Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Lisensiaatintyöt1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
A computational study of some selected chemical reactions and transition state analogs using molecular orbital methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A New TCP-friendly Link-Layer Protocol for Wireless WAN and Satellite Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aadamistinen projekti. Uskonto ja sukupuoli Francis Baconin luonnonfilosofiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aateluuden semiotiikka, teoria ja käsite, aatelismiehen ideaalityypit ja populaarit demokratiateemat 1800-luvun suomalaisessa kaunokirjallisuudessa10 2 4 1 2 4 2 0 0 4 3 3 35
Ahvenen (Perca fluviatilis L.), kuhan (Stizostedion lucioperca L.) ja siian (Coregonus lavaretus L.) vuosiluokkien vaihtelut ja niihin vaikuttavat ympäristötekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An XML Messaging Service for Mobile Devices7 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 16
Ant community structure in Madagascar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkeologia, historialliset kartat ja paikkatieto88 53 49 43 61 65 33 71 87 35 69 51 705
Att äta eller inte äta, att äta nu eller senare. En studie i ätstörningar ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv46 29 32 24 53 46 16 33 34 45 29 29 416
Automaatioteknologian opetus kuvakepohjaisella ohjelmointikielellä : Teknologiakasvatuksen opetuskokeilu kolmessa eri käyttöympäristössä27 14 7 3 4 3 3 2 0 1 4 1 69
Autovalidointisääntöjen toteutuminen kemian ja immunokemian automaattisella analyysilaitteistolla : 15 määrällisesti eniten tehtyä tutkimusta Päijät-Hämeen laboratoriopalveluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avuksi pyynnöstä ja pyytämättä : Tampereen Kaupunkilähetyksen kristillissosiaalinen työ ja sen toimintakentät muutoksissa vuosina 1939–196138 40 8 5 39 24 31 36 22 38 41 24 346
Benthic eggs in the life cycles of calanoid copepods in the northern Baltic Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biogeenisten amiinien HPLC menetelmien optimointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bland hjälpare och hjältar: Myndighetssamarbete och psykosocialt stöd i katastrofsituationer - En flerfallstudie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLD-kuvausten rajakäyttäytymisestä ja haarajoukoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characteristics of Heavy Metal Chord Structures : Their Acoustic and Modal Construction, and Relation to Modal and Tonal Context5 1 1 0 3 2 0 75 140 6 6 1 240
Chlamydia pneumoniae -vasta-aineet ja -immunokompleksit sepelvaltimotaudissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlamydia pneumoniae : patogeneettisten mekanismien tutkiminen in vitro ja in vivo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Competition and coexistence in blowflies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Culturally and linguistically diverse children’s and families’ experiences of participation and inclusion in Finnish early childhood education and care0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Den deltagande demokratins ideal och praktik - En fallstudie i deltagande budgetering vid Helsingfors Ungdomscentral0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determination of low concentrations of immunoglobulin A (IgA) and anti-IgA = Matalien IgA-pitoisuuksien ja IgA-vasta-aineiden määrittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispositioiden ontologia ja selittäminen5 2 0 0 0 2 0 1 1 5 3 2 21
Drifti, sukusiitosheikkous ja ristisiitosaste havupuilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamics of the Commutator Operator0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental change and human history in the Jabal Harun area, Jordan24 12 8 10 12 11 9 7 14 35 28 15 185
Eräiden positiivisesti inotrooppisten heterosyklisten yhdisteiden synteeseistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expression of Bacillus α-amylase in Saccharomyces cerevisiae0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmers as Managers of Traditional Rural Biotopes: management motivations and policy implications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feasibility Study of a Geant4-based Diagnostic X-ray Dose Simulator0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feedback Controlled Optical Tweezers for Measuring Lambda Exonuclease Activity16 14 11 6 8 7 4 3 3 14 14 8 108
Fetal cells in maternal blood as a source for prenatal diagnosis.An immunocytochemical and in situ hybridisation study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finding groups in Zariski-like structures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fish-plankton interactions in the Baltic Sea - effects of planktivory and predation avoidance for mesozooplankton communities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluazinam in Soil: Analytical Method and Persistence in Boreal Conditions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankian ja assosiatiivisesti typpeä sitovien Enterobacter-, Klebsiella- ja Pseudomonas-kantojen vuorovaikutus koivun ja heinäkasvien kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FYYSINEN TYÖKUORMA JA KUORMITUS HOTELLISIIVOUKSESSA: Case-tutkimus kerroshoitotyöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förfarandet för bedömning av asylskäl i Finland samt därtill hörande säkringsåtgärder23 30 12 6 26 34 21 23 26 20 22 26 269
Growth pattern and cytoskeleton in Suillus bovinus hyphae, Pinus sylvestris roots, and in Pinus sylvestris-Suillus bovinus ectomycorrhiza0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Happamoitumisen vaikutus kalojen kiduksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Happamuuden ja alumiinin pitkäaikaisvaikutukset siikaan (Coregonus lavaretus wartmanni) ja ahveneen (Perca fluviatilis) sekä niiden lisääntymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health-Functional Foods in Foodwebs : Developing Products in Food Specific Networks25 11 8 4 19 10 18 16 12 17 11 6 157
HEAVY METAL VOCAL TECHNIQUE TERMINOLOGY COMPENDIUM: A POIETIC PERSPECTIVE0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmet koruina ja symbolina – Esimerkkinä Luistarin, Anivehmaanmäen ja Köyliönsaaren kalmistolöydöt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heterotrofa flagellater i sediment - taxonomi, ekologi och deras potentiella betydelse i den bentiska mikrobiella näringsväven : (Heterotrophic flagellates in sediments - taxonomy, ecology and their potential significance in the benthic microbial food web)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen hankositeen yläkiinnityskohdan vauriot takajalassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosten trakealima- ja keuhkohuuhtelunäytteet yliopistollisessa hevossairaalassa0 0 0 0 6 26 0 0 0 0 0 0 32
Hiilisisällön muuntelu Itämeren yleisimmillä hankajalkaislajeilla Acartia bifilosalla ja Eurytemora affiniksella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiljainen kirjallisuus : Kari Aronpuron Aperitiff - avoin kaupunki modernistisena kollaasiromaanina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human-Computer Interaction in Mobile Context : A Cognitive Resources Perspective12 9 4 3 4 2 2 5 3 1 2 2 49
Improving meteorological information to air transport0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Improving The Court System Of The European Union? The 2015 reform of the General Court in historical context and looking ahead0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incremental updates in structured documents26 21 6 2 2 1 0 5 1 3 9 3 79
Insight in the Rumin Cohomology and Orientability Properties of the Heisenberg Group0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä- ja keskieurooppalaisten kuusialkuperien menestyminen Etelä-Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämeren planktisten ripsieläinten levinneisyydestä ja ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden lääkehoidon toteutus - Lääkehoidon toteutuminen ja palvelut asiakkaan ja omaisen kokemana sekä lääkelistan vastaavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Hakalan ilmestyskirja : Antti Tuurin Uuden Jerusalemin ja Maan avaruuden tekstienväliset kytkennät Raamattuun34 24 11 13 29 13 14 16 13 6 11 4 188
Juuret luonnontilaisen saranevan hiilen kierron osana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juurikäävän (Heterobasidion annosum) hemisellulolyyttiset entsyymit ja ligninolyyttinen aktiivisuus ja Ceriporiopsis subvermisporan ligninolyysi kiinteällä alustalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAKSOISDIAGNOSOITUJEN SANKARIMATKA - Tarina samanaikaisesta päihde- ja mielenterveysongelmasta toipumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvillisuuden seurantamenetelmän kehittäminen Koveron perinnetilalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kefalosporiinit - käyttö, kulutus ja siihen vaikuttavat tekijät Suomen sairaaloissa 1984-19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestävä kehitys kemian opetuksessa: Lähestymistapana ympäristötietoisuutta edistävä tutkimuksellinen elinkaariajattelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klebsiellojen tyyppi-3-fimbriat: esiintyminen uropatogeenisilla kannoilla ja sitomisspesifiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koeksistenssi ja entsyymigeenien muuntelu sylkikaskailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koulukiusaaminen viittomakielisten oppilaiden keskuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käyttäjän kokemusta kartoittavien tutkimus- ja suunnittelumenetelmien käyttö tuotekehitysprosessissa16 11 6 4 6 6 0 3 0 1 1 7 61
Laminiinin sukuisen tyvikalvoproteiinin, merosiinin, M-ketjun esiintyminen, kehitysbiologinen ilmestyminen ja muokkautuminen hiiren ja ihmisen kudoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lannoituksen vaikutus metsämaan mikrobiologiaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laskeuman vaikutus lehvästösadannan, runkovalunnan, maaveden ja karikesadon kemialliseen koostumukseen neljällä tausta-alueella Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausunta taiteena ja tapahtumana : Tekstikeskeisyys, esittäjäkeskeisyys ja lausunnan positiot lausuntaa koskevan kirjallisen aineiston ja teatterintutkimuksen viitekehyksessä1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 6
Learning by gardening - nuorisojärjestön aktivoima koulun puutarhatoiminta. Tapaus Vihdin malli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leukosyytti-integriinien fosforylaation merkitys leukosyyttien adheesion säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Localization of endogenous furin and regulation of its cleavage activity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loogis-nomologinen tutkielma empiirisistä aspekteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukion biologian kurssien valintaan vaikuttavista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnonmetsien ja metsänkäsittelyalojen kovakuoriaisfauna Suomen Lapissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen liittyvän auditointityökalun kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääkkeiden monikäyttö ja lääkeaineinteraktiot Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maintenance of compaction and adherent-type junctions in mouse morula-stage embryos0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mass spectrometry and n-in-one analytics in early drug discovery: Combinatorial chemistry libraries, lipophilicity and absorption screening37 49 27 42 17 13 14 14 23 12 25 18 291
Mielikuvat transformatiivisen oppimisen välineenä : Tutkimus mielikuvaoppimisesta luontevan esiintymistavan löytämiseksi113 89 80 84 70 62 33 44 105 103 77 40 900
Molecular cytogenetics in physical mapping and positional cloning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monikulttuurisuuden vanki – yhdenvertaisuuden edistäminen vankiloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morfiinin vaikutus hiiren aivojen dopamiini- ja noradrenaliinivaihduntaan; yhteys liikeaktiivisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaatioiden osoittaminen Marfan-potilailla : fibrilliinigeenin samankaltaisia alueita koodittavat alueet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Männyn ektomykorritsan solutukirangan proteiinit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neptunium(V) interactions with the bentonite clay barrier constituents bentonite, montmorillonite, corundum and granitic host rock0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleic acid-based techniques for the detection and typing of beer spoilage bacteria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuoret ja suun terveys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrient variability and uptake dynamics in the Gulf of Finland, with special reference to phosphate0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohutkerroskromatografia kvantitatiivisena menetelmänä glukuronidaatiotutkimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ohutkerroskromatografisen menetelmän kehittäminen ja validointi tinidatsolin hydrolyysikinetiikan seuraamiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On the Rademacher maximal function1 4 1 0 0 5 0 0 1 1 3 0 16
Oppimispelit kemian perusopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papin pojasta suurteollisuusmieheksi : Alfred Kihlman ja nousevan keskiluokan sosiaaliset verkostot 1800-luvun Suomessa19 30 14 18 8 37 13 13 16 6 33 14 221
Pediatric Deep Neck Infections: a 10-year retrospective single-centre study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perunan typpilannoitus luonnonmukaisessa viljelyssä30 20 13 12 20 23 19 14 17 21 10 14 213
Photodegradation of ciprofloxacin in aqueous solutions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phytoplankton succession in the subarctic reservoir Lokka in 1968-19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasman nikotiinipitoisuuksien sekä striatumin dopamiinin ja 5-hydroksitryptamiinin vuorokausivaihtelu annettaessa nikotiinia juomavedessä hiirille kroonisesti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasmiddynamik och konjugativ överföring av plasmiden RP1 på bladytan av buskböna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poliisiesimiehen käskyvalta : erityisesti aseenkäytön arvioinnissa41 22 12 12 20 20 15 19 11 17 13 13 215
Prisoners of Freedom : A Study on Worldview of Contemporary Finnish Seamen72 25 14 4 21 18 22 39 23 29 16 27 310
Pseudomonas syringae pv.syringae R32 -bakteerin tarttuminen piluksilla pavun lehden pintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raidan, haavan ja pihlajan epifyyttijäkälälajiston rakenne ja monimuotoisuus Etelä- ja Keski-Suomen aarniometsissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajakarjalainen sukunimistö ja sen muuttuminen0 0 0 0 0 74 95 236 387 491 507 583 2373
Ravinnon saatavuuden vaikutus päästäisten aktiivisuussykliin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revision of the subgenus Nigrocheilosia Shatalkin (Diptera, Syrphidae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotaviruskantojen vaihtelu Suomessa vuosina 1986-19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruoka-allergiaa sairastavan lapsen hoito, koettu kuormitus ja perheen elämänlaatu äitien arvioimana45 40 32 20 23 15 14 22 47 29 26 27 340
Ruskolahottajasienten lahotusmekanismit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian risks : National treatment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saamelaiset ja saamelaisuus Helsingin Sanomien, Inarinmaan/Inarilaisen ja Lapin Kansan artikkeleissa 1991 ja 20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sankareita ja syntipukkeja35 16 15 7 25 10 5 12 9 25 20 4 183
Seasonal development of mesozooplankton population density, biomass and production in the SW coast of Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seed bank and vegetation succession in abandoned fields in Karkali Nature Reserve, southern Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seela Sella ja selustansa - Näyttelijän elämäkerta ja elämänkaaripsykologia48 49 22 21 41 22 25 33 17 42 32 18 370
Seela Sella ja selustansa - Näyttelijän elämäkerta ja elämänkaaripsykologia21 10 4 7 3 10 4 10 6 4 8 7 94
Semliki Forest -viruksen proteiinien kuljetusmutantin ts1:n karakterisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sielunhoidon löytynyt identiteetti - Sisällönanalyyttinen tutkimus sielunhoidon teorian ja käytännön muutoksesta aikakauskirjassa The Journal of Pastoral Care and Counseling 1980 - 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinileväyhteisöjen lajikoostumus ja vuodenaikaisdynamiikka pohjoisella Itämerellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen 6-7 -vuotiailla lapsilla Askeleittain -opetusohjelman avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stachybotrys atra - homesienen kasvu ja toksiinien tuotto rakennusmateriaaleilla ja rehuilla ja aerosolimykotoksiinien keräys kalvosuodattimille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical analysis of the polarization of asteroids and comets9 5 1 1 0 4 1 4 2 4 4 5 40
Stor Anna, Liten Anna och tio andra personporträtt : Om innehållsliga och språkliga mönster i en mediegenres kvinnobeskrivningar18 7 5 1 4 1 1 6 1 2 1 3 50
Structure and putative function of a vacuolar barley aspartic proteinase0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Study on Capillaries Covalently Bound with Phospholipid Vesicles for Open-Tubular Capillary Electrochromatography0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulfaattimaat ja seleeni42 26 13 23 28 18 14 19 23 41 35 8 290
Suomalaisten jääkiekkovalmentajien johtamiskäyttäytyminen3 0 5 0 1 2 1 1 0 3 1 2 19
Suomen maankuoren kivilajikoostumuksen tulkinta seismisistä aineistoista5 9 3 8 5 5 6 5 8 3 6 3 66
Support Vector Machines - Backgrounds and Practice1 0 1 0 0 2 0 0 7 7 3 2 23
Support Vector Machines - Backgrounds and Practice31 26 14 27 26 25 37 25 11 6 3 2 233
Suvun Breutelia (Bartramiaceae, Musci) lajisto Kaakkois-Aasiassa ja Oseaniassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sytokromioksidaasin geenit bakteereissa; Bacillus subtilis -bakteerin cta-lokus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syöttösolut estävät HDL-välitteistä kolesterolin poistumaa vaahtosoluista : kolesterolin takaisinkuljetuksen proteaasivälitteinen häiriö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tammen (Quercus robur L.) kukintabiologia ja -fenologia : Kukintahavainnot 1999-2006, Bromarv Framnäs, Parainen Lenholm0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tannakian Formalism Applied to the Category of Mixed Hodge Structures2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 1 1 13
Tanssi Möbiuksen renkaalla : Alain Robbe-Grillet'n romaani Djinn ja kirjallisuuden välitila33 26 5 7 12 6 5 17 5 6 12 10 144
Tanzanian Myxomycetes and their ecology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tax Reforms, Collective Bargaining and Imperfect Capital Markets0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TCP Performance with Vertical Handoff12 11 3 3 1 3 7 3 0 4 7 1 55
Terminological and anatomical studies on tropical barks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The association between maladaptive and adaptive perfectionism and burnout among primary school teachers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Block Exemption Regulation Concerning the Transfer of Technology from the Viewpoint of Small and Medium Size Enterprises0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Effect of Food-Related Lifestyle on the Choices of Consumers of Five Food Products59 39 40 30 39 25 33 47 30 49 45 39 475
The existence of slices in G-spaces, when G is a Lie group0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The fractal dimension in multiscale biological systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Macroeconomic Effects of Fiscal Policy in a Small Open Economy under a Flexible Exchange Rate Regime13 22 2 4 1 0 0 1 0 5 6 5 59
The Nature of Martin Luther's Theological Cosmology between 1513 and 1521 : A Re-Examination of the Platonism Thesis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
The relationship between physical activity, sedentary behavior and work engagement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of avian and mammalian predation in cyclic fluctuations of small mammals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of disulfide bridges and folding in protein secretion in yeast0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tietokone ikäihmisen arjessa67 44 26 19 36 17 23 38 43 62 35 16 426
Tuomari virkamiehenä : Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet33 16 21 24 24 4 9 16 19 19 30 14 229
Tuotevastuusta : Vahingonkorvausoikeuden yleisten oppien kehittelyä riskienhallinnan näkökulmasta35 36 15 7 24 26 13 10 52 20 15 18 271
Uhka- ja väkivaltatilanteet suomalaisessa työelämässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universaalinen hyperbolinen kompositio-operaattori Hardyn avaruudessa H^214 12 7 5 8 6 4 5 4 11 6 5 87
Uusia kemiallisia menetelmiä proteiinirakenteen muuttamiseksi - syöpähakuisten vasta-ainekonjugaattien valmistaminen ja karakterisoiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusien trypsinogeeni-1 ja -2 muotojen löytyminen seerumista herkkien immunofluorometristen menetelmien avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahingonkorvausvastuulla tehostettu hallituksen jäsenen huolellisuusvelvollisuus säätiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vector-valued BMOA and composition operators1 0 1 0 1 4 1 0 1 0 2 2 13
Vector-valued BMOA and composition operators5 3 0 0 1 1 0 1 1 6 1 2 21
Vegetation of Tierra del Fuego and the system of ecoclimatic regions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viewpoints on Large Deviations of Multivariate Subexponential Distributions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viholaiskolonioiden sosiogeneettinen organisaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virtual versus classroom language teaching : A comparative study of the learning outcomes and student responses between two English reading comprehension groups7 0 0 2 6 2 0 0 0 4 15 13 49
Voluntary biodiversity conservation optimization in agricultural and forest environments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worker-queen conflicts in the red ant Myrmica ruginodis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteistä päätöksentekoa? Asiakkaiden kokemuksia osallisuudesta ja harkinnasta vammaispalvelujen järjestämisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yliopisto-opetuksen yhteistoiminnallinen kehittäminen5 4 1 4 2 0 0 2 1 4 10 0 33
Ympäristövaikutusten arviointi, projektit ja kestävä kehitys : Tutkimus 2000-luvun ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä Suomessa18 14 13 15 19 8 4 10 2 7 9 5 124
Yöperhosten (Lepidoptera: Drepanoidea, Geometroidea, Bombycoidea, Sphingoidea, Noctuoidea) lennon ajoittuminen ja sen yhteys tehoisaan lämpösummaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Äidinmaito - terveysjuomaa ja normaalibakteereita94 72 47 15 37 34 25 56 52 76 35 20 563