Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
" - Ei meitä auta muut kuin Jumala ja omat nyrkkimme!" : Puukkojunkkarit- ja Murtavia voimia -teosten henkilöhahmot Santeri Alkion arvojen ilmentäjinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
" – et ku kiertelee ja kattelee, ja pyytää kertomaan ja näyttämään" : Luokanopettajien näkökulmia matematiikan vaikeuksien tunnistamiseen ja oppilaiden tukemiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"... mutta millä oikeudella kielletään kahden ihmisen rakkaus?" : Retoriset keinot ja vaikuttaminen nuorison keskustelufoorumilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"...miten sitä tanssia sais pois sieltä norsunluutornista?" : Tanssin merkitys ja haasteet koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"...mut kyl siinä on semmonen fiilistelyn hetki." : Tutkimus vaatteiden kulutuksen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja merkityksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"...niitten pihojen ongelmat tulee sit väkisinki tänne kouluun." : Tapaustutkimus luokanopettajien arjesta Helsingin eriytyvissä kouluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"A Nation is not conquered until the hearts of its women are on the ground" : Stories of Indigenous Women and colonial resistance in Winnipeg, Canada0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"A part to play in this story" : Videopelin kerronnan keinot multimodaalisen tekstintutkimuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"A story, to speak me" : Diasporic and Literary Motifs in Bernardine Evaristo's "Lara"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ai etkö oo pätevä?" : Vailla opettajankoulutusta olevien opettajien ajatuksia ja kokemuksia opettajan työstä sekä muodollisesta kelpoisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ai, noi muslimithan ei kai saa tehdä enkeleitä" : Uskonto ja uskontokasvatus monikulttuurisen päiväkodin arjessa ja kasvattajien puheessa84 56 56 32 84 23 25 73 71 71 55 23 653
"Aidosti yhteinen visiomme" : Erityisopettajien asenne koulun moniammatillisen yhteistyön rakentamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Aina uusi päivä ja uusi paikka" : Kokemuksia keikkatyöstä ja sen merkityksestä elämänkulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Aivan hullua, auto ilman kuljettajaa!" : Ammattikuljettajien sosiaaliset representaatiot robottiautoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Aluksi koin, että Suomi-koulu on minulle paljon tärkeämpi kuin lapsille" : Suomi-koulun ja suomalaisuuden merkitys Amsterdamin Suomi-koululaisten vanhemmille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Am I really part and owner of this story?" : Musa W. Dube's Postcolonial and Feminist Hermeneutics of the Bible0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"America Would Lose Its Soul" : The Immigration Restriction Debate, 1920-19247 7 5 0 1 0 0 0 3 0 3 1 27
"America, Home of the Worthy" : Political Debates and Newspaper Responses to the Dillingham Commission Report 1910 -19110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Annatteko te heille aina vain kaikkein parasta?" : Elintarvikemainokset vuosien 1954–1964 Pirkka-lehdissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Arjen sanoittamista, mutta ei niin, että nuori ahdistuu" : Nuoren toimijuus kodin arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne" : Anteeksiantaminen Healing memories: Reconciling in Christ -raportissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Boostataan yhdessä sitä positiivisuutta" : Opettajien käsityksiä yhteisopettajuudesta positiivista kasvatusta tukevana keinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Can I stay after you have struck me?" Destructive relationships in Emily Brontë's Wuthering Heights0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Challenging learning" - utmanande undervisning i praktiken : Elevers och deras lärares åsikter och uppfattningar om metoden filosofisk dialog i helklass : fallstudie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Charlie Parkerin ja Hendrixin jäljillä" : Taiteilijamyytin rakentuminen kahdessa kotimaisessa kitaristi-elämäkerrassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"de ha no: inga ja hö:ri int" : En dialektologisk studie av negationsanvändningen i talat språk på Åland, i Åboland och i Nyland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Den store gamle" : Leo Mechelinin henkilökultti vuosina 1899–19150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Det ekar över Trakten" : Ljudlandskap i Monika Fagerholms Den amerikanska flickan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Det finns inget värre än cyniska lärare som är så trötta på sitt arbete att de varken vill eller orkar försöka mera" : En kvalitativ studie av nyutexaminerade klasslärares syn på sitt arbete och välbefinnande0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Det gör inget med små motgångar eller utmaningar så länge arbetet i stort flyter" : En studie om engagemang, motivation och socialt kapital bland arbetstagare0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Det ouppnåeliga idealet" : en kvalitativ studie om den journalistiska objektiviteten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Det utspridda kärret; överallt och växande form" : Eva Wichmans novell "Kärret" som en prosamodernistisk berättelse om kvinnligt skapande2 1 1 0 2 7 5 8 15 20 20 20 101
"Die Barbaren werden von Russen gespielt" : Etniset hahmot Wladimir Kaminerin kertomuskokoelmissa "Russendisko" ja "Mein deutsches Dschungelbuch"16 11 5 12 11 15 5 15 11 13 12 7 133
"Diversity has made us great, but some things should be left American, in English." : A case study on constructing language ideologies and moral panic online0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Doverjaj, no proverjaj?" : Tracing the roots of political trust in contemporary Russia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Du sa att skolan inte kan förändras så att alla accepteras. Varför tänker du så?" : Åttondeklassare reflekterar över och utmanar konstruktioner av genus, könsroller, sexualitet och heteronormativitet i skolvardagen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Eat, move, sleep" : Miten työikäiset suomalaiset kokevat hyvinvoinnin ja sen tavoittelun 2010-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Eero teki joogaa… If we get it right will you do yoga?" : Toimijuutta kahdella kielellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
"Ehkä myös hauska, koska jos opetusharjoittelija on vain tylsä, niin sitten on oppilaastakin tylsää." : Normaalikoulun kuudesluokkalaisten käsityksiä hyvästä opetusharjoittelijasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ehkä ne syöttää meille vanhainkodissa hyönteisiä" : Nuorten aikuisten näkemyksiä geenimuunnetun, hyönteisten ja keinolihan syömisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei alakoulussa välttämättä oo sellasta varsinaista terveystiedon opetusta. Tai se tulee vähän niinku siinä sivussa!" : Luokanopettajat alakoulun terveystiedon opettajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei kansa elä vain leivästä" : Suomen Taideyhdistys ja kuvataiteen kannattajakunnan muotoutuminen Helsingissä 1846-186533 53 21 8 17 36 26 29 32 28 40 12 335
"Ei kyl todellakaan jaksa lähtee bailaa." : Identiteetin rakentamisen kielelliset keinot kolmen aikakauslehden henkilöjutuissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei me saada tappaa mitään!” : Emansipatorinen myötätunto ja moraalin transformaatio luontokouluretkellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei niitä voi estää oppimasta" : Etnografinen tapaustutkimus oppilaiden toimijuudesta alakoululuokassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei ole tarvetta olla ihmisten kanssa. Olin jo nähny millasii ne on" : Tapaustutkimus erään koulusurmaa suunnitelleen oppilaan kertomuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei oo rohkee jos ei niinku luota itteensä." : Esiopetusikäiset lapset kertovat rohkeudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei pelota, koska aikuiset on rinnalla" : Lasten pelot päivähoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei sinne halua ihan syvimpiä tuntojaan vuodattaa" : Nuorten aikuisten käsityksiä yksityisyyden hallinnasta Facebookissa36 43 37 36 23 9 16 25 13 21 35 16 310
"Ei sitä ainakaan helpommaksi tehdä sairaan opiskelijan elämää" : Pitkäaikaissairaiden kokemuksia korkeakoulutuksen esteistä ja mahdollisuuksista24 28 22 8 13 12 5 12 8 12 16 6 166
"Ei sovi nimeksi. Kenellekään. Ikinä." : Kielenkäyttäjien arvioita epämiellyttäviksi koetuista nimistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei tän pitäny mennä näin että ois kolkytvuotiaana yksin" : 30-vuotiaiden kumppania etsivien yksineläjien kokemuksia sinkkuudesta ja kumppaninetsinnästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei vittu, mennään röökille" : tutkimus sitaattien tehtävistä ja tekemisestä kaunokirjallis-journalistisissa lehtijutuissa4 12 9 17 45 8 10 31 4 8 19 5 172
"Eihän sitä yksin pärjää” – Kallion D-aseman merkitys kävijöidensä osallisuudelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Eks mun pitäny saada se puheenvuoro?" : tutkimus oppilaiden oma-aloitteisten puheenvuorojen rakentumisesta luokkahuoneessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Elämä iskee nyrkillä silmään" : Nuorten sosiaaliset representaatiot tulevaisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Elämäsi alkaa vasta sitten kun olet saanut kotisi järjestykseen." : Diskurssianalyysi tavaroiden vähentämisen ympärillä käytävästä kuluttajuuspuheesta ja tavaroiden merkityksistä mediateksteissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Elämää yhdellä siivellä lentäen" : Suomessa asuvien Chilen pakolaisten ja heidän jälkeläistensä historiatietoisuus25 10 10 8 7 2 12 6 11 14 12 8 125
"En aseta sitä mun osaamisen tielle" : Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia lukivaikeudestaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En baskunskap för att kunna existera" : Om lärares syn på helheten mediefostran och projektet Yle Nyhetsskolan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En busunge som aldrig flyttar hemifrån" : Att leva med en kronisk tarmsjukdom0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En för bägge och bägge för en" : Helsingin venäläinen kauppiasyhteisö 1840–18600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En halua kuulua kirkkoon" : Kirkosta eroamisen syyt, jotka ihmiset ilmoittivat eroakirkosta.fi sivuston palautteissa erotessaan Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta 28.11.2014 kello 13.12–18.35 välisenä aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En kokenut toki kirjaa huonoksi, mutta…" : Kielteisen suhtautumisen ilmaisukeinoja kirjablogissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En mielelläni kerro muille, missä asun" : Asuinalueiden stigmatisoituminen pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En mä koe, että mä olisin turvassa kirkossa" : Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yksinäisyyskokemukset ja selviytyminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En olettais kyllä et siel on joku viel pitelemäs kädestä kiinni" : Oppilaiden vanhempien käsityksiä liikunnanopetukseen liittyvistä vastuu- ja turvallisuuskysymyksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En osaisi kuvitella tätä taloa ilman vapaaehtoisia" : Paikallisten kokemuksia kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä Boliviassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"En plan för jämställdhet borde kanske utarbetas, men förekommer det ett behov?" : En kartläggning av 26 svenskspråkiga kommuners främjande av jämställdhet4 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 11
"Enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia" : SAK:n ja sen neljän suurimman jäsenliiton suhtautuminen TTIP-sopimukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"English is the key to the world" : A case study of attitudes towards English in the city of Kotka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ennen pelotti et isoveli valvoo, ja nyt on alettu jo isoveljee palvoo": Tarkastelussa sosiaalisen median käytön riskit varhaisnuorilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Epäperinteisen päätöksen takana oli perinteinen ajatus" : Mistä syistä miehet ovat vaihtaneet sukunimensä avioitumisen yhteydessä?18 24 13 32 23 17 11 14 13 21 17 6 209
"Erilaisiahan me ollaan kaikki" : Monikulttuurisen kohtaamisen tila: lastensuojelu ja islam0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et eihän siellä kauhean moni sitten kuitenkaan jatkanut, sitten kun se oma lapsi lopettaa" : Vapaaehtoistyöhön sitoutuminen lasten harrastustoiminnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et kaikilla ne mahdollisuudet ei oo yhtäläiset..." Luokanopettajien kokemuksia vakaumuksen vapauden toteutumisesta koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et mä tiiän et mä en oo vaan pikku piste sitä taulua, vaan mä oon sitä taulua." : 5.-luokkalaisten kokemuksia osallisuudesta alakoulussa ja partiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et ne altruistiset ja itsekkäät syyt, ne on kulkenu tässä koko ajan käsikkäin" : Vapaaehtoisten kokemuksia verkkovapaaehtoistoimintaan sitoutumisesta Pelastakaa Lapset ry:ssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et vaik mä kuin yrittäisin ja löytäisin, tunnistaisin heijät, niin miten mä voin auttaa aikuisena?" : Oppilaiden yksinäisyys luokanopettajan silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ettei tää olis niin kalkkismeininkiä" : Iltaohjelman merkitys rippikoulussa3 1 1 1 3 12 48 15 24 20 17 7 152
"Että kaikki saa kokee sen hauskuuden" : Tutkimus viidesluokkalaisten lukuharrastuksesta ja lukemisen syistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Fazer myi kansallisomaisuutta" : Suomalaisuus, kansallinen identiteetti ja omistaminen Musiikki-Fazerin myyntiä koskevassa lehtikirjoittelussa vuosina 1993–19940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Filippiiniläis-suomalaista yhteiseloa" : Etnografia sekamiehityksestä suomalaisella rahtilaivalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Finnhits - Suomen suursuosikit samalla levyllä" : Transnationaalisuus 1970-luvun suomalaisessa ääniteteollisuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Fullträff pojkar!" : en jämförande textanalytisk studie av två krigsberättelsers struktur, tema och perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Give it up Miley... EWWWW!" : Negotiations of White Femininity and Cultural Appropriation in Online Discussions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Haluaako isännöitsijä esitellä assjan?" : Isännöitsijän asiantuntijuuden rakentuminen yhtiökokouksessa0 0 0 0 0 4 9 163 26 45 23 15 285
"Haluan tuonne heti!" : Tulevaisuuskuvia ghanalaisten, isobritannialaisten, suomalaisten ja tansanialaisten lasten piirustuksissa1 4 0 1 1 2 0 0 6 4 11 4 34
"Han är en trollkarl. Alla skriver laudatur som går på hans lektioner" : en studie om elevernas uppfattningar om orsakerna till toppresultat i svenska i tre finska gymnasier15 8 12 4 4 0 0 2 15 3 9 4 76
"Hartaasti toivottu vapauden laki" : Kristillisten vähemmistöyhteisöjen suhtautuminen uskonnonvapauteen Suomessa vuosina 1917–19230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Helakanpunainen peto" : Uuras Saarnivaara ja kommunismi aatteena 1960-19770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Helenan viimeinen kesä on kaunis. Siinä on jotain samaa kuin hänessä itsessään." : Peilikuvat ja kaksoisolennot Anni Kytömäen romaanissa Kivitasku0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hello, it's me" : A study into how male and female artists portray themselves in contemporary popular music song lyrics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Helvetti on kiistaton, mutta taivas on suhteellinen." : Uskonnollisten ihanteiden ja kokemuksen välinen ristiriita L. M. Montgomeryn elämässä vuosina 1921 192712 5 3 6 4 5 7 6 16 5 9 3 81
"Herkkä-omatuntoiset" : Alamaisideologia ja aseistakieltäytyminen 1960-luvun Suomessa25 30 20 17 25 11 14 12 14 15 24 18 225
"Heti ku mun silimä välttää" : Opettajan puheen tilanteisen vaihtelun merkitys oppituntidiskurssissa29 28 23 33 25 6 4 16 23 34 15 11 247
"Hey assbutt!" : Uses and functions of impoliteness in the television series Supernatural0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hirveen monimutkanen juttu itseasias" : Proteiinivälipaloja koskeva kulttuurinen puhe0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Huonoin suomalainen makkara on paljon parempaa mitä paras ruotsalainen makkara" : Ruotsinsuomalaisen suomalainen ruokaidentiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hyvä, mutta vaikea." : Maahanmuuttajien kokemuksia kieliharjoittelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hyvää oppia elämään" : Vanhempien ajatuksia käsityön valitsemisesta valinnaisaineeksi yläkoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hän ehti vain olla rakastettu" : Paavi Johannes Paavali I:n äkillinen kuolema ja siitä virinnyt salaliittokeskustelu 1978–19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"häpeän mus huomaa silleen että oon hiljainen" : Tutkimus nuoren kokemasta häpeästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I am one; you are others; this is in the inevitable nature of things" : Individuality, Othering and Subverting the Expected in Theodora Kroeber's Ishi in Two Worlds (1961)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I can take you to riverside but you have to drink yourself" : Ghanalaisen kotitalousopetuksen tarkastelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I love originality so much I keep copying it" : Konseptualistisen runouden kriittisyys Karri Kokon tuotannon valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I never want to be exploited anymore" : Sources of labour exploitation and obstacles to resistance among Chinese immigrant workers in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I think I'm good enough" : Finnish teachers of the English language and differentiation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I want to know what others have found interesting” : Online social filtering of news and magazine articles0 0 0 0 0 24 13 42 43 27 6 15 170
"I want you to relax..." : A Study on the Genre Features of Guided Meditation and Hypnosis Recordings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"I'm a Creole, so I speak English" - "I'm an Indian, but speak Creole" : Kreolin konstituoiminen Nicaraguan Atlantin rannikolla1 0 0 1 0 1 3 3 9 13 21 15 67
"If my daughter runs away, I will drink poison" – (In)dividual honour and the gendered nature of child marriage in southern Rajasthan, India0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 24 77
"Ihan tavallista arkee" : Työn ja koulutuksen ulkopuoleisten nuorten toimijuudesta ja toimintavalmiuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ihana kun meillä on tällainen koti" : Kodikkuuden käsite ja mielipaikkakokemus sisustussuunnittelijan suunnittelemassa ympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ihmisen arvo on abstraktia, siis käytän partitiivi" : Tutkimus edistyneiden suomi toisena kielenä -opiskelijoiden predikatiivin käytöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 34 8 56
"Ikäihmiselläkin on oikeus vielä oppia uutta, kasvaa" : Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ilman yhtiöö meittii ei olis." : Näkökulmia Kymi-yhtiöläisyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ils virent une île" : Henkilöhahmon rakentumisen ehdot Georges Perecin pienoisromaanissa Les Choses, une histoire des années soixante0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"In Agriculture, Learn from Dazhai" : Environmental discourses in a Mao-era mass campaign0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"In and out" : Segmentary gang politics in Los Angeles2 3 5 0 0 1 3 0 0 3 1 3 21
"In many cultures it is impolite to be silent in conversation situations" : Culture and reality in English textbooks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Inte är det här med självbestämmande lätt"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Intressant det här kuratorarbetet" tänkte jag då! : Utmanande individuella möten i skolkuratorns vardag0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Island Nation Seeks Calmer Currents and Shining Stars" : Immigration Discourse in the British Press during the General Election of 201031 31 16 25 14 20 8 7 16 10 17 4 199
"Isn't Japan Wonderful!" : Constructing Japaneseness in the Variety Television Series Wafu Sohonke0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Isä, joka on homo" : homomiehen perhe ja vanhemmuus5 3 3 2 4 0 0 0 10 20 3 0 50
"It looks like we got to do this all over again" : The Notion of the Circle in Thomas King's Green Grass, Running Water0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"It's a nice wishing list" : Teachers and the Language Policy : Perspectives on English-medium teaching at the Unviersity of Helsinki22 19 5 26 12 6 2 5 6 17 8 6 134
"Ja kun itse oikein innostuu omaa työtä kehittämään, aina sen joku muukin huomaa" : Työn voimavara- ja kuormitustekijöiden tarkastelua eläytymismenetelmätarinoiden valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ja lauluin käymme me taistelohon, jalo suuri on tehtävä meillä." : Työväen laulukirjan esittämä kuva työläisistä, työväenaatteesta ja yhteiskunnasta vuosina 1900-19170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ja ne vuoden -96 rahat on saatu" : Jouset ja jousiverot Lapin pogostain alueella vuoteen 15970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ja se hauskin oli att jag lura pappa" : En studie i samspelet mellan tvåspråkighet, kodväxling och känslospråk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jag kan inte tänka mig ett liv utan symöte" : Den Sjöblomska släktens minnesbilder om dess tradition; syjuntan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jag skäms – jag är alltid bara ensam. Ensamhet är ett stigma." : Högskolestuderandes berättelser om ensamhet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jag är van vid det här livet" : Folkpensionärers upplevda sociala och ekonomiska trygghet ur ett livsloppsperspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jeesus on annettu alttiiksi meidän rikkomustemme tähden" : Jesaja 53 ja Jeesuksen kuoleman merkitys Roomalaiskirjeessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Joko päästään tabuttaa?" : Vertaisvuorovaikutusta teknologian ympärillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Joku intohimo pitää olla" : Oppimisen iloa koulun arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Joku, ei jokin." : Digitaalinen aktivismi eläinoikeusliikkeessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos ei auta niin ei suakaan niinku auteta." : Oppilaiden tulkintoja ja ajatuksia oikeudenmukaisesta toiminnasta sadussa Kana Karoliina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos heti lataa kaiken ja osoittaa sormella, ei ne nuoret tule mukaan." : Järjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa nuorten ruokatottumuksiin.17 18 18 14 15 7 0 6 4 19 19 7 144
"Jos hän olisi ollut kuten me muut" : Oppilaiden moninaisuus yläkoulun vertaissuhteiden haasteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos Luoja suo, jumalat auttavat - ja rahat riittää." Santerían, rahan ja moraalin kytköksistä nyky-Kuubassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos menetämme arktisen alueen, menetämme koko maapallon" : Arktisen alueen kehystäminen mediassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos ne ei opi koskaan tai no ihminenhän oppii uusia asioita joka päivä niin siinähän on semmonen mahollisuus" : Tutkimus erityistä tukea tarvitseviksi nimettyjen oppilaiden puheessa rakentuvista koulunkäynnin merkityksistä ja subjektiviteeteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos on ollut sairaana ja ei oo voinut mennä töihin, se on ihan itkun paikka ollut" : Laadullinen tapaustutkimus kolmen kehitysvammaisen naisen elämänlaadusta ja onnellisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos sä nautit itse opettamisesta ja susta on kiva tulla aamuisin töihin, niin sit sä jaksat ne kääntöpuoletkin tässä" : noviisiopettajaa kannattelevat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos väsyn ja näännyn, luo ystävän käännyn" : Ystävyys Siionin virsissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jossei ne osaa sitä, niille pitää opettaa." : Opettajien käsityksiä tulevaisuuden osaamisesta ja sen edistämisestä koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jotta mekin tiedettäis" : Lasten tietoisuus globaaleista kysymyksistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jottei työ ala tuntua merkityksettömältä" : strategian tunteminen ja yhteys työtyytyväisyyteen palvelualan yrityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Julia on todellinen kaunotar" : Asennoituminen muihin ihmisiin Alzheimerin tautiin sairastuneen henkilön päiväkirjateksteissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jumala oli jo täällä" : George E. Tinkerin jälkikoloniaalisen intiaaniteologian paradigmaattiset rakenteet16 15 11 8 11 7 3 6 17 16 12 30 152
"Jumala on nyt läsnä" : Tapaustutkimus hengellisen musiikin merkityksestä ja vaikutuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jumalaisen kaunis vai säkenöivän sukkela vai enkelimäisen hyvä?" : Ihanneihmisyyden rakentuminen L. M. Montgomeryn kirjoissa Annan nuoruusvuodet ja Anna ystävämme0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Juntturaniska" vai "isäntyttö"? : Nuorten ja heidän vanhempiensa väliset suhteet 1920-2010-luvuilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Just se oivaltaminen ja ihana jonkun asian löytäminen. Se on vähä ku kävis sienessä tai kalastamassa tai löytää golfpalloja metsässä." : Avoimien ongelmatehtävien hyödyntäminen alakoulun matematiikan opetuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jälleen liehuu osaston lippu..." : juhlaperinteen muutos ja jatkuvuus strojotradin matkalla Venäjällä kesällä 20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jännittää et siitä jää kiinni, että ei osaa niitä asioita" : Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikka-ahdistus ja matemaattinen identiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki ei oo ilmasta ja – on se aika rankkaa se – aikuisten elämä" : Tapaustutkimus kuudesluokkalaisten työelämätaitojen oppimiskokemuksista Yrityskylässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki lähtee siitä, et ihmisillä on hyviä, itselleen sopivia, itseään kehittäviä työtehtäviä" : Käsityksiä osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista asiantuntijatyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki naiset onneksi tietävät, että hyvässä seurassa herkut eivät lihota" : Laadullinen tutkimus naisten perjantaiherkuttelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki on hyvin, kunnes ryhdyt puhumaan ilmastonmuutoksesta." : Analyysi Suomessa ja Espanjassa työskentelevien ilmakehätieteilijöiden sosiaalisen median käytöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaikki tahtoivat aina välttämättä puhella syödessään." : Ruokailutilanteet ja ruokarutiinit Tove Janssonin muumikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kakofonian suurkatselmus" : Luokanopettajien näkemyksiä yhteismusisoinnista opetusmenetelmänä musiikkitunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaksi kieltä, kaksi mieltä" : Diskurssianalyyttinen tutkimus identiteettien rakentumisesta koulukielikeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
"Kamppailu asumisesta" : Helsingin asuntopula 1950-luvulta 1970-luvulle politiikkana, kokemuksena ja muistina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kan du upprepa?" : Vårdpersonals användning av reparation för att nå samförstånd med personer med demens0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kannatan tuulivoimaa, mutta en omalle takapihalleni" : Asukkaiden asennoitumisesta tuulipuistohankkeisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kapinalliset Jumalaa vastaan, ihmiskunnan viholliset" : Englantilaiset noituususkomukset ja Jaakko Stuartin vaikutus niihin 1584-16250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Katso, hän tulee" : Vanhan testamentin käyttö Illmestyskirjan Kristus-näyssä 1. luvun jakeissa 7 – 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaukana kotoa kanssasi" : Transnationaalisia näkökulmia emigranttikirjailija Vera Bulitšin tuotantoon ja toimintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaura, siinä on positiivinen lataus!" : Kuluttajien näkemyksiä ruokavalinnoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kengät kummajaisesta, kahdet kauheuksista". Groteski ja metafiktiivisyys syväläisten ja jumalan rakentumisessa Pasi Ilmari Jääskeläisen teoksessa Sielut kulkevat sateessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kirjailijoiden tapaus" Venäjällä vuonna 19979 9 10 7 2 5 8 9 16 15 4 10 104
"Kirkon sanoma on Jumala ja ihminen" : Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen suhde mediaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kiusallinen hiljaisuus" : Keskustelutauot ja puhujien keinot selvitä niistä kasvokkaiskeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kivassa seurassa mun mielest ruokaki maistuu paremmalta ku sillee, et jos söis yksin." : Seitsemäsluokkalaisten näkemyksiä ja kokemuksia yhdessä syömisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koen vääryyttä kokeneeni tapaturma-asiassa." Oikeutusperustelujen, asiantuntijatiedon ja maallikkotiedon kamppailu työtapaturmavakuutuksen muutoksenhaussa79 63 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
"Kokonainen elämä on ihmisen pyhin oikeus" : Rolf Lagerborgin seksuaaliradikalismi ja ylempien yhteiskuntaryhmien keskinäiset esiaviolliset suhteet 1900-luvun alun Suomessa.3 0 0 3 2 0 0 0 0 3 7 0 18
"Kompisar kommer och går men vännerna påstår." : grammatiska och lexikala avvikelser från deskriptiva målspråksnormer i studentexamensuppsatser i A-svenska 1994 och 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Konepistooleilla kiviä vastaan" : Ensimmäinen intifada suomalaisten päivälehtien uutisoinnissa 1987-19880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koska eihän ne asiat oo mitä ne on, vaan miltä ne kuulostaa ja miltä ne näyttää." : Vuorovaikutuksen merkitys työn mielekkyydelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koska jos sitä iloa ei ois saanu, ni tuskinpa oisin liikuntaa harrastanu" : Kolmen aktiivisesti liikkuvan nuoren aikuisen liikunnallinen polku ja sen rakentuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koska kansalaisuus on koko ajan olemassa" : Opettajien näkemyksiä kansalaisuudesta ja kansalaiskasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koska sitä ollaan täällä sen takia ja se vaan on, eikä sitä unohdeta." : Jugoslavia-taustaisten nuorten historiatietoisuus ja etniset suhteet Suomessa 2010-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koti on tärkeä, mutta ihmiset siellä tärkeämpiä" : Koti ja paikkaan kuuluminen 9.-luokkalaisten silmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koulussa sai hengailla kavereiden kanssa" : Lievästi kehitysvammaisten nuorten aikuisten koulupolun integratiivisuuden asteet ja sosiaaliset suhteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kristus lähetti minut evankeliumia julistamaan" : Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen vuosien 1959-1961 suviseurojen radiosaarnojen sisältö ja retoriikka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ku käet ristiin laitetaan nii joku pittää miusta huolen" : Uskonnollisuuden merkitys vapautuneille naisvangeille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuka hullu nyt tekee eläkkeellä töitä, jos ei ole pakko" : Kaupan alan työntekijöiden työssä jatkaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kumman kaa olisit mielummin" : Tapaustutkimus hyvän tai huonon opettajan representaatiosta tv-komediasarjassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kumpa koulu olisi aina tällaista!" : Suhtautuminen matematiikkaa kohtaan tiedekerhossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun ei edes aakkosia tiedä täst asiast oikeestaan" : Vanhempien käsityksiä kolmiportaisesta tuesta varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun johtaa, on löydettävä se oma tapa tehdä sitä" : Narratiivinen analyysi esimiesidentiteeteistä asiantuntijaorganisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun kirjaa lukee, sitä ei voi päästää käsistään!" : Vinskin kirja-arvosteluiden johdattelemina poikien lukuinnon alkulähteille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kun Matti asustaa kukkarossa, on pakasteseiti viisas valinta." : Taloudellisuus keittokirjoissa ennen ja nyt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuningas vain itkee ja suree…" : Sururituaalien ja itkemisen merkitys sekä sukupuolisuus Raamatun teksteissä ja antiikin kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kunnon hyvä, ja e helt messis!" Kielten vaihtelua suomenruotsalaisessa WhatsApp-keskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuolemaa ei voi paeta" : 11-vuotiaiden lasten käsityksiä kuolemasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuorotoiminta on sielun ravintoa" : Vanajan nuorisokuorossa kasvaneiden oppimiskokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuten miehet tekee" : Monitaitoisuus, avain miesten arjen hallintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuva, joka katsoo minua" : Ikonin vastavuoroinen katse ja nähdyksi tuleminen ikonimaalarien kertomana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyl joka mimmist voi tulla kui hyvä vaan" : Dialoginen analyysi sukupuolisuudesta skeittaamaan oppimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyl sen haluis tehä silleen paremmin" : Systeeminen tarkastelu sairaanhoitajaopiskelijoiden työharjoitteluohjauksesta ja sen kehittämiskohteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllä mä kykenen opettamaan sitä kuvista" : Luokanopettajaopiskelijoiden pystyvyyskokemukset ja niiden taustatekijät kuvataiteen opettamisesta alakoulu kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllä opettajalla on muutakin elämää kuin opettaminen." : Lifestyle-bloggaaminen ja opettajuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllähän täällä tehdään kaikenlaista laidasta laitaan..." : Nuorten työpajatoiminta ja oppiminen työpajoilla työharjoittelijoiden kokemana20 18 4 15 9 1 10 9 17 17 8 9 137
"Kymmeneksi minuutiksi ehtii kyllä pysähtymään." : Vuorovaikutuksen voimavarana HYP-malli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kysymys on ennen kaikkea poliittinen!" : Suomi-Neuvostoliitto-Seuran toiminta venäjän kielen opetuksen ja opiskelun lisäämiseksi Suomessa vuosina 1944-19700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Käytös ihmisen kaunistaa" : Pyhä suomalaisessa romanikulttuurissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Köyhän kiky?" : Diskurssianalyysi yhteisöruokailuja ja hyvinvointivaltiota koskevista verkkokeskusteluista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"La danza che cura" : Dancers' Perceptions of Southern Italian Tarantella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lahti siellä, lahti täällä" : Sodan ja markkinatalouden rinnastumisen tematiikka Arto Salmisen romaanissa Lahti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lapsen hankinta on tuonut vahvan kokemuksen elämän merkityksellisyydestä" : Sateenkaariperheiden vanhempien perheytymisprosessit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lapset on jotenkin aidosti tosi suvaitsevia" : Opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksiä moninaisuudesta koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lapsi, vanhemmat ja opettaja, kaikki näkevät sen kokonaisuuden paremmin" : Opettajien kokemuksia Iloisen oppimisen talon toimivuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Laskeudumme kuin tuonelaan" : raamatulliset metaforat Eino Hosian romaanissa Tuliholvin alla 19400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Laskin haudallesi tänään sydänveren värisiä ruusuja" : Suru nuorten leskien blogeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lensinkö minä hienosti?" "Lensit aivan upeasti!" : Innostamisen tutkimus päiväkodin esiopetusryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lever du i Ankdammen?" Finländare och Finlands minoriteter i A-svenska gymnasieläroböcker0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Liian vähän Suomea, liian paljon maailmaa” : Tarja Halosen ja Sauli Niinistön ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjat lehdistön näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Liikkuva ylipainoinen on parempi kuin liikkumaton laiha" : Liikuntaintervention vastaanoton laadullinen arviointi vähän liikkuvien nuorten haastatteluista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lipun juureen!" : Suomen lippu toteemina nuoressa tasavallassa2 2 4 2 1 0 0 1 1 2 3 2 20
"Litrasev viinapulloj ja séittemätóista kalijjaa" : Diftongin reduktio ja geminaatio erään pyhäjärvisistä nuorista koostuvan ryhmän puhekielessä9 2 6 4 14 1 16 13 1 18 16 5 105
"Livet är så kort att man inte har tid att ta det lugnt" : En kvalitativ studie om finlandssvenska ungdomars vardag i Helsingfors : Ett kosmopolitiskt perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Logiikkaa, sääntöjä ja järjenkäyttöä" : Helsingin yliopiston ensimmäisen vuoden matematiikan opiskelijoiden käsityksiä matematiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Loistavilla dioilla höystettyjä dynaamisia kokonaisuuksia" : Erinomainen yliopisto-opetus opiskelijoiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Loppujen lopuksi, ei kukaan ole paljon toistaan kummempi" : Sosiaalityöntekijöiden asenteet huono-osaisuutta kohtaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Luoduista läheisin ja rakkain" : Ihminen Jumalan rakkauden kohteena Filon Aleksandrialaisen ajattelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Luova tuottaminen on sitä, että annetaan mahdollisuus omaan keksimiseen ja säveltämiseen" : Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä luovan tuottamisen opettamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lusikan väristä riippumatta" : Koulutuksellinen eriarvoisuus verkkokeskustelujen kertomuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Luulin itseäni onnelliseksi" : Mentaalimuutosmuotin rakenne ja käyttö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lydia lykki lujasti Hämeenlinnan ladulla" : Naisiin ja miehiin viittaaminen Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikoissa vuosina 1950-20100 0 0 52 62 19 14 13 29 21 20 14 244
"Maailma ei parane asioita piilottelemalla" : Sananvapauden perustelut verkon kansalaiskeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Matematiikka on kaikessa tavalla tai toisella" : Käsityksiä matematiikasta matematiikkaa ja biologiaa integroivassa tiedekerhossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Matikka on kuitenkin tulevaisuuden kannalta tosi tärkeetä ja sillai" : Tapaustutkimus erään viidennen luokan oppilaiden matemaattisista identiteeteistä ja niihin vaikuttaneista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Me ei pärjätä yksin, eikä tarviikkaan. Onneksi!" : Tulkitseva fenomenologinen analyysi lastenpsykiatrisen yksikön hoitohenkilökunnan kokemuksista turvaistavasta hoitomenetelmästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Me emme ole kirkkoa politisoimassa" : Keskustapuolue ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous vuosina 1970-19776 3 3 4 2 0 8 10 9 13 14 7 79
"Me joudutaan yleistämään ihmisyyden monimuotoisuutta" : Palvelumuotoilijoiden ihmiskäsitys sosiaalisten representaatioiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Me ollaa niin lähel mut sit ei kuitenkaan tajuu sitä" : Viidesluokkalaisten ratkaisuja avoimeen ongelmanratkaisutehtävään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Me systeeminä tuotetaan eriarvoisuutta" : Miten uusliberalismi tuottaa erityispedagogiikan kautta syrjäytyneitä ja kuuliaisia kansalaisia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mehän ei olla kukaan pelkkää työvoimaa…" : Uusliberalistinen hallinta kotoutumiskoulutuksessa työskentelevien kouluttajien kertomuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Meillä on luonnonkristinusko!" : Saamelainen luonnonteologia Tore Johnsenin ajattelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Men viktigaste är att våga!" : Studenternas självbedömning av sina språkkunskaper och sin språkinlärning av det finlandssvenska teckenspråket0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Metsästä mä löysin voimaa." : Tapaustutkimus luonnon merkityksestä maahanmuuttajan hyvinvoinnille ja kotoutumiselle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mielessä häämötti punainen mekko" : Laihduttaminen, pukeutuminen ja sukupuoli Painonvartijat-yrityksen menestystarinoissa2 0 0 3 5 4 0 2 3 4 0 0 23
"Mikset sä nyt sano mitään?" : Arat ja ujot lapset päiväkodissa ja koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Miksi tätä on pakko opiskella?" : Lukion ruotsinopettajien ajatuksia ja kokemuksia ruotsin kielestä ja sen opettamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikä ihana kuva: isä, äiti ja lapset Herran työssä" : Lähetystyöntekijöiden perhe-elämä Kiinassa 1910- ja 1920-luvuilla14 20 24 2 11 6 16 17 11 14 11 8 154
"Mikä mä oon? Mä en oo Venäjällä venäläinen enkä Suomessa täysin suomalainen" : Kaksikielisten aikuisten ajatuksia kieli-identiteetistään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikä on meidän taistelurintamamme?" : Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeusliike Suomen kirkollisessa lehdistössä vuosina 1963–196810 17 11 3 0 0 0 1 0 13 17 16 88
"Mikä se minulle on?" : Vastakohtaisuus inhimillisen ja ei-inhimillisen välillä Johanna Sinisalon Ennen päivänlaskua ei voi -romaanissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikä se sun systeemis on?" : Luokanopettaja ongelmanratkaisun ohjaajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikä sinun on, meri? Miksi pakenet?" : Ugaritin Jammu ja meri Psalmien kirjassa2 4 2 3 1 10 1 4 3 1 5 13 49
"Mikään ei voita sitä fiilistä, kun koko yhtye on sisällä musiikissa ja kommunikoi." : Yhteissoittaminen ja sen vaikutus sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin soittajien kokemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mimmejä vielä mummoinakin." : Naiserityinen aktivismi Hella & Nyrkki -lehdessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minne matkalle me lähdetään seuraavaksi?" : Tapaustutkimus 4–6-vuotiaiden lasten sitoutuneisuudesta draamakerhotoimintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minua ei voi luokitella yhteen kieleen – olen sateenkaari, joka koostuu useista eri väreistä." : Monikielisten nuorten kielikäsitysten ja kielenkäytön tarkastelua kaksikielisen koulun kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minun kehoni oli väärin, minun haluni oli väärin" : Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan vaikutukset elämään ja seksuaalisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minun pitäisi oikeastaan kertoa jollekulle." : Henkilöhahmoista ja tunteista Anu Kaipaisen romaanissa On neidolla punapaula0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minä olen näkymättömän Hengen kuva" : Kolmimuotoisen Protennoian (NHK XIII,1) käännös ja intertekstuaalisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minäki muistan ku mä olin piäni tyttö" : Opettajan omakohtaiset esimerkit luokkahuonevuorovaikutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minäkin olen täällä löyhkäämässä" : Etnisyyden ja ruumiillisuuden representaatiot Veronica Pimenoffin romaanissa Maa ilman vettä12 9 4 4 6 1 4 8 14 11 9 4 86
"Missä se raja menee" : Fokusryhmätutkimus opiskelijoiden käsityksistä plagioinnista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Missäs sitä oikein on oltu?" : Sitä on oltu -konstruktion merkitysulottuvuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mistä mä sen voisin tietää miten ne siellä oikeesti ajattelee" : Luokanopettajien käsityksiä matemaattisen ajattelun ilmaisemisesta osana matematiikan opetusta ja arviointia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Miten puolittaa kinkkuvoileipä"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Miten vanhemmat voivat olla näin julmia tyttärilleen?" : Toiseus sukuelinten silpomista käsittelevissä suomalaisissa lehtiartikkeleissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mittaamme mitä arvostamme. Arvostamme mitä mittaamme." : Ympäristö hyvinvointi- ja kehitysmittareissa 1970-20043 1 1 1 0 3 1 0 2 3 3 1 19
"Mitä enemmän opettaa, sitä vähemmän oppii" : Viiden luokanopettajan ajatuksia käänteisestä oppimisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä ihmiselle tapahtuu?" : Psykologinen manipulaatio vaikuttamisen välineenä : Käsiteanalyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä ihmiselle tapahtuu?" Psykologinen manipulaatio vaikuttamisen välineenä.Käsiteanalyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä ja miksi minä oikeasti haluan?" : Opettajaopiskelijoiden motivaatio, persoonallisuus ja uravalintavarmuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä minä voin tehdä?" : Suomalainen katsoja ihmiskaupan vastaisissa kampanjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä mä alan oikeesti syksyllä tekemään?" : Käsityönopettajat uuden opetussuunnitelman kynnyksellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä olisinkaan tehnyt ilman kirjeitäsi, miten jaksanut elää täällä vieraalla maalla?" : Valev Uibopuun kokemuksia pakolaisuudesta Tuuli Reijosen kanssa vuosina 1944 - 1991 käydyn kirjeenvaihdon valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä on se suomes?" : Itsekorjaukset ja sanahaut amerikansuomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä siitä väliä, jos toinen tekee työtä ruumiillaan ja toinen päällään, ajatuksillaan… työ kuin työ." : Työn merkitykset Työmies-lehdessä 1895–18980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä sä oikein tuijotat" : Vuorovaikutusjärjestys yökerhon tanssilattialla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Monesti on tullut ajateltua, että ihana, kamala kakara!" : Huomioidaanko päiväkodissa kansainvälisesti adoptoituun lapseen ja adoptioon liittyviä erityispiirteitä?17 19 18 19 10 17 9 13 35 19 18 11 205
"Muistoissa olen kotona" : Suomalaisten evakkolasten matka lapsuudenkodista kohti tuntematonta54 36 12 18 19 8 22 17 20 15 25 16 262
"Mul ei oo työelämää vaan elämäntyötä" : Kasvatustieteilijöiden ammatti-identiteetit ja matka yrittäjäksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mun mielestä siinä pitäis käydä niin." : Lapset ja fantasiakirjallisuuden herättämä esteettinen tieto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Munkin luokassa muslimipojat tykkää hengata keskenään ja kantasuomalaiset keskenään." : Opettajien puhetta monikulttuurisuudesta ja monikulttuurisuuskasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Musiikki merkitsee minulle paljon" : Asennetutkimus musiikin opiskelun merkityksellisyydestä peruskoulun 9. luokkalaisille17 21 19 17 8 1 2 12 17 26 19 7 166
"Mut miten me voitais se Lelumuseo tehdä?" : Esiopetusryhmän luova yhteistoiminta päiväkodin pienryhmähetkissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mutta ainakin tässä on tehty jotain!" : Kaupunkipoliittinen hallinta ja kansalaisten toimijuus demokratiapilottihankkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mutta meillä on toivo." : Esikoislestadiolaisten sosialisaatio Rauhan Siteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Muutakin kuin äiti" : pukeutumisen muutos imetysaikana äitien kuvaamana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Myöhän se luodaan se eettinen arvo tähän meiän arkipäivään." : Varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkemyksiä eettisestä kasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä oon sellasessa välitilassa" : Tutkimus pääkaupunkiseudun nuorten naisten luokkapositiosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä oon tosi iso kasvattaja" : Valmentaja joukkuevoimistelijan itsetunnon tukijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä saan johtaa koulua sellaseen suuntaan, että opetussuunnitelman henki toteutuisi” -Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtajien näkemyksiä opetussuunnitelman johtamistyöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä tiedän et se ilmiö on siinä, mut mä en nää enkä mä kuule" : Opettajien kokemuksia etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten välisestä rasismista ja kulttuurisista kategorisoinneista alakouluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä toivon että meillä vielä joskus olis` draamaa" -Varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsityksiä draamakasvatuksesta ja sen käytöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä valitsen hänet joka päivä uudestaan" : Laadullinen tapaustutkimus parisuhteessa koetusta onnellisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä varmaan teitittelen enemmän kuin perussuomalainen" : virolaisten maahanmuuttajien näkemyksiä puhuttelusta suomessa ja virossa23 21 19 13 17 9 4 15 20 20 14 12 187
"Mäkään en kyl ihan usko, et..." : Tutkimus selittämisestä alakoulun 3. luokan ympäristötiedon projektissa32 32 9 6 7 5 1 5 7 5 12 10 131
"Människa du är en snäcka i rymden" : En tematisk analys av Kerstin Söderholms lyrik0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Många vågar inte" eller "Inte många vågar" : En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14 31
"Naisen käsite liehuu ohitseni" : Kuvakieli ja naisrepresentaatiot Riina Katajavuoren runokokoelmassa "Kuka puhuu"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Naiset ne nussusta nurisee, piiat kyrvän pienouesta" - Naisen seksuaalinen toimijuus suomalaisissa kansanomaisissa uskomuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Naš Aki Kaurismäki" - Vosprijatie kinofil´mov Aki Kaurismäki v Rossii : "Meidän Aki Kaurismäki" - Aki Kaurismäen elokuvien vastaanotto Venäjällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ne sanoo, et ota salaattii tai sit ota perunaa" : Terveellinen ruoka pääkaupunkiseudun 6-luokkalaisten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ni sit mä tajusin, et on muitakin kuin minä" : Suomenuskoisten sosiaalinen identiteetti35 18 27 18 16 9 16 11 16 25 16 8 215
"Nichts tun, das ist so schlimm wie mittun." : Die Verfilmung von Rolf Hochhuths Drama Der Stellvertreter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Niin kun uskaltaa tehdä jotain" : Tapaustutkimus luokan rohkeudesta ryhmäytymisen tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Niin luonnollinen osa ihmistä." : Saamelaisnaisten eletty uskonto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Niitä ei säre koskaan" : Tutkielma hammasproteesin käyttäjistä ja hampaiden hoidon kokemuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Niitä mä en oppinu ikinä" : 8.- ja 9. -luokkalaisten matematiikan oppimisen vaikeuksista22 20 24 37 20 8 10 20 23 20 27 11 242
"No e de fibromyalgi de här nog" : En samtalsanalytisk undersökning av säkerhetsgraden i läkarens diagnosbesked0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No en mä löis, mut…" : viihteellistä historiakulttuuria paljon kuluttavien nuorten käsityksiä väkivallan oikeutuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No mitä nyt perus: liian sateista, liian ankeeta, liian realistista" : Haastattelututkimus eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin mahdollisuudesta helsinkiläislukiolaisten elokuvakulutuksessa3 0 1 0 0 0 1 1 2 2 5 3 18
"No on se kumma ku poikaa ei saa enää nykyjään pojaksi sanoa" – Ironia Nyt-liitteen julkaisemissa KAIKKI MENI -meemeissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No siis ne oppilaat ja niiden terveys on niinku ihan ykkönen." : Luokanopettajien näkemyksiä välituntiliikunnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No yks tavote on tietenki työllistyä." : Helsingin Työttömät Ry:n kouluttajien näkemyksiä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Noin urhea tulee ritarin olla ja taistelussa rohkea sekä ylväs" : Bernhard Clairvauxlaisen kirje Uuden ritariuden ylistys ja Rolandin laulu -runo 1100-luvun ritariuden ilmentäjinä30 24 20 14 18 7 5 7 12 22 23 12 194
"Not for me personally, but…" : Players' reactions and thoughts on attempt at inclusiveness in game design0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Not now, later" : The gender perspective of the United Nations on the Cyprus question0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nouskaa Afrikan tyttäret!" Mercy Oduyoyen postkoloniaalinen afrikkalainen feministinen teologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nuo kuvat eivät koskaan pysähtyneet!" : Eino Ruutsalo maalarin rytmiä etsimässä 1955–19610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nyt mä oon suomalainen ... varmaan" : Nuoret maahanmuuttajat, etnisyys ja rasismi5 2 7 11 1 0 1 2 14 22 20 11 96
"Nyt mä voin syödä ihan mitä vaan!" : Ruokayliherkistyneiden kokemuksia DNRS-ohjelman vaikutuksista arjen ruokailuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nyt raksuttaa!" : Ajattelun taitojen ja oppimaan oppimisen tukeminen ohjaavalla opetustyylillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nähdään molskilla!" : Tapaustutkimus: maahanmuuttajataustaisten painijoiden sosiaaliset suhteet, tasa-arvon kokemukset ja minäkuva suomalaisessa painiseurassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Of thy sins shall I wash thee" : Historiebruk och religion i Bioshock Infinite0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oh Please!" : Finnish Translations of Please in Sex and the City0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oikeus oikeuksiin" : Hannah Arendt ja politiikan oikeus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olen aina halunnut asua täällä." : Suomalainen vanha puutalo asumisunelmien kohteena, lohduttajana ja minuuden peilinä 1967–20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olen parhaimmillani tavallaan aina" : viides- ja kuudesluokkalaisten käsityksiä parhaimmillaan olemisesta ennen ja jälkeen positiivisen pedagogiikan vahvuuskeskeisen intervention0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olen sydämeltäni sielunhoitaja ja kuuntelija" : Sairaalasielunhoitajan haasteet ja mahdollisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olin ajatellut, että olisin surkea, mutta ope auttoi ymmärtämään muuta" : Kuudesluokkalaisten ja luokanopettajien käsityksiä itsetunnon kohottamisesta liikuntatunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olkapäällä kyyhkynen, vaik et sitä nää" : Juha Tapion laulujen hengelliset ulottuvuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oma entinen on palannut takaisin elämään" : Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin33 15 41 16 17 17 4 14 16 16 10 8 207
"On keskityttävä poliittiseen todellisuuteen, ei sosiaaliseen" - Suomi ja yhteispohjoismaisen linjan horjuminen Etelä-Afrikan kysymyksessä vuosina 1990-19920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"On käsityönä tehty ja on ekologista" : Lähiruokatuottajien näkemyksiä lähiruoan tulevaisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"On ne vaan mukavia nuoria naisia" : Kehuminen suomenkielisessä Whatsapp-ryhmäkeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"On niinku saeppualla pesty meijän suut" : Murre urheilijan julkisuuskuvan rakentajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"On pakko kiusata kun mua kiusataan ekaks" : Lapsihaastattelu kiusaamisesta päiväkodissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Onhan tää jokaisen ihmisen perustarve" : Voimauttava vuorovaikutus lähi-ihmisen ohjauksen viitekehyksenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Only Anthropophagy unites us." Anthropophagy as a Solution for Defining Brazilian National Identity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oolrait, jokainen tyylillään!" : The Functions of oolrait in Finnish Online Forum Discourse0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oon hiphop-lohikäärme, syljen tulta" : Suomiräpin poeettiset ja rytmiset piirteet suhteessa biittiin sekä niiden kehitys 2000-luvun alusta 2010-luvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oonks mä kokeillukkaa mennä ihan blankona sinne?" : Draamakasvatukseen erikoistuneiden noviisiluokanopettajien kokemuksia draaman opettamisesta, haasteista ja merkityksistä alakoulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ooppera ei ole etäinen eikä elämälle vieras" : Suomen Kansallisoopperan yleisötyötä kuvaavat diskurssit suomalaisessa lehdistössä 1995 - 20090 22 24 18 74 10 13 23 23 16 20 14 257
"Operaatio susien metsästys" : metafora-analyysi Tshetshenian sodan uutisoinnista Izvestija ja Ogonek lehdissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Opettaja, saaks sanoa?" : Pitkittäistutkimus suomi toisena kielenä -oppilaiden oma-aloitteisesta suomen kielen käytöstä alakoulun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Opettajat ovat valmiita pelastamaan Suomen" : Arvot ja valtasuhteet opettajapuheessa Opettaja-lehdessä vuosina 1994, 2014 ja 20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ota haaste vastaan, hae mukaan meidän jengiin!" : Kielelliset vaikutuskeinot Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koulutusmarkkinoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Otetaan se ihan loman kannalta" : Nähtävyyksien katselu kaupunkimatkailijan velvollisuutena22 15 15 9 22 11 25 11 13 14 22 17 196
"Our priorities are healthy families and a healthy nation, the traditional values which we inherited from our forefathers” : Perinteiset arvot venäläisen identiteetin rakentamisprojektissa Venäjän ortodoksisen kirkon ja valtionjohdon puheissa vuosina 2012–20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ovatko miehet Lasaruksen kanssa haudassa?" : Suomen Seurakuntamiesten Liitto 1964–1982 kristillisen miestyön puolustajana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ovikello soi, äiti tulee!" : Päivähoidon pienet lapset vuorohoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Paljon on kyse myös siitä, miten kiusaamisen hahmottaa." : Koulukiusaamisen hahmottuminen aikakauslehtiartikkeleissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Palkkaisivat lisää puheterapeutteja kun kerta tarvetta on" : Verkkokeskustelijoiden käsityksiä puheterapiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Peppu penkkiin!" : Kasvattajien käsityksiä monimuotoisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Perm and pearls and feather-duster" : 'Othering' in the Obituaries of The Economist0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Perus flickor och social queens" : kläder och stil som uttrycksmedel för den egna identiteten bland flickor i årskurs nio69 53 24 17 29 15 11 13 15 27 15 7 295
"Petkutusta ja humbuugia" : Mainonnan sosiologisen kritiikin tarkastelua1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 11
"Philly Joe" Jonesin Jazz-rumpukomppaus : Improvisoitu säestys ja vuorovaikutus kappaleessa 'Blues for Philly Joe'33 17 22 5 5 8 4 12 31 26 19 22 204
"Pienet maat on jätetty Saksan armoille" : Saksan ja Ison-Britannian välinen laivastosopimus Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen valtalehtien uutisoinnissa 19350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pilvien takana on aina kirkas taivas" : Erityisluokanopettajien arki pienryhmäopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pitäis kaikkien ihmisten löytää umami jostain" : Lapsiperheiden kokemuksia Makumestari-kiertueesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pitää kuitenkin lähentyä sitä vangin roolia, vaikka ite ois toista mieltä" : Diskurssianalyyttinen tutkimus toiseuden rakentumisesta vankilaopetuksessa22 31 25 22 18 9 6 17 20 16 12 12 210
"Pjataja kolonna" – Razvitie ponjatija "pjataja kolonna" v russkojazyčnoj literature i russkojazyčnyh SMI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pretty in both languages" : Nimenanto suomalais-amerikkalaisissa perheissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"På tal" om vithet: En diskursanalytisk studie om hur socialarbetare, företrädesvis vita, skapar mening om ras och rasism inom socialt arbete0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Quien no tiene de inga tiene de mandinga" : Tanssi- ja musiikkiperinne afroperulaisen kulttuurin ja identiteetin rakentajana0 0 0 0 0 0 6 16 7 11 19 7 66
"Raportti rappion politiikasta" : Peter Kankkosen kirja Suomettuva Suomi ja sen vastaanotto 1976–19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rasismi on loukkaavaa ja tuomittavaa käytöstä." : Lukiolaisten käsityksiä rasismista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rasvaa valtion vyötäröllä" : Laadullinen sisällönanalyysi elinkeinoelämän etujärjestöjen kuvauksista Suomen julkisesta sektorista ja sen toimijoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Really? She is an abuser?" : A feminist categorical-content analysis on Asia Argento vs. Jimmy Bennet case on Facebook0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Relationship care" : Seksivälineet suomalaisissa naistenlehdissä 2000-luvun alussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Restoring hope" : Ethnographic study of meanings of faith in the development work of a Finnish faith-based NGO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rikoksentekijä on tuomittava vankeuteen elinkaudeksi" : Elinkautinen vankeusrangaistus suomalaisessa seuraamusjärjestelmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rohkeasti vain kokeilemaan" : Tutkimus alakoulun opettajien valmiudesta opettaa ohjelmointia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rukoilkaa te! Minä en jaksa!" Rukoilu Aku Louhimiehen elokuvissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ruoka olkoon lääkkeesi ja lääke ruokasi" : retoriset vakuuttamisen keinot kasviskeittokirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ruvettiin jakamaan maapalloa keskenämme" : Helsingin Sanomien kehitysmaauutisointi vuosina 1965–19740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Saa tehdä sitä mitä rakastaa!" : Muodostelmaluistelijoiden motivaatio ja viihtyminen koululiikunnassa ja muodostelmaluisteluharjoituksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Saako sapattina twiitata? #twaarna" : Twaarnojen ja twaarnaajien analyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Saapuaksein aina takas maahan mämmin" : Käännösstrategioita ja -tendenssejä Hectorin käännöslaulutuotannossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Saattaisi tuottaa ainakin positiivista hyötyä" : Suomen lobotomiat pohjoismaisessa kontekstissa 1930–1970-luvuilla62 25 11 21 31 13 15 18 18 18 15 29 276
"Sanotaan, mitä tehdään ja tehdään, mitä sanotaan" : Asiantuntijoiden kehystyksiä kuluttajien yksityisyyden ja organisatorisen läpinäkyvyyden suhteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se ei oo mikään pyhäpäivän juttu" : Nykykansanuskon harjoittajien eletty uskonto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se ei todellakaan ole mikään saippuasarja" : Kotikatu-tv-sarjan verkkokeskustelut fanien tulkintayhteisönä ja neuvottelujen areenana4 3 2 0 3 1 1 6 4 5 8 6 43
"Se luulo on aina paljon vaikeempaa kuin se tieto” : kokemuksia perinnöllisen sydänsairauden riskistä27 29 15 13 21 12 7 18 15 18 15 8 198
"Se ois tosi reiluu" : Vahvuudet lasten arkipuheeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se oli ihan hirveetä." : Kerrottavuus, kasvouhka ja intensifikaatio0 0 10 24 8 6 5 7 9 8 15 8 100
"Se oli kaunista niin kauan kuin sitä kesti" : Subjektiivisen päivähoito-oikeuden diskurssit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on minun ala ja minun tulevaisuuden kieli" : Joensuun yliopiston venäjän kielen pääaineopiskelijoiden uranvalinta ja sen taustalla olevat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on niin elämänmakuista ja inhimillistä." : Vapaaehtoisten sovittelijoiden motivaatio ja toiminnalle annetut merkitykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
"Se on niin elämänmakuista ja inhimillistä." Vapaaehtoisten sovittelijoiden motivaatio ja toiminnalle annetut merkitykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on sellanen sosiaalinen omatunto" : Tutkimus pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa työskentelevistä vapaaehtoisista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on tavallaan semmosta jatkuvaa yhdessä kehittämistä" : Tiedonhallinta verkostoituneiden yritysten toiminnan ja oppimisen mahdollisuutena22 25 20 16 4 3 3 6 7 11 18 5 140
"Se on tietylle porukalle pelastus" : Opettajien näkemyksiä kotiopetuksesta erityisopetuksen järjestelynä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on vähä miten rehellinen pystyy oleen itelleen" : Rangaistusajansuunnitelman merkitys kokonaiskuntoutuksessa tarkasteltuna vangin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se opetus on vähän semmosta silmänlumetta" : Noviisiluokanopettajien kokemia haasteita ja selviytymiskeinoja työuran alussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se työelämä tulee jotenki lähemmäs" : Mentoroinnin merkitys työelämään siirtyvälle opiskelijalle16 1 8 8 4 0 1 7 21 18 43 6 133
"Se valkoinen mötikkä, jolla oli vihreitä sormia oli outo" : Kasvisten tunnistaminen ja kuluttaminen laadullisen tutkimuksen keskiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se, että saisi olla sisällä omana itsenään. Sillai, että omalle identiteetille on tilaa niin kirkossa kuin yhteiskunnassakin." : Evankelis-luterilaisen kirkon venäjänkielisen työn merkitys inkeriläisten paluumuuttajien kotoutumisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Semmonen haavekoulu. Että ois tarpeeks resursseja." : Opettajien kokemuksia ja odotuksia inkluusiosta valmistavassa opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sen pitää tuntua joltain" : Arjen rajat ylittävä live-roolipelikokemus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Separate and unequal" : Homoseksuaalien adoptio-oikeus Suomessa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Seruyce is no herytagge"? : Notions of Servanthood in Three Late Middle English Lyrics : An Edition of National Library of Scotland MS Advocates 19.3.1, ff. 91r 92v9 13 11 20 15 2 2 6 4 21 16 6 125
"Sesonki on sesonki!" : Yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä sesonkiruoasta oman ruokatalouden hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Seurakunta, jossa Jumalan sanaa puhtaasti julistetaan" : Valintana Luther- säätiön lähetyshiippakunta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siellä kulttuurissa, tosi syvällä" : Tutkimus representaatioista ja eronteoista kehitysyhteistyöjärjestön globaalikasvatusprojektissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siinäki mä oikeestaa vaa kokeilin" : Tapaustutkimus viiden lukio-opiskelijan GeoGebra-avusteisesta ongelmanratkaisutyöskentelystä ja siinä ilmenneistä emootioista0 0 0 0 0 0 0 0 36 10 8 7 61
"Siis mikä normi joka toinen viikonloppu?" : isyyden neuvottelua eron jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siis näähän on kallistunu ihan älyttömästi." : Kuluttajien ruoan valintaa päivittäistavarakaupan kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siis oikeesti mä en missään nimessä haluais tehdä mitään muuta työtä kun tätä työtä" : Finnair Oyj:n lentoemäntien kokema työn imu vaihtuvien tiimien vuorovaikutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siis onhan poikaa ihan erilaista hoitaa ku tyttöä" : tapaustutkimus islamin mukaisten sukupuoliroolien näkymisestä kasvatuksessa muslimin ja kristityn avioliitoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siit hyötyy koko organisaatio jos me jaetaan tietoa silleen et myös muut kehittyy" : Jaettu asiantuntijuus ja sen haasteet asiantuntijayrityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Silloin minun ydin ja kaikki minusta niin kuin loppuu" : tutkimus alkoholille vanhempansa menettäneiden kokemuksista ja seurakunnan tuesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Silti ulistaan että nyt on pakko mennä mäkkiin syömään." : Yläkoululaisten mielipidetekstien rakenteen ja argumentoinnin vertailua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sinkku ja äiti. Samanaikaisesti. Hämmentävä yhtälö." : Kategoria-analyysi sinkkuäitien blogiteksteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sit mä vaan jatkan leikkiä" : Tutkimus aikuisten ja lasten välisistä konfliktitilanteista päiväkodeissa ja syistä niiden takana93 24 20 15 16 4 5 5 6 13 11 6 218
"Sitte se menee koulus" : Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen suomen kielen taito esiopetuksen päättövaiheessa40 34 20 4 3 13 8 13 20 20 23 8 206
"Sitten kun ollaan isoja, mennään keskenämme naimisiin" : Seksuaalikasvatus varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajien kokemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sitten pistetään Jaana-kakkulat päähän" : Aikakauslehtikonseptin inkarnoituminen käytännön työprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sitä ei voi olla tuntosarvet teipissä" : romanikulttuurin performatiivisuus kulttuurien välitilassa23 17 14 16 31 16 6 21 26 27 25 13 235
"Sitä ei voi olla tuntosarvet teipissä" : romanikulttuurin performatiivisuus kulttuurien välitilassa3 4 5 9 3 5 0 3 2 3 3 6 46
"Sitähän me ollaan, mitä me syödään" : Ammattikuljettajien käsitykset ja mielikuvat terveellisestä ruoasta6 6 5 11 13 5 4 18 9 16 31 7 131
"Skall olyckan drabba också vårt land?" : Bevakningen av rysk-turkiska kriget 1877–78 i Helsingfors Dagblad och Uusi Suometar0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 9 30
"Skjønner du Tina i reklame?" : en studie av attityder mot svenska som mediespråk i Norge0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Snyggt stulna" versrader : Autenticitet och intertextualitet i Håkan Hellsröms rocktexter under åren 2000–20050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Som samhället ser ut idag så kräver det ju livslångt lärande" : En fenomenologisk studie om livslångt lärande och uppdaterandet av det egna kunnandet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sori vihreestä!" : kuluttajaheimo Sipsikaljavegaanien piirteiden ja toimintatapojen tarkastelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Standartnaja i nestandartnaja" : naisellisuuden kuvausten dialogi kolmessa venäläisessä naistenlehdessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sukunimeni on kuin moottoripyöräjengiläiselle liivi – en luopuisi siitä mistään hinnasta" : Nuorten naisten sukunimen valinta avioliiton yhteydessä34 44 19 17 44 23 27 32 18 30 37 14 339
"Suomi soti. Suomi itsenäistyy. Suomi sotii uudelleen." : Tutkimus yhdeksäsluokkalaisten menneisyyskertomuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sweden, a small nation, once the whole Europe was afraid of..." : The Portrayal of Sweden in the Czech Printed Sources, 1848 - 19140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Synnytetään semmonen pöhinäpaikka" : Laadullinen tutkimus yrityshautomo Helsinki Think Companyn perustamisesta, tavoitteista ja yrittäjyyden edistämisestä Helsingin yliopistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sä saat tästä niin upeen!" : Tekstiilityönopettajat kokonaisen käsityöprosessin toteuttamisen tukijoina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Så där fungerar det på nyhetsredaktioner" : en kvalitativ studie av finlandssvenska nyhetsjournalisters attityder till nyhetsmedier som förmedlare av information om kristendomen och islam0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Så jag sa att, nyt on hyvä hetki kattoo Salkkareita!" : Kaksikielisten referointijaksojen rakentuminen ja variaatio suomenruotsalaisessa arkikeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Taide on muuttunut todellisuudeksi, ja katsoja kokee aina jotakin maailmaansa muuttavaa" : Mentaaliverbien funktiot ja merkitykset kuvataidekritiikeissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Takes a little getting used to" : Perceptions of Finnish upper secondary school students on the digitalized Matriculation Examination for English0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tavallista työtä" : Taiteilijuuden representaatiot Pirjo ja Matti Bergströmiä koskevassa ajanvietelehtikirjoittelussa 1970‒1990-luvuilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tavallista, raskasta ja kiireistä" : Aikuiskoulutuksessa työskentelevien kouluttajien käsityksiä opiskelijoiden arjesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Te sanotte tahdon, me vihimme" Pappien syitä ja perusteluja samaa sukupuolta olevien parien kirkollisille vihkimisille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Terkuin Kela-Kerttu" : Kelan vuorovaikutus lapsiperheiden neuvontaan keskittyvällä keskustelupalstalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"The English you use at school is not the English you use during your free time" : a study on upper secondary school students' informal use of English0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"The Sinister Chinese" : an Orientalist Analysis of the Development of Chinese Stereotypes in Late 19th and Early 20th Century Literature Reflected through the Yellow Peril0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"There is good for the body, but here is better for the soul" : The representation of Romanian work migration in the Romanian New Wave films0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"They don't need our money; what they want is knowledge" : Maailmanpankin, OECD:n ja UNICEFin tietoon pohjautuva legitimiteetti Brasilian koulutuspolitiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tiedon äärirajoilla" - Tiedon avoimuuden merkitys alaisen ja esimiehen kokemalle luottamukselle organisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tiedänkö mitä teen?" : Lukion opettajien asennoituminen opiskelijoiden kulttuuri- ja katsomustaustoja kohtaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tiiän vaan, että kaikki ihmiset on kuluttajia" : Yläkouluikäiset nuoret kuluttajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tiskikoneista tabletteihin" : narratiivinen tutkimus teknologioiden merkityksistä ja niihin suhtautumisesta kotona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"To me he seems quite a decent man" : Constructing interethnic relationships and immigrant partners0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Toimintojen jatkuvuus ei ole itseisarvoista" : Talouskriisit ja uusliberalistinen agenda korkeakoulupolitiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Toisaalta mikään ei voita hypistelyy kaupassa" : Päivittäistavarakaupan kuluttajien ajatuksia ruoan verkkokaupasta ja innovaatioista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Toisen" kanssa naimisiin : Ryhmärajojen merkitys Suomen Lähetysseuran naislähettien avioituessa ulkomaalaisten kanssa2 0 0 1 3 0 0 1 6 5 12 9 39
"Toisten kanssa pitää kyetä työskentelemään ja kantaa itse vastuuta" : Erään luokanopettajan pedagoginen ajattelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Totta kai pyrin koko ajan tuntemaan oman kroppani siellä" : Kolmen orkesteriviulistin kokemuksia ruumiillisuudestaan16 7 9 4 11 15 5 13 10 12 16 8 126
"Totuuden ja oikeuden asia" : Eesti Muinsuskaitse Selts ja Viron historian uudelleensynnyttäminen vuosina 1987-199118 0 0 1 1 0 0 1 0 3 2 0 26
"Totuuden ja oikeuden asia" : Eesti Muinsuskaitse Selts ja Viron historian uudelleensynnyttäminen vuosina 1987-19910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tuhannet kävivät kohukurssilla" : HNMKY:n avioliitto-opetus lehtiuutisoinnin kohteena vuonna 20080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tulee ilta, vuoret sinertävät" : Miljöösuhde Pentti Saarikosken runo- ja proosatuotannossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tuleeko meistä sakotuskoneita?" : Poliisin palkkausjärjestelmä21 10 22 14 12 11 14 11 10 31 7 12 175
"Tulit juuri oikeaan paikkaan" : Ikääntyneiden asiakkaiden osallisuuden toteutuminen moniammatillisessa ohjauksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tunsin itseni näkymättömäksi" : Yksinäisyys osana kuudesluokkalaisen elämää0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tuntuu hankalalta puhua siitä, että joku on lahjakas." : Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden näkemyksiä lahjakkuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tuntuu, ettei ne ihmiset oo enää läsnä, vaan ne on kaikkialla." : Älypuhelimet, media ja vuorovaikutus nuorten aikuisten puheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Turhaa ja tarpeellista" : Lapsenhuoneen tavaroista lasten lahjoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Työ on yhteistä ja jaettua" : Pappien myötätuntokokemuksia seurakunnan työyhteisössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Työntekijä työntekijöiden joukossa, mutta…" : Erojen jäsennyksiä romanitaustaisten koulunkäyntiavustajien puheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
"Työrauhan saamiseksi on muitakin keinoja kuin huutaminen" : Käsityksiä Gordonin vuorovaikutusmenetelmiin perustuvasta Työrauha luokkaan -kurssista suhteessa kurssilaisten omaan todellisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tähteestä tähdeksi" : Ohran ja kauran kuoren ominaisuudet ja soveltuvuus elintarvikepakkauspaperin valmistukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tämä on biologinen sukupuoleni" : sukupuolikäsitykset transihmisistä kertovissa henkilökuvajutuissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tämä on kuin toinen koti" : Vapaaehtoistyön merkitys Espanjan Aurinkorannikon suomalaiselle seurakunnalle ja vapaaehtoistyöntekijöille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tämä on mielestäni väärin, hinta pitäisi näkyä nettisivulla tilattaessa" : Kuluttajien verkkokaupassa kokemia ongelmia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tänään ei käydä oikeutta sotaan syyllisistä" : Suomen sisällissodan julkinen muistaminen satavuotismerkkivuonna 20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tärkeetä on, ei niinkään se, mitä opitaan, mutta se, miten opitaan." : Tietokäytännöt oppikirjattomissa esiopetusryhmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Täs on kyse vaa nussimisesta" : Seksuaalisten ilmausten tekstittämisestä kieliparissa suomi–englanti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tässähän lukeekin 'Helsingin' yliopisto!" : Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston keskinäisen yhteistyön synty ja sen kehittyminen kumppanuudeksi1 0 0 0 1 1 1 1 3 0 3 1 12
"Täydellinen itsenäisyys ulospäin. - Ja järjellinen järjestys sisäänpäin." : Ylioppilaat ja järjestyksenpitokysymys vuonna 191719 11 4 6 12 3 4 8 7 6 10 48 138
"Täydellinen morsian - Jumalan lahja" : Kahdeksan karaiimien sapattihymniä: historiallinen tausta, runollinen muoto ja kielelliset piirteet2 10 8 2 12 8 5 11 12 11 9 5 95
"Täytyy pukeutua puhtaasti ja hyvin, siististi ja kauniisti" : keskustelu pukeutumisen ja ulkonäön uudistamisesta ja normeista Neuvostoliitossa 1923-19280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tää mun Stadini" : Jälleenrakennusajan Helsinki lapsuuden muistin paikkana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tää on koti, tää on perhe" : Nuoria seurakunnan toimintaan sitouttavat tekijät kahden eteläsuomalaisen seurakunnan nuorisotyössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tää on ollu kuitenki tosi avartava kokemus" : Fenomenologinen tutkimus Suomen Merimieskirkon ulkomailla työskentelevien vuosivapaaehtoisten kokemuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tää vois olla samalla tavalla ylistyslaulu HR:lle." : organisaation viestintäjohtajuus toimitusjohtajan silmin strategisen viestinnän näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Täällä niitä psykoja riittää" : Ilta-Sanomien henkirikosuutisointi vuosina 1980, 1993 ja 20001 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5 5 15
"U – niin kuin Urbaani" : Unelmakodit pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ursäkta, talar du svenska?" : En studie över sjukskötarstuderandenas uppfattningar om svenskstudier vid yrkeshögskola samt deras motivation att använda svenska med patienter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Usein saan safkainspiksen nimenomaan blogista." : Tarkastelussa kolmen ruokablogin lukijat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Uskomatonta väriterapiaa" : Tapaustutkimus korujen tekemiseen liittyvistä kokemuksista ja tunteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vaikka se on se opetuspeli, niin se on silti sille leikki, koska se on leikin kautta oppimista" : Digitaaliset matematiikan oppimispelit esiopetuksen kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Valehtelu ei auta, mutta kaikkea ei kannata kertoa." : Kertomatta jättäminen parisuhteen vuorovaikutuskontekstissa7 27 25 1 2 1 6 4 2 2 42 39 158
"Valohoitoa pintaa syvemmälle" : Tutkimus Valon messun merkityksestä sen toteuttajille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Valonkantaja on meissä" : Langenneet enkelit H.P. Blavatskyn Salaisessa opissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Valtakunnan hapannaama" : Kriitikko Seppo Heikinheimon lehtikirjoitukset Helsingin kaupunginorkesterista vuosina 1987–19970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vanhakirkko näkyy jo" : Uskonnollinen ja kristillinen kerronta Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vartijana ajatusten ovella" : Kognitiivisen dissonanssin syntyminen ja vähentäminen Kristillisessä Tieteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vastasyntynyt oli varmaankin vaaleatukkainen ja pitkäraajainen" – Epävarmuusilmaisut elämäkerroissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vastuu elää vapaudesta." : Toimijuus ja kontrolli kuudesluokkalaisten kouluviihtyvyyttä käsittelevässä toimintatutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vegans are all useless hippies" : Arguments against veganism and vegans in the Finnish discussion forum0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Viljellään syrjimättömyyttä!" : Identiteettivaikuttaminen ja sosiaalinen muutos Romano Boodos -lehdessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Villat lampaan selästä miehen selkään" : Käsityön keinoja pula-ajasta selviytymiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Virheiden kautta voittoon" : Noviisiluokanopettajien selviytymisstrategioita ja persoonallisuuspiirteitä mokatilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Voihan sitä noinkin ajatella" : Myönnyttelymuotin rakenne ja käyttö12 30 31 18 7 9 9 11 13 27 15 9 191
"Voiks jo aloittaa?" "Var så goda, ni får börja." : Hur lär man sig ett nytt språk i ett språkbadsdaghem?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Voisi olla ja onkin" : Vähäkirjallisuus ja kerrostuma Mariaana Jäntin Amorfiaanassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Voisko joku auttaa?" : Lasten myötätuntotekojen rakentuminen päiväkodin arjessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vähitellen alkoi tuntuun siltä, että kirkko on itseasiassa ihan hyvä koti mulle." : Tutkimus evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyneistä aikuisista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Välillä mä kuvittelen tai mietin asioita, mitä ei oikeesti ole olemassa" : Tove Janssonin Kamala tarina ja alakouluikäiset lapset omien pelkojensa sanoittajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Välj Lucia – Hjälpviljans Symbol" : Lucia-perinne osana kieliyhteisön vahvistumista Helsingissä ja Tukholmassa vuosina 1949–19600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Wapautuksen hetki lyönyt" : Venäjän maaliskuun 1917 vallankumouksen aiheuttamat reaktiot Pohjois-Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"We are not English, we are Zambian": Attitudes of Zambian university students towards the language of instruction in basic education0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"We were born of the Tapajós River" : Reclaiming Indigeneity in Alter do Chão, Brazil0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Well Dressed Thieves Doing Common Everyday Business" : Kuka ansaitsee saada rangaistuksen kartellirikoksesta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"What better gift could today's politician’s bequeath tomorrows generation?" : A Rhetorical Analysis of Arguments in Support of the International Criminal Court in the United Kingdom House of Commons 1998 – 20010 12 6 7 6 11 2 8 9 9 5 10 85
"What is a mother tongue?" : Language identity construction of ESL speakers in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Who is like the Beast, and Who Can Fight Against It?" : Alternatives to the Empire in the Book of Revelation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Who would miss the mankind?" : Ihmisen ja luonnon suhde postapokalyptisen fiktion pelkistetyissä maailmoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Wicca=..." : Sosiaalisen identiteetin vaikutus wiccan määrittelyyn Suomiwicca-keskustelulistalla17 5 15 3 5 8 4 7 12 19 11 7 113
"Wir wollen raus" vai "wir bleiben hier"? : jääminen ja pakeneminen keinoina vastustaa DDR-järjestelmän rakenteellista väkivaltaa vuosina 1989-19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Wiserryksien kuningatar Pohjanmailla, satakielien ja leiwojen sisko" : Oopperalaulajatar Ida Basilier-Magelssenin (1846-1928) ura0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Yhdessä teemme sen paremmin!" : Monitapaustutkimus luokanopettajien välisestä yhteisopetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
"Yhteiset asiat, ikioma moraali" : Sisäministeri Päivi Räsäsen uskonnollinen puhe mediassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Yhtäkkiä katsoja on toisessa todellisuudessa" : Nykytaiteen teoskuvaukset tekstilajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Yhtäkkiä päässä pyöri vain POJAT" : Ensirakkaus ja rakastuminen 1900-luvun sukupolvien nuoruuskokemuksen ja suomalaisen tunnehistorian tuottajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Yksilö yksilönä" : Opettajaopiskelijoiden käsityksiä sukupuolesta ja sen moninaisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Yksin on vaikea ponnistella eteenpäin" : Analyysi, miten syrjäytyneistä nuorista puhutaan evankelisluterilaisten seurakuntayhtymien verkkojulkaisuissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"You can't repeat the past" : The Great Gatsby 1920-luvun muodin tulkitsijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"You must trust somebody" : Valtio, liberalismi ja sotatarviketeollisuus Britanniassa 1884-19052 5 1 0 1 0 1 0 0 12 7 3 32
"You need to speak English here." : Linguistic Features and Pedagogical Impacts of Computer-Assisted Class Discussions in a Primary School EFL-Clasroom0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Äiti tarjoaa vieläki joskus grillimakkaraa" : Kasvissyöjien kokemuksia omasta ruokavaliosta ympäröivässä yhteisössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Älynväläyksiä" juoksuasuissa : Kestävyysjuoksijoiden käsityksiä juoksuasujen funktionaalisuudesta talviolosuhteissa sekä älyvaatteista34 28 16 10 4 15 20 31 38 69 39 17 321
"Äläkä luota vieraaseen apuun" : Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa8 7 2 1 1 5 0 3 2 2 7 2 40
"Äläkä luota vieraaseen apuun" : Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Även om mina kunskaper inte är på den högsta nivån ställer jag mig positivt till digitala verktyg" : En undersökning om svensklärares inställning till att använda digitala verktyg i sin undervisning i finska skolor0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Äänet alkoivat muistuttaa sävelmiä ja sävelmistä tuli musiikkia" : Musiikkiin liittyvät kuvaukset henkilökuvauksen elementtinä Tove Janssonin Muumi-teoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Кругом не видать было ни одной птицы" : Финляндия 1851-1852 годов глазами Александра Милюкова0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Я как Пифия вещаю". Повесть Л. С. Петрушевской "Время ночь" как "женские" записки сумасшедшего0 0 0 0 17 18 8 11 22 22 18 29 145
#InariDigs : Participatory ethnography on public excavations and social media0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#Instahartaus : Kymmenen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan ensiaskeleet Instagramisssa vuonna 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#Koulutuslupaus : Opiskelijajärjestöjen kampanjointi sosiaalisessa mediassa Suomen vuoden 2015 eduskuntavaalien yhteydessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#materialismionnellisuus : Tutkielma nuorten aikuisten suhtautumisesta sosiaaliseen mediaan ja kulutukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#Metoo: Väkisin suutelua, kourimista ja huonoja vitsejä : Miten seksuaalista häirintää pitäisi käsitellä ja ennaltaehkäistä viestintä- ja media-alalla?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#Nyhtökaura : semioottinen kuva-analyysi yritystilin Instagram-kuvista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#ParisAttack : Making sense of a terrorist attack in Twitter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#terrorismi : Vallitsevat identiteetit ja representaatiot suomenkielisessä terrorismin diskurssissa Twitterissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#vainkansanedustajajutut : Tutkielma Suomen kansanedustajien Twitter-aktiivisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#Älä kerro Martille : Retorinen analyysi voittoa tavoittelemattoman järjestön kampanjoinnista sosiaalisessa mediassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
''Erfarenhet är det bästa stödet!'' Svensklärarnas erfarenheter om differentiering neråt i grundskolan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
''Onks pakko liikata?'' : Juniorikoripalloilijoiden liikuntamotivaatioon ja viihtymiseen vaikuttavat tekijät koulun liikuntatunneilla ja urheiluseurassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Ajan hengen armoilla' – Metafora- ja kuva-analyysi puolueista Suomen Kuvalehden artikkelisarjassa vuoden 2011 eduskuntavaalien alla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Candidatus Liberibacter solanacearum' i morot och palsternacka från Egentliga Finland, Satakunda och Södra Savolax0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Cubar Incident' and Other 'Impoahtant' Matters : A Comparative Analysis on the Change in Rhoticity and /r/ Intrusion in the Speech of Politicians from Boston from 1960s to 2010s0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Daddy is Scared to Help, Or Doesn't Want To!' : Gendered Parenting Discourses on British Parenting Websites0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Drops of nectar falling from the white full moon' : Transmission of Ecstasy in Vaiṣṇava bhakti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'En minä ole tällasseen voinu sairastua': masentuneiden kokemuksia psykiatrisesta diagnoosista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Et miten tää systeemi toimii. Sitä ei missään kerrota.' Itsensätyöllistäjien elämä ja eläketurva0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Frågan är ju bara om jag orkar sätta på mig skorna och gå iväg...' ‒ Rehabiliteringsklienters erfarenheter av eftervård för missbrukare i Helsingfors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'fölen', 'fäuhlen' eller 'veuln'? : En jämförelse av skriftsystem för lågsaxiska0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Herrat lupaa hyvää' Tutkimus kehitysvammalaitoksen lakkauttamisen vastustamisesta kehitysvamma-alan lähityöntekijöiden joukossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'If my daughter runs away, I will drink poison' : (In)dividual honour and the gendered nature of child marriage in southern Rajasthan, India0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Innokas punikki'. Hyvinkään punakaartilaisnaiset sisällissodan jälkiselvittelyissä 1918.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Karibialta pohjoisnavalle' – Kuubalaisten maahanmuuttajien integraatio ja akkulturaatio Suomeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Maailman raiskauspääkaupunki': Kongon demokraattisen tasavallan seksuaalisen väkivallan aseellisen käytön diskursseja 2004–20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Mennään metsään!' : Aikuisopiskelijoiden odotuksia ja kokemuksia oppimisesta villivihanneskurssilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Mielet mielessä' : Haastattelututkimus taaperoiden kanssa työskentelevien varhaiskasvattajien kyvystä nähdä lapsi ryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Nyt asiaan' – Koulun performatiiviset käytännöt näyttämöllä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Siinä onkin hommaa, jos puhtaan eettistä toimintaa maapallolta haluaa löytää'' : Piensijoittajien näkemyksiä eettisestä sijoittamisesta0 0 0 0 5 4 6 5 15 10 12 12 69
'Somalia lives with me' : Homeland and Religion in the Lives of Finnish Somalis6 7 0 0 0 0 1 2 2 5 13 4 40
'Suomessa harjoitetaan rotuerottelua lastenkodeissa' – Romanilastenkodit sanoma- ja aikakauslehdissä 1950–19750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Säästyy siten lapsia ja äitejä.' Synnytyksien siirtyminen kotoa sairaaloihin. Synnytyksen laitostumisesta käyty keskustelu synnytyksen ammattilaisten lehdissä 1935–19590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Talo elää tavallaan ja vieras käypi ajallaan' – Eduskunnan hajottaminen ja Liinamaan virkamieshallitus 19750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Tiedon äärirajoilla' - Tiedon avoimuuden merkitys alaisen ja esimiehen kokemalle luottamukselle organisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Tietenkin täytyy osallistua, se on maahanmuuttajan asia!' Ay-toiminnan ja työn merkitykset peruspalvelualoilla työskentelevien korkeakoulutettujen maahanmuuttajien asettautumisen kokemuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'To leave in order to leave?' : Filipino Nurses and their Narratives of Migration to Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Tosimies ei pakene velvollisuuksiaan' - kamerunilaisten miesten maskuliinisuuksien neuvotteluja suomalaisella siivousalalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Valmistakaa Herralle tie' : Jesaja 40:3 tulkitseminen Qumranin Yhdyskuntasäännössä sekä Uuden testamentin evankeliumeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Vi växte mer rakt än snett' -unga mäns funderingar kring livet som ishjärtan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Voi tulla karhu vastaan. Tai joku vinksahtanut' Tutkimus helsinkiläisten kokemasta turvattomuudesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(De)skilled migrants in Finnish labour market : The impact of racialized discrimination and immigration policies in the labour choices of Ethiopian skilled migrants in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Re)framing posted workers : The ideational evolution of the European Union policy concerning posted workers 1991–20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Valo)KUVA- ja KUVA-lehtien visuaalisen kulttuurin diskurssit : Valokuva-lehden evoluutio visuaalisen kulttuurin julkaisuksi vuosina 1996–20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,5-Disubstituoitujen imidatsolien synteesi van Leusen -reaktiolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-tyypin diabetesta sairastavien kokemuksia ja käsityksiä supportiivisesta viestinnästä ja sosiaalisesta tuesta diabeteslääkärin ja -hoitajan vastaanotolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase inhibitors and selectivity modeling of 11β-HSDs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137Cs-ajoitusmenetelmän tarkkuus ja luotettavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C-DDT:n kulkeutuminen ja bioakkumulaatio pienen lammen ekosysteemissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14C-CO2 Measurements with Accelerator Mass Spectrometry0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14C:n isotooppivaihto kalsiitin kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15D-elämänlaatumittarin sähköisten lomakemuotojen hyväksyttävyys ja tulosten yhtäpitävyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15N:n pintatiheyden mittaaminen ASDEX Upgrade -fuusioreaktorista irrotetuista näytteistä TOF-ERDA:lla, NRA:lla ja SIMS:llä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–17-vuotiaat nuoret sosiaalisessa mediassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–24-vuotiaiden nuorten kotisiivoukseen liittyvä työmotivaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1920- ja 1930-luvun neuvostosatiirin kääntämisen haasteita0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950-luvun kotien elämää aikalaisten kertomana : "Neuvokkuus, ahkeruus, periksiantamattomuus – päivä kerrallaan eläminen – siinä kai selviämisemme salaisuus."0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950-luvun lastenvaatteet ja lapsen asema0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950-luvun muoti täällä taas : Retrotrendien kertautuminen Chanelin ja Diorin mallistoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 -luvulla tehtyjen merenpinnan noususkenaarioiden osuvuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1–3-vuotiaan lapsen osallisuus vasuprosessissa varhaiskasvatuksen opettajien kuvaamana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,1,3-Bentsoksadiatsolirakenteiset molekyylit antibakteerisina ja antiparasiittisina yhdisteinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,3,7,8-Tetraklooridibentso-p-dioksiinin vaikutus rotan pimeänaikaiseen melatoniinieritvkseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-kloori-1,3-propaanidiolin, 3-kloori-1,2-propaanidiolin ja 2,3-epoksi-1-propanolin rasvahappoestereiden kaasukromatografia-massaspektrometrinen kvantitatiivinen analytiikka epäsuoralla menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-luvun taidot ja sosiaalinen media 1.-luokkalaisten TVT-projektissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 finanssikriisin vaikutus pankkisääntelyyn Euroopassa ja Yhdysvalloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-tunnin ruoankäyttöhaastattelututkimuksen soveltaminen mikrobiologiseen riskinarviointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 – 5 -vuotiaiden lukemaan oppiminen : montessorivälineet kielellisen tietoisuuden ja varhaisen lukitaidon edistäjinä79 102 54 1 4 23 38 65 98 112 108 58 742
3-4-vuotiaiden lasten prososiaalinen käyttäytyminen päiväkodin leikkitilanteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-MCPD rasvahappoesterien GC-MS-analytiikka11 6 2 3 4 1 1 4 2 3 4 0 41
3D characterization of brittle fracture zones in Kevitsa open pit excavation, northern Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D liver cell models and automation as tools for drug development0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D mallinnus ja tulostaminen matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-animaation toteutus peliohjelmoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-kiinteistöjen erityiskysymyksiä kunnossapidon osalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-kiinteistöjärjestelmä kiinteistön omistusoikeuden ja vakuuskäytön kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-maaperämallinnus hydrogeologisessa tutkimuksessa : esimerkkinä Kulopalokankaan pohjavesialue Äänekoskella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-modeling of snow in the Saariselkä region during the winter 2015-20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-tulostuksen tekijänoikeudelliset kysymykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3D-valokuvien hyödyntäminen Pyhäsalmen kaivoksella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3GPP LTE Release 9 and 10 requirement analysis to physical layer UE testing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
3–5-vuotiaiden lasten päiväunet ja päivälepo sekä unipedagogiikka päiväkotiryhmissä : Unen aikana ihmisessä vapautuu jotakin henkilökohtaista, sieluun sidottua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4Q185 - Viisauden lahja : tekstikriittinen analyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
4Q502 : Yhteisöllinen juhla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5'-hydroksyylisuojaryhmät oligonukleotidisyntetiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-6-vuotiaat karkeamotoriikassa tukea tarvitsevat pojat varhaiskasvatuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-hydroksimetyyli-, 5-aminometyyli- ja 5-tiometyylipyrimidiininukleosidien valmistus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 vuotta sortoa vai keksityllä identiteetillä keinottelua? : Nicaraguan etnisen politisoitumisen historiapolitiikkaa 2000-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5–6-vuotiaiden lasten kokemuksia uimakoulusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64Cu production, ligands and biomedical applications6 4 3 1 1 0 0 0 1 5 1 1 23
68Ga- ja 177Lu-radiolääkkeiden laadunvalvontamenetelmien kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68Ga-Labeled radiopharmaceuticals for pretargeted PET imaging : synthesis of 68Ga-HBED-CC-tetrazines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 päivää -lehden aukeama multisemioottisena tekstinä20 38 30 28 29 14 23 18 18 29 42 22 311
7.-9. -luokkalaisten motivaatio elämänkatsomustiedossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.-luokkalaisten suhtautuminen matematiikkaan ja oppimispelien vaikutus heidän asenteisiinsa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 kilometriä Eremitaasiin : The St. Petersburg Timesin uutiset Sosnovyi Borin ydinvoimalasta 1996-98 ja 2004-069 7 7 1 3 0 2 6 1 3 5 2 46
9.-luokkalaisten avaruusgeometrian tehtävissä tekemät virheet ja opettajaopiskelijoiden ennakkokäsitykset niistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/11 ja uusi maskuliinisuuden kultti : diskurssianalyyttinen tutkimus Yhdysvaltain ulkopolitiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Balancing Act? : The EU’s Democracy Promotion in Tunisia 2005-20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Bayesian multiriver stock assessment model for describing the juvenile phase of anadromous brown trout (Salmo trutta L.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A botnet survey0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Bourdieuan analysis of ethno-racial equality and education in Brazil0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A brief overview of some techniques of colonization through international law : a reaprisal of the evangelizing mission in the contemporary international regimes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Call to Remember : Local negotiations over the memory of Indian Residential Schools in Canada0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Case for Transitional Gender Justice in Mali0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A case study of a patchy population of the Apollo butterfly ( Parnassius apollo ) ; the importance of nectar sources0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A case study of a snowstorm with multiple snowbands in southern Finland 23 November 20083 5 0 7 1 0 0 2 0 3 6 2 29
A case study of the effects of posthypnotic suggestion on visual information processing : measuring behaviour and event-related potentials0 5 40 25 27 24 19 30 35 30 15 56 306
A cellular tool for discovery of quality control factors for displaced secretory polypeptides : Development of a haploid human reporter cell line expressing a secreted GFP reporter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Classification of Weak Models of Distributed Computing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A cointegration analysis of house price formation in the Helsinki metropolitan area0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A cointegration analysis of house price formation in the Helsinki metropolitan area0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Comparative Study of the Discursive Construction of British National Identity and Chinese National Identity in Foreign Policy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Comparative Study of Urban Green Area Planning9 9 13 9 10 3 7 10 6 23 20 21 140
A Comparative Study on Large-scale Multi-label Text Classification of Social Media0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A comparison between some discriminative and generative classifiers (Logistic Regression, Support Vector Machines, Neural Networks, Naive Bayes and Bayesian Networks)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A comparison of methods for haplotype inference0 0 0 0 16 8 5 8 5 6 8 6 62
A comparison of two SPLE tools : Pure::Variants and Clafer tools0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Competent Parent, a Loving Professional : A Case Study of Foster Parenting in Russian Children’s Villages0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A complicated relationship : Finland and the Council of Europe between 1963 and 19890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Composite Leading Indicator of the Finnish Economy7 11 9 4 4 23 9 13 7 9 5 8 109
A computational study of Compton profiles of water - methanol solutions4 5 6 1 0 5 5 2 1 1 3 2 35
A Conceptual Framework for Growing Online Communities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Conditional Markov Model for Pricing Contingent Convertibles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Conditional Markov Model for Pricing Contingent Convertibles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Contemporary Ballade : Kaija Saariaho's Ballade for Solo Piano as a Narrative of Guilt and Trauma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A continuum, not a divide : The relationship between representations of nonhuman animals and prejudice towards immigrants16 22 18 20 15 4 7 21 16 19 6 13 177
A Corpus Study of Personal Pronouns in American State of the Union Addresses from Reagan to Trump0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Corpus-based Critical Ecological Discourse Analysis of Corporate Annual Environmental Reports : China Three Gorges Corporation as an Example0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A cosmological argument against metaphysical naturalism0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Critical Analysis of Rousseau's Narrative of Subjectivity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A critical analysis of the Court of Justice of the European Union judgments related to the regulation of establishment, ownership and distribution of community pharmacies : at the interface between internal market and public health: what are the possible implications on national and EU level and in relation to broader EU health policy?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Critical Assessment of Occluded Fronts1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 6
A Critical Re-examination of Constrained Equilibrium Hypothesis in Classical Nucleation Theory0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A cross-cultural comparison of colour-emotion associations of Finland, Norway, China and Greece0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A cross-sectional study of herpes labialis in the Finnish population : prevalence, rate of recrudescence and associated factors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Cuckoo Search Algorithm for Bayesian Network Structure Learning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Curious Harpour in Helle : An Edition of the Commentary on the Orpheus Metre of De consolatione philosophiae in MS Thott 304,27 9 5 16 9 41 19 27 18 16 26 14 207
A decision making framework for optimal implementation of equipment management in manufacturing execution system : case clinical manufacturing of parenterals0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Descent into Hell, Genocide in Two Narratives : Philip Gourevitch’s We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed with Our Families and Boubacar Boris Diop’s Murambi, The Book of Bones: A Novel.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Discourse of Threat? : A Textual Analysis of the U.S. Report "Commission for Assistance to a Free Cuba"7 12 15 4 5 3 4 6 11 9 2 11 89
A Distributed Publish/Subscribe Architecture for Telecommunications Network Management0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A dural lymphatic vascular system that drains brain interstitial fluid and macromolecules0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A feasible telemedicine monitoring solution0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Feature-Based Call Graph Distance Measure for Program Similarity Analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A feminine discourse of Cuban passion and love : Erotics and sexuality in the poetry of Carilda Oliver Labra0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Floor Control Server in a Distributed Conference Service35 19 12 11 4 9 5 1 9 13 6 4 128
A framework for comparing the security of voting schemes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Game Changer? : The 2022 World Cup as a Global Stage to Discuss Labor Migrant Rights0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Genre Analysis of Academic Research Blogs86 69 118 91 198 63 69 92 107 140 132 123 1288
A Genre Analytical Comparison of Real and Fake News0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A GIS perspective to homicides of youth in the context of Mexican Drug War0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Glossary of Morphology Terms in Skolt Sámi, Northern Sámi, Finnish, and English0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A hydrogeological and environmental study of the Niesajokivalley in Rautuvaara, Kolari and its suitability as a future tailings disposal area0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Law and Economics Approach to Problem of International Human Rights Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A longitudinal study of changes in interactional justice and subsequent short term sickness absence among municipal employees0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A mass spectrometric study of thermal stability of Extremely Low-Volatility Organic Compounds (ELVOCs)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A mechanistic embedding of the hawk-dove game into a population dynamical model with competition for territories0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A metabolomic approach to studying mechanisms of polymeric gene delivery to retinal pigment epithelial cells0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A method for estimating regression errors with application to virtual concept drift detection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Method for Modeling Uncertainty in Semantic Web Taxonomies1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 5
A Method for Wavelet-Based Time Series Analysis of Historical Newspapers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Mixture Model for Heterogeneous Data with Application to Public Healthcare Data Analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Model of Composite Dark Matter in Light-Front Holographic QCD0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A model of socially optimal hydro reservoir usage : yealding socially optimal outcomes in nordic electricity markets0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Model Solution for a Surgery Scheduling : The ORM representation using NORMA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Model Study of the Global Emissions of Terpenoid Volatile Organic Compounds from Terrestrial Vegetation in the Last Millennium0 7 16 9 15 8 3 4 15 20 8 3 108
A multi-instrument approach for studying complex patterns of turbulent mixing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A nationally representative follow-up study on atrial fibrillation : morbidity and mortality0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A naturalistic approach to study reading-related brain activity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A new framework for assessing psychological obstacles in higher education : Integrating educational and occupational psychology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A new rapid homogeneous immunoassay for detection of neutralizing antibodies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A New Rare-Gas Compound : HXeOXeH1 0 1 0 0 1 15 9 0 3 5 1 36
A new regime in Finnish fisheries management : Evaluating the individual quota system for the commercial herring and sprat fisheries through stakeholder interviews0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Noncommutative Glass Model and the Boson Peak0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A normal T cell receptor beta CDR3 length distribution in patients with APECED0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A paradigm shift in the attribution of responsibility for women’s human rights violations by transnational corporations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Partner, a Neighbour, a Friend : Finland’s role in Estonian defence policy from 2004 to 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A peek at homological algebra viagroup cohomology0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Performance Evaluation of Hypervisor, Unikernel, and Container Network I/O Virtualization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Platform for Safer and Smarter Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A portfolio theory approach to ease navigation task of users0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A practical comparison of De Novo Assemblers for RNA-seq data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Pretentious Approach to Estimating Character Sums0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
A Proteomic Study of Potyviral HC-Pro-interacting Host and Viral Proteins0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Psychological Portrayal of the Literary Figure of Jeremiah and his Search for Meaning in Jeremiah 1 and 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Public Service to Provide Renewable Energy : an Unexplored Possibility for the Member States of the EU?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Qualitative Assessment of Key Factors Shaping the Development of Community Forestry Enterprises in Mexico0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Question of Trust : The Impact of Corporate Social Responsibility on Stora Enso’s Perceived Image as an Employer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A reconnaissance study on the distribution of critical metals in rock-forming trioctahedral micas of Fennoscandian S-, I-, and A-type granites0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Reinforcement Learning Application for Portfolio Optimization in the Stock Market0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A return to the “purely womanly mission” or a move towards an equal partnership? Tackling the double burden on the pages of the Soviet women’s magazine Rabotnitsa 1987–19910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Review of Methods for Unconstrained Optimization : Theory, Implementation and Testing2 3 0 6 6 1 3 7 0 15 35 6 84
A scalar singlet extension of the Standard Model0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Search for Origins: Proper Names in The Story of Kullervo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Shared European History? : Perceptions of Imperialism and Islam in Matriculation Examination Essays and History Textbooks10 8 15 8 13 12 6 9 5 32 19 11 148
A shared world : The relationship between Pierre Bourdieu´s social ontology and Martin Heidegger´s early philosophy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A SHARED WORLD – The relationship between Pierre Bourdieu´s social ontology and Martin Heidegger´s early philosophy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A shift in power? : The effects of online public relations on NGOs' reputation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A shift in power? The effects of online public relations on NGOs' reputation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Silent Problem : How adolescent transactional sex is discussed in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A slow start at the beginning of the recycling chain : How to make consumers recycle their mobile phones?13 18 21 12 12 3 2 4 9 16 14 13 137
A Soul for Europe? : Contributions of European Churches to the Forum of the Convention on the Future of Europe10 7 8 3 16 4 3 7 2 6 2 11 79
A state of transition : Structural problems and Pakistan’s failed transition to democracy 1988–19990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Step towards developing strategies for optimal allocation of irrigation water for food security : Farmers’ conceptions on key issues in Ethiopia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study of factors, with an emphasis on the two-dimensional construct of grit, that affect student achievement in physics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Study of Fungibility : Foreign Aid and the Spending Pattern of the Nepalese Government0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Study of Women Empowerment Among Nepalese War Widows : “Participation in Decision Making” as an Indicator0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study on parameterizing Forward Sparse Sampling Search0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study on social-based cooperative sensing in cognitive radio networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Survey of Recommendation Systems and Performance Enhancing Methods0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Survey of Software Packages for Modelling Transcription Factors’ Binding Affinities0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Systematic Approach to Setting Up Distributed Global Collaborations for Software-based Products in the Automotive Domain0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A systematic review of how learning and teaching vary in one Finnish university0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Tourism Management Perspective to CSR in a National Park : Case of the Luxury Fairmont Chateau Lake Louise Hotel and Resort in the Banff National Park0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Unificationist Reading of Descartes' Meditations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Utopia in the Middle of Savo? : The Monastery of Valamo in the Eyes of its Visitors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Variant of the Multiple Random Projection Trees Algorithm for Nearest Neighbors Search0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A very European crisis : A corpus study of linguistic differences in the reporting of the Greek debt crisis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 26 44
A Wide Window of Opportunity for Politicisation in Times of the European Debt Crisis : A Case Study of the German Bundestag's Plenary0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Wide Window of Opportunity for Politicisation in Times of the European Debt Crisis – A Case Study of the German Bundestag's Plenary0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-ryhmän beetahemolyyttisen streptokokin aiheuttamat vakavat infektiot alle 16-vuotiailla Lasten ja nuorten sairaalassa 1998-20090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aadamin kokoinen universumi : Ihminen mikrokosmoksena Ikhwan as-safa'n filosofiassa12 6 4 2 2 3 3 0 0 4 10 4 50
Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulusta väitelleiden tohtoreiden jatko-opiskelua edistäviä ja estäviä ohjauskokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aamupalan syömisen yhteys painon muutokseen 50-vuotiailla aikuisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aamupalasta yrttiherkkuihin : Läpileikkaus vuoden 2015 keittokirjoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aapasoiden kehitysvaiheet ja niitä ilmentävät suokasvit : näkökulmana ilmastonmuutos0 0 0 0 0 24 19 17 32 24 26 12 154
Aapasuon kasvillisuus ja sen vaikutus hiilidioksidin vaihtoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aapisten pojat : Aapisten poikahahmojen kuvaus 1950-luvulta 2010-luvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aarni Voipio 1891-1965 Unissasaarnaamisen tutkijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aarteenetsintää porkkanamaalla : Opettajien kokemuksia suomalaisten koulupuutarhojen toiminnasta ja ruokajärjestelmäopetuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aasialaisten stopover-matkailun kehittyminen pääkaupunkiseudulla : Asiantuntijanäkökulma vuoteen 20250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aasianrunkojäärän (Anoplophora glabripennis) kartoitus Helsingissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aate ja kutsumus : Suomen kirkon pappisliiton identiteetti ammatillisena järjestönä liiton jäsenlehden näkökulmasta 1948-19740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aavekipu koirilla ja kissoilla raaja-amputaatioleikkausten jälkeen : kirjallisuuskatsaus33 12 11 16 20 17 5 9 19 24 22 16 204
Ab Initio Calculation of Field Emission from Copper Surfaces with Nanofeatures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abban 'Dancing Queenin' soinnin analyysi0 10 24 7 7 9 4 7 8 15 7 4 102
ABC-transportterien osallisuus monolignolien kuljetukseen kuusella ja monolignoli koniferyylialkoholin vaikutukset tupakkasoluun18 10 7 6 7 10 6 6 11 21 17 9 128
Abessiivinominien käyttöfunktiot nykykielessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abietiinihapon johdannaiset ja niiden bioaktiivisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aborter hos kor på Stella Farm in provinsen Shoa, Etiopien0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abortin jälkeiseen hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät Suomessa85 31 33 28 35 34 28 28 41 52 43 47 485
Abrahamin uskonnot paavi Johannes Paavali II:n uskontoteologiassa7 3 1 1 1 1 0 2 1 5 6 5 33
Absorptive capacity, R&D subsidies and growth0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abstraktio vai emanaatio? : Avicennan käsitys kognition perustasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuse of Dominance under Article 102 TFEU : Reconciling Issues of Competition Law and Data Protection Law of the EU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuse of Law and Beneficial Ownership as EU Anti-Avoidance Measures in the Post-BEPS World0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academic underachievement of Malays in Singapore : a socio-psychological perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accent variation in Finnish ELT materials : An analysis of the Insights and On Track series0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acceptance and use of online pharmacies and the online customer journey for the purchase of OTC medicines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Access to protection : EU:n turvapaikkajärjestelmä pakolaisoikeuden sekä perus- ja ihmisoikeussääntelyn valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accessibility as a determinant of opportunities : A case study from Peruvian Amazonia5 10 3 2 1 2 0 3 2 4 2 1 35
Account bank’s obligation to enable access to their customers’ account data and authentication procedures under the Payment Service Directive 2 : its relation to refusal to supply data and access to procedure0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accountable De-anonymization in V2X Communication0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting for minority-majority relations : The construction of identity positions in the blogs of Finnish politicians with immigrant background0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accumbens-tumakkeen kolinergisten välineuronien merkitys alkoholin ja morfiinin palkitsevissa vaikutuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accumbens-tumakkeen kolinergisten välineuronien merkitys alkoholin juomisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accumulation of metals in the north-eastern Gulf of Finland, Baltic Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accuracy of actigraphy compared to concomitant polysomnography in narcolepsy and other sleep disorders0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accuracy of core needle biopsy in diagnostics of soft tissue sarcomas : Diagnostic errors and their effect on patient treatment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achievement Goal Orientation Profiles and Performance in a Programming MOOC0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acquisition Finance : Risk assessment and risk division between the parties in Leveraged Buyout transactions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-tarkkaavaisuustesti lukemisen vaikeuden ja heikon kielitaidon erottamisen apuvälineenä : S1- ja S2-oppilaiden tarkkaavaisuuden, työmuistin ja kielitaidon yhteydet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT-tarkkaavaisuustestissä menestymisen yhteys työmuistitestissä menestymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actions for Annulment and the Right to Effective Judicial Protection : the Criteria for Admissibility under Article 263(4) TFEU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation Measures – Social Inclusion or Forced Labour? : Experiences of long-term unemployed participants in the city of Rauma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation Measures – Social Inclusion or Forced Labour? : Experiences of long-term unemployed participants in the city of Rauma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activation of Carbon Dioxide : carboxylation of epoxides for cyclic carbonate syntheses0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades comunicativas en los materiales didácticos y en la enseñanza del español0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades orales en manuales finlandeses de ELE0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activist Investing Under the EU Market Abuse Regime0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activity of essential oils and coumarins against the nematodes Caenorhabditis elegans and Anisakis simplex0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acupuncture as treatment for dogs suffering from chronic pain0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute calculous cholecystitis : Risk factors for conversion and complications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adaptationer och standardisering i översättningar av Sinebrychoffs brev0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADCP virtausmittausten laaduntarkastusmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen Saaristomerellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Added Value of Environmentalism in the Printing Business18 4 5 6 14 9 4 7 9 13 23 13 125
Added Value of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging in Men Undergoing Radical Prostatectomy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Addressing Aristocrats, Speaking to Servants : Address and reference forms in two subtitle translations of Downton Abbey0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adessiivin käyttö tunnekausatiivilauseen kokijan sijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä : Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus86 84 89 64 68 44 24 43 60 54 63 52 731
ADHD-lapsipotilaiden unihäiriöt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADHD-related differences in alpha oscillation amplitudes during visual attention0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adheesioprosessi ympäristörikoksen vahingonkärsijän oikeussuojakeinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiiveihin liittyvät kollokaatit kuntien Internet-sivujen esittelyteksteissä : Korpuslingvististen menetelmien mahdollisuudet ja rajat kvalitatiivisessa tutkimuksessa6 2 3 1 1 6 0 0 10 29 21 15 94
Adjusting to Copper Prices : United States Influence on the International Monetary Fund and the World Bank Conditionality : the Case of Zambia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adlercreutzin rykmentin upseeristo Viaporin antautumisen jälkeen vuonna 18080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescent development of functional brain networks of selective and divided attention0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescent sleep duration and quality : analyzing the conjoint associations of gaming, anxiety and depression0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescents' physical activity : The role of autonomous motivation and self-regulation techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescents' physical activity: The role of autonomous motivation and self-regulation techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adopterade barns anknytning och anpassning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adoptoidut lapset lastensuojelun asiakkaina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adoptoidut lapset lastensuojelun asiakkaina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrenal function after induction therapy for acute lymphoblastic leukemia in children0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrenal insufficiency : etiology at a tertiary children’s hospital0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrenocortical Carcinoma : Presentation and Outcome of a Contemporary Patient Series0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advance Pricing Agreements and the Selectivity Criterion in EU State Aid Rules0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advances in Streamlining Software Delivery on the Web and its Relations to Embedded Systems0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adventistien ja luterilaisten oppikeskustelut 1994-1998 : Adventistien erityispiirteiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advertising the European identity : Instagram analysis on the visual self-presentation of the European Parliament and the European Commission0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advocacy coalitions in EU regional policy in Finland : a study on Finnish policy actors' objectives for the 2014–2020 structural fund programme period34 36 30 18 7 21 6 5 11 14 10 5 197
Aerial thermal infrared imaging and baseflow filtering analysis for river baseflow estimation in Lake Pyhäjärvi catchment, SW Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aeromonas-lajien tunnistaminen HSP60-geenin polymorfian avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosol-radiation feedback loop based on satellite data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosolihiukkasten kemiallisen koostumuksen vuodenaikaisvaihtelu pohjoisessa havumetsässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosolihiukkasten optiset ominaisuudet ja in-situ optinen sulkeuma Hyytiälässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerosolimassaspektrometrian sovellukset ilmakehätutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä subjektiivinen arvio kuorolauluintervention hyödyistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afaattisten ihmisten substantiivi- ja verbikuvien nimeäminen matalataajuisen transkraniaalisen magneettistimulaation aikana : monitapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afasiaan liittyvä lukemisvaikeus ja sen kuntoutus : tapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affective attachments to structures of inequality : Translations of global power asymmetries in touristic dance and music workshops in Senegal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affekti yritystenvälisissä myyntineuvotteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektien säätely korkeakouluopinnoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektiiviset tekijät maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kurssilla Matematiikka I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektiivisia uratarinoita : työntekijät työnantajabrändin rakentajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektiivisuuden laskennallinen määritteleminen1 7 1 1 1 1 0 2 0 5 3 3 25
Affektinen "vitsi" ja "hitsi" sekä niiden muodostamat kiteymät puhutussa vuorovaikutuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affiini geometria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affinity monolith chromatography in the isolation and separation of biomacromolecules0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghan Women´s Network : Verkoston kannanotot ja vaikuttamistavat Afganistanin lainsäädännön vaiheisiin ja naisen asemaan vuosina 2001-20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aflatoksiinin sitominen maidossa maitohappobakteerien avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
African News Flow in Africa — New Patterns or Old Habits? : African Foreign News Coverage in two Namibian and two Tanzanian Newspapers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrikkalainen sikarutto : epidemiologia ja taudin torjunta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrikkalaisen kääpiösiilin terveyden- ja sairaanhoito-opas53 42 29 40 39 23 67 53 37 39 40 38 500
Afrikkalaisen norsun, puhvelin ja suippohuulisen sarvikuonon esiintymisestä eräällä juomapaikalla trooppisessa vuoristometsässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrikkalaisten Combretum- ja Terminalia-lajien sisältämät uutteet, fraktiot ja yhdisteet ja niiden antimikrobiset ominaisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggredin väkivaltatyö ja rikosuran päättyminen : kriminologinen prosessiarviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggregaattorit äänitteiden digitaalisessa jakelussa : Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggregatibacter actinomycetemcomitans ja Porphyromonas gingivalis raskautta suunnittelevilla naisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggregatibacter actinomycetemcomitans syljessä, ientaskussa ja seerumissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggressiivisempi ihminen : Syynulkoistamistaipumus välittämässä häpeäherkkyyden ja narsismin yhteyksiä aggressiivisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggressive natural killer-cell leukemia mutational landscape and drug profiling highlight JAK-STAT signaling as therapeutic target0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggressivt beteende hos svin ( Sus scrofa ) under transport till slakt - en jämförelse mellan natt- och dagtransporter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agile Game Development : A Systematic Literature Review0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agile Methodologies in Large Scale Information Systems Project Context : A Literature Review and Reflections0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agilityn mahdolliset terveysvaikutukset ja suomalaisten, kilpailevien koirien nopeuksien kehitys vuosina 2012-20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGN clustering in the COSMOS field0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agraarikylistä kulttuuriympäristöksi : Lammaistenlahden kulttuurimaiseman kantatilat, talonhaltijat ja ympäristö 1750-luvulta 1980-luvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultural land use and soil carbon in sloping lands in Mid-Hill region, Nepal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agroforestry system design for peri-urban environment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Ahdinkomatkoja ja aktivismia : Yritysvastuun myytit vastamainonnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahdistuneisuuden ja tulehtuneisuuden yhteys : Mitkä tekijät yhteyden taustalla vaikuttavat ja voidaanko sisäisen hallinnan tunteella vaikuttaa sen voimakkuuteen?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahdistus Heideggerilla ja Sartrella – vastaus ei-mihinkään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahdistusoireilun, kognitiivisen päättelykyvyn ja koulusuoriutumisen yhteydet varhais- ja myöhäisnuoruudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahmintahäiriö ja ahmintaoireet nuorilla suomalaisilla kaksosilla FinnTwin16-aineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahmintahäiriön vaikutus toimintakykyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenen (Perca fluviatilis L.) rakenteellisista eroista eräissä Pieksämäen seudun ja Karjalohjan järvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenen, Perca fluviatilis (L.) kasvusta ja kasvuun vaikuttavista tekijöistä Etelä-Suomen happamoituneissa pikkujärvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenkoskella merkittyjen vaellussiikojen Coregonus lavaretus (L.) s. str. vaelluksista, kasvusta ja kuolleisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenpopulaatioiden morfologisesta erilaistumisesta pikkuvesissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aidon kulttuurien välisen kohtaamisen ja kuulumisen rakentuminen SPR:n LäksyHelpissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiemman keisarileikkauksen vaikutus spontaanisti käynnistyneen myöhemmän synnytyksen kulkuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiemman rikostuomion todistusvaikutus tuomioharkinnassa ja sen suhde syytetyn oikeusturvaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aija ja Meija, Anja ja Minja : Kaksitavuisten ija- ja nja-päätteisten naistennimien yleistyminen ja suosionvaihtelu41 31 37 32 33 21 38 45 26 44 33 34 415
Aijalan Cu-Zn-Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikakauslehtipapereiden pitkän aikavälin kulutus Yhdysvalloissa4 7 2 2 0 3 0 1 3 0 5 1 28
Aikamme suurin uhka? : Turvallisuus suomalaisessa ilmastopolitiikassa ja -lainsäädännössä ilmastolain säätämisen aikaan 2014–20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikamuodot muutoksessa : Udmurtin kielen menneen ajan liittotempukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikapankki : Tutkimus lahjaperustaiseen vaihtoon perustuvasta yhteisöllisyyden rakentamisesta Helsingissä8 10 3 3 5 4 1 2 6 4 4 9 59
Aikuisen naudan mahahaava0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisen pedagogisen sensitiivisyyden kehittäminen taaperoryhmässä toteutetun PedaSens-intervention avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisiän koulutustaso lapsuuden ADHD-oireista kärsineillä : ennustavatko nuoruusiän psyykkiset oireet, sosiaalinen kompetenssi tai näiden arviointiin liittyvä vääristymä menestymistä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisnäkö identiteettinä : identiteetti aikuisnäöstä kertovissa kertomuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisopettajien kokemus kulttuuri- ja katsomussensitiivisyydestään : Viittakivi Oy:n vastaanottokeskuskontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisopiskelijan ohjaus ja ammatillisen kasvun tukeminen lähihoitajaopintojen työssä oppimisessa ohjaajan kuvailemana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisopiskelijoiden ajattelutavat : Kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutapojen yhteys toimijuuteen työttömyystilanteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuissosiaalityö asiakkaiden kirjoituksissa27 36 18 24 13 8 0 19 12 23 17 15 212
Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemuksia ja toiveita sosiaalityön tuesta ja avusta ja yhteistyöstä sosiaalityöntekijän kanssa137 114 108 146 161 38 43 90 181 234 183 68 1503
Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemuksia sosiaalityöntekijän vallankäytöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuissosiaalityön harkinnat ja tulkinnat : tutkimus ammattilaisten palvelutarpeen arvioinnista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten käsitysten yhteys oppilaan akateemiseen minäkäsitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen käyneiden maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut Uudellamaalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten maahanmuuttajien urapolkuja Suomessa : Kontekstina ammattikorkeakouluun valmentava koulutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten mielekäs oppiminen ja pelillisyys verkkokursseilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten oppiminen Tunturi-Lapin alueen luontokeskuksissa ja luontotalossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisuuden malleja : Kypsyyden ja keskenkasvuisuuden suhteet Salla Simukan Lumikki-trilogiassa ja Virpi ja Maria Hämeen-Anttilan Nietos-trilogiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ail-geenin monimuotoisuus Yersinia-kannoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aina vieraita? : Nuorten maahanmuuttajataustaisten miesten jännitteinen kuluttaja-akkulturaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ainasta Sariin ja Otosta Kimmoon : Suomenkielisistä homonyymiparisista etunimistä 1800-luvun lopulta noin vuoteen 19805 5 1 0 1 7 24 1 18 12 10 16 100
Aineellinen ja prosessuaalinen public policy kansallisessa ja kansainvälisessä välimiesmenettelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineenopettajat kolmiportaisen tuen toteuttajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineenopettajille tarkoitettu internet-sivusto : Helsinkiläisten aineenopettajien mielipide sivuston potentiaalisista materiaaliin, kommunikointiin ja opetusalan uutisiin liittyvistä ominaisuuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineenvaihduntasairauksien ruokavaliohoito – riski suun terveydelle!0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineeton palkitseminen ja työn palkitsevuus : eroja Y-sukupolven ja aiempien sukupolvien käsityksissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineettoman omaisuuden markkinaehtoisen siirtohinnan määrittäminen ja aineettomasta omaisuudesta saatavan tulon markkinaehtoinen jakaminen konserniyhtiöiden välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelu : Milloin on kyse aineettoman omaisuuden transaktiosta, josta on perittävä markkinehtoperiaatteen mukainen korvaus?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineettoman palkitsemisen merkitys työhyvinvoinnissa ja sen yhteys koettuun työn imuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineettomien ja epävirallisten palkkioiden vaikutus vastavalmistuneiden työmotivaatioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineettomien pääomien ylisukupolvinen siirtyminen harrastustoiminnassa : tapaustutkimus Koiton Laulu7 8 7 4 3 2 2 2 6 22 14 3 80
Aineettomien pääomien ylisukupolvinen siirtyminen harrastustoiminnassa : tapaustutkimus Koiton Laulu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineiden huuhtoutuminen metsätiekokeiden rakenteissa käytettävästä tuhkasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aino-brändiin assosioidut symboliset hyödyt ja symbolisen asiakasarvon vaikutus brändi-imagoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ainsi fait et jugé : Oikeuskielen fraseologismit Suomen ja Ranskan korkeimpien oikeuksien rikostuomioissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air ion balance in a boreal forest0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Transport Network Specialization in a Multi-Hub Area : A Case Study of the Baltic Sea Area83 29 15 9 14 17 20 17 16 18 18 28 284
Air-sea exchange of carbon dioxide at the island of Utö in the Baltic Sea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airline Liability for Passenger Delay and Denied Boarding0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aistien ruokailoa : Havainnointitutkimus Makumestarikiertueesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aistihavaintoverbien objektin sijanvaihtelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aistillinen ruumis ja monikolliset erot : Feministisiä tulkintoja Emmanuel Levinasin etiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aistit ja käyttäytyminen : Miten lantakuoriaiset löytävät lantaa?6 2 2 0 1 1 0 0 15 8 15 1 51
Aitopuolalaiset, europuolalaiset ja eurorealistit : puolalaisen identiteetin suhde Euroopan unioniin kahden puolalaispäivälehden diskursseissa17 8 6 5 10 7 2 5 6 1 5 5 77
Aitosuklaa jäätelöpuikon kuorrutteena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitouden alleviivattu esittäminen : Strateginen profiilityö ja aitouden rakennuskäytännöt Instagramissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivoinfarktin vaikutus tunto- ja liikeaivokuoren spontaanitoimintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen aakkosten harjoittelu apuna mielen lukutaitoon : lasten näkökulmia MindUP™-opetusohjelmaa soveltavista harjoituksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen jännitevasteiden rekisteröinti useaan äänen piirteeseen yhdellä mittauskerralla terveillä musiikkileikkikoulua käyvillä kaksivuotiailla6 14 2 1 3 7 0 1 9 7 2 6 58
Aivojen kolinerginen järjestelmä ja histamiinireseptorit Parkinsonin taudin 6-OHDA-jyrsijämallissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen rakenteellinen konnektiivisuus ADHD-aikuisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivojen sivukammioiden koko ja yhteys kognitiiviseen suoriutumiseen syntymässään riskiryhmiin kuuluneilla aikuisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivokammioon injisoidun CDNF:n vaikutuksen ja leviämisen karakterisointi hiirillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivokäyttöliittymät0 0 17 20 6 5 8 6 18 10 9 6 105
Aivoperäinen dopamiinihermokasvutekijä CDNF : potentiaali Parkinsonin taudin hoidossa ja mahdollisuudet systeemiseen annosteluun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivotärähdyksen tunnusmerkkien yhteys juniorijääkiekkoilijoiden kognitiiviseen suoriutumiseen ja koettuihin oireisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivotärähdyshistorian ja oppimisvaikeuden yhteys tarkkaavuuteen suomalaisten miespuolisten jääkiekkojunioreiden lähtötasomittauksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivovamman saaneiden henkilöiden toimintaskeemojen tuotto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajan niukkuus länsimaisessa kulttuurissa : "traditionaalisen" ja "modernin" aikajärjestelmän vertailua1 4 3 0 0 0 0 3 2 3 6 3 25
Ajan patinaa – Fenomenologisen estetiikan näkökulmia rakennetun ympäristön ajalliseen ulottuvuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajan sisäkkäiset tilat : Arkkitehtuuri, valokuva ja menneisyyden esittäminen W. G. Sebaldin romaanissa Austerlitz20 2 2 3 1 0 0 3 7 5 8 3 54
Ajanhallintaa : Oikeuttamisen logiikat akateemisen työajan kohdentamisjärjestelmän perusteluissa ja kritiikissä3 1 4 1 1 0 1 0 2 2 4 0 19
Ajanvieteväkivalta ja sukupuoli : Vuosien 1937 ja 1955 kylätappeluaineistojen uudelleentulkinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajassa eläminen ja aitouden vakuuttelu : Tapaustutkimus kokoomuksen reaktioista puolueiden kriisiin0 0 0 0 0 3 5 10 6 13 8 5 50
Ajatella, harjoitella ja elää taiten : Filosofia elämisen taitona erityisesti kreikkalaisen ja saksalaisen ajatteluperinteen valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajaton vai ajallinen Jumala? : William Lane Craigin näkemys Jumalan ja ajan suhteesta modernin fysiikan teorioiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen : Seurantatutkimus 5.luokkalaisille tuen tarpeen oppilaille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajattelun taidon tasot maantieteen sähköisissä ylioppilaskokeissa kestävän kehityksen koekysymyksissä ja vastauksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajattelun taidot, oppimaan oppiminen ja oppiainerajat ylittävät oppimiskokonaisuudet vuosien 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajattelutyylin yhteys yliluonnollisiin uskomuksiin, sekä sukupuolen ja iän moderoiva vaikutus tuohon yhteyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajatuksella, vihaisesti vai nauramatta? : Kuudesluokkalaiset uutislukijoina mediakasvatuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajatukset ja käytännöt jumissa : Reifikaatio sosiokognitiivisena kompleksina teoriassa ja maailmanpolitiikan tutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajatuspajojen valta : Ajatuspajat uusliberalismin levittäjinä Brysselissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajoneuvon käsittely- ja turvallisuustaitojen yhteys persoonallisuuteen ja riskiajamiseen nuorilla kuljettajilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akademiska arbetare : hur akademiskt utbildade kvinnor med arbetarklassbakgrund skapar, upprätthåller och utmanar klass0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akateeminen kapitalismi ja yrittäjyyskasvatus osana suomalaista yliopistoa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akateemisten tunteiden sanoma : Tunteet kuvaamassa opiskelua kokemuksena ja saavutuksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akineettien erilaistuminen ja siihen liittyvien geenien ekspression seuranta Anabaena 1TU33s10 –kannalla0 0 0 12 9 12 12 13 12 19 23 10 122
Akkadinkielisen rakkauskirjallisuuden ja Laulujen laulun yhteys käsitteellisten hedelmämetaforien valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akkusatorinen menetelmä rikosprosessiuudistusehdotusten valossa 1836-19390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akselin antilooppi ja muita kertomuksia : Kokoelmatutkimuksellisia tulkintoja Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktieägares lojalitetsplikt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivinen ihmisluonto Adam Fergusonin moraalifilosofisen ajattelun keskiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen yläkoulun maantieteen opetuksessa25 22 9 3 7 4 2 8 10 10 15 11 126
Aktiiviset vaikuttajaoppilaat oppilaskuntatoiminnassa : Mitkä tekijät saavat lapset innostumaan vaikuttamisesta?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiiviseurantaa pieniin munuaiskasvaimiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivisten pelaajien antamat merkitykset rahapelaamisen motivaatioille20 15 3 11 5 3 4 5 8 11 6 7 98
Aktiivisten pelaajien antamat merkitykset rahapelaamisen motivaatioille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivisuuden mittaus brakykefaalisilla ja normokefaalisilla koirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivisuusmittarin käyttö koiran aktiivisuuden, tunnetilan ja käyttäytymispiirteiden yhteyden arvioinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiverande uteundervisning : Botaniska undervisningsuppgifter för biologiundervisningen i årskurs sju och åtta i grundskolan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivistin eetos : Seurantatutkimus 1990-luvun radikaalitoimijoista3 3 3 1 5 0 2 4 3 6 14 3 47
Aktivistit vasta- ja valtajulkisuudessa - vastademokratian visuaaliset kehykset aktivistien Internet-sivustoilla ja Helsingin Sanomissa 2000-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivistit vasta- ja valtajulkisuudessa : vastademokratian visuaaliset kehykset aktivistien Internet-sivustoilla ja Helsingin Sanomissa 2000-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivoinnin aukot : sosiaalityö Paltamon mallissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivointi, sanktiot ja poiskäännyttäminen : Nuorten aikuisten työvoimapoliittisten lausuntojen kohdentuminen TE-palveluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivointipolitiikalla aktiivisia kansalaisia? : Nuorten kokemuksia työstä, työttömyydestä ja aktivoinnista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivointipolitiikka yhteisöreaktiona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivointipolitiikka yhteisöreaktiona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivointipolitiikkaa suomalaisittain : Kokoomuksen ja SDP:n työllisyyspoliittiset kehykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktoripohjainen pelimoottoriarkkitehtuuri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akustiikka Musiikkitalon rakennushankkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akustiikka Musiikkitalon rakennushankkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akustisen kitaran soinnin muuttuminen keinotekoisen sisäänsoiton seurauksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akustisen kitaran soinnin muuttuminen keinotekoisen sisäänsoiton seurauksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akuutin faasin proteiinien yhteys nautojen sorkkasairauksiin10 7 7 9 11 14 8 9 12 5 12 13 117
Akuutin faasin proteiinit lampailla0 0 0 0 0 4 13 16 7 11 13 5 69
Akuutin faasin proteiinit sialla3 0 0 1 1 2 0 1 0 0 3 0 11
Akuutin faasin proteiinit utaretulehduslehmien maidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akuuttihoitotyön sairaanhoitajien näkemyksiä itsehoitolääkevalikoiman laajentamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akuuttihuone 12 Meilahden päivystyspoliklinikalla : epästabiilit päivystyspotilaat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akvatiska oligochaeter som indikatorer på vattenförorening i skärgårdsområdena i trakten av Jakobstad0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akwé: Kon -ohjeiden vaikutus saamelaisnäkökulman huomioimiseen Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL 103.2§:n tasinkoprivilegiin vetoaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al-Andalusin convivencia – kontaktien, arvojen, rajojen ja identiteettien muokkaama vuorovaikutusprosessien verkostoituma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al-Holin suomalaislapset julkisessa keskustelussa – Katsaus Helsingin Sanomien kirjoituksiin al-Holin leirin suomalaislapsista ja heidän avustamisestaan Suomeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al-Qaida nostaa nöyryytetyt ylimmiksi : Osama bin Ladenin kirjeet al-Qaidan alkuajoilta tunnustuksen käsitteen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäinen eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohteena : perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen ja vastuun jakautuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäinen kuolinpesän osakkaana ja perinnönjaossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäisen biopankkisuostumus : näkökulmia kansallisen oikeuden ja eurooppaoikeuden rajapinnoilta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeuden ulottuvuus : tarkastelussa negatiivinen suostumus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäisen päämiehen edustaminen ja holhousviranomaisen luvan vaativat kuolinpesän oikeustoimet lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäisiin kohdistuva markkinointi Internet-palvelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaikäisten rikoksentekijöiden kokemuksia rikosprosessista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaisen valitukseen vastaaminen : Keskustelunanalyyttinen tutkimus esimiesten responsseista kehityskeskusteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaisten kokemuksia ja käsityksiä esimiehen antamasta palautteesta, Case Yleisradio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaisten näkemyksiä kehityskeskusteluissa osallistumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 21 7 146
Alakoulu nuorten sosiaalisena tilana : Tapaustutkimus kuudesluokkalaisten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulujen oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kestävästä kehityksestä Espoossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoululaisen Abraham : Raamatun tekstin muokkaaminen viidessätoista uskonnon oppikirjassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoululaisten käsityksiä ruotsin kielen oppimisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoululaisten mielenterveystaidot ja niiden tukeminen : kolmen luokanopettajan näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoululaisten mielikuvia maaseudusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun elämänkatsomustiedon oppikirjojen välittämä moraalinen malli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettaja Fronter-oppimisalustan käyttäjänä : Tapaustutkimus espoolaisesta Koulumestarin koulusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettajien kokemuksia kouluväkivallasta ja sen ennaltaehkäisemisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettajien käsityksiä laulamisen ja äänenkäytön opetuksesta ja oppilasarvioinnista0 0 0 0 0 0 0 28 29 28 28 14 127
Alakoulun opettajien käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettajien näkemyksiä ruokakasvatuksesta ja Ruuan reitti -oppimateriaalista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun opettajien työssään hyödyntämät oppimateriaalit Lukuklaani-hankkeen aineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALAKOULUN OPPILAAT KOULUKURAATTORIN OHJAAMANA KOHTI LUOKKAYHTEISÖN OSALLISUUTTA: keskustelunanalyyttinen tutkimus luokkahuonevuorovaikutustilanteesta ohjaajan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun painotetun opetuksen valintaa ennustavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakoulun suomi toisena kielenä -harjoituskirjojen sanastotehtävien funktionaalisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakouluopettajien näkemyksiä näkövammaisten liikunnan opetuksen haasteista ja kehityskohteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakuoren ksenoliitit Kaavi-Kuopio-alueen Lahtojoen kimberliitissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaraajojen tukkivan valtimotaudin suonensisäisten toimenpiteiden vuoto- ja tukoskomplikaatiot varfariinia käyttävillä potilailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaraajojen valtimokovettumatautia sairastavien amputaatiot ja proteesin käyttö vuosina 2003-2007 verrattuna vuosiin 1998-20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaselkäkipupotilaan itselääkintää tukevan neuvonnan kehittyminen Aulangon apteekissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatiesynnytys on turvallinen myös ennenaikaisissa perätilasynnytyksissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin lämpötilavähetteen klimatologia Suomessa kesäkuukausina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin turbulenssin ennustaminen lentoliikenteelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin tuulimaksimit Suomessa ja niiden yhteys syvään kosteaan konvektioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin tuulimaksimit Suomessa ja niiden yhteys syvään kosteaan konvektioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatroposfäärin tuulimaksimit Suomessa ja niiden yhteys syvään kosteaan konvektioon26 32 3 10 22 8 3 2 4 16 12 2 140
Alaviisaudenhampaan juuren etäisyys alaleuanhermosta 20-vuotiailla27 30 29 16 30 14 15 25 15 29 39 25 294
Alaviisaudenhampaan perikoroniitille altistavat löydökset röntgenkuvassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaviitekäännös Suomessa 2000–2012 julkaistuissa sarjakuvakirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Lunden vaikutus ja kontaktit Suomessa 1905 – 19270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albrecht Dürerin vaikutus 1500-luvun tähtikarttakuvituksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcohol Consumption and Abstinence in Finnish Generations : The Older Finnish Twin Cohort 1975–20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcohol use : underestimated in facial fracture patients?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldehydien normaalielektronijakauman asymmetriset hetero-Diels-Alder-reaktiot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alemmat toimihenkilönaiset : uusi erillinen sukupuolispesifi yhteiskuntaluokka2 0 1 1 1 1 0 2 5 4 13 9 39
Alempien eläinten fossilisaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleniuslaisuutta etsimässä – SKDL:n sosialistien synty 1960-luvun kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alentuneesti syyntakeisen rikoksentekijän rankaisemisen historiasta : kolmen vartin hullun vähäisempi vastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa-2-agonistien haittavaikutukset kissoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa-2-agonistien ja opioidien yhteisvaikutukset koiralla ja kissalla : kirjallisuuskatsaus12 15 12 6 9 21 7 10 14 8 13 10 137
Alfa-aktivaation yhteys elävän ja improvisoidun musiikin kuunteluun : EEG ja kyselytutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa2-adrenergisten agonistien aiheuttama hypoksemia pienillä märehtijöillä : kirjallisuuskatsaus13 9 34 12 16 7 12 8 9 19 15 4 158
Algebraic Quantum Statistical Mechanics and Bose-Einstein Condensation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algebran ja geometrian yhdyskohtia lukio-opetuksessa ja kuution tilavuuden kahdentaminen18 24 12 8 6 3 0 6 5 1 8 9 100
Algebran peruslause0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algoritmi japanin kirjoitusmerkkien opiskelujärjestyksen optimointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algoritmin kumulatiivinen pyöristysvirhe yksittäisten pyöristysvirheiden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algoritmin vaikutusarvioprosessi – vaikutusarvioiprosessin avoimuus algoritmisen päätöksenteon oikeudellisena reunaehtona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algoritmisten päätöksentekojärjestelmien soveltaminen rikoksentekijän vaarallisuutta koskevassa tuomarin päätöksenteossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alhaisen syntymäpainon ja ADHD:n välinen yhteys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alhaisen syntymäpainon ja gerastenian välinen yhteys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alhaisten valovoimakkuuksien ja saaliin nopeuden vaikutus rupikonnan saalistuskäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alihygieniasta ylihygieniaan : Suomalaisen lääketieteen asiantuntijapuhe ihmisen ja mikrobin suhteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alikasvoksen mittaus ja kartoitus laserkeilauksella7 6 8 1 7 2 2 3 3 4 5 3 51
Alimerkkijonot suomen sanojen vektoriesitysten tuottamisessa neuroverkoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa11 9 7 8 11 4 6 6 16 26 12 2 118
Aliskireenin käyttö eteisvärinän estossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alistuksesta omaan työhön : Länsi-Nepalin entisten haliya-maaorjien käsitykset elämänsä muutoksista haliya-työn päättymisen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alisuoriutuvan työntekijän työtehtävien muuttaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aliupseereiden työssä oppiminen : Tapaustutkimus sosiomateriaalisten oppimisverkostojen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkaline phophatase levels in Finnish hard cheeses and milk products0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 25 67
Alkeenien olefiinimetateesi0 0 0 0 0 0 0 14 20 16 20 6 76
Alkiodiagnostiikan valvottu terapeuttinen käyttö osana reproduktiivisia oikeuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkionsiirrot tammoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholi ja elämäntapamuutos yli 55-vuotiaiden kertomana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholiala, vastuullisuus ja lobbaus : näkemyksiä alalta ja alan ulkopuolelta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholien asetaalisuojaryhmien rakenteen vaikutus suojausten happolabiilisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholien opetus peruskoulussa23 25 44 46 54 17 15 31 62 60 70 39 486
Alkoholijuoman ja -brandin valinta : pietarilaisia päätöksentekijöinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholimieltymykseltään erilaisten rottakantojen humaltuminen etanoli-, isobutanoli- ja tertiäärisen butanolialtistuksen seurauksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholin etämyynti EU:n sisämarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholin suurkuluttajien suunterveys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholinduserade förändringar i elektrogardiogrammet och respirationen hos två råttstammar med olika alkoholkonsumption0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholineuvonta hammaslääkärin vastaanotolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholiveropolitiikan onnistuminen fiskaalisesta ja ohjaavasta näkökulmasta matkustajatuonti huomioiden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholkonsumtion bland äldre – handlar det om eget val eller skam? : Äldre diskuterar alkoholkonsumtion på en diskussionsspalt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkon runsaasti ja vähän juovien rottakantojen valosignaalin oppimisnopeudesta T-käytävässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkuinin exhortatoriae litterae kuninkaallisille analyysissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkulukutestit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkuopettajien käsitykset ja kokemukset yhteistyöstä maahanmuuttajavanhempien kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkuperäiskansan oikeustaistelu vai pienen kunnan eloonjäämiskamppailu? Inarin 2000-luvun metsäkiista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkuperäiskansojen asialla : Antropologien yhteiskunnallinen vaikuttaminen International Work Group on Indigenous Affairs –järjestön julkaisuissa 1970-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkuperäislääkkeen valmistajan ja rinnakkaislääkkeen valmistajan väliset reverse payment -sovintosopimukset : arviointi EU:n kilpailuoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkuperämaan merkitys kuluttajan asenteen muodostumisessa oluttuoteryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkuperän vaikutus funktionaalisen tuotteen brändimielikuvaan : Case Valio Olo Ruotsissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkuraskauden raskausdiabeetikoiden elintavat ja terveydentila sekä alkuraskauden raskausdiabetesta selittävät tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkusynti : Paavalin perintöä vai Augustinuksen luoma oppi? (Room. 5:12-21)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkyylinitriilien reaktiot0 13 14 16 14 6 7 10 18 18 29 11 156
Alkyyliradikaalien ja kloorattujen alkyyliradikaalien reaktiivisuus Cl2:n ja NO2:n kanssa22 17 8 12 8 1 19 16 5 6 6 6 126
Alkyynien aktivointi hydridin siirtoon sekä ynonien toisiintumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All-time low period fertility in Finland : tempo or quantum effect?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle 2 nm:n kokoisten klusterien tuottaminen ja karakterisointi5 6 7 5 3 0 1 5 9 2 5 6 54
Alle 2 nm:n kokoisten neutraalien klusterien pitoisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät Hyytiälässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle 6-vuotiaiden lasten kivun itsehoito: kivun hoidon strategiat ja perusteet lasten vanhempien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle kahden vuoden iässä arvioidun sosiaalisen, kielellisen ja motorisen kehityksen yhteys autistisiin piirteisiin aikuisuudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle kolmevuotiaiden lasten merkkivaatteiden kierrätys verkkoympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alle kouluikäisen lapsen hampaiston reikiintymisen taustatekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allegations of Criminal Conduct in International Commercial Arbitration0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allelopathic effects of Sphagnum moss0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allergian kehittyminen Savolaisilla lapsilla 20-vuoden seuruututkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allikosta ojaan ja takaisin : Vedenpinnan vaikutus puustoon ennallistetuilla soilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allografti-iho vastasyntyneen jättiomfaloseelen hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allokointimenettelyt elintarvikkeiden elinkaariarvioinneissa9 15 4 4 7 5 5 5 8 8 13 4 87
Allometric Growth and Morphometrics of Five Different Commercial Broiler Hybrids and their Relationship with Wooden Breast Presentation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alloparenting och crechingbeteende hos ejder i Tvärminne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alltid ett bättre pris : Skogsbruk, intressebevakning och skogsrevir i Nylands svenskbygder 1900-19600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aloittavalta maatilayrittäjältä vaadittavan liiketaloudellisen koulutuksen riittävyys yritystoiminnan kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aloittavien matematiikan opiskelijoiden varmuus omasta osaamisestaan ja sen vaikutus tehtävien ratkaisuun sekä tyypillisimmät virheet0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8 7 40
Aloittavien matematiikan yliopisto-opiskelijoiden derivaatan ymmärrys ja virhekäsitykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aloittelijan oppiminen : Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aloitukset ja kysymysmuotoiseen tehtävänantoon vastaaminen ylioppilasesseissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpakan lisääntyminen : kirjallisuuskatsaus ja kyselytutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpakoiden ja laamojen tuonti ja tarttuvien tautien riskit sekä niiden hallinta14 10 10 9 17 8 12 18 6 10 13 9 136
Alpakoiden ja laamojen yleisimmät sairaudet : kirjallisuuskatsaus : Suomessa asuvien alpakoiden ja laamojen yleisimmät sairaudet ja kuolinsyyt : kyselytutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpha and Theta Oscillations during Sustained Attention in Adults with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpha and Theta Oscillations during Sustained Attention in Adults with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altered Hippocampal Sharp Waves in a Rodent Model of Birth Asphyxia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altered long-range temporal correlations of alpha-oscillations in limbic and attentional systems predict depression severity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altered Purinergic Signalling in Endothelial Cells Represents a Novel Mechanism of Pulmonary Vascular Disease0 0 0 0 0 8 25 17 24 22 18 6 120
Altered States in Speculatie Fiction : A Computational Stylistic Analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altering the EU’s high level policies towards the Union’s neighbourhood : The case of the Northern Dimension and the inclusive territorial approach in the post- Cold War Europe between 1995-20060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alternance codique en anglais dans des groupes Facebook français et québécois : cas des grimpeurs0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alternativ för Afghanistan : En undersökning i den afghanska statens förutsättningar att tillämpa fyra modeller för utveckling utifrån dess grad av stateness0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alternative News Sources as ‘Collaboratory’ Journalism : A case study of Helsingin Sanomat and its relation with the Youth Voice Editorial Board0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alueellinen näkökulma kehitystä ja rauhaa edistävien urheiluprojektien vaikutustenarviointityökalussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alueellisen huono-osaisuuden välittyminen Helsingissä sijaitsevaan neljään peruskouluun yläkoulunopettajien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alueellisen työttömyysasteen vaikutus työttömien myöhempään työmarkkinamenestykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alueellisten erojen, poikasmäärän ja pesinnän ajankohdan vaikutus viirupöllön pesäpoikasajan ravintoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aluekehittämistoimenpiteiden vaikutukset Myllypuron asuntojen hintakehitykseen 2000- ja 2010-luvuilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aluekehittämisverkostojen arviointi : Verkostotoimijanäkökulma MAL- ja hyvinvointiverkostoihin aluekehittämisen välineinä20 16 18 18 25 10 6 29 12 10 10 4 178
Aluerakentaminen paikallisena asuntopoliittisena ratkaisuna Turussa 1963–19670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alueyrityksen johtaminen : puunkorjuuyrittäjän uusi haaste1 27 10 22 12 5 13 2 13 39 17 14 175
Alumiinioksidien osallistuminen fosforin sitomiseen pohjoisen Itämeren estuaarisedimenteissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aluskasvien vaikutus luonnonmukaisesti viljellyn ohran ja rikkakasvien kasvuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aluskasvillisuuden vaikutuksesta punalatikan (Aradus cinnamomeus Panz., Hemiptera - Heteroptera) esiintymiseen Hankoniemellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alustakapitalismi kasautumisregiiminä : Regulaatioteoreettinen analyysi yhteiskunnallisen muutoksen institutionaalisesta perustasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alustan vastuu tekijänoikeutta loukkaavasta sisällöstä ja arvokuiluongelma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alusten pysäytystoimet EUNAVFOR Atalanta –operaatiossa : kansainvälinen oikeus ja operatiivisen toiminnan haasteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alusvaatteet omin käsin : Tapaustutkimus alusvaatteiden käsin valmistamisesta 2010-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alveolaarinen ostiitti : diagnoosi, ennaltaehkäisy ja hoito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerin taudin rottamallien vastaavuus tautiin ihmisessä ja mallien käyttökelpoisuus (kirjallisuusosa) : Kohotetun ristikko-sokkelon validointi kognitiota mittaavana mallina (kokeellinen osa)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden tuottamat nimeämisvirheet ja korjausyritykset Bostonin nimentätestissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerin tautia sairastavien viittomakielisten henkilöiden suoriutuminen objektien ja toimintojen nimeämistehtävissä : Pitkittäistutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Am-241 measurement and speciation in soils and sediments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amateur visuals of war : How did amateur photography represent the Syrian uprising in online news in Britain?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambedkar, Gandhi ja vastarinnan strategiat : Kastin politiikkaa 1920- ja 1930-lukujen Intiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambush-markkinointi urheilutapahtumien yhteydessä ja sen torjunta Suomen lainsäädännön nojalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amelogenesis imperfectan genetiikka lancashirenkarjakoirilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amenable Banach Algebras and Johnson's Theorem for the Group Algebra L^1(G)7 5 4 15 55 26 37 25 26 19 30 22 271
Amenhotep II:n haudan KV35 ja Seti I:n haudan KV17 pilarien kuva-aiheen vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
America, you’re too young to die : Menneisyyden resurssit Ronald Reaganin palauttamisen retoriikassa ensimmäisen presidentinvaalikampanjan aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Parties’ Policies towards Europe in the Post-Cold War Era – A Comparative Analysis of the Democratic and Republican Party Platforms0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Tricksters : The Contemporary Role and Function of the Mythical Trickster in Neil Gaiman’s American Gods and Anansi Boys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikan Punaisen Ristin Varastojen Toimikunta : Suomen ensimmäisen valtakunnallisen pakolaishuollon organisaation historia 1921–19220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikan terveys vaakalaudalla : Obaman terveysreformista käydyn kongressidebatin analyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikankiinalaisten etninen identiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikansuomalaisten ruokatottumusten arvottaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikkalainen painajainen : demonielokuvat yhteiskunnan peileinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikkalaisen vanhempain kasvatuksen nykyisiä suuntaviivoja2 0 1 2 0 0 0 0 0 4 2 2 13
Amfibierna - en föreningslänk mellan lägre och högre vertebrater0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amfoterisiini B:n vaikutukset nivelnesteen metalloproteinaasien 2 ja 9 suhteellisiin määriin kokeellisessa artriittimallissa hevosella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMH-määrityksen merkitys koeputkihedelmöityshoitoa suunniteltaessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aminkatalyserad asymmetrisk Friedel-Crafts-alkylering0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amitriptyliini koiran kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillinen opettajuus ja yrittäjyyskasvatus : toisen asteen ammatillisten opettajien näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksesta osana opetusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillinen osaaminen ja täydennyskoulutus : tiedon ja osaamisen leviäminen osallistujien välillä28 17 22 15 17 15 2 5 40 16 24 19 220
Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen ja uudelleen aloittaminen : tarkastelussa nuorten toimijuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillisen koulutuksen reformi & nuorille mahdollistuvien inhimillisten toimintavalmiuksien rakentuminen kehittämispuheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillisen opetuksen arjen kokeiluja : Matematiikka ammattiopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon : Elämänkulullinen kertomus ammattikoulutaustaisten matkasta yliopistoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillisesti järjestäytyneiden maahanmuuttajanaisten työmarkkina-aseman vahvuus suomalaisilla palvelualoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillisissa opinnoissa eteneminen peruskouluaikaisen motivaation, arvosanojen ja taustatekijöiden perusteella : tutkimus opintojen viivästymiseen vaikuttavista tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillista matematiikkaa aikuisopiskelijoille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatillisten opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön intentionaalisuutta selittävät tekijät5 14 10 18 4 1 2 4 3 3 3 3 70
Ammatteja viemässä : liiketoiminta kansainvälistymisen motiivina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammatti-identiteetin ja ryhmäprosessin vastavuoroinen kehittyminen : Teoreettisesti orientoitunut empiirinen analyysi opiskeluryhmän kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattien etiikka : opettajien ja rahoitusalalla työskentelevien eettinen sensitiivisyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattiin opiskelevien nuorten moninaiset koulutuspolut : Tarkastelussa koulutuksen vaihtaminen nuorten tarinoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattikeittiöiden ruokaturvallisuuden edistäminen kehittämällä digitaalista omavalvontaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattikirjoittajat faneina. Ammattilaisten uudelleenkirjoittamisen keinot teoksessa Jatkuu! Fanifiktiota kirjallisuutemme klassikoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattikorkeakoulun opettajien oppimisen säätely ja pystyvyys oppimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattikouluttamattomat nuoret työmarkkinoilla : Tapaustutkimus työllistämishankkeeseen osallistuneista helsinkiläisnuorista0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25 15 57
Ammattikuntaveli vai kaupunkilainen? : Räätälit ja veranleikkaajat osana kaupunkiyhteisöä Tukholmassa 1460–15250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattikäyttöön tarkoitetun verkkosovelluksen käyttöliittymän käytettävyys, suunnittelu ja toteutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattikäyttöön tarkoitetun verkkosovelluksen käyttöliittymän käytettävyys, suunnittelu ja toteutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattina asiakas? : Vaikeasti työllistettävien helsinkiläisnuorten kokemuksia työhallinnon tarjoamista palveluista ja niiden toimivuudesta16 10 6 14 16 5 3 5 9 19 6 8 117
Ammattina luotettu - itsestäkertominen kampaamossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattipätevyys ja epäpätevän työntekijän oikeudellinen asema0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattirakastaja : Vankilapappien ammatillinen identiteetti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattitaito liikennelentäjän työssä : Simulaatioharjoitukset osana asiantuntijuuden kehittymistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattitubettajien kertomuksia osaamisesta ja sen kehittämisestä tubettajan työssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattiurheilijan oikeudelliset keinot pelaajasiirtoriidassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammonifikaatio ja DNRA (dissimilatorinen nitraatin pelkistys ammoniumiksi) Varsinaisella Itämerellä0 0 14 30 23 11 6 7 9 23 12 16 151
Amniotic fluid lamellar body count and phospholipids in fetal lung maturity assessment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amniotic fluid lamellar body count and phospholipids in fetal lung maturity assessment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amoksisilliinin farmakokinetiikka lypsylehmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amor quaerens intellectum – Jon Sobrinon kristologian epistemologinen orientaatio Tuomo Mannermaan theosis-käsityksen valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amorfinen lääkejauhe17 37 14 12 12 14 13 16 15 24 33 15 222
Amorfisen kiinteän dispersion valmistaminen ja sekoittuvuuden tutkiminen preformulaatiovaiheessa pienellä lääkeainemäärällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amorfisen lääkeaineen kiteytyminen polymeerimatriksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphiphilic Dendrimers based on Polymers Dendrons0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphiphilic Poly(2-isopropyl-2-oxazoline)-block-poly(lactide) Nanoparticles as Drug Delivery Vehicles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ampumaratakeskukset metropolialueella : Kilpailullinen saavutettavuus ja suhteellinen sijainti0 0 0 0 1 13 4 0 13 5 12 10 58
Amylolytic treatment on faba bean for producing emulsions and emulsion gels0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An ab initio investigation of sulfuric acid monohydrate formation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An ab Initio Study of Intermolecular Long-Range Interactions for Coinage Metal Dimers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Analysis of the Candlelight Protest 2016-2017 in South Korea with the Theory of Political Solidarity and Critical Discourse Analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Analysis of the Concept of Citizenship : Legal, Political and Social Dimensions11 10 6 3 6 5 7 3 12 23 22 42 150
An Application of Ergodic Theory : The Shannon-McMillan Breiman Theorem0 6 34 12 12 9 3 4 3 3 13 8 107
An Application of Snow Cover Detection with Sentinel-2 Using Bayesian Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Application of Travel Cost Method to Yuelu Mountain Park in Changsha, China90 18 20 14 42 37 13 13 10 23 35 12 327
An approach to Machine Learning with Big Data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An assessment of an Arctic sea ice thickness reanalysis using ESA Climate Change Initiative product0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Automatic Method for Extracting Chemical Impurity Profiles of Illicit Drugs from Chromatoraphic-Mass Spectrometric Data and Their Comparison Using Bayesian Reasoning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Empirical Study of Predictors of Economic Growth in a Developing Context : Foreign Investment, Financial Development and Stability, Export Composition, Tariffs, External Debt, and Energy Dependence in Southeast Asia and South Asia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Examination of Limited Liability and the Corporate Veil : When is piercing the corporate veil a proportionate violation of the principles of separate legal personality and limited liability?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Experimental Evaluation of Constrained Application Protocol Performance over TCP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Experimental Study of Digitalizing Forestry Education : Credibility and Expertise in a Virtual Reality Application0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An extended food web from Greenland : Adding birds, spiders and plants to a parasitoid-lepidopteran web26 12 5 13 9 8 10 1 5 8 3 2 102
An ideal female subject for neo-liberal times? : A case study of Angelina Jolie’s subjectivity construction in the media from a critical feminist perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An immunohistochemical analysis of fluoxetine effects in the parvalbumin interneuron network0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An implementation research on software defect prediction using machine learning techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Introduction To Homological Algebra0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An investigation into switchable polarity ionic liquids using mixed carbamates0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An RGS2 3'UTR Polymorphism is Associated with Preeclampsia in Overweight Women0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An SDN Platform for Traffic Offloading0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An SDN Platform for Traffic Offloading0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An understanding of culture and creative city : the role of culture in creative city planning : From Cable Factory to Kalasatama community : the transformation of an obsolete community into a lively cultural hotspot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Unintended Consequence of a Sustainability Directive - Causal Understanding of a Biofuel Market Reform Through Eclectic Theorization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anabaena 90 -syanobakteerin villityypin ja apd--mutantin proteomien ja anabaenopeptilidigeenien ilmentymisen vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Anabaena 90 –syanobakteerikannan proteomin muutokset ja bioaktiivisten yhdisteiden määrän vaihtelu kasvualustan eri fosforipitoisuuksissa0 0 0 5 13 10 3 11 8 19 30 6 105
Anabolisten steroidien vaikutus orivarsan kivesten kehitykseen ja sperman tuotantoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anaerobi-aerobi-mastiitti : tutkimus kokeellisen infektion avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anaerobisten olosuhteiden vaikutus aggregaattien stabiilisuuteen happamassa sulfaattimaassa15 17 14 21 24 10 4 8 17 29 23 20 202
Analogisten kompressorien ja niitä mallintavien ohjelmistoliitännäisten subjektiiviset ja objektiiviset eroavaisuudet : Tapausesimerkkeinä 1176- ja LA-2A-kompressorit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysing bacterial data obtained with phenotype microarrays0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysing Finnish Multi-Word Expressions with Word Embeddings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysing Rhetoric in Speeches by Winston Churchill and Barack Obama0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysing the reliability of forecast information provided by UNECE member States0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysing the role of regulators in glutamine sensing in Drosophila melanogaster0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysing the significance of moral, political and legal narratives in the NATO intervention in Kosovo in 19990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis and classification of VoIP traffic for mobile devices0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis and experimental evaluation of an approximation algorithm for the length of an optimal Lempel-Ziv parsing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of China's primary wood products market : sawnwood and plywood124 108 46 47 36 37 26 34 41 23 28 21 571
Analysis of Coronal Magnetic Field Conditions during Major Solar Energetic Particle Events of 23rd Solar Cycle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of different radiation parameters and their comparison to cloud occurrence at the SMEAR II station0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of exome variant data for identifying causative SNVs of infantile mitochondrial disorders0 0 0 0 8 35 2 2 0 1 3 0 51
Analysis of exome variant data for identifying causative SNVs of infantile mitochondrial disorders0 0 0 0 0 10 21 26 4 6 4 3 74
Analysis of exome variant data for identifying causative SNVs of infantile mitochondrial disorders0 0 0 0 0 0 0 9 30 15 13 8 75
Analysis of global paperboard market and Finnish exports0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of Heterogeneous IP Traffic in Wireless Environment1 1 0 0 0 2 0 5 3 8 4 3 27
Analysis of India as a market area for sawnwood0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of Isochorismate Synthase 1 (ICS1) phosphorylation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of Lean Startup Metrics : Literature Review and Empirical Findings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of neuronal transcripts of PGC-1α transgenic mice0 0 0 0 0 0 33 20 27 31 15 15 141
Analysis of raspberry ketone and related compounds from plant cell suspension cultures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of RTCWeb Data Channel Transport Options49 44 23 26 34 42 29 25 43 39 57 28 439
Analysis of short-chain amines in different sample matrices0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of steroidal compounds in wastewater by liquid chromatography-mass spectrometry : comparison of different ionization techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of the correlation between genetic background and chromatin organization in uterine leiomyoma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of the Heliosphere During Major Solar Energetic Particle Events of the 23rd Solar cycle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of the histologic features associated with interobserver variation in idiopathic pulmonary fibrosis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of the Impact of Performance on Apps Retention0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of volatile oxidation products of microencapsulated sunflower oil by solid-phase micro extraction-gas chromatography and mass spectrometry (SPME-GC-MS)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis, classification and 3D layer modelling of temperature data at Olkiluoto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytics Data Pipeline in the Cloud for an SME : A Case Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyysi IFS-mallin ennustevirheestä Pohjois-Euroopassa 1.1.2017 – 6.1.20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyysi merellä sijaitsevien verkkoallaslaitosten ympäristölupakäytännöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyysi Potilasvakuutuskeskukseen tulleista valituksista koskien hammaslääkärien ja erikoishammaslääkärien asentamia hammasimplantteja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyzing sustainability reporting by best performing companies in global sustainability indices : Describing the contents and appearance of the reports0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyzing the value stream of emergency patients in a Helsinki University Hospital ED0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatoomisia muistiinpanoja Esbo-Löfön makean veden trikloodeista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancient DNA screening from Finnish Stone Age sediments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancylusjärven sedimenttien rautamonosulfidiraitojen alkuperästä läntisellä Suomenlahdella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
And My Sign Didn't Make Sense Without Hers : Challenging Stereotypes in Toni Morrison s The Bluest Eye, "Recitatif" , and Tar Baby102 83 136 131 125 65 71 56 109 114 143 154 1289
And they save energy happily ever after? Persistence of post-intervention practices in households0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andalusialaisen Psalttarin Kristus: Semanttinen analyysi Ḥafṣ ibn Albar al-Qūṭīn mozarabialaisen Psalttarin Jeesus-kuvasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anders Nygrenin lundilainen ja luterilainen rakkaudenteologia teoksessa Eros och Agape I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Riccardin rauhanteologia : Rakkaus, köyhyys ja veljeys evankeliumina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Kreetalaisen Lasarus-tekstit : Esimerkkejä esittäjän ja yleisön välisestä kommunikaatiosta bysanttilaisessa jumalanpalveluksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Android-sovellusten testaaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AndroMedia : Towards a Context-aware Mobile Music Recommender2 3 1 2 0 0 2 0 0 1 3 0 14
Anestesian aiheuttaman munuais- ja maksatoksisuuden vertailu terveillä, kastroitavilla hevosilla ja ähkyn vuoksi leikatuilla hevosilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestesian ja endotoksemian aiheuttaman munuaistuhon mittaaminen eri menetelmillä hevosella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aneuploidia ja sen merkitys suusyöpävaaraa lisäävissä muutoksissa ja suusyövässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aneurysmal subarachnoid hemorrhage in the elderly : Helsinki experience 1980-200819 17 14 12 8 11 9 5 7 8 7 4 121
Angiogeneesiin liittyvät tekijät lapsisyöpäpotilailla diagnoosivaiheessa ja hoidon aloittamisen jälkeen1 1 1 1 4 4 1 1 1 6 1 5 27
Angiopoietiini 2-kasvutekijän ja Tie1-reseptorin vaikutus keuhkojen verisuonten läpäisevyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angiopoietin-2 blocking antibodies improve tumor growth inhibition and survival in mice treated with low doses of radiation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angiopoietin/TIE receptor signaling pathway – characterization of the Angiopoietin-2 lymphedema patient variants0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angiotensiini 2 ja insuliiniresistenssi ihmisen luurankolihaksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angloamerikkalaisten sopimusehtojen tulkinta liikesopimuksissa, joihin sovelletaan Suomen lakia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angolan evankelisluterilaisen kirkon ensimmäiset viisi vuotta 1991–19960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animal encounters as experiences : Animal-based tourism in the travel magazine Matkalehti23 26 18 24 9 36 25 25 39 68 49 39 381
Animations impact reliability and speed of visual change detection in complex visual tasks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anime Pilgrimages in Japan – An Interview Study on Motivation, Experiences and Effects of Anime Pilgrimages0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anionic biopolymer derivatives and their performance in flocculation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anisotropic diffusion in image processing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anisus vortex (L.) vesikotilon kasvusta ja lisääntymisestä Kutajärvessä ja Päijänteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankara vastuu ja lakisääteinen vakuutus vahingonkärsijän näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankaraa kriminaalipolitiikkaa vai humaania rikosten ennaltaehkäisyä? : Rikollisuuteen liittyvien sosiaalisten ongelmien määrittely ja sen muutokset suomalaisissa asiantuntijakannanotoissa 1944-19550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Karenina -periaate : Kohti matematiikan oppimisympäristössä toteutettua virheiden luokittelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna minun laulaa valosta ja toivosta : Siunauspuhe Tapiolan seurakunnassa 2011–20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna minun rakastaa enemmän : Usko romanttiseen rakkauteen ja eron ongelma naistenlehtien parisuhdejulkisuudessa38 27 14 27 19 14 12 14 22 11 25 19 242
Annaninitierade reparationer i svenskspråkiga gruppsamtal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anni, Anitra, Anneli ja Anya : Annan nimiperhe ja sen suosio vuosina 2000–20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anniskeluravintoloiden nimimaiseman muutos Helsingin Kalliossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) mittaaminen röntgendiagnostiikassa ja DAP-mittareiden kalibrointi2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 8
Annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) tarkkuus matalissa annoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annosvaihtelu ex tempore -sotalolihydrokloridikapseleissa sekä ravintoletkun läpi johdetuissa kapselisisällöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anomalous Nature of Provisional Application and Its Meaning in the International Treaty-Making0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anonym födsel och ”babyluckor” : rättsliga problem gällande anonym bortgivning av barn i Europa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anonyma vittnen i den finska straffprocessen i ljuset av människorättsdomstolens rättspraxis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anonymous-computer mediated communication on 4chan : A Multi-Dimensional Analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anonyymi todistelu ja perusoikeudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anonyymi todistelu uutena osana rikosprosessiamme : Anonyymin todistelun lähtökohdat ja lainsäätäjän valinnat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anonyymit anarkistit : Suomalainen anonyymi verkkokulttuuri Ylilauta-sivustolla0 0 0 0 0 13 1280 18 714 281 53 30 2389
Anopheles maculipennis -kompleksi (Diptera, Culicinae) Suomessa: lajien levinneisyys sekä lajien munamorfologian scanningelektromikroskooppinen kuvaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansaitsemattoman saatavan vakuuskäyttöön liittyvät riskit ja niihin varautuminen rahoittajan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansaitsevat ja enemmän ansaitsevat työttömät : Vuoden 1984 työttömyysturvalain synty ja oikeudenmukaisuus valtaeliitin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansiktsfrakturer på kliniken för mun- och käksjukdomar, HNS, åren 2013-2014 : En analys av patientmaterial och orsaksfaktorer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarsbegränsningar vid fastighetsköp, graden av precision för ett giltigt ansvarsbegränsningsvillkor : ur ett nordiskt perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarsfördelningen av fukt- och mögelskador vid köp av begagnad bostadsfastighet eller bostad0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarsfördelningen mellan bolagsledningen och revisorn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antaa työn imun viedä eläkeikään asti0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 24 24 88
Antagonistic and Synergistic effects on wood deconstruction by co-fungal cultures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antagonistic properties of caged GABA compounds used for activation of GABAA receptors in neocortical pyramidal neurons0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antakaa nyt edes kunnon lama! : Heikon taloussuhdanteen nimeäminen vuoden 2009 talousdiskurssissa sekä diskurssille tyypilliset kielenilmiöt lama-ajan maailman rakentajana20 16 18 28 12 4 5 5 16 8 12 81 225
Anteeksiantaminen rauhan praktisena syllogismina Desmond Tutun ubuntuteologiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anteeksianto lapsuudessa seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden psykoterapiaprosesseissa : psykoterapeuttien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anteeksipyynnön kontekstit keskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anteeksipyyntöjen politiikka 2000-luvun Kroatiassa : Tutkimus neljästä vuosina 2001–2012 esitetystä historiallisesta anteeksipyynnöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anteeksipyyntöjen politiikka 2000-luvun Kroatiassa. Tutkimus neljästä vuosina 2001–2012 esitetystä historiallisesta anteeksipyynnöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anteeksipyyntöjen politiikka 2000-luvun Kroatiassa. Tutkimus neljästä vuosina 2001–2012 esitetystä historiallisesta anteeksipyynnöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Giddens struktureringsteori och dess betydelse för diskussionen om metodologisk individualism kontra holism1 1 1 0 1 0 0 0 0 28 204 1 237
Anthony Giddens struktureringsteori och dess betydelse för diskussionen om metodologisk individualism kontra holism0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anti-Americanism among South Korean university students0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anti-corruption as a Means of Implementation of Domestic and Foreign Policy Objectives : Case of Bosnia and Herzegovina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anti-IFN-α 2a autovasta-aineet kroonisessa käänteishyljinnässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anti-inflammatoristen bakteereiden vaikutus suolistoläpäisevyyteen ja nivelreumaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antibiootit lasten hammashoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antibiootit vasikkaripulin hoidossa : Kirjallisuuskatsaus38 24 23 20 26 12 17 13 25 28 16 17 259
Antibioottien aiheuttamat haittavaikutukset koirilla Suomessa : kirjallisuuskatsaus ja raportoidut haittavaikutukset vuosina 2002-2006226 189 202 141 170 201 201 192 199 224 285 285 2515
Antibioottien käyttö ja resistenssikehitys parodontiitin hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antibioottien käyttö kissapotilaiden hoidossa : Suomen käytännöt ja kirjallisuuden suositukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antibioottien käyttöön vaikuttavat tekijät lypsykarjoissa : kyselytutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antibioottiherkkyys ja makrosubfossiili : Vierasperäiset prefiksit suomen erikoiskielissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antibioottiruiskeiden aiheuttama kudosärsytys naudalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antibiotic perturbations in experimental microbial community0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antibiotic Susceptibility of Lactic Acid Bacteria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antibody production to Varicella-zoster virus in the central nervous system0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anticholinergic medicine burden and older patients0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anticipation, Uncertainty and Concern for Characters : Suspense in Daphne du Maurier’s Short-Story Collection Don’t Look Now0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antifungal Activity in Faba Bean and Pearl Millet Fermentation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antiikin Kreikan temppelirakennus, esimerkkinä Poseidonin temppeli Poroksella0 0 0 0 9 12 2 4 8 7 3 3 48
Antiikkiin viittaavien julkisten veistosten ikonografis-ikonologinen tarkastelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antiklamydiaalisten yhdisteiden vaikutus C. pneumoniae -infektion indusoimaan sytokiinien ja typpioksidin eritykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antikolinergisten lääkkeiden käyttöön liittyvät tekijät iäkkäillä helsinkiläisillä ympärivuorokautisen hoidon asiakkailla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antikommunismia ja kuparikaivoksia : Yhdysvallat ja Kongon kriisi 1960–19610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antimicrobial and antileukemic metabolites from Cyanobacteria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antioksidanttien vaikutus lohen perkuujakeen säilyvyyteen ja ravintoarvoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antipiratismipolitiikan kansainvälisiä ja eurooppalaisia kehityslinjoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antipredator- och aggressionsbeteende hos reproducerande storspiggshanar ( Gasterosteus aculeatus ), i relation till predatortrycket0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antroposofi och religion i Edith Södergrans sista dikter118 53 70 16 2 21 21 36 75 105 87 58 662
Anturigeometrian ja maaperän suolaisuuden vaikutus kapasitiiviseen kosteusmittaukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anurernas hörsel och den ekologiska betydelsen av hanens läten; försök gjorda med Rana temporaria och Bufo bufo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Användning av stapler vid septumkirurgi på öron-, näs- och halskliniken vid HNS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Användning av tidigare frågor vid frågeutvidgning i informationssökning1 2 0 0 0 2 0 0 3 2 3 4 17
Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Användningen av pronomenet själv i svenska tidningstexter. Kongruens vid korrelaten vi, ni, de och barn.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anxiety-like behavior and protein nitrosylation in a heterozygous glutathione reductase mouse model0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Análisis de la preposición hacia y establecimiento de sus equivalentes en finés4 4 3 1 0 0 0 0 1 4 11 1 29
Análisis y comparación del uso de las formas de tratamiento de segunda persona singular en el español peninsular de Madrid y en el español rioplatense de Buenos Aires0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AOAC:n kokonaisravintokuitupitoisuuden määritysmenetelmän (2011.25) validointi tomaatille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aortan sisäisellä vastapulsaattorihoidolla Meilahden sairaalan osastolla 22 tehovalvonnassa hoidetut potilaat vuosina 2007-080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apollonioksen ongelma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apolloperhosen (Parnassius apollo L:) levinneisyyden ja runsauden muutokset Suomessa 1900-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apostoli Junia - mahdotontako?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apoteksprovisorns dilemma: Läkemedelsexperten som ledare- om ledarskap ur ett gruppsykologiskt perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apotti-hanke ja sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden odotukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
App Usage as Feedback for Mobile Energy-Awareness Apps0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apples and Oranges : A comparative analysis of blogs and marketing texts which share an audience0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42
Applicability of User-Centered Requirements Development to the Software Industry0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of a novel molecular method for cancer diagnostics : detection of AR-V7 mRNA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of Conditional Value-at-Risk in Forest Management Planning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of E-commerce based Internet Plus Strategy in the Chinese Furniture industry with analysis on case study and business model canvas0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of essential facility doctrine in different industries0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of hydrocarbon degrading microorganism enumeration and catabolic genes detection in soil assessment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 56 107
Application of k-order α-shapes to geospatial data processing and time series analysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of laser capture microdissection to analyze specific cell type gene expression in Norway spruce.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of macro scale urban planning theory in the context of post destruction rebuild efforts : A case study of post Blitz Bombing London Green Space creation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of Principal Component Analysis in Momentum Strategies0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of Sustainability Criteria in the EU ETS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of the Non-Intervention Principle to Low-Intensity Cyber Operations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of Universal Jurisdiction in International Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applications of Direct Infusion Mass Spectrometry in Lipidomics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applications of Malliavin Calculus to Derivatives Pricing within a Multi-curve BGM Framework0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied Nonsense : Creative Development and Problem Solving Through “Play” and Use Of Humor in the Classroom : An Innovative Teaching Philosophy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applying Article III of the Liability Convention to damage caused to space objects by collision with space debris0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applying asset-based community development approach to community-based tourism : The Case of Beni Na'im in Palestine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applying Component Models on Theme-based News Tracking and Detection0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apportti : käyttötilanteet, suorituksen ajankohta sekä luovutettava omaisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Approaches and a solution for portable high performance lattice field theory simulation code0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Approaches to folyl polyglutamate analysis0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Approaches to Solidarity in Volos, Greece : A Complementary Currency's Case Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Approaches to Solidarity. A Complementary Currency's Case Study in Volos, Greece.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Approaching Author Identity through First-person Pronouns and Metadiscourse : A study of opinion articles in US news media0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Approksimaalikarieksen kuvantaminen dual-energy-menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appropriate Institutions and Economic Growth - one size fits no-one0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appropriate Institutions and Economic Growth : one size fits no-one5 14 9 7 8 3 2 3 5 4 4 2 66
Appropriation in the Visual Arts : Concepts and History with Examples from Finnish Contemporary Art0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Approximate nearest neighbor search using multiple random projection trees0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apps im DaF-Unterricht in der gymnasialen Oberstufe : Eine Untersuchung über die Einstellungen und Erfahrungen der Sprachlehrerinnen und ihrer Schüler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aproximación a los recursos de intensificación lingüística en el texto escrito oralizado en un foro bursátil en Internet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekin ja sen asiakaspalvelun johtaminen; selvitys käytännöistä isoissa apteekeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekin lääkeneuvonta osana mielenterveyspotilaiden hoitoa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekin oman lehden merkitys apteekin markkinoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekin palvelu kehittäminen vanhusten kotihoidossa työskenteleville hoitajille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekin rooli osana sydänpotilaan katkeamatonta hoitopolkua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekin seuranta ja tuki lääkärin määräämässä nikotiiniriippuvuuden hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekista myytävät rokotteet – selvitys farmaseuttien rokoteosaamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkareiden kokemuksia ja odotuksia työterveyshuollosta sekä yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkarina aloittamisen suurimmat haasteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen : Miksi ja miten?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien internetmarkkinointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien itsehoitoneuvonnan rooli väestön terveyspalveluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien ja Kelan yhteistyö – apteekkihenkilöstön näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen - MAALIpotkuhanke Forssan seudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien markkinointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien omien tuotesarjojen arvolupaukset Suomessa ja Ruotsissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien rooli savuttomuuden edistämisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien tarjoaman lääkityksen tarkistuspalvelun toimivuus ja kehittämiskohteet – apteekin näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkien verkkopalveluiden sivujen laadun arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkilupapäätöksistä tehdyt valitukset vuosina 2006-20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apteekkitoiminnan kehittäminen: apteekkareiden näkemyksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apu on aina lähellä : Lorna Byrnen tilaisuuteen osallistuneiden enkelinäkemyksistä ja henkisyydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apua Amerikan kansalta? : Kulttuuriset piirteet USAID:n Afganistania koskevissa lehdistötiedotteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apua merihädässä – vai liiketoimintaa? : Ruotsin Sukellus- ja pelastuskomppanian toiminnan ensimmäiset vuosikymmenet 1729-17600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apurahajazzia : jazzmuusikot ja Taiteen keskustoimikunnan taiteilija-apurahat 2005–201020 13 7 9 8 5 8 3 12 6 4 2 97
Apurahajazzia: jazzmuusikot ja Taiteen keskustoimikunnan taiteilija-apurahat 2005-20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabialais-islamilainen unimaailma ja unien tulkinta : Rakenteellisten ja sisällöllisten piirteiden vertailua Ibn Qutayban kirjassa Kitāb taʿbīr al-ruʾyā ja Ḥunayn ibn Isḥāqin käännöksessä Artemidoroksen Oneirocriticasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabialais-islamilainen unimaailma ja unien tulkinta – Rakenteellisten ja sisällöllisten piirteiden vertailua Ibn Qutayban kirjassa Kitāb taʿbīr al-ruʾyā ja Ḥunayn ibn Isḥāqin käännöksessä Artemidoroksen Oneirocriticasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabian kielen opettajien opetuksen haasteet helsinkiläisissä peruskouluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabikevät : voidaanko Abu Salimin 1996 vankilaverilöylyä tutkia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabikevään syttymisen kausaalinen kompleksi ja kontingenssi : Protestien syttymissyitä koskevien teorioiden kritiikki ja rekonstruktio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabinoksylaanista eristettyjen oligosakkaridien rakenteen selvittäminen moniulotteisella massaspektrometrisella menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbetsdomstolen och diskrimineringstvister : om domstolens behörighet i diskrimineringsmål samt beröringspunkterna dem emellan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbetslösa ungdomar, en följd av ett socialt arv, eller är det så? : Fyra berättelser om att vara ung och arbetslös0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbetspensionsreformförhandlingarnas politiska närhistoria : Processbeskrivning och jämförande analys av arbetspensionsreformprocesserna i Finland på 2000-talet ur ett diskursiv institutionellt perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbetsrelaterat psykiskt välmående hos forskare : upplevelser från ett finskt forskningsinstitut som övergått till en matrisstruktur10 7 9 11 5 6 3 4 12 12 8 8 95
Arbetstillfredsställelse i förändringarnas virvel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbetsutmattnign och stress bland försäljare inom Helsingforsregionen och Nyland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbetsutmattnign och stress bland försäljare inom Helsingforsregionen och Nyland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbitration and Non-Signatory Beneficiaries : Binding Parties Who Agreed to Nothing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbitration Clauses and Follow-on Cartel Damages Claims0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbitration in the EU : Where are we heading?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archaeology and authenticity28 24 11 22 24 19 11 16 12 6 8 10 191
Archaeology and The Choreographic Method0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architectural Solutions for Mobile RFID Services on Internet of Things25 18 12 14 25 28 20 17 19 24 22 9 233
Arctic Air Mass Characteristics Based on Observations at SMEAR I in 1998-20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arctic Imaginaries : Poststructuralist Discourse Analysis of Chinese and Japanese Arctic Policy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arctic Militarisation and the Impact on Sustainable Development0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arctic Political Discourses : Constructing a Russian National Identity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arctocorisa carinata (C. Sahlberg) (Hemiptera, Corixidae) populaatioiden morfometrinen vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arctocorisa carinata ja Callicorixa producta -pikkumalluaisten ravinnosta ja ravinnonhankintaan liittyvästä käyttäytymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arda made real : Constructive poetics and the reality of The Lord of the Rings0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Are Early Maladaptive Schemas associated with Borderline Personality Disorder symptomatology among depressed adult inpatients?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Are OPEC’s Production Quotas Challengeable under GATT Article XI?0 0 0 0 0 8 11 29 48 31 28 38 193
Are patents needed : An argument against intellectual property0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Are philosophical beliefs about the world justified? : A study on the scope of substantive a priori justification0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Are we entitled to our land? : A study of six informal settlements0 0 0 0 1 24 20 2 17 9 2 6 81
Area-based ‘Positive Discrimination’ School Funding in Helsinki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argo-poijun soveltuvuus hydrografian seurantaan Selkämerellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argumentaation tukeminen yläasteen happamuuden kemian opetuksessa molekyyligastronomiaa soveltaen32 24 23 30 27 9 9 13 36 27 35 8 273
Argumentation och retoriska medel i partiledardebatt om flyktingkrisen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argumentoinnin keinot Reindeerspotting-elokuvan ikärajapäätöskeskustelussa0 0 8 25 11 3 8 4 6 13 6 5 89
Argumentoinnin keinot Reindeerspotting-elokuvan ikärajapäätöskeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argumentointi ja asennekäsitykset seksuaalioikeuksista Euroopan parlamentin täysistuntokeskusteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argumentointi lasten palvelutarpeen arvioinnin asiakirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aristokraatin maine : Otto Wilhelm Klinckowströmin (1778-1850) skandaalit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arithmetic Fluency and Reading Skills Associated with Mathematical Problem Solving Skills in Sixth Graders with Mathematical Learning Difficulties0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aritmeettinen derivaatta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Aritmetiikka algebran ongelmana? : Kahdeksasluokkalaisten yleisimpiä virhekäsityksiä siirryttäessä aritmetiikasta algebraan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjen askareissa : Tapaustutkimus kehitysvammaisten aikuisten ja perhehoitajien välisestä vuorovaikutuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjen eettiset ongelmat : nuorten hammaslääkärien kokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 17 16 22 10 65
Arjen haasteet parisuhteessa : parisuhdeleirille hakeutuneiden kokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjen kestävä kehitys : Tutkimus vastuullisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta arjen ympäristöpuheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjen kohtaamisia : Maitokaupat osana kaupunkilaisten arkea 1930–1960-luvun Helsingissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjen rasismi varhaiskasvatuksessa : Varhaiskasvatuksen suomenopettajien näkemyksiä arjen rasismista päiväkodeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjen tuolle puolen : Kruunuvuoren hylätty huvila-alue Helsingin Laajasalossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjen vaarallisuus, vaaran arkisuus : naisten pelon maantiedettä Nairobin slummeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjen valinnat osana ilmastotaistelua : sosiodemografisten tekijöiden yhteys ilmastoasenteisiin ja kestävään energiankulutukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjessa vai koulussa opittua? : Esimerkkinä veteen liittyvää sanastoa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkea avaruudessa - Asuminen ja arjen rytmien sekä toimintojen rakentuminen kansainvälisellä avaruusasemalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkeologisten kenttätöiden dokumentointi : kuvaluokittelumenetelmien testaus ja pohdintaa tulevaisuuden dokumentointimenetelmistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkeonien kasvattaminen itiöemistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arki ja ADHD : Kerronnallinen tapaututkimus elämästä perheissä, joita ADHD koskettaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkielämän ilmiöiden havainnointi : Tutkimuksellisen työtavan kehittäminen alakoulun kotitalousopetukseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkipuheesta tunteiden pohtimiseen : Aikuisten miesten käsityksiä parisuhteessa keskustelemisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkisten ja poikkeuksellisten kokemusten jatkumolla : arkisuus estetiikassa pragmatismin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkitekt Juha Leiviskä och Svenska social- och kommunalhögskolans byggnad i Kronohagen30 22 10 4 16 22 23 23 26 21 16 26 239
Arkkitehtuurin kannalta merkittävien suunnittelupäätöksien tekeminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktis i en tid av förändring : en kvalitativ analys över implementeringsprocessen av Arktiska rådets rekommendationer om åtgärder att minska på utsläpp av svart kol i Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktis-alpiininen kasvillisuus ja maaperän kosteus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktis-alpiinisen alueen hiilidioksidivuon mittaaminen ja mallintaminen maisemamittakaavassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktis-alpiinisen fytomassan mallintaminen paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistojen avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 66 32 119
Arktis-alpiinisten kasvien ja jäkälien lajirunsauteen vaikuttavien tekijöiden tarkastelu rakenneyhtälömallien avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktisen kampamaneetin esiintyminen ja populaatioiden välinen geneettinen vaihtelu Itämerellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktisen vuoristotundran pensastumisen vaikutus ympäröivään kasvillisuuteen ja maaperän kosteus -ja lämpötilaoloihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktiset puheenjohtajat Suomi ja Kanada : Arktisen neuvoston tarkastelu rationaalisen valinnan institutionalismin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktisten järvien jäidenlähtö : tarkastelussa Kilpisjärvi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arktisten ranta- ja vesilintujen näkyvästä kevätmuutosta Suomen etelärannikolla. I. Gavia-lajien muutto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armas Launiksen fonogrammit Soikkolasta : laulutavan, runon ja laulutilanteen välisiä yhteyksiä kalevalamittaisessa runoudessa6 4 0 0 1 0 0 0 5 2 3 2 23
Armed Intervention by Invitation : Place and Applicability in International Law0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armo ja totuus : sanan hesed käännösvastineet Psalmien ranskannoksissa ja suomennoksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aronian antosyaanien aineenvaihduntatuotteet ja niiden analytiikka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars de morte loquendi - Kuolemasta puhumisen taito : Määrällinen tutkimus kohtaavan työn ammattilaisille kuoleman puheeksi ottamisesta syöpään sairastuneen kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenic speciation and concentrations in mining-impacted waters in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art Spiegelman’s Maus as an object of Cultural Memory in the US0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artemiksen sateenvarjo : tapaustutkimus seksityöntekijöiden turvasovelluksen kehittämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artemis Lykaotiksen pyhäkön rahat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artemis of Lapland : Corporate legitimacy and governance of nature in Finnish Lapland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arterial stiffness predicts all-cause mortality in type 1 diabetes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arthur Hjeltin yhteiskunnalliset näkemykset vuosina 1917-19180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Articulating a New Nepal : Discourses of Transformation during the Peace Process between 2005 and 20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artificial Intelligence in the Formation of Contracts: An analysis of the adequacy of the Finnish contract law regime with regard to artificial intelligence0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artificial neural networks for atomic surface migration barrier prediction0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artikaiinihydrokloridin preformulointi ja artikaiinikurlausveden kehittäminen11 13 6 8 15 11 12 20 15 13 21 10 155
Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artistic Identity, Image, and Reputation in the Concert Industry : The Role of Promoters in the Relationship between Artist and Audience0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvioinnin yhdenvertaisuus ja sen lisääminen : peruskoulun opettajien näkemyksiä keinoista oppimisen arvioinnin yhdenvertaisuuden lisäämiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arviointi Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2000, 2010 ja 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arviointi yläkoulun matematiikan opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arviointien hyödyntäminen Euroopan unionin rakennerahoituksessa1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 5 11
Arviointien hyödyntäminen Euroopan Unionin rakennerahoituksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arviointimenetelmän ja esitysjärjestyksen yhteys suggestioherkkyysarvioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arviot suomalaisten kahdeksasluokkalaisten nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista : Nuorten ja vanhempien arvioiden yhteneväisyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvoista käytäntöön – vastuullisuus työn arjessa : Case: Osuuskauppa Suur-Savo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvojen ja vanhemmuuden yhteys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvojen yhteys elämäntyytyväisyyteen, itsetuntoon ja masennuksen oireisiin nuorilla aikuisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvojen yhteys työaikaiseen lounaan valintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvokas tee : Kenialaisen teentuotannon historialliset ja sosiaaliset yhteydet kehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvokas tee. Kenialaisen teentuotannon historialliset ja sosiaaliset yhteydet kehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvokasta liiketoimintaa : Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sidosryhmien merkitys terveyspalveluiden tuottamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvokasta opetussuunnitelmakeskustelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvokilpailuvalintojen oikeudelliset ongelmat erityisesti yhdenvertaisuusnäkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvon eri ulottuvuudet elintarvikkeiden verkkokaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvon luonti ja kilpailukykytekijät Levin ja Inari-Saariselän matkailuyritysten ravintoloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvon mitta : Tutkielma subjektiivisten arvostelmien ja objektiivisten markkinahintojen välisestä suhteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvon papit. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien arvot ja niiden erot.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvonlisäveropetosten kriminalisointivelvoite Euroopan unionissa : unionin tuomioistuimen roolista lainsäädäntöprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvonlisäverotuen tarkoituksenmukaisuus taksiliikennetoiminnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvonlisäverotuksen ratkaisutoiminnan ohjaus ja asiakirjajulkisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperien hallintarekisteröinti oikeuspoliittisesti tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperien suora ja moniportainen hallinta sekä tilinhaltijan oikeusasema arvopaperitililain mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperilainaus1 4 2 0 0 0 2 2 3 3 3 3 23
Arvopaperilainaus- ja takaisinostosopimukset osana rahoitusmarkkinoita0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 19 33
Arvopaperimarkkinalain 11:9.5:n put up or shut up -säännön tulkinnasta Suomen arvopaperimarkkinaoikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperimarkkinalain mukainen yksissä tuumin toimiminen tasapuolisuuden ja tehokkuuden ristipaineessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperimarkkinaoikeudellisen olennaisuuskriteerin tulkinta sisäpiirintiedon ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperimarkkinaoikeudellisen vahingonkorvauksen määrittäminen jälkimarkkinoilla ja korvattavan vahingon määrää koskeva näytön arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperistaminen vakavaraisuusvaatimusten hallintakeinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvopaperitilijärjestelmän sijoittajansuoja esineoikeudellisesta näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvostelukirjoitelmien äärellä : Palaute- ja arviointimallin kehittäminen ja testaaminen alakoulun kirjoittamisen opetuksen tarpeisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvostelut osana Airbnb-majoittajien työkäytäntöjä : kokemuksia digitaalisen maineenhallinnan ongelmista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvostuksen ja työyksikköön samastumisen yhteydet työpaikan vaihtoaikeisiin hoitotyöntekijöillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvosuuntautuneisuuden vaikutus metsäkiinteistön omistamisesta koettuun hyötyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvot intialaissyntyisten maahanmuuttajien akkulturaatioprosessissa12 5 3 48 0 2 1 1 3 1 3 2 81
Arvot ja tietokäsitykset : Arvot tietokäsitysten ennustajina ja tietokäsitysmittarin validiteetin tarkastelua17 33 15 10 10 3 0 4 9 18 14 6 139
Arvot maahanmuuttajia koskevien ennakkoluulojen takana : Arvot ennakkoluuloja ohjaavina tekijöinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvovaltaa – vaikutusvaltaa : EU norminmäärittäjänä kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arylkolvätereceptorns (AHR) inverkan på regleringen av dygnsrytmen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aseellisten miehittämättömien lennokkien käytto ̈: muuttuva sodankäynti ja mahdolliset asesääntelyn tulevaisuusskenaariot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asellus intermedius Forbes -vesisiiran populaatiobiologiaa Kansasissa, Yhdysvalloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asemakaavoitus Helsingin seudun kasvun hallinnassa9 5 1 3 8 1 0 7 3 3 12 4 56
Asemanseudun kilpailukyvyn kehittäminen julkisen ja yksityisen toimijan välisenä yhteistyöprosessina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asemoituminen suhteessa toisiin : Laadullinen tutkimus huumeiden käyttäjien identiteettien rakentumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asennon pettämisen takia ensimmäisen postoperatiivisen viikon jälkeen uusintaleikatut nilkkamurtumat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asennon vaikutus hevosen sydämen ja verenkiertoelimistön toimintaan halotaanianestesian aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asetaalisuojaukset oligonukleotidisynteesissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asetaldehydi – ruoansulatuskanavan paikallinen karsinogeeni0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asetyylikoliinin nikotiinireseptorit välittäjäaineiden vapautumisen säätelijöinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Asetyylikysteiinin käyttö hevosen COPD:n hoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asevoimat ja organisaatiomuutos - Tapaustutkimus Puolan asevoimien komentorakenneuudistuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asevoimat ja organisaatiomuutos : Tapaustutkimus Puolan asevoimien komentorakenneuudistuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ash fertilization stakeholders´ perceptions of their external environment in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashes to Ashes, Dust to Dust : A Consideration of Dirt and Its Material and Mythological Significance in Cormac McCarthy’s The Road and Paolo Bacigalupi’s The Water Knife0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakas ja muuttuvat vaatimukset : Asiakkaan ja asiakassuhteen merkitys ohjelmistokehitykselle ja sen käytännöille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakas tiedon miinakentällä : toimittajaloukun välttäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakasarvon muodostumiseen vaikuttavat tekijät päivittäistavaroiden verkkokaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakasarvon ulottuvuudet monikanavaisessa käyttötavarakaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakaskansalaisten näkemyksiä lastensuojelun sosiaalityöntekijästä sosiaalisen median toimijana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakaskohtaaminen apteekissa – tärkeimmät onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja laadun kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakaskokemukseen vaikuttaminen digitalisaation keinoin elintarvikealan palveluyrityksissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakaskokemuksen elementit ravintolatoiminnassa : Case Delifox Ravintolat Oy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakaskokemuksen muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät : tapaustutkimus kiinteistöalan yrityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakaskokemukset ISOBUS-työkonekaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakaskokemus matkailualan yrityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakaslähtöisen kilpailuedun saavuttaminen mietojen alkoholijuomien päivittäistavarakaupassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakaslähtöiset opetuskokonaisuudet peruskoulun käsitöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakaslähtöisyyden edellytykset ELY-keskuksissa7 8 8 16 21 7 7 10 20 10 20 5 139
Asiakaslähtöisyys ja asiakasyhteistyö apteekin strategiana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa : Mikkelin seudulla asuvien palvelukokemuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakaspalautteilla kohti parempia hyödykkeitä : miten asiakaspalautteita voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakasperheiden kokemuksia Helsingin lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksiköiden työskentelystä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakassuhteen rakentuminen nuorten sosiaalisessa kuntoutuksessa : Työntekijöiden näkökulma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakassuhteiden johtaminen ja sen merkitys Valion kuluttajapalvelun arvioinnissa ja kehittämisessä16 14 30 25 38 13 12 13 36 70 57 44 368
Asiakassuunnitelmat suunnitelmallisen yhteistyön perustana aikuissosiaalityössä ja asumisen tukipalveluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakastietojärjestelmän muutos lakisääteisessä lastensuojelun sosiaalityössä - jännitteistä toimijuutta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakastietojärjestelmän muutos lakisääteisessä lastensuojelun sosiaalityössä : jännitteistä toimijuutta24 14 16 16 4 3 7 11 10 16 14 8 143
Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu : case Savuhovi Oy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakasuskollisuutta rakentamassa sosiaalisen median avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakirjajulkisuus 2000-luvun Suomessa : Kansainvälinen yhteistyö julkisuuden rajoitusperusteena perusoikeusnäkökulmasta tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakirjat aikuissosiaalityössä : Sosiaalityön asiantuntijuus alle 25-vuotiaiden asiakkaiden tilannearvioissa ja toimeentulotukipäätöksissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakirjojen editio ja disclosure siviiliprosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaan arvo : Toimintalaskennallinen näkemys puunhankintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaan etua ajavasta työntekijästä yhteiskunnan asiantuntijaksi : Palvelua tuottavan päihdejärjestön identiteetit muuttuvassa hyvinvointivaltiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaan kokema arvo kerää ja skannaa- itsepalveluteknologian valintakäyttäytymisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaan oikeus kohtuuhintaisiin peruspankkipalveluihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaana ja potilaana - Empiirinen tutkimus sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisasiakkuudesta ja yhteistyöstä palveluiden käyttäjän näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaana ja potilaana : Empiirinen tutkimus sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisasiakkuudesta ja yhteistyöstä palveluiden käyttäjän näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaana vaikeasti aivovammainen : Vammautuneen ja omaisen kokemuksia itsemääräämisoikeudesta ja osallisuudesta68 45 36 26 40 23 20 43 55 81 97 52 586
Asiakkaana vaikeasti aivovammainen. Vammautuneen ja omaisen kokemuksia itsemääräämisoikeudesta ja osallisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaansuoja sijoituspalveluissa ja palveluntarjoajan informaatiovelvoitteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaansuoja vaihtoehtohoidoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaansuoja valmismatkajärjestäjän maksukyvyttömyystilanteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaiden apteekin valintaan vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaiden suhtautumien teknologiavälitteisiin itsepalveluihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 16 54
Asiamiehen asema ja toimivalta säätiössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianajaja ja itsekriminointisuojan ulottuvuudet ulosotto-oikeudessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianajajan bonuspalkkio - matkalippu oikeuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianajajan esteellisyys lojaalisuusvelvollisuuden perusteella muuttuneessa yhteiskunnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianajajan todistamiskielto : erityisesti oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kokonaisuudistuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianajajan vahingonkorvausvastuu muulle kuin päämiehelle aiheutuneesta varallisuusvahingosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianajajien vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa : Tarkastelunäkökulmana tutkintotodistusdirektiivi Suomessa ja Saksassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianajotoimeksiannon syntyminen ja sitovuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianmukaisesti ja tuloksellisesti : hallintolain 7 §:n palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus osana hyvää hallintoa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianosainen vai todistaja? : Oikeudenkäynnin osapuolten rooleista erityisesti oikeudenkäymiskaaren 17 luvun henkilötodistelua koskien0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianosaisen oikeus saada tietää lastensuojeluilmoituksen tekijä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asianosaisjulkisuuden rajat riita-asian oikeudenkäynnin asianosaisen kannalta tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntija ja kolmas : siviilioikeudellinen tutkimus asiantuntijan vastuusta yli välittömän sopimussuhteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijalausunnon antajan vahingonkorvausvastuu sopimuskumppanille ja kolmannelle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijalääkäreiden valvonta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijamme Idässä : Identifikaatioita, toiseuksia ja asiantuntijuuksia ulkosuomalaisten blogeissa Kiinassa, Japanissa, Qatarissa, Saudi Arabiassa, Israelissa, Turkissa ja Venäjällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijan korvausvastuu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijaneuroverkkojen reaaliaikainen yhdistäminen neuroevoluutiomenetelmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijaopettajien kokemuksia asiantuntijaopettajatoiminnasta koulujen digitalisaation tukijoina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijaorganisaation varioiva prosessi ja sen kustannuslaskenta aikaan perustuvan toimintolaskennan avulla : case ravintolaketjun tuotekampanja0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Asiantuntijaorganisaatioon perehdyttäminen ja hiljaisen tiedon siirtyminen perehdyttämisprosessin aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijapalvelusopimusten synty sähköisesti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijat eurokriisijournalismissa : Eurooppalainen julkisuus ja kansalliset näkökulmat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijat eurokriisijournalismissa. Eurooppalainen julkisuus ja kansalliset näkökulmat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijatietoihin vetoaminen ympäristöpoliittisissa määrittelykamppailuissa4 7 5 17 6 4 4 1 5 9 10 1 73
Asiantuntijatodistelu kiinteistökauppariidoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijatodistelu vahingonkorvausasiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijatodistelusta ennen ja jälkeen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistuksen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijoiden käsityksiä suomalaisesta koulutusviennistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijoiden näkemykset maitotilayritysten tuottavuuden kehittämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijoiden näkemyksiä suomalaisesta koulutusviennistä : Haaste ja mahdollisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijuuden ilmaiseminen oppisopimuskoulutuksessa : Kysymysten ja direktiivien tehtäviä opintopiirikeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijuuden kohdennus vertaistukijärjestelmissä0 0 0 0 10 4 2 2 3 0 5 1 27
Asioiden jakaminen Suomen yleisissä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asioimistulkin ammattitutkinnon sanastotehtävät laatijan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asioimistulkkien toiminta Suomen terveydenhuollossa0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Askeettis-minimalistinen elämäntapa, köyhyys ja toimintamahdollisuudet - näkökulmia sosiaalityölle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asklepiokselle omistetut votiivipiirtokirjoitukset0 59 32 10 13 4 14 7 10 10 11 8 178
Aspalaiset - asiakaspalvelukeskuksen työntekijöiden työkulttuuri ja työhyvinvointi7 0 3 1 0 4 4 2 10 8 8 8 55
Aspalaiset : asiakaspalvelukeskuksen työntekijöiden työkulttuuri ja työhyvinvointi6 10 8 18 8 9 1 8 5 15 7 1 96
Aspects of Arminian Soteriology in Methodist-Lutheran Ecumenical Dialogues in 20th and 21st Century12 10 1 3 4 0 1 8 1 6 1 1 48
Aspects of Quantum Chromodynamics at Finite Density0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aspects of reparametrization in Gaussian process regression with the Weibull model.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aspekte der Melancholietherapie in Martin Luthers Trostbriefen13 25 16 28 27 23 11 11 30 16 14 21 235
Aspekter på hundhållning : en litteraturstudie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aspektiohjelmointi ja hauraat liitoskohtamääritykset2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 3 4 22
Aspergillus niger -proliiniendopeptidaasi prolamiinien eliminoinnissa34 35 28 21 34 14 8 10 19 30 31 12 276
Aspiraatiobiopsianäytteen herkkyys kohdunrungonsyövän diagnostiikassa7 4 10 1 14 9 13 12 22 22 9 7 130
Assay development for quantification of persister cells in Burkholderia cenocepacia biofilms0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assay optimization and screening for hepatitis C virus replication inhibitors from marine-derived substances0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assay optimization and validation for screening marine extracts against Mycobacterium smegmatis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assay Setup for High Throughput Screening to Identify Novel Efflux Pump Inhibitors against Escherichia coli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assembling and annotating the genome of the Nematode Caenorhabditis doughertyi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing Agave sisalana biomass from leaf to plantation level using field measurements and multispectral satellite imagery0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing chlorophyll fluorescence and light use efficiency in boreal forest canopies using imaging spectroscopy data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing EFL Writing in the Finnish Matriculation Examination0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing export market attractiveness for Finnish industrial wood construction sector0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing factors correlating with increased liver fibrosis using transient elastography0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing pollutant ventilation in city planning alternatives using a large-eddy simulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing text readability and quality with language models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing text readability and quality with language models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing the cooling impact of tree canopies in an intensively modified tropical landscape0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing the cultural potential of ecological sanitation in improving waste management and food security in the Taita Hills, Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing the genetic and metabolic factors regulating the temperature-dependent formation of O-antigen in Yersinia enterocolitica serotype O:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing the site specificity of cancer-preceding gene expression changes in mouse colon mucosa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessing the viability of implicitly estimated velocity for measuring the productivity of software teams0 0 0 0 2 10 11 5 7 6 7 8 56
Assessment and prediction of above-ground biomass in selectively logged forest concessions using field measurements and remote sensing data : case study in South East Cameroon0 0 0 0 14 43 45 32 18 31 29 25 237
Assessment of executive functions in elderly stroke patients : Long-term predictive value on functional disability0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessment of immunological methods for quantification of human zonulin and the effects of intestinal bacteria on zonulin secretion in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessment of land use change by quantifying landscape pattern in Welioya, Sri Lanka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessment of oral performance in lower secondary school : the influence of speaker hesitation on teachers' evaluations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assimilation by Lucilia illustris (Diptera) larvae in constant and changing temperatures0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association Analysis of Petrophysical and Rock Mechanical Data from ONKALO EDZ Study Area in ONK-TKU-3620, Olkiluoto, Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association between adverse working conditions and poor mental health functioning among young public sector employees0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association between high arterial oxygen tension and long-term survival after spontaneous intracerebral hemorrhage0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association between polygenic methylation scores and maternal phenotypes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association of ABO and Rhesus Blood Types with Postterm Pregnancy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association of personality with adolescent delinquency in a context of deviant socialization0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association of plasma chloride values with acute kidney injury in the critically ill : a prospective observational study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association of the DBH polymorphism rs3025343 with smoking cessation in a large population-based sample0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Association Rule Discovery from Collaborative Mobile Data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Associations between behavior change technique use, quality of motivation and physical activity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Associations between personality traits and sleep quality and quantity in young adults22 45 65 28 10 11 15 9 20 12 24 24 285
Associations of changes in diet and leisure-time physical activity with employer’s direct cost of short-term sickness absence0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Associations of early life stress, late adulthood quality of life and depression on DNAm age in men0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assosiaatiosopimusten ja työperäistä maahanmuuttoa koskevan sekundaarilainsäädännön vaikutus kolmansien valtioiden kansalaisten asemaan EU:n jäsenvaltioiden työmarkkinoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assosiaatiot alkutuotannon ympäristövaikutuksista ja niiden aiheuttajista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aster yellows- ja X-disease-fytoplasmoja Etelä-Suomen luonnonkasveilla6 1 9 0 4 16 3 2 2 3 7 1 54
Asteroid identification at discovery3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7
Asteroid lightcurve inversion : methods for obtaining a unique and stable shape solution4 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 0 12
Asteroid mass estimation based on mutual encounters0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asteroid Spectra and Machine Learning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astianpesu 2010-luvulla : tapaustutkimus suomalaisista kotitalouksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astman rooli bronkiektasiataudin etiologiana ja liitännäissairautena : systemaattinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astmapiippu lapselle vai rajat auki terveysturisteille? : Määrittelykamppailut paperittomien terveydenhuollosta eduskunnan keskusteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astu kuvaan : Kari Aronpuron kuvataiteelliset runot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astu ulos ajasta : Kerronnalliset näkökulmat Sauli Niinistön ja Kari Mäkisen puheissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuinalueen huono-osaisuuden vaikutus alkoholin kulutukseen suomalaisissa lähiöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuinalueen identiteetti Helsingin Arabianrannassa : ”Täällä niinko tuntuu, että tää on huopatossutehdas.”0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuinalueen rakentamisen vaikutukset veden laatuun, virtaamaan ja ainekuormitukseen : esimerkkinä Espoon Suurpelto 2006 - 20120 0 0 0 0 0 0 15 10 14 9 9 57
Asuinalueen sosioekonomisen tason yhteys naapurustosuhteisiin pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuinalueen yhteys äitiysterveydenhoidon saamiseen Namibiassa0 6 22 5 4 12 9 6 4 13 6 3 90
Asuinalueiden maine kulttuurin erityispiirteiden ilmentäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuinalueiden maineiden merkitys pääkaupunkiseudun alueelliseen erilaistumiskehitykseen : tarkastelussa lapsiperheet0 0 0 0 0 6 15 10 22 12 9 11 85
Asuinalueiden sosiaalinen eriytyminen : Tapaustutkimus Matinkylästä0 18 47 25 26 26 10 13 29 36 42 26 298
Asuinalueiden sosiaalisen rakenteen ja elinolojen muutos : Taustat ja prosessit Puotinharjussa ja Myllypurossa3 0 1 0 1 0 0 4 19 22 14 7 71
Asuinalueiden stabiilius ja elämänvaiheiden eriytyminen Helsingin seudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuinkiinteistön kaupan laatuvirheestä johtuvan korvausvastuun vakuuttamisen ongelmakohdat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuinrakennusten luonnonvarakulutuksen arvioiminen MIPSmenetelmällä6 11 6 6 3 2 1 3 6 4 3 12 63
Asukasaktiivien sosiaaliset suhteet Arabianrannan yhteispihakorttelissa8 9 12 1 7 2 1 4 14 24 6 4 92
Asukaskyselyn hyödyntäminen kaupungin metsien käytön ja hoidon strategian suunnittelussa : Vantaan kaupunki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asukaslähtöisyys ja kulttuurin instrumentaalinen rooli paikalliskulttuuriprojekteissa : tapausesimerkkinä urbaani luovuus ja kulttuuriraide0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asukkaan Helsinki? : Tapaustutkimus vuorovaikutteisuudesta kaupunkisuunnittelussa4 4 2 5 4 1 0 1 3 2 3 2 31
Asukkaiden ja asiantuntijoiden tilakäsitteet ja niiden hyödyntäminen yhteistoiminnallisessa suunnittelussa : Tapaustutkimuksena Laajasalo ja Helsingin uusi yleiskaava0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asukkaiden kokemuksellisen tiedon käytettävyys kaavoituksessa : Tapaustutkimus Lahden jatkuvasta yleiskaavaprosessista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuminen performanssina : Fenomenologinen analyysi vanhan talon asumisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asumisen saumakohdassa : Työväestön asunto-osuuskunnat Käpy ja Voitto 1920-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asumiskustannukset ja toimeentulotuki : Tutkimus helsinkiläisten opiskelijoiden toimeentulotuen käytöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asumistyytyväisyys Helsingin seudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asumistyytyväisyys Helsingin seudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asumuksesta löydöksi, löydöstä asumukseksi : Saarijärven ja Kierikin kivikausikylien konstruktiot museoesineinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asunnoton yhteiskunnan jäsenenä : Sosiaalisesti syrjäytyneen osallistumismahdollisuudet ja deliberatiivinen demokratia3 32 20 7 5 7 3 18 11 15 18 11 150
Asunnottomia Etu-Töölöön? : Osallistumisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet asunnottomien asumispalveluiden sijoittamisessa30 12 11 5 3 8 1 3 8 11 5 3 100
Asunnottomien parissa tehtävä sosiaalialan työ työntekijöiden näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuntojen hintojen muodostuminen pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuntomarkkinat väestöllisessä murroksessa : Katsaus Oulun asuntomarkkinoihin ja väestön demografisten muutosten seurauksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuntopolitiikka ja vieraskielisen väestön alueellinen keskittyminen Helsingissä vuosina 1992-20054 4 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 14
Asuntopolitiikka Suomessa kasvukeskusten asuntotuotannon näkökulmasta : Ikuinen asuntopula?9 6 6 6 6 9 3 12 15 13 14 5 104
Asuntoyhteisömuotoisen ryhmärakennuttamishankkeen rahoitus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asutusta etsimässä : Menetelmiä myöhäisrautakautisen asutuksen paikallistamiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asylrätt i Finland för minderåriga : med särskild tyngdpunkt på ensamkommande barns rättigheter i processen under och efter asylbeslutet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asymmetric hydrogenation of imines, enamines and N-heteroarenes with Frustrated Lewis pairs in combination with chiral counter-ion catalysis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asymmetric Synthesis of (R)-(-)-O-desmethylangolensin using (R,R)-(-)-Pseudoephedrine as Chiral Auxiliary0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
At Home With Entertainment : Changing uses, places and meanings of digital entertainment in family leisure0 0 0 0 12 22 5 5 10 10 17 10 91
Atacaman aluekiista ja Bolivian unelma merestä : haasteena ympärillä tapahtuvat muutosprosessit eri skaaloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ateistinen retoriikka Ilkka Pyysiäisen teoksessa Jumalaa ei ole0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ateistisen retoriikan aarreaitta : Vapaa-ajattelijoiden sosiaalisen identiteetin rakentuminen 2010-luvun Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ateljeevaatteen valmistuksen työtavat Salon Kaarlo Forsmanin tuotannossa47 60 24 1 12 4 1 4 20 32 42 37 284
Aterianjälkeiset verensokeri- ja insuliinivasteet terveillä naisilla ruis- ja vehnäleipien ja niitä sisältävien aterioiden nauttimisen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlet, hästtjej eller kvinna? : En studie om kvinnliga professionella ryttares kroppsbild0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmospheric Correction of a Seasonal Time Series of Hyperion EO-1 Images and Red Edge Inflection Point Calculation38 33 33 14 19 12 9 50 35 36 23 29 331
Atmospheric Deposition and Canopy Interactions in Afromontane Forests in the Taita Hills, Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmospheric tomography in wide-field adaptive optics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atomiajan aamunkoitto amerikkalaisessa aikalaiskeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atomistic simulation analysis of ion irradiation induced defects in graphene0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atomistic Simulations of Ion Irradiation of Nanostructures for Industrial Applications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atomistista anarkismia : ”taloudellisen liberalismin” käsite fennomaanien poliittisena välineenä 1870-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atooppisen dermatiitin hoito koirilla : onko pitkäaikainen glukokortikoidien käyttö turvallista?0 0 0 0 13 32 22 18 24 29 30 28 196
ATP:n hajoamistuotteet hevosen plasmassa rasituksen aikana ja sen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atrial appendage micrograft patches attenuate ischemic heart failure by activating cardiogenic and cardioprotective pathways0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atsa-Michael-reaktio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Att behärska det digitala klassrummet : högskolelektorers uppfattningar om digitala lärplattformar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att bemöta och stödja tvåspråkighet i den finlandssvenska skolan : Finsklärarbeskrivningar om tvåspråkighet i den finlandssvenska skolan vid huvudstadsregionen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att demokratisera en kollapsad stat : en fallstudie av Afghanistan 2001 - 20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att demokratisera en kollapsad stat: en fallstudie av Afghanistan 2001 - 20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att falla genom systemet och landa hos diakonin : En kvalitativ undersökning om långvariga diakoniklienters upplevelser av fattigdom i vardagen, inom välfärdskontexten och inom diakonin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att flyga, flänga och orka? : En undersökning av hur kabinpersonalens copingstrategier påverkar deras välmående0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att höja högstadieelevers intresse för kemi med hjälp av en demonstrationsvideo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att jobba där hjärnan är, inte var skrivbordet står : Arbetstagares uppfattning om det aktivitetsbaserade arbetssättet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att klä sin identitet – En narrativ garderobstudie om unga kvinnors identitetskonstruktion genom kläder och stil0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att konstruera en positiv professionell identitet : En studie om försäljare0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att lära sig svenska genom att översätta : En konstruktivistisk fallstudie vid Kymmenedalens yrkeshögskola0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att reproducera en människa med hjälp av en annan människa - en affektiv analys av vård- och hemarbete i den privata sfären0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att reproducera en människa med hjälp av en annan människa : en affektiv analys av vård- och hemarbete i den privata sfären0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att skapa ordning i en levande miljö : En fallstudie om mottagande av asylsökande i en lokal kontext0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att skapa ordning i en levande miljö : En fallstudie om mottagande av asylsökande i en lokal kontext0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att stifta rätt : Faderskapslagens 67 § i belysning av grundläggande och mänskliga rättigheter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att tala eller inte tala dialekt : Samtalsanalys av mötet mellan dialekttalare och icke-dialekttalare0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att träna tillsammans med andra : en studie om träningsmotivation, social jämförelse och samhörighet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att tysta ner sig själv : könsidentitet och depression bland kvinnliga och manliga studerande vid Tekniska högskolan och lärarutbildningen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att vara medmänniska i den nya tekniken - en socialpsykologisk studie om hur internet används för att hjälpa andra, om volontärernas motiv och deras värdegrund0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att vara medmänniska i den nya tekniken : en socialpsykologisk studie om hur internet används för att hjälpa andra, om volontärernas motiv och deras värdegrund0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att vara sitt eget livs expert. Möten mellan personliga erfarenheter och biomedicin i samtal om migrän på ett populärt finländskt diskussionsforum0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att äta eller inte äta, att äta nu eller senare : En studie i ätstörningar ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv6 2 2 2 3 0 0 0 0 0 4 1 20
Att äta eller inte äta, att äta nu eller senare. En studie i ätstörningar ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att översätta humor och ironi i Ljust & Fräscht-boken av Fredrik Lindström och Henrik Schyffert : En humorteknisk och översättningsteoretisk analys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att översätta rysk kultur? : Analys av beskrivningar av S:t Petersburg i svenska reseskildringar och reseguider0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attentional networks in adult ADHD : an fMRI study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attitudes et intentions du locuteur dans la traduction française du texte bouddhique Dhammapada – Marqueurs linguistiques et rôles de la modalité0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attitudes in Language Towards Female Politicians in News Discourse : A study of Hillary Clinton and Theresa May in American and British online newspapers0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attitudes to non-native speakers’ varieties : Theoretical and methodical considerations based on a Finnish case study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attitudes towards immigrants among Finnish police officers : testing four mediators between quality of intergroup contact at work and during spare time and bias0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attitudes towards multiculturalism among Finnish majority members : A qualitative attitude approach0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attitudes towards multiculturalism among Finnish majority members. A qualitative attitude approach.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attitudes towards suicide among Master’s degree students : a cross-cultural comparison between China and Finland78 93 98 81 62 47 72 66 90 64 81 59 891
Attityder och tillit till EU : en analys över EU-medborgares åsikter om EU samt valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attityder till invandrare i Sverige och Danmark0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attityder till myndighetsövervakning av medborgare – En kvantitativ studie av European Values Study Svenskfinland 20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attityder till vaccination bland hälsovårdspersonal i Jakobstadsregionen : en kvalitativ studie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attractiveness of Forest Carbon Management0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attribute-based Sales Forecasting in Fashion0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attributing subsidiary shares and corresponding acquisition debt to a Finnish permanent establishment0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attribuution keinoja egyptinarabialaisissa kasvinnimissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attribuuttien käyttö valikoimanhallinnan tukena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audience as clicks : Web analytic tools in Finnish online newsrooms0 0 0 0 1 13 9 16 9 8 8 12 76
Audience Effects of Emotional Facial Expressions on Utilitarian Moral Judgments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auditory change detection and autonomic arousal in musicians and non-musicians : a mismatch negativity and cardiovascular reactivity study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufgabentypen in finnischen Deutschlehrwerken für die A1-Anfängerstufe im historischen Vergleich0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augmented communication with haptic I/O in mobile devices6 14 5 1 3 2 1 5 8 6 5 32 88
Auktoriteetin ja järjen suhde Augustinuksen varhaisissa manikealaisvastaisissa teoksissa6 1 1 2 0 1 3 0 5 15 8 5 47
Auktoriteetit ja yhteiskunnan murros : Sosiaalinen kontrolli Sörnäisten seurakuntien alueella 1906−191750 26 38 30 23 13 14 17 12 16 17 14 270
Aulus Cornelius Celsus De Medicina : Anatomian ja sairauksien terminologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AURA® juuston valkoisuus : sinihomejuuston paikallinen homeettomuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auricular keloids : Comparison of patient characteristics and treatment modalities in different populations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurinkoa ja kuolemaa ei voida katsoa kiinteästi silmästä silmään : Minna Havukaisen ja Iikka Tolosen kuolemaa käsittelevä nykyvalokuvataide suomalaisessa kuolemankulttuurissa24 27 33 11 9 7 8 14 17 17 12 9 188
Aurinkoenergialaitos rahoitusprojektina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurinkoenergialaitos rahoitusprojektina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurinkosähkön tuotanto ja myynti kotitalouksissa : lainsäädännön edistämisvaikutus ja kehitystarpeet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurinkotuulen dynaamisen paineen muutosten vaikutus ionosfäärin dynamiikkaan7 8 4 4 4 1 2 24 4 14 4 0 76
Aussprache in zwei finnischen DaF-Lehrwerken für den frühen Anfangsunterricht : Eine kontrastive Lehrwerkanalyse zur Aussprache in den Lehrwerken Los! und Hallo, Berni!0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australialaisten sijaissynnyttäjien ja aiottujen äitien väliset suhteet : sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma sijaissynnytykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autenttista tarinankerrontaa : Kaupalliset yhteistyöt osana sosiaalisen median vaikuttajan tuottamaa sisältöä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autenttisuuden tuottaminen latvialaisessa raplyriikassa: Kielelliset ja diskursiiviset resurssit autenttisuuden muodostamisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autenttisuuden vaikutelmaa rakentavat ominaisuudet suosituissa suomenkielisissä vlogeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autenttisuutta etsimässä : Kulttuurin tuotteistamisen ja turistikokemuksen tarkastelua maya-kylien ekoturismissa Belizessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auteuristista sisältöelokuvaa : Luis Buñuel helsinkiläisessä lehdistössä 1954-19620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Authentication, Authorization and Accounting with Ethereum Blockchain0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autism in females0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autismikirjon häiriö sosiaalisena konstruktiona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autismikirjon häiriön ja ADHD:n huomioiminen lasten hammashoidossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autismikirjon lasten kuntoutus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella : Ammattihenkilöiden ja vanhempien näkemyksiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autismikirjon lasten vanhempien ohjauksen keinoja puheterapiassa : haasteita ja edistäviä tekijöitä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autismin kirjo ja koulutus : Mitä tiedotusvälineet kertovat?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autismiopetuksen henkilöstön kokemuksia puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autistic traits and sleep in typically developing adolescents0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autoimmune Diseases and Oral Health : 30-Year Follow-Up of a Swedish Cohort0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autoja ajalta, jota ei koskaan tullut : Tulevaisuus japanilaisten konseptiautojen muotoilussa 1969–19700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autojen ympäristövaikutuksiin liittyvä keskustelu autoalan viestinnässä ja sanomalehdissä vuosina 1990 – 20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autojen ympäristövaikutuksiin liittyvä keskustelu autoalan viestinnässä ja sanomalehdissä vuosina 1990 – 20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automaatio tulee – onko virkamies valmis? : Valtion henkilöstön valmius automaation ja digitalisaation tuomaan työn muutokseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automaation kehitysnäkymät, haasteet ja hyödyt ainespuun autokuljetusketjussa Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automaattilypsyn vaikutus utareterveyteen kahdella suomalaisella lypsykarjatilalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automaattinen finanssitilitietojenvaihto Suomen ja Sveitsin välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automaattinen verisolulaskenta kotieläimillä : Kissan hematologisten viitearvojen määritys Cell-Dyn 3700 laitteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automated Grading of Newborn EEG Background Activity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automated regression testing of RPA projects0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automated Test Generation for Real-Time Protocol Software Using Model-Based Testing0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic assessment of nonverbal interaction from smartphone videos0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic Discovery of Host Machines in Cloudify-powered Cluster0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic fall detection from real-time video streams in indoor environments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic generation of inflectional multiple-choice clozes for Finnish language learners0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic identification of land cover types from satellite data with machine learning techniques0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatic Parcellation of Brain Images Using Parametric Generative Models0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auton verhoilukankaan kehittämistutkimus : Volvo Amazonin alkuperäisen verhoilukankaan mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auton, kaupan vai ihmisen vapautta : Kaupunkipoliittinen keskustelu Helsingin kävelykaduista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autonomia vai aktiivinen kansalaisuus? : Sosiaalikeskus Satamasta käyty kamppailu hallinnan analyysin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autonomiallako autuaaksi? Opettajien perustelut luettavien teosten valintatavoille Lukuklaani-hankkeen aineistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autonomisen neuropatian oireiden esiintyvyys tyypin 1 diabeetikoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autonomisena hoitosuhteessa : Dialogin edellytykset hoitajan ja muistisairaan välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autonomisten ajoneuvojen tietoturva0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autotomi hos spindlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autotrofisen ja heterotrofisen maahengityksen kehittyminen kuivuudessa boreaalisen metsämännyn (Pinus sylvestris) kasvu-alustalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auttamisjärjestelmien reunalla : Organisaatioetnografinen tutkimus asiantuntijatyöstä maanalaisella paperittomien klinikalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autuus murtuneisuuden takana : Tapaustutkimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaiskäsityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autuus on katsojan silmässä : lukijakeskeinen tutkimus autuaaksijulistuksista Matt. 5 : 1-125 7 6 1 1 1 3 4 5 2 2 1 38
Avaimia luovaan ympäristöön : positiivinen ilmapiiri ja oppilaslähtöisyys draamatunneilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avain seitsemänteen ulottuvuuteen : Autismin kirjon henkilöiden kokemuksia osallisuudesta ja osattomuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avainhenkilöriskien hallinta sopimuksin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avainsanamainonta ja tavaramerkin loukkaus hakukoneen toiminnan näkökulmasta : Yhdysvallat ja Euroopan unioni0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaruudellinen hahmottaminen seitsemäsluokkalaisen oppilaan yläosan vaatteen suunnittelussa ja valmistuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaruuden L^1(R^n) differentoivien kantojen ominaisuuksista4 2 1 0 4 4 0 0 0 2 4 2 23
Avaruuden L^1(R^n) differentoivien kantojen ominaisuuksista1 0 2 0 1 0 0 0 1 6 5 0 16
Avaruusgeometrian tehtävänantojen havainnollistaminen ja tieto- ja viestintäteknologia yläkoulun matematiikan oppikirjoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaruusromun ennaltaehkäisy osana avaruustoiminnanharjoittajan ympäristövastuuta – erityisesti avaruustoimintalain sääntelykeinojen toimivuuden kannalta tarkasteltuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avauksia joogan estetiikkaan : Somaesteettinen tutkielma esteettisestä kokemuksesta joogan harjoittamisessa, esimerkkinä astangajooga0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avelsmålen inom mjölkproduktionen från en ekologisk synvinkel0 0 0 0 0 3 4 3 7 4 3 5 29
Avian influenza in deterministic and stochastic models with multiple time-scales0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviation English in Finland : Aviation Safety via Language and Communication0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avio-oikeudesta vapaa omaisuus ja puolison perintöoikeus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avioehtosopimuksen pätemättömyys ja osituksen esisopimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avioehtosopimuksen sallittu sisältö ja sopimusvapaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avioero iranilaisittain : Naisnäkökulmia islamilaiseen perheoikeuteen21 13 9 3 2 0 1 2 3 8 8 3 73
Avioeron hinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avioliiton purkaminen Suomen kansainvälisen yksityisoikeuden mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avioliittohistorian yhteys tapaturma- ja väkivaltakuolleisuuteen Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avioliittoperhe murroksessa? : Avioliitto, perhe ja yhdenvertaisuus avioliittolain muutosta puolustavassa argumentaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avioparityön kasvusäikeet : Kansan Raamattuseuran Samassa Veneessä -avioparityö vapaaehtoisten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviopuolisoiden keskinäiset velat ja niiden huomioiminen osituksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviorikos : nainen syyllisenä Pentateukin lakimateriaalissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avo-ojien kasviyhteisöt maatalousluonnon monimuotoisuuden osana14 13 16 6 7 4 1 12 10 7 5 5 100
Avoimen lähdekoodin integraatioalustat : vertaileva tapaustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoimen lähdekoodin lisenssien määräykset edellytysopin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoimesta vihollisuudesta depolitisoinnin projektiin : Schmittiläisen politiikan ilmeneminen poliittisia rikoksia koskevissa ennakkoratkaisuissa KKO 1931 II 13, KKO 1934 II 357, KKO- 1942 II 1, KKO 1984 II 36 ja KKO 2010:880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoimet julkaisuarkistot ja niiden tekniikka3 1 4 2 0 1 0 1 2 1 2 3 20
Avoimet korjausaloitteet IRC-keskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoimet tehtävät apuna yläasteen matematiikan sisältöjen opettamisessa ongelmanratkaisun kautta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoimet tehtävät yläkoulun matematiikan osana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoimuuden airueena : Amnesty Internationalin näkemys Neuvostoliiton ihmisoikeustilanteesta 1970-luvulta perestroikan alkuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoimuuden käsite julkisessa hallinnossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoin data ohjelmistoprosessissa : Näkökulmana hyvinvoinnin ja terveydenhuollon data0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoin hiukkasfysiikan tutkimusdata opetuskäytössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoin sopimus objektiivisuudesta : Journalistinen objektiivisuus journalistien, yleisöjen ja lähteiden välisenä kontekstisidonnaisena sopimuksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avointen reunojen vaikutus metsälinnustoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avojuurisen traumahampaan juurihoito : Kirjallisuuskatsaus ja PKS-SEHYK:n lähetepotilaiden hoidot vuosina 2006-20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avoliitto, elatus ja asumisen tukeminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avopuolison esineoikeudellinen ja jäämistöoikeudellinen suoja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avopuolison oikeudellinen suoja avoliiton päättyessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avopuolison työpanos ja hyvitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avopurenta ja sen konservatiivinen hoito120 78 81 62 77 77 65 103 118 92 95 80 1048
Avtalskedjans ansvar för imagefel gentemot slutanvändaren0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avtorskaia pesnia muutoksessa : Yhteisöllisyys ja dialogi Neuvostoliiton ja nyky-Venäjän kontekstissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avuntarpeen ilmaiseminen ja opettajan tavat vastata avunpyyntöihin valmistavassa luokassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avustusrikokset talousrikollisuuden muotona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ay-liike ja ilmastonmuutos : Suomalaisten ammattiliittojen eettis-poliittiset ulottuvuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayrshiren ja suomenkarjan perinnöllisen vaihtelun tila sukupuutiedoista arvioituna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayurveda symbolina : Intialaisen lääketieteen modernin relevanssin määrittäminen ja kulttuurisen arvon elvyttäminen eri diskursseissa kolonialistisen ja postkolonialistisen ajan Intiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayurveda symbolina: Intialaisen lääketieteen modernin relevanssin määrittäminen ja kulttuurisen arvon elvyttäminen eri diskursseissa kolonialistisen ja postkolonialistisen ajan Intiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aza-Wittigringslutningar vid syntes av sammansmälta kväveheterocykler2 1 0 0 0 2 2 0 1 1 8 2 19
Äidinkieli voi tarjota myös digilepoa : Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien suhtautuminen sähköisiin työtapoihin ja opetuksen sähköistämiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Är skräddarsydda nyhetstjänster framtidens melodi? : En analys av Nyhetskollen - Yles nyhetsapplikation för mobilen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åtalsuppgörelse i den finska straffprocessen : praktiska problem i förfarandets tillämpning och konkreta förbättringsförslag för förfarandets utformning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B-puiden samanaikaisuudenhallinta ja elvytys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. longirostriksen ja B. coregoni -alalajien tärkeimpien tuntomerkkien erottelu ja vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B12-vitamiini eläinperäisissä elintarvikkeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B12-vitamiinin hyväksikäytettävyyden tutkiminen staattisella in vitro -mallilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Babylonialaisen matematiikan perintö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bach-Busoni Preludi ja fuuga BWV 552 : Alkuperäisen sävellyksen, transkription ja esityksen suhteesta autenttisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bacillus anthracis -bakteerin säilyminen ympäristössä : säilymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden merkitys Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bacterial food poisoning toxins as biothreat agents0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bacterial infections in patients with type 1 diabetes : a 14-year follow-up study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteerien ja eukaryoottien fyysiset vuorovaikutukset jätevedessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteeriperäinen pneumonia koiralla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteerit ja arkit itiöemissä0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Balancing between human rights and state sovereignty : the case of the Common European Asylum System0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansen mellan stöd och kontroll : boendepersonals tankar om självbestämmande för personer med intellektuell funktionsnedsättning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ballongvidgning av näsans bihålor vid HUCS öron-, näsa- och halsklinik under åren 2009-20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltic Sea underwater soundscape : Weather and ship induced sounds and the effect of shipping on harbor porpoise (Phocoena phocoena) activity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banaanikärpäsen (Drosophila melanogaster) kosteusreaktioon vaikuttavista tekijöistä ja tuntosarvien mahdollisista kosteusreseptoreista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banaanikärpäsen (Drosophila melanogaster) muninnasta ja muninta-alustan valinnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bandits in Information Retrieval0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bankernas insättningsgaranti och finansmarknadernas stabilitet : en rättekonomisk studie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bara en grå massa? : En kvantitativ studie av kvinnliga folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbaarit, onnenonkijat, kävelevät säkit ja muut epätoivotut ainekset : ”Maahanmuuttokritiikki” stigmaviestintänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barentsin euroarktinen alue - pohjoinen Eldorado vai uusi Lähi-Itä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baristamaidon säilyvyys sekä baristamaidon ja kaurajuomien toimivuus kahvijuomissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barley C-hordein as reference material in wheat gluten quantification0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barnet i omhändertagningsprocessen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barnets rätt att höras vid behandlingen av vårdnadstvister i domstolsanknuten medling särskilt med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barns förhållningssätt gentemot andra språk : En kvalitativ videoanalys av interaktion mellan barn i en flerspråkig kontext0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barnskyddsärenden som blir föremål för omedelbart ingripande av socialjouren : En kvalitativ intervjustudie om socialjourers socialarbetare syn på tematiken0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barriers to Joint Implementation projects in Russia : lessons learnt from the Activities Implemented Jointly pilot phase0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barysentrinen koordinaattisysteemi sekä pisteen konjugaatio kolmion suhteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic Income Grant in Namibia : a Viewpoint on the Proposal and on the Work of the BIG Coalition5 4 1 2 1 13 9 8 14 12 11 7 87
Basic Income Grant in Namibia, a Viewpoint on the Proposal and on the Work of the BIG Coalition35 16 20 17 12 7 8 3 2 7 5 0 132
Basilar Artery Occlusion in Young Adults0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basileios Kesarealaisen käsitys musiikin teologisesta merkityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basileios Suuren ja Ambrosius Milanolaisen Hexaemeron -teokset creatio ex nihilo -opin puolustajina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAT-päätelmien sitovuus ympäristönsuojelulain mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayes Academy : An Educational Game for Learning Bayesian Networks0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayesian confirmatory factor analysis for detection of differential gene expression0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayesian Estimation of Multivariate Conditional Correlation GARCH models and Their Application0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayesian hidden Markov model for overdiagnosis in colorectal cancer screening0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayesian hierarchical models for housing prices in the Helsinki-Espoo-Vantaa region0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayesian Methods for Prediction of Atomic Migration Barriers for Quantum-Mechanics-Based Material Design0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayesian Optimization and Classification in Likelihood-Free Inference0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayesian optimization structure search0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCRP- and BSEP-mediated drug interactions from the perspective of clinical significance (Literature review) : Studying BCRP with vesicular transport assay (Experimental part)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beaglekoirien keuhkohuuhtelunäytteiden sytologia ja koiran akuuttien alempien hengitysteiden sairauksien kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bebyggelsenamn i Sjundeå : Vad berättar namnen?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becoming Teacher of Physical Education : Education, Sport and Gender in Tanzania0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedlingtoninterrierin terveys ja perinnölliset sairaudet : kirjallisuuskatsaus ja terveyskysely vuosina 2003–2011 syntyneille bedlingtoninterriereille Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedömning av elever med läs- och skrivsvårigheter : upplevelser och erfarenheter ur högstadielärarnas perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedömning av psykiatriska patienters beredskap till förändring : Från indikatorer till processuell kunskap0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedömningen av muntliga språkkunskaper i svenska : en analys av bedömarnas reflektioner kring elevbedömningens reliabilitet13 7 1 4 3 1 1 0 0 2 27 5 64
Beef credence attributes : an analysis of consumers’ and producers’ valuation profiles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bees in urban community gardens : local versus landscape determinants0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beetaglukaanin ja tärkkelyksen vuorovaikutukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beetalaktaamien ja fluorokinolonien käyttö koiralla ja kissalla : kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beggars can’t be choosers? : Voter heterogeneity and the degree of competitiveness in electoral authoritarian regimes14 7 5 13 17 15 13 6 24 18 26 23 181
Begreppskartan som alternativ bedömningsmetod0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 11 6 26
Begränsat tillträde : Unga invandrares känsla av tillhörighet i en finlandssvensk kontext23 7 16 10 14 19 3 4 8 11 13 20 148
Behov av ambulanstjänster på grund av diabetes i HUCS Peijas sjukvårdsområde 1.1.2012-31.12.20120 0 0 0 4 8 5 13 4 3 4 6 47
Behov av ambulanstjänster på grund av diabetes i HUCS Peijas sjukvårdsområde 1.1.2012-31.12.20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekämpningsmedelns inverkan på fjärilfaunan i äppelträdgårdar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgradin graffitien sanalliset viestit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bemöt mig utan fördomar : En kvalitativ studie kring finlandssvenska hörselskadade kvinnors upplevelser av att leva med en hörselskada0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benchmarking Multi-model Databases with ArangoDB and OrientDB0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficial Ownership of Intangible Assets and Royalties in the Light of the OECD Model Tax Convention0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benefits and challenges of Continuous Integration and Delivery : A Case Study0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benfisktarmens histologiska byggnad och de skador acanthocephalernas angrepp åstadkomma på tarmen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bentoniittikolloidien kulkeutuminen ja vaikutus Sr-85:n ja Eu-152:n liikkuvuuteen graniittisessa kivessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bentsodiatsepiinien ja amfetamiinijohdannaisten seulonta virtsasta mikropilarisähkösumutusmassaspektrometrian avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö iäkkäillä : vertailututkimus Porin kaupunginsairaalan akuuttivuodeosastoilla vuosina 2004 ja 20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bentsodiatsepiinivalmisteiden pakkausselosteet ikääntyneiden lääketiedon lähteenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benttisten syanobakteerien bioaktiiviset yhdisteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benzylic C–H oxidations of dehydroabietic acid derivatives at positions 7 and 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEPS-hankkeen multilateraalisen sopimuksen etua rajoittava määräys ja yleinen veronkiertoa koskeva määräys EU:n perusvapauksien näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berggrundvattnets evolution återspeglad i kalcitens spårämnessammansättning i frakturer, Olkiluoto, Euraåminne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bergslagenista Karjalaan : Ruotsalaisten vuorimiesten siirtolaisuus Pitkärantaan 1879 - 190410 3 1 1 3 0 1 0 5 11 8 4 47
Berikningsobjektens inverkan på slaktsvinens beteende och stressnivå0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berry-Esseen-lauseen todistus Steinin menetelmällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beräkning av homologigrupper med hjälp av cellulär homologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berättelser om mörker och ljus : En kvalitativ undersökning om identitet, moderskap och rusmedel i fyra kvinnors livsberättelser0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Besiktning av häst0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beskattning av livförsäkringar inom nationell rätt och vid gränsöverskridande situationer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Best Practices for Ecometric Analysis : A Case Study Correlating Climatic Conditions and Herbivore Teeth in Africa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Besvärsförbudet i 44 § i konkurrenslagen : en kränkning av de grundläggande och mänskliga rättigheterna? En kritisk granskning av förbudet att besvära sig över Konkurrens- och konsumentverkets inspektionsbeslut i ljuset av europadomstolarnas rättspraxis samt de nationella domstolarnas handlingsutrymme enligt den gällande lagstiftningen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betaiini-aminohappojohdannaisen merkitysporsasripuleissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beteende av frigående mjölkkokalvar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Better Coffee? : The Intertwining of Ethics and Quality in the Third-Wave Coffee Subculture0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Better than Rational : Rethinking Corporate Self-Interest in Collective Action contributing to Sustainable Development0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Between Dimensions : Intermedial Relationships and Affective Technologies in Manga, Anime & 2.5D Theatre0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Between Militarism and Humanitarianism : A Comparative Framing Analysis of Al Jazeera and Russia Today’s coverage of the Russian Intervention in Syria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Between rights and drought : socio-political perspectives of water scarcity in a Moroccan oasis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Between Two Countries : Estonian Immigrants Identity Construction in Finland19 4 11 7 10 10 6 6 15 16 19 17 140
Between Unity and Diversity : The Application of the Charter of Fundamental Rights in the Light of the Principle of Subsidiarity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betydelsen av adjuvant strålbehandling vid behandlingen av stadium III metastaserande melanom0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betydelsen av förkortade metacarpus hos hippidier, ( Mammalia: Perissodactyla ) i det pleistocena Sydamerika. Olika tolkningar.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beurlingin lause ja Volterra-operaattorin invariantit aliavaruudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevisvärdet i en anonym vittnesutsaga0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewusstsein und ästhetische Wahrnehmung : Über textuelle Formen der Bewusstseinsdarstellung in Eeva-Liisa Manners Frühwerk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beyond Beliefs : An Analysis of Religion and the Secular in James K. A. Smith0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beyond Colonial Imagery? : Dynamics of Religion, Culture and Agency in the Guardian's End FGM Global Media Campaign0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beyond the Crisis: Analyzing How Climate-Induced Migration Can Fit Into the Future of EU Migration Governance0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BFF – Big Friendly Factors : Roman Jakobson’s Factors of Language in the Film BFG and its Finnish Translations0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bibliografisten tietueiden deduplikointi : kandidaattien valintamenetelmät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bid Rigging and Public Procurement Directive 2014/24/EU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom av sjöfågeltarmen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom om Carabidernas tarmkanal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom om Physopodernas anatomi. Tarm- och nervsystemen hos Limothrips denticornis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom om spindlarnas härdighet mot köld och hetta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom om vingarnas uppkomst och utveckling hos Lepidoptera0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om Balanus improvisus Darwin förekomst0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om biologin hos några Cantharis- och Rhagonycha-arter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om brackvattennorsens biologi - norsen ( Osmerus eperlanus L.) i Tvärminne som exempel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om Ciliaternas biologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om den postembryonala viktökningen hos fåglar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om den Weberska apparaten och dess utveckling hos Cyprinoider0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om en del till grupperna Chrysomelini och Galeruca hörande arters lefnadssätt och utvecklingshistoria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om fåglarnas hörsel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om odonatlarvernas tarmsystem0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om odonatlarvernas trakésystem0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om zooplanktonets kvantitativa sammansättning under sensommaren i fyra sjöar i västra Nyland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag tillkännedom om induktion av en extremitet hos Triton taenius och Rana temporaria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Data : Do Google Searches Predict Unemployment?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Data as an Essential Facility : the Possible Implications for Data Privacy0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Data ja tietokannat Euroopan Unionissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Data Quality Challenges in the Context of Business Analytics0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big dataa ja profilointia hyödyntäen tehdyn mainonnan merkitys sopimusoikeudellisena tarjouksena0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Five -persoonallisuuspiirteet ja koulukiusaamisen uhriksi joutuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Five -persoonallisuuspiirteiden yhteydet unettomuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Five -persoonallisuuspiirteiden yhteys metaboliseen oireyhtymään suomalaisilla aikuisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Five personality traits and crime types : Does personality traits relate to specialization in certain types of crime?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bike sharing as part of urban mobility in Helsinki : a user perspective0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildning och kunskap medföra förpliktelser : Unionen, Kvinnosaksförbund i Finland och argumenteringen kring bildningsfrågor åren 1892–19010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildungsroman ja parodia Hermann Hessen teoksissa Unterm Rad, Demian, Knulp ja "Karl Eugen Eiselein"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildungsromanartige Elemente und deren Verwirklichung in der Autobiographie Zwischenbilanz : Eine Jugend in Berlin von Günter de Bruyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bile Resistance in Lactobacillus rhamnosus GG : Stability and Mechanisms0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biliary atresia associated cholangitis : The central role and effective management of bile lakes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilnäthandel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIMCO:n SUPPLYTIME 2005 -vakiosopimuskaavakkeen tulkinta alusten aikarahtaussopimuksena : erityisesti pohjoismaisen oikeuden mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binaarisen sukupuolen trinitaarinen transformaatio Sarah Coakleyn teologiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binding of fecal bacteria to Caco-2 cell line as a pre-selection step in isolating commensals with potential to inhibit Clostridium difficile adhesion0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bio-based pouch material : feasibility for food packaging0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioaktiivisella lasilla pinnoitetun segmentaaliproteesin kiinnittymisen histomorfometrinen analyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioaktiivisella lasilla pinnoitetun segmentaaliproteesin kiinnittymisen mekaaninen testaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioaktiivisen lasin bakterisidinen vaikutus Salmonella enterica -bakteereihin broilerin rehussa ja suoliston sisällössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochar effect on sorghum biomass yield under drought stress0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemical characteristics of three heterologously produced ferulic acid esterases (FAEs) from Aspergillus niger0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemical Characterization of Nuclear Actin Interactions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemistry of the Self : Gender, Emotions and Body Work in the Use of Anti-Age Cosmetic Treatments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemistry of the Self: Gender, Emotions and Body Work in the Use of Anti-Age Cosmetic Treatments0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biodegradable Mulches : Field Experiment Results from Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biodiversiteetin seuranta Suomessa : Indikaattoreihin perustuvan biodiversiteetin seurantajärjestelmän kehittäminen5 3 1 0 1 3 0 0 8 41 30 25 117
Biodiversity conservation in Madagascar: NGO involvement, experiences and outcomes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioekonominen malli lypsykarjan jalostustavoitteiden arvioinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioetanolin tuotto rusorypykkä-kääpäsienellä sekä aineenvaihduntareittien tutkimus jätepuukasvualustalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biofilmit bakteeri-infektiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biohiilen lisäyksen vaikutukset kompostointiprosessiin laitosmittakaavan tunnelikompostoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biohiilen vaikutuksia härkäpavun sadonmuodostukseen Etelä-Suomen olosuhteissa vuosina 2010–20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioinspirerad oxidation av C-H-bindningar med järnkatalys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biojätevärjäys : Biojätteen soveltuvuus tekstiilin värjäykseen ja värjäysprojektin tarjoamat mahdollisuudet laaja-alaiseen oppimiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biokaasulaitosten käyttämät syötteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biokaasun tuotannon ja lietelannan jakeistamisen taloudelliset vaikutukset nautatilalle4 4 5 3 4 4 4 2 9 9 13 4 65
Biokaasun tuotanto hevosenlannasta ja sen ekologiset sekä taloudelliset vaikutukset hevoskeskittymässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologiaa tiedeleireillä : leiriaktiviteettien kiinnostavuus lasten näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologian yliopisto-opiskelijoiden virhekäsitykset fotosynteesistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologian ylioppilaskokeiden haasteet : Koetehtävien sisällöt ja vaikeustasot sekä niiden vaikutus todelliseen osaamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological sulphate reduction potential in waters from the geological repository site for nuclear waste disposal in Olkiluoto, Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologinen torjunta taimitarhoilla : petopunkkien hyödyntäminen omenantaimilla esiintyvien punkkituholaisten torjunnassa0 0 6 22 20 19 23 14 4 7 11 6 132
Biologisen säilöntäaineen vaikutus pyöröpaalatun nurmisäilörehun koostumukseen sekä lypsylehmien rehun syöntiin ja tuotokseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologisesta vanhemmuudesta sosiaaliseen vanhemmuuteen : Suomen vanhemmuuslainsäädäntö sateenkaariperheiden ja lapsen edun näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologisten lääkkeiden automaattinen lääkevaihto : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus keskivaikean ja vaikean iho- ja nivelpsoriaasin hoidossa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus nivelreuman hoidossa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomarkers of perinatal asphyxia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomassa ja hiilidioksidivuo erilaisilla kasvupaikoilla Euroopan puoleisen Venäjän tundralla3 15 4 10 3 4 5 3 6 4 13 5 75
Biomassan energia-arvon nostaminen sekundäärilämmöllä kuivaamalla48 26 39 27 28 17 8 22 26 30 40 19 330
Biometrinen tunnistaminen työelämässä : Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen rajoitukset ja edellytykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomineralization in domestic pig molars0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomolekyylit kuumissa ytimissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioottisten interaktioiden merkitys ympäristögradienteilla : Esimerkkinä variksenmarjan vaikutus arktis-alpiinisessa kasvillisuudessa21 14 25 14 17 17 16 13 26 20 32 15 230
Biopankkeihin liittyvät oikeudelliset ongelmat ja ratkaisumallit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biopankkilain 13 §:n mukainen biopankkisiirto eurooppalaisen käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen valossa : Tapauksena istukkaveripankin biopankkisiirto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biopohjaisten kalvojen hapen- ja hiilidioksidinläpäisevyysominaisuudet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biosensorien hyödyntäminen biologisissa vuorovaikutustutkimuksissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Biosimilaarien teh