." : Digitaalinen aktivismi eläinoikeusliikkeessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Joo, asioista saa ja pitää olla erimieltä, mut..." Kohteliaisuus ja erimielisyyden ilmaiseminen nuorten keskustelufoorumissa Internetissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos ei auta niin ei suakaan niinku auteta." : Oppilaiden tulkintoja ja ajatuksia oikeudenmukaisesta toiminnasta sadussa Kana Karoliina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos heti lataa kaiken ja osoittaa sormella, ei ne nuoret tule mukaan." : Järjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa nuorten ruokatottumuksiin.17 18 18 14 15 7 0 6 4 19 19 7 144
"Jos hän olisi ollut kuten me muut" : Oppilaiden moninaisuus yläkoulun vertaissuhteiden haasteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos Luoja suo, jumalat auttavat - ja rahat riittää." Santerían, rahan ja moraalin kytköksistä nyky-Kuubassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos menetämme arktisen alueen, menetämme koko maapallon" : Arktisen alueen kehystäminen mediassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos ne ei opi koskaan tai no ihminenhän oppii uusia asioita joka päivä niin siinähän on semmonen mahollisuus" : Tutkimus erityistä tukea tarvitseviksi nimettyjen oppilaiden puheessa rakentuvista koulunkäynnin merkityksistä ja subjektiviteeteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos on ollut sairaana ja ei oo voinut mennä töihin, se on ihan itkun paikka ollut" : Laadullinen tapaustutkimus kolmen kehitysvammaisen naisen elämänlaadusta ja onnellisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos saisin miljoonan." Arvojen peilautuminen koululaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos sä nautit itse opettamisesta ja susta on kiva tulla aamuisin töihin, niin sit sä jaksat ne kääntöpuoletkin tässä" : noviisiopettajaa kannattelevat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos väsyn ja näännyn, luo ystävän käännyn" : Ystävyys Siionin virsissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos äiti ei tuliskaan takas" : Päihdeperheen lapsen turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksia läheisissä ihmissuhteissaan1 2 1 0 4 0 2 0 3 2 4 1 20
"Jossei ne osaa sitä, niille pitää opettaa." : Opettajien käsityksiä tulevaisuuden osaamisesta ja sen edistämisestä koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jotta mekin tiedettäis" : Lasten tietoisuus globaaleista kysymyksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jottei työ ala tuntua merkityksettömältä" : strategian tunteminen ja yhteys työtyytyväisyyteen palvelualan yrityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Julia on todellinen kaunotar" : Asennoituminen muihin ihmisiin Alzheimerin tautiin sairastuneen henkilön päiväkirjateksteissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jumala oli jo täällä" : George E. Tinkerin jälkikoloniaalisen intiaaniteologian paradigmaattiset rakenteet16 15 11 8 11 7 3 6 17 16 12 30 152
"Jumala on nyt läsnä" : Tapaustutkimus hengellisen musiikin merkityksestä ja vaikutuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jumalaisen kaunis vai säkenöivän sukkela vai enkelimäisen hyvä?" : Ihanneihmisyyden rakentuminen L. M. Montgomeryn kirjoissa Annan nuoruusvuodet ja Anna ystävämme0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Juntturaniska" vai "isäntyttö"? : Nuorten ja heidän vanhempiensa väliset suhteet 1920-2010-luvuilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Just se oivaltaminen ja ihana jonkun asian löytäminen. Se on vähä ku kävis sienessä tai kalastamassa tai löytää golfpalloja metsässä." : Avoimien ongelmatehtävien hyödyntäminen alakoulun matematiikan opetuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jälleen liehuu osaston lippu..." : juhlaperinteen muutos ja jatkuvuus strojotradin matkalla Venäjällä kesällä 20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jännittää et siitä jää kiinni, että ei osaa niitä asioita" : Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikka-ahdistus ja matemaattinen identiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaaosta se elo on, mutta syystä tai toisesta me äidit olemme tämän valinnan tehneet". Äitiyspuhe Vauva ja leikki-ikä -verkkolehden keskustelupalstalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki ei oo ilmasta ja – on se aika rankkaa se – aikuisten elämä" : Tapaustutkimus kuudesluokkalaisten työelämätaitojen oppimiskokemuksista Yrityskylässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki lähtee siitä, et ihmisillä on hyviä, itselleen sopivia, itseään kehittäviä työtehtäviä" : Käsityksiä osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista asiantuntijatyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki naiset onneksi tietävät, että hyvässä seurassa herkut eivät lihota" : Laadullinen tutkimus naisten perjantaiherkuttelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki on hyvin, kunnes ryhdyt puhumaan ilmastonmuutoksesta." : Analyysi Suomessa ja Espanjassa työskentelevien ilmakehätieteilijöiden sosiaalisen median käytöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki sitä kattoo" Ally McBeal-televisiosarja nuorten naisten muoti-ilmiönä1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
"Kaikki tahtoivat aina välttämättä puhella syödessään." : Ruokailutilanteet ja ruokarutiinit Tove Janssonin muumikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikkialla läsnä oleva Lontoon Secret Service" : Secret Intelligence Service ja Suomi 1918-19410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikkihan siitä maksavat" : seksin ostaminen prostituution asiakkaiden verkkokeskusteluissa1 2 1 0 1 0 0 4 8 3 15 1 36
"Kakofonian suurkatselmus" : Luokanopettajien näkemyksiä yhteismusisoinnista opetusmenetelmänä musiikkitunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"kaks tikkaria ja yks tupla". Aloituksia palvelutilanteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaksi kieltä, kaksi mieltä" : Diskurssianalyyttinen tutkimus identiteettien rakentumisesta koulukielikeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
"Kamppailu asumisesta" : Helsingin asuntopula 1950-luvulta 1970-luvulle politiikkana, kokemuksena ja muistina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kan du upprepa?" : Vårdpersonals användning av reparation för att nå samförstånd med personer med demens0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kannatan tuulivoimaa, mutta en omalle takapihalleni" : Asukkaiden asennoitumisesta tuulipuistohankkeisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kansallinen elokuva pelastettava": Elokuvapoliittinen keskustelu kotimaisen elokuvan tukemisesta itsenäisyyden ajalla1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 7
"Kapinalliset Jumalaa vastaan, ihmiskunnan viholliset" : Englantilaiset noituususkomukset ja Jaakko Stuartin vaikutus niihin 1584-16250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kappaleen matkaa jotain hyvää" - Lastensuojelun viikonloppuperhesijoitus avohuollon sosiaalityöntekijän näkökulmasta2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5
"Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat" - uskonnollisen kuvakielen luontosymboliikka viikkolehdissä Päivämies, Ristin Voitto ja Kotimaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Katso, hän tulee" : Vanhan testamentin käyttö Illmestyskirjan Kristus-näyssä 1. luvun jakeissa 7 – 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Katsokaa Espanjaa!" : Isänmaallisen kansanliikkeen suhtautuminen Espanjan sisällissotaan2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
"Kauhea kossukesä" : Alaikäiset alkoholinkäyttäjät sanomalehdessä1 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 9
"Kaukana kotoa kanssasi" : Transnationaalisia näkökulmia emigranttikirjailija Vera Bulitšin tuotantoon ja toimintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaura, siinä on positiivinen lataus!" : Kuluttajien näkemyksiä ruokavalinnoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kengät kummajaisesta, kahdet kauheuksista". Groteski ja metafiktiivisyys syväläisten ja jumalan rakentumisessa Pasi Ilmari Jääskeläisen teoksessa Sielut kulkevat sateessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kerran ku äiti": kuulijan tietämyksen huomiointi 5-vuotiaiden kertomusten rakentamisessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kerta kiellon päälle" - suomalaisen viittomakielen negaatio.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kieltä voi aina välillä näyttää": semanttinen analyysi esikouluikäisten lasten sanoille antamista määritelmistä ja niissä esiintyvistä sukupuolieroista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kill me or protect me": International rhetoric against war rape, and assumptions on women in war rape prevention1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 5
"Kill me or protect me": International rhetoric against war rape, and assumptions on women in war rape prevention1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
"Kirjailijoiden tapaus" Venäjällä vuonna 19979 9 10 7 2 5 8 9 16 15 4 10 104
"Kirkon sanoma on Jumala ja ihminen" : Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen suhde mediaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kirveellä päähän, meisselillä silmään". Rikoslehtien kielelliset vaikuttamiskeinot.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kiusallinen hiljaisuus" : Keskustelutauot ja puhujien keinot selvitä niistä kasvokkaiskeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kiva tulla töihin" - Tutkimus työntekijöiden työtyytyväisyydestä ja sitoutuneisuudesta suomalaisessa myyntiorganisaatiossa4 3 0 2 2 0 1 1 0 2 3 3 21
"Kivassa seurassa mun mielest ruokaki maistuu paremmalta ku sillee, et jos söis yksin." : Seitsemäsluokkalaisten näkemyksiä ja kokemuksia yhdessä syömisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Knapita nut poika housus ettei kukko näjy." Kana ja kukko suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koen vääryyttä kokeneeni tapaturma-asiassa." Oikeutusperustelujen, asiantuntijatiedon ja maallikkotiedon kamppailu työtapaturmavakuutuksen muutoksenhaussa79 63 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
"Kokonainen elämä on ihmisen pyhin oikeus" : Rolf Lagerborgin seksuaaliradikalismi ja ylempien yhteiskuntaryhmien keskinäiset esiaviolliset suhteet 1900-luvun alun Suomessa.3 0 0 3 2 0 0 0 0 3 7 0 18
"Kommentoikaa, vastatkaa, kertokaa kantanne!" Sähköpostikeskustelun analyysia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kommunismi uhkaa maatamme." Kommunisminvastainen porvarillinen aktivismi ja järjestötoiminta Suomessa 1950-19683 2 0 0 3 0 0 1 0 1 1 2 13
"Kommunismin myrkky kitkettävä!" Työväenjärjestöjen lakkauttamiset Oulun läänissä 1929-19332 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 8
"Kompisar kommer och går men vännerna påstår." : grammatiska och lexikala avvikelser från deskriptiva målspråksnormer i studentexamensuppsatser i A-svenska 1994 och 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Konepistooleilla kiviä vastaan" : Ensimmäinen intifada suomalaisten päivälehtien uutisoinnissa 1987-19880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Korkeaa", "matalaa" ja "syvää" merkitsevät adjektiivit suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Korkeasaaren paviaanit jo tiistaina yleisön nähtävillä" : Mediakohu keskusteluna eläinten oikeuksista1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 2 0 8
"Koska eihän ne asiat oo mitä ne on, vaan miltä ne kuulostaa ja miltä ne näyttää." : Vuorovaikutuksen merkitys työn mielekkyydelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koska jos sitä iloa ei ois saanu, ni tuskinpa oisin liikuntaa harrastanu" : Kolmen aktiivisesti liikkuvan nuoren aikuisen liikunnallinen polku ja sen rakentuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koska kansalaisuus on koko ajan olemassa" : Opettajien näkemyksiä kansalaisuudesta ja kansalaiskasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koska sitä ollaan täällä sen takia ja se vaan on, eikä sitä unohdeta." : Jugoslavia-taustaisten nuorten historiatietoisuus ja etniset suhteet Suomessa 2010-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koti ilman äitiä on kylmä ja iloton paikka" Äitiyden representaatiot 1920-luvun Suomen Naisessa ja Toverittaressa6 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 14
"Koti on tärkeä, mutta ihmiset siellä tärkeämpiä" : Koti ja paikkaan kuuluminen 9.-luokkalaisten silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koulu on kälystä, koska on tyhmiä aineita": argumentointi seitsemäsluokkalaisten ja abiturienttien mielipidekirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koulussa sai hengailla kavereiden kanssa" : Lievästi kehitysvammaisten nuorten aikuisten koulupolun integratiivisuuden asteet ja sosiaaliset suhteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koulutus ei mene koskaan hukkaan": Nuorisotyöttömyyden diskurssit aluelehdissä3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 8
"Kristus lähetti minut evankeliumia julistamaan" : Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen vuosien 1959-1961 suviseurojen radiosaarnojen sisältö ja retoriikka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ku käet ristiin laitetaan nii joku pittää miusta huolen" : Uskonnollisuuden merkitys vapautuneille naisvangeille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuin uisi vastavirtaan" - sosiaalitoimen asiakkaan elämänhallinnan tarkastelua1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4
"Kuka hullu nyt tekee eläkkeellä töitä, jos ei ole pakko" : Kaupan alan työntekijöiden työssä jatkaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuka tappo eiliset pennut?" Vakuutussanaston muodostusta ja semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuka uuno tän on duunannu?" Suomalaisten etunimien appellatiivistuminen slangisanastossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kullervot" : Herttoniemen asuntolassa majailleiden miesten sosiaalinen tilanne2 3 5 4 2 3 4 12 3 3 7 2 50
"Kumman kaa olisit mielummin" : Tapaustutkimus hyvän tai huonon opettajan representaatiosta tv-komediasarjassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kumottaa sininen tunturi": huomioita Samuli Paulaharjun murresanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kumpa koulu olisi aina tällaista!" : Suhtautuminen matematiikkaa kohtaan tiedekerhossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun ei edes aakkosia tiedä täst asiast oikeestaan" : Vanhempien käsityksiä kolmiportaisesta tuesta varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun elämän eteen nousi seinä" Syöpään sairastuneiden käsityksiä sairaudesta, elämästa ja kuolemasta 1990-luvun aikakauslehtien haastattelujen valossa3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 9
"Kun johtaa, on löydettävä se oma tapa tehdä sitä" : Narratiivinen analyysi esimiesidentiteeteistä asiantuntijaorganisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun kirjaa lukee, sitä ei voi päästää käsistään!" : Vinskin kirja-arvosteluiden johdattelemina poikien lukuinnon alkulähteille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun Matti asustaa kukkarossa, on pakasteseiti viisas valinta." : Taloudellisuus keittokirjoissa ennen ja nyt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun on asiaa, niin jutellaan" : Kansallisen tason puolueiden ja europarlamentaarikkojen välinen politiikan koordinointi Suomessa1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 6
"Kun tullaan kotiin, pystytään sulattamaan se kahden kulttuurin ero." : Suomalais-turkkilaisten perheiden arki ja sosiaaliset verkostot kolmannessa tilassa1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 8
"Kuningas vain itkee ja suree…" : Sururituaalien ja itkemisen merkitys sekä sukupuolisuus Raamatun teksteissä ja antiikin kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kunnon hyvä, ja e helt messis!" Kielten vaihtelua suomenruotsalaisessa WhatsApp-keskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuolemaa ei voi paeta" : 11-vuotiaiden lasten käsityksiä kuolemasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuorotoiminta on sielun ravintoa" : Vanajan nuorisokuorossa kasvaneiden oppimiskokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuten miehet tekee" : Monitaitoisuus, avain miesten arjen hallintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuva, joka katsoo minua" : Ikonin vastavuoroinen katse ja nähdyksi tuleminen ikonimaalarien kertomana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuvaelmia Suomen maakunnista" julkaisun ja nykysuomen yhteisten sanojen merkitysten eroavuuksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyl joka mimmist voi tulla kui hyvä vaan" : Dialoginen analyysi sukupuolisuudesta skeittaamaan oppimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyl me aika landella ollaan" : Haastattelututkimus pääkaupunkiseudun lähikuntien haja-asutusalueille muuttaneista nuorista perheistä2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
"Kyl mä varmaan kohta ymmärrän." : Asunnon suunnittelu -opetusohjelma oppilaiden ajattelun ja oppimisen haastajana peruskoulun kotitalousopetuksessa16 16 17 17 21 15 7 15 20 25 42 15 226
"Kyl mä vähän notkeampaa ruumista lähtisin hakemaan sieltä" : Tutkimus ulkomailla terveyskylpylöissä käyvistä ihmisistä ja heidän matkalle lähtönsä syistä1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
"Kyl sen haluis tehä silleen paremmin" : Systeeminen tarkastelu sairaanhoitajaopiskelijoiden työharjoitteluohjauksesta ja sen kehittämiskohteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllä aina on tervetullutta semmonen, et jos voidaan ottaa ihan ihmisenä" : tutkimus skitsofreniaa sairastavan kokemasta stigmasta1 1 12 3 1 3 1 2 5 4 7 1 41
"Kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon" : Suomen ja Viron poliittiset suhteet keväästä 1988 diplomaattisuhteiden solmimiseen elokuussa 19910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllä mä kykenen opettamaan sitä kuvista" : Luokanopettajaopiskelijoiden pystyvyyskokemukset ja niiden taustatekijät kuvataiteen opettamisesta alakoulu kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllä mä tiedän miten se tehdään": Ryhmien välisen eron tekeminen ja sen tavoitteet eräässä suomalaisessa työyhteisössä2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
"Kyllä mää piän itteäni täytenä oululaisena." Oululaisnuorten puhekielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllä opettajalla on muutakin elämää kuin opettaminen." : Lifestyle-bloggaaminen ja opettajuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllähän meikäläinen tän ymmärtää, mut": kehitysvammaisten luetun ymmärtämisestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllähän täällä tehdään kaikenlaista laidasta laitaan..." : Nuorten työpajatoiminta ja oppiminen työpajoilla työharjoittelijoiden kokemana20 18 4 15 9 1 10 9 17 17 8 9 137
"Kymmeneksi minuutiksi ehtii kyllä pysähtymään." : Vuorovaikutuksen voimavarana HYP-malli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kynäilijät ja kallionporaajat" Ydinvoima-aiheisen keskustelun rakentuminen Loviisan paikallislehdissä1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 7
"Kyseessä ei ole haltuunotto vaan yhteenliittymä": Yrityskaupan mediajulkisuus viestinnän kaksoisfunktion teorian mukaisesti analysoituna3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
"Kysymys on ennen kaikkea poliittinen!" : Suomi-Neuvostoliitto-Seuran toiminta venäjän kielen opetuksen ja opiskelun lisäämiseksi Suomessa vuosina 1944-19700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Käytös ihmisen kaunistaa" : Pyhä suomalaisessa romanikulttuurissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Köyhyydestä ei puhuttu, sitä vaan elettiin." : Köyhyyden kokemus ja selviytyminen 1930-luvun pulan oloissa Suomen maaseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Köyhäinapua vai ammatillista toimintaa?" : Vanhusten ja sosiaalityöntekijöiden kokemuksia iäkkäiden sosiaalipalveluista3 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 9
"Köyhän kiky?" : Diskurssianalyysi yhteisöruokailuja ja hyvinvointivaltiota koskevista verkkokeskusteluista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"La danza che cura" : Dancers' Perceptions of Southern Italian Tarantella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lahti siellä, lahti täällä" : Sodan ja markkinatalouden rinnastumisen tematiikka Arto Salmisen romaanissa Lahti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Laihaa ihmistä" merkitsevät sanat suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lappi pakeni, lanta sakeni"? Inarin paikannimien suomalaistumisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lapsen hankinta on tuonut vahvan kokemuksen elämän merkityksellisyydestä" : Sateenkaariperheiden vanhempien perheytymisprosessit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lapsen on parempi siellä missä rakkautta on" : Narratiivinen analyysi adoption merkityksestä2 9 3 1 1 3 1 1 1 3 0 2 27
"Lapset on jotenkin aidosti tosi suvaitsevia" : Opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksiä moninaisuudesta koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lapsi, vanhemmat ja opettaja, kaikki näkevät sen kokonaisuuden paremmin" : Opettajien kokemuksia Iloisen oppimisen talon toimivuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Laskeudumme kuin tuonelaan" : raamatulliset metaforat Eino Hosian romaanissa Tuliholvin alla 19400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Laskin haudallesi tänään sydänveren värisiä ruusuja" : Suru nuorten leskien blogeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lastu on hyvä juttu" : Jälkihuoltonuorten kokemuksia siirtymävaiheista heidän muuttaessaan lastun tukiasuntoon ja sieltä pois1 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 0 9
"Legendat eivät ole kuolleet." Sanomalehden ja television automainosten semanttis-pragmaattista vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lensinkö minä hienosti?" "Lensit aivan upeasti!" : Innostamisen tutkimus päiväkodin esiopetusryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lever du i Ankdammen?" Finländare och Finlands minoriteter i A-svenska gymnasieläroböcker0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Liian vähän Suomea, liian paljon maailmaa” : Tarja Halosen ja Sauli Niinistön ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjat lehdistön näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Liikkuva ylipainoinen on parempi kuin liikkumaton laiha" : Liikuntaintervention vastaanoton laadullinen arviointi vähän liikkuvien nuorten haastatteluista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lipun juureen!" : Suomen lippu toteemina nuoressa tasavallassa2 2 4 2 1 0 0 1 1 2 3 2 20
"Litrasev viinapulloj ja séittemätóista kalijjaa" : Diftongin reduktio ja geminaatio erään pyhäjärvisistä nuorista koostuvan ryhmän puhekielessä9 2 6 4 14 1 16 13 1 18 16 5 105
"Livet är så kort att man inte har tid att ta det lugnt" : En kvalitativ studie om finlandssvenska ungdomars vardag i Helsingfors : Ett kosmopolitiskt perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Logiikkaa, sääntöjä ja järjenkäyttöä" : Helsingin yliopiston ensimmäisen vuoden matematiikan opiskelijoiden käsityksiä matematiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Loistavilla dioilla höystettyjä dynaamisia kokonaisuuksia" : Erinomainen yliopisto-opetus opiskelijoiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Loppujen lopuksi, ei kukaan ole paljon toistaan kummempi" : Sosiaalityöntekijöiden asenteet huono-osaisuutta kohtaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lopuksi voitte vapaasti kertoa elämästänne..." - kotona asuvat yli 75-vuotiaat kertovat2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6
"Luoduista läheisin ja rakkain" : Ihminen Jumalan rakkauden kohteena Filon Aleksandrialaisen ajattelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Luokaamme maailmanlaajuinen anti-imperialistinen salaliitto" : retorinen analyysi Hugo Chávezin puheiden yleisöistä3 5 4 6 1 2 3 1 2 4 2 1 34
"Luottamus ei siedä tulkintoja" : Greimasilainen tulkinta Sonera-jupakan uutisoinnista viidessä puolue- ja talouslehdessä1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
"Luova tuottaminen on sitä, että annetaan mahdollisuus omaan keksimiseen ja säveltämiseen" : Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä luovan tuottamisen opettamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lusikan väristä riippumatta" : Koulutuksellinen eriarvoisuus verkkokeskustelujen kertomuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Luulin itseäni onnelliseksi" : Mentaalimuutosmuotin rakenne ja käyttö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lydia lykki lujasti Hämeenlinnan ladulla" : Naisiin ja miehiin viittaaminen Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikoissa vuosina 1950-20100 0 0 52 62 19 14 13 29 21 20 14 244
"Maailma ei parane asioita piilottelemalla" : Sananvapauden perustelut verkon kansalaiskeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Maailma joka luhistui" (HS 16.9.2001) - katastrofijournalismi tarinan ja myyttien valossa7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11
"Maakuopissa höyryää runonjalat, valtateillä etenee projektit". Hectorin, Ismo Alangon, Martti Syrjän ja A. W. Yrjänän laulutekstien runomuodon analyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mamma, var ska jag sova i natt?": Dilemmat arbetsliv - familjeliv. Finnairs kabinpersonal i fokus1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
"Mansikan makuinen elämäni" - Keravalaisnuorten ajatuksia ja odotuksia hyvästä elämästä0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
"March from the Age of Imitation to the Age of Creation" : Musical Representations of Japan in the Work and Thought of Shinkō Sakkyokuka Renmei, 1930-19400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Matematiikka on kaikessa tavalla tai toisella" : Käsityksiä matematiikasta matematiikkaa ja biologiaa integroivassa tiedekerhossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Matikka on kuitenkin tulevaisuuden kannalta tosi tärkeetä ja sillai" : Tapaustutkimus erään viidennen luokan oppilaiden matemaattisista identiteeteistä ja niihin vaikuttaneista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Me ei pärjätä yksin, eikä tarviikkaan. Onneksi!" : Tulkitseva fenomenologinen analyysi lastenpsykiatrisen yksikön hoitohenkilökunnan kokemuksista turvaistavasta hoitomenetelmästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Me emme ole kirkkoa politisoimassa" : Keskustapuolue ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous vuosina 1970-19776 3 3 4 2 0 8 10 9 13 14 7 79
"Me joudutaan yleistämään ihmisyyden monimuotoisuutta" : Palvelumuotoilijoiden ihmiskäsitys sosiaalisten representaatioiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Me ollaa niin lähel mut sit ei kuitenkaan tajuu sitä" : Viidesluokkalaisten ratkaisuja avoimeen ongelmanratkaisutehtävään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Me systeeminä tuotetaan eriarvoisuutta" : Miten uusliberalismi tuottaa erityispedagogiikan kautta syrjäytyneitä ja kuuliaisia kansalaisia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mehän ei olla kukaan pelkkää työvoimaa…" : Uusliberalistinen hallinta kotoutumiskoulutuksessa työskentelevien kouluttajien kertomuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mehän siinä asiamme esitämme ja he tekevät nää päätökset" - MCD-analyysilla sosiaalitoimiston päihdetyön jäljillä3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11
"Meille on opetettu, että kaikkea pitäisi kokeilla":Normaalisuus rikoskäyttäytymisen perustelutapana 15 - 16-vuotiailla nuorilla1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
"Meillä on luonnonkristinusko!" : Saamelainen luonnonteologia Tore Johnsenin ajattelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Meitä uhkaa nälänhätä" : Kansanhuoltajat ja talven 1941–1942 leipäviljakriisi1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 7
"Men viktigaste är att våga!" : Studenternas självbedömning av sina språkkunskaper och sin språkinlärning av det finlandssvenska teckenspråket0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Metsästys on luonnollinen asia" : Suomalaisten hirvenmetsästäjien suhde riistaan ja yhteiskuntaan 1900-luvulta 2000-luvulle4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 10
"Metsästä mä löysin voimaa." : Tapaustutkimus luonnon merkityksestä maahanmuuttajan hyvinvoinnille ja kotoutumiselle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mie tien mikä sovas pittää". Pitää-verbin modaalisuudesta Tuntemattomassa sotilaassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mielessä häämötti punainen mekko" : Laihduttaminen, pukeutuminen ja sukupuoli Painonvartijat-yrityksen menestystarinoissa2 0 0 3 5 4 0 2 3 4 0 0 23
"Mies havahtui kuin koira, jonka uneen ui outo tuoksu." Reijo Mäen, Mauri Sariolan, Leena Lehtolaisen ja Eeva Tenhusen dekkareiden kuin-vertausten tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikset sä nyt sano mitään?" : Arat ja ujot lapset päiväkodissa ja koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Miksi lehmät pitää tappaa?" : Etnografinen tutkimus 2000-luvun alun huumemarkkinoista Helsingissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Miksi tätä on pakko opiskella?" : Lukion ruotsinopettajien ajatuksia ja kokemuksia ruotsin kielestä ja sen opettamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikä ihana kuva: isä, äiti ja lapset Herran työssä" : Lähetystyöntekijöiden perhe-elämä Kiinassa 1910- ja 1920-luvuilla14 20 24 2 11 6 16 17 11 14 11 8 154
"Mikä ihmeen mekkala?" Opettajan kysymykset peruskoulun 7. ja lukion 3. luokan oppitunneilla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikä mä oon? Mä en oo Venäjällä venäläinen enkä Suomessa täysin suomalainen" : Kaksikielisten aikuisten ajatuksia kieli-identiteetistään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikä on meidän taistelurintamamme?" : Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeusliike Suomen kirkollisessa lehdistössä vuosina 1963–196810 17 11 3 0 0 0 1 0 13 17 16 88
"Mikä on väkivaltaa, mikä ei": Työntekijöiden tulkintoja nuorten väkivallattomuuden tukemisesta helsinkiläisissä lastensuojelulaitoksissa syksyllä 20021 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4
"Mikä se minulle on?" : Vastakohtaisuus inhimillisen ja ei-inhimillisen välillä Johanna Sinisalon Ennen päivänlaskua ei voi -romaanissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikä se sun systeemis on?" : Luokanopettaja ongelmanratkaisun ohjaajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikä sinun on, meri? Miksi pakenet?" : Ugaritin Jammu ja meri Psalmien kirjassa2 4 2 3 1 10 1 4 3 1 5 13 49
"Mikäs ryssä sinä olet joka suomea puhut?" : Suomensukuiset sotavangit Suomen sotilasviranomaisten suunnitelmissa ja kotirintaman arjessa vuosina 1941-19442 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3 10
"Mikään ei voita sitä fiilistä, kun koko yhtye on sisällä musiikissa ja kommunikoi." : Yhteissoittaminen ja sen vaikutus sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin soittajien kokemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mimmejä vielä mummoinakin." : Naiserityinen aktivismi Hella & Nyrkki -lehdessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minne matkalle me lähdetään seuraavaksi?" : Tapaustutkimus 4–6-vuotiaiden lasten sitoutuneisuudesta draamakerhotoimintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minua ei voi luokitella yhteen kieleen – olen sateenkaari, joka koostuu useista eri väreistä." : Monikielisten nuorten kielikäsitysten ja kielenkäytön tarkastelua kaksikielisen koulun kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minun kehoni oli väärin, minun haluni oli väärin" : Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan vaikutukset elämään ja seksuaalisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minun pitäisi oikeastaan kertoa jollekulle." : Henkilöhahmoista ja tunteista Anu Kaipaisen romaanissa On neidolla punapaula0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minä haluan nyt kertoa!" Kertomusten vastaanotto ja sukupuoli sekaryhmien keskustelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minä olen näkymättömän Hengen kuva" : Kolmimuotoisen Protennoian (NHK XIII,1) käännös ja intertekstuaalisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minä olen näkymättömän Hengen kuva" Kolmimuotoisen Protennoian (NHK XIII,1) käännös ja intertekstuaalisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minä uskon hyvään elämään." : Nuoret ja elämänkulussa rakentuva toimijuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minäki muistan ku mä olin piäni tyttö" : Opettajan omakohtaiset esimerkit luokkahuonevuorovaikutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minäkin olen täällä löyhkäämässä" : Etnisyyden ja ruumiillisuuden representaatiot Veronica Pimenoffin romaanissa Maa ilman vettä12 9 4 4 6 1 4 8 14 11 9 4 86
"Minäkö äidiksi? Mieluummin surffailen!" Naistenlehtien äitiysaiheisten tekstien arvottavia asenteita.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Missä on mun sammakko?" Neljä- ja puolivuotiaiden lasten sammakkotarinoiden tarkastelua lingvistisesti ja rakenteellisesti.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Missä se raja menee" : Fokusryhmätutkimus opiskelijoiden käsityksistä plagioinnista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Missäs sitä oikein on oltu?" : Sitä on oltu -konstruktion merkitysulottuvuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mistä mä sen voisin tietää miten ne siellä oikeesti ajattelee" : Luokanopettajien käsityksiä matemaattisen ajattelun ilmaisemisesta osana matematiikan opetusta ja arviointia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Miten puolittaa kinkkuvoileipä"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Miten vanhemmat voivat olla näin julmia tyttärilleen?" : Toiseus sukuelinten silpomista käsittelevissä suomalaisissa lehtiartikkeleissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mittaamme mitä arvostamme. Arvostamme mitä mittaamme." : Ympäristö hyvinvointi- ja kehitysmittareissa 1970-20043 1 1 1 0 3 1 0 2 3 3 1 19
"Mitä enemmän opettaa, sitä vähemmän oppii" : Viiden luokanopettajan ajatuksia käänteisestä oppimisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä ihmiselle tapahtuu?" : Psykologinen manipulaatio vaikuttamisen välineenä : Käsiteanalyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä ihmiselle tapahtuu?" Psykologinen manipulaatio vaikuttamisen välineenä.Käsiteanalyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä ja miksi minä oikeasti haluan?" : Opettajaopiskelijoiden motivaatio, persoonallisuus ja uravalintavarmuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä minä voin tehdä?" : Suomalainen katsoja ihmiskaupan vastaisissa kampanjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä mä alan oikeesti syksyllä tekemään?" : Käsityönopettajat uuden opetussuunnitelman kynnyksellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä olisinkaan tehnyt ilman kirjeitäsi, miten jaksanut elää täällä vieraalla maalla?" : Valev Uibopuun kokemuksia pakolaisuudesta Tuuli Reijosen kanssa vuosina 1944 - 1991 käydyn kirjeenvaihdon valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä on se suomes?" : Itsekorjaukset ja sanahaut amerikansuomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä siitä väliä, jos toinen tekee työtä ruumiillaan ja toinen päällään, ajatuksillaan… työ kuin työ." : Työn merkitykset Työmies-lehdessä 1895–18980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä sä oikein tuijotat" : Vuorovaikutusjärjestys yökerhon tanssilattialla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä taide tekee käsityössä?" : Käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi10 2 5 18 3 6 7 3 16 27 27 8 132
"Mitä teen koulun käytyäni loppuun": heikkojen kirjoittajien ajatuksen kielentämisen ongelmia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Modets apostlar" : De kulturella mellanhändernas roll som smakförmedlare1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
"Monesti on tullut ajateltua, että ihana, kamala kakara!" : Huomioidaanko päiväkodissa kansainvälisesti adoptoituun lapseen ja adoptioon liittyviä erityispiirteitä?17 19 18 19 10 17 9 13 35 19 18 11 205
"Moninaisuuden haaste" : Tutkimus Euroopan parlamentin PES-ryhmän ideologisesta yhtenäisyydestä ja äänestyskäyttäytymisestä1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
"Mopolla vai millä?" Disjunktiivisten kysymysten rakenne, käyttö ja vastaanottaminen keskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Muistoissa olen kotona" : Suomalaisten evakkolasten matka lapsuudenkodista kohti tuntematonta54 36 12 18 19 8 22 17 20 15 25 16 262
"Mul ei oo työelämää vaan elämäntyötä" : Kasvatustieteilijöiden ammatti-identiteetit ja matka yrittäjäksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mun mielestä siinä pitäis käydä niin." : Lapset ja fantasiakirjallisuuden herättämä esteettinen tieto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mun on vaan pakko saada se": nuorten aikuisten kokemuksia pakonomaisesta ostamisesta ja sen syistä9 3 2 1 0 6 0 2 1 0 3 1 28
"Munkin luokassa muslimipojat tykkää hengata keskenään ja kantasuomalaiset keskenään." : Opettajien puhetta monikulttuurisuudesta ja monikulttuurisuuskasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Musiikki merkitsee minulle paljon" : Asennetutkimus musiikin opiskelun merkityksellisyydestä peruskoulun 9. luokkalaisille17 21 19 17 8 1 2 12 17 26 19 7 166
"Mut ei tää oo hei midsommarista!" : ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla3 6 7 2 7 3 1 1 6 4 3 7 50
"Mut mikä se sitte on se ongelma?" Keskustelunanalyyttinen tutkimus erään perheterapiaprosessin ongelmanmäärittelyistä ja ongelmien ratkaisuehdotuksista2 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 2 11
"Mut miten me voitais se Lelumuseo tehdä?" : Esiopetusryhmän luova yhteistoiminta päiväkodin pienryhmähetkissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mut se on niinku tavallaa totta siis" - mielipidekeskustelun varaukset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mutta ainakin tässä on tehty jotain!" : Kaupunkipoliittinen hallinta ja kansalaisten toimijuus demokratiapilottihankkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mutta meillä on toivo." : Esikoislestadiolaisten sosialisaatio Rauhan Siteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mutta taitawat otit öljyä astiaans ynnä lampun cansa" - Suomen kielen ottaa-verbi Bibliassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Muutakin kuin äiti" : pukeutumisen muutos imetysaikana äitien kuvaamana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"My heart is open when I'm home": Returnees rebuilding homes and social networks in Prijedor, Bosnia and Herzegovina1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 5
"My heart is open when I'm home": Returnees rebuilding homes and social networks in Prijedor, Bosnia and Herzegovina1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
"Myöhän se luodaan se eettinen arvo tähän meiän arkipäivään." : Varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkemyksiä eettisestä kasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä katson kumpaankin suuntaan" : Puhetta naiseudesta ja mieheydestä vietnamilaisen ja suomalaisen kulttuurin kohdatessa1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
"Mä odotin et se soittais, mut ei se koskaan" - Isättömyys nuorten naisten elämässä4 3 2 1 1 0 2 3 1 0 2 2 21
"Mä oon sellasessa välitilassa" : Tutkimus pääkaupunkiseudun nuorten naisten luokkapositiosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä oon semmonen ihminen, ett mä paranen vanhetessa" : Helsingin opetusviraston työpajanuorten merkittäviä elämänkokemuksia ja tulevaisuudenodotuksia1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
"Mä oon tosi iso kasvattaja" : Valmentaja joukkuevoimistelijan itsetunnon tukijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä saan johtaa koulua sellaseen suuntaan, että opetussuunnitelman henki toteutuisi” -Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtajien näkemyksiä opetussuunnitelman johtamistyöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä tiedän et se ilmiö on siinä, mut mä en nää enkä mä kuule" : Opettajien kokemuksia etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten välisestä rasismista ja kulttuurisista kategorisoinneista alakouluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä tiijän, mut tiedätkö sinä". Viisi- ja seitsemänvuotiaiden helsinkiläislasten puhekielen variaatiosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä toivon että meillä vielä joskus olis` draamaa" -Varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsityksiä draamakasvatuksesta ja sen käytöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä valitsen hänet joka päivä uudestaan" : Laadullinen tapaustutkimus parisuhteessa koetusta onnellisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä varmaan teitittelen enemmän kuin perussuomalainen" : virolaisten maahanmuuttajien näkemyksiä puhuttelusta suomessa ja virossa23 21 19 13 17 9 4 15 20 20 14 12 187
"Mäkään en kyl ihan usko, et..." : Tutkimus selittämisestä alakoulun 3. luokan ympäristötiedon projektissa32 32 9 6 7 5 1 5 7 5 12 10 131
"Människa du är en snäcka i rymden" : En tematisk analys av Kerstin Söderholms lyrik0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mää tekkiin tuota, oikeestaan seleväksi, et misä se kaappi niinku seisoo." Oulun puhekielen sukupuolivariaatiosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Många vågar inte" eller "Inte många vågar" : En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14 31
"Måste Östersundom city byggas?" : Analys av tidningsartiklar åren 2000-2003 om marketplanerna i Östersundom, Sibbo1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 6
"Nainen ja mies, se kertoo jo jotain siitä - vaikka ei se edes kerro" Retorinen näkökulma yliopisto-opiskelijoiden käsityksiin sukupuolesta8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 15
"Naisen käsite liehuu ohitseni" : Kuvakieli ja naisrepresentaatiot Riina Katajavuoren runokokoelmassa "Kuka puhuu"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Naiset ne nussusta nurisee, piiat kyrvän pienouesta" - Naisen seksuaalinen toimijuus suomalaisissa kansanomaisissa uskomuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nato ei ole koskaan epäonnistunut, eikä se tee niin nytkään" : Naton pääsihteereiden puheissa ilmenevät mielikuvat Afganistanin operaatiosta 2001–20063 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 7
"Natolla sä menetät vaan ääniä": Tukahdutettu keskustelu ja torjumisen strategioita eduskuntavaaleissa 20031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
"Naš Aki Kaurismäki" - Vosprijatie kinofil´mov Aki Kaurismäki v Rossii : "Meidän Aki Kaurismäki" - Aki Kaurismäen elokuvien vastaanotto Venäjällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ne sanoo, et ota salaattii tai sit ota perunaa" : Terveellinen ruoka pääkaupunkiseudun 6-luokkalaisten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ne ymmärtää joilla on sama tilanne" : Dementiapotilaiden omaishoitajien kokemuksia vertaistukiryhmien antamasta tuesta4 2 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 15
"Nej, i sanning, ett bättre ställe kunde den unga målaren ej kunnat hamna på." : Önningeby konstnärskoloni och de mångfacetterade sociala nätverkens interaktion0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Neljännen sukupolven" naiset muuttuneen työelämän puristuksessa1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
"Ni sit mä tajusin, et on muitakin kuin minä" : Suomenuskoisten sosiaalinen identiteetti35 18 27 18 16 9 16 11 16 25 16 8 215
"Ni tässähän tapahtu tässä täälä" Afaatikkojen kertomusten analyysiä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nichts tun, das ist so schlimm wie mittun." : Die Verfilmung von Rolf Hochhuths Drama Der Stellvertreter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nierses Klaietsin Rukoukset Saksan kielestä suomennetut" Carl Niclas Keckmanin sanavalinnat rukouksen suomennoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Niin kun uskaltaa tehdä jotain" : Tapaustutkimus luokan rohkeudesta ryhmäytymisen tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Niin luonnollinen osa ihmistä." : Saamelaisnaisten eletty uskonto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Niin todenmukainen kuin mahdollista" : Maisemavalokuva suomalaisessa maantieteessä 1920-luvulta 1960-luvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
"Niitä ei säre koskaan" : Tutkielma hammasproteesin käyttäjistä ja hampaiden hoidon kokemuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Niitä mä en oppinu ikinä" : 8.- ja 9. -luokkalaisten matematiikan oppimisen vaikeuksista22 20 24 37 20 8 10 20 23 20 27 11 242
"Nimellinen korvaus" : sanat jotka sysäsivät liikkeelle kamppailun Suomi-yhtiön omistuksesta ja tekivät siitä mediadraaman2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5
"No e de fibromyalgi de här nog" : En samtalsanalytisk undersökning av säkerhetsgraden i läkarens diagnosbesked0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No en mä löis, mut…" : viihteellistä historiakulttuuria paljon kuluttavien nuorten käsityksiä väkivallan oikeutuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No minkäs sille voi että meillä on niin hyvä maku" : Nuorten naisten kulutustottumuksia internetin keskustelupalstalla2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 13
"No mitä nyt perus: liian sateista, liian ankeeta, liian realistista" : Haastattelututkimus eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin mahdollisuudesta helsinkiläislukiolaisten elokuvakulutuksessa3 0 1 0 0 0 1 1 2 2 5 3 18
"No nyt oj jo minuv vuoro": tyttö- ja sekaluokalla olleiden kolmasluokkalaisten tyttöjen keskustelun piirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No on se kumma ku poikaa ei saa enää nykyjään pojaksi sanoa" – Ironia Nyt-liitteen julkaisemissa KAIKKI MENI -meemeissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No siis ne oppilaat ja niiden terveys on niinku ihan ykkönen." : Luokanopettajien näkemyksiä välituntiliikunnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No yks tavote on tietenki työllistyä." : Helsingin Työttömät Ry:n kouluttajien näkemyksiä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No, suurimmaks osaks sen takii, ku mä en herää" : Ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden näkemykset poissaolojen merkityksestä opiskeluun1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
"Noin urhea tulee ritarin olla ja taistelussa rohkea sekä ylväs" : Bernhard Clairvauxlaisen kirje Uuden ritariuden ylistys ja Rolandin laulu -runo 1100-luvun ritariuden ilmentäjinä30 24 20 14 18 7 5 7 12 22 23 12 194
"Not for me personally, but…" : Players' reactions and thoughts on attempt at inclusiveness in game design0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Not now, later" : The gender perspective of the United Nations on the Cyprus question0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nothing Happens Everyday" : An Ethnographic Study of the Everyday in a Lower Court in Mumbai0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nouskaa Afrikan tyttäret!" Mercy Oduyoyen postkoloniaalinen afrikkalainen feministinen teologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nu har vi deadline hela tiden" : Omvälvningar på mediemarknaden och nyhetsredaktionerna ur några erfarna journalisters perspektiv1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4
"Nuo kuvat eivät koskaan pysähtyneet!" : Eino Ruutsalo maalarin rytmiä etsimässä 1955–19610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nuoruuven Syvän" ja "Kuinka Heikki Tamminen oppi Jumalata tuntemaan ja rakastamaan" -nimisten suomennoksien vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nyt käytetään tätä voidetta" - Kosmetiikkamainosten kielellisiä vaikutuskeinoja eri vuosikymmeninä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nyt mä oon suomalainen ... varmaan" : Nuoret maahanmuuttajat, etnisyys ja rasismi5 2 7 11 1 0 1 2 14 22 20 11 96
"Nyt mä voin syödä ihan mitä vaan!" : Ruokayliherkistyneiden kokemuksia DNRS-ohjelman vaikutuksista arjen ruokailuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nyt raksuttaa!" : Ajattelun taitojen ja oppimaan oppimisen tukeminen ohjaavalla opetustyylillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nähdään molskilla!" : Tapaustutkimus: maahanmuuttajataustaisten painijoiden sosiaaliset suhteet, tasa-arvon kokemukset ja minäkuva suomalaisessa painiseurassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Näin aion viettää kesäni". Virkerakenteista neljäsluokkalaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nälkäpäiväkeräys otti varaslähdön". Fraasit Yleisradion radiouutisissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nämä lähti seikkailemaan vähä" Keskustelu yhteisten mielikuvitusmaailmoiden luomisen ja kokemisen välineenä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Of thy sins shall I wash thee" : Historiebruk och religion i Bioshock Infinite0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oh Please!" : Finnish Translations of Please in Sex and the City0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oikeat häät" : Yksilöllisten elämysten etsintä kollektiivisissa häärituaaleissa1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
"Oikeus oikeuksiin" : Hannah Arendt ja politiikan oikeus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olen aina halunnut asua täällä." : Suomalainen vanha puutalo asumisunelmien kohteena, lohduttajana ja minuuden peilinä 1967–20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olen enemmän alkanut pohtimaan ja sanomaan ääneen mitä ajattelen" : ammatillinen kehittyminen ja yhteisöllinen palaute päiväkodin työtiimeissä108 141 114 106 166 71 32 49 55 57 62 31 992
"Olen paha ja voimakas, kestän kyllä olla yksin." Lyyrinen minä Kauko Röyhkän rocklyriikassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olen parhaimmillani tavallaan aina" : viides- ja kuudesluokkalaisten käsityksiä parhaimmillaan olemisesta ennen ja jälkeen positiivisen pedagogiikan vahvuuskeskeisen intervention0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olen sydämeltäni sielunhoitaja ja kuuntelija" : Sairaalasielunhoitajan haasteet ja mahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olen taas päässyt puikkoihin!" : Diskurssianalyysi yksilön kokemasta työvoimakoulutuksen vaikuttavuudesta2 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 10
"Olin ajatellut, että olisin surkea, mutta ope auttoi ymmärtämään muuta" : Kuudesluokkalaisten ja luokanopettajien käsityksiä itsetunnon kohottamisesta liikuntatunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olipa kerran Tassu-niminen koira" Sanavarat kolmasluokkalaisten toistamiskirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olisi ollut kamalaa, jos tapahtunutta olisi vähätelty" : sosiaalityöntekijöiden ja työyhteisöjen suhtautuminen työssä saatuihin uhkauksiin.5 3 0 2 1 1 0 0 1 1 3 0 17
"Olkapäällä kyyhkynen, vaik et sitä nää" : Juha Tapion laulujen hengelliset ulottuvuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oma entinen on palannut takaisin elämään" : Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin33 15 41 16 17 17 4 14 16 16 10 8 207
"On keskityttävä poliittiseen todellisuuteen, ei sosiaaliseen" - Suomi ja yhteispohjoismaisen linjan horjuminen Etelä-Afrikan kysymyksessä vuosina 1990-19920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"On käsityönä tehty ja on ekologista" : Lähiruokatuottajien näkemyksiä lähiruoan tulevaisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"On ne vaan mukavia nuoria naisia" : Kehuminen suomenkielisessä Whatsapp-ryhmäkeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"On niinku saeppualla pesty meijän suut" : Murre urheilijan julkisuuskuvan rakentajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"On pakko kiusata kun mua kiusataan ekaks" : Lapsihaastattelu kiusaamisesta päiväkodissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"On parempi olla omansa kanssa." : Iäkkäiden omaishoitoperheiden arjen helmiä ja pärjäämisen edellytyksiä1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
"On semmonen tunne, että puristetaan kuin pesusientä, ihan kuivaks." : toimeentulotuen sosiaalityöntekijöiden työssä jaksaminen2 0 1 1 1 1 2 5 2 1 2 0 18
"Onhan tää jokaisen ihmisen perustarve" : Voimauttava vuorovaikutus lähi-ihmisen ohjauksen viitekehyksenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Onko yhteisöllisyydellä väliä?" : identiteettiprosessi ja sosiaalinen pääoma epävarmuuden sietämisen merkityksellisinä elementteinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Only Anthropophagy unites us." Anthropophagy as a Solution for Defining Brazilian National Identity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"ONNETON LAKKO" Helsingin Sanomien palomieslakkokirjoitusten lingvististä analyysiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oolrait, jokainen tyylillään!" : The Functions of oolrait in Finnish Online Forum Discourse0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oon hiphop-lohikäärme, syljen tulta" : Suomiräpin poeettiset ja rytmiset piirteet suhteessa biittiin sekä niiden kehitys 2000-luvun alusta 2010-luvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oonks mä kokeillukkaa mennä ihan blankona sinne?" : Draamakasvatukseen erikoistuneiden noviisiluokanopettajien kokemuksia draaman opettamisesta, haasteista ja merkityksistä alakoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ooppera ei ole etäinen eikä elämälle vieras" : Suomen Kansallisoopperan yleisötyötä kuvaavat diskurssit suomalaisessa lehdistössä 1995 - 20090 22 24 18 74 10 13 23 23 16 20 14 257
"Ootko lukenut meiliä". Sähköpostikeskustelut työpaikkakeskusteluna.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Operaatio susien metsästys" : metafora-analyysi Tshetshenian sodan uutisoinnista Izvestija ja Ogonek lehdissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Opettaja, saaks sanoa?" : Pitkittäistutkimus suomi toisena kielenä -oppilaiden oma-aloitteisesta suomen kielen käytöstä alakoulun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Opettajat ovat valmiita pelastamaan Suomen" : Arvot ja valtasuhteet opettajapuheessa Opettaja-lehdessä vuosina 1994, 2014 ja 20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ota haaste vastaan, hae mukaan meidän jengiin!" : Kielelliset vaikutuskeinot Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koulutusmarkkinoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Otetaan se ihan loman kannalta" : Nähtävyyksien katselu kaupunkimatkailijan velvollisuutena22 15 15 9 22 11 25 11 13 14 22 17 196
"Otetaan se ihan loman kannalta"Nähtävyyksien katselu kaupunkimatkailijan velvollisuutena1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
"Otti oikean sukunimen" : Vuosina 1850-1921 otettujen sukunimien taustat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 593 1345
"Oulun Viikkosanomien" vuosikertojen 1829 - 31 luontosanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Our priorities are healthy families and a healthy nation, the traditional values which we inherited from our forefathers” : Perinteiset arvot venäläisen identiteetin rakentamisprojektissa Venäjän ortodoksisen kirkon ja valtionjohdon puheissa vuosina 2012–20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ovatko miehet Lasaruksen kanssa haudassa?" : Suomen Seurakuntamiesten Liitto 1964–1982 kristillisen miestyön puolustajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ovikello soi, äiti tulee!" : Päivähoidon pienet lapset vuorohoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Paavo Purkka ja Jukka Järkevä" - Pankkimainonta Suomessa yhteiskunnallisen rakennemuutoksen vuosikymmeninä - tapausesimerkkinä Postisäästöpankin mainokset vuosilta 1948-19761 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5
"PAHKI ON HYVÄ SANA" Oululaisnuorten murreasenteet, murteen tiedostaminen ja sen suosiminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pahus, tulipahan taas runot kustantajalta että kolahti". Että paukahti -konstruktion rakenne ja käyttö.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Paljon on kyse myös siitä, miten kiusaamisen hahmottaa." : Koulukiusaamisen hahmottuminen aikakauslehtiartikkeleissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Palkkaisivat lisää puheterapeutteja kun kerta tarvetta on" : Verkkokeskustelijoiden käsityksiä puheterapiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pari frendii naapurissa": Tukiperhe itsenäistyvän nuoren rinnalla3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 10
"Peppu penkkiin!" : Kasvattajien käsityksiä monimuotoisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Perm and pearls and feather-duster" : 'Othering' in the Obituaries of The Economist0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Persoona työvälineenä" : haaste sosiaalialan asiantuntijuudelle3 1 1 0 1 0 0 2 3 2 3 0 16
"Perus flickor och social queens" : kläder och stil som uttrycksmedel för den egna identiteten bland flickor i årskurs nio69 53 24 17 29 15 11 13 15 27 15 7 295
"Petkutusta ja humbuugia" : Mainonnan sosiologisen kritiikin tarkastelua1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 11
"Philly Joe" Jonesin Jazz-rumpukomppaus : Improvisoitu säestys ja vuorovaikutus kappaleessa 'Blues for Philly Joe'33 17 22 5 5 8 4 12 31 26 19 22 204
"Pienet maat on jätetty Saksan armoille" : Saksan ja Ison-Britannian välinen laivastosopimus Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen valtalehtien uutisoinnissa 19350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pikahissillä kiidettyäni...": yleisimmät lauseenvastikkeet eräiden 7.-luokkalaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pilvien takana on aina kirkas taivas" : Erityisluokanopettajien arki pienryhmäopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pintaa syvemmälle" : Eettinen pohdinta opettajan voimavarana luokanopettajan ja erityisopettajan silmin28 29 20 23 32 10 14 8 17 20 17 19 237
"Pitäis kaikkien ihmisten löytää umami jostain" : Lapsiperheiden kokemuksia Makumestari-kiertueesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pitäjän pienemmissä" esiintyvien Volter Kilvelle ominaisten sanojen johto-opillista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pitää kuitenkin lähentyä sitä vangin roolia, vaikka ite ois toista mieltä" : Diskurssianalyyttinen tutkimus toiseuden rakentumisesta vankilaopetuksessa22 31 25 22 18 9 6 17 20 16 12 12 210
"Pitääkö pohtia miksi joku käyttää?" : Unettomuus ja sen hoito : Apteekkifarmaseuttien näkemyksiä, kokemuksia ja käytäntöjä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pjataja kolonna" – Razvitie ponjatija "pjataja kolonna" v russkojazyčnoj literature i russkojazyčnyh SMI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Politiikka on kirkossa" : Keskustapuolueen kirkkopoliittisten tavoitteiden muotoutuminen vuosina 1966–19780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Poverty Sucks" : nuortensarja Melrose Placen diskurssit ja ideologia1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 6
"Pretty in both languages" : Nimenanto suomalais-amerikkalaisissa perheissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Puhu kieltä, jota määkin tajuun!" Murteiden kohtaaminen Kalle Päätalon Iijoki-sarjan Kallen ja Lainan parisuhteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Puhuja kuulosti mustalta." Kieliasenteet. Tamperelaislukiolaisten arvioita sekä ei-natiivien nuorten suomenkielisestä puheesta että puhujista itsestään.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Puhukaa toisillenne.": matkapuhelinmainosten tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"På tal" om vithet: En diskursanalytisk studie om hur socialarbetare, företrädesvis vita, skapar mening om ras och rasism inom socialt arbete0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Quest for Peace" : Terrorism and Conflict Resolution Amongst Muslims and Christians in Southern Philippines6 2 1 0 0 0 0 1 4 0 1 2 17
"Quien no tiene de inga tiene de mandinga" : Tanssi- ja musiikkiperinne afroperulaisen kulttuurin ja identiteetin rakentajana0 0 0 0 0 0 6 16 7 11 19 7 66
"Race for the Surface" : Competition between Bacteria and Host Cells in Implant Colonization Process0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"RACE FOR THE SURFACE" COMPETITION BETWEEN BACTERIA AND HOST CELLS IN IMPLANT COLONIZATION PROCESS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"RACE FOR THE SURFACE" COMPETITION BETWEEN BACTERIA AND HOST CELLS IN IMPLANT COLONIZATION PROCESS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Race" Conditioning Social Cohesion in the Post-Apartheid Cape Town Neighbourhood0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rackauden Ateria" -kirjan kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Raha ei ollut se ensisijainen, vaan ihan muut..." : Työssä jatkaminen ja eläkkeelle siirtyminen sopimuksellisuuden kehässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Raittiit ja reippaat urheilunuoret": suojaako liikunta päihteiltä? Tutkimus kauhajokisten nuorten harrastamisesta ja päihteiden käytöstä5 3 2 1 2 0 0 1 1 5 2 1 23
"Raportti rappion politiikasta" : Peter Kankkosen kirja Suomettuva Suomi ja sen vastaanotto 1976–19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rasismi on loukkaavaa ja tuomittavaa käytöstä." : Lukiolaisten käsityksiä rasismista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rasvaa valtion vyötäröllä" : Laadullinen sisällönanalyysi elinkeinoelämän etujärjestöjen kuvauksista Suomen julkisesta sektorista ja sen toimijoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Really? She is an abuser?" : A feminist categorical-content analysis on Asia Argento vs. Jimmy Bennet case on Facebook0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Reinikainen och hans vänner" : polisernas sociala bakgrund och sammansättning 1985 och 19951 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 6
"Relationship care" : Seksivälineet suomalaisissa naistenlehdissä 2000-luvun alussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Restoring hope" : Ethnographic study of meanings of faith in the development work of a Finnish faith-based NGO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Riimivirta loputon, taatusti voittamaton, joo!" Suomalaisen rap-lyriikan riimistä ja runomitasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rikoksentekijä on tuomittava vankeuteen elinkaudeksi" : Elinkautinen vankeusrangaistus suomalaisessa seuraamusjärjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rohkeasti vain kokeilemaan" : Tutkimus alakoulun opettajien valmiudesta opettaa ohjelmointia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rohkeutta tarvitaan, röökiä ei ollenkaan" - Tupakanvastaisten mainosten keinoja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Romaani ja liturgia, miksi eivät yhtä nekin?" Tito Collianderin Korståget-romaanin neljännestä osasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rukoilkaa te! Minä en jaksa!" Rukoilu Aku Louhimiehen elokuvissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ruoka olkoon lääkkeesi ja lääke ruokasi" : retoriset vakuuttamisen keinot kasviskeittokirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rupesin työstään NA-ohjelmaa ja ymmärtämään et tää on sairaus" : Toipuvien huumeidenkäyttäjien identiteetin tarinallinen rakentuminen Nimettömät Narkomaanit -vertaistukiyhteisössä1 0 3 2 0 0 0 0 1 1 0 1 9
"Ruumis konetta vastaan" - Intertekstuaalisuus ja interdiskursiivisuus Muutoksen kevään pääkirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ruvettiin jakamaan maapalloa keskenämme" : Helsingin Sanomien kehitysmaauutisointi vuosina 1965–19740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ryysyrannasta Rentun ruusuun": ironia ja intertekstuaalisuus Irwin Goodmanin esittämissä ja Vexi Salmen sanoittamissa lauluteksteissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Saa tehdä sitä mitä rakastaa!" : Muodostelmaluistelijoiden motivaatio ja viihtyminen koululiikunnassa ja muodostelmaluisteluharjoituksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Saako sapattina twiitata? #twaarna" : Twaarnojen ja twaarnaajien analyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Saapuaksein aina takas maahan mämmin" : Käännösstrategioita ja -tendenssejä Hectorin käännöslaulutuotannossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Saattaisi tuottaa ainakin positiivista hyötyä" : Suomen lobotomiat pohjoismaisessa kontekstissa 1930–1970-luvuilla62 25 11 21 31 13 15 18 18 18 15 29 276
"Saisinks mä Sirkkua puhelimeen" - objektin ongelmia puhekielen lauseita ja tilanteita vasten.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sampo mielii yhä Leoniaa." Leonian julkisuuskuva sanomalehdissä vuosina 1998-1999.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sana, palaa musiikkiin." : Musiikki Osip Mandelstamin runojen maailmankuvassa 1908-19250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sanotaan, mitä tehdään ja tehdään, mitä sanotaan" : Asiantuntijoiden kehystyksiä kuluttajien yksityisyyden ja organisatorisen läpinäkyvyyden suhteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Satua se on että sika sukeltaa" - havaintoja urheilusukeltajien kielestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se ei ole kovin hovikelpoinen sairaus" : Fibromyalgiaa sairastavien kertomuksia ja kokemuksia arjesta moniselitteisen ja näkymättömän sairauden kanssa2 2 0 0 1 8 0 0 0 1 1 2 17
"Se ei oo mikään pyhäpäivän juttu" : Nykykansanuskon harjoittajien eletty uskonto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se ei todellakaan ole mikään saippuasarja" : Kotikatu-tv-sarjan verkkokeskustelut fanien tulkintayhteisönä ja neuvottelujen areenana4 3 2 0 3 1 1 6 4 5 8 6 43
"Se ei todellakaan ole mikään saippuasarja" : Kotikatu-tv-sarjan verkkokeskustelut fanien tulkintayhteisönä ja neuvottelujen areenana1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 6
"Se luulo on aina paljon vaikeempaa kuin se tieto” : kokemuksia perinnöllisen sydänsairauden riskistä27 29 15 13 21 12 7 18 15 18 15 8 198
"Se lähtee itsestä se juttu eikä silleen, et on pakko": Nuoret, virkailijat ja aktiivinen työvoimapolitiikka2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 8
"SE MAISTU NIINKU HUNAJA SUUSSA". Meän kielen kehittäjien kieleensä liittämiä mielipiteitä, arvoja ja asenteita.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se ois tosi reiluu" : Vahvuudet lasten arkipuheeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se oli ihan hirveetä." : Kerrottavuus, kasvouhka ja intensifikaatio0 0 10 24 8 6 5 7 9 8 15 8 100
"Se oli kaunista niin kauan kuin sitä kesti" : Subjektiivisen päivähoito-oikeuden diskurssit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se oli napakymppijuttu" - Kumppanina kentällä -hankkeeseen työllistettyjen henkilöiden kokemuksia työttömyydestä ja työllistämisestä1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5
"Se oli pieni maailmanloppu, mutta pakko sen kanssa on elää"Kokemuksia sukupuolitaudeista1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
"Se on aika sellasta pikaruokaa – sisään ja ulos" : Miksi nuoret kaupunkilaiset lukevat 7 Päivää -lehteä?1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
"Se on ihan ehdoton se leipäjono" : selviytymistä köyhyydessä2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
"Se on kaks'kertaa kuussa happening" - tutkimus multippeliskleroosia sairastavien nuorten aikuisten kerhotoiminnasta ja heidän yhteisyyden kokemuksistaan1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
"Se on kuin takki, jota sovittaa päälleen" : sosiaalityöntekijöiden ammattiin hakeutuminen ja ammatissa pysyminen4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 9
"Se on lause, koska sun suusta tuli piste": ensiluokkalaisten lausekäsityksen kehittyminen Vygotskyn teorian mukaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on minun ala ja minun tulevaisuuden kieli" : Joensuun yliopiston venäjän kielen pääaineopiskelijoiden uranvalinta ja sen taustalla olevat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on niin elämänmakuista ja inhimillistä." : Vapaaehtoisten sovittelijoiden motivaatio ja toiminnalle annetut merkitykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
"Se on niin elämänmakuista ja inhimillistä." Vapaaehtoisten sovittelijoiden motivaatio ja toiminnalle annetut merkitykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on sellanen sosiaalinen omatunto" : Tutkimus pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa työskentelevistä vapaaehtoisista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on tavallaan semmosta jatkuvaa yhdessä kehittämistä" : Tiedonhallinta verkostoituneiden yritysten toiminnan ja oppimisen mahdollisuutena22 25 20 16 4 3 3 6 7 11 18 5 140
"Se on tietylle porukalle pelastus" : Opettajien näkemyksiä kotiopetuksesta erityisopetuksen järjestelynä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on tämä kieliprooka". Siirtolaisten kielen muuttuminen ja sen merkit ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on vähä miten rehellinen pystyy oleen itelleen" : Rangaistusajansuunnitelman merkitys kokonaiskuntoutuksessa tarkasteltuna vangin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on yksi kanava" - EAP:stä muodostetut sosiaaliset representaatiot2 2 1 2 1 2 1 0 0 0 2 0 13
"Se opetus on vähän semmosta silmänlumetta" : Noviisiluokanopettajien kokemia haasteita ja selviytymiskeinoja työuran alussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se pahin juttuhan on, että minä en kelvannu, en ollu tarpeeks hyvä heille": Irtisanomisen viestintä irtisanottujen kokemana2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6
"Se työelämä tulee jotenki lähemmäs" : Mentoroinnin merkitys työelämään siirtyvälle opiskelijalle16 1 8 8 4 0 1 7 21 18 43 6 133
"Se työelämä tulee jotenki lähemmäs" : Mentoroinnin merkitys työelämään siirtyvälle opiskelijalle1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 7
"Se valkoinen mötikkä, jolla oli vihreitä sormia oli outo" : Kasvisten tunnistaminen ja kuluttaminen laadullisen tutkimuksen keskiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se, että saisi olla sisällä omana itsenään. Sillai, että omalle identiteetille on tilaa niin kirkossa kuin yhteiskunnassakin." : Evankelis-luterilaisen kirkon venäjänkielisen työn merkitys inkeriläisten paluumuuttajien kotoutumisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Secoituxesta järjettömäin luondocappalden canssa" : Perversiot, oikeuselämä ja kansankulttuuri 1700-luvun Suomessa7 5 11 4 6 15 13 0 6 5 13 1 86
"Seeing things in a new light" : Reframing in therapeutic conversation1 0 1 1 0 3 1 0 2 6 2 2 19
"Seitsemän veljeksen" vuorokeskustelujen huumori englanninkielisessä käännöksessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Semmonen haavekoulu. Että ois tarpeeks resursseja." : Opettajien kokemuksia ja odotuksia inkluusiosta valmistavassa opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sen pitää tuntua joltain" : Arjen rajat ylittävä live-roolipelikokemus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Separate and unequal" : Homoseksuaalien adoptio-oikeus Suomessa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Seruyce is no herytagge"? : Notions of Servanthood in Three Late Middle English Lyrics : An Edition of National Library of Scotland MS Advocates 19.3.1, ff. 91r 92v9 13 11 20 15 2 2 6 4 21 16 6 125
"Sesonki on sesonki!" : Yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä sesonkiruoasta oman ruokatalouden hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Seuraava potilas": lääkärin ja potilaan roolit lasten leikeissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Seurakunta, jossa Jumalan sanaa puhtaasti julistetaan" : Valintana Luther- säätiön lähetyshiippakunta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siellä kulttuurissa, tosi syvällä" : Tutkimus representaatioista ja eronteoista kehitysyhteistyöjärjestön globaalikasvatusprojektissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siellä pojatkin tekivät käsitöitä ja runoja luettiin ulkoa". Presuppositiot mielipidekirjoitusten steinerkoulukeskustelussa porilaisissa ja joensuulaisissa sanomalehdissä vuosina 1985-1997.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siellä tai täällä - aina vieraissa"Vaiettu biseksuaalisuus parisuhteessa - kriisiteorian näkökulmasta3 1 1 1 0 2 2 1 3 2 1 2 19
"Siellä todellistuu se oma unelma" – Tutkimus vertaisryhmätoiminnan merkityksistä yksinadoptoiville naisille3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7
"Siinähän se oliki niksi joka naksuttaa": Oulun murrealueen relatiivilauseista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siinäki mä oikeestaa vaa kokeilin" : Tapaustutkimus viiden lukio-opiskelijan GeoGebra-avusteisesta ongelmanratkaisutyöskentelystä ja siinä ilmenneistä emootioista0 0 0 0 0 0 0 0 36 10 8 7 61
"Siis mikä normi joka toinen viikonloppu?" : isyyden neuvottelua eron jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siis näähän on kallistunu ihan älyttömästi." : Kuluttajien ruoan valintaa päivittäistavarakaupan kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siis oikeesti mä en missään nimessä haluais tehdä mitään muuta työtä kun tätä työtä" : Finnair Oyj:n lentoemäntien kokema työn imu vaihtuvien tiimien vuorovaikutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siis onhan poikaa ihan erilaista hoitaa ku tyttöä" : tapaustutkimus islamin mukaisten sukupuoliroolien näkymisestä kasvatuksessa muslimin ja kristityn avioliitoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siit hyötyy koko organisaatio jos me jaetaan tietoa silleen et myös muut kehittyy" : Jaettu asiantuntijuus ja sen haasteet asiantuntijayrityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Silloin minun ydin ja kaikki minusta niin kuin loppuu" : tutkimus alkoholille vanhempansa menettäneiden kokemuksista ja seurakunnan tuesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Silti ulistaan että nyt on pakko mennä mäkkiin syömään." : Yläkoululaisten mielipidetekstien rakenteen ja argumentoinnin vertailua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sinkku ja äiti. Samanaikaisesti. Hämmentävä yhtälö." : Kategoria-analyysi sinkkuäitien blogiteksteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sinä olet viisas tyttö, mutta Jumala on viisaampi" : Naisen kuva, roolit ja rooli-ihanteet Hilja Haahden tuotannossa 1895-19668 6 3 4 1 3 0 3 12 49 59 20 168
"Sisäinen vihollinen" : Henkirikos ja kontrolli Pohjois-Savossa ja Karjalassa Ruotsin vallan ajan viimeisinä vuosikymmeninä13 4 4 7 16 1 4 5 4 11 20 10 99
"Sit mä haluaisin et sä kertosit mulle sadun": Lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus päiväkodin sadutustuokioissa2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 9
"Sit mä vaan jatkan leikkiä" : Tutkimus aikuisten ja lasten välisistä konfliktitilanteista päiväkodeissa ja syistä niiden takana93 24 20 15 16 4 5 5 6 13 11 6 218
"Sit se kettu niinku söi sen": venäjän- ja suomenkielisten lasten kertomusten analyysiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sitte se menee koulus" : Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen suomen kielen taito esiopetuksen päättövaiheessa40 34 20 4 3 13 8 13 20 20 23 8 206
"Sitten kun aurinko osui hirviöön niin se katosi." Kolmas- ja kuudesluokkalaisten kertomusten rakenne ja sidoksisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sitten kun ollaan isoja, mennään keskenämme naimisiin" : Seksuaalikasvatus varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajien kokemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sitten pistetään Jaana-kakkulat päähän" : Aikakauslehtikonseptin inkarnoituminen käytännön työprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sitä ei voi olla tuntosarvet teipissä" : romanikulttuurin performatiivisuus kulttuurien välitilassa23 17 14 16 31 16 6 21 26 27 25 13 235
"Sitä ei voi olla tuntosarvet teipissä" : romanikulttuurin performatiivisuus kulttuurien välitilassa3 4 5 9 3 5 0 3 2 3 3 6 46
"Sitä kieltä ne käyttävät" Merkityssuhdeanalyysin sovellus kymmeneen Euroopan integraatiota koskevaan käsitteeseen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sitä semmosta järkitietoa ei ihan niin vaan saakkaan." Pk-elintarviketeollisuusyritysten johtajat ja energiansäästöviestintä verkossa1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
"Sitähän me ollaan, mitä me syödään" : Ammattikuljettajien käsitykset ja mielikuvat terveellisestä ruoasta6 6 5 11 13 5 4 18 9 16 31 7 131
"Skall olyckan drabba också vårt land?" : Bevakningen av rysk-turkiska kriget 1877–78 i Helsingfors Dagblad och Uusi Suometar0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 9 30
"Skinnfri knäckebröd och bastutjul": suomesta ruotsinnettu suoramainonta Vaasassa kulutusjuhlan huippuvuosina 1980-luvulla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Skjønner du Tina i reklame?" : en studie av attityder mot svenska som mediespråk i Norge0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Snyggt stulna" versrader : Autenticitet och intertextualitet i Håkan Hellsröms rocktexter under åren 2000–20050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"So many days; so many ways": Presidentinvaalit: ehdokkaiden strategiset valinnat ja niiden merkitys äänestäjille2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
"Som samhället ser ut idag så kräver det ju livslångt lärande" : En fenomenologisk studie om livslångt lärande och uppdaterandet av det egna kunnandet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Some Chiefs Are 'More Under' than Others". Kinship, ritual and the concept of political hierarchy1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5
"Some Chiefs Are 'More Under' than Others". Kinship, ritual and the concept of political hierarchy1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6
"Somos todos iguales" - Förhållanden mellan costaricanska och nicaraguanska barn i Costa Rica2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
"Sori vihreestä!" : kuluttajaheimo Sipsikaljavegaanien piirteiden ja toimintatapojen tarkastelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Standartnaja i nestandartnaja" : naisellisuuden kuvausten dialogi kolmessa venäläisessä naistenlehdessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sukunimeni on kuin moottoripyöräjengiläiselle liivi – en luopuisi siitä mistään hinnasta" : Nuorten naisten sukunimen valinta avioliiton yhteydessä34 44 19 17 44 23 27 32 18 30 37 14 339
"Suomen hallitus nojaa vahvaan ja koossa pysyvään Eftaan" - Suomi ja Länsi-Euroopan yhdentyminen 1985-19911 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 5
"Suomessa on hyvä asustaa, täällä kun ruokaa saa!": Kansallisvaltion identiteetin ilmentymät kouluopetuksen tavoitteissa ja 3. luokan opetuksessa1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
"Suomi ei tarvitse pakolaisia" Schwartzin arvoteorian kvalitatiivinen soveltaminen internetissä käytyyn uutisryhmäkeskusteluun2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
"Suomi soti. Suomi itsenäistyy. Suomi sotii uudelleen." : Tutkimus yhdeksäsluokkalaisten menneisyyskertomuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Surely we can talk about this" : Securitization of immigration and multiculturalism in the Netherlands1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 6
"Suu kiinni vaimo!" Miehen uudistumisen kielelliset representaatiot Matti Kassilan elokuvassa Kuriton sukupolvi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Suurin menestyksen estävä tekijä on se, että me ymmärretään sama asia eri tavalla" : Strategian sisäinen viestintä organisaatiossa1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
"Sweden, a small nation, once the whole Europe was afraid of..." : The Portrayal of Sweden in the Czech Printed Sources, 1848 - 19140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sydämeltäni olen saamenkielinen" : Oulussa asuvien saamelaisten kielellisiä elämäkertoja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sydämessä syntynyt" : Haastattelututkimus naisen kasvusta adoptioäitiyteen1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
"Synnytetään semmonen pöhinäpaikka" : Laadullinen tutkimus yrityshautomo Helsinki Think Companyn perustamisesta, tavoitteista ja yrittäjyyden edistämisestä Helsingin yliopistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Syvällä kytenyt kansalaistunto vaatii oikeutta". Lehdistön Baltiaa koskevan kirjoittelun kielenkäyttö vuonna 1989.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sä saat tästä niin upeen!" : Tekstiilityönopettajat kokonaisen käsityöprosessin toteuttamisen tukijoina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Så där fungerar det på nyhetsredaktioner" : en kvalitativ studie av finlandssvenska nyhetsjournalisters attityder till nyhetsmedier som förmedlare av information om kristendomen och islam0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Så jag sa att, nyt on hyvä hetki kattoo Salkkareita!" : Kaksikielisten referointijaksojen rakentuminen ja variaatio suomenruotsalaisessa arkikeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Taas on yksi kaupunki palannut" : Oulun ja Vaasan kaupunkipalot sanomalehdistössä 1800-luvulla3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 9
"Tahdon jotain maani puolesta tehdä" : Heikki Renvall aatteiden ja ilmiöiden välittäjänä 1900-luvun alun Euroopassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tahtis minna sõjamerekooli, ent sisseastumisel ei vedanud" : eesti keele verbide minema ja tulema polüseemiat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Taide on muuttunut todellisuudeksi, ja katsoja kokee aina jotakin maailmaansa muuttavaa" : Mentaaliverbien funktiot ja merkitykset kuvataidekritiikeissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Taitoa, tietoa ja tuuria" : kvalitatiivinen tutkimus naisosakesijoittajien kontrolliodotuksista6 2 3 2 1 1 1 2 5 2 4 0 29
"Takanimi ja suihkata, sehän on suomea" - Analyysi Münchenin suomalaisten kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Takes a little getting used to" : Perceptions of Finnish upper secondary school students on the digitalized Matriculation Examination for English0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tavallista työtä" : Taiteilijuuden representaatiot Pirjo ja Matti Bergströmiä koskevassa ajanvietelehtikirjoittelussa 1970‒1990-luvuilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tavallista, raskasta ja kiireistä" : Aikuiskoulutuksessa työskentelevien kouluttajien käsityksiä opiskelijoiden arjesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Te ette tiedä, mitä politiikka on" : nuorten poliitikkojen sitoutuminen politiikkaan uuden politiikan teorian valossa1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
"Te sanotte tahdon, me vihimme" Pappien syitä ja perusteluja samaa sukupuolta olevien parien kirkollisille vihkimisille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tehdään turkat" - sanat ja sosiaalinen identiteetti teatterityössä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Teltan takana pesee naissotilas pyykkiään" : Sukupuolirepresentaatiot ja Irakin Sota Helsingin Sanomissa1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
"Terkuin Kela-Kerttu" : Kelan vuorovaikutus lapsiperheiden neuvontaan keskittyvällä keskustelupalstalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"The English you use at school is not the English you use during your free time" : a study on upper secondary school students' informal use of English0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"The Sinister Chinese" : an Orientalist Analysis of the Development of Chinese Stereotypes in Late 19th and Early 20th Century Literature Reflected through the Yellow Peril0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"There is good for the body, but here is better for the soul" : The representation of Romanian work migration in the Romanian New Wave films0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"They Come from Above" : Exploring Finnish Development Cooperation in the Field of Meteorology, 1968-20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"They don't need our money; what they want is knowledge" : Maailmanpankin, OECD:n ja UNICEFin tietoon pohjautuva legitimiteetti Brasilian koulutuspolitiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"This is our life" : The Study of Spousal Care and Everyday life1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
"Tiedon äärirajoilla" - Tiedon avoimuuden merkitys alaisen ja esimiehen kokemalle luottamukselle organisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tiedänkö mitä teen?" : Lukion opettajien asennoituminen opiskelijoiden kulttuuri- ja katsomustaustoja kohtaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tienkäyttäjän asialla, yhteiskunnan hyväksi": Tiehallinnon tulkintoja tienpidon sosiaalisista vaikutuksista1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
"Tietää missä mennään eikä ole pudonnut kärryiltä" Haastattelututkimus televisiouutisten roolista perheiden arjessa1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 6
"Tiiän vaan, että kaikki ihmiset on kuluttajia" : Yläkouluikäiset nuoret kuluttajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tiskikoneista tabletteihin" : narratiivinen tutkimus teknologioiden merkityksistä ja niihin suhtautumisesta kotona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"To me he seems quite a decent man" : Constructing interethnic relationships and immigrant partners0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"To Not Die Alone" : Kinship, Love and Life Cycle in Contemporary Havana, Cuba0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Toi on ihan hyvää suomee mut sä osaat vähän liikaa" - miten suomea opetetaan ruotsinkielisessä koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Toimintojen jatkuvuus ei ole itseisarvoista" : Talouskriisit ja uusliberalistinen agenda korkeakoulupolitiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Toinenkin vaihtoehto": tekstintutkimus australiansuomalaisen Suomi-Newspaperin arvottavista asenteista, ideologisuudesta ja näiden ilmaisemisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Toisaalta mikään ei voita hypistelyy kaupassa" : Päivittäistavarakaupan kuluttajien ajatuksia ruoan verkkokaupasta ja innovaatioista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Toisarvoinen ongelma". Tekstintutkimus sanomalehtien pääkirjoitusten arvottavista asenteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Toisen mahdollisuuden luottoa" : Ammatillisten toimijoiden kokemuksia sosiaalisen luototuksen järjestelmästä3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7
"Toisen" kanssa naimisiin : Ryhmärajojen merkitys Suomen Lähetysseuran naislähettien avioituessa ulkomaalaisten kanssa2 0 0 1 3 0 0 1 6 5 12 9 39
"Toisten kanssa pitää kyetä työskentelemään ja kantaa itse vastuuta" : Erään luokanopettajan pedagoginen ajattelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tosikertomuksia tiedemaailmasta". Väitöskirjojen esipuheiden tekstuaalista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Totta kai pyrin koko ajan tuntemaan oman kroppani siellä" : Kolmen orkesteriviulistin kokemuksia ruumiillisuudestaan16 7 9 4 11 15 5 13 10 12 16 8 126
"Totuuden ja oikeuden asia" : Eesti Muinsuskaitse Selts ja Viron historian uudelleensynnyttäminen vuosina 1987-199118 0 0 1 1 0 0 1 0 3 2 0 26
"Totuuden ja oikeuden asia" : Eesti Muinsuskaitse Selts ja Viron historian uudelleensynnyttäminen vuosina 1987-19910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Towards 'a real reunion'?" : Archbishop Aleksi Lehtonen's efforts for closer relations with the Church of England 1945–195117 21 8 8 12 11 9 13 4 10 17 14 144
"Towards the Majority". An Analysis of the Rapprochement between the European People's Party and the European Democrat Union1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 7
"Tuhannet kävivät kohukurssilla" : HNMKY:n avioliitto-opetus lehtiuutisoinnin kohteena vuonna 20080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tulee ilta, vuoret sinertävät" : Miljöösuhde Pentti Saarikosken runo- ja proosatuotannossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tuleeko meistä sakotuskoneita?" : Poliisin palkkausjärjestelmä21 10 22 14 12 11 14 11 10 31 7 12 175
"Tulit juuri oikeaan paikkaan" : Ikääntyneiden asiakkaiden osallisuuden toteutuminen moniammatillisessa ohjauksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tunnetusti kommunisti ja kansalaiskunto aivan heikko": Kommunismin pelko ja asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi 1930-luvun Suomessa1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 4 12
"Tunsin itseni näkymättömäksi" : Yksinäisyys osana kuudesluokkalaisen elämää0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tuntuu hankalalta puhua siitä, että joku on lahjakas." : Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden näkemyksiä lahjakkuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tuntuu, ettei ne ihmiset oo enää läsnä, vaan ne on kaikkialla." : Älypuhelimet, media ja vuorovaikutus nuorten aikuisten puheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tuomittavaa touhua" - Helsingin marxilais-leniniläisen seuran alkuvaiheita 1968-19731 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 6
"Turhaa ja tarpeellista" : Lapsenhuoneen tavaroista lasten lahjoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tytär Suomen joukkohon harmajaan" : Pikkulottatoiminta suojeluskuntaliikkeen kasvatustyössä1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
"Työ on yhteistä ja jaettua" : Pappien myötätuntokokemuksia seurakunnan työyhteisössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Työntekijä työntekijöiden joukossa, mutta…" : Erojen jäsennyksiä romanitaustaisten koulunkäyntiavustajien puheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
"Työrauhan saamiseksi on muitakin keinoja kuin huutaminen" : Käsityksiä Gordonin vuorovaikutusmenetelmiin perustuvasta Työrauha luokkaan -kurssista suhteessa kurssilaisten omaan todellisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tähteestä tähdeksi" : Ohran ja kauran kuoren ominaisuudet ja soveltuvuus elintarvikepakkauspaperin valmistukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tämä on biologinen sukupuoleni" : sukupuolikäsitykset transihmisistä kertovissa henkilökuvajutuissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tämä on kuin toinen koti" : Vapaaehtoistyön merkitys Espanjan Aurinkorannikon suomalaiselle seurakunnalle ja vapaaehtoistyöntekijöille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tämä on mielestäni väärin, hinta pitäisi näkyä nettisivulla tilattaessa" : Kuluttajien verkkokaupassa kokemia ongelmia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tänään ei käydä oikeutta sotaan syyllisistä" : Suomen sisällissodan julkinen muistaminen satavuotismerkkivuonna 20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tärkeetä on, ei niinkään se, mitä opitaan, mutta se, miten opitaan." : Tietokäytännöt oppikirjattomissa esiopetusryhmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Täs on kyse vaa nussimisesta" : Seksuaalisten ilmausten tekstittämisestä kieliparissa suomi–englanti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tässähän lukeekin 'Helsingin' yliopisto!" : Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston keskinäisen yhteistyön synty ja sen kehittyminen kumppanuudeksi1 0 0 0 1 1 1 1 3 0 3 1 12
"Tässähän lukeekin 'Helsingin' yliopisto!": Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston keskinäisen yhteistyön synty ja sen kehittyminen kumppanuudeksi1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5
"Tätä meidän elämää" : Tutkimus puolisohoivan arjesta3 5 1 0 1 2 0 0 2 3 1 2 20
"Täydellinen itsenäisyys ulospäin. - Ja järjellinen järjestys sisäänpäin." : Ylioppilaat ja järjestyksenpitokysymys vuonna 191719 11 4 6 12 3 4 8 7 6 10 48 138
"Täydellinen morsian - Jumalan lahja" : Kahdeksan karaiimien sapattihymniä: historiallinen tausta, runollinen muoto ja kielelliset piirteet2 10 8 2 12 8 5 11 12 11 9 5 95
"Täydellinen sopivuus?" Nuorten asiantuntijoiden näkemyksiä sitoutumisesta työelämässä1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6
"Täytyy pukeutua puhtaasti ja hyvin, siististi ja kauniisti" : keskustelu pukeutumisen ja ulkonäön uudistamisesta ja normeista Neuvostoliitossa 1923-19280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Täytyykö meidän kopioida kaikki lännestä tuleva roska?" - DDR:n valtionjohto, itäsaksalaisnuoriso ja läntinen nuorisokulttuuri 1961-19651 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 5
"Tää mun Stadini" : Jälleenrakennusajan Helsinki lapsuuden muistin paikkana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tää on hyvä juttu, tää yrittäjyys." : Naisten kokemuksia äitiydestä ja yrittäjyydestä1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6
"Tää on koti, tää on perhe" : Nuoria seurakunnan toimintaan sitouttavat tekijät kahden eteläsuomalaisen seurakunnan nuorisotyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tää on kovaa, mutta kivaa" - Työhön sitoutuminen ja työssä jaksaminen uusmedia-alalla1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 5
"Tää on ollu kuitenki tosi avartava kokemus" : Fenomenologinen tutkimus Suomen Merimieskirkon ulkomailla työskentelevien vuosivapaaehtoisten kokemuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tää on tämmönen murteiden risteyskohta kuulemma" Lapuan Kauhajärven murre.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tää vois olla samalla tavalla ylistyslaulu HR:lle." : organisaation viestintäjohtajuus toimitusjohtajan silmin strategisen viestinnän näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tääl tulee hulluksi!" Kirjoittaja ja lukija internetin kerkusteluryhmän tekstitilassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Täällä Budapest" : a Magyar Rádió finn nyelvü adásainak története (1950-1958).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Täällä niitä psykoja riittää" - Ilta-Sanomien henkirikosuutisointi vuosina 1980, 1993 ja 20002 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
"Täällä niitä psykoja riittää" : Ilta-Sanomien henkirikosuutisointi vuosina 1980, 1993 ja 20001 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5 5 15
"Täällä on hirviö, leikisti": kolmi- ja nelivuotiaiden päiväkotilasten keskustelujen tarkastelua aktien, puheenvuorojen, teemojen ja erityispiirteiden kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"U – niin kuin Urbaani" : Unelmakodit pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ulan Bator - Doncaster, what's the difference!" : meaning creation and the internet in an island community6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
"Ursäkta, talar du svenska?" : En studie över sjukskötarstuderandenas uppfattningar om svenskstudier vid yrkeshögskola samt deras motivation att använda svenska med patienter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Usein saan safkainspiksen nimenomaan blogista." : Tarkastelussa kolmen ruokablogin lukijat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Uskikset ja eikkarit" : vanhempien ja lasten välisen kiintymyksen merkitys nuoren sosialisaatiossa ja elämäntavan muotoutumisessa1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 3 1 11
"Uskomatonta väriterapiaa" : Tapaustutkimus korujen tekemiseen liittyvistä kokemuksista ja tunteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Uusi talous" osana globalisaatiota ja informaatioyhteiskuntaa : Käsitteiden, keskustelun ja teorioiden kriittinen tarkastelu2 0 3 1 0 1 0 0 0 1 5 3 16
"Vaihdoin kapiokirstun tenttikirjoihin" : sukupolvivertailu naisten työstä elämäkerroissa9 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 14
"Vaikka se on se opetuspeli, niin se on silti sille leikki, koska se on leikin kautta oppimista" : Digitaaliset matematiikan oppimispelit esiopetuksen kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vaivaa nähden perehtymällä kirjallisuuteen". Nykysuomen toisen infinitiivin instruktiivin ja kolmannen infinitiivin adessiivin käyttö ja siitä annettujen suositusten toteutuminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vakava on ajankohta, ihmissilmältä on salattu se tulevaisuus, joka meillä on edessämme." : Lehdistöjulkisuus Suomessa ensimmäisen maailmansodan sytyttyä ja rautatieläisten toiminta sodan alkuvaiheissa1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 7
"Valehtelu ei auta, mutta kaikkea ei kannata kertoa." : Kertomatta jättäminen parisuhteen vuorovaikutuskontekstissa7 27 25 1 2 1 6 4 2 2 42 39 158
"Valohoitoa pintaa syvemmälle" : Tutkimus Valon messun merkityksestä sen toteuttajille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Valonkantaja on meissä" : Langenneet enkelit H.P. Blavatskyn Salaisessa opissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Valtakunnan hapannaama" : Kriitikko Seppo Heikinheimon lehtikirjoitukset Helsingin kaupunginorkesterista vuosina 1987–19970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vanhakirkko näkyy jo" : Uskonnollinen ja kristillinen kerronta Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vapauden logiikkaa pullon ehdoilla?" Haastattelututkimus kolmikymppisten asunnottomien juoppojen elämästä pääkaupunkiseudulla1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 6
"Varför kan inte dessa välutbildade människor få stanna?": en bild av kampanjjournalistik ur etnicitetsperspektiv.1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 6
"Varför återfaller jeppe inte?" : en kvalitativ uppföljningsstudie av före detta alkoholmissbrukare1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 6
"Varmuuden vuoksi omana sovituksena" : Kansallisen identiteetin rakentuminen 1950- ja 1960-luvun taitteen suomalaisten elokuvien populaarimusiikillisissa esityksissä2 1 5 0 1 0 0 0 0 4 2 1 16
"Vartijana ajatusten ovella" : Kognitiivisen dissonanssin syntyminen ja vähentäminen Kristillisessä Tieteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vastasyntynyt oli varmaankin vaaleatukkainen ja pitkäraajainen" – Epävarmuusilmaisut elämäkerroissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vastuu elää vapaudesta." : Toimijuus ja kontrolli kuudesluokkalaisten kouluviihtyvyyttä käsittelevässä toimintatutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vegans are all useless hippies" : Arguments against veganism and vegans in the Finnish discussion forum0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vi får nog säga vad vi vill men det påverkar inte…" : ett kritiskt perspektiv av barns upplevelser av delaktighet i skolmiljön1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6
"Vi är ganska givmilda när det gäller barnfamiljer" : En studie av barnperspektiv i kommunal utkomststödshandläggning.1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6
"Viljellään syrjimättömyyttä!" : Identiteettivaikuttaminen ja sosiaalinen muutos Romano Boodos -lehdessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Villat lampaan selästä miehen selkään" : Käsityön keinoja pula-ajasta selviytymiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Virheiden kautta voittoon" : Noviisiluokanopettajien selviytymisstrategioita ja persoonallisuuspiirteitä mokatilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Viännetään savvoo " - Lapinlahtelaisten nuorten mietteitä savon murteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Voihan sitä noinkin ajatella" : Myönnyttelymuotin rakenne ja käyttö12 30 31 18 7 9 9 11 13 27 15 9 191
"Voiks jo aloittaa?" "Var så goda, ni får börja." : Hur lär man sig ett nytt språk i ett språkbadsdaghem?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Voisi olla ja onkin" : Vähäkirjallisuus ja kerrostuma Mariaana Jäntin Amorfiaanassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Voisitko sinä mene pois sinun kassisi?" Saksankielisten suomenoppijoiden pyynnöt kohteliaisuuden näkökulmasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Voisko joku auttaa?" : Lasten myötätuntotekojen rakentuminen päiväkodin arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vähitellen alkoi tuntuun siltä, että kirkko on itseasiassa ihan hyvä koti mulle." : Tutkimus evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyneistä aikuisista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Välillä mä kuvittelen tai mietin asioita, mitä ei oikeesti ole olemassa" : Tove Janssonin Kamala tarina ja alakouluikäiset lapset omien pelkojensa sanoittajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Välj Lucia – Hjälpviljans Symbol" : Lucia-perinne osana kieliyhteisön vahvistumista Helsingissä ja Tukholmassa vuosina 1949–19600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Väärin sammutettu!": Eduskunnan köyhyyspakettikeskustelu retoriselta näkökannalta tarkasteltuna5 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 14
"Wapautuksen hetki lyönyt" : Venäjän maaliskuun 1917 vallankumouksen aiheuttamat reaktiot Pohjois-Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"We are not English, we are Zambian": Attitudes of Zambian university students towards the language of instruction in basic education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"We Are the Originals" : A Study of Value in Fiji0 0 0 0 0 0 0 4 193 47 37 36 317
"We were born of the Tapajós River" : Reclaiming Indigeneity in Alter do Chão, Brazil0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Weisut ja Ennustoxet llosesen Laista ia prophetista vloshaetut" -nimisestä Agricolan kirjasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Well Dressed Thieves Doing Common Everyday Business" : Kuka ansaitsee saada rangaistuksen kartellirikoksesta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"What better gift could today's politician’s bequeath tomorrows generation?" : A Rhetorical Analysis of Arguments in Support of the International Criminal Court in the United Kingdom House of Commons 1998 – 20010 12 6 7 6 11 2 8 9 9 5 10 85
"What is a mother tongue?" : Language identity construction of ESL speakers in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Who is like the Beast, and Who Can Fight Against It?" : Alternatives to the Empire in the Book of Revelation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Who would miss the mankind?" : Ihmisen ja luonnon suhde postapokalyptisen fiktion pelkistetyissä maailmoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Wicca=..." : Sosiaalisen identiteetin vaikutus wiccan määrittelyyn Suomiwicca-keskustelulistalla17 5 15 3 5 8 4 7 12 19 11 7 113
"Wir wollen raus" vai "wir bleiben hier"? : jääminen ja pakeneminen keinoina vastustaa DDR-järjestelmän rakenteellista väkivaltaa vuosina 1989-19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Wiserryksien kuningatar Pohjanmailla, satakielien ja leiwojen sisko" : Oopperalaulajatar Ida Basilier-Magelssenin (1846-1928) ura0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ydinvoimakevät koittaa": Totuuden tuottamisen strategiat ydinvoimakeskustelussa keväällä 19869 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 14
"Yhdessä teemme sen paremmin!" : Monitapaustutkimus luokanopettajien välisestä yhteisopetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
"Yhteiset asiat, ikioma moraali" : Sisäministeri Päivi Räsäsen uskonnollinen puhe mediassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Yhtenäisyyttä moninaisuudessa": Indonesian väkivaltaiset ihmisoikeusloukkaukset 1990-luvulla kulttuurirelativismin ja aasialaisten arvojen valossa1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
"Yhtäkkiä katsoja on toisessa todellisuudessa" : Nykytaiteen teoskuvaukset tekstilajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Yhtäkkiä päässä pyöri vain POJAT" : Ensirakkaus ja rakastuminen 1900-luvun sukupolvien nuoruuskokemuksen ja suomalaisen tunnehistorian tuottajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"YK:n ihmisoikeudet vankiloihin!" : Marraskuun liikkeen suomalaisen kontrollipolitiikan kritiikki 1967-19720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"YK:n ihmisoikeudet vankiloihin!" : Marraskuun liikkeen suomalaisen kontrollipolitiikan kritiikki 1967-19720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"YKS PÄIVÄ ON VALOSAMPI, TOINEN ON TAAS RASKAAMPI JA SYNKEMPI" -naisten kokemuksia hoivatyöstä dementoituneiden vanhusten omaishoitajina2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
"Yksilö yksilönä" : Opettajaopiskelijoiden käsityksiä sukupuolesta ja sen moninaisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Yksin on vaikea ponnistella eteenpäin" : Analyysi, miten syrjäytyneistä nuorista puhutaan evankelisluterilaisten seurakuntayhtymien verkkojulkaisuissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Yksittäistapaus" : Järki ja pahuuden ulkoistaminen henkirikoksia koskevassa julkisessa keskustelussa3 0 0 0 2 3 2 0 0 0 2 2 14
"Yleissivistävää ja hyödyllistä" : Haastattelututkimus kansanopisto-opettajien opetustavoitteista viestintälinjoilla1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7
"Ylivoimainen tilavuusseikkailu". Automainosten metaforien tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ympäristötietoa kaikille sidosryhmille". Kuka puhuu kenelle suomalaisyritysten ympäristöraporteissa?.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"You can't repeat the past" : The Great Gatsby 1920-luvun muodin tulkitsijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"You must trust somebody" : Valtio, liberalismi ja sotatarviketeollisuus Britanniassa 1884-19052 5 1 0 1 0 1 0 0 12 7 3 32
"You need to speak English here." : Linguistic Features and Pedagogical Impacts of Computer-Assisted Class Discussions in a Primary School EFL-Clasroom0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Äiti tarjoaa vieläki joskus grillimakkaraa" : Kasvissyöjien kokemuksia omasta ruokavaliosta ympäröivässä yhteisössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Äkkiä mustat olivat Valkealassa." Pakolaiskeskustelun lingvististä analyysia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Älkää järkyttykö mut tääl on yks toukka!" - Helsinkiläistyttöjen dramaattisia juttuja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Älynväläyksiä" juoksuasuissa : Kestävyysjuoksijoiden käsityksiä juoksuasujen funktionaalisuudesta talviolosuhteissa sekä älyvaatteista34 28 16 10 4 15 20 31 38 69 39 17 321
"Älä lähde yksin humalassa hoipertelemaan." - Raiskaus uutisena Helsingin Sanomissa 1996-19991 0 0 0 1 2 0 0 2 1 2 2 11
"Älä yritä!" Vuosina 2003 - 2004 käydyn yritys- ja pääomaverouudistuskeskustelun analyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Äläkä luota vieraaseen apuun" : Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa8 7 2 1 1 5 0 3 2 2 7 2 40
"Äläkä luota vieraaseen apuun" : Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Äläkä luota vieraaseen apuun" : Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
"Äskön kö mää olin pieni vavva." Kaksivuotiaan Matiaksen siirtymät kerrontaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Även om mina kunskaper inte är på den högsta nivån ställer jag mig positivt till digitala verktyg" : En undersökning om svensklärares inställning till att använda digitala verktyg i sin undervisning i finska skolor0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Äänet alkoivat muistuttaa sävelmiä ja sävelmistä tuli musiikkia" : Musiikkiin liittyvät kuvaukset henkilökuvauksen elementtinä Tove Janssonin Muumi-teoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Кругом не видать было ни одной птицы" : Финляндия 1851-1852 годов глазами Александра Милюкова0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Я как Пифия вещаю". Повесть Л. С. Петрушевской "Время ночь" как "женские" записки сумасшедшего0 0 0 0 17 18 8 11 22 22 18 29 145
#InariDigs : Participatory ethnography on public excavations and social media0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#Instahartaus : Kymmenen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan ensiaskeleet Instagramisssa vuonna 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#Koulutuslupaus : Opiskelijajärjestöjen kampanjointi sosiaalisessa mediassa Suomen vuoden 2015 eduskuntavaalien yhteydessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#materialismionnellisuus : Tutkielma nuorten aikuisten suhtautumisesta sosiaaliseen mediaan ja kulutukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#Metoo: Väkisin suutelua, kourimista ja huonoja vitsejä : Miten seksuaalista häirintää pitäisi käsitellä ja ennaltaehkäistä viestintä- ja media-alalla?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#Nyhtökaura : semioottinen kuva-analyysi yritystilin Instagram-kuvista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#ParisAttack : Making sense of a terrorist attack in Twitter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#terrorismi : Vallitsevat identiteetit ja representaatiot suomenkielisessä terrorismin diskurssissa Twitterissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#vainkansanedustajajutut : Tutkielma Suomen kansanedustajien Twitter-aktiivisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#Älä kerro Martille : Retorinen analyysi voittoa tavoittelemattoman järjestön kampanjoinnista sosiaalisessa mediassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
''Erfarenhet är det bästa stödet!'' Svensklärarnas erfarenheter om differentiering neråt i grundskolan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
''Onks pakko liikata?'' : Juniorikoripalloilijoiden liikuntamotivaatioon ja viihtymiseen vaikuttavat tekijät koulun liikuntatunneilla ja urheiluseurassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'A responsible nuclear weapons power' : Nuclear Weapons and Indian Foreign Policy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Ajan hengen armoilla' – Metafora- ja kuva-analyysi puolueista Suomen Kuvalehden artikkelisarjassa vuoden 2011 eduskuntavaalien alla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Avantoa' merkitsevät ilmaukset suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Candidatus Liberibacter solanacearum' i morot och palsternacka från Egentliga Finland, Satakunda och Södra Savolax0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Cubar Incident' and Other 'Impoahtant' Matters : A Comparative Analysis on the Change in Rhoticity and /r/ Intrusion in the Speech of Politicians from Boston from 1960s to 2010s0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Daddy is Scared to Help, Or Doesn't Want To!' : Gendered Parenting Discourses on British Parenting Websites0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Drops of nectar falling from the white full moon' : Transmission of Ecstasy in Vaiṣṇava bhakti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'En minä ole tällasseen voinu sairastua': masentuneiden kokemuksia psykiatrisesta diagnoosista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Et miten tää systeemi toimii. Sitä ei missään kerrota.' Itsensätyöllistäjien elämä ja eläketurva0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Frågan är ju bara om jag orkar sätta på mig skorna och gå iväg...' ‒ Rehabiliteringsklienters erfarenheter av eftervård för missbrukare i Helsingfors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'fölen', 'fäuhlen' eller 'veuln'? : En jämförelse av skriftsystem för lågsaxiska0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Herrat lupaa hyvää' Tutkimus kehitysvammalaitoksen lakkauttamisen vastustamisesta kehitysvamma-alan lähityöntekijöiden joukossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'If my daughter runs away, I will drink poison' : (In)dividual honour and the gendered nature of child marriage in southern Rajasthan, India0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Innokas punikki'. Hyvinkään punakaartilaisnaiset sisällissodan jälkiselvittelyissä 1918.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Karibialta pohjoisnavalle' – Kuubalaisten maahanmuuttajien integraatio ja akkulturaatio Suomeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Kasvojen' nimitykset virossa, liivissä, vatjassa ja vepsässä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Kasvojen' nimityksistä suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Kivi kengässä' - opettajat yrittäjyyskasvatuksen kentällä : tutkimus koulun ja paikallisyhteisön kumppanuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Maailman raiskauspääkaupunki': Kongon demokraattisen tasavallan seksuaalisen väkivallan aseellisen käytön diskursseja 2004–20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Mennään metsään!' : Aikuisopiskelijoiden odotuksia ja kokemuksia oppimisesta villivihanneskurssilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Mielet mielessä' : Haastattelututkimus taaperoiden kanssa työskentelevien varhaiskasvattajien kyvystä nähdä lapsi ryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'MONTA MUTTAA'. MUTTA-luokan konnektiivien syntaktis-semanttis-pragmaattista analyysia. liite.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Nyt asiaan' – Koulun performatiiviset käytännöt näyttämöllä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'På vakt skal man være' : Om litterariteten i Karl Ove Knausgårds 'Min kamp'0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Rivin' ja 'jonon' merkitykset suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Sensory intelligence' in the auditory cortex : Brain responses to native and non-native phonetic stimuli7 13 1 15 12 11 20 15 5 9 8 12 128
'Siinä onkin hommaa, jos puhtaan eettistä toimintaa maapallolta haluaa löytää'' : Piensijoittajien näkemyksiä eettisestä sijoittamisesta0 0 0 0 5 4 6 5 15 10 12 12 69
'Somalia lives with me' : Homeland and Religion in the Lives of Finnish Somalis6 7 0 0 0 0 1 2 2 5 13 4 40
'Someone to welcome you home' : Infertility, medicines and the Sukuma-Nyamwezi63 55 64 46 104 72 55 56 44 78 78 66 781
'Suomessa harjoitetaan rotuerottelua lastenkodeissa' – Romanilastenkodit sanoma- ja aikakauslehdissä 1950–19750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Säästyy siten lapsia ja äitejä.' Synnytyksien siirtyminen kotoa sairaaloihin. Synnytyksen laitostumisesta käyty keskustelu synnytyksen ammattilaisten lehdissä 1935–19590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Talo elää tavallaan ja vieras käypi ajallaan' – Eduskunnan hajottaminen ja Liinamaan virkamieshallitus 19750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'The Forlorn Heroine of a Terribly Sad Life Story' : Romance in the Journals of L.M. Montgomery0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'There is Confusion.' : The Politics of Silence, Fear and Hope in Catholic and Protestant Northern Uganda0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Tiedon äärirajoilla' - Tiedon avoimuuden merkitys alaisen ja esimiehen kokemalle luottamukselle organisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Tietenkin täytyy osallistua, se on maahanmuuttajan asia!' Ay-toiminnan ja työn merkitykset peruspalvelualoilla työskentelevien korkeakoulutettujen maahanmuuttajien asettautumisen kokemuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'To leave in order to leave?' : Filipino Nurses and their Narratives of Migration to Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Tosimies ei pakene velvollisuuksiaan' - kamerunilaisten miesten maskuliinisuuksien neuvotteluja suomalaisella siivousalalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'tyttöä', 'naista' sekä 'poikaa' tai 'miestä' tarkoittavat sanat Helsingin slangista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Valmistakaa Herralle tie' : Jesaja 40:3 tulkitseminen Qumranin Yhdyskuntasäännössä sekä Uuden testamentin evankeliumeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Vi växte mer rakt än snett' -unga mäns funderingar kring livet som ishjärtan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Voi tulla karhu vastaan. Tai joku vinksahtanut' Tutkimus helsinkiläisten kokemasta turvattomuudesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Voittamista' ja 'häviämistä' merkitsevät verbit ja ilmaukset sanomalehtien urheilukielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Väistämistä' merkitsevistä verbeistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Ymmärtamistä' ja 'havaitsemista' merkitsevistä viron sanoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+)-Dehydroabietylamine based chiral solvating agents for the enantiomeric discrimination of carboxylic acids in NMR spectroscopy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(De)skilled migrants in Finnish labour market : The impact of racialized discrimination and immigration policies in the labour choices of Ethiopian skilled migrants in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Lauseopillinen tutkimus Juvan murteesta).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Re)framing posted workers : The ideational evolution of the European Union policy concerning posted workers 1991–20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Valo)KUVA- ja KUVA-lehtien visuaalisen kulttuurin diskurssit : Valokuva-lehden evoluutio visuaalisen kulttuurin julkaisuksi vuosina 1996–20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jep? Palvelutilanteissa käytettäviä tervehdys- ja hyvästelyfraaseja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-ea, -eä ja -va, -vä -adjektiivien rinnakkaisuudesta suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-ea, -eä päätteiset nominit Agricolan Uuden Testamentin suomennoksessa. (Merkitysopillinen katsaus.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-ele- johtimisten verbien käytöstä Kiteen murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-inen ja hinen -johtimien muodollisesta kehityksestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-kin-liitepartikkelin käytöstä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-kin/ -kaan/ -kään-liitepartikkeli Juhani Ahon Rautatiessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-kO-lausumat äitiysneuvolassa. Tutkimus terveydenhoitajan ja äidin välisestä vuorovaikutuksesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-ma-, -mä-johtoisista muodoista Volter Kilven saaristolaiskuvauksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-minen -nominaalistuksen käyttö kevään 1994 ylioppilasaineissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-minen-loppuisten verbaalisubstantiivien ja niiden määreiden kääntämisestä suomesta ruotsiin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-nnainen, -nnäinen ~ -ntainen, -ntäinen -johdokset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-nta-johdin suomessa ja karjalassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-roinen-johtimisista sienten nimistä suomen murteissa ja kirjakielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-sti-loppuisten adverbien semantiikkaa Väinö Linnan teoksessa Täällä Pohjantähden alla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-us, -ute -loppuiset ominaisuuden nimet Agricolan Psalttarissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... för jag berättar ju det här också för mig själv. : aktionsforskning om livsberättelser som redskap i arbete med arbetslösa1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 8
...Niin tuntuu siltä, että pelkästään siitä puhuminen voi nostaa laatua.' : Diskurssianalyyttinen tutkimus lastensuojelun laadun sisällöistä2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 7
1,5-Disubstituoitujen imidatsolien synteesi van Leusen -reaktiolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,5-Disubstituoitujen imidatsolien synteesi van Leusen -reaktiolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-, 2-, ja 3-nimet - Suomen numeraalialkuiset paikannimet. Yksipuisesta Kolmikulmavainioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-tyypin diabetesta sairastavien kokemuksia ja käsityksiä supportiivisesta viestinnästä ja sosiaalisesta tuesta diabeteslääkärin ja -hoitajan vastaanotolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. infinitiivin lauseopillisesta käytöstä v:n 1847 Suomettaressa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. infinitiivin lyhyemmän muodon käytöstä savolaismurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. infinitiivin translatiivin ja -minen-teonnimen translatiivimuodon sisältävien rakenteiden merkityksestä ja käytöstä nykysuomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5-1.9 ikäisen Laurin kielen kehittymisen tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - 11 -vuotiaiden ruotsinsuomalaisten siirtolaislasten kielestä. Syntaktisesti poikkeavien virkerakenteiden tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 september : från ofattbara attacker till oundvikliga motattacker : En innehållsanalys av Hufvudstadsbladets och Vasabladets rapportering om attackerna mot USA den 11 september 2001.8 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 16
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase inhibitors and selectivity modeling of 11β-HSDs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137Cs-ajoitusmenetelmän tarkkuus ja luotettavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C-DDT:n kulkeutuminen ja bioakkumulaatio pienen lammen ekosysteemissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C-DDT:n kulkeutuminen ja bioakkumulaatio pienen lammen ekosysteemissä7 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 15
14C-CO2 Measurements with Accelerator Mass Spectrometry0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14C:n isotooppivaihto kalsiitin kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14C:n isotooppivaihto kalsiitin kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15D-elämänlaatumittarin sähköisten lomakemuotojen hyväksyttävyys ja tulosten yhtäpitävyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15N:n pintatiheyden mittaaminen ASDEX Upgrade -fuusioreaktorista irrotetuista näytteistä TOF-ERDA:lla, NRA:lla ja SIMS:llä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15N:n pintatiheyden mittaaminen ASDEX Upgrade -fuusioreaktorista irrotetuista näytteistä TOF-ERDA:lla, NRA:lla ja SIMS:llä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–17-vuotiaat nuoret sosiaalisessa mediassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–24-vuotiaiden nuorten kotisiivoukseen liittyvä työmotivaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1642 Raamatun II osan yhteiskunnalliset sanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1642 vuoden raamatun partisipijärjestelmä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1686-vuoden kirkkolain suomennoksen lauseopillisia ruotsalaisuuksia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1734-vuoden Ruotsin lain maa- ja kauppakaaren suomennoksen kielellisestä kehityksestä vuosina 1759 - 1867.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1800-luvun geologiset uudissanat Antero Vareliuksen kielessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1830- ja 1840-lukujen lehtikielen frekvenssianalyysia - suomalaiset sanomalehdet kehittyvässä maailmassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1830-luvun maallisen proosan keskeisimmät äänne- ja taivutusopilliset ilmiöt.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1860 - 1870-lukujen kirjasuomessa esiintyvistä uni-pesyeeseen kuuluvista sanoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18F-Radiolabeled porous silicon particles for drug delivery : Tracer development and evaluation in rats123 37 25 22 43 20 21 36 43 48 51 45 514
1910- ja 1960-luvun sanomalehtien pääkirjoitusten tyylistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1920- ja 1930-luvun neuvostosatiirin kääntämisen haasteita0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1920-luvun kansakoululaisen kuva liikuntakasvatuksessa7 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13
1920-luvun suomalaisen lakikielen virkerakenteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950-luvun alun Me naisten ohjaavat artikkelit - maailmankuva ja direktiivisyys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950-luvun kotien elämää aikalaisten kertomana : "Neuvokkuus, ahkeruus, periksiantamattomuus – päivä kerrallaan eläminen – siinä kai selviämisemme salaisuus."0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950-luvun lastenvaatteet ja lapsen asema0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950-luvun muoti täällä taas : Retrotrendien kertautuminen Chanelin ja Diorin mallistoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1970- ja 1980-lukujen suomalaisen rocklyriikan sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 -luvulla tehtyjen merenpinnan noususkenaarioiden osuvuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980-luvun alun lasten kertomakirjallisuuden kerronnan kieli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980-luvun alun lasten kertomakirjallisuuden kerronnan kieli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990-luvun laman esiintyminen Yleisradion tv-uutisissa8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13
1–3-vuotiaan lapsen osallisuus vasuprosessissa varhaiskasvatuksen opettajien kuvaamana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,1,3-Bentsoksadiatsolirakenteiset molekyylit antibakteerisina ja antiparasiittisina yhdisteinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,3,7,8-Tetraklooridibentso-p-dioksiinin vaikutus rotan pimeänaikaiseen melatoniinieritvkseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-kloori-1,3-propaanidiolin, 3-kloori-1,2-propaanidiolin ja 2,3-epoksi-1-propanolin rasvahappoestereiden kaasukromatografia-massaspektrometrinen kvantitatiivinen analytiikka epäsuoralla menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5-3.1-ikäisten lasten lauseyhdistykset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-luvun alun Romania sijoituskohteena: Romanian valtion kertomus ja suomalaisyritysten kokemus6 3 1 1 1 2 1 1 2 0 2 0 20
2000-luvun synkretismi Perun Amazoniassa : samaani-istunnon ja ayahuascarituaalin erot ja samankaltaisuudet10 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 19
2000-luvun taidot ja sosiaalinen media 1.-luokkalaisten TVT-projektissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 finanssikriisin vaikutus pankkisääntelyyn Euroopassa ja Yhdysvalloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-hydroksylaasin geenivirheet Suomessa : kolme yleisintä mutaatiota selittää 90% tautitapauksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-trisomian osoittaminen kerroshybridisaation avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238U-series radionuclides in Finnish groundwater-based drinking water and effective doses12 2 2 0 0 14 20 21 13 24 17 14 139
24-tunnin ruoankäyttöhaastattelututkimuksen soveltaminen mikrobiologiseen riskinarviointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2;0-vuotiaiden sanarakenteiden muutoksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 – 5 -vuotiaiden lukemaan oppiminen : montessorivälineet kielellisen tietoisuuden ja varhaisen lukitaidon edistäjinä79 102 54 1 4 23 38 65 98 112 108 58 742
3,5-vuotiaan Tiinan sanastoa: värin, ajan ja lukumäärän ilmaiseminen ja sanaston semanttiset erityispiirteet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-4-vuotiaiden lasten prososiaalinen käyttäytyminen päiväkodin leikkitilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-MCPD rasvahappoesterien GC-MS-analytiikka11 6 2 3 4 1 1 4 2 3 4 0 41
3. infinitiivin illatiivi alasatakuntalais- ja hämäläismurteiden rajalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. infinitiivin illatiivimuodoista eteläpohjalais-, yläsatakuntalais- ja savolaismurteiden rajalla (Nurmossa, Jalasjärvellä, Kuortaneella, Alavudella, Töysässä, Virroilla, Parkanossa, Kihniössä, Alajärvellä ja Ähtärissä).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. infinitiivin sisäpaikallissijojen käytöstä ja merkityksestä nykysuomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D characterization of brittle fracture zones in Kevitsa open pit excavation, northern Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D dynamics of crustal deformation along the western Andean margin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D liver cell models and automation as tools for drug development0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D mallinnus ja tulostaminen matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-animaation toteutus peliohjelmoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-animaation toteutus peliohjelmoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-kiinteistöjen erityiskysymyksiä kunnossapidon osalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-kiinteistöjärjestelmä kiinteistön omistusoikeuden ja vakuuskäytön kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-maaperämallinnus hydrogeologisessa tutkimuksessa : esimerkkinä Kulopalokankaan pohjavesialue Äänekoskella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-modeling of snow in the Saariselkä region during the winter 2015-20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-tulostuksen tekijänoikeudelliset kysymykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-valokuvien hyödyntäminen Pyhäsalmen kaivoksella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3GPP LTE Release 9 and 10 requirement analysis to physical layer UE testing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
3HO in the Light of Experience : A Study of Experiences in the Healthy, Happy and Holy Organization (3HO)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3–5-vuotiaiden lasten päiväunet ja päivälepo sekä unipedagogiikka päiväkotiryhmissä : Unen aikana ihmisessä vapautuu jotakin henkilökohtaista, sieluun sidottua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4- ja 7-vuotiaan lapsen miksi-kysymykset äidin ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4Q185 - Viisauden lahja : tekstikriittinen analyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
4Q502 : Yhteisöllinen juhla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4QMMT - The Problem of the Epilogue0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5'-hydroksyylisuojaryhmät oligonukleotidisyntetiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-6-vuotiaat karkeamotoriikassa tukea tarvitsevat pojat varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-hydroksimetyyli-, 5-aminometyyli- ja 5-tiometyylipyrimidiininukleosidien valmistus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 vuotta sortoa vai keksityllä identiteetillä keinottelua? : Nicaraguan etnisen politisoitumisen historiapolitiikkaa 2000-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5–6-vuotiaiden lasten kokemuksia uimakoulusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 vuotta ja mitä sitten? : Suurten ikäluokkien edustajien tulevaisuunäkökulma9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
64Cu production, ligands and biomedical applications6 4 3 1 1 0 0 0 1 5 1 1 23
68Ga- ja 177Lu-radiolääkkeiden laadunvalvontamenetelmien kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68Ga-Labeled radiopharmaceuticals for pretargeted PET imaging : synthesis of 68Ga-HBED-CC-tetrazines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6p23- ja 2q33-alueet keliakiassa - kytkentä- ja assosiaatioanalyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 päivää -lehden aukeama multisemioottisena tekstinä20 38 30 28 29 14 23 18 18 29 42 22 311
7 α-Methyl-19-Nortestosterone (MENT): Pharmacokinetics and Antigonadotropic Effects in Men8 3 2 0 1 4 3 8 8 18 9 22 86
7.-9. -luokkalaisten motivaatio elämänkatsomustiedossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 ensimmäisen psalmin sanasto Agricolan Psalttarissa ja vuoden 1933 kirkolliskokouksen hyväksymässä Vanhan Testamentin suomennoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 suomen- ja ruotsinkielistä tarinaa arkielämän tunne-episodeista6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10
8.-luokkalaisten suhtautuminen matematiikkaan ja oppimispelien vaikutus heidän asenteisiinsa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 kilometriä Eremitaasiin : The St. Petersburg Timesin uutiset Sosnovyi Borin ydinvoimalasta 1996-98 ja 2004-069 7 7 1 3 0 2 6 1 3 5 2 46
9.-luokkalaisten avaruusgeometrian tehtävissä tekemät virheet ja opettajaopiskelijoiden ennakkokäsitykset niistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/11 ja uusi maskuliinisuuden kultti : diskurssianalyyttinen tutkimus Yhdysvaltain ulkopolitiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Balancing Act? : The EU’s Democracy Promotion in Tunisia 2005-20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Bayesian multiriver stock assessment model for describing the juvenile phase of anadromous brown trout (Salmo trutta L.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A botnet survey0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A botnet survey0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Bourdieuan analysis of ethno-racial equality and education in Brazil0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A brief overview of some techniques of colonization through international law : a reaprisal of the evangelizing mission in the contemporary international regimes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Call to Remember : Local negotiations over the memory of Indian Residential Schools in Canada0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A capability-based view of organisational renewal : Combining opportunity- and advantage-seeking growth in large, established European and North American wood-industry companies12 10 0 3 4 1 2 1 3 7 20 13 76
A Case for Transitional Gender Justice in Mali0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Case of Cultural Nationalism in Eastern Europe : Karaite Studies and Their Role in the Development of a Karaite Identity in the 19 th –21 st Centuries0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A case study of a patchy population of the Apollo butterfly ( Parnassius apollo ) ; the importance of nectar sources0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A case study of a patchy population of the Apollo butterfly ( Parnassius apollo ) ; the importance of nectar sources7 5 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 19
A case study of a snowstorm with multiple snowbands in southern Finland 23 November 20083 5 0 7 1 0 0 2 0 3 6 2 29
A case study of the effects and impacts of the integrated rural development programme in the village of Humbani in southern Zimbabwe (1994-2002)3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9
A case study of the effects of posthypnotic suggestion on visual information processing : measuring behaviour and event-related potentials0 5 40 25 27 24 19 30 35 30 15 56 306
A cellular tool for discovery of quality control factors for displaced secretory polypeptides : Development of a haploid human reporter cell line expressing a secreted GFP reporter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A characterization of the Estonian social security regime through impact on poverty risk factors1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5
A Chemical and Ethnopharmacological Study on Phyllanthus emblica L. (Euphorbiaceae)4 3 1 0 3 2 1 1 51 102 101 72 341
A chemistry-transport model simulation of the stratospheric ozone for 1980 to 20191 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5
A children’s garden : Connectedness to place through affordances : a Grounded theory0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Classification of Weak Models of Distributed Computing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A clinical and health economical observational study of anti-tumor necrosis factor therapy in the treatment of rheumatoid arthritis in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A cointegration analysis of house price formation in the Helsinki metropolitan area0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A cointegration analysis of house price formation in the Helsinki metropolitan area0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Comet of the Enlightenment : Anders Johan Lexell's life and discoveries0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A comparative study of science education at the primary school level in Finland and Thailand0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77
A Comparative Study of the Discursive Construction of British National Identity and Chinese National Identity in Foreign Policy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Comparative Study of the Regulation Governing the Use of Fixed-Term Contracts in Three EU Member States0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 24 9 78
A Comparative Study of the Use of Different Moods in Finnish and English.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Comparative Study of Urban Green Area Planning9 9 13 9 10 3 7 10 6 23 20 21 140
A comparative study on challenges in the psychosocial work environment of Finnish and foreign-born general practitioners0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Comparative Study on Large-scale Multi-label Text Classification of Social Media0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Comparative Syntax of the Verb in Some Modern English Novels and Their Finnish Translations.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A comparison between some discriminative and generative classifiers (Logistic Regression, Support Vector Machines, Neural Networks, Naive Bayes and Bayesian Networks)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A comparison of methods for haplotype inference0 0 0 0 16 8 5 8 5 6 8 6 62
A comparison of the labour force survey in Finland, the United Kingdom and Canada1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 6
A comparison of two SPLE tools : Pure::Variants and Clafer tools0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Competent Parent, a Loving Professional : A Case Study of Foster Parenting in Russian Children’s Villages0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Complement to T Cell Immunity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A complicated relationship : Finland and the Council of Europe between 1963 and 19890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Composite Leading Indicator of the Finnish Economy7 11 9 4 4 23 9 13 7 9 5 8 109
A computational study of Compton profiles of water - methanol solutions4 5 6 1 0 5 5 2 1 1 3 2 35
A computational study of some selected chemical reactions and transition state analogs using molecular orbital methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Conceptual Framework for Growing Online Communities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Conditional Markov Model for Pricing Contingent Convertibles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Conditional Markov Model for Pricing Contingent Convertibles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A constructivist analysis of the U.S. Rogue State policy in towards Iran1 0 5 1 3 1 5 0 1 1 6 3 27
A Contemporary Ballade : Kaija Saariaho's Ballade for Solo Piano as a Narrative of Guilt and Trauma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A continuum, not a divide : The relationship between representations of nonhuman animals and prejudice towards immigrants16 22 18 20 15 4 7 21 16 19 6 13 177
A Contrastive Study into Locality in Finnish and English.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Conversation Analysis of Social Interaction in the Functional Capacity Interview0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Corpus Study of Personal Pronouns in American State of the Union Addresses from Reagan to Trump0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Corpus-based Critical Ecological Discourse Analysis of Corporate Annual Environmental Reports : China Three Gorges Corporation as an Example0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A cosmological argument against metaphysical naturalism0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Critical Analysis of Rousseau's Narrative of Subjectivity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A critical analysis of the Court of Justice of the European Union judgments related to the regulation of establishment, ownership and distribution of community pharmacies : at the interface between internal market and public health: what are the possible implications on national and EU level and in relation to broader EU health policy?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Critical Assessment of Occluded Fronts1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 6
A Critical Evaluation of the MARS Treatment in Finland16 19 16 1 9 23 22 15 14 12 24 10 181
A Critical Re-examination of Constrained Equilibrium Hypothesis in Classical Nucleation Theory0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Critical Re-examination of Constrained Equilibrium Hypothesis in Classical Nucleation Theory0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Cross-cultural Analysis of the Dimensions of Mathematics-related Affect : Assessing the psychometric properties and the relationship with achievement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A cross-cultural comparison of colour-emotion associations of Finland, Norway, China and Greece0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A cross-linguistic study of lexical iconicity and its manifestation in bird names0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A cross-sectional study of herpes labialis in the Finnish population : prevalence, rate of recrudescence and associated factors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Cuckoo Search Algorithm for Bayesian Network Structure Learning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Curious Harpour in Helle : An Edition of the Commentary on the Orpheus Metre of De consolatione philosophiae in MS Thott 304,27 9 5 16 9 41 19 27 18 16 26 14 207
A Decentralized Session Management Framework for Heterogeneous Ad-Hoc and Fixed Networks22 5 4 0 0 1 8 3 1 8 10 13 75
A decision making framework for optimal implementation of equipment management in manufacturing execution system : case clinical manufacturing of parenterals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Descent into Hell, Genocide in Two Narratives : Philip Gourevitch’s We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed with Our Families and Boubacar Boris Diop’s Murambi, The Book of Bones: A Novel.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A descriptive grammar of Denjongke (Sikkimese Bhutia)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Developmental Approach to Peace-building : Institutionalization of Goals and Impacts : The United Nations Development Assistance in Kenya and Mozambique5 4 4 21 31 10 0 0 0 0 0 0 75
A Developmental Approach to Peace-building: Insitutionalization of Goals and Impacts : The United Nations Development Assistance in Kenya and Mozambique6 4 5 21 31 10 0 0 0 0 0 0 77
A Discourse of Threat? : A Textual Analysis of the U.S. Report "Commission for Assistance to a Free Cuba"7 12 15 4 5 3 4 6 11 9 2 11 89
A discourse of threat? A textual analysis of the U.S. report "Commission for Assistance to a Free Cuba"1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
A Distributed Publish/Subscribe Architecture for Telecommunications Network Management0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Distributed Publish/Subscribe Architecture for Telecommunications Network Management0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A dural lymphatic vascular system that drains brain interstitial fluid and macromolecules0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A dynamic programming model for optimising feeding and slaughter decisions regarding fattening pigs15 3 2 1 0 2 0 1 0 5 2 1 32
A Europeanised Irish Security and Defence Policy? The Case of Ireland and EU Battle Groups1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
A feasible telemedicine monitoring solution0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A feasible telemedicine monitoring solution0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Feature-Based Call Graph Distance Measure for Program Similarity Analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A feminine discourse of Cuban passion and love : Erotics and sexuality in the poetry of Carilda Oliver Labra0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Floor Control Server in a Distributed Conference Service35 19 12 11 4 9 5 1 9 13 6 4 128
A follow-up study of serum cholesterol and lipoproteins in children : The effect of diet and apolipoprotein E on cholesterol metabolism, tracking, and screening1 1 0 0 0 5 10 3 9 3 10 5 47
A framework for comparing the security of voting schemes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A fundamentally subversive doctrine : a look at the "social responsibility of business"2 2 2 0 1 2 0 2 4 1 1 0 17
A fundamentally subversive doctrine : a look at the "social responsibility of business"1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 7
A Game Changer? : The 2022 World Cup as a Global Stage to Discuss Labor Migrant Rights0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Game of Thrones : Textual History of 2 Kings 17 in Light of the Old Latin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A gene-based approach to experimental heart transplant rejection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Genetic Analysis of Miklós Szentkuthy's "Prae"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Genre Analysis of Academic Research Blogs86 69 118 91 198 63 69 92 107 140 132 123 1288
A Genre Analytical Comparison of Real and Fake News0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A geospatial approach to assessing the synergies of agriculture-based poverty alleviation programmes38 40 30 25 36 24 20 40 25 23 20 16 337
A GIS perspective to homicides of youth in the context of Mexican Drug War0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Glossary of Morphology Terms in Skolt Sámi, Northern Sámi, Finnish, and English0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Grammar of Eastern Geshiza : A Culturally Anchored Description0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Grammar of Wutun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Grievance Most Just? : Collective Violence in Yorkshire, North of England0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A groteszk formái Örkény István drámában.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A head-mounted display as a personal viewing device : Dimensions of subjective experiences5 6 5 2 4 6 2 2 17 13 39 22 123
A Historical Approach to Children s Physics Education : Modelling of DC-circuit Phenomena in a Small Group5 1 2 0 2 15 12 12 6 9 7 6 77
A History of State Responsibility : The Struggle for International Standards (1870-1960)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A hydrogeological and environmental study of the Niesajokivalley in Rautuvaara, Kolari and its suitability as a future tailings disposal area0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A hydrogeological and environmental study of the Niesajokivalley in Rautuvaara, Kolari and its suitability as a future tailings disposal area0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Law and Economics Approach to Problem of International Human Rights Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Literary Turn : Rethinking the Roles of Generalization and Theory in Anglo-American Moral Philosophy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A longitudinal study of changes in interactional justice and subsequent short term sickness absence among municipal employees0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A mass spectrometric study of thermal stability of Extremely Low-Volatility Organic Compounds (ELVOCs)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A mass spectrometric study of thermal stability of Extremely Low-Volatility Organic Compounds (ELVOCs)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A matter of taste : genetic and environmental influences on responses to sweetness3 9 7 3 5 10 3 11 3 7 10 1 72
A maximal operator, Carleson's embedding, and tent spaces for vector-valued functions18 7 12 14 18 12 9 8 9 8 13 9 137
A mechanistic embedding of the hawk-dove game into a population dynamical model with competition for territories0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A mechanistic embedding of the hawk-dove game into a population dynamical model with competition for territories0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Menace to Society : Radicalism and Legal Scholarship in the United States, Scandinavia, and Finland, 1965-19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 43 104
A metabolomic approach to studying mechanisms of polymeric gene delivery to retinal pigment epithelial cells0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A method for estimating regression errors with application to virtual concept drift detection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Method for Generating Musical Motion Patterns5 0 3 0 2 0 0 2 6 8 15 14 55
A Method for Modeling Uncertainty in Semantic Web Taxonomies1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 5
A Method for Wavelet-Based Time Series Analysis of Historical Newspapers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Midsummer Night's Dream - Untako vai unelmaa? Paavo Cajanderin ja Lauri Siparin Shakespeare-suomennosten vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Mixture Model for Heterogeneous Data with Application to Public Healthcare Data Analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Model of Composite Dark Matter in Light-Front Holographic QCD0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A model of socially optimal hydro reservoir usage : yealding socially optimal outcomes in nordic electricity markets0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Model Solution for a Surgery Scheduling : The ORM representation using NORMA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Model Study of the Global Emissions of Terpenoid Volatile Organic Compounds from Terrestrial Vegetation in the Last Millennium0 7 16 9 15 8 3 4 15 20 8 3 108
A Model-Driven Approach to Service Ecosystem Engineering0 66 34 44 19 18 26 17 14 24 25 26 313
A multi-instrument approach for studying complex patterns of turbulent mixing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A multifaceted study of Propionibacterium freudenreichii, the food-grade producer of active vitamin B120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Multiresolution Analysis of Stock Market Volatility Using Wavelet Methodology1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 8
A Multiresolution Analysis of Stock Market Volatility Using Wavelet Methodology1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
A nationally representative follow-up study on atrial fibrillation : morbidity and mortality0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Nationwide Study on Breast Cancer Risk in Postmenopausal Women Using Hormone Therapy in Finland6 1 0 2 3 3 0 2 4 6 7 3 37
A Natural Export: International Connections, Conservation Co-Operation, and How the National Park Idea Became "America's Best Idea"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A naturalistic approach to study reading-related brain activity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A new approach to the financial management of a radiological department1 1 1 0 3 8 9 5 5 9 9 7 58
A New Ecology for Learning : An Online Ethnographic Study of Learners’ Participation and Experience in Connectivist MOOCs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A new framework for assessing psychological obstacles in higher education : Integrating educational and occupational psychology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A new method for modulating the activity of parvalbumin-positive neurons and cerebellar Purkinje cells in vivo14 6 2 6 18 6 9 16 15 8 11 7 118
A new rapid homogeneous immunoassay for detection of neutralizing antibodies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A New Rare-Gas Compound : HXeOXeH1 0 1 0 0 1 15 9 0 3 5 1 36
A new regime in Finnish fisheries management : Evaluating the individual quota system for the commercial herring and sprat fisheries through stakeholder interviews0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A New TCP-friendly Link-Layer Protocol for Wireless WAN and Satellite Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Noncommutative Glass Model and the Boson Peak0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Nordic Country or People's Democracy? Social Democrats, Communists and Finland's International Position, 1944-511 1 0 0 0 0 1 3 2 1 1 2 12
A normal T cell receptor beta CDR3 length distribution in patients with APECED0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A novel assay method for measuring added plasma caesium and its application in the measurement of short-term kinetics1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6
A novel enzymic therapy, targeted recombinant beta-lactamase, in the prevention of antibiotic-induced adverse effects on gut microbiota1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 7
A novel multiplexed interactome proteomics approach for studying cellular signaling0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Novel Phytase from Bacillus : Characterization and Production of the Enzyme2 1 0 3 4 5 85 81 95 114 132 97 619
A novel pre-treatment for cheese production : Biochemistry, sensory perception and consumer acceptance0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A népi lélekhit és jelenségei a Magyar halálkultuszban.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A paradigm shift in the attribution of responsibility for women’s human rights violations by transnational corporations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Parliamentary Account of the European Commission - comparative lessons in political accountability from the Canadian federal government1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 9
A Parliamentary Account of the European Commission - comparative lessons in political accountability from the Canadian federal government1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
A Partner, a Neighbour, a Friend : Finland’s role in Estonian defence policy from 2004 to 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A peek at homological algebra viagroup cohomology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Performance Evaluation of Hypervisor, Unikernel, and Container Network I/O Virtualization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Pharmacoepidemiological Study of Medicine Use among Finnish Conscripts3 2 0 1 0 4 0 1 1 0 3 1 16
A Philosophic Study of Non-conceptualized Auditory Sensations : Mental States as Functionally Interpreted Abstract Dispositions2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 3 1 10
A Platform for Safer and Smarter Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Political Theory of Dissent : Dissent at The Core of Radical Democracy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A portfolio theory approach to ease navigation task of users0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Possible and Necessary Consistency Proof15 6 6 7 5 8 3 5 21 6 7 4 93
A practical comparison of De Novo Assemblers for RNA-seq data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A practical comparison of De Novo Assemblers for RNA-seq data.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A practice approach to experimental governance : Experiences from the intersection of everyday life and local experimentation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A pragmatist inquiry into the art of living : Seeking reasonable and life-enhancing values within the fallible human condition0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Pretentious Approach to Estimating Character Sums0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
A Probabilistic Approach to the Primary Visual Cortex2 0 0 0 0 1 1 2 2 7 2 2 19
A process algebraic reduction strategy for automata theoretic verification of untimed and timed concurrent systems1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 11
A Promise of Concreteness : Martin Heidegger’s Unacknowledged Role in the Formation of Frankfurt School in the Weimar Republic0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Proteomic Study of Potyviral HC-Pro-interacting Host and Viral Proteins0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Proteomic Study of Potyviral HC-Pro-interacting Host and Viral Proteins0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A proteomic view of probiotic Lactobacillus rhamnosus GG34 44 35 34 82 54 51 57 44 40 26 26 527
A Psychological Portrayal of the Literary Figure of Jeremiah and his Search for Meaning in Jeremiah 1 and 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Public Service to Provide Renewable Energy : an Unexplored Possibility for the Member States of the EU?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Qualitative Assessment of Key Factors Shaping the Development of Community Forestry Enterprises in Mexico0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A quantitative and qualitative comparative analysis of the feeding efficiency of four sympatric rock-dwelling Lake Victoria haplochromine cichlids0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A quantum chemical investigation of the metal centres in cytochrome c oxidase5 3 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 14
A quest for corporate sustainability in forest-based industry : A resource-based perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Question of Trust : The Impact of Corporate Social Responsibility on Stora Enso’s Perceived Image as an Employer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A randomized controlled trial of combined manipulative therapy, stabilizing exercises, and specialist consultation compared to specialist consultation alone for chronic low back pain1 0 1 2 3 0 0 0 0 3 37 17 64
A re-examination of the decentralist principle in green thought in light of global environmental challenges1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 6
A Real-Option model for venture projects with near-optimal stopping rules1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
A real-ostion model for venture proects with near-optimal stopping rules1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
A reconnaissance study on the distribution of critical metals in rock-forming trioctahedral micas of Fennoscandian S-, I-, and A-type granites0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A redescription of the concept for political studies1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5
A Reinforcement Learning Application for Portfolio Optimization in the Stock Market0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A return to the “purely womanly mission” or a move towards an equal partnership? Tackling the double burden on the pages of the Soviet women’s magazine Rabotnitsa 1987–19910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Review of Methods for Unconstrained Optimization : Theory, Implementation and Testing2 3 0 6 6 1 3 7 0 15 35 6 84
A rhetorical study of the Tablet on human rights in Poland, 1978-19831 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 8
A scalar singlet extension of the Standard Model0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Science of Interests: The Project of 20th Century Positivist International Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Search for Origins: Proper Names in The Story of Kullervo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A sequential analysis of "nú" and "núna" in Icelandic conversation1 1 2 0 1 2 1 0 1 2 3 3 17
A service-dominant perspective on payments for ecosystem service offerings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Shared European History? : Perceptions of Imperialism and Islam in Matriculation Examination Essays and History Textbooks10 8 15 8 13 12 6 9 5 32 19 11 148
A shared world : The relationship between Pierre Bourdieu´s social ontology and Martin Heidegger´s early philosophy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A SHARED WORLD – The relationship between Pierre Bourdieu´s social ontology and Martin Heidegger´s early philosophy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A shift in power? : The effects of online public relations on NGOs' reputation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A shift in power? The effects of online public relations on NGOs' reputation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Short Course of Stalinism : Finns at the International Lenin School, Moscow, 1926-19381 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 8
A Short Course of Stalinism : Finns at the International Lenin School, Moscow, 1926-19381 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 8
A Silent Problem : How adolescent transactional sex is discussed in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Sketch of the Phonology and Grammar of Rajbanshi25 15 23 5 22 36 21 27 13 22 40 10 259
A slow start at the beginning of the recycling chain : How to make consumers recycle their mobile phones?13 18 21 12 12 3 2 4 9 16 14 13 137
A social constructivist approach on Finland's EU policies in the 1990's2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 8
A social constructivist approach on Finland's EU policies in the 1990's1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 8
A Soul for Europe? : Contributions of European Churches to the Forum of the Convention on the Future of Europe10 7 8 3 16 4 3 7 2 6 2 11 79
A Spatio-Temporal Understanding of the Arabidopsis Root Development0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A state of transition : Structural problems and Pakistan’s failed transition to democracy 1988–19990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A state of transition : structural problems and Pakistan’s failed transition to democracy 1988–19994 1 1 11 3 3 2 7 8 3 2 2 47
A Step towards developing strategies for optimal allocation of irrigation water for food security : Farmers’ conceptions on key issues in Ethiopia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Story of the Soul's Journey in the Nag Hammadi Library : A Study of the Authentikos Logos (NHC VI,3)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A struggle between hope and fatalism : the subject positions of Nicaraguan peasant women in the context of development projects2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5
A Study in Authenticity : Admissible Concealed Indicators of Authority and Other Features of Forgeries : A Case Study on Clement of Alexandria, Letter to Theodore, and the Longer Gospel of Mark0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study of acyclovir effect on the replication of sensitive and resistant herpes simplex viruses0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Study of Candidate Genes in Depression and Disturbed Sleep19 9 6 7 36 17 19 31 28 33 13 30 248
A study of English nautical terms and their Finnish equivalents.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Study of Environmental Discourses in Light of the Concept of Environmental Concern3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
A study of factors, with an emphasis on the two-dimensional construct of grit, that affect student achievement in physics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Study of Fungibility : Foreign Aid and the Spending Pattern of the Nepalese Government0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study of Somerset Maugham's novel The Moon and Sixpence and its Finnish translation.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study of the nanostructure of the cell wall of the tracheids of conifer xylem by x-ray scattering3 4 1 2 0 4 3 3 0 3 4 1 28
A study of the research and development benefits to society resulting from an international research centre CERN1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 2 11
A Study of Women Empowerment Among Nepalese War Widows : “Participation in Decision Making” as an Indicator0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study on acculturation of Chinese in Finland at the beginning of the 21st century3 2 4 1 0 0 6 1 1 1 3 0 22
A study on bacteria-targeted screening and in vitro safety assessment of natural products4 2 0 1 2 1 1 1 0 4 3 0 19
A study on genetic mutations involving mitochondrial disorders : diagnostic approach and application of human iPSCs to understand disease pathogenesis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Study on Gross Job Flows in Finland: The Importance of Employees' Characteristics1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 6
A Study on Gross Job Flows in Finland: The Importance of Employees' Characteristics1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
A study on parameterizing Forward Sparse Sampling Search0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study on social-based cooperative sensing in cognitive radio networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study on the Finnish rendering of some of the stylistic features in Katherine Mansfield's short stories: The Wind Blows, Psychology, Mr. Reginald Peacock's Day, A Dill Pickle, Revelations, At the Bay, The Garden Party, Marriage à la Mode, Miss Brill, An Ideal Family, The Lady's Maid, and The Doll's House translated by Vappu Roos.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study on the Finnish rendering of some of the stylistic features in The Portrait of a Lady by Henry James.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Study on the Improvement of Inherent and Enhanced Tissue Contrast in MR Imaging Using Magnetization Transfer and Spin Lock Techniques2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 11
A Success Story or a Failure? : Representing the European Integration in the Curricula and Textbooks of Five Countries62 101 39 25 5 2 2 4 5 7 2 1 255
A Survey of Recommendation Systems and Performance Enhancing Methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Survey of Software Packages for Modelling Transcription Factors’ Binding Affinities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A synopsis of genus Pogonatum (Polytrichaceae, Musci)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Systematic Approach to Setting Up Distributed Global Collaborations for Software-based Products in the Automotive Domain0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A systematic review of how learning and teaching vary in one Finnish university0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A systematic-ecological approach to Baltic Sea ice studies of algae and protists7 6 6 2 6 9 2 10 9 9 7 5 78
A Systems Approach to Individual Hearing Conservation2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 6
A taxonomic revision of the Taeniidae Ludwig, 1886 based on molecular phylogenies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A terrestrial sequence in Lantian : a window into the late Neogene palaeoenvironments of Northern China1 1 0 1 0 2 1 2 2 1 4 2 17
A test to pass or a tool for growth? : Evaluating the usefulness of the psychological assessment of ministerial aspirants0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A theoretical overview for variance estimation in sampling theory with some new techniques for complex estimators1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
A theoretical overview for variance estimation in sampling theory with some new techniques for complex estimators1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 7
A Theory of Multicultural Texts : The Music of Erik Bergman As a Phenomenon of Multicultural Europe0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Toast to the Change? The connection of self-efficacy and coping in drinking related relapse risk-situations after treatment2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 8
A Touch of Red : Archaeological and Ethnographic Approaches to Interpreting Finnish Rock Paintings44 28 16 25 34 51 41 49 45 48 36 45 462
A Tourism Management Perspective to CSR in a National Park : Case of the Luxury Fairmont Chateau Lake Louise Hotel and Resort in the Banff National Park0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Twin Study on Genetic and Environmental Factors in Bipolar I Disorder1 2 0 1 0 2 0 1 1 2 2 2 14
A Unificationist Reading of Descartes' Meditations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Utopia in the Middle of Savo? : The Monastery of Valamo in the Eyes of its Visitors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Variant of the Multiple Random Projection Trees Algorithm for Nearest Neighbors Search0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A very European crisis : A corpus study of linguistic differences in the reporting of the Greek debt crisis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 26 44
A Wide Window of Opportunity for Politicisation in Times of the European Debt Crisis : A Case Study of the German Bundestag's Plenary0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Wide Window of Opportunity for Politicisation in Times of the European Debt Crisis – A Case Study of the German Bundestag's Plenary0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a+b=b+a. Matematiikan oppikirjan seimoottiset koodit ja niiden työnjako käsitteiden määrittelyssä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-klinikan asiakaskahvilassa : Etnografinen tutkimus asiakkaiden juomiselle ja ammattiavulle antamista merkityksistä0 29 295 71 48 40 15 40 31 69 47 36 721
A-loppuisten adjektiivien kausatiivi- ja translatiivijohdokset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-ryhmän beetahemolyyttisen streptokokin aiheuttamat vakavat infektiot alle 16-vuotiailla Lasten ja nuorten sairaalassa 1998-20090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. A. Borenius-Lähteenkorva. Kansanrunouden kerääjä ja tutkija.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. A. Milnen Winnie The Pooh -teoksen erisnimistä ja niiden kääntämisestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. E. Ingmanin "Rimpisuon usvapatsaan" vuoden 1915 painoksen vertailua vuoden 1955 korjattuun painokseen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. J. Veänäsen "Naapuritalot" ja "Kuningas Gustaw II Adolphin Historia" kirjasten sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Kiven "Rajamäen rykmentin marssista" muutamia huomioita.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Käännösvirheet ja epätarkkuudet Paavo Cajanderin ja Yrjö Jylhän "King Lear" -suomennoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Luettavuus. Suomenkielisen aikakauslehtitekstin rakenteellisten ja kieliopillisten tyylitekijöiden vaikutuksesta tekstin ymmärrettävyyteen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Oksanen runoilijana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. V. Ingman raamatunsuomennoksen uudistajana. I. Sakariaan kirja, Salomonin sananlaskut ja Paavalin kirje Filippiläisille.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a:n ja ä:n loppuheitto Westhin Käsikirjassa. Kato ja säilyminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A:n loppuheitto Kotkan puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA- ja ANA-rottien psykomotorinen herkistyminen μ- ja δ-opioidireseptoriagonisteille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aadamin kokoinen universumi : Ihminen mikrokosmoksena Ikhwan as-safa'n filosofiassa12 6 4 2 2 3 3 0 0 4 10 4 50
Aadamistinen projekti. Uskonto ja sukupuoli Francis Baconin luonnonfilosofiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aadolfinsaarentiestä Äkkikalliontiehen: tutkielma Kangasalan osoitenimistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aakkosellinen luettelo vieraskielisiä sanoja...0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aale Tynnin balladit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aale Tynnin kuvakieli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulusta väitelleiden tohtoreiden jatko-opiskelua edistäviä ja estäviä ohjauskokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaluvan, odelman, äpäreen ja äpärän merkityksistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aamulla piti lährettämän mut sis se meno laapahti. - Suomen ahta-, ähtä-loppuisten verbien morfologista, semanttista ja pragmaattista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aamullisen pakkaskelin nimityksistä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aamun nimitykset huomen ja aamu suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aamupalan syömisen yhteys painon muutokseen 50-vuotiailla aikuisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aamupalasta yrttiherkkuihin : Läpileikkaus vuoden 2015 keittokirjoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aapasoiden kehitysvaiheet ja niitä ilmentävät suokasvit : näkökulmana ilmastonmuutos0 0 0 0 0 24 19 17 32 24 26 12 154
Aapasuon kasvillisuus ja sen vaikutus hiilidioksidin vaihtoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aapelin pakinakielen viittaussuhteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aapiset kirjoitettuun kielijärjestelmään perehdyttäjinä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aapisissa esiintyvät henkilönnimet 1800-luvun puolivälistä nykypäiviin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aapisten luettavuus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aapisten pojat : Aapisten poikahahmojen kuvaus 1950-luvulta 2010-luvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aarikasta Äkäpäähän: Etelä-Onkiveden vesistönimiä Lapinlahden ja Maaningan pitäjien alueella.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aarni Kouta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aarni Voipio 1891-1965 Unissasaarnaamisen tutkijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaro Hellaakosken lyriikan tyyli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaro Hellaakosken lyyrillisen tyylin kehitys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aarteenetsintää porkkanamaalla : Opettajien kokemuksia suomalaisten koulupuutarhojen toiminnasta ja ruokajärjestelmäopetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aasialaisten optioiden hinnoittelu: valittujen menetelmien esittely ja niiden tuottamien tulosten arviointi9 4 1 1 2 2 0 0 1 4 4 3 31
Aasialaisten stopover-matkailun kehittyminen pääkaupunkiseudulla : Asiantuntijanäkökulma vuoteen 20250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aasianrunkojäärän (Anoplophora glabripennis) kartoitus Helsingissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aate ja kutsumus : Suomen kirkon pappisliiton identiteetti ammatillisena järjestönä liiton jäsenlehden näkökulmasta 1948-19740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aateluuden semiotiikka, teoria ja käsite, aatelismiehen ideaalityypit ja populaarit demokratiateemat 1800-luvun suomalaisessa kaunokirjallisuudessa10 2 4 1 2 4 2 0 0 4 3 3 35
Aateluuden semiotiikka, teoria ja käsite, aatelismiehen ideaalityypit ja populaarit demokratiateemat 1800-luvun suomalaisessa kaunokirjallisuudessa9 3 1 2 2 2 0 1 0 2 4 2 28
Aatteellinen järjestö vailla aatetta: ”Muu – mikä?” : MUU ry:n perustaminen 1980-luvun nousukauden Suomessa8 7 1 1 2 2 1 1 0 5 2 3 33
Aatteesta ammatiksi - puoluetyötä ja punapääomaa : Julius Nurmisen ja Annan Haverisen (ent. Nurminen) elämä ja toiminta työväenliikkeen järjestöaktiiveina 1900 - luvun alkukymmeninä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aavan meren täällä puolen : Arkkityyppiset piirteet ja amerikkalaisvaikutteet suosituimmissa suomalaisissa molli-iskelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aavekipu koirilla ja kissoilla raaja-amputaatioleikkausten jälkeen : kirjallisuuskatsaus33 12 11 16 20 17 5 9 19 24 22 16 204
Ab initio and DFT derived potential energy functions in simulations of selected polyesters based on atomistic models7 4 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 17
Ab Initio Calculation of Field Emission from Copper Surfaces with Nanofeatures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ab initio investigations of the dynamic and thermodynamic properties of atmospherically relevant strong acids0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ab Initio Studies of Chemical Reactivity : New Algorithms and Applications to Dynamics, Reaction Pathways and Spectroscopy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abatement of phosphorus- and lead-induced environmental risks by means of apatite ore mine tailings0 0 0 0 24 15 13 9 16 20 13 18 128
Abban 'Dancing Queenin' soinnin analyysi0 10 24 7 7 9 4 7 8 15 7 4 102
ABC-transportterien osallisuus monolignolien kuljetukseen kuusella ja monolignoli koniferyylialkoholin vaikutukset tupakkasoluun18 10 7 6 7 10 6 6 11 21 17 9 128
ABCC2 transporter and α2 adrenoceptors : Identification of novel compounds and their mode of action0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdominal Aortic Infections0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abductive translation studies : The art of marshalling signs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aberrant intracellular calcium cycling in the heart : mechanistic insights into catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia and heart failure0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aberrant kinase activation as a therapy target : Chronic myeloid leukemia as a model disease25 19 20 9 22 16 19 14 12 10 17 11 194
Abessiivin käyttö sanomalehtikielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abessiivinominien käyttöfunktiot nykykielessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhörstudien zur finnischen Satzintonation.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abietiinihapon johdannaiset ja niiden bioaktiivisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ability and authority? : Studies on the constructedness and expansion of expertise in the contemporary public sphere0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abiturientit kuvanlukijoina.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abiturienttien kirjoitustaidon muuttuminen: Ylioppilasaineiden lauserakenteiden tarkastelua 1950-luvulta 2000-luvulle.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ablatiivin käyttö Vienan ja Inkerin karjalassa sekä aunuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aborter hos kor på Stella Farm in provinsen Shoa, Etiopien0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abortin jälkeiseen hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät Suomessa85 31 33 28 35 34 28 28 41 52 43 47 485
Abraham Achreniuksen virret.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Kollaniuksen lainsuomennoksen nuoremmat ruotsalaiset lainasanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Kollaniuksen lainsuomennosten ihmisen nimitykset (ammattien ym. mukaan annetut).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Poppius runoilijana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abrahamin uskonnot paavi Johannes Paavali II:n uskontoteologiassa7 3 1 1 1 1 0 2 1 5 6 5 33
Absorptive capacity, R&D subsidies and growth0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abstract model theory without negation11 6 1 2 0 1 0 2 0 2 2 1 28
Abstrakti yhteisö ja konkreettinen väkivalta : Konfliktit Ruandassa8 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 17
Abstraktio vai emanaatio? : Avicennan käsitys kognition perustasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuse and fatal poisonings involving prescription opioids : Revelations from postmortem toxicology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuse of Dominance under Article 102 TFEU : Reconciling Issues of Competition Law and Data Protection Law of the EU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuse of Law and Beneficial Ownership as EU Anti-Avoidance Measures in the Post-BEPS World0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academic underachievement of Malays in Singapore : a socio-psychological perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academics’ transformative learning at the interfaces of pedagogical and discipline-specific communities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accelerated aging after hematopoietic stem cell transplantation in childhood : Early menopause, premature cardiovascular aging and frailty0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accelerated failure time models for non-ignorable non-compliance in randomized studies12 9 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 28
Acceleration of the Cosmological Expansion as an Effect of Inhomogeneities31 22 21 7 27 25 19 14 14 26 7 4 217
Accelerator Mass Spectrometry and Bayesian Data Analysis17 15 2 3 1 0 0 0 0 9 2 17 66
Accent variation in Finnish ELT materials : An analysis of the Insights and On Track series0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acceptance and use of online pharmacies and the online customer journey for the purchase of OTC medicines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acceptor specificity studies of fucosyl- and sialyltransferases8 3 1 2 0 0 0 2 0 3 7 3 29
Access Pricing in the Mobile Telecommunication Sector1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 6
Access Selection Methods in Cooperative Multi-operator Environments to Improve End-user and Operator Satisfaction25 9 13 6 13 4 14 6 11 8 9 4 122
Access to protection : EU:n turvapaikkajärjestelmä pakolaisoikeuden sekä perus- ja ihmisoikeussääntelyn valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accessibility as a determinant of opportunities : A case study from Peruvian Amazonia5 10 3 2 1 2 0 3 2 4 2 1 35
Accession by the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: A study in the interaction between law and politics4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Accommodation of Linguistic Minorities - A Comparative Study of Three Canadian Provinces : New Brunswick, Ontario and Quebec1 0 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 9
Account bank’s obligation to enable access to their customers’ account data and authentication procedures under the Payment Service Directive 2 : its relation to refusal to supply data and access to procedure0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accountable De-anonymization in V2X Communication0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting for minority-majority relations : The construction of identity positions in the blogs of Finnish politicians with immigrant background0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting for population admixture in genomic evaluations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting for the Persistence of Widespread Child Labour Amidst High Economic Growth Rates in post-1991 Economic Reform India including a Case Study of Karur District, Tamil Nadu5 2 1 0 1 0 0 3 1 1 3 0 17
Accumbens-tumakkeen kolinergisten välineuronien merkitys alkoholin ja morfiinin palkitsevissa vaikutuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accumbens-tumakkeen kolinergisten välineuronien merkitys alkoholin juomisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accumulation of disadvantage from adolescence to midlife : A 26-year follow-up study of 16-year old adolescents0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accumulation of metals in the north-eastern Gulf of Finland, Baltic Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accuracy of absorbed dose in external photon beam radiotherapy : what level is sufficient and how to approach it?7 3 4 2 0 1 0 0 4 27 33 24 105
Accuracy of actigraphy compared to concomitant polysomnography in narcolepsy and other sleep disorders0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accuracy of core needle biopsy in diagnostics of soft tissue sarcomas : Diagnostic errors and their effect on patient treatment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accurate mass-based analysis in human sport doping control : Application of liquid chromatography - time-of-flight mass spectrometry39 51 43 44 53 64 40 42 24 35 30 22 487
Acetaldehyde and alcoholic beverages in upper digestive tract cancer : reduction of exposure with cysteine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achievement and Social Strategies and the Cumulation of Positive and Negative Experiences During Young Adulthood2 3 0 2 0 0 0 1 0 2 1 2 13
Achievement Goal Orientation Profiles and Performance in a Programming MOOC0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acid-base conjugate ionic liquids in lignocellulose processing : synthesis, properties and applications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidic pH and acidic enzymes in atherosclerosis8 2 1 1 0 1 3 2 4 1 4 11 38
Acidosis, osteoclast formation and cathepsin K expression in the loosening of total hip prostheses3 1 1 1 0 1 0 1 3 0 3 2 16
ACL Graft Fixation : Interference Screw Fixation of the Soft Tissue Grafts1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5
Acquisition Finance : Risk assessment and risk division between the parties in Leveraged Buyout transactions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Across the Oceans : Development of Overseas Business Information Transmission, 1815-187516 4 1 5 33 29 20 1 13 11 23 48 204
Act Locally, Th/Link Translocally : An Ethnographic View of the Kilpisjärvi Project2 1 3 1 1 0 2 1 1 2 3 0 17
ACT-tarkkaavaisuustesti lukemisen vaikeuden ja heikon kielitaidon erottamisen apuvälineenä : S1- ja S2-oppilaiden tarkkaavaisuuden, työmuistin ja kielitaidon yhteydet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-tarkkaavaisuustestissä menestymisen yhteys työmuistitestissä menestymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actin Dynamics in Muscle Cells4 2 0 2 0 0 1 1 3 1 7 3 24
Actin regulation in dendritic spines : from synaptic plasticity to animal behavior and human neurodevelopmental disorders0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acting Authoritatively : How Authority is Expressed through Social Action among the Bentian of Indonesian Borneo6 2 4 1 1 1 1 1 10 12 15 13 67
Actions for Annulment and the Right to Effective Judicial Protection : the Criteria for Admissibility under Article 263(4) TFEU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation - Life Control - Social Capital : A study of the factors of aging unemployed people controlling their lives and of the effects of deterring the exclusion5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11
Activation Measures – Social Inclusion or Forced Labour? : Experiences of long-term unemployed participants in the city of Rauma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation Measures – Social Inclusion or Forced Labour? : Experiences of long-term unemployed participants in the city of Rauma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation of Carbon Dioxide : carboxylation of epoxides for cyclic carbonate syntheses0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation of Carbon Dioxide: carboxylation of epoxides for cyclic carbonate syntheses0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation of inflammasome and protein secretion by endogenous danger and microbe-derived signals in human macrophages0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation of innate immune response in human macrophages by Herpes simplex virus-1 and crystallized monosodium urate0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVATION OF INNATE IMMUNE RESPONSE IN HUMAN MACROPHAGES BY HERPES SIMPLEX VIRUS-1 AND CRYSTALLIZED MONOSODIUM URATE, SUPPLEMENTARY DATA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVATION OF INNATE IMMUNE RESPONSE IN HUMAN MACROPHAGES BY HERPES SIMPLEX VIRUS-1 AND CRYSTALLIZED MONOSODIUM URATE, SUPPLEMENTARY DATA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation of innate immune responses by non-pathogenic and pathogenic bacteria in human leukocytes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation of Innate Immune Responses by Toll-Like Receptors and Influenza Viruses0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation of PI3-Kinase : a key regulator of platelet function3 0 1 1 0 11 17 8 7 11 20 4 83
Activation of the inflammasome by (1,3)-β-glucans and trichothecene mycotoxins in human macrophages0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation of the Inflammatory Response by Fungal Components0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation of the TrkB Neurotrophin Receptor by Antidepressant Drugs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation of π-systems in Lewis acid mediated homogenous catalysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activator Protein-1 and Epidermal Growth Factor Receptor Interplay : In Vivo & In Vitro Studies1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 8
Active-Sterile Neutrino Oscillation and Lepton Asymmetry Generation in the Early Universe7 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 15
Actividades comunicativas en los materiales didácticos y en la enseñanza del español0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades orales en manuales finlandeses de ELE0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activist Investing Under the EU Market Abuse Regime0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activity and Enzyme Kinetics of Human UDP-Glucuronosyltransferases : Studies of Psilocin Glucuronidation and the Effects of Albumin on the Enzyme Kinetic Mechanism0 11 54 37 47 63 61 41 46 50 55 34 499
Activity Characterization Studies in FiR 1 TRIGA Research Reactor Decommissioning Project0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activity of essential oils and coumarins against the nematodes Caenorhabditis elegans and Anisakis simplex0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activity-based costing method in forest industry : modelling the production and costs of sawing, the pulp and paper industry, and energy production0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actors’ roles and perceptions on the opportunities to increase nature conservation effectiveness : a study of interaction between knowledge and policy process0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acupuncture as treatment for dogs suffering from chronic pain0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute anterior uveitis and HLA-B27 : infectious background, systemic inflammation, and prognosis of the patients4 1 0 0 0 1 17 21 20 17 33 28 142
Acute arterial thrombosis in microsurgery3 0 0 0 0 10 13 3 16 30 21 10 106
Acute calculous cholecystitis : Risk factors for conversion and complications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute kidney injury in cardiac surgery0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute Kidney Injury in Severe Burns0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute kidney injury in severe sepsis and septic shock0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute Lymphoblastic Leukemia in Adolescents and Young Adults in Finland2 1 2 3 2 0 1 3 17 20 3 3 57
Acute mountain sickness : prediction and treatment during climbing expeditions0 0 0 0 0 0 0 0 86 51 41 32 210
Acute pancreatitis : diagnosis and assessment of severity with markers of inflammation1 0 0 0 0 1 0 2 47 70 64 31 216
Acute phase proteins in dairy calves and reindeer : changes after birth and in respiratory infections1 1 4 0 3 1 0 0 0 15 19 14 58
Acute phase proteins in healthy and sick dairy and beef calves and their association with growth0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute poisonings : epidemiology and gastric decontamination2 2 0 1 3 1 0 9 10 3 8 4 43
Acute renal failure in critically ill patients : With special reference to prediction of outcome3 0 0 1 0 1 0 11 29 29 36 25 135
Acute severe complications of otitis media in children and adults0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ad. Neoviuksen "Sakkulan ja Metsäpirtin murteen sanaluettelon" vaatetustermistö.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adakitic plutonic rocks in the Finnish Precambrian : Evolution, and areal, chemical, physical and age variations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Malysz lenteli kuin enkeli: Pikaviestinnällisyyden ja merkkirajoitusten vaikutukset Yleisradion Teksti-TV:n urheiluotsikoiden leksikkoon ja fraseologiaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADAMs, Osteoclastogenesis and Bone Destruction in the Loosening of the Totally Replaced Hip2 3 4 3 6 6 3 8 5 4 5 1 50
Adaptation of Trichinella nativa in hosts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Adaptation to Environmental Light Conditions in Mysid Shrimps0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adaptationer och standardisering i översättningar av Sinebrychoffs brev0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adaptations of the Turkana Basin pigs (Suidae) to changing environments in the Plio-Pleistocene : tooth wear, diets and habitats0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adaptive Markov Chain Monte Carlo Algorithms with Geophysical Applications7 2 3 1 0 2 0 1 1 0 2 2 21
Adaptive tree multigrids and simplified spherical harmonics approximation in deterministic neutral and charged particle transport13 15 12 2 7 10 6 6 2 4 3 5 85
ADCP virtausmittausten laaduntarkastusmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen Saaristomerellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Added Value of Environmentalism in the Printing Business18 4 5 6 14 9 4 7 9 13 23 13 125
Added Value of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging in Men Undergoing Radical Prostatectomy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Added ß-glucan as a source of fibre for consumers3 4 0 3 3 1 1 3 1 2 2 4 27
Added-value innovation of forest biomass supply chains0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Addressing Aristocrats, Speaking to Servants : Address and reference forms in two subtitle translations of Downton Abbey0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Addressing human-induced uncertainty in fisheries management : social scientific and interdisciplinary solutions using Bayesian belief networks12 12 7 2 15 19 7 11 13 12 15 11 136
Addressing the demand for and supply of ecosystem services in agriculture through market-based and target-based policy measures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adenocarcinoma of the esophagus and esophagogastric junction : Studies on epidemiology, pathogenesis and treatment2 1 0 0 0 0 0 13 23 16 22 11 88
Adenocarcinoma of the Esophagus and Esophagogastric Junction : Studies on Pathogenesis, Prognosis, Staging and Surgical Treatment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adenoid cystic Carcinoma of salivary glands : diagnostic and prognostic factors and treatment outcome0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adenosine during prolonged wakefulness in the rat brain1 2 0 0 1 2 1 2 7 6 11 0 33
Adenoviral Gene Therapy for Advanced Head and Neck Cancer23 4 10 10 23 17 7 11 7 8 2 6 128
Adenoviral gene therapy for non-small cell lung cancer1 0 0 2 1 0 1 1 3 0 1 0 10
Adenoviral gene therapy for ovarian cancer3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 9
Adenovirus vectors with modified tropism for the treatment of colorectal cancer6 13 14 4 4 11 10 6 12 9 5 5 99
Adessiivi kahdessa tai useammassa eri tehtävässä samassa lauseessa suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adessiivi suomessa ja virossa - funktiot, frekvenssit, yhtäläisyydet, erot, vastineet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adessiivin käyttö Kokemäen murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adessiivin käyttö tunnekausatiivilauseen kokijan sijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adessiivin merkitystehtävät Arvid Järnefeltin varhaistuotannon ("Isänmaa", "Heräämiseni","Ihmiskohtaloaa") kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADHD perheessä : Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADHD-aikuisen tarina : narratiivinen analyysi diagnoosin hakemisesta2 1 4 0 2 4 3 1 3 3 4 4 31
ADHD-aikuisten psykologinen kuntoutus : Neljän uuden lyhytintervention tutkimus23 15 12 15 13 15 7 5 16 15 35 9 180
ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä : Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus86 84 89 64 68 44 24 43 60 54 63 52 731
ADHD-lapsipotilaiden unihäiriöt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADHD-related differences in alpha oscillation amplitudes during visual attention0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adheesioprosessi ympäristörikoksen vahingonkärsijän oikeussuojakeinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adhesion and Survival Tools of the Bacterium Deinococcus geothermalis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adhesion,Presence and Antifouling of Deinococcus geothermalis in Paper Machine Environment16 20 14 5 16 3 14 10 11 16 14 13 152
Adipose tissue inflammation, liver fat and insulin resistance in humans6 6 6 9 2 33 22 5 7 21 34 25 176
Adipose tissue metabolism in acquired obesity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjacent and random dyadic systems and their applications to metric, Euclidean and vector-valued analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiiveihin liittyvät kollokaatit kuntien Internet-sivujen esittelyteksteissä : Korpuslingvististen menetelmien mahdollisuudet ja rajat kvalitatiivisessa tutkimuksessa6 2 3 1 1 6 0 0 10 29 21 15 94
Adjektiiveilla ilmaistut ihmisstereotypiat suomenkielisissä saduissa 1900-luvun alusta nykypäivään.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivialkuisten yhdysperäisten paikannimien taivutuksesta suomenkielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiiviattribuutista karjalassa ja lyydissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiiviattribuutit kaakkoismurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiiviattribuutit koululaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiiviattribuuttien järjestyksestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien käyttö Eino Hosian romaanissa Tulipunaiset ratsastajat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien käyttö sanomalehtikielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien käytön vertailua Steinerkoulun ja peruskoulun oppilaiden ainekirjoituksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien käytön vertailua Toivo Pekkasen teoksissa Tehtaan varjossa ja Lapsuuteni.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien käytöstä Paltamon murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien määritteet hämäläismurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien määritteet hämäläismurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien määritteet lehtikielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien vastakohtasuhteet suomen kielessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien, substantiivien ja verbien tyylillinen käyttö T. Vaaskiven "Yksinvaltiaassa".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivimääritteen kongruenssi Suomen paikannimissä - Autioaholta Väärälleväylälle.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivin lämmin ja sen rinnakkaismuotojen taivutus suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivin nominatiivi, n-päätteinen kaasus ja partitiivi predikatiivina eräissä Kauppis-Heikin ja Kalle Kajanderin teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivin vaikea merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivinkäytön tarkastelua 6.- ja 9.-luokkalaisten sekä lukiolaisten kirjoitetussa kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivipredikatiivin totaalisuudesta ja partiaalisuudesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit 1960-luvun kauno- ja tietokirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit aikakaus- ja sanomalehdissä sekä radio- ja yleispuhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit Anni Swanin ja Elina Karjalaisen lastenkirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit Arto Paasilinnan romaanissa Isoisää etsimässä ja siitä mukautetussa selkokielisessä laitoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit ja niiden -sti-, -in- ja -n-muodot koululaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit Juhani Ahon "Lastuissa".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit Leena Landerin romaanissa Tummien perhosten koti.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit Mika Waltarin vapaassa puheessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit psalmeissa: Nykyisen ja tulevan Kirkkoraamatun psalmikäännösten vertailu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit tyylin indikaattoreina. Havaintoja adjektiivi-ilmauksista Veikko Huovisen teoksessa Puukansan tarina sekä Suomen Kuvalehdessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit Veikko Huovisen tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit, verbit ja pronominit kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit, verbit ja pronominit kuudesluokkalaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjusting the Properties of Pnipam Micro and Macrogels0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjusting to Copper Prices : United States Influence on the International Monetary Fund and the World Bank Conditionality : the Case of Zambia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjustment for Covariate Measurement Errors in Complex Surveys : A Simulation Study of Three Competing Methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjuvant Arteriovenous Fistula for Infrapopliteal Bypass Patency2 1 0 0 1 1 0 2 2 1 3 1 14
Adlercreutzin rykmentin upseeristo Viaporin antautumisen jälkeen vuonna 18080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnominal Person in the Morphological System of Erzya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnominal Person in the Morphological System of Erzya : Adnominaalinen persoona ersän kielen morfologisessa järjestelmässä15 15 7 7 14 10 6 9 9 8 12 8 120
Adolescent development of functional brain networks of selective and divided attention0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescent sleep duration and quality : analyzing the conjoint associations of gaming, anxiety and depression0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescents' Participation and Agency in Food Education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescents' physical activity : The role of autonomous motivation and self-regulation techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescents' physical activity: The role of autonomous motivation and self-regulation techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescents’ socio-digital engagement and its relation to academic well-being, motivation, and achievement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adopterade barns anknytning och anpassning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adoptionens roll, tankar om identitet samt upplevt socialt stöd i synligt och osynligt utlandsadopterade ungdomars livsvärld1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 5
Adoptoidut lapset lastensuojelun asiakkaina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adoptoidut lapset lastensuojelun asiakkaina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adpositiot suomen vanhoissa kieliopeissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrenal function after induction therapy for acute lymphoblastic leukemia in children0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrenal insufficiency : etiology at a tertiary children’s hospital0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrenal Surgery : A Clinical Study on Incidentalomas, Aldosteronomas and Laparoscopic Adrenalectomy1 3 0 0 0 0 0 4 17 25 17 16 83
Adrenocortical Carcinoma : Presentation and Outcome of a Contemporary Patient Series0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult spinal deformity : Imaging, diagnostics and outcome0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adult-type hypolactasia : Genotype-phenotype correlation2 2 2 2 0 5 0 2 1 1 5 21 43
Adulthood atopic dermatitis : Focus on the skin barrier, epidemiology, and long-term outcome0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advance care planning : Elderly patients' preferences and practices in long-term care4 1 2 4 0 7 6 4 3 9 6 6 52
Advance Pricing Agreements and the Selectivity Criterion in EU State Aid Rules0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced Document Description, a Sequential Approach4 3 1 0 0 1 0 0 6 0 2 1 18
Advanced Experimental Methods in Compton Scattering Spectroscopy6 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 18
Advanced oxidation techniques and inorganic sorbent materials in the removal of radioactive cobalt from aqueous nuclear waste0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced separation techniques combined with mass spectrometry for difficult analytical tasks : isomer separation and oil analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced solid state NMR spectroscopic techniques in the study of thermally modified wood7 4 0 1 1 0 5 0 9 21 15 13 76
Advances in D-bar methods for partial boundary data electrical impedance tomography : From continuum to electrode models and back0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in Motion Sensing on Mobile Devices0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in Streamlining Software Delivery on the Web and its Relations to Embedded Systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in traceability of solar ultraviolet radiation measurements9 5 0 0 1 3 0 0 0 0 4 1 23
Advantages and limitations of combined in situ remediation methods and mechanisms at petroleum fuel product contaminated sites0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adventistien ja luterilaisten oppikeskustelut 1994-1998 : Adventistien erityispiirteiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbeiksi idiomaattistuneet sanaliitot Lönnrotin Suomalais-Ruotsalaisessa Sanakirjassa ja Suomen kielen perussanakirjassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbiaali ja lauseenmäärite lehtikielessä ja vapaassa yleispuhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbiaalina olevien lokaalisten i- ja på-prepositioilmausten käännösvastineet ruotsista suomennetussa kirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbiaalit ja lauseenmääritteet kaunokirjallisuudessa ja radiokielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbien käyttö koululaisten aineissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbimuodoista Larin Parasken runokielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbit selkokielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbit, post- ja prepositiot ja interjektiot 1960-luvun yleiskielen lajeissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbit, post- ja prepositiot sekä interjektiot lehti- ja radio- sekä yleispuhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverse effects of anabolic androgenic steroids on the cardiovascular, metabolic and reproductive systems of anabolic substance abusers2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 7
Adverse events among older people associated with use of drugs with anticholinergic properties0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverse events in the treatment of colorectal cancer : their use as predictive markers and impact on quality of life0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverse host tissue responses in loosening of dental implants : Proteolytic enzymes and peri-implant tissue destruction2 1 0 1 0 0 0 0 43 61 27 5 140
Adverse Selection and Costly Screening in Credit Markets7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11
Adverse Selection and Costly Screening in Credit Markets7 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 13
Advertising literacy. Understanding the communicative nature of advertising6 1 0 0 0 0 1 4 0 3 1 2 18
Advertising the European identity : Instagram analysis on the visual self-presentation of the European Parliament and the European Commission0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advocacy coalitions in EU regional policy in Finland : a study on Finnish policy actors' objectives for the 2014–2020 structural fund programme period34 36 30 18 7 21 6 5 11 14 10 5 197
Aerial thermal infrared imaging and baseflow filtering analysis for river baseflow estimation in Lake Pyhäjärvi catchment, SW Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerobic carbon-cycle related microbial communities in boreal peatlands: responses to water-level drawdown0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerobic oxidation of alcohols with homogeneous catalysts based on nitroxyl radicals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerobic-tuntien direktiivit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aeromonas-lajien tunnistaminen HSP60-geenin polymorfian avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosol number size distribution in the boreal environment : spatio-temporal variation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosol Particle Formation : Meteorological and Synoptic Processes behind the Event7 16 15 4 7 14 5 13 14 7 15 6 123
Aerosol processes in polar regions : from formation to climatic implications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosol size distribution and its connection to cloud droplet number concentration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosol-radiation feedback loop based on satellite data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosolihiukkasten kemiallisen koostumuksen vuodenaikaisvaihtelu pohjoisessa havumetsässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosolihiukkasten optiset ominaisuudet ja in-situ optinen sulkeuma Hyytiälässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosolimassaspektrometrian sovellukset ilmakehätutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aesthetics of Security and Achille Mbembe's Postcolony7 5 2 2 1 0 1 0 1 2 2 0 23
Aesthetics of security and Achille Mbembe's Postcolony5 3 3 2 1 1 2 0 0 2 0 3 22
Aetiology of Peritonsillar Abscess : Role of Minor Salivary Glands0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä subjektiivinen arvio kuorolauluintervention hyödyistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afaattisten ihmisten substantiivi- ja verbikuvien nimeäminen matalataajuisen transkraniaalisen magneettistimulaation aikana : monitapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afasiaan liittyvä lukemisvaikeus ja sen kuntoutus : tapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afasiasta äkkilähtöön. Mistä hoitoalan sanat tulevat?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affected sibling pairs with juvenile idiopathic arthritis : An immunogenetic study of the disease in multicase families1 0 0 0 0 1 5 3 16 3 4 2 35
Affective attachments to structures of inequality : Translations of global power asymmetries in touristic dance and music workshops in Senegal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affekti yritystenvälisissä myyntineuvotteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektien säätely korkeakouluopinnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektien, asenteiden ja mielipiteiden ilmeneminen muuramelaisten nuorten toisistaan käyttämistä nimityksistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektiiviset adjektiivit F. E. Sillanpään kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektiiviset ilmaukset Eeva Joenpellon romaanissa Tuomari Muller, hieno mies.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektiiviset tekijät maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kurssilla Matematiikka I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektiivisia uratarinoita : työntekijät työnantajabrändin rakentajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektiivisista verbimuodoista ja -rakenteista eri puolueiden sanomalehdissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektiivisuuden laskennallinen määritteleminen1 7 1 1 1 1 0 2 0 5 3 3 25
Affektinen "vitsi" ja "hitsi" sekä niiden muodostamat kiteymät puhutussa vuorovaikutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affiini geometria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affinity and Avidity of the LFA-1 Integrin is Regulated by Phosphorylation11 4 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 21
Affinity monolith chromatography in the isolation and separation of biomacromolecules0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affleck-Dine mechanism and Q-balls along SUSY flat directions6 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 13
Afgaanipakolaiset valtioiden välissä3 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 9
Afghan Women´s Network : Verkoston kannanotot ja vaikuttamistavat Afganistanin lainsäädännön vaiheisiin ja naisen asemaan vuosina 2001-20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aflatoksiinin sitominen maidossa maitohappobakteerien avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African News Flow in Africa — New Patterns or Old Habits? : African Foreign News Coverage in two Namibian and two Tanzanian Newspapers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African traditional medicine and western medicine and infant health in Ghana1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6
Afrikkalainen sikarutto : epidemiologia ja taudin torjunta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrikkalaisen kääpiösiilin terveyden- ja sairaanhoito-opas53 42 29 40 39 23 67 53 37 39 40 38 500
Afrikkalaisen norsun, puhvelin ja suippohuulisen sarvikuonon esiintymisestä eräällä juomapaikalla trooppisessa vuoristometsässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrikkalaisen norsun, puhvelin ja suippohuulisen sarvikuonon esiintymisestä eräällä juomapaikalla trooppisessa vuoristometsässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrikkalaisten Combretum- ja Terminalia-lajien sisältämät uutteet, fraktiot ja yhdisteet ja niiden antimikrobiset ominaisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Parents´ Will1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 6
Agathon Meurmanin suomenkielisen tuotannon alkuvaiheet. (pro Kieli A. M:n tuotannon alkuvaiheissa).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGel amyloidosis: Genetic background and natural history0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agenda-setting Function of the News Media in the 2003 Finnish General Elections1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
Agenda-setting Function of the News Media in the 2003 Finnish General Elections. Who Set the Agenda - Parties or the Press?2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5
Agentti 1960-luvun kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agentti Agricolan Uuden testamentin kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agenttia etsimässä. U-verbijohdokset edistyneen suomenoppijan ongelmana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agenttirakenteesta itämerensuomalaisissa kielimuodoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agenttirakenteet suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agenttirakenteiden käytöstä nykysuomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggredin väkivaltatyö ja rikosuran päättyminen : kriminologinen prosessiarviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggregaattorit äänitteiden digitaalisessa jakelussa : Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggregatibacter actinomycetemcomitans ja Porphyromonas gingivalis raskautta suunnittelevilla naisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggregatibacter actinomycetemcomitans syljessä, ientaskussa ja seerumissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggressiivisempi ihminen : Syynulkoistamistaipumus välittämässä häpeäherkkyyden ja narsismin yhteyksiä aggressiivisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggressionsstrategier hos finlandssvenska 11-, 15- och 18-åriga pojkar och flickor i Helsingfors : Tvärsnittsstudie med kamratvärdering som metod för att mäta dessa strategier1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4
Aggressive B-cell lymphomas of sinonasal tract and testis – clinical manifestations and treatment outcome0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggressive natural killer-cell leukemia mutational landscape and drug profiling highlight JAK-STAT signaling as therapeutic target0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggressivt beteende hos svin ( Sus scrofa ) under transport till slakt - en jämförelse mellan natt- och dagtransporter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggressivt beteende hos svin ( Sus scrofa ) under transport till slakt - en jämförelse mellan natt- och dagtransporter1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4
Agile Game Development : A Systematic Literature Review0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agile Methodologies in Large Scale Information Systems Project Context : A Literature Review and Reflections0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agilityn mahdolliset terveysvaikutukset ja suomalaisten, kilpailevien koirien nopeuksien kehitys vuosina 2012-20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aging and Society: A Literature Review with an Illustrative Empirical Study on Values and Aging Among Finnish and American Heart Rate Monitor Users2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7
Aging, cognitive ability and the risk of dementia in the Helsinki Birth Cohort Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGN clustering in the COSMOS field0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agnes Lundellin jalanjäljissä : sata vuotta naisjuristeja Suomessa kohti oikeustieteellisen koulutuksen ja lakiprofession tasa-arvoa1 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 9
Agoralla : avauksia ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista1 3 0 0 1 0 0 4 10 3 9 14 45
Agraarikylistä kulttuuriympäristöksi : Lammaistenlahden kulttuurimaiseman kantatilat, talonhaltijat ja ympäristö 1750-luvulta 1980-luvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agraarisanasto Abraham Kollaniuksen lainsuomennosten maan- ja rakennuksenkaarissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agreeable Agreement : An Examination into the Quest for a Solid Consensus in Light of Bilateral Doctrinal Dialogues among Anglicans, Lutherans and Roman Catholics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agreement Patterns in English : Diachronic Corpus Studies on Common-Number Pronouns0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan aikuinen kirkollinen sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan ajan uskonnollista termistöä. Eräitä keskeisiä adjektiiveja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan ja "Westhin tekstin" käsikirjain lauseopillisten piirteiden vertailua, ensi sijassa silmälläpitäen ruotsin kielen vaikutusta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan ja Westhin Kirkkokäsikirjojen ja Messujen ortografisia ja äänteellisiä eroavaisuuksia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan kielen konsonanttivartaloiset taivutusmuodot.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan Psalttarista Daavidin lauluihin. Psalmin 22 seitsemän suomennoksen vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan Rukouskirjan nominien, verbien ja partikkelien johtopäätteistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan teosten ele-, ile-, tele-, skele-, ksele-, skentele- ja ksentele- johdokset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan Uuden testamentin suomennoksen historiallisten kirjain partisipijärjestelmät verrattuina 1642 vuoden raamatunkäännöksen vastaavien kirjojen partisipijärjestelmiin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan verbivartalotyypeistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultural expansion and climate change in the Taita Hills, Kenya : an assessment of potential environmental impacts14 6 14 10 5 9 19 25 6 5 6 12 131
Agricultural goods and bads : Essays on agriculture and environmental externalities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultural land use and soil carbon in sloping lands in Mid-Hill region, Nepal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrobacterium rhizogenes -välitteinen geeninsiirto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agroforestry system design for peri-urban environment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Agroforestry systems for sustainable livelihoods and improved land management in the East Usambara Mountains, Tanzania0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agronomic challenges for organic crop husbandry46 59 23 31 28 45 33 47 42 20 17 28 419
Ah-reseptori ja vierasaineiden sen välityksellä aktivoimat geenit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahdinkomatkoja ja aktivismia : Yritysvastuun myytit vastamainonnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahdistuksesta uskoon : Eugen Drewermann ja syvyyspsykologinen kristinuskon tulkinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahdistuksesta uskoon : Eugen Drewermann ja syvyyspsykologinen kristinuskon tulkinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahdistuneisuuden ja tulehtuneisuuden yhteys : Mitkä tekijät yhteyden taustalla vaikuttavat ja voidaanko sisäisen hallinnan tunteella vaikuttaa sen voimakkuuteen?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahdistus Heideggerilla ja Sartrella – vastaus ei-mihinkään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahdistusoireilun, kognitiivisen päättelykyvyn ja koulusuoriutumisen yhteydet varhais- ja myöhäisnuoruudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahlmanin sanakirja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahlqvist suomalaisen proosan kirjoittajana. Ahlqvistin kielen kieli- ja lauseopillista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahmintahäiriö ja ahmintaoireet nuorilla suomalaisilla kaksosilla FinnTwin16-aineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahmintahäiriön vaikutus toimintakykyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahne ja saita suomen kielessä. Merkitysopillinen tutkielma.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahomäki vai Ahonmäki? Virtain paikannimistön mäki- ja niemi-loppuisten nimien määriteosista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahonselältä Vedonvuorelle - Tutkimus Vesilahden Narvan ja Pöyhölän kylien luontonimistöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahterista överiin ja alkkarista älppäriin - Huomioita arkikielisten Vri-johdosten ja Vri-loppuisten lainasanojen muodosta ja merkityksestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahti Rytkönen ekspressiivisanatutkijana: oppihistoriallinen katsaus ekspressiivisanatutkimukseen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahtisaaren haastattelujen sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahven- ja särkikannat Lahden Vesijärvellä vuosina 1994 ja 1995 - koeverkkokalastus kalakantojen seurantamenetelmänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenanmaan asema ”turvallisuusarkkitehtuurin” murroksessa : Ahvenanmaan turvallisuuskysymykset laajan turvallisuuskäsityksen pohjalta1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Ahvenen (Perca fluviatilis L.) rakenteellisista eroista eräissä Pieksämäen seudun ja Karjalohjan järvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenen (Perca fluviatilis L.) rakenteellisista eroista eräissä Pieksämäen seudun ja Karjalohjan järvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenen (Perca fluviatilis L.), kuhan (Stizostedion lucioperca L.) ja siian (Coregonus lavaretus L.) vuosiluokkien vaihtelut ja niihin vaikuttavat ympäristötekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenen, Perca fluviatilis (L.) kasvusta ja kasvuun vaikuttavista tekijöistä Etelä-Suomen happamoituneissa pikkujärvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenkoskella merkittyjen vaellussiikojen Coregonus lavaretus (L.) s. str. vaelluksista, kasvusta ja kuolleisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenkoskella merkittyjen vaellussiikojen Coregonus lavaretus (L.) s. str. vaelluksista, kasvusta ja kuolleisuudesta13 12 4 1 2 1 0 3 1 8 3 1 49
Ahvenpopulaatioiden morfologisesta erilaistumisesta pikkuvesissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenpopulaatioiden morfologisesta erilaistumisesta pikkuvesissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aidon kulttuurien välisen kohtaamisen ja kuulumisen rakentuminen SPR:n LäksyHelpissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aidosti asiaa vai viihteen vuoksi? Europarlamenttivaalien poliittinen julkisuus Suomen, Ruotsin ja Ison-Britannian sanomalehdissä vuonna 19991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
AIDS Myths and Myths about AIDS Myths : A Study about AIDS-related Perceptions in South Africa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS, lääketeollisuus ja Etelä-Afrikka: Analyysi monikansallisten lääkeyhtiöiden ja Etelä-Afrikan välisestä kiistatilanteesta AIDS-ongelman ratkaisemisessa3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Aiemman keisarileikkauksen vaikutus spontaanisti käynnistyneen myöhemmän synnytyksen kulkuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiemman rikostuomion todistusvaikutus tuomioharkinnassa ja sen suhde syytetyn oikeusturvaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aija ja Meija, Anja ja Minja : Kaksitavuisten ija- ja nja-päätteisten naistennimien yleistyminen ja suosionvaihtelu41 31 37 32 33 21 38 45 26 44 33 34 415
Aijalan Cu-Zn-Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aijalan Cu-Zn-Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aika ennen aluepolitiikkaa : Pohjoisen kehityshankkeet ja alueiden kehittämisen idea 1950-luvun Suomessa7 9 1 0 1 1 0 1 4 3 4 5 36
Aika hyvä rehtoriksi : Selviääkö koulun johtamisesta hengissä?5 6 11 10 5 0 0 7 16 30 155 18 263
Aika, maailmankuva ja transsendenssi : lähtökohtia modernin aikaymmärryksen historian tutkimiseksi7 4 3 0 4 2 1 5 1 4 3 0 34
Aika-sanueen merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikakauslehdestä aikakausmediaksi : tekijöiden näkemyksiä aikakauslehden verkkopalvelun kehittämisestä1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Aikakauslehti arjessa - merkityksiä, rooleja ja funktioita helsinkiläisen nuoren aikuisen arjessa2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Aikakauslehtimainonnan oikeakielisyydestä ja typografiasta vuosina 1956, 1976 ja 1996.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikakauslehtipapereiden pitkän aikavälin kulutus Yhdysvalloissa4 7 2 2 0 3 0 1 3 0 5 1 28
Aikalaisdiagnostiikka ja työmarkkinakeskusjärjestöjen työajanlyhennysargumentaatio2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Aikamme suurin uhka? : Turvallisuus suomalaisessa ilmastopolitiikassa ja -lainsäädännössä ilmastolain säätämisen aikaan 2014–20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikamuodot muutoksessa : Udmurtin kielen menneen ajan liittotempukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikamuodot seitsemäsluokkalaisten kertomuksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikamuotojen käyttö kertomuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikapankki : Tutkimus lahjaperustaiseen vaihtoon perustuvasta yhteisöllisyyden rakentamisesta Helsingissä8 10 3 3 5 4 1 2 6 4 4 9 59
Aikasarjojen täsmäyttäminen1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Aikuisen naudan mahahaava0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisen pedagogisen sensitiivisyyden kehittäminen taaperoryhmässä toteutetun PedaSens-intervention avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisen uskonnollisuus : Tutkimus Fritz Oserin uskonnollisen arvioinnin kehityksen teoriasta ja sen pätevyydestä aikuisilla suomalaisilla koehenkilöillä2 1 0 0 0 2 2 2 1 6 4 8 28
Aikuiset aina kritisoi - Puhekielen piirteet ja niiden funktiot seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisiän koulutustaso lapsuuden ADHD-oireista kärsineillä : ennustavatko nuoruusiän psyykkiset oireet, sosiaalinen kompetenssi tai näiden arviointiin liittyvä vääristymä menestymistä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisnäkö identiteettinä : identiteetti aikuisnäöstä kertovissa kertomuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisopettajien kokemus kulttuuri- ja katsomussensitiivisyydestään : Viittakivi Oy:n vastaanottokeskuskontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisopiskelijan henkinen kasvu2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 8
Aikuisopiskelijan ohjaus ja ammatillisen kasvun tukeminen lähihoitajaopintojen työssä oppimisessa ohjaajan kuvailemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisopiskelijana kohti valkolakkia: aikuislukion suorittamisen merkitys elämänkulussa2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Aikuisopiskelijoiden ajattelutavat : Kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutapojen yhteys toimijuuteen työttömyystilanteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisopiskelijoiden ja peruskoulun yläastetta käyvien oppilaiden kirjoitelmien virkerakenteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisopiskelijoiden ja peruskoulun yläastetta käyvien oppilaiden kirjoitelmien virkerakenteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuissosiaalityö asiakkaiden kirjoituksissa27 36 18 24 13 8 0 19 12 23 17 15 212
Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemuksia ja toiveita sosiaalityön tuesta ja avusta ja yhteistyöstä sosiaalityöntekijän kanssa137 114 108 146 161 38 43 90 181 234 183 68 1503
Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemuksia sosiaalityöntekijän vallankäytöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuissosiaalityön harkinnat ja tulkinnat : tutkimus ammattilaisten palvelutarpeen arvioinnista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuissosiaalityön suunnitelmallisuus - kehittämisen suuntaviivoja2 1 0 1 0 1 0 0 2 1 6 2 16
Aikuisten käsitysten yhteys oppilaan akateemiseen minäkäsitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen käyneiden maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut Uudellamaalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetus. Opetussuunnitelmat, opettajien kokemuksia sekä virheanalyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taito noin vuoden pituisen kielikoulutuksen jälkeen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten maahanmuuttajien urapolkuja Suomessa : Kontekstina ammattikorkeakouluun valmentava koulutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten mielekäs oppiminen ja pelillisyys verkkokursseilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten oppiminen Tunturi-Lapin alueen luontokeskuksissa ja luontotalossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten puheen mukauttaminen oululaislasten haastatteluissa. 2 liit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten saappaissa : kuvaus lasten elämästä alkoholiperheessä1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 7
Aikuisuuden malleja : Kypsyyden ja keskenkasvuisuuden suhteet Salla Simukan Lumikki-trilogiassa ja Virpi ja Maria Hämeen-Anttilan Nietos-trilogiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ail-geenin monimuotoisuus Yersinia-kannoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aila Meriluodon metriikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aina he ovat mukana olleet - dialogeja kuolleen vanhemman kanssa omaelämäkerrallisessa tilassa1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 6
Aina pitäs kriittisesti kahtoo : katsojien arvioita asiapohjaisista tv-ohjelmista1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Aina vieraita? : Nuorten maahanmuuttajataustaisten miesten jännitteinen kuluttaja-akkulturaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ainasta Sariin ja Otosta Kimmoon : Suomenkielisistä homonyymiparisista etunimistä 1800-luvun lopulta noin vuoteen 19805 5 1 0 1 7 24 1 18 12 10 16 100
Ainasta Sariin ja Otosta Kimmoon. Suomenkielisistä homonyymiparisista etunimistä 1800-luvun lopulta noin vuoteen 1980.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineellinen ja prosessuaalinen public policy kansallisessa ja kansainvälisessä välimiesmenettelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineellista ja aineetonta turvaa : Ruokakunnat, ekologis-taloudelliset resurssit ja kontaktinmuodostus Valkealassa 1630 17500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineenopettajat kolmiportaisen tuen toteuttajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineenopettajille tarkoitettu internet-sivusto : Helsinkiläisten aineenopettajien mielipide sivuston potentiaalisista materiaaliin, kommunikointiin ja opetusalan uutisiin liittyvistä ominaisuuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineenvaihduntasairauksien ruokavaliohoito – riski suun terveydelle!0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineeton palkitseminen ja työn palkitsevuus : eroja Y-sukupolven ja aiempien sukupolvien käsityksissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineettoman omaisuuden markkinaehtoisen siirtohinnan määrittäminen ja aineettomasta omaisuudesta saatavan tulon markkinaehtoinen jakaminen konserniyhtiöiden välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelu : Milloin on kyse aineettoman omaisuuden transaktiosta, josta on perittävä markkinehtoperiaatteen mukainen korvaus?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineettoman palkitsemisen merkitys työhyvinvoinnissa ja sen yhteys koettuun työn imuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineettomien ja epävirallisten palkkioiden vaikutus vastavalmistuneiden työmotivaatioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineettomien pääomien ylisukupolvinen siirtyminen harrastustoiminnassa : tapaustutkimus Koiton Laulu7 8 7 4 3 2 2 2 6 22 14 3 80
Aineettomien pääomien ylisukupolvinen siirtyminen harrastustoiminnassa : tapaustutkimus Koiton Laulu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineettomien pääomien ylisukupolvinen siirtyminen harrastustoiminnassa : tapaustutkimus Koiton Laulu1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5
Aineettomien pääomien ylisukupolvinen siirtyminen harrastustoiminnassa : Tapaustutkimus Koiton Laulu6 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 15
Aineettomien resurssien vaikutuksista talouskasvuun1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 5
Aineiden aiheenvalinnasta keskikoulussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineiden huuhtoutuminen metsätiekokeiden rakenteissa käytettävästä tuhkasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineistoaine ja näkyvä intertekstuaalisuus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineistoaine ja tekstien keskustelu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ainekirjoituksen aiheenvalinnasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ainekirjoituksen opetuksesta saksalaisen kirjallisuuden valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ainekirjoituksenopetus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aino Kallaksen "Sudenmorsiamen" tyyli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aino Kallaksen ja Marja-Liisa Vartion proosarytmin vertaileva analyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aino Kallaksen kronikkatyylisten novellien kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aino Kallaksen proosarytmistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aino-brändiin assosioidut symboliset hyödyt ja symbolisen asiakasarvon vaikutus brändi-imagoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ainokaisena työyhteisössä : Naispoliisien kokemuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä4 1 1 0 0 1 0 0 0 2 3 0 12
Ainsi fait et jugé : Oikeuskielen fraseologismit Suomen ja Ranskan korkeimpien oikeuksien rikostuomioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air ion balance in a boreal forest0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air ion balance in a boreal forest0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air pollutants : Regional transport, properties and effect on upper tropospheric humidity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Transport Network Specialization in a Multi-Hub Area : A Case Study of the Baltic Sea Area83 29 15 9 14 17 20 17 16 18 18 28 284
Air-sea exchange of carbon dioxide at the island of Utö in the Baltic Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airborne and ground-based measurements of atmospheric particles from clusters to sub-micrometer sizes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airborne and spaceborne remote sensing for assessment of forest structural attributes across tropical mosaic landscapes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airborne imaging spectroscopy in mapping of heterogeneous tropical land cover in Eastern Africa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airline Liability for Passenger Delay and Denied Boarding0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airway Inflammation and Bronchial Hyperresponsiveness in Elite Cross-Country Skiers and in Patients with Newly Diagnosed Asthma : A Bronchial Biopsy Study2 1 1 0 1 1 0 1 1 5 5 1 19
Airway inflammatory markers in asthma and rhinitis : microRNA, nasal nitric oxide and proteome analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airway Obstruction and Mortality0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airway Responsiveness and Inflammation in Young Children with Respiratory Symptoms0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aistien ruokailoa : Havainnointitutkimus Makumestarikiertueesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aistihavaintoverbien objektin sijanvaihtelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aistillinen ruumis ja monikolliset erot : Feministisiä tulkintoja Emmanuel Levinasin etiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aistit ja käyttäytyminen : Miten lantakuoriaiset löytävät lantaa?6 2 2 0 1 1 0 0 15 8 15 1 51
Aistivaikutelmaa ilmaisevien verbien rektio suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitopuolalaiset, europuolalaiset ja eurorealistit : puolalaisen identiteetin suhde Euroopan unioniin kahden puolalaispäivälehden diskursseissa17 8 6 5 10 7 2 5 6 1 5 5 77
Aitopuolalaiset, europuolalaiset ja eurorealistit : Puolalaisen identiteetin suhde Euroopan unioniin kahden puolalaispäivälehden diskursseissa1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Aitosuklaa jäätelöpuikon kuorrutteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitouden alleviivattu esittäminen : Strateginen profiilityö ja aitouden rakennuskäytännöt Instagramissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivoinfarktin vaikutus tunto- ja liikeaivokuoren spontaanitoimintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen aakkosten harjoittelu apuna mielen lukutaitoon : lasten näkökulmia MindUP™-opetusohjelmaa soveltavista harjoituksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen dopamiinijärjestelmät liikeaktiivisuuden säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen dopaminerginen järjestelmä ja ehdollistettu paikkahakuisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen jännitevasteiden rekisteröinti useaan äänen piirteeseen yhdellä mittauskerralla terveillä musiikkileikkikoulua käyvillä kaksivuotiailla6 14 2 1 3 7 0 1 9 7 2 6 58
Aivojen kolinerginen järjestelmä ja histamiinireseptorit Parkinsonin taudin 6-OHDA-jyrsijämallissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen lipidien vaikutus sydän- ja verisuonistosairauksiin ja niiden tutkiminen SHR-rotilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen nikotiinireseptorit ja niiden desensitaation säätely proteiinikinaasien (PKA ja PKC) avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen nikotiinireseptorit kroonista nikotiinin antoa seuranneen vieroituksen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen rakenteellinen konnektiivisuus ADHD-aikuisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen sivukammioiden koko ja yhteys kognitiiviseen suoriutumiseen syntymässään riskiryhmiin kuuluneilla aikuisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivokammioon injisoidun CDNF:n vaikutuksen ja leviämisen karakterisointi hiirillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivokäyttöliittymät0 0 17 20 6 5 8 6 18 10 9 6 105
Aivolisäkkeen poiston vaikutus sytokromi P450 2B1/2:n ja sytokromi P450 2E1:n ilmentymiseen maksan akinuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivoperäinen dopamiinihermokasvutekijä CDNF : potentiaali Parkinsonin taudin hoidossa ja mahdollisuudet systeemiseen annosteluun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivorungon alfa-2-adrenergisten reseptorien merkitys kivun säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivotärähdyksen tunnusmerkkien yhteys juniorijääkiekkoilijoiden kognitiiviseen suoriutumiseen ja koettuihin oireisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivotärähdyshistorian ja oppimisvaikeuden yhteys tarkkaavuuteen suomalaisten miespuolisten jääkiekkojunioreiden lähtötasomittauksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivovamman saaneiden henkilöiden toimintaskeemojen tuotto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivovauriopotilaiden kielellisen käsityskyvyn mittaaminen. Token testin sovellettavuutta selvittelevä tutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajaa-verbi ja sen verbijohdokset suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajan adverbiaalien kaasussyntaksia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajan adverbiaalien referenssi ja definiittisyys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajan niukkuus länsimaisessa kulttuurissa : "traditionaalisen" ja "modernin" aikajärjestelmän vertailua1 4 3 0 0 0 0 3 2 3 6 3 25
Ajan patinaa – Fenomenologisen estetiikan näkökulmia rakennetun ympäristön ajalliseen ulottuvuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajan sisäkkäiset tilat : Arkkitehtuuri, valokuva ja menneisyyden esittäminen W. G. Sebaldin romaanissa Austerlitz20 2 2 3 1 0 0 3 7 5 8 3 54
Ajanhallintaa : Oikeuttamisen logiikat akateemisen työajan kohdentamisjärjestelmän perusteluissa ja kritiikissä3 1 4 1 1 0 1 0 2 2 4 0 19
Ajanhallintaa : oikeuttamisen logiikat akateemisen työajan kohdentamisjärjestelmän perusteluissa ja kritiikissä1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5
Ajanhenki, arvot ja ammatit vuosina 1993 ja 2000 suomalaisissa aikakauslehdissä3 1 6 1 2 0 0 0 0 0 4 0 17
Ajanilmaisemisen lähtökohtia. Havaintoja Liian puheesta yhden vuoden ja kymmenen kuukauden iästä kahden vuoden ja seitsemän kuukauden ikään.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajanilmaus tänä päivänä ~ tänään suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajanvieteväkivalta ja sukupuoli : Vuosien 1937 ja 1955 kylätappeluaineistojen uudelleentulkinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajassa eläminen ja aitouden vakuuttelu : Tapaustutkimus kokoomuksen reaktioista puolueiden kriisiin0 0 0 0 0 3 5 10 6 13 8 5 50
Ajatella, harjoitella ja elää taiten : Filosofia elämisen taitona erityisesti kreikkalaisen ja saksalaisen ajatteluperinteen valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajaton vai ajallinen Jumala? : William Lane Craigin näkemys Jumalan ja ajan suhteesta modernin fysiikan teorioiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajatteleminen ja referointi. Nuortenpalstojen ajatella-verbin sisältävien referaattirakenteiden analyysia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajattelemista, puhumista ja kirjoittamista merkitsevät verbit sekä niihin liittyvät referaattirakenteet Teuvo Pakkalan kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen : Seurantatutkimus 5.luokkalaisille tuen tarpeen oppilaille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajattelun taidon tasot maantieteen sähköisissä ylioppilaskokeissa kestävän kehityksen koekysymyksissä ja vastauksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajattelun taidot, oppimaan oppiminen ja oppiainerajat ylittävät oppimiskokonaisuudet vuosien 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajattelutyylin yhteys yliluonnollisiin uskomuksiin, sekä sukupuolen ja iän moderoiva vaikutus tuohon yhteyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajatuksella, vihaisesti vai nauramatta? : Kuudesluokkalaiset uutislukijoina mediakasvatuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajatukset ja käytännöt jumissa : Reifikaatio sosiokognitiivisena kompleksina teoriassa ja maailmanpolitiikan tutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajatuksista operaatioiksi : Suomen armeijan hyökkäysoperaatioiden suunnittelu jatkosodassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajatus kuluttaa kiveä: mitan eroosio Juha Mannerkorven lyriikassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajatus kuvasta : Kuvan merkityksen pohdintaa kasvatuksen kontekstissa2 2 0 1 1 0 1 4 10 21 20 8 70
Ajatuspajojen valta : Ajatuspajat uusliberalismin levittäjinä Brysselissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajautua ja ajelehtia verbien semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajoituksen merkitys alueellisen integraation vaiheittaisessa laajentumisessa : sovelluksena Euroopan unionin laajentuminen itään1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ajoneuvon käsittely- ja turvallisuustaitojen yhteys persoonallisuuteen ja riskiajamiseen nuorilla kuljettajilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajuruohosta ängelmään: perennannimien rakenne ja nimeämisperusteet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akaan vanhanaikaiset riihirakennukset, riihitysvälineet ja -työt sekä niihin liittyvää sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akaan viljelysmaiden nimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akademiska arbetare : hur akademiskt utbildade kvinnor med arbetarklassbakgrund skapar, upprätthåller och utmanar klass0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akateeminen kapitalismi ja yrittäjyyskasvatus osana suomalaista yliopistoa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akateeminen opetussuunnitelma innovaationa : Aineenopettajan pedagogiset opinnot 2005 2008 -opetussuunnitelman toteutuminen pedagogisena ja didaktisena opiskelu- ja oppimisympäristönä opettajuuden kehittymisen kannalta opiskelijoiden kokemana26 28 10 10 11 11 8 13 13 13 19 11 173
Akateemisten tunteiden sanoma : Tunteet kuvaamassa opiskelua kokemuksena ja saavutuksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akineettien erilaistuminen ja siihen liittyvien geenien ekspression seuranta Anabaena 1TU33s10 –kannalla0 0 0 12 9 12 12 13 12 19 23 10 122
Akkadinkielisen rakkauskirjallisuuden ja Laulujen laulun yhteys käsitteellisten hedelmämetaforien valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akkusatiiviobjekti 1960-luvun suomen yleiskielen lajeissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akkusatorinen menetelmä rikosprosessiuudistusehdotusten valossa 1836-19390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akrämöismurteen konsonanteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akselin antilooppi ja muita kertomuksia : Kokoelmatutkimuksellisia tulkintoja Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksiomaattinen indeksiteoria ja kolmen faktorin indeksikaavat1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Aktia Säästöpankin keskijohdon työmotivaation lähteet ja johtamiskäyttäytyminen1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 6
Aktieägares lojalitetsplikt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin 2. partisiipin, -kin -liitteen ja yleiskielen d:n edustumisesta Kuopion puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin 2. partisiippi Pohjois-Karjalan murteissa. Yksiköllisen nominatiivi- ja essiivimuotoisen partisiipin tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin I infinitiivin lyhyemmän muodon käyttö Agricolan teoksissa verrattuna myöhempään kehitykseen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin indik. prees. sing. 3nen pers. muodot Martin maanlain suomennoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin indikatiivin preesensin yksikön kolmannen persoonan muodot n.s. Westhin tekstissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin ja passiivin II partisiipin sandhiedustus Helsingin puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin ja passiivin keskinäiset vastaavuussuhteet Vainö Linnan romaanin "Tuntematon sotilas" ja sen 2. saksalaisen käännöksen välillä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin yksiköllisen partisiipin edustuminen Vesannon murteessa. Sosiolingvistinen tutkimus tiettyjen sosiaalien muuttujien, iän, koulunkäynnin, luottamustoimien, harrastusten, asuinkylän, lähisukulaisten murretaustan ja muualla asumisen vaikutuksesta nominatiivisen ja essiivisen partisiipin vaihteluun verbien liittomuodoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivinen ihmisluonto Adam Fergusonin moraalifilosofisen ajattelun keskiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivinen ryhmittymä viestijänä ja yhteisöviestinnän kohderyhmänä - tapaustutkimus kasitalolaisten takapihalta1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen yläkoulun maantieteen opetuksessa25 22 9 3 7 4 2 8 10 10 15 11 126
Aktiiviset vaikuttajaoppilaat oppilaskuntatoiminnassa : Mitkä tekijät saavat lapset innostumaan vaikuttamisesta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiiviseurantaa pieniin munuaiskasvaimiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivisten pelaajien antamat merkitykset rahapelaamisen motivaatioille20 15 3 11 5 3 4 5 8 11 6 7 98
Aktiivisten pelaajien antamat merkitykset rahapelaamisen motivaatioille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivisuuden mittaus brakykefaalisilla ja normokefaalisilla koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivisuusmittarin käyttö koiran aktiivisuuden, tunnetilan ja käyttäytymispiirteiden yhteyden arvioinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiva offer och passiva förövare: Dagspressens bild av de etniska konflikterna i Håkanböle hösten 20001 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Aktiva pojkar och passiva flickor? : en vinjettundersökning om socialarbetares bedömningar om barnskyddsfall med ungdomar1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 1 9
Aktiverande uteundervisning : Botaniska undervisningsuppgifter för biologiundervisningen i årskurs sju och åtta i grundskolan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivistin eetos : Seurantatutkimus 1990-luvun radikaalitoimijoista3 3 3 1 5 0 2 4 3 6 14 3 47
Aktivistit vasta- ja valtajulkisuudessa - vastademokratian visuaaliset kehykset aktivistien Internet-sivustoilla ja Helsingin Sanomissa 2000-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivistit vasta- ja valtajulkisuudessa : vastademokratian visuaaliset kehykset aktivistien Internet-sivustoilla ja Helsingin Sanomissa 2000-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivoinnin aukot : sosiaalityö Paltamon mallissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivointi, sanktiot ja poiskäännyttäminen : Nuorten aikuisten työvoimapoliittisten lausuntojen kohdentuminen TE-palveluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivointia - elämänhallintaa - sosiaalista pääomaa : Tutkimus ikääntyvien työttömien elämänhallinnan tekijöistä ja syrjäytymistä torjuvien toimenpiteiden vaikutuksista1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
Aktivointipolitiikalla aktiivisia kansalaisia? : Nuorten kokemuksia työstä, työttömyydestä ja aktivoinnista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivointipolitiikka yhteisöreaktiona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivointipolitiikka yhteisöreaktiona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivointipolitiikkaa suomalaisittain : Kokoomuksen ja SDP:n työllisyyspoliittiset kehykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivointisuunnitelma - toinen mahdollisuus? Suunnitelmaan osallistuneiden kokemuksia2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 8
Aktivointisuunnitelma sosiaalityön välineenä1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 6
Aktivointisuunnitelman vaikuttavuus työttömän asiakkaan näkökulmasta3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 7 15
Aktivointisuunnitelmien dokumentointi : Tutkimus asiakkaan, sosiaaliviranomaisen ja työvoimatoimiston edustajan näkökulmasta3 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 9
Aktoripohjainen pelimoottoriarkkitehtuuri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akustiikka Musiikkitalon rakennushankkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akustiikka Musiikkitalon rakennushankkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akustisen kitaran soinnin muuttuminen keinotekoisen sisäänsoiton seurauksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akustisen kitaran soinnin muuttuminen keinotekoisen sisäänsoiton seurauksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akuutin faasin proteiinien yhteys nautojen sorkkasairauksiin10 7 7 9 11 14 8 9 12 5 12 13 117
Akuutin faasin proteiinit lampailla0 0 0 0 0 4 13 16 7 11 13 5 69
Akuutin faasin proteiinit sialla3 0 0 1 1 2 0 1 0 0 3 0 11
Akuutin faasin proteiinit utaretulehduslehmien maidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akuuttihoitotyön sairaanhoitajien näkemyksiä itsehoitolääkevalikoiman laajentamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akuuttihuone 12 Meilahden päivystyspoliklinikalla : epästabiilit päivystyspotilaat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akvatiska oligochaeter som indikatorer på vattenförorening i skärgårdsområdena i trakten av Jakobstad0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akvatiska oligochaeter som indikatorer på vattenförorening i skärgårdsområdena i trakten av Jakobstad1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 8
Akwé: Kon -ohjeiden vaikutus saamelaisnäkökulman huomioimiseen Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL 103.2§:n tasinkoprivilegiin vetoaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al-Andalusin convivencia – kontaktien, arvojen, rajojen ja identiteettien muokkaama vuorovaikutusprosessien verkostoituma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al-Holin suomalaislapset julkisessa keskustelussa – Katsaus Helsingin Sanomien kirjoituksiin al-Holin leirin suomalaislapsista ja heidän avustamisestaan Suomeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al-Qaida nostaa nöyryytetyt ylimmiksi : Osama bin Ladenin kirjeet al-Qaidan alkuajoilta tunnustuksen käsitteen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ala-asteen 3. ja 6. luokan biologian oppikirjojen tekstipiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ala-asteen 3. ja 6. luokan biologian oppikirjojen tekstipiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ala-asteen suomen kielen oppikirjasarjojen vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ala-asteen äidinkielen opetuksen tavoitteita ja käytäntöä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ala-asteikäisten tyttöjen aggressiiviuus1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5
Ala-Satakunnan murteen äännehistoria I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäinen eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohteena : perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen ja vastuun jakautuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäinen kuolinpesän osakkaana ja perinnönjaossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäisen biopankkisuostumus : näkökulmia kansallisen oikeuden ja eurooppaoikeuden rajapinnoilta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeuden ulottuvuus : tarkastelussa negatiivinen suostumus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäisen päämiehen edustaminen ja holhousviranomaisen luvan vaativat kuolinpesän oikeustoimet lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäisiin kohdistuva markkinointi Internet-palvelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäisten rikoksentekijöiden kokemuksia rikosprosessista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaisen valitukseen vastaaminen : Keskustelunanalyyttinen tutkimus esimiesten responsseista kehityskeskusteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaisten kokemuksia ja käsityksiä esimiehen antamasta palautteesta, Case Yleisradio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaisten näkemyksiä kehityskeskusteluissa osallistumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 21 7 146
Alajärven vesistönimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulu nuorten sosiaalisena tilana : Tapaustutkimus kuudesluokkalaisten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulujen oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kestävästä kehityksestä Espoossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoululaisen Abraham : Raamatun tekstin muokkaaminen viidessätoista uskonnon oppikirjassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoululaisten käsityksiä ruotsin kielen oppimisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoululaisten mielenterveystaidot ja niiden tukeminen : kolmen luokanopettajan näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoululaisten mielikuvia maaseudusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun elämänkatsomustiedon oppikirjojen välittämä moraalinen malli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettaja Fronter-oppimisalustan käyttäjänä : Tapaustutkimus espoolaisesta Koulumestarin koulusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettajien kokemuksia kouluväkivallasta ja sen ennaltaehkäisemisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettajien käsityksiä laulamisen ja äänenkäytön opetuksesta ja oppilasarvioinnista0 0 0 0 0 0 0 28 29 28 28 14 127
Alakoulun opettajien käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettajien näkemyksiä ruokakasvatuksesta ja Ruuan reitti -oppimateriaalista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettajien työssään hyödyntämät oppimateriaalit Lukuklaani-hankkeen aineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALAKOULUN OPPILAAT KOULUKURAATTORIN OHJAAMANA KOHTI LUOKKAYHTEISÖN OSALLISUUTTA: keskustelunanalyyttinen tutkimus luokkahuonevuorovaikutustilanteesta ohjaajan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun painotetun opetuksen valintaa ennustavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun suomi toisena kielenä -harjoituskirjojen sanastotehtävien funktionaalisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakouluopettajien näkemyksiä näkövammaisten liikunnan opetuksen haasteista ja kehityskohteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakuoren ksenoliitit Kaavi-Kuopio-alueen Lahtojoen kimberliitissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alamainen sivistysprojekti, tasa-arvo ja edistys : Suomen yksityisten oppikoulujen rakenteellinen kehitys 1872-19201 8 21 13 27 22 15 27 26 37 32 22 251
Alaraajojen tukkivan valtimotaudin suonensisäisten toimenpiteiden vuoto- ja tukoskomplikaatiot varfariinia käyttävillä potilailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaraajojen valtimokovettumatautia sairastavien amputaatiot ja proteesin käyttö vuosina 2003-2007 verrattuna vuosiin 1998-20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaselkäkipupotilaan itselääkintää tukevan neuvonnan kehittyminen Aulangon apteekissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatiesynnytys on turvallinen myös ennenaikaisissa perätilasynnytyksissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatornion murteen erikoispiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatornion murteen säilymisestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin lämpötilavähetteen klimatologia Suomessa kesäkuukausina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin turbulenssin ennustaminen lentoliikenteelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin turbulenssin ennustaminen lentoliikenteelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin tuulimaksimit Suomessa ja niiden yhteys syvään kosteaan konvektioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin tuulimaksimit Suomessa ja niiden yhteys syvään kosteaan konvektioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin tuulimaksimit Suomessa ja niiden yhteys syvään kosteaan konvektioon26 32 3 10 22 8 3 2 4 16 12 2 140
Alatyylisten ilmausten käyttö lehtikielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaviisaudenhampaan juuren etäisyys alaleuanhermosta 20-vuotiailla27 30 29 16 30 14 15 25 15 29 39 25 294
Alaviisaudenhampaan perikoroniitille altistavat löydökset röntgenkuvassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaviitekäännös Suomessa 2000–2012 julkaistuissa sarjakuvakirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavuden pitäjän vanhanaikaisesta ruokataloudesta (ja siihen liittyvästä sanastosta).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavuden Rantatöysän kylän viljelysmaiden nimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Lunden vaikutus ja kontaktit Suomessa 1905 – 19270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albrecht Dürerin vaikutus 1500-luvun tähtikarttakuvituksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcohol and Other Substance Misuse in Suicide3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 12
Alcohol Consumption and Abstinence in Finnish Generations : The Older Finnish Twin Cohort 1975–20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcohol drinking, health-related functioning and work disability0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcohol Drinking, Smoking, Cannabis Use and Physical and Mental Health among Finnish University Students : A Longitudinal Study4 0 0 0 0 5 4 28 10 10 13 17 91
Alcohol use : underestimated in facial fracture patients?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcoholic liver disease : epidemiology, prognosis and risk factors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcoholismus chronicus ja juominen : Tutkielma Magnus Hussin ajattelusta ja alkoholismikäsitysten historiasta6 3 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 13
Aldehydien normaalielektronijakauman asymmetriset hetero-Diels-Alder-reaktiot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldehydien normaalielektronijakauman asymmetriset hetero-Diels-Alder-reaktiot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ale jaskkot eatnigiella : Alkuperäiskansaliikkeen ja saamen kielen merkitys saamelaisten identiteetille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven "Karkurit" näytelmän vertauksista ja metaforista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven "Nummisuutarien" substantiiveista Friedebert Tuglasin vironnoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven "Seitsemän veljeksen" sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven "Seitsemän veljeksen" vertauksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven eläinmaailma hänen sanastonsa valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven fraseologia Nummisuutarien ja Canzion valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven kansatieteellistä sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven Kihlaus-näytelmän arkaistiset sanat yhdeksäsluokkalaisten ymmärtäminä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven sanajärjestys "Seitsemän veljeksen" ja "Nummisuutarien" mukaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen ele/ile-johtimiset verbit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen liikkumista ja liikettä ilmaisevien deskriptiiviverbien saksankielisistä käännösvastineista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen orgaanisia ihmisen ääniä kuvaavat onomatopoieettiset verbit ja niiden unkarinkieliset käännökset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven Sydämeni laulu -runo ja kymmenen ruotsinnosta käännösvertailu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven värisanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kivi kansanomaisen talouselämän kuvaajana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kivi suomalaisen naisen ja miehen kuvan rakentajana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kivis dramatik i svensk översättning. Lea och Natt och dag.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alemmat toimihenkilönaiset -uusi erillinen sukupuolispesifi yhteiskuntaluokka1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
Alemmat toimihenkilönaiset : uusi erillinen sukupuolispesifi yhteiskuntaluokka2 0 1 1 1 1 0 2 5 4 13 9 39
Alempien eläinten fossilisaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alempien eläinten fossilisaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleniuslaisuutta etsimässä – SKDL:n sosialistien synty 1960-luvun kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alentuneesti syyntakeisen rikoksentekijän rankaisemisen historiasta : kolmen vartin hullun vähäisempi vastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa-2-adrenerginen antinosiseptio mononeuropaattisessa rotassa; yksikkösolurekisteröinnit rostroventromediaalisesta ytimenjatkeesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa-2-agonistien haittavaikutukset kissoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa-2-agonistien ja opioidien yhteisvaikutukset koiralla ja kissalla : kirjallisuuskatsaus12 15 12 6 9 21 7 10 14 8 13 10 137
Alfa-aktivaation yhteys elävän ja improvisoidun musiikin kuunteluun : EEG ja kyselytutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa2-adrenergisten agonistien aiheuttama hypoksemia pienillä märehtijöillä : kirjallisuuskatsaus13 9 34 12 16 7 12 8 9 19 15 4 158
Alfa2-adrenoceptorer : klassificering, förekomst och farmakologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algebraic Quantum Statistical Mechanics and Bose-Einstein Condensation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algebran ja geometrian yhdyskohtia lukio-opetuksessa ja kuution tilavuuden kahdentaminen18 24 12 8 6 3 0 6 5 1 8 9 100
Algebran peruslause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alginate-based microencapsulation and lyophilization of human retinal pigment epithelial cell line (ARPE-19) for cell therapy0 0 66 60 120 110 138 103 124 114 107 99 1041
Algorithms and Data Structures for Sequence Analysis in the Pan-Genomic Era0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algorithms for 13C metabolic flux analysis1 3 1 0 0 2 0 1 0 5 3 3 19
Algorithms for Association-Based Gene Mapping4 4 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 12
Algorithms for Exact Structure Discovery in Bayesian Networks28 19 21 25 17 13 10 11 9 13 7 8 181
Algorithms for melody search and transcription0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algoritmi japanin kirjoitusmerkkien opiskelujärjestyksen optimointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algoritmin kumulatiivinen pyöristysvirhe yksittäisten pyöristysvirheiden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algoritmin vaikutusarvioprosessi – vaikutusarvioiprosessin avoimuus algoritmisen päätöksenteon oikeudellisena reunaehtona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algoritmisten päätöksentekojärjestelmien soveltaminen rikoksentekijän vaarallisuutta koskevassa tuomarin päätöksenteossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alhaisen syntymäpainon ja ADHD:n välinen yhteys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alhaisen syntymäpainon ja gerastenian välinen yhteys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alhaisten valovoimakkuuksien ja saaliin nopeuden vaikutus rupikonnan saalistuskäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alhaisten valovoimakkuuksien ja saaliin nopeuden vaikutus rupikonnan saalistuskäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alhosta oikeuteen: Hymy-lehden Arja Alho -artikkeli kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alihygieniasta ylihygieniaan : Suomalaisen lääketieteen asiantuntijapuhe ihmisen ja mikrobin suhteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alikasvoksen mittaus ja kartoitus laserkeilauksella7 6 8 1 7 2 2 3 3 4 5 3 51
Alimerkkijonot suomen sanojen vektoriesitysten tuottamisessa neuroverkoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alingment in disagreement: building alliances in multiperson interaction.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa11 9 7 8 11 4 6 6 16 26 12 2 118
Aliskireenin käyttö eteisvärinän estossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alisteiset konjunktiolauseet 1960-luvun yleiskielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alisteisten rakenteiden käyttö peruskoulun seitsemännen ja yhdeksännen luokan oppilaiden kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alistuksesta omaan työhön : Länsi-Nepalin entisten haliya-maaorjien käsitykset elämänsä muutoksista haliya-työn päättymisen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alistuskonjunktioiden käyttö Aleksis Kiven kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alisuoriutuvan työntekijän työtehtävien muuttaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aliupseereiden työssä oppiminen : Tapaustutkimus sosiomateriaalisten oppimisverkostojen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkaline phophatase levels in Finnish hard cheeses and milk products0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 25 67
Alkaloids of in vitro cultures of Rhazya stricta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkava yrittäjyys sosiaalisena vuorovaikutuksena : Tapauksena yrityshautomo Arabus1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4
Alkeellisen ohuen leivän nimityksistä suomen ja karjalan murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkeenien olefiinimetateesi0 0 0 0 0 0 0 14 20 16 20 6 76
Alkeisoppijoiden kommunikaatiostrategiat puheessa ja kirjoitelmissa: kielelliset ongelmatilanteet ja niistä selviytyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkio- ja kantasolututkimuksen sääntely bio-oikeudellisena mallina13 13 3 3 22 2 3 7 10 19 20 8 123
Alkio- ja kantasolututkimuksen sääntely bio-oikeudellisena mallina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkiodiagnostiikan valvottu terapeuttinen käyttö osana reproduktiivisia oikeuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkionsiirrot tammoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholi ja elämäntapamuutos yli 55-vuotiaiden kertomana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholi osana seurallista yhdessäoloa vai stressin lievittäjänä? : Stressin, sukupuolen ja sosiaalisten suhteiden yhteydet yliopisto-opiskelijoiden alkoholinkäyttöön2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
Alkoholi väkivaltatilanteissa - syy, tekosyy vai sattuma? : Yhdeksäsluokkalaisten nuorten alkoholinkulutuksen yhteys väkivaltaiseen käyttäytymiseen1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 9
Alkoholiala, vastuullisuus ja lobbaus : näkemyksiä alalta ja alan ulkopuolelta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholien asetaalisuojaryhmien rakenteen vaikutus suojausten happolabiilisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholien opetus peruskoulussa23 25 44 46 54 17 15 31 62 60 70 39 486
Alkoholijuoman ja -brandin valinta : pietarilaisia päätöksentekijöinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholimieltymykseltään erilaisten rottakantojen humaltuminen etanoli-, isobutanoli- ja tertiäärisen butanolialtistuksen seurauksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholimieltymykseltään erilaisten rottakantojen humaltuminen etanoli-, isobutanoli- ja tertiäärisen butanolialtistuksen seurauksena2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 6
Alkoholin etämyynti EU:n sisämarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholin käytön yhteiskunnalliset kustannukset1 1 1 1 2 0 1 0 2 2 1 0 12
Alkoholin suurkuluttajien suunterveys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholinduserade förändringar i elektrogardiogrammet och respirationen hos två råttstammar med olika alkoholkonsumption0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholinduserade förändringar i elektrogardiogrammet och respirationen hos två råttstammar med olika alkoholkonsumption1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 7
Alkoholineuvonta hammaslääkärin vastaanotolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholiriippuvuuden hoitotulokseen vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholismin perinnöllisyys - hypotalamuksen merkitys alkoholiriippuvuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholiveropolitiikan onnistuminen fiskaalisesta ja ohjaavasta näkökulmasta matkustajatuonti huomioiden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholkonsumtion bland äldre – handlar det om eget val eller skam? : Äldre diskuterar alkoholkonsumtion på en diskussionsspalt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholmättnad hos Wistarråttor samt hos råttor med hög (AT) och låg (ANT) alkoholtolerans0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkon ostajaintarkkailu - kasvatuskeino vai rangaistus1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Alkon runsaasti ja vähän juovien rottakantojen valosignaalin oppimisnopeudesta T-käytävässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkon runsaasti ja vähän juovien rottakantojen valosignaalin oppimisnopeudesta T-käytävässä1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 7
Alku aina hankalaako? Suomenoppijoiden kirjallisten tuotosten tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alku työn kaunistaa, lopussa kiitos seisoo. Lukiolaisten aineiden lopetusten tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkuinin exhortatoriae litterae kuninkaallisille analyysissa0 0 0 0 0 0 0 0 0