Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Opinnäytetiivistelmät / Humanistinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
"...kun sitä Nyorkin Yläkaupungin osaa Haalemiksi koolataan..." Niilo Mustosen puhuman amerikansuomen englannista mukautettujen lainasanojen sekä käännös- ja merkityslainoja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"...syntyny Ruotsis mut mä oon yhtä paljon suomalainenki..." Havaintoja kuuden ruotsinsuomalaisen nuoren kieli-identiteetistä ja suullisen suomen kielen taidoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Akseli etsii Elinaansa." Henkilökohtaista-palstojen ilmoitusten kieli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Alakko nää mua?" Oulusta Helsinkiin muuttaneiden opiskelijoiden kielellinen sopeutuminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Alussa oli Sana". Kahden raamatunsuomennoksen sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ammatillinen kielentaito" keskiasteen ammatillisten oppilaitosten äidinkielenopetukselle annettujen tavoitteiden kannalta tarkasteltuna.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Annapa sirmakan siristä ja hanurin hullutella" Harmonikan nimitykset suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Anteeksi, minä olen nyt ihan pihalla." Ymmärtämisongelmien ilmaiseminen suomen oppijoiden ja syntyperäisten suomalaisten välisissä ryhmäkeskusteluissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Artikkelissaan Piispa Siitonen toteaa - -": havaintoja aineistonkäytöstä lukiolaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Arvon herrat, Elisabeth Rehn": läsnäolijoiden henkilönnimimaininnat viittauksissa ja puhutteluissa sekä muut puhutteluissa esiintyvät puhuttelusanat presidentinvaalikeskusteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Auta! Mulla on vakavan luokan ongelma." Tyttökuvan diskursiivinen rakentuminen Tuulian ja Demin kysymyspalstoilla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Avainasemassa ovat ihmiset". Henkilöstö Nokian toimitusjohtajan katsauksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ee tiällä nyt pelekkee savvoo puhuta": vieremäläisnuorten murteen käyttö ja tiedostaminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ei se oikein oot tarttunuh" Kurjenkylän murteen pohjalaisuudet tutkimuskohteena.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Eihän ketään voi syörä kettua!" Rauman puhekielen ja yleiskielen vaihtelu kaksostyttöjen puheessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ekaksi palotelimme vähän aikaa." Neljäs- ja viidesluokkalaisten kielikylpyoppilaiden ensikielisten kirjoitelmien virheanalyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Eniän em puhum mitiän". Lammin murteen erityispiirteiden tasoittumisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Erityisteoriasta yleisteoriaan": J. C. Austinin performatiiviopin ja puheaktiopin tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Et kyllä se vähä kamalaks on tullu tämä maailma." - Pyhärantalaisvanhusten intensiteettiadverbien ja puhepartikkeleiden käyttöä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Fänrik Ståls sägner" -teoksen loppusoinnullisten runojen kaksi suomennosta. Vertaileva tutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Grunge- ja vaihtoehtorockalbumit myyvät miljoonia kopioita." Uudet anglismit Suosikki-lehdissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hammassärkyä on yheksää lajia" : vertaileva tutkimus suomalaisten ja virolaisten kansanomaisista hammassäryn hoitotavoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hehkuva sopraano sulatti jään": lauluäänen kielellinen kuvaus klassisen musiikin arvosteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Heikkoa tuulta, vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila 5...7 astetta." Sääennusteiden sanastoa ja tekstilajin piirteiden analyysia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Herra on minun paimeneni" "Minä olen hyvä paimen" Psalminkirjoittajien ja Jeesuksen kielikuvat vuoden 1992 raamatunsuomennoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hilirimsis ja huitrumpsis", sanoi Peppi. "Tiddelipom och piddelidej", sa pippi. Suomen ja ruotsinkielisten kielellisten leikittelykeinojen vertailua Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu -teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hirnuuko härkä lautasellanne?" Kielellisistä poikkeamista Apu- ja Hymy- lehden otsikoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hyppy tuntemattomaan": Suomi ja Emuun liittyminen Helsingin Sanomien lehtikirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Hyvin vaihteleva määrä - väldigt divergerande antal" kollokaatioiden ja adjektiivien tulkkaamisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ihoamyötäileväthaalarit ja rauhanmarssilaiset" Huomioita ylioppilasaineiden kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ja rock'n'roll on cool juttu." Englanninkielisiä ilmauksia suomen- ja saksankielisissä nuortenlehdissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jalankulkija kävi sairaalassa, mutta selvisi lievin kolhuin." Maakuntalehti Etelä-Saimaan kielen tarkastelua kielenhuollon näkökulmasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Joo, asioista saa ja pitää olla erimieltä, mut..." Kohteliaisuus ja erimielisyyden ilmaiseminen nuorten keskustelufoorumissa Internetissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Jos saisin miljoonan." Arvojen peilautuminen koululaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kaaosta se elo on, mutta syystä tai toisesta me äidit olemme tämän valinnan tehneet". Äitiyspuhe Vauva ja leikki-ikä -verkkolehden keskustelupalstalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"kaks tikkaria ja yks tupla". Aloituksia palvelutilanteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat" - uskonnollisen kuvakielen luontosymboliikka viikkolehdissä Päivämies, Ristin Voitto ja Kotimaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kerran ku äiti": kuulijan tietämyksen huomiointi 5-vuotiaiden kertomusten rakentamisessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kerta kiellon päälle" - suomalaisen viittomakielen negaatio.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kieltä voi aina välillä näyttää": semanttinen analyysi esikouluikäisten lasten sanoille antamista määritelmistä ja niissä esiintyvistä sukupuolieroista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kirveellä päähän, meisselillä silmään". Rikoslehtien kielelliset vaikuttamiskeinot.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Knapita nut poika housus ettei kukko näjy." Kana ja kukko suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kommentoikaa, vastatkaa, kertokaa kantanne!" Sähköpostikeskustelun analyysia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Korkeaa", "matalaa" ja "syvää" merkitsevät adjektiivit suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Koulu on kälystä, koska on tyhmiä aineita": argumentointi seitsemäsluokkalaisten ja abiturienttien mielipidekirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuka tappo eiliset pennut?" Vakuutussanaston muodostusta ja semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuka uuno tän on duunannu?" Suomalaisten etunimien appellatiivistuminen slangisanastossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kumottaa sininen tunturi": huomioita Samuli Paulaharjun murresanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kuvaelmia Suomen maakunnista" julkaisun ja nykysuomen yhteisten sanojen merkitysten eroavuuksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllä mää piän itteäni täytenä oululaisena." Oululaisnuorten puhekielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Kyllähän meikäläinen tän ymmärtää, mut": kehitysvammaisten luetun ymmärtämisestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Laihaa ihmistä" merkitsevät sanat suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Lappi pakeni, lanta sakeni"? Inarin paikannimien suomalaistumisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Legendat eivät ole kuolleet." Sanomalehden ja television automainosten semanttis-pragmaattista vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Maakuopissa höyryää runonjalat, valtateillä etenee projektit". Hectorin, Ismo Alangon, Martti Syrjän ja A. W. Yrjänän laulutekstien runomuodon analyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mie tien mikä sovas pittää". Pitää-verbin modaalisuudesta Tuntemattomassa sotilaassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mies havahtui kuin koira, jonka uneen ui outo tuoksu." Reijo Mäen, Mauri Sariolan, Leena Lehtolaisen ja Eeva Tenhusen dekkareiden kuin-vertausten tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mikä ihmeen mekkala?" Opettajan kysymykset peruskoulun 7. ja lukion 3. luokan oppitunneilla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minä haluan nyt kertoa!" Kertomusten vastaanotto ja sukupuoli sekaryhmien keskustelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Minäkö äidiksi? Mieluummin surffailen!" Naistenlehtien äitiysaiheisten tekstien arvottavia asenteita.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Missä on mun sammakko?" Neljä- ja puolivuotiaiden lasten sammakkotarinoiden tarkastelua lingvistisesti ja rakenteellisesti.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mitä teen koulun käytyäni loppuun": heikkojen kirjoittajien ajatuksen kielentämisen ongelmia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mopolla vai millä?" Disjunktiivisten kysymysten rakenne, käyttö ja vastaanottaminen keskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mut se on niinku tavallaa totta siis" - mielipidekeskustelun varaukset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mutta taitawat otit öljyä astiaans ynnä lampun cansa" - Suomen kielen ottaa-verbi Bibliassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mä tiijän, mut tiedätkö sinä". Viisi- ja seitsemänvuotiaiden helsinkiläislasten puhekielen variaatiosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Mää tekkiin tuota, oikeestaan seleväksi, et misä se kaappi niinku seisoo." Oulun puhekielen sukupuolivariaatiosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ni tässähän tapahtu tässä täälä" Afaatikkojen kertomusten analyysiä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nierses Klaietsin Rukoukset Saksan kielestä suomennetut" Carl Niclas Keckmanin sanavalinnat rukouksen suomennoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No nyt oj jo minuv vuoro": tyttö- ja sekaluokalla olleiden kolmasluokkalaisten tyttöjen keskustelun piirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nuoruuven Syvän" ja "Kuinka Heikki Tamminen oppi Jumalata tuntemaan ja rakastamaan" -nimisten suomennoksien vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nyt käytetään tätä voidetta" - Kosmetiikkamainosten kielellisiä vaikutuskeinoja eri vuosikymmeninä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Näin aion viettää kesäni". Virkerakenteista neljäsluokkalaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nälkäpäiväkeräys otti varaslähdön". Fraasit Yleisradion radiouutisissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Nämä lähti seikkailemaan vähä" Keskustelu yhteisten mielikuvitusmaailmoiden luomisen ja kokemisen välineenä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olen paha ja voimakas, kestän kyllä olla yksin." Lyyrinen minä Kauko Röyhkän rocklyriikassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Olipa kerran Tassu-niminen koira" Sanavarat kolmasluokkalaisten toistamiskirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"ONNETON LAKKO" Helsingin Sanomien palomieslakkokirjoitusten lingvististä analyysiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ootko lukenut meiliä". Sähköpostikeskustelut työpaikkakeskusteluna.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Oulun Viikkosanomien" vuosikertojen 1829 - 31 luontosanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"PAHKI ON HYVÄ SANA" Oululaisnuorten murreasenteet, murteen tiedostaminen ja sen suosiminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pahus, tulipahan taas runot kustantajalta että kolahti". Että paukahti -konstruktion rakenne ja käyttö.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pikahissillä kiidettyäni...": yleisimmät lauseenvastikkeet eräiden 7.-luokkalaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Pitäjän pienemmissä" esiintyvien Volter Kilvelle ominaisten sanojen johto-opillista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Puhu kieltä, jota määkin tajuun!" Murteiden kohtaaminen Kalle Päätalon Iijoki-sarjan Kallen ja Lainan parisuhteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Puhuja kuulosti mustalta." Kieliasenteet. Tamperelaislukiolaisten arvioita sekä ei-natiivien nuorten suomenkielisestä puheesta että puhujista itsestään.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Puhukaa toisillenne.": matkapuhelinmainosten tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rackauden Ateria" -kirjan kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Riimivirta loputon, taatusti voittamaton, joo!" Suomalaisen rap-lyriikan riimistä ja runomitasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Rohkeutta tarvitaan, röökiä ei ollenkaan" - Tupakanvastaisten mainosten keinoja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Romaani ja liturgia, miksi eivät yhtä nekin?" Tito Collianderin Korståget-romaanin neljännestä osasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ruumis konetta vastaan" - Intertekstuaalisuus ja interdiskursiivisuus Muutoksen kevään pääkirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ryysyrannasta Rentun ruusuun": ironia ja intertekstuaalisuus Irwin Goodmanin esittämissä ja Vexi Salmen sanoittamissa lauluteksteissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Saisinks mä Sirkkua puhelimeen" - objektin ongelmia puhekielen lauseita ja tilanteita vasten.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sampo mielii yhä Leoniaa." Leonian julkisuuskuva sanomalehdissä vuosina 1998-1999.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Satua se on että sika sukeltaa" - havaintoja urheilusukeltajien kielestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"SE MAISTU NIINKU HUNAJA SUUSSA". Meän kielen kehittäjien kieleensä liittämiä mielipiteitä, arvoja ja asenteita.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on lause, koska sun suusta tuli piste": ensiluokkalaisten lausekäsityksen kehittyminen Vygotskyn teorian mukaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Se on tämä kieliprooka". Siirtolaisten kielen muuttuminen ja sen merkit ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Seitsemän veljeksen" vuorokeskustelujen huumori englanninkielisessä käännöksessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Seuraava potilas": lääkärin ja potilaan roolit lasten leikeissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siellä pojatkin tekivät käsitöitä ja runoja luettiin ulkoa". Presuppositiot mielipidekirjoitusten steinerkoulukeskustelussa porilaisissa ja joensuulaisissa sanomalehdissä vuosina 1985-1997.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Siinähän se oliki niksi joka naksuttaa": Oulun murrealueen relatiivilauseista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sit se kettu niinku söi sen": venäjän- ja suomenkielisten lasten kertomusten analyysiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sitten kun aurinko osui hirviöön niin se katosi." Kolmas- ja kuudesluokkalaisten kertomusten rakenne ja sidoksisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sitä kieltä ne käyttävät" Merkityssuhdeanalyysin sovellus kymmeneen Euroopan integraatiota koskevaan käsitteeseen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Skinnfri knäckebröd och bastutjul": suomesta ruotsinnettu suoramainonta Vaasassa kulutusjuhlan huippuvuosina 1980-luvulla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Suu kiinni vaimo!" Miehen uudistumisen kielelliset representaatiot Matti Kassilan elokuvassa Kuriton sukupolvi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sydämeltäni olen saamenkielinen" : Oulussa asuvien saamelaisten kielellisiä elämäkertoja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Syvällä kytenyt kansalaistunto vaatii oikeutta". Lehdistön Baltiaa koskevan kirjoittelun kielenkäyttö vuonna 1989.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tahtis minna sõjamerekooli, ent sisseastumisel ei vedanud" : eesti keele verbide minema ja tulema polüseemiat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Takanimi ja suihkata, sehän on suomea" - Analyysi Münchenin suomalaisten kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tehdään turkat" - sanat ja sosiaalinen identiteetti teatterityössä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Toi on ihan hyvää suomee mut sä osaat vähän liikaa" - miten suomea opetetaan ruotsinkielisessä koulussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Toinenkin vaihtoehto": tekstintutkimus australiansuomalaisen Suomi-Newspaperin arvottavista asenteista, ideologisuudesta ja näiden ilmaisemisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Toisarvoinen ongelma". Tekstintutkimus sanomalehtien pääkirjoitusten arvottavista asenteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tosikertomuksia tiedemaailmasta". Väitöskirjojen esipuheiden tekstuaalista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tää on tämmönen murteiden risteyskohta kuulemma" Lapuan Kauhajärven murre.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Tääl tulee hulluksi!" Kirjoittaja ja lukija internetin kerkusteluryhmän tekstitilassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Täällä Budapest" : a Magyar Rádió finn nyelvü adásainak története (1950-1958).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Täällä on hirviö, leikisti": kolmi- ja nelivuotiaiden päiväkotilasten keskustelujen tarkastelua aktien, puheenvuorojen, teemojen ja erityispiirteiden kannalta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Vaivaa nähden perehtymällä kirjallisuuteen". Nykysuomen toisen infinitiivin instruktiivin ja kolmannen infinitiivin adessiivin käyttö ja siitä annettujen suositusten toteutuminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Viännetään savvoo " - Lapinlahtelaisten nuorten mietteitä savon murteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Voisitko sinä mene pois sinun kassisi?" Saksankielisten suomenoppijoiden pyynnöt kohteliaisuuden näkökulmasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Weisut ja Ennustoxet llosesen Laista ia prophetista vloshaetut" -nimisestä Agricolan kirjasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ylivoimainen tilavuusseikkailu". Automainosten metaforien tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Ympäristötietoa kaikille sidosryhmille". Kuka puhuu kenelle suomalaisyritysten ympäristöraporteissa?.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Äkkiä mustat olivat Valkealassa." Pakolaiskeskustelun lingvististä analyysia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Älkää järkyttykö mut tääl on yks toukka!" - Helsinkiläistyttöjen dramaattisia juttuja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Älä yritä!" Vuosina 2003 - 2004 käydyn yritys- ja pääomaverouudistuskeskustelun analyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Äskön kö mää olin pieni vavva." Kaksivuotiaan Matiaksen siirtymät kerrontaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Avantoa' merkitsevät ilmaukset suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Kasvojen' nimitykset virossa, liivissä, vatjassa ja vepsässä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Kasvojen' nimityksistä suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'MONTA MUTTAA'. MUTTA-luokan konnektiivien syntaktis-semanttis-pragmaattista analyysia. liite.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Rivin' ja 'jonon' merkitykset suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'tyttöä', 'naista' sekä 'poikaa' tai 'miestä' tarkoittavat sanat Helsingin slangista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Voittamista' ja 'häviämistä' merkitsevät verbit ja ilmaukset sanomalehtien urheilukielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Väistämistä' merkitsevistä verbeistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Ymmärtamistä' ja 'havaitsemista' merkitsevistä viron sanoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Lauseopillinen tutkimus Juvan murteesta).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jep? Palvelutilanteissa käytettäviä tervehdys- ja hyvästelyfraaseja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-ea, -eä ja -va, -vä -adjektiivien rinnakkaisuudesta suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-ea, -eä päätteiset nominit Agricolan Uuden Testamentin suomennoksessa. (Merkitysopillinen katsaus.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-ele- johtimisten verbien käytöstä Kiteen murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-inen ja hinen -johtimien muodollisesta kehityksestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-kin-liitepartikkelin käytöstä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-kin/ -kaan/ -kään-liitepartikkeli Juhani Ahon Rautatiessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-kO-lausumat äitiysneuvolassa. Tutkimus terveydenhoitajan ja äidin välisestä vuorovaikutuksesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-ma-, -mä-johtoisista muodoista Volter Kilven saaristolaiskuvauksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-minen -nominaalistuksen käyttö kevään 1994 ylioppilasaineissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-minen-loppuisten verbaalisubstantiivien ja niiden määreiden kääntämisestä suomesta ruotsiin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-nnainen, -nnäinen ~ -ntainen, -ntäinen -johdokset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-nta-johdin suomessa ja karjalassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-roinen-johtimisista sienten nimistä suomen murteissa ja kirjakielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-sti-loppuisten adverbien semantiikkaa Väinö Linnan teoksessa Täällä Pohjantähden alla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-us, -ute -loppuiset ominaisuuden nimet Agricolan Psalttarissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-, 2-, ja 3-nimet - Suomen numeraalialkuiset paikannimet. Yksipuisesta Kolmikulmavainioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. infinitiivin lauseopillisesta käytöstä v:n 1847 Suomettaressa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. infinitiivin lyhyemmän muodon käytöstä savolaismurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. infinitiivin translatiivin ja -minen-teonnimen translatiivimuodon sisältävien rakenteiden merkityksestä ja käytöstä nykysuomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5-1.9 ikäisen Laurin kielen kehittymisen tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - 11 -vuotiaiden ruotsinsuomalaisten siirtolaislasten kielestä. Syntaktisesti poikkeavien virkerakenteiden tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1642 Raamatun II osan yhteiskunnalliset sanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1642 vuoden raamatun partisipijärjestelmä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1686-vuoden kirkkolain suomennoksen lauseopillisia ruotsalaisuuksia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1734-vuoden Ruotsin lain maa- ja kauppakaaren suomennoksen kielellisestä kehityksestä vuosina 1759 - 1867.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1800-luvun geologiset uudissanat Antero Vareliuksen kielessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1830- ja 1840-lukujen lehtikielen frekvenssianalyysia - suomalaiset sanomalehdet kehittyvässä maailmassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1830-luvun maallisen proosan keskeisimmät äänne- ja taivutusopilliset ilmiöt.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1860 - 1870-lukujen kirjasuomessa esiintyvistä uni-pesyeeseen kuuluvista sanoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1910- ja 1960-luvun sanomalehtien pääkirjoitusten tyylistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1920-luvun suomalaisen lakikielen virkerakenteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950-luvun alun Me naisten ohjaavat artikkelit - maailmankuva ja direktiivisyys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1970- ja 1980-lukujen suomalaisen rocklyriikan sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980-luvun alun lasten kertomakirjallisuuden kerronnan kieli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980-luvun alun lasten kertomakirjallisuuden kerronnan kieli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5-3.1-ikäisten lasten lauseyhdistykset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2;0-vuotiaiden sanarakenteiden muutoksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,5-vuotiaan Tiinan sanastoa: värin, ajan ja lukumäärän ilmaiseminen ja sanaston semanttiset erityispiirteet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. infinitiivin illatiivi alasatakuntalais- ja hämäläismurteiden rajalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. infinitiivin illatiivimuodoista eteläpohjalais-, yläsatakuntalais- ja savolaismurteiden rajalla (Nurmossa, Jalasjärvellä, Kuortaneella, Alavudella, Töysässä, Virroilla, Parkanossa, Kihniössä, Alajärvellä ja Ähtärissä).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. infinitiivin sisäpaikallissijojen käytöstä ja merkityksestä nykysuomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4- ja 7-vuotiaan lapsen miksi-kysymykset äidin ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 ensimmäisen psalmin sanasto Agricolan Psalttarissa ja vuoden 1933 kirkolliskokouksen hyväksymässä Vanhan Testamentin suomennoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Comparative Study of the Use of Different Moods in Finnish and English.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Comparative Syntax of the Verb in Some Modern English Novels and Their Finnish Translations.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Contrastive Study into Locality in Finnish and English.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A groteszk formái Örkény István drámában.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Midsummer Night's Dream - Untako vai unelmaa? Paavo Cajanderin ja Lauri Siparin Shakespeare-suomennosten vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A népi lélekhit és jelenségei a Magyar halálkultuszban.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study of English nautical terms and their Finnish equivalents.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study of Somerset Maugham's novel The Moon and Sixpence and its Finnish translation.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study on the Finnish rendering of some of the stylistic features in Katherine Mansfield's short stories: The Wind Blows, Psychology, Mr. Reginald Peacock's Day, A Dill Pickle, Revelations, At the Bay, The Garden Party, Marriage à la Mode, Miss Brill, An Ideal Family, The Lady's Maid, and The Doll's House translated by Vappu Roos.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study on the Finnish rendering of some of the stylistic features in The Portrait of a Lady by Henry James.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a+b=b+a. Matematiikan oppikirjan seimoottiset koodit ja niiden työnjako käsitteiden määrittelyssä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-loppuisten adjektiivien kausatiivi- ja translatiivijohdokset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. A. Borenius-Lähteenkorva. Kansanrunouden kerääjä ja tutkija.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. A. Milnen Winnie The Pooh -teoksen erisnimistä ja niiden kääntämisestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. E. Ingmanin "Rimpisuon usvapatsaan" vuoden 1915 painoksen vertailua vuoden 1955 korjattuun painokseen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. J. Veänäsen "Naapuritalot" ja "Kuningas Gustaw II Adolphin Historia" kirjasten sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Kiven "Rajamäen rykmentin marssista" muutamia huomioita.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Käännösvirheet ja epätarkkuudet Paavo Cajanderin ja Yrjö Jylhän "King Lear" -suomennoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Luettavuus. Suomenkielisen aikakauslehtitekstin rakenteellisten ja kieliopillisten tyylitekijöiden vaikutuksesta tekstin ymmärrettävyyteen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Oksanen runoilijana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. V. Ingman raamatunsuomennoksen uudistajana. I. Sakariaan kirja, Salomonin sananlaskut ja Paavalin kirje Filippiläisille.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a:n ja ä:n loppuheitto Westhin Käsikirjassa. Kato ja säilyminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A:n loppuheitto Kotkan puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aadolfinsaarentiestä Äkkikalliontiehen: tutkielma Kangasalan osoitenimistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aakkosellinen luettelo vieraskielisiä sanoja...0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aale Tynnin balladit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aale Tynnin kuvakieli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaluvan, odelman, äpäreen ja äpärän merkityksistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aamulla piti lährettämän mut sis se meno laapahti. - Suomen ahta-, ähtä-loppuisten verbien morfologista, semanttista ja pragmaattista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aamullisen pakkaskelin nimityksistä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aamun nimitykset huomen ja aamu suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aapelin pakinakielen viittaussuhteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aapiset kirjoitettuun kielijärjestelmään perehdyttäjinä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aapisissa esiintyvät henkilönnimet 1800-luvun puolivälistä nykypäiviin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aapisten luettavuus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aarikasta Äkäpäähän: Etelä-Onkiveden vesistönimiä Lapinlahden ja Maaningan pitäjien alueella.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aarni Kouta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaro Hellaakosken lyriikan tyyli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaro Hellaakosken lyyrillisen tyylin kehitys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abessiivin käyttö sanomalehtikielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhörstudien zur finnischen Satzintonation.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abiturientit kuvanlukijoina.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abiturienttien kirjoitustaidon muuttuminen: Ylioppilasaineiden lauserakenteiden tarkastelua 1950-luvulta 2000-luvulle.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ablatiivin käyttö Vienan ja Inkerin karjalassa sekä aunuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Achreniuksen virret.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Kollaniuksen lainsuomennoksen nuoremmat ruotsalaiset lainasanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Kollaniuksen lainsuomennosten ihmisen nimitykset (ammattien ym. mukaan annetut).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Poppius runoilijana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ad. Neoviuksen "Sakkulan ja Metsäpirtin murteen sanaluettelon" vaatetustermistö.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Malysz lenteli kuin enkeli: Pikaviestinnällisyyden ja merkkirajoitusten vaikutukset Yleisradion Teksti-TV:n urheiluotsikoiden leksikkoon ja fraseologiaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adessiivi kahdessa tai useammassa eri tehtävässä samassa lauseessa suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adessiivi suomessa ja virossa - funktiot, frekvenssit, yhtäläisyydet, erot, vastineet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adessiivin käyttö Kokemäen murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adessiivin merkitystehtävät Arvid Järnefeltin varhaistuotannon ("Isänmaa", "Heräämiseni","Ihmiskohtaloaa") kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiiveilla ilmaistut ihmisstereotypiat suomenkielisissä saduissa 1900-luvun alusta nykypäivään.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivialkuisten yhdysperäisten paikannimien taivutuksesta suomenkielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiiviattribuutista karjalassa ja lyydissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiiviattribuutit kaakkoismurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiiviattribuutit koululaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiiviattribuuttien järjestyksestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien käyttö Eino Hosian romaanissa Tulipunaiset ratsastajat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien käyttö sanomalehtikielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien käytön vertailua Steinerkoulun ja peruskoulun oppilaiden ainekirjoituksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien käytön vertailua Toivo Pekkasen teoksissa Tehtaan varjossa ja Lapsuuteni.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien käytöstä Paltamon murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien määritteet hämäläismurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien määritteet hämäläismurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien määritteet lehtikielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien vastakohtasuhteet suomen kielessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivien, substantiivien ja verbien tyylillinen käyttö T. Vaaskiven "Yksinvaltiaassa".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivimääritteen kongruenssi Suomen paikannimissä - Autioaholta Väärälleväylälle.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivin lämmin ja sen rinnakkaismuotojen taivutus suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivin nominatiivi, n-päätteinen kaasus ja partitiivi predikatiivina eräissä Kauppis-Heikin ja Kalle Kajanderin teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivin vaikea merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivinkäytön tarkastelua 6.- ja 9.-luokkalaisten sekä lukiolaisten kirjoitetussa kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivipredikatiivin totaalisuudesta ja partiaalisuudesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit 1960-luvun kauno- ja tietokirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit aikakaus- ja sanomalehdissä sekä radio- ja yleispuhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit Anni Swanin ja Elina Karjalaisen lastenkirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit Arto Paasilinnan romaanissa Isoisää etsimässä ja siitä mukautetussa selkokielisessä laitoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit ja niiden -sti-, -in- ja -n-muodot koululaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit Juhani Ahon "Lastuissa".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit Leena Landerin romaanissa Tummien perhosten koti.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit Mika Waltarin vapaassa puheessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit psalmeissa: Nykyisen ja tulevan Kirkkoraamatun psalmikäännösten vertailu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit tyylin indikaattoreina. Havaintoja adjektiivi-ilmauksista Veikko Huovisen teoksessa Puukansan tarina sekä Suomen Kuvalehdessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit Veikko Huovisen tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit, verbit ja pronominit kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjektiivit, verbit ja pronominit kuudesluokkalaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adpositiot suomen vanhoissa kieliopeissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbeiksi idiomaattistuneet sanaliitot Lönnrotin Suomalais-Ruotsalaisessa Sanakirjassa ja Suomen kielen perussanakirjassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbiaali ja lauseenmäärite lehtikielessä ja vapaassa yleispuhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbiaalina olevien lokaalisten i- ja på-prepositioilmausten käännösvastineet ruotsista suomennetussa kirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbiaalit ja lauseenmääritteet kaunokirjallisuudessa ja radiokielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbien käyttö koululaisten aineissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbimuodoista Larin Parasken runokielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbit selkokielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbit, post- ja prepositiot ja interjektiot 1960-luvun yleiskielen lajeissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adverbit, post- ja prepositiot sekä interjektiot lehti- ja radio- sekä yleispuhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerobic-tuntien direktiivit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afasiasta äkkilähtöön. Mistä hoitoalan sanat tulevat?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektien, asenteiden ja mielipiteiden ilmeneminen muuramelaisten nuorten toisistaan käyttämistä nimityksistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektiiviset adjektiivit F. E. Sillanpään kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektiiviset ilmaukset Eeva Joenpellon romaanissa Tuomari Muller, hieno mies.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affektiivisista verbimuodoista ja -rakenteista eri puolueiden sanomalehdissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agathon Meurmanin suomenkielisen tuotannon alkuvaiheet. (pro Kieli A. M:n tuotannon alkuvaiheissa).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agentti 1960-luvun kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agentti Agricolan Uuden testamentin kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agenttia etsimässä. U-verbijohdokset edistyneen suomenoppijan ongelmana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agenttirakenteesta itämerensuomalaisissa kielimuodoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agenttirakenteet suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agenttirakenteiden käytöstä nykysuomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agraarisanasto Abraham Kollaniuksen lainsuomennosten maan- ja rakennuksenkaarissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan aikuinen kirkollinen sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan ajan uskonnollista termistöä. Eräitä keskeisiä adjektiiveja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan ja "Westhin tekstin" käsikirjain lauseopillisten piirteiden vertailua, ensi sijassa silmälläpitäen ruotsin kielen vaikutusta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan ja Westhin Kirkkokäsikirjojen ja Messujen ortografisia ja äänteellisiä eroavaisuuksia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan kielen konsonanttivartaloiset taivutusmuodot.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan Psalttarista Daavidin lauluihin. Psalmin 22 seitsemän suomennoksen vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan Rukouskirjan nominien, verbien ja partikkelien johtopäätteistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan teosten ele-, ile-, tele-, skele-, ksele-, skentele- ja ksentele- johdokset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan Uuden testamentin suomennoksen historiallisten kirjain partisipijärjestelmät verrattuina 1642 vuoden raamatunkäännöksen vastaavien kirjojen partisipijärjestelmiin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolan verbivartalotyypeistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahlmanin sanakirja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahlqvist suomalaisen proosan kirjoittajana. Ahlqvistin kielen kieli- ja lauseopillista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahne ja saita suomen kielessä. Merkitysopillinen tutkielma.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahomäki vai Ahonmäki? Virtain paikannimistön mäki- ja niemi-loppuisten nimien määriteosista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahonselältä Vedonvuorelle - Tutkimus Vesilahden Narvan ja Pöyhölän kylien luontonimistöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahterista överiin ja alkkarista älppäriin - Huomioita arkikielisten Vri-johdosten ja Vri-loppuisten lainasanojen muodosta ja merkityksestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahti Rytkönen ekspressiivisanatutkijana: oppihistoriallinen katsaus ekspressiivisanatutkimukseen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahtisaaren haastattelujen sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aika-sanueen merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikakauslehtimainonnan oikeakielisyydestä ja typografiasta vuosina 1956, 1976 ja 1996.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikamuodot seitsemäsluokkalaisten kertomuksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikamuotojen käyttö kertomuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuiset aina kritisoi - Puhekielen piirteet ja niiden funktiot seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisopiskelijoiden ja peruskoulun yläastetta käyvien oppilaiden kirjoitelmien virkerakenteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisopiskelijoiden ja peruskoulun yläastetta käyvien oppilaiden kirjoitelmien virkerakenteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetus. Opetussuunnitelmat, opettajien kokemuksia sekä virheanalyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taito noin vuoden pituisen kielikoulutuksen jälkeen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten puheen mukauttaminen oululaislasten haastatteluissa. 2 liit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aila Meriluodon metriikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ainasta Sariin ja Otosta Kimmoon. Suomenkielisistä homonyymiparisista etunimistä 1800-luvun lopulta noin vuoteen 1980.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineiden aiheenvalinnasta keskikoulussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineistoaine ja näkyvä intertekstuaalisuus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineistoaine ja tekstien keskustelu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ainekirjoituksen aiheenvalinnasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ainekirjoituksen opetuksesta saksalaisen kirjallisuuden valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ainekirjoituksenopetus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aino Kallaksen "Sudenmorsiamen" tyyli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aino Kallaksen ja Marja-Liisa Vartion proosarytmin vertaileva analyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aino Kallaksen kronikkatyylisten novellien kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aino Kallaksen proosarytmistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aistivaikutelmaa ilmaisevien verbien rektio suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivovauriopotilaiden kielellisen käsityskyvyn mittaaminen. Token testin sovellettavuutta selvittelevä tutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajaa-verbi ja sen verbijohdokset suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajan adverbiaalien kaasussyntaksia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajan adverbiaalien referenssi ja definiittisyys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajanilmaisemisen lähtökohtia. Havaintoja Liian puheesta yhden vuoden ja kymmenen kuukauden iästä kahden vuoden ja seitsemän kuukauden ikään.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajanilmaus tänä päivänä ~ tänään suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajatteleminen ja referointi. Nuortenpalstojen ajatella-verbin sisältävien referaattirakenteiden analyysia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajattelemista, puhumista ja kirjoittamista merkitsevät verbit sekä niihin liittyvät referaattirakenteet Teuvo Pakkalan kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajatus kuluttaa kiveä: mitan eroosio Juha Mannerkorven lyriikassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajautua ja ajelehtia verbien semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajuruohosta ängelmään: perennannimien rakenne ja nimeämisperusteet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akaan vanhanaikaiset riihirakennukset, riihitysvälineet ja -työt sekä niihin liittyvää sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akaan viljelysmaiden nimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akkusatiiviobjekti 1960-luvun suomen yleiskielen lajeissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akrämöismurteen konsonanteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin 2. partisiipin, -kin -liitteen ja yleiskielen d:n edustumisesta Kuopion puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin 2. partisiippi Pohjois-Karjalan murteissa. Yksiköllisen nominatiivi- ja essiivimuotoisen partisiipin tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin I infinitiivin lyhyemmän muodon käyttö Agricolan teoksissa verrattuna myöhempään kehitykseen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin indik. prees. sing. 3nen pers. muodot Martin maanlain suomennoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin indikatiivin preesensin yksikön kolmannen persoonan muodot n.s. Westhin tekstissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin ja passiivin II partisiipin sandhiedustus Helsingin puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin ja passiivin keskinäiset vastaavuussuhteet Vainö Linnan romaanin "Tuntematon sotilas" ja sen 2. saksalaisen käännöksen välillä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiivin yksiköllisen partisiipin edustuminen Vesannon murteessa. Sosiolingvistinen tutkimus tiettyjen sosiaalien muuttujien, iän, koulunkäynnin, luottamustoimien, harrastusten, asuinkylän, lähisukulaisten murretaustan ja muualla asumisen vaikutuksesta nominatiivisen ja essiivisen partisiipin vaihteluun verbien liittomuodoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ala-asteen 3. ja 6. luokan biologian oppikirjojen tekstipiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ala-asteen 3. ja 6. luokan biologian oppikirjojen tekstipiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ala-asteen suomen kielen oppikirjasarjojen vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ala-asteen äidinkielen opetuksen tavoitteita ja käytäntöä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ala-Satakunnan murteen äännehistoria I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alajärven vesistönimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatornion murteen erikoispiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatornion murteen säilymisestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatyylisten ilmausten käyttö lehtikielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavuden pitäjän vanhanaikaisesta ruokataloudesta (ja siihen liittyvästä sanastosta).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavuden Rantatöysän kylän viljelysmaiden nimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven "Karkurit" näytelmän vertauksista ja metaforista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven "Nummisuutarien" substantiiveista Friedebert Tuglasin vironnoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven "Seitsemän veljeksen" sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven "Seitsemän veljeksen" vertauksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven eläinmaailma hänen sanastonsa valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven fraseologia Nummisuutarien ja Canzion valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven kansatieteellistä sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven Kihlaus-näytelmän arkaistiset sanat yhdeksäsluokkalaisten ymmärtäminä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven sanajärjestys "Seitsemän veljeksen" ja "Nummisuutarien" mukaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen ele/ile-johtimiset verbit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen liikkumista ja liikettä ilmaisevien deskriptiiviverbien saksankielisistä käännösvastineista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen orgaanisia ihmisen ääniä kuvaavat onomatopoieettiset verbit ja niiden unkarinkieliset käännökset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven Sydämeni laulu -runo ja kymmenen ruotsinnosta käännösvertailu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kiven värisanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kivi kansanomaisen talouselämän kuvaajana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kivi suomalaisen naisen ja miehen kuvan rakentajana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksis Kivis dramatik i svensk översättning. Lea och Natt och dag.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alhosta oikeuteen: Hymy-lehden Arja Alho -artikkeli kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alingment in disagreement: building alliances in multiperson interaction.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alisteiset konjunktiolauseet 1960-luvun yleiskielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alisteisten rakenteiden käyttö peruskoulun seitsemännen ja yhdeksännen luokan oppilaiden kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alistuskonjunktioiden käyttö Aleksis Kiven kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkeellisen ohuen leivän nimityksistä suomen ja karjalan murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkeisoppijoiden kommunikaatiostrategiat puheessa ja kirjoitelmissa: kielelliset ongelmatilanteet ja niistä selviytyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alku aina hankalaako? Suomenoppijoiden kirjallisten tuotosten tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alku työn kaunistaa, lopussa kiitos seisoo. Lukiolaisten aineiden lopetusten tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkukantainen peltoviljely Askolassa. III.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkuopetusikäisten sanavaraston kytkennöistä lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksiin ja -vaikeuksiin sekä luku- ja kirjoitusvaiheiden tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkuperäisen pitkän :n ja :n diftongiutuminen savolaismurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkusointufraseologian piirteitä Kuopion läänin alueella.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkusuomalaisten klusiili + likvida ~ spirantti + likvida astevaihtelujen edustus nykysuomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkusuomen e:n edustus suomen murteissa edempänä sanan ensi tavuuta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkusuomen genitiivi absoluuttisen nimen apuglossana: semologinen tutkimuskoe0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkusuomen h:n edustus Ljungo Tuomaanpojan lainsuomennoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkuvaiheen suomenoppijoiden kirjoitusten tarkastelua prosessoitavuusteorian näkökulmasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allatiivin merkintötehtävistä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allitteraatio Vienan Karjalan kansanrunoudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allomorphic and Dialectal Cohesion in the Light of Baltic-Finnic Grade Alternation.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aloittimien käyttö haastattelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alp- Öhi, Tunturisetä ja Alppivaari - Heidi-kirjojen henkilöviittaukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alueellinen ja sukupuolten välinen variaatio paikallisradiomainoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikanruotsin ja amerinkansuomen luonteesta teoriassa ja kirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikansuomalaisen Esther Burkmanin puheen äänne- ja muoto-oppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikansuomalaisen Inkeri Jensenin puheen morfologiaa ja syntaksia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikansuomalaisen Isidor Seppälän puheen englantilaisperäiset sanat ja kielenvaihto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikansuomalaisten sanomalehtien lainasanoja. Tutkielma kolmen vasemmistolehden paikallisten avustajien kirjeiden englantilaisperäisestä sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikansuomen diskurssipartikkelit: toisen polven siirtolaisen haastattelupuheen analyysiä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikansuomen englantilaisperäisestä sanastosta (ja sen muodostumistavoista).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikansuomen kaasussyntaksin erityispiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikansuomen morfologiaa ja fonologiaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amhara ja thai vaihtuvat suomeksi. Taivutussuffiksien ilmaantuminen kahden adoptiolapsen kieleen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattien nimitykset Nykyslangin sanakirjassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattikorkeakoulun kypsyyskokeiden sidosteisuus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oikeakielisyystaidot.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattina kysyminen. Tapaustutkimus ryhmäkeskustelusta markkinointitutkimuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattinimekkeiden ja työnhakijan ominaisuuksien myötäesiintymät työpaikkailmoituksissa vuosina 1973 ja 1993.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammattinimikkeiden muodostaminen suomen ja liettuan kielissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ampumisilmaukset kioskikirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An analysis of the entrance test in English, 1974, at Åbo Akademi: a comparison of the test results between Finnish and Swedish speaking applicants for English.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An Outline of the Comparative Stylistics of English and Finnish on the Basis of 'The Narrow Corner' by Somerset W. Maugham and its Finnish Translation.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anaforisten demonstratiivien kohesiivinen vaikutus ylioppilasaineissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anakoluutti suomen kansankielen näytteissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyse der Fehlleistungen in der Reifeprüfung des fakultativen Deutsch im Frühjahr 1969.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysoitavana Marja Kyllösen Lyijyuuma ja sen saamat arvostelut.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andersenin sadut Suonion ja Maila Talvion suomentamina. Kielenkäytön vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andersenin sadut Suonion suomennoksena.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anglismien tuntemus ammattikoululaisten keskuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anglismit helsinkiläisessä City-lehdessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anglismit suomalaisessa ja virolaisessa sanomalehtitekstissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anja Kaurasen ja Rosa Liksomin sanaston puhekielisyys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anja Kaurasen Kultasuu-romaanin kielellisiä valintoja tyylin kannalta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anja Vammelvuon proosan teemoja ja tyylipiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankkalinnan naiset ennen ja nyt: Aku Ankka -lehdissä 50-luvulla ja vuonna 1999 esiintyvien naiseen viittaavien ja naista tarkoittavien ilmausten tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna-Leena Härkösen Häräntappoase-romaanin ja sen ruotsinnoksen vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna-Leena Härkösen Häräntappoase-romaanin metaforat ja niiden ruotsintaminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anni Swanin tyttökirjojen dialogien puhekielisyyksistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anomaliat Joel Lehtosen proosatuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anomaliat Joel Lehtosen proosatuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anopinkieli ja aasiankriinumi: Huonekasvinimistön semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anoreksian ilmeneminen tekstissä anorektikon näkökulmasta Siskonmakkarat - Miltä syömishäiriö tuntuu? -teoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antaa sen muuttua. suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anteeksi, voisitteko puhua hitaasti vai Ole sinä hiljaa, mies? Kohteliaisuus suomi toisena kielenä -oppikirjojen dialogien direktiiveissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antero Vareliuksen Tyrvään pitäjänkertomuksen kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antero Varelius kaunokirjailijana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antero Varelius.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antero Varelius.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antiikin kulttuuriperinne Eino Leinon Helkavirsissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonyymiset adjektiivit Anni Swanin saduissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Hyryn kerronnan tekniikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Hyryn novellien kielen yksinkertaisuudesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Juhana Sjögrenin nuoruus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Lizeliuksen kasvisto- ja kasvupohjasanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Lizeliuksen suomenkielisten tietosanomain finiittisten ja infiniittisten verbimuotojen morfologiaa, johto-oppia ja ortografiaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Lizelius suomen kielen käyttäjänä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Lizelius.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Rädyn "Genovevan" suomennoksen eri painosten äänneoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Tiittanen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Tuokko.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Tuurin Pohjanmaa-romaanin ruotsinnoksen arviointia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Tuurin Pohjanmaa-romaanin virkerakenteen piirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Tuurin Talvisota-romaanin ja sen ruotsinnoksen vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anttolan murteen vaihtelevia piirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antura ja talla-sanueiden merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apostolien tekojen kolmen ensimmäisen luvun sanastoerot Agricolan Uuden testamentin ja nykyisen raamatunkäännöksen välillä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appositio kirjoitetussa suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apposition ja parenteesin tarkastelua karvialaisen Hilda Haanpään puheessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apukoululaisten kirjoitelmien syntaksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbetarna hos Algots i Närpes - infödda, inflyttare och pendlare.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argumentaatio aikakauslehtimainoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argumentaatio ja sen kielelliset keinot Turun Sanomien asunnonmyynti-ilmoituksissa vuosina 1957-1997.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argumentaatio sanomalehtimainoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argumentaatio Turun kunnallisvaalimainonnassa. Mies- ja naisehdokkaiden lehti-ilmoituksissa käyttämien argumentaatiomenetelmien vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argumentointi alkoholivalistusesitteissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argumentointi ylioppilaskokeen aineistoaineessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argumentoivan ylioppilasaineen dialogisten ja argumentoivien piirteiden tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjeploginsaamen äänne- ja taivutusopin pääpiirteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkaistisia piirteitä Aino Kallaksen teoksessa Reigin pappi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkaistisia tyylipiirteitä Eila Pennasen Tamperesarjan kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkitietoa kielestä sanomalehden mielipideteksteissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkkari, surkkari ja morkkari. Kukkasidontasanasto ja sen semanttinen rakenne.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkkitehti Else Aropaltio Lauttasaaren rakennetun ympäristön kehittäjänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkkitehtuurin kieli. Erään taidealan ammattikielen tarkastelu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armon avusta ystävään - Jumalan, Jeesuksen, Pyhän Hengen, paholaisen ja ihmisen nimitykset neljässä virsikirjassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artikkelittomuustapauksia Mika Waltarin romaanin "Sinuhe, egyptiläinen" saksalaisessa käännöksessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artikulatorisen sanakuvatestin laatiminen esikouluikäisille.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artjärven murteen puhenopeudesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artjärven murteen variaatioilmiöitä. Ikävariaation tarkastelua ja kahden eri haastattelutilanteen vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arto Mellerin kielen irrallisten ainesten tehtävät tekstissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvi Järventauksen "Satu-Ruijan maa" -teoksen lausetyylistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvid Genetzin ja Otto Mannisen Hirvenhiihtäjä-suomennostan vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvid Järnefeltin eeppisen alkutuotannon tyyli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvid Järnefeltin Maaemon lapsien tyylistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvio ja tiedon lähde. Todennäköisyyden ja tiedon lähteen adverbien kuvaus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvonimen ilmaiseminen kansankielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvostelujen kielikuvista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asennoituuko abiturientti? Asenteiden ilmaisemisen tarkastelua vuoden 1994 ylioppilasaineissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia- ja taideproosan virke- ja lauserakenteen eroista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakas suunnittelutyöryhmän keskustelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakassuhde, sosiaalinen todellisuus ja asiakaslehden lukija asiakaslehden tekstien konstruoimana: tapaustutkimus suurkeittiöammattilaisille osoitetusta asiakaslehdestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiakkaan käynnin syyn selvittäminen Kelan asiointitilanteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijuus ongelmanratkaisupuheluissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiantuntijuus ongelmanratkaisupuheluissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiaproosan ja kansankielen virkerakenteen eroista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiaproosan stilistinen analyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asiatyylistä poikkeavat lauseopilliset piirteet Paavo Rintalan teoksessa Kekkosen aika.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asikkalan järvien ja lampien nimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asikkalan naisten käsityöt ja käsityösanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Askaisten paikannimistö.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Askaisten paikannimistö.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Askolan Huuvarin, Juornaankylän ja Tiilään viljelysnimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Askolan murteen nominien taivutus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Askolan murteen verbintaivutuksesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aspects of quantity in standard Finnish0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aspektista ja suomen objektin sijanvaihtelusta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astevaihtelu neljän seitsemäsluokkalaisen venäläisen maahanmuuttajan välikielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astevaihtelu vuoden 1642 raamatun Jesajan, Jeremiaan, Hesekielin ja Danielin kirjoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astevaihtelun ja paikallissijojen oppiminen: tapaustutkimus aikuisen amerikkalaisen kielenoppijan suomen kielen taivutuksen alkeiden oppimisesta ja taivutusstrategioista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrid Lindgrenin Emil-trilogia ja sen suomennos.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuin- ja ulkorakennusten lattiaan liittyvää nimistöä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuinrakennusnimistömme sanastomaantieteellistä tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuinrakennusten tekotapaa koskevaa sanastoa Vihannista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asunto-osakeyhtiönimien semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asyndeettinen rinnastus suomen kielessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ateoreettisen argumentoinnin lingvististä tarkastelua - sanastosemanttinen tutkimus Suomen Uutisten kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATK-alan verbeistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atk-sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Att översätta kåserier.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attribuutin ja pääsanan järjestys vuosien 1925 ja 1965 suomenkielisissä runokokoelmissa ja sen lingvististä taustaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attribuutista Juuan murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attribuutista Tornion murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attribuutteina käytetyt adjektiivit Tampereen puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attribuuttisuhteet Agricolan rukouskirjassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attribuuttisuhteet Eero Salmelaisen julkaisemissa "Suomen kansan saduissa ja tarinoissa".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auditiivinen kieliaines Aleksis Kiven "Seitsemässä veljeksessä".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
August Ahlqvist suomen kielen kehittäjänä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
August Ahlqvistin ensimäisten kirjallisten tuotteiden kieli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
August Annist Kalevalan kansankielisten sanojen virontajana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aunuksenkarjalan adpositiorakenteet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aura- ja Vähäjokilaakson kylännimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auran ja sen osien nimitykset suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auran Karviaisten kylän kulttuurinimistö.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auto mainoksen kyydissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automainosten adjektiivit aikakauslehdissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automainosten sanaston ominaispiirteitä Tekniikan Maailma -lehdessä vuosina 1995 ja 1973.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automainosten sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autourheiluslangi ja sen kotoperäinen sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auttamista myymässä. Tutkimus kansalaisjärjestöjen varainkeruukirjeistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avovesikalastus Vehkalahden pitäjän Tammion saaristossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Az Erdélyi helikon és transzilbánizmus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barthold G. Vhaël ja hänen teoksensa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baudelairen runoja suomeksi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beaivenieidda duodji. Duodjeárbevieru kultuvrrala mearkka umit ja enkultuvra uvdna golmma sohkabuolvva áigge Gáregasnjárgga ja Kárá joga guovllus 1900-logus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beobachtungen über deutsche und finnische Diminutive und ihre Übersetzung.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beobachtungen über die finnische Übertragung "Länsirintamalta ei mitään uutta" des Romans "Im Westen nichts Neues" von E. M. Remarque. Eine sprachlichstilistische Gegenüberstellung.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bertel Kihlman som översättare.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beröringar mellan finskan och germanska språk enligt Ihre.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblian sanoden.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till Finska språkforskninges historia före Porthan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bisquitin kielen normipoikkeamat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bisquitin leikilliset fraasit. Pakinoitsija Bisquitin muokkaamat monitulkintaiset fraasit pakinakokoelmissa Vaivaisten valtakunta ja Tarttumaton Tarzan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bisquitin pakinoiden avainsignaalit kriittisen tekstintutkimuksen kentässä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boss, psyyke ja rukouskännykkä: modernisoituvan uskonnollisen kielen sanaston tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruket av prepositionen i sådana fall då finskan inte har kasus inessiv.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buts about conjunctions. A syntactic study of conjunction espressions in Finnish0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buts about conjunctions. A syntactic study on conjunction expressions in Finnish0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bäkis, väyrynen ja joulu - tennispelaajien slangisanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Böjningen av personnamnsbestämmande substantivattribut i skriftfinskan 1820 - 1900.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Friedrich Molleruksen "Riemu Runon" oikeinkirjoitusoppia ja äännehistoriaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Gustaf Borgin satusuomennokset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christer Kihlmans Den blå modern och dess finska översättning.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciceron "De sencctute" ja "De amicitia" -teosten ja niiden suomennosten lauseenvastikkeiden käytön vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Co-constructing understanding in second language conversation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado Avenue -romaanin käännösvertailu tyylin, semantiikan ja pragmatiikan kannalta sekä vertailua Åsa Kainbergin pro gradu -tutkielmaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado Avenue -romaanin suomennoksen tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comment traduire en francais le cas partitif du finnois.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparaison des substituts, en français, en finnois et en suédois.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confessio Fidei vuodelta 1671. Oikeinkirjoitus ja äännehistoriallisia havaintoja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confucian education and enlightenment for the masses in the manner of Guwen guanzhi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corander veljekset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d, ts ja vaavokaalit joensuulaisnuorten puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. E. D. Europaeus suorasanaisen suomen kielen käyttäjänä vv. 1845 - 1853.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Ekwallin Huonen-Speili.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Jusleniuksen Suomalaisen Sana-Lugun Coetukseen sisältyvästä Andreas Aspegrenin murteellisesta sana-aineistosta. Liitteenä Daniel Jusleniuksen Sana Lugun Coetukseen sisältyvä Andreas Aspegrenin sanakokoelma Jusleniuksen tähtimerkinnän * mukaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das deutsche Bezugsadjektiv und seine Entsprechungen im Finnischen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das deutsche Passiv und einige aktive Ausdrücke mit passiver Bedeutung im Vergleich zu dem Passiv im Finnischen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das deutsche Zustandpassiv und seine Entsprechungen im Finnischen. Eine Gegenüberstellung.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das finnische Verb tehdä und seine Entsprechungen machen und tun im Deutschen. Eine semantischkontrastive Studie.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das prädikative Adverbiale und die Apposition im Finnischen und im Deutschen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das Quantitätssystem des seelappischen Dialektes von Maattivuono0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das Wortfeld 'suuri' in den deutschen Ubersetzungen der Werke von Aleksis Kivi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datiivigenetiivi Agricolan Uudessa testamentissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De finskspråkiga studenterna vid Åbo Akademi I.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De finskspråkiga studenterna vid Åbo Akademi. Del II. Panelundersökningen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De nominum declinatione din lingua syrjaeana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De samiska ortnamnen i Polmak.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De svenska flicknamnen i nutidens Finland.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De svenska översättningarna av "Rautatie".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De svenska översättningarna av Kalevalas Lemminkäinen och Kyllikki -episod.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De svenska översättningarna av Seitsemän veljestä. En jämförelse.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De svenska översättningarna i Lönnrots ordbok.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deiksis Turun puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deiktisen määrittelyn käytöstä ja mahdollisuuksista aikakauslehtien kuvatekstitilanteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delblancin Samuels bok -romaanin ja sen suomennoksen tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delokutiivisesta johtamisesta suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demonstratiivipronominien ja pronominaaliadjektiivien käytöstä Juha Mannerkorven vapaassa puheessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demonstratiivipronominien puhekielisestä käytöstä Maiju Lassilan teoksissa Tulitikkuja lainaamassa, Pirttipohjalaiset ja Liika viisas sekä Heikki Turusen teoksessa Kivenpyörittäjän kylä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demonstratiivipronominit Paavo Haavikon teoksessa Kansakunnan linja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demonstratiivipronominit radiohaastattelussa: tämä ja se NP:n määritteenä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demonstratiivipronominit tietoisuuden, tilanteen ja havaintopiirin perspektiivistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demonstratiivit hollantilaisten suomenoppijoiden teksteissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Den svenska översättningen av Eeva Joenpeltos roman "Neito kulkee vetten päällä".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Den svenska översättningen av Veijo Meris "Irralliset" i jämförelse med originalet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Den tidiga nufinskan och objektsnormen. Belyst med exempel av Elias Lönnrot, Y.S. Yrjö-Koskinen, Pietari Hannikainen och Johan Fredrik Cajan (Kajaani).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominaaliset nominijohdokset 1960-luvun suomen yleiskielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominaaliset verbijohdokset 1960-luvun suomen yleiskielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentaalin käsittely pääkorottoman tavun vokaalin jäljessä ute- ja yte- loppuisissa ominaisuudennimissä Mikael Agricolan (Käsikirja ja messu) ja M. Westhin (Käsikirja) tekstissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentaalisen affrikaatan perilliset suomen murteissa. Kielikontakteihin perustuva selitysmalli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deonttinen modaalisuus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deonttisuus saamessa ja suomessa. Vertaileva tutkimus pakon, tahdon, luvan ja kyvyn modaalisuuden ilmaisemisesta saamessa ja suomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der deutsche Dativ verglichen mit seinen Wiedergaben im Finnischen Sprachsystem.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der ostlappische Vokalismus vom qualitativen Standpunkt aus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der Satzeingang in der deutschen Sprache im Vergleich zum Satzeingang in der finnischen Sprache.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descendentti esitys myöhäiskantasuomalaisten konsonanttien kehityksestä Säkkijärven pitäjän Ristsataman, Jokikylän, Kaukialan ja Suurpäälän kylien murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskriptiivinen aines Juhani Ahon Lastuissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskriptiivinen kuvaus kankaankudonnasta Saarijärvellä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskriptiivinen sanasto ulkoisen todellisuuden kielellisenä hahmotusmallina Valtimon Sivakan murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskriptiivisanat Koirien Kalevalassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskriptiivisanat Pietari Päivärinnan tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskriptiiviset sanat : määritelmät, muoto ja merkitys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskriptiiviverbien äänne- ja muotorakenne Matti Pulkkisen romaanissa "Ja pesäpuu itki".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskriptiiviverbit Aarno Kellbergin ja Kauppis-Heikin tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deverbaalien -minen, -mus ~ -mys ja -nto ~ ntö -johdosten käyttö Agricolan ja vuoden 1938 Uuden Testamentin käännöksissä sekä Pentti Saarikosken suomentamassa Matteuksen evankeliumissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deverbaalisen ELE-suffiksin semanttiset funktiot.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deverbaaliset -in : -ime- johdokset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deverbaaliset muodot ja niiden käyttö Suomen kansan vanhoissa raja- ja pohjoiskarjalaisissa runoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deverbaaliset ntA- ja nti-johdokset Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Vienan murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deverbaaliset substantiivijohdokset kansanedustajien keskustelupuheessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deverbaaliset substantiivijohdokset kauno- ja tietokirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deverbaaliset verbijohdokset suomen yleiskielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deverbaalisten ma-, mä- ja minen-johtoisten muotojen ja johdosten käyttö eräissä F. E. Sillanpään teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deverbaalisten teon, tekimen ja teon tuloksen nimistä ja niiden käytöstä armeijan ohjesäännöissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deverbiaaliset nominijohdokset Gananderin sanakirjassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogi Juhani Ahon tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogi Marja-Liisa Vartion tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogien puhekielisyyden kehitys suomalaisessa kirjallisuudessa Kivestä Sinkkoseen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogin tyyli elokuvassa Mies vailla menneisyyttä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogipartikkeleiden tehtävästä keskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogipartikkeli mm kolmen nuoren tytön keskustelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didaktinen ryhmätyö kielellisenä pelinä. Ryhmätyötilanteen observointitutkimus Arno A. Bellackin menetelmällä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die deutsche Übertragung "Das Manilaseil" des Romans "Manillaköysi" von Veijo Meri. Eine sprachlich stilistische Gegenüberstellung.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die deutsche Übertragung des Romans "Peiliin piirretty nainen" von Veijo Meri. Eine sprachlichstilistische Gegenüberstellung.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Entsprechungen der finnischen Ausdrücke der Gleichzeitigkeit im Deutschen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Entsprechungen der finnischen finiten Passivformen in der deutschen Übersetzung von Lauri Viitas Roman "Moreeni". Eine konfrontative Untersuchung.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Entsprechungen des finnischen Essivs und Translativs im Deutschen in Fällen, die den Zustand und die Zustandsveränderung ausdrücken.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die estnischen Nomina auf-ne purum0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die finnischen Übersetzungen deutscher Literatur in den Jahren 1935 - 1940.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die forschungen der letzten jahrzehnte auf dem gebiete der germanisch-finnischen berührungen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die jungen lettischen Lehnwörter im Livischen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Konjugation im Lappischen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Lehnwörte des Sajansamojedischen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Negationspartikel 'nicht' im Deutschen und das finnische Verneinungssystem. - Eine Gegenüberstellung.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Numeruskategorie im Deutschen mit einer Gegenüberstellung im Finnischen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Possesivsuffixe in den uralischen Sprachen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Quantitätsverhältnisse im Polmarklappischen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die schwedische Hervorhebung, ihre Entsprechung und ihre Übersetzung im Deutschen und Finnischen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differentiaatio peruskoulun kielenopetuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diftongien avartuminen Tampereen puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diskurssianalyyttinen tutkimus peruskoulun yläasteen luokan opetuskeskustelusta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diskurssipartikkeli no haastattelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dissertatio academica originem indolemque genuiam formanum linguae Fennicae verbalium enucleare periclitatura0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dopingongelman retorinen konstruointi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duodecimin selittävän sanakirjan lääketieteelliset termit ja termimääritelmät.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duration in the Quantity on Bisyllabics in th Quovdageaidnu Dialect of North Lappish0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. A. Saarimaan Kielenopas ja Lauri Kettusen Hyvää vapaata suomea: kielioppaiden sotaa 1940-luvulla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. F. Johansson.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ea, eä -loppuisten nominien etymologisista suhteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eA-loppuisten nominien yks. partitiivin ja mon. illatiivin päätevarianttien vapaasta vaihtelusta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edhina ekogidho - names as links: the encounter between African and European anthroponymic systemsamong the Ambo people in Namibia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edith Södegranin nuoruudenrunojen käännösprosessi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edith Södergranin runoutta Uuno Kailaan ja Pentti Saaritsan suomentamana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduskunnan kyselytunnin ideologisuus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eepillisen tyylin perusmuodot Helvi Hämäläisen romaaneissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eepillisen tyylin perusmuodot Toivo Pekkasen eri kausien teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eeppisen tyylin perusmuodot Juhani Ahon eri kirjallisia kausia edustavissa teoksissa "Rautatie", "Yksin", "Papin rouva", "Panu" ja "Juha".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eeppisten muinaisrunojen virkerakenne. Vienan nk. Kalevalan-aineiset kertovaiset runot.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eerik Juhana Blom. Elämä ja kirjallinen toiminta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eerik Walleniuksen ruumissaarnan kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eero Salmelaisen "Suomen kansan satujen ja tarinoiden" (I osan) kielen tyylistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eero Salmelaisen satujen sanasto nykylukijan näkökulmasta - sanojen merkityksen dynamiikan analyysia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eero Salmelaisen toimittamien Suomen kansan satujen ja tarinoitten III osan kokoonpanosta, kielestä ja tyylistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eesti keele astmevahelduse ja prosoodiasüsteemi tüpoloogilised probleemid0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eeva-Liisa Mannerin kuvista ja teemoista sekä niiden yhteyksistä hänen käännöstuotantoonsa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eeva-Liisa Mannerin vertausrakenteiden tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eeva-Liisa Mannerin virkerakenteen keskeisiä piirteitä kokoelmissa Tämä matka, Fahrenheit 121 ja Paetkaa purret kevein purjein.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ehdimmekö EY-junaan? Miten suomalaiset poliitikot puhuvat Euroopan yhteisöstä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ehdokasidentiteettien rakentuminen vuoden 2000 presidentinvaalien vaaliväittelyssä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ehdotettujen sanojen käyttöönotto suomen kirjakielessä l900-luvulla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ehdottamisen pragmaattista sävyä kielellistävät operaattorit: analyysi radion senssiohjelman puhelinkeskusteluiden sinä-suuntautuneiden ehdotusten operaattoreista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ehtolauseiden merkitystehtävä Ruotsinvallan aikaisessa lakikielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei katua ilman nimeä: Tutkielma Kuopion kadunnimistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei ketään joka kuuntelisi ja osoittais halua auttaa: 24:n ammatillisella toisella asteella opiskelevan nuoren itsetunnon ja kielellisen kyvykkyyden välisestä yhteydestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei sanat salahan joua: fennistiikan murteenkeruun historiaa 1868-1925.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei tääläkhän senthän johkaishen sanhan hootakhan panna. Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatio peräpohjalaisissa murteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei-finiittiset rakenteet 12 - 18 -vuotiaiden koululaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ei-natiivin toistot institutionaalisessa keskustelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eila Pennasen kahden romaanin repliikkien virkerakenteista. Teosten "Ennen sotaa oli nuoruus" ja "Mongolit" vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ein Vergleich zwischen den deutschen Modalverben und ihren finnischen Entsprechungen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einari Vuorelan lyriikan keskeisiä kuvia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eine kontrastive Studie über Fi. "olla" und Dt. "sein".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eine kritische Betrachtung über die Verdeutschung der Novelle "Ihmisten kevät" von T. Pekkanen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eino Hosian deskriptiivisanoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eino Hosian kuvakielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eino Leino lyriikan kääntäjänä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eino Leinon nuoruuden lyriikan kielikuvista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eino Leinon runouden sanajärjestyksestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksessiivi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksistentiaalisen lauseen sanajärjestys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksplikatiivinen että-lause ja partisiippirakenne.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksplisiittisen kiellon ilmaukset suomea toisena kielenä oppivilla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksplisiittisen negaation ilmaiseminen Hermann Hessen romaanissa "Der Steppenwolf" ja sen suomennoksessa "Arosusi".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekspressiivisyydestä kaunokirjallisuudessa: Anja Kaurasen romaanien Sonja O. kävi täällä ja Kultasuu ekspressiivisten ilmausten tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekspressiiviverbit Eno Raudin Naksitrallid-teoksen ensimmäisessä osassa ja niiden suomennokset teoksessa Näpsäkäävät.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El finés difícil? - Suomiko vaikeaa?: espanjankielisen oppijan suomen peruslauseiden omaksumisen tarkastelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elatiivi verbirektiona ja sen ruotsinkieliset vastineet Peter Englundin teoksessa "Pultava".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ele-johtimiset verbit Väinö Linnan teoksessa Täällä Pohjantähden alla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elegantista ulsterista lilaan bleiseriin. Havaintoja sanastollisista muutoksista vuosien 1962 ja 1992 vaateilmoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eleiden käyttö suomenoppijoiden sanahauissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Laguksen kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Lönnrot - Suomen virsiseppä. Elias Lönnrotin sepittämät virret uusimmassa virsikirjassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Lönnrot runoilijana ja runojen suomentajana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Lönnrot uuden Kalevalan kieliasun muokkaajana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Lönnrot uuden Kalevalan kieliasun muokkaajana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Lönnrot Vanhan Kalevalan äänneasun luojana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Lönnrot Virossa v. 1844. (Julkaistu Virittäjässä 1908)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Lönnrotin "Mehiläiselle" ja nykykielelle yhteisten sanojen merkitysten eroavaisuuksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Lönnrotin "Runokokous Väinämöisestä" kaunotieteellisesti katsottuna.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Lönnrotin käyttämän lääketieteellisen sanaston tausta ja säilyminen nykypäiviin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Lönnrotin uudissanaehdotusten johdokset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Lönnrotin virret.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elimäen lukiolaisten puhekielen piirteitä - Elimäen murteen tasoittumisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elina Karjalaisen Ihmisen ääni -teoksessa ja Suomen Kuvalehden artikkeleissa käyttämät kielikuvat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinan kielen kehitystä yhdeksän kuukauden iästä neljän ja puolen vuoden ikään.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinkeinoelämän tuottamien oppimateriaalien mainonnallisia piirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisio Jalasjärven murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elki- ja ilkeä-sanueet suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ellipsi ja kolme pistettä Pentti Haanpään Noitaympyrässä ja Juha Mannerkorven romaanissa Vene lähdössä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ellipsistä Pertti Niemisen tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elmer Diktonius som översättare av Kivis "Seitsemän veljestä".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elollistavat ja sielullistavat kuvat F. E. Sillanpään tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläimennimityksellä alkavat ja ruumiinosannimityksen sisältävät paikannimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinten kuvaus Jukka Parkkisen Korppi-kirjoissa - prototyyppisemanttista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinten nimitysten metaforinen käyttö nykysuomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinten nimiä Kemijärven paikannimistössä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinten- ja kasviennimitykset Joel Lehtosen Putkinotkossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elämä hymyilee television orjille. Personifikaatio vuoden 1994 ylioppilasaineissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elämän virta -tyyppiset metaforat Johannes Linnankosken tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELÄMÄÄ ERÄÄN ROMAANIHENKILÖN HAVAINTOPIIRISSÄ - Fokalisointi Annika Idströmin teoksessa Kirjeitä Trinidadiin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläytymisesitys 1800-luvun jälkipuoliskon suomenkielisessä kirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläytymisesitys Teuvo Pakkalan romaanissa Pieni elämäntarina.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elää-sanueen merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Em minä sitä varsin teheny! - Suomen kielen varsin-lekseemin tarkastelua puhe- ja kirjakieleen kuuluvana semanttisena ja syntaktisena yksikkönä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emil Elenius luonnonkuvaaaana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empaattisuus Merilappi ja Tornionlaakso -paikallislehdissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emä-pesyeen sanat esineistöön liittyvinä ilmauksina.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En jämförelse av specieskategorierna i Väinö Linnas "Täällä pohjantähden alla I" och i dess svenska översättning.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En jämförelse mellan de talspråkliga dragen i Lauri Viitas 'Moreeni' och i den svenska översättningen av romanen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En mä tiedä. Kiellon syntaktis-semanttista tarkastelua nuortenkirjojen dialogissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En ros, en ros i detta snöiga landskap - ruotsinnoksen tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En språkundersökning bland finska invandrarbarn i Göteborg.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En språkundersökning bland finska invandrarbarn i Göteborg.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En undersökning av några finländska ord och uttryck, deras förekomst och användning i nutida talspråk i Esbo.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englannin agentillisten passiivilauseiden ja niiden suomenkielisten vastineiden vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englannin imperatiivilauseiden suomentamisesta: englannin ja suomen imperatiivien vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englannin ja suomen kielen sanarajan foneettisista piirteistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englannin ja suomen passiivirakenteet tekstissä: kontrastiivinen tutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englannin kielen eksplisiittinen negaatio ja sen suomenkieliset käännösvastineet D. H. Lawrencen teoksessa Sons and Lovers ja sen suomennoksessa Poikia ja rakastajia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englannin kielen idiomeista ja niiden suomalaisista vastineista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englannin kielen lainavaikutuksesta amerikansuomalaisen sanomalehden kansankirjeiden sanastoon, morfologiaan ja syntaksiin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englannin kielen lainavaikutus amerikansuomalaiseen sanomalehtikieleen, sen sanastoon, morfologiaan ja syntaksiin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englannin kielen lainavaikutus amerikansuomalaisen sanomalehden kansankirjeiden kieleen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englannin kielen progressiivilauseiden suomentamisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englannin passiivilauseitten käännösvastineet Valittujen Palojen kirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englannin prefiksi-ilmausten kääntäminen suomeen. Aineistona Tolkienin "The Lord of the Rings" ja sen suomennos.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englanninkieliset ilmaisut työpaikkailmoituksen osana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englanninkielisten televisio-ohjelmien ja niiden suomennosten vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englantia ja suomea atk-kielessä. Tietotekniikka-lehden sanaston tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englantiin muuttaneiden suomalaisten suomen kielen käyttö ja kielelliset asenteet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englantilainen lainavaikutus amerikansuomalaisen sanomalehden ilmoitusten kieleen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Englantilaisperäiset lainasanat Amerikan suomalaisten sanomalehtien kansankirjeiden kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English and Finnish Sibilants: A Comparison.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English translations of the finnish words ending in - minen and their modifiers.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enkelit ja bandiitit sodassa: nimeäminen ja metaforat Helsingin Sanomien motoristiuutisissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ennen 1880-lukua ilmestyneiden suomen kielen kielioppien yhteiskunnallinen ja funktionaalinen tausta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ennen Kalevalaa julkaistujen vanhojen kansanrunojen luontosanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enolaiset etunimet. Evankelisluterilaisen seurakunnan ristimänimistö v. 1780-1994.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enon murteen äänneoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enontekiöläisnuorten murteen tiedostaminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enontekiön läntisen alueen saamelaisväestön puvuissa ja niiden käytössä tapahtuneita muutoksia v. 1939 - 1969.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensi ja toisen tavun rajaisten vokaaliyhtymien edustus Heinäveden murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensimmäisen infinitiivin käyttö Uudessa Kalevalassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensimmäisen infinitiivin lyhyemmän muodon käyttö Kauhavan murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensimmäisen infinitiivin lyhyemmän muodon käytöstä savolaismurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensimmäisen infinitiivin lyhyempi muoto Pentti Haanpään kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensimmäisen raamatunsuomennoksen Esran, Esterin ja Jobin kirjojen vokaalien historia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensimmäisten lainsuomennosten lakisanaston yhteydet nykylakikieleen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensimmäisten suomenkielisten kauppakirjojen kielestä: Haukivuoren, Hirvensalmen ja Mäntyharjun vuosien 1847 - 1883 kauppakirjojen kielen tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensitavunloppuista h:ta edeltävän vokaalin vaihtelu suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entisaikaisista valaistusvälineistä ja entisaikaisesta valaistuksesta Suomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entisajan kansanomainen puhtaus Luopioisissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entisajan riihi ja riihityöt Teiskossa. Kuvaus ja sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entisen Sastamalan alueen murteen konsonantismi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entiset maalaiset ja fiksut stadilaiset - Helsinki ja helsinkiläiset vuoden 2000 maakuntatapahtumaa koskevan lehtikirjoittelun valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entsprechungen des Finnischen Genitivattributs im Deutschen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Episteemisten, deonttisten ja dynaamisten modaaliainesten käyttö raamattupiirikeskustelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Episteemisten, deonttisten ja dynaamisten modaaliverbien tarkastelua Talouselämä-lehden artikkeleissa Johtoaihe ja Kaksi sivua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
epä-alkuisten ja -ton, -tön -loppuisten adjektiivien merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epäitsenäinen neksus kaunokirjallisuudessa ja tieteellisessä kielenkäytössä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epämielekkäiden tavujen oppimisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epämääräistämistä ja suunnittelua. Partikkeli tavallaan institutionaalisissa kokouskeskusteluissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epäsuomalaiset attribuutit 1800-luvun loppupuolen lehtikielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epäsuomalaiset piirteet J. J. Malmbergin suomentamassa "Yhden Kristityn Waelluksessa" v:lta 1809.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epäsuora esitys ja eläytymisesitys F. E. Sillanpään romaanissa "Nuorena nukkunut".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epäsuorat puheaktit Marja-Liisa Vartion romaanissa "Hänen olivat linnut".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epävarmuuden ilmaiseminen Turun puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epävarmuuden ja arvelun ilmaisemisesta kielitieteellisessä tekstissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epäviralliset nimet koululuokassa. Erään koululuokan lempi- ja haukkumanimien tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erektiohäiriölääke Viagran saama julkisuus Suomessa vuosina 1998-2000.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erektiohäiriölääke Viagran saama julkisuus Suomessa vuosina 1999-2000.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eri aikoina suosittujen suomalaisten miehennimien äänneasuista ja tunnesisällöistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eri sosiaaliryhmiin kuuluvien koulualokkaiden sanavarasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eri-ikäisiä ihmisiä tarkoittavat nimitykset nuorison käyttämässä slangissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eri-ikäisten naisten ja miesten etunimistä syntyneet lempinimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ericus Ericin Postilla suomalaisen fraseologian välittäjänä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ericus Ericin Postilla suomalaisen fraseologian välittäjänä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erijohtimisten translatiiviverbien lukumääräistä tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik Justander.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erikoisgeminaatio Rääkkylän ja Kerimäen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erilaisten vahvistajina käytettyjen sanojen tehokkuus lapsen iän, sukupuolen ja koulusaavutuksen funktiona.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erilaisuuden tunnistaminen TV-keskusteluissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erimielisyyden ilmaisemisen epäsuorat keinot televisio-ohjelmassa A-talk.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erimielisyys institutionaalisessa keskustelussa. Yliopiston opettajan ja opiskelijoiden vastaanottokeskustelujen analyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erimielisyys toimittajien ja vieraiden välisessä keskustelussa. Erään tv-väittelyn analyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erimielisyyssekvenssin rakentuminen. Erimielinen vuoro ja siihen vastaaminen monenkeskisessä arkikeskustelussa puolituttujen kesken.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erinomainen, erinäinen, erityinen ja erittäin kirjakielemme sanoina ennen sen nykyistä kehitysvaihetta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erisnimet käännösongelmana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erisnimet P. Mustapään runojen kerroksellisuuden laukaisimina.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erisnimien taivuttamisesta kyselyn perusteella.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erityisalojen sanat Helsingin Sanomissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ero- ja tulosijat lehtikielessä, kaunokirjallisuudessa sekä vapaassa yleispuhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eroavaisuudet Villadz Nielsönin "Rakkauden Ateria" -nimisen teoksen suomennoksien kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eroavuuksia Kuortaneen murteen saneenalkuisessa konsonantismissa ja saneenloppuisten klusiilien edustuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ersämordvan imperatiivista ja optatiivista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ersämordvan infinitiivin käytöstä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ersämordvan modukset kieliopeissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ersän persoona- ja demonstratiivipronominien käytöstä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erzämordvan v-johtimiset verbit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
erä-, era-, ere-, eri- ja ero-kantaiset sanat suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden alkuaan *aya ~ *äyä -vartaloisten nominien edustus suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Elias Lönnrotin proosatekstien virkerakenteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden hankkimisverbien verbikehyksestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden kansanlaulujen sana- ja sävelrytmin vertailuilmiöitä. Vertaileva kansanlaulututkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden kielellisten tekijöiden vaikutus luettavuuteen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden kielellisten tekijöiden vaikutus luettavuuteen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden käyttöohjeiden tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden lateraalia läheisyyttä osoittavien postpositioiden semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden lauseenvastikkeiden käytöstä Sorolaisen Postillan II osassa. Kvasi-, kvantum-, finaali-, temporaali-, modaali- ja agenttirakenteet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden lukion ruotsin ja saksan kielten oppikirjojen käännöslainoista kielenhuollon näkökulmasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden oppilaskohtaisten tekijöiden yhteyksistä englannin kielen ääntämistaidon osaamiseen peruskoulun III luokalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden poliittisen kielen ominaisuudennimien merkitysten vertaileva kollokaatiotutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden puhumista ilmaisevien verbien syntaksia ja semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden riihitöiden nimet Suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden sanomalehtien varmuutta ilmaisevista ja adjektiivia tai adverbia tehostavista adverbeista. Kvantitatiivinen tarkastelu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden satuolentojen ja lastenkirjahenkilöiden nimien erikielisiä käännöksiä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden sosiaalien käsitteiden ilmaisemisesta koululaisslangissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden substantiivijohdosten käytöstä sanomalehtikielessä. -e, -iO, -ntA ja -ntO, -(i)stO ja -(U)Us -johdokset vuosien 1934, 1964 ja 1984 Helsingin Sanomissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden suomen kielen särkemistä ja taittamista tarkoittavien verbien merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden suomen kielen taivutustyyppien produktiivisuuden luonteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden suuntaa ilmaisevien p-positioiden tarkastelua kognitiivisen semantiikan näkökulmasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden v. 1881 - 1895 kirjoitettujen kirjeiden kielen tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden verbaalisten suorituskykyjen ilmenemisestä lukioasteella. (Verbaalisen kykytestistön laadinta.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden verbijohdosten muodosta, merkityksestä ja käytöstä 1800-luvulta nykyaikaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden yhdyssanojen semanttisella erottelulla mitatun merkityksen suhteista niiden osien merkitykseen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden äänneopillisten murrepiirteiden esiintymisestä Varkauden koululaisten puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräistä keskinäistä asemaa ilmaisevista partikkeleista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräistä lauseenvastikkeista ja rakenteista Lauri Leskisen romaanissa Ehtoona sitten raukee turhaan...0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräistä lehti- ja lehto-sanojen käyttöyhteyksistä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräistä nimeen ja nimenantoon liittyvistä käsityksistä ja uskomuksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräistä suomen kielen pleonastisista verbi-ilmauksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräistä suomen kielen äännerakenteen luonteenomaisista piirteistä ja niiden taustasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräistä suomen murteiden 'houkuttelemista' ilmaisevista verbeistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräistä suomen murteiden 'taikuuden harjoittamista' merkitsevistä verbeistä ja niiden uskomustaustasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräistä suomen murteiden ruotsalaisperäisistä verbeistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräistä tyylipiirteistä Veijo Meren romaanissa Peiliin piirretty nainen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräistä uuden runoutemme syntaktisista seikoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräitten suomen kielen morfeemien hallinta esikouluikäisten kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräitä karhun nimityksiä Suomen paikannimissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräitä lammaslauman nimityksiä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräitä lauseopillisia piirteitä Lievestuoreen koululaisten puheessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräitä piirteitä Juhani Ahon käännöksessä Selma Lagerlöfin teokseen "Peukaloisen retket villihanhien kanssa".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräitä sandhi-ilmiöitä perihämäläisissä murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräitä skandinaavisperäisiä leivännimityksiä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräitä suomen murteiden pilvistymistermejä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräitä taivaankappaleiden 'paistamista' merkitseviä verbejä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräitä tyylipiirteitä T. Vaaskiven teoksessa "Rooman tie".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erälehtien uudissanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräs havainnollistamiskoe kirjainten opettamisessa kouluikäisille vajaamielisille, sekä eräiden taustamuuttujien suhde kirjainoppimiseen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erään englannin kielen ääntämistestin kehittely.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erään enontekiöläisen porokylän, Juusonkylän miesten kansanomaisen pukuparren käyttö ja muuttuminen vuodesta 1935 vuoteen 1970.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erään etunimityypin suosion leviämisestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erään halikkolaisen kansanihmisen tyylistä Niilo Kallion Halikon hakoniskojen pohjalta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erään kolmi-nelivuotiaan lapsen kielellisen kehityksen piirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erään lapsen varhaiset kaksi- ja useampisanaiset ilmaukset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erään suomalaisyrityksen sisäisten sähköpostiviestien kielellistä ja tyylillistä analyysiä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erään suomennoksen sidosjäsenet verrattuina lähtötekstiin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esi-sanueen analyysi. Merkitysopillinen tutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esihistorialliseen kulttuuriin viittaavat sanat Michael Agricolan kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esikoulu- ja kouluikäisille tarkoitettujen lastenkirjojen virkerakenne.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esikouluikäisen lapsen kielen käyttörakenne kommunikaatiokohteen funktiona eräiden taustatekijöiden valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esikouluikäisen lapsen kielen käyttörakenne kommunikaatiokohteen funktiona.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esikouluikäisten lasten kertomukset ja selostukset sekä temporaalisten ja kausaalisten suhteiden ilmaiseminen lasten tuottamissa teksteissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esikoululaisten kielenkäytön lauseopillisia piirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esimerkkejä partitiivin merkintötehtävistä vatjalaisissa teksteissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esineitä ja asioita: substantiivi oppi- ja peruskoulun kieliopissa Setälästä nykypäivään.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esitteiden merkitykset ja sosiaaliviraston julkisuuskuvat. Tekstintutkimus Helsingin sosiaaliviraston esitteistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esitys astia-sanaston etymologiasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esko Ahon, Paavo Lipposen ja Sauli Niinistön kohteliaisuus- ja epäkohteliaisuusstrategiat television eduskuntavaalikeskusteluissa vuonna 1999.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espoon nimistönsuunnittelu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Essee. Journalismiopiskelijan esseekäsitys ja opiskelija esseen kirjoittajana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Essiivi, translatiivi, abessiivi, komitatiivi ja instruktiivi 1960-luvun suomen yleiskielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Essiivin ja translatiivin käyttö Pertti Virtarannan teoksessa "Sana ei sammaloidu".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estnisk inflyttning till Sibbo, Borgå och Pernå skärgård omkr. 1750 - 1850.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Et(tä)-loppuiset vuorot keskustelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Et(tä)-partikkelilla alkavat lausumat keskustelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteen- ja taaksepäin viittaavat adjektiivit ja partisiipit lakikielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä- ja Keski-Hämeen kansanrunojen kielen suhde puhekieleen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Kallaveden paikannimistä ja niiden nimeämisperusteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Kuusamon vedenkokoumien nimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Pohjanmaalta Tampereelle muuttaneiden opiskelijoiden kielellisestä sopeutumisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Pohjanmaan kielimurteesta tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Pohjanmaan murteen adverbit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Pohjanmaan murteen deskriptiiviverbit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Pohjanmaan murteen kl-alkuinen sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Pohjanmaan murteen pejoratiiviset nominit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Pohjanmaan murteen puhenopeudesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Pohjanmaan murteen äänteellisiä piirteitä Ilmari Turjan kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Pohjanmaan topografinen sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Pohjanmaan, erityisesti Jalasjärven pitäjän vanhanaikaisista heinäntekotavoista ja -sanoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Savon läntisten murteiden interferenssi-ilmiöitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Savon murteiden äännehistoria I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelähämäläisten murteiden kielimaantiedettä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläkarjalaisnuoret murrehavaintojen tekijöinä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläpohjalainen kansankieli Santeri Alkion Puukkojunkkareissa ja Murtavissa voimissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläpohjalaisia murrepiirteitä Orvokki Aution Pesärikko-trilogian dialogissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläpohjalaisia murrepiirteitä Venny Kontturin tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläpohjalaisia murteenpiirteitä Ilmari Turjan pakinoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläpohjalaismurteiden passiivi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläpohjalaista murreväriä antavat piirteet Santeri Alkion kansankuvauksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläpohjalaisten kansansatujen aloituksista ja lopetuksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläpohjalaisten kertojien tempusten käyttö - Puhutun ja kirjoitetun kielen vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläpohjalaisten maaseppien ammattisanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläpohjalaisten opiskelijoiden ja Lapuan lukiolaisten puhekielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläpohjalaisten sananparsien äänne- ja muoto-opillisista murrepiirteistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelävepsän inkoatiivijohdannaisista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelävepsän partitiivin merkintötehtävistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelävepsän verbien taivutuksesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etiikkaa etsimässä. Yritysten yhteiskuntavastuuraportointi 2000-luvun alkuvuosina.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etinen, terävä [s] medioalveolaarisen /s/-äänteen varianttina.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etnocentrismundersökningen II. Gamlakarleby. Kontakter över språkgränsen och deras samband med fördomar.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etnograafiset ainekset Heikki Meriläisen tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etnografinen tutkimus Venäjällä 1700-luvulla ja Itä-Venäjällä asuvat suomensukuiset kansat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etnografis-etymologista Pyhäjärven (V.l.) pitäjän kalastuksesta I.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etnostreassas sápmelasvuoda oddasis huksemii: Sápmelasvuoda govven dálá sápmelas girjjálasvuodas.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Että ja jotta konjuktioiden merkitystehtävistä suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Että- ja jotta -sanojen käyttö suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Että-, jotta- ja jos -konjunktioiden käytöstä karjalaisessa ja länsi- inkeriläisessä kansanrunossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Että-, jotta-, jos- ja kun-sanojen käyttö Maria Jotunin teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Että-sana sidoselementtinä satakuntalaismurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etunimien painavuussuhteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etunimien valintaperusteet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etunimien valintaperusteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etymologinen katsaus etelävepsän el- ~ ele -johtimellisiin frekventatiiviverbeihin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etymologinen tutkielma ihmisen nimityksistä Kerimäen murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etymologisia sanaliittoja. Deskriptiivinen esitys ilmaisun vahvennuksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etä-, kauka- ja loitto-vartaloisten adverbien levinneisyydestä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EU-esitteiden modaaliset verbi-ilmaisut.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euraasian kielten sukulaisuusluokitus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euran murteen nominien taivutus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euroopan unioni - uhka vai mahdollisuus? Argumentoinnin keinoja ja alueellisia ilmentymiä EU-jäsenyyttä käsittelevissä mielipidekirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurosuomea huoltamassa. Suomen kieli Euroopan unionin komission KOM-dokumenteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurosuomesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evankelis-luterilaisten saarnojen rakenteesta ja sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evankelisluterilaisten päiväjumalanpalvelussaarnojen metatekstit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EX CATHEDRA - saarnastuoli ja katederi: Papin ja opettajan puheen interpersoonaisia piirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EX CATHEDRA: INSTITUUTIO PUHUU. Saarnan ja opetuspuheen interpersoonaisia piirteitä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Existence and Identity0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. E. Sillanpään "Hurskaan kurjuuden" kuvakielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. E. Sillanpään "Hurskaan kurjuuden" virkerakenteet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. E. Sillanpään Elokuun henkilökuvaus ja eräita sen tyylipiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. E. Sillanpään Elämä ja aurinko -romaanin tyylin tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. E. Sillanpään Hiltu ja Ragnar ja Hjalmar Dahlin ruotsinnos. Kontrastiivinen tutkielma.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. E. Sillanpään kielen sanaluokista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. E. Sillanpään kirjeiden kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. E. Sillanpään kirjeiden kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. E. Sillanpään lastutyylistä v:sta 1925 lähtien.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. E. Sillanpään romaanitaide.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. E. Sillanpään tyyli teoksessa "Nuorena nukkunut".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. H. Stahl'in, Viron kirjakielen perustajan, kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familial Dyslexia and Sound Duration in the Quantity Distinctions of Finnish Infants and Adults.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farkut kapenee punteista ja vyötärö nousee ylemmäs. Subjektin roolitulkinta suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feminiinijohdokset suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filosofisen ja lingvistisen semantiikan vertailua. Keskeiset ongelmat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finiittiverbiin liittyvien adverbiaalimääritteiden sijoittuminen Jalasjärven murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finiittiverbittömien infitiivikonstruktioiden affektisista käytöistä ja rakenteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finlandiatalo heittää laattaa. Ajankohtaisvitsien polysemiaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finlandismer i brev från mitten av 1800-talet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finlandismit ja muut erikoispiirteet Elmer Diktoniuksen tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finlandismit ja provinsialismit Anders Cleven ja Christer Kihlmanin proosateoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finlandismit suomalais-ruotsalaisessa suursanakirjassa, toimittaneet Knut ja Aulis Cannelin, Lauri Hirvensalo ja Nils Hedlund.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finlandssvenska attityder. Optimism, resignation och pessimism. En sammanställning av forskningsresultat från 1960-talet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finlandssvenska ljud jämförda med finska och rikssvenska.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finnish and English communicative intonation.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finnish Non-Finite Forms and Their Equivalents in English with Reference to Four Finnish Novels and Their English Versions.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finno-ugorskij substrat v toponimii Jaroslavskogo kraja na materiale gidronimnyh formantov -(V)ga; -(V)nga, -(V)n'ga, -(V)nda; -(V)ksa, -(V)ksa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finno-ugorskij substrat v toponimii Jaroslavskogo kraja na materiale gidronimnyh formantov -(V)ga; -(V)nga, -(V)n'ga, -(V)nda; -(V)ksa, -(V)ksa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finnon virsikirjan substantiiveista vuoden 1986 virsikirjan substantiiveihin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finnország-kép a magyar sajtóban az 1980-as években : tartalomelemzés.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska lånord i Esse-dialekten.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska lånord i Helsingemålet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska lånord i Helsingemålet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska lånord i Pedersöredialekten.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska ortnamn i Finnskogen i Norge.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finska ortnamn i mellersta Sverige.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finskt lokalkasusattribut i modern tidningsprosa och ett urval skönlitterär text.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florinuksen "Nomenclatura".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foneettisia huomioita Rauman maaseurakunnan murteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonologinen, morfologinen ja leksikaalinen kehitys ja viestintä - Tapaustutkimus lapsenkielen kehityksestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonologis-ortografiset ja semanttiset samankaltaisuudet suomen oppijoiden mentaalisessa leksikossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonologiset tuottamisrajoitukset 2;6-vuotiailla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
For-preposition käytöstä englannissa Graham Greenin teosten valossa sekä sen kääntämisestä suomeen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formaaliset ainekset Lauri Viidan lyriikassa Lauri Viidan runokokoelmien kvantitatiivista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fraasi- ja sananparsiaineksen funktiosta Nummisuutareissa ja Canziossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fragmentaariset lauseet Turun puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankin postillan suomennoksen kielellistä tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frans Eemil Sillanpään Elämä ja aurinko ja Edzard Schaperin saksannos - tyylivertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frans Ferdinand Ahlmanin ruotsalais-suomalaisessa sanakirjassaan (1865) suomen kieleen lainaamien vierassanojen ensiesiintymät.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free word order in Finnish0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frekvenssianalyysi Veijo Meren novellista Everstin autonkuljettaja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frekvenssisanasto tekstisanakirjoista Askel eteenpäin ja Tässä tulemme.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frekvenssitutkimus itäsuomalaisten murteiden sijamuodoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frekventatiividerivaatio suomen murteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frekventatiividerivaatio suomen murteissa. -ele-johtimisten verbien morfologis-fonologista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frekventatiivisten ele-verbien aijattelman - wiserttelwet -muodot Agricolan tekstissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontotemporaalinen degeneraatio ja sanaston ongelmat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundament i finsk och svensk text.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funktionaalinen näkökulma polysemian verkkokuvaukseen ja vetää-verbin polysemiaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funktionaalinen selittäminen morfologiassa. Metateoriaa ja huomioita suomen ja sen sukukielten tutkimusperinteestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funktsio-opillinen tutkimus suomen partikkelista kautta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Futuurin ilmaiseminen puhekielessä: kartoitus Liperin puhekielen erilaisista tulevaan viittaamisen keinoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förekomst och användning av ett antal finländska ord och uttryck i Gamlakarleby.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förekomsten av dubbelkonjunktion i modern finlands-svensk och riksvensk tidningsprosa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Försök till framställning af den finska syntaxen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G-mies Jerry Cottonin ja Finn Westin sanastotutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. A. Hemanin (Kah-nimimerkin) kaunokirjallisten tuotteiden kieli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. E. Euren Hämäläisen päätoimittajana vv. 1858 - 60.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. E. Eurenin kieliopeista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. E. Eurénin suomenkielisen kieliopin muoto-opillinen terminologia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Joosepinpoika Calamnius. Elämä ja runous.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gananderin sanakirjan I osan lähteistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gananderin sanakirjan kansanrunousainekset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gananderin sanakirjan lähteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geminaatio Someron vanhassa murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genealogia Sursillianan etunimistö 1600 - 1800-luvuilla. Vertailuaineistona Jaakko Ilkan suvun etunimistö 1600- ja 1700-luvuilla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneerinen nollasubjektilause suomessa ja virossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneerisen nollasubjektilauseen käyttö Lauseopin arkiston yleiskielisissä teksteissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneerisen sinän tarkastelua helsinkiläisnuorten keskustelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneeriset persoonaviittaukset Kulosaaren yhteiskoululaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetiivi kauno- ja tietokirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetiivi lehti- ja radiokielessä sekä vapaassa yleispuhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetiivin merkitysrakenteen tarkastelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetiivin monikkomuodot Agricolalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgiuksen hypokorismit nimistössämme.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gii, gea- ja mii, ma- relatiivamáddaga vállja upmi 'olmmo '-korreláhtaid oktavuo?as.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glottal stop in nenets0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glottokronologian ydinsanasto ja sen relevanssi kielitieteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goethen lyriikan suomennoksia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goethen runojen suomennokset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gravidin ilmauksista suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Griepenbergs översättning av satsbyggnader och ordförråd i Lehtonens "Putkinotko".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundtvikin ruotsiksi kirjoittaman, Abr. Engblomin v. 1845 suomentaman raamatunhistorian kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundzüge der livischen Lautgeschichte0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gumppe luoðis Áilloha??ii.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guovdageainnu sámegiela ja Soađegili suomagiela vokálat. Vuostta stávvala monoftoŋggaid kvalitatiiva veardádallan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustav Palssonin kielennäytteiden ruotsalaiset lainasanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H-spirantista pääkorottoman tavuun vokaalin jälessä vokaalin edellä. (Agricolan psalttarit).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h:n historia pohjalaismurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haanpään tyylin kaksijakoiset sanarinnasteet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haapajärven Kuusaankylän soiden nimet ja niitä muistuttavat viljelysnimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haapajärven Ylipään kylän paikannimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haapajärvisten murreasenteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haapasaaren topografista sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haapaveden vanha heinänteko ja siihen liittyvä sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haastattelijan kysymykset murrehaastattelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haastattelijoiden puheenvuorot haastattelutilanteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haastattelujen semiotiikkaa. Puhekielisyyspiirteiden tarkastelua City-lehdessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haastattelusta artikkeliksi - puhutun ja kirjoitetun kielen eroja Iiro Viinasen haastattelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hailuodon etunimistö.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hailuodon murteen reaaliaikainen muuttuminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hailuodon naisten vanhat käsityöt ja niihin liittyvä sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hailuodon naisten vanhat käsityöt ja niihin liittyvä sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hailuodon runosanastoa. Murremaantieteellinen tutkimus Suomen kansan vanhat runot -teoksen Hailuodosta tallennettujen kansanrunojen sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haita risoi, kun haitari soi. Kielellä leikittelyn keinoja Juice Leskisen Räkä ja roiskis-sarjassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haja-asutusalueiden osoitenimistä: Teisko ja Aitolahti.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hajuja ja makuja kuvaileva sanasto viinikielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hajuton ja mauton euromainonta. Eurotiedotuskampanjoiden lehtimainonnan tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halikon länsi- ja pohjoisosan viljelysnimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halikon murteen edustuksesta eri ikäpolvilla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halikon murteen kuvallisuus ja soinnukkuus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halikon vanhimpien kylännimien alkuperä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallinnon kielen lauseopillisista piirteistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallinto- ja korvauspäätökset dialogissa: analyysiä viranomaisten ja kansalaisten kirjeenvaihdosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halu-pesye vanhassa kirjasuomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halutaan jatkotutkinto. Kielellinen vaikuttaminen ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoja puoltavassa raportissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haminan kadunnimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammas-sanueen merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammasraha.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hankalaa sanontaa: kiertoilmauksien muodostaminen nykysuomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hankasalmen murteen äännehistoria.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hankavedeltä Hangonkankaalle - Ähtärin Hankaveden kylien viljelys- ja luontonimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanna-Kaisan pehmeän naisellinen panos. Onko suomalaisessa lehtikielessä seksismiä? liit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hannes Pukin vatjalaisaineiston alkuperä astevaihtelun ja geminaation valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hannu Ahon kuin-vertaukset - semanttista analyysia ja rakenteiden tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hannu Ahon romaanin sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hannu Mäkelän lastenkirjojen metaforista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapan- ja imelä-alkuiset ruokataloussanat suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapanleivän leipomiseen liittyvää sanastoa entisen Suur-Viitasaaren pitäjän alueella.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harjavallan Hiirijärven kylän kulttuurinimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harry Martinsons Vägen till Klockrike i finsk översättning.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harry Potter -kirjojen suomennoksissa käytetyt uudissanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hattulan Vuohiniemen paikannimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauholaisten ruokatalous 1880 - 1890 -luvulla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauhon kihlakunnan kylien nimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauhon murteen topografista sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hausjärveläisyyksiä Kalle Kajanderin kielenkäytössä. Kertomuksien "Kun talonpojasta tuli herra" ja "Kunnanmiehiä" mukaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hausjärven ja Riihimäen murteen muuttumisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hausjärven pitäjän Ryttylän ja Turkhaudan kylien nimistöä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hausjärven pitäjän Toholan kylän paikannimistöä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauskaa meillä on ollut. Helttasienten nimitysten virallisen taksonomian kehittyminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauskan ja ilon ilmaukset suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauvasta kalaksi: Antin kielen kehitys runsaan vuoden aikana (1:7 - 2:9) pääasiassa semanttis-pragmaattisesti tarkasteltuna.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoaa vanhan kirjakielen ablatiiviagenttirakenteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja /Ilomantsin/ Melaselän murteen savolaistumisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja 1.0 - 1.11-vuotiaiden oululaislasten äänteistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja 1850-luvun sanomalehtikielessä käytetyistä partisiippirakenteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja 3 - 4-vuotiaiden lasten kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja aikakauslehtimainonnan yhdysadjektiiveista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja ala-asteen toisen ja kolmannen luokan oppilaiden oikeinkirjoituksesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Alahärmän murteen nuoremmista ruotsalaisperäisistä lainasanoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Aleksin kielen kehityksestä 0.9-2.0-vuotiaana. Esi- ja varhaismorfologia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja amerikkalaisten vaihto-oppilaiden suomen kielen taidon kehityksestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja arviointitekstien modaalisuudesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Asikkalan murteen lausepainosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja attribuuttien käytöstä suomen yleiskielessä ja erityisesti sanomalehtien pääkirjoituksissa, taidearvosteluissa ja urheiluselostuksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
havaintoja B. A. Paldanin yläsatakuntalaisten kansanperinnekeruiden kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja elokuva-arvostelujen sanaluokista ja sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja epäsuoran esityksen käytöstä Väinö Linnan romaanissa "Täällä Pohjantähden alla".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja eri-ikäisten sodankyläläisten puhekielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja eräistä subjektittomista tekijällisistä rakenteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja erään kaksosparin kielen kehittymisestä ikävaiheessa 1.6 2.6 vuotta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja essiivin ja inessiivin merkintötehtävistä Säkkijärven murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja eteläpohjalaisten murresanojen tuntemuksesta Kauhavalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja gospel- ja virsitekstien sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja haukivuorelaisten koululaisten puhekielen muuttumisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Heinjoen murteesta Vihdin Vanjärven kylässä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Helsingin slangista: eri-ikäisten helsinkiläisten ja jyväskyläläisten nuorten slangin tuntemuksesta, käytöstä ja asennoitumisesta slangiin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Hilja Valtosen esikoisromaanin kielikuvista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja hän-pronominin käytöstä suomen itämurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja hän-pronominin käytöstä suomen länsimurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Itä-Suomen koululaisslangista: vertaileva tutkimus Kuopion ja Vesannon koululaisslangista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Joensuun puhekielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Juhani Ahon "Muistatko?" -nimisen kirjan tyylistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Juvan murteen ku(n)-lauseista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Jääsken ja Muolaan murteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Kanavansuun koulun kolmannen luokan puhekielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja kansanedustajien kielenkäytöstä. 11. 10. - 12. 10. 1966.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Kaukolan murteen muuttumisesta Parkanossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Kaustisen koululaisten puhekielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja kevään 1994 subjektiivisten ylioppilasaineiden kielikuvista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja kielestä ja kielenkäytöstä Orvokki Aution romaanitrilogiassa "Pesärikko".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja klassisen musiikin arvostelujen sanaluokista ja sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Kokkolan puhekielen variaatiosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja kolmen murrepiirteen esiintymisestä leppävirtalaisten puheessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Kotikatu- ja Salatut elämät -televisiosarjojen helsinkiläispuhekielisyyksistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja koululaisten ja opiskelijoiden slangisanaston tuntemuksesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja koululaisten kirjoitelmien sanaluokista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja koululaisten kirjoitelmissaan käyttämistä sidoskeinoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja kuuden Suomessa asuvan virolaisen puhesuomesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja kuvailevien verbien käytöstä eri murrealueiden kirjailijoilla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja käännöskielen muuttumisesta Maupassantin novellien eriaikaisten suomennosten valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja käännösprosessissa tapahtuvasta merkityksen vaihtumisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Lapuan koululaisten murresanojen tuntemuksesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja lasten käännöskirjallisuuden adjektiiveista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja latiivisen n:n esiintymisestä uralilaisissa kielissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja lauseenvastikkeiden käytöstä Ahon teoksessa "Panu" ja Ivalon teoksessa "Juho Vesainen".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja lauseenvastikkeiden käytöstä Ahon teoksessa Panu ja Ivalon teoksessa Juho Vesainen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja lausepainosta. Syksyn 1967 erään televisiokeskustelun tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja lehtimainosten kielen sanaluokista ja sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja linnunnimien rakenteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Martti Rapolan "Simpukankuoren" kansanomaisista sanoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja momentaanijohtimisista verbeistä suomen kirjoitetussa yleiskielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja moottoriurheiluselostusten kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja murteen säilymisestä Keiteleen koululaisten puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja nykylehdistön uutisotsikoiden kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja oppikoulun ensiluokkalaisten puhekielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Origon tyylistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja oriveteläisen Kustaa Mäkisen puhunnassa esiintyvistä virkerakenteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja oululaislasten hakukysymyksistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja partisiippien käytöstä vuosina 1938 ja 1968 ilmestyneessä kirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja partisiippirakenteen käytöstä Aamulehdessä vuosina 1882 - 1974.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja partisiippirakenteen käytöstä Aamulehdessä vuosina 1882 - 1974.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Pellon vanhan murresanaston tuntemuksesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja peruskoululaisten ja lukiolaisten fiktiivisten kertomustekstien tempusten käytöstä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Pihtiputaan murteen emfaattisesta intonaatiosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja poliittisten pakinoitsijain kielenkäytöstä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja posiolaisten nuorten puhekielestä: viiden kielenpiirteen esittelyä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja possessiivisuffiksien käytöstä. Possessiivisuffiksit Antti Hyryn, Veijo Meren ja Timo K. Mukan kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja pronominien, erityisesti ns. demonstratiivipronominien, käytöstä poliitikkojen puheessa. 4.10.1968 käydyn Suuren vaalikeskustelun tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja pudasjärveläisten seitsemäsluokkalaisten puhekielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja puhekielen ja pääkirjoituskielen modaalisista adverbeista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja puhutun kielen sanaluokkajakautumasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja päivälehtien pääkirjoituskielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Rantsilan murteen käänteisjärjestyksestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Rautavaaran murteen vaihtelusta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Rautpohjan tehtaan keskisuomalaisten ja päijäthämäläisten työläisten puhekielcstä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Riihimäen kauppaoppilaitoksen kauppakouluosaston I luokan oppilaiden puhuman ja kirjoittaman kielen eroista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Ruotsin suomalaisten kirjoitelmien kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja sanomalehtikielen eksistentiaalilauseiden subjektin partitiivimuodon merkitystehtävästä ja predikaattiverbin laadusta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Santerin puheesta kahden vuoden ja neljän kuukauden iästä kahden vuoden ja kymmenen kuukauden ikään.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja seinäkirjoitusten sanastosta, syntaksista ja aihepiireistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja sijojen käytännöstä Kemin kielimurteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja sisäisten ja ulkoisten paikallissijojen käytöstä Kiteen murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Sotkamon murteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja suomen frekventatiivisen -ele-suffiksin saksannosvaihtoehdoista ja niiden vastaavuusasteesta. Kontrastiivinen suomi - saksa ja saksa - suomi -korpustutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja suomen kielen paikallissijojen semantiikasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja suomen kielen taivutuskategorioiden produktiivisuudesta keksittyjen nominien taivutuskokeen perusteella.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja suomennetun ajanvietekirjallisuuden kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Suur-Keuruun Sanomien otsikkokielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Taivassalon murteen lausepainosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja tekstiviitteisyyden ilmaisimista koululaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja televisiomainosten sanastosta ja sanaluokista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Teonnimistä vuoden 1734 Ruotzin Waldakunnan laki suomennoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja tervehdys- ja hyvästelysanojen käytöstä suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja toisen infinitiivin instruktiivin merkitystehtävistä nykysuomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Unto Seppäsen Myllytuvan tarinoiden tyylistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Uukuniemen murteen väistymisestä Etelä-Pohjanmaalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Vetelin nykymurteesta kolmella ikäryhmällä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja viiden laukaalaisen nuoren puhekielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Ylihärmän murteen niin -partikkelin käytöstä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Ypäjän Ypäjänkylän nykymurteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja äänneopillisista ja sanastollisista muutoksista siirtoväen murteessa Kokemäellä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintolauseen ulkopuolelle jäävät adverbit kirjoittajan arvioiden ja kommenttien ilmaisimina: Aamulehden, Helsingin Sanomien ja Kansan Uutisten pääkirjoitusten tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
He tekevät syntymäpäivä sota loppu Ranskan kielelle ominaiset piirteet ja kommunikaatiostrategiat suomenoppijan tuotoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hectorin laulutekstien runomuodon tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heikki Jartin Pimeässä erehtyy -romaanin kielestä ja tyylistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heikki Meriläisen "Korpelan Tapanin" deskriptiiviset sanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heikki Meriläisen "Korpelan Tapanin" vertaukset ja metaforat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heikki Turusen Kivenpyörittäjän kylä -romaanin dialogista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heikki Turusen pakinakielen adjektiivien tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinjoen murteen äännehistoriallista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinolan ensiluokkalaisten puhekielen piirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinolan murteen vanhanaikaisen maitotalouden sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinänkuivaustermit karhe, karhi, karho ja karha suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinäntekovälineiden ja niiden osien nimitykset suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinänteosta ja siihen liittyvästä sanastosta Porin seudulla entisaikaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinäsanastoa. Heinän kuivatus ja ulkosäilytysmenetelmiin liittyvää suomen murteiden pääsanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinäsuovan suomalaisten nimitysten levikkisuhteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heitä, homo, voltti! Solvauksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helppo-sanue suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin II normaalikoulun vuoden 1999 abiturienttien käyttämät epäviralliset paikannimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin kaksikielisten tilanteisesta kielen käytöstä ja kielellisistä asenteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin Ponnistuksesta Käsivarren Kipsiin: tutkielma neljän suomalaisen palloilulajiliiton jäsenseurojen nimistä 1992-93.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin puhekielen i:n loppuheitto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin puhekielen yhteisöllisestä vaihtelusta loppu n:n heijastamana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin Sanomien ja Keskisuomalaisen urheiluaiheisten otsikoiden erityispiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin Sanomien ja Postimees-lehden uutisotsikoiden syntaksia ja semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin Sanomien kuvatekstit: havaintoja kuvatekstien rakenteesta, luettavuudesta , tehtävistä sekä suhteesta kuvaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin Sanomien musiikkiarvostelujen ja urheiluosaston metaforalähteet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin Sanomien pääkirjoitusten lauseenvastikkeista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin Sanomien tietokirjallisuusarvostelujen sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin Sanomien uutisotsikoiden syntaksia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin Sanomien uutisten otsikkokielen pääpiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin Sanomien yleisönosastojen fraasit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin slangin keskeistä sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin yliopiston kielikysymys 1923 - 1937.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsinkiläisravintoloiden nimistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsinkiläisten koirapoliisien ammattislangisanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helvi Juvosen runouden kuvamaailma.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemminki Maskulaisen "Vanhain Suomen maan Piispain laulujen" sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemminki Maskulaisen virsikirjan (1605) adjektiivit. "Autuas autta köyhää vaevast".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hengellisten lentolehtisten tekstuaalinen rakenne ja tekstin osien funktiot.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henki on kiinteää ainetta: Lakoffin metaforateoria ja kuolemanilmaukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöiden esittelyt Pentti Haanpään alkutuotannon romaaneissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöistä käytetyt pejoratiiviset ilmaukset Aleksis Kiven tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilökatoisista ilmauksista ja niiden käytöstä suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilökohtaisten kotisivujen multimodaalisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilökuvaus ja huumori Väinö Linnan trilogiassa Täällä Pohjantähden alla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilökuvaus ja huumori Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogiassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilön näkökulman merkkejä Anni Polvan kirjassa Tiinastako näyttelijä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilönimet kulttuurimurroksessa: kristinuskon ja eurooppalaistumisen vaikutus Namibian Ambomaan henkilönnimistöön.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilönnimen tuominen keskusteluun.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilönnimet Kirsi Kunnaksen lastenkirjoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilönnimet Ollin 1960-luvun pakinakokoelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilönnimet suomalaisessa rocklyriikassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilönnimet Suomen kansan saduissa ja tarinoissa. Etymologioiden ja nimenantoperusteiden tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilönnimistä suomalaisessa kirjallisuudessa: tarkastelussa Sillanpään, Waltarin ja Joenpellon teokset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöstöhallinnon termistö. Teoreettis-rakenteellinen tarkastelu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöstölehdet lakitekstin sisällön välittäjinä - syntaktis-semanttista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöstövähennys vai potkut? Vertaileva tutkimus yritysten ja sanomalehtien luomasta irtisanomisdiskurssista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötarkoitteisten nominien korrelaattisuhteet Ilmari Kiannon Punaisessa viivassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilötekijäiset yksipersoonaiset ilmaukset helsinkiläisten pappien saarnakielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöviittaukset ja puheen sujuvuus maahanmuuttajataustaisten lasten kerronnassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henkilöviittaukset seitsemäsluokkalaisten kertomuksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hennig Andersenin kielellisten muutosten typologia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henricistä Anna Maria Seraphinaan. 1700- ja 1800-luvun kuopiolaisista etunimistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Achrenius runoilijana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Florinuksen Kirkkolain vierassanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Florinus raamatun kielen kehittäjänä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik ja Simo Achrenius kielenkäyttäjinä ja runoilijoina.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hepo-sanan jäänteitä suomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herkät laulut valuu seiniltä. Juice Leskisen laulutekstien vertaukset ja metaforat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herra Martti ja Ljungo Tuomaanpoika maanlain rakennuskaaren suomentajina.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen värin mukaiset nimitykset Suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosen ääntelyä kuvaavat ekspressiiviverbit suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosten ikäkausi- ja sukupuolinimitykset ennen ja nyt.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiekkaa, santaa ja soraa merkitseviä maalajien nimityksiä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hienoo suomee vai hienua suomia? Reisjärveläisnuorten havaintoja ei, eä ja oa, öä -yhtymien edustuksesta kotimurteessaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hieroa-sanueen merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiihtosanastoa ranskassa ja suomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilja-pesye vanhassa kirjasuomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilkka Almin Fjärran gröna ängar -romaanisarjan ensimmäisen osan Blod och tårar ja sen suomennoksen vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himangan ja Kalajoen merenrantaviivan ja saariston luontonimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himangan murteen klusiilien radikaali astevaihtelu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hirvensalmen murteen äänne- ja muoto-opillisia erityispiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hirveää, tupatarkastus ja tupakkalakko - Itsenäisyytemme ajan aapisten maailmankuva sanaston valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hirvijokilaakson ja Maskunjokilaakson kylännimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hirviöt-näytelmän diskurssianalyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historiaa vai elämyksiä? Oopperanäytösten ensi-iltaesittelyt Suomen Kansallisoopperan asiakaslehdissä vuosina 1989, 1993, 1999 ja 2000.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historiallisten henkilöiden nimien käännösvastineet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historian oppikirjojen luettavuus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hj. Nortamosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoitajat haastattelussa - havaintoja kielen virallisuudesta ja ammatillisuudesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoitokeskustelu: sairaanhoitajan ja potilaan välisen hoitosuhteen analyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoiva-ainekset lemmikkieläimille puhutussa kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoivakielisyys lääkärin puheessa: havaintoja prosodian ja partikkelien käytöstä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollolan Kankaantaan Vainion asutusnimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollolan murteiston pääpainollisen tavun pitkän ä:n ja e:n diftongiutuminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollolan naisten käsitöistä ja käsityösanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollolan pitäjän viljelysnimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollolan seudun murteiden väljenevät diftongit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollolan seudun murteiden väljenevät diftongit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hongonjoen murteen sisäisistä eroista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honkilahden murteen nominintaivutus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huittisten ja sen lähipitäjien kansankielen adverbit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huittisten lounaisten kylien paikannimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humalassaoloa tarkoittavat ilmaisut Turun yliopiston opiskelijoiden kielenkäytössä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humalatilaa tarkoittavat ilmaukset lounaismurteiden länsiryhmässä ja itäsavolaisissa murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanistisesti arvottavien asenteiden kuvaus Suomi-lehden artikkeleissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humppilan Huhtaan kylän paikannimet. 4 liit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunajaa miehen korville. Naisen ja miehen representaatio Cosmopolitan- ja IN-lehdessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunnuista ei tietoakaan. Ulkomaalaisuuden ilmaiseminen lehtihaastattelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huokaus työtä aljettaessa. Ylioppilasaineiden aloitusten tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huolehtivainen äiti ja ankara isä - käsitteet 'äiti' ja 'isä' peruskoulun äidinkielen oppikirjoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huollettuna pysyy kielikin toimintakunnossa. Tekstianalyysia äidinkielen oppikirjojen kielenhuoltojaksoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huoltenkerrontaa ja avuntarjoamista Yölinjalla-keskusteluohjelmassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Agricolan Ilmestyskirjan sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Ahlaisten kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita antropomorfisista metaforista ja niiden suomalaisista vastineista Iris Murdochin teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita aterioiden nimityksistä suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Aug. Ahlqvistin ensimmäisten kirjallisten tuotteiden kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Eero Salmelaisen "Pääskyisen Pakinain" suorasanaisten lukukappaleiden lausetyylistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita eräiden Juhani Ahon novellien saksannosten kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita eräiden Mikael Agricolan tekstien denominaalisista johdannaisverbeistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita eräiden Robert Kiljanderin näytelmien kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita erään 19 - 24 kk:n ikäisen lapsen äännejärjestelmästä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Helvi Hämäläisen "Säädyllisen murhenäytelmän" tyylistä ja rakenteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Hollolan murteen olo- ja tulosijojen merkitystehtävistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Juice Leskisen laulujen sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Julius Krohnin suomenkielisestä proosasta v:een 1875.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Kanneljärvellä (V.l.) puhutun kielen konsonantismista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita kirjasuomen deverbaalinominijohdannaisista Mikael Agricolasta Juhani Ahoon.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Kustaa Ranckenin kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Laila Hietamiehen lappeenrantalaisromaanien sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Lomaopas-matkaesitteen kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita lyriikan kielen rinnastuskonjunktioista. Runokielen rinnastuskonjunktioiden tarkastelua seitsemän suomenkielisen 1900-luvulla ilmestyneen runokoelman tarjoaman materiaalin pohjalta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita musiikkisanaston kehityksestä 1800-luvulla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita muutamista kansanomaisen elinkeinoelämän muodoista Taipalsaarella.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita nelivuotiaan Ilarin demonstratiivien käytöstä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita nenetsin laryngaaliklusiilista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita nenetsin laryngaaliklusiilista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita ortografiaa ja kieltä koskevista korjauspyrkimyksistä Mikael Agricolan kahdesti tai useammin toimittamissa käännöspalasissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Parkanon nykymurteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Rovaniemeltä ja Sodankylästä Tampereelle muuttaneiden kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Samuli Suomalaisen maaseutua ja pikkukaupunkia kuvaavista novelleista sekä niiden kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita savolais-kainuulaisten murrepiirteiden esiintymisestä Heikki Lounajan tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Siilinjärven murteesta kolmen ikäpolven kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita suomalaisista riimisananparsista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita suomen adessiivin ilmaisemisesta englannin kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita suomen kielen käytöstä Strindbergin novellisuomennoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita teatteriarvostelujen kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita unkarin verbinprefiksien funktioiden ilmaisemisesta suomen kielellä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita vierasperäisten sanojen tyylillisestä käytöstä V. A. Koskenniemen Goethe-teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita virkerakenteesta Günter Grassin romaanin "Hundejahre" suomennoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita äännesymboliikasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomionkohdistukset 0.10 - 1.9-vuotiaan Hillan ja hänen äitinsä keskusteluissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomionkohdistukset aikuisen ja 1.7-vuotiaan Annan välisessä vuorovaikutuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huonekalujen suomenkieliset nimitykset ja niiden vakiintuminen 1900-luvun taitteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huono kieli ärsyttää. Opiskelijoiden ja toimistotyöntekijöiden käsityksiä kielenhuollosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huonon ja pahan merkityksiä vanhassa kirjasuomessa, murteissa ja nykysuomessa: synonymiaa ja vastakohtaisuutta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUOVISMAISUUTTA JA KONKRETIAA. Selkokielistämisen periaatteet kaunokirjallisessa tekstissä: Veikko Huovisen ja Marja-Leena Avelan Hamstereiden vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hur de finska genitivattributen i Mika Waltaris roman "Sinuhe, egyptiläinen" har tolkats i romanens svenska översättning.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hur återgives finskans passivkonstruktioner på svenska.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huumori peruskoulun yläasteen äidinkielen oppikirjoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huumorin kielelliset keinot Kari Suomalaisen 1980-luvun pilapiirroksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYKS:n, Ruoppilan ja Tasolan kuvasanavarastotestien kielellinen analyysi ja kokeilu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hylätyn aineen muotokuva - improbaturaineiden tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyperteksti yrityksen sisäisessä viestinnässä: esimerkkinä ICL Data Oy:n sisäiset WWW-sivut. Sissi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyppysissä hyvät asiakaslehdet. Kolmen palkitun asiakaslehden tekstianalyyttista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypätä, karata ja juosta verbien merkityksistä suomessa ja muissa itämerensuomalaisissa kielissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypätään Viivi housuihin. Puhuttelut vanhusten kanssa työskentelevän hoitohenkilökunnan hoivakielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyrynsalmen murteen taivutuspäätteistä, tunnuksista ja omistusliitteistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyrynsalmen pitäjän vanhanaikaisesta maitotaloudesta ja siihen liittyvästä sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hytilliir raktori se ov vihlovviimein kapistus. Hollolan murteen yleiskielen d:n edustus sekä i-loppuiset diftongit ja pitkät vokaalit -inen-nomineissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyttysen nimityksiä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvä kastike hyvällä tulella. Ruokaohjeiden hyvän merkityksessä korostuu tarkoituksellisuus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyvä-sanueen merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYY:n edustajiston kokous institutionaalisena keskusteluna.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyödyllinen pakko. Ruotsinkielisten nuorten puhutun suomen kielen taito ja suhtautuminen suomen kieleen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Häiritsevä toisto, fraasit ja muoti-ilmaukset Lauttasaaren yhteiskoulun keväiden 1960 - 1965 sekä 1967 - 1969 ylioppilasaineissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Häiriöitä sosiaalityön toimeentulotukikeskustelussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämeenkyröläiset murreominaisuudet F. E. Sillanpään romaanien dialogissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämeenkyrön Mahnalan kylän paikannimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämeenkyrön murteen nykyedustuksesta: kolmen ikäpolven välistä vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämeenkyrön murteeseen viittaavia piirteitä Sillanpään novelleissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämäläis- ja pohjalaismurteinen l:n loppuheitto ja sen historiaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämäläisistä naima- ja häätavoista 1800-luvun jälkipuoliskolla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämäläismurteiden lauseen alku.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämäläismurteiden liitepartikkelit ja niiden käyttö.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämäläismurteisen yhteisön illuusio - Mämmilä-sarjakuvan henkilöiden kielen analyysia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämäläismurteitten nuottakalastussanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämäläistä murreväriä antava sanasto F. E. Sillanpään tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämärän sankarittaria. Abjekteja harhailijoita prerafaeliitti- ja heroin chic -kuvastoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hän ja se -pronominien persoonainen käyttö suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia eivätkä häntä sido muut määräykset. Suomen perustuslain (2000) finiittisten verbirakenteiden velvoittavuus muodon ja merkityksen näkökulmista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hän- ja se-pronominin käyttö Kaustisen murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hän-pronominin käyttö Raamatun kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hävettää aamulla nähdä lehdessä hirveää kieltä. Kyselytutkimus paikallislehtien henkilökunnan kielenhuoltotiedoista ja -asenteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hävyttömät paikannimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hääkertomukset kertomuksina.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hömppää, humppaa ja huumoria. Aineistopohjaisten ylioppilasaineiden viittaukset televisio-ohjelmia käsitteleviin lähtöteksteihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hörkötin, räppänä, ilmareikä ja aukko. Saunaan liittyvän sanaston muuttuminen 1900-luvulla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Höytiäisen uuden ja vanhan rannan nimistö: Polvijärven puoleinen osa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I infinitiivi Lönnrotin "Mehiläisen" ensimmäisessä vuosikerrassa. Lauseopillinen tutkimuskoe.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I infinitiivin lyhyemmän muodon käytöstä Tyrvään murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I partisiipin sisältävät paikannimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I, III, IV ja V infinitiivin rakenteet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i- ja e-loppuisten nominien yksikön partitiivin muodostaminen S2-oppijan näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i-loppuiset diftongit suomenkielessä korottomassa asemassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i-loppuisten diftongien esiintyminen korottomissa tavuissa Mikael Agricolan kielessä. A. Nominit ja partikkelit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identifioimaton tekijä uutisteksteissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identiteetti, diskurssi ja kielet. Ruotsin tornionlaaksolaisten nuorten suhde suomeen ja meänkieleen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ideologia ja argumentaatio eduskunnan homoparisuhdekeskustelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ideologian ilmeneminen haastatteluohjelmassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ideologinen merkitys kriittisen tekstintutkimuksen teoriassa ja käytännössä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idiolektit ja niiden ruotsintaminen Linnan teoksessa Tuntematon sotilas.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idiomit ja metaforat Kerstin Ekmanin romaanista Springkällan ja sen suomennoksesta Elämän lähde.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idiomit ja niiden ymmärtäminen kontekstina Aku-Ankka -sarjakuvalehti.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idiomivertailua (suomi, ruotsi, englanti ja saksa).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignác Halász lapin kielen tutkijana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihanteiden noudattaja : Nelli Kárászin henkilöhahmo romaanissa Kivi putoaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihminen paikkana. Henkilöviitteisten paikallissijaviittausten semantiikkaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisen anatomiaan kuuluva sanasto Seinäjoelta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisen nimitykset "Sanan-Saattaja Wiipurista"-lehdessä vv. 1833 - 1836.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisen nimityksistä Isossakyrössä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisen nimityksiä Vanajan murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisiin viittaaminen Iltalehden otsikoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisiä lööpeissä. Iltalehden lööpit vuonna 1993.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisryhmä diskurssissa ja diskurssina.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisten suolistoloisien nimityksiä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmistä kuvaavat nimitykset Ilomantsin murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmistä kuvailevat sanat Alkion "Puukkojunkkareissa".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmistä tarkoittavat appellatiivit Asikkalan murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihokasvannaisten nimityksistä ja niiden eri merkityksistä suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II infinitiivin instruktiivi Lönnrotin Valituissa teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II-luokkalaisten kirjoitelmien kvantitatiivinen analyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II-luokkalaisten kirjoitelmien sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III infinitiivin muodostus ja käyttö Etelä-Pohjanmaan murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iijoen alajuoksun lohenkalastuksesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iitin murteen liikkumista merkitsevät deskriptiiviverbit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iitin murteen taivutusmuodot.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iittala etsii suomalaiskotia. Kansainvälisen yrityskaupan metaforiset tulkinnat lehtikirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikaalislaisten koululaisten äänneoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikaalisten koillisosan sukunimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikaalisten murteen vokalismin historiaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikaalisten pitäjän kylien ja vanhojen talojen nimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikonin nimitykset karjalan kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikä- ja sukupuoliryhmittäinen variaatio kajaanilaisten puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikä- ja sukupuoliryhmittäinen variaatio Muhoksen Laitasaaren kylän asukkaiden puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illatiivimuodostus suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illatiivin ja allatiivin merkitystehtävät Aleksis Kiven "Seitsemässä veljeksessä" luvuissa I - VII.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illatiivin ja allatiivin merkitystehtävät F. E. Sillanpään romaanissa "Elämä ja aurinko".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illatiivin polysemiaa kognitiivisen kieliopin näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilma-sanueen semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmaisujen vahventamisesta suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmajoen kantatalojen nimet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmajoen naisten käsitöistä ja niihin liittyvistä sanoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmajokelaisten lisänimiä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmansuuntien nimistä suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmansuuntien nimitykset suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmansuuntien nimityksistä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmari Kiannon "Ryysyrannan Joosepin" murrepiirteitä. Äänneopillista ja sanastollista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmari Kiannon Turjanlinnan satukirjan tyylipiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmari Kiannon Vienan-kuvausten karjalaisista piirteistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmari Koveron Suomalainen kauppakirjeenvaihto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmari Turjan Särkelä itte -näytelmätekstin muuttuminen esityksessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmauksen vahventaminen Juhani Ahon tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmaustyyppien olla nähtävissä - nähtävillä - näkyvillä - näkyvissä merkitysten kehittymisen tarkastelua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmoituksia iloisista perhetapahtumista: Helsingin Sanomien syntynyt-ilmoitusten tekstiainesten tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilomantsin itäkylien vesistönimiä. Kuolismaan, Liusvaaran ja Vuottoniemen levikiltään itäiset vesistönimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilomantsin murteen konjunktiosyntaksi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilomantsin Mutalahden tienoon karjalaismurteen savolaistuminen sandhi-ilmiöiden valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilomantsin pitäjän Liusvaaran kylän rakennussanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilta sai dramaattisen käänteen - kerronnan rakenteet peruskoululaisten kirjoitelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imagot Nokian matkapuhelinmainonnassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imatralaisnuorten murteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imetä oikein. Suomenkielisten imetysoppaiden ideologia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperatiivilauseiden itsenäiset sävytyspartikkelit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperatiivin ja optatiivin tunnusten k-loppuisuus Christfrid Gananderin kansanrunokokoelmassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperatiivisista ilmauksista miesten ja naisten kielenkäytössä Veronica Pimenoffin romaanien vuoropuheluissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperativböjningen i 3 person i skriftfinskan fram till början av 1900-talet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperfektimuotojen ti~si -vaihtelu suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperfektin ti ~ si -vaihtelu suomen kielessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implanttileikkaus - peliä vai kaupankäyntiä?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impositiivisuus ja kielellinen variaatio: julkisten keskustelujen käskyt ja kysymykset kielenopetuksen näkökulmasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Improbatur-aineiden tekstilaji ja informaatiorakenne.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inarin murteen topografista sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inarin saamelaisten kieliolot.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inarinlapin, merilapin ja luulajanlapin kaasussyntaksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indefiniittipronominien teoriaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indikatiivin imperfektin ja perfektin käyttö Kymin murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indikatiivin imperfektin ja perfektin käytöstä Sillanpään teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indikatiivin ja potentsiaalin preesensin yksikön 3:nnen persoonan päätteet Agricolan kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indikatiivin ja potentsiaalin preesensin yksikön 3:nnen persoonan päätteet Agricolan Rucouskirjassa (lehteen 210).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inessiivi ja adessiivi kauno- ja tietokirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inessiivi ja adessiivi lehti- ja radiokielessä sekä vapaassa yleispuhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inessiivin pääte suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inessivens funktioner i Juhani Ahos skönlitterära verk utgivna under åren 1883 - 1884.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infiniittirakenteet vuoden 1847 Suomettaressa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infinitiivi Juhani Ahon kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infinitiivien käyttö varhaisnykysuomen ajan alkupuolen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infinitiivien käytöstä jyväskyläläisten koululaisten puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infinitiivien syntaksi peräpohjalaismurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infinitiivimuotojen pre- ja postpositioituminen suomen kirjakielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infinitiivin yksiköllinen kokonais-objekti uudemmassa kirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infinitiivirakenteista ja niiden kääntämisestä ruotsista suomeen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infinitival Adverbial Clauses in Finnish and their Translation Equivalents in English.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inflectional affixes used by Finnish-speaking children aged 1 - 3 years0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informaatio, viihde sekä arvot ja asenteet Suur-Jyväskylän Lehden poliisilta-palstalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informaatiorakenteesta sanomalehtien otsikkokielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingmanin kielen ominaispiirteet Lutherin Kirkkopostillan suomennoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkeriläisten prasnikoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkerin -si-loppuiset kylännimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkerin hääitkujen henkilönnimitykset. Typologinen analyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkerin runojen virolaiset lainasanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkerinsuomen deklinaation morfosyntaktisia muutoksia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkerinsuomen morfofonologiaa: vartaloallomorfit paradigmojen murroksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insinööritekstien makro- ja mikrotason tekstilingvistinen analyysi. Miten insinöörityöteksteissä teksti liitetään osaksi toista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institutionaalisen keskustelun koherenssi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institutionaalista ja inhimillistä päivähoitoa: kunnallisten päivähoitosivujen analyysiä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instruktiivi suomen kieliopeissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instruktiivin ja komitatiivin käyttö sanomalehtikielessä vuosina 1973 ja 1937.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instruktiivin ja komitatiivin käyttö suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa vuosina 1889, 1929 ja 1969.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instruktiivin ja komitatiivin merkintötehtävät Vienan läänin vanhoissa runoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instruktiivin merkintötehtävät V. Porkan kokoamissa Länsi-Inkerin runoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumentatiivisten supistumaverbien semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumenttina keskustelu? Toimittaja Pyykön osallistumisesta televisiokeskustelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intensiteettiadverbien käyttö F. E. Sillanpään teoksessa Hurskas kurjuus ja Hannu Salaman teoksessa Juhannustanssit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intensiteettiadverbien käytöstä kaunokirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intensiteettiadverbien semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intensiteettiadverbien semantiikkaa. Materiaalina hämäläismurteiden positiivin yhteydessä esiintyvät intensiteettiadverbit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intensiteettiadverbit Helsingin puhekielessä 1970- ja 1990 -luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intensiteettiadverbit Tampereen puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interaktiivisuus suomalaisyritysten internetsivuilla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interferenssivirheiden analyysi ja mittaus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internetin seuranhakuilmoitusten yhdyssanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intranet tekstinä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intro-lehden vierasperäistä sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investment story yrityksen profilointikeinona.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iris Uurtos roman "Ruumiin viisaus" i svensk översättning.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ironian kielellinen toteutuminen Aamulehden mielipidekirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ironian lajit ja ilmaisukeinot Kari Hotakaisen kolumneissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irtoilmauksista ja havaintoja niiden käytöstä eräiden proosateosten perusteella.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isak Grapen suomentaman Joh. Qvirsfeldin "Taiwallisen yrttitarhan seuran" kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isoa ja pientä alkukirjainta, sanojen yhteen ja erikseen kirjoittamista sekä välimerkkejä koskevat ohjeet peruskoulun yläasteen äidinkielen oppikirjoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isojoen kielimurteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isojoen pitäjässä käytettyjä henkilöiden liikanimiä 1800-luvun alusta vuoteen 1982.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ison alkukirjaimen käyttö sanomalehtikielessä vuosina 1871 - 1925.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ison perheen äiti ja Cuellarin luottomies politiikan huipulla: näkökulmia presidentinvaaleihin sanomalehtiteksteissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isonkyrön kylien, talojen ja peltojen nimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isonkyrön, Laihian ja Vähänkyrön sadonkorjuuterminologiaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isovanhempien nimityksillä alkavat paikannimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istuinten nimityksistä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isännöitsijän keskustelijarooli taloyhtiön hallituksen kokouksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isäntien repliikit Väinö Linnan romaanissa Täällä pohjantähden alla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italiansuomalaisten nuorten käyttämät kommunikaatiostrategiat riittämättömän sanavaraston apuna.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itse-sanan käyttö suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itse-sanue suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsearvioinnin ja reflektoinnin kieli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itseensäviittaaminen oululaislasten kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsekohtainen l. refleksivinen verbi Mikkelin, Hirvensalmen ja Mäntyharjun pitäjien kielimurteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itselle ja toiselle suunnatut sanahaut pohjoismaisten suomenoppijoiden puheessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itsenäinen verbin kanta suomalais-ugrilaisissa kielissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä- ja länsimurteiden adjektiiveista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä-Kuusamon vedenkokoumien nimistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä-Suomen häätavat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä-tsheremissin äänneoppi. I - III.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä-Uudenmaan kansanterveystyön kaksikielisyydestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itäinen aines Kiihtelysvaaran murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itäinen ja läntinen keskustelukulttuuri? Kysymysten tarkastelua alueellisten puhestrategioiden näkökulmasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itäisen Tscheremissiläismurteen lauseopin luonnos. I, II.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itäisten savolaismurteiden piirteitä Heikki Turusen romaanissa Hupeli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomalainen polvi sana johdannaisineen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomalaisten kielten *-aida, *-äidä -verbien historiaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomalaisten kielten 1. infinitiivin ja 3. infinitiivin illatiivin kantasuomalaisista funktioista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomalaisten kielten eksessiivi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomalaisten kielten eksessiivi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomalaisten kielten hiisi-sanue0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomalaisten kielten ja kansojen nimitykset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomalaisten kielten kieltoverbi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomalaisten kielten ns. loi-monikko.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomalaisten kielten prolatiivi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomalaisten kielten prolatiivi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomalaisten kielten tulosijainfinitiivirakenteiden historiaa I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomalaisten kielten värinnimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomalaisten kielten yksikön nominatiivi objektin edustajana aktiivin yhteydessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomen demonstratiivit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomen demonstratiivit I: karjala, aunus, lyydi ja vepsä. - Etymologiaa, historiallista semantiikkaa ja morfologiaa, vertailua suomen kieleen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomen refleksiivit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomen refleksiiviverbien semantiikkaa. Karjalan ja suomen itämurteiden refleksiivitaivutus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomen translatiivinen NE-verbinjohdin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerensuomen verbien historiallista johto-oppia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämurteiden ts-deskriptiivisanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itäsavolaismurteen olennaisten piirteiden säilyminen kolmen sukupolven kielenkäytössä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itäsavolaisten murteiden post- ja prepositiot.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itäsuomalaisen palatalisaation foneettinen luonne.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Vazovin romaani Pod igoto ja Tyyni Leision suomennos - tyylivertailuja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. A. Hollon esseiden tyylistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. F. Granlundin suomentaman Kokkikirjan sanaston tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Linnankosken "Laulun" proosarytmi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. R. R. Tolkienin teoksen The Hobbit or There and Back Again ja sen kahden eri suomennoksen nimistöt genren ja kronotopian rakentajina.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Reinhold von Becker.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. V. Snellman suomenkielisenä kirjailijana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja - Rinnastus ja rinnastuskonjunktion käyttö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja kaikki kuuntelee nyt ohjeita - Tapaustutkimus luokanopettajan ohjailevasta puheesta 1. ja 3. luokalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja-konjunktion, puolipisteen ja pilkun liittämistä päälausejaksoista asiateksteissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja-rinnastus Volter Kilven novellien kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JA. Rinnastuksen ja rinnastuskonjunktion käytön kuvausta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaakko Finnon (Suomalaisen) sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaakko Juteini lyyrikkona.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaakko Juteini suomen kielen käyttäjänä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaakko Juteinin vv. 1804 - 20 julkaisemien runojen tärkeimmät tyyliominaisuudet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaakko Suomalaisen virsikirjan kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaalan pitäjän vesistönimiä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaalan, Haapalahden, Siikakosken ja Vesalan luontonimet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaettu opettajuus: opettajien vuorovaikutusroolit kaksikielisessä opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakob Fellmanin saamenkielisestä tuotannosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaksen kielen kehitys iässä 1.7 - 2.1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaksottaminen eri tekstimuodoissa. Tapaustutkimus erään yläasteen oppilaiden aineiden kokonaisrakenteesta ja jaksotuksesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaksotuksesta lukiolaisten aineissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalasjärven ja Kurikan kylien kulmakuntien nimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalasjärven pitäjän Koskuen ja Yli-Vallinkylien luontonimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Fridegårds "Lars Hård" jämförd med den finska översättningen. (Prepositionerna i, på, för, till: deras användning och översättning till finska.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janakkalan asumusten nimiä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janakkalan vesistönimistöä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janakkalassa, Hämeenlinnassa, Hausjärvellä ja Riihimäellä asuvien antrealaisten siirtolaisten murteen sulautumisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jannen lapsenkielen erityispiirteitä iässä 2.5 - 4.7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeah aina kannattaa sättäillä :) : Television chat-ohjelmissa käytetyn kielen tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jepuan ruotsinkielisten asukkaiden suomen kielen taidosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerry Cottonin ja Linna-sarjan sanaston välittämästä maailmankuvasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesajan kirjan normaalipainotteisesta poikkeavien sanajärjestystapausten tarkastelua vuoden 1992 raamatunkäännöksessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jieksuttoo ja japuttaa - deskriptiiviverbit eteläsavolaisessa ja perihämäläisessä murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiäpuikon läpi kun kahtoo etelään päin niin näkköö tulevan kesän. Nollapersoona savolaismurteisiksi tarkoitetuissa repliikeissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Lehtosen "Putkinotkon" alkupuolen virkkeiden rakenneseikoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Lehtosen "Putkinotkon" deskriptiiviset sanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Lehtosen "Putkinotkon" maisemakuvauksen tyylistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Lehtosen kirjeiden virkerakenteesta teoksen "Putkinotkon herra" perusteella.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Lehtosen Lintukodon adjektiivit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Lehtosen Putkinotkon sanajärjestyksestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joensuun kadunnimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joensuun nuorten epävirallista paikannimistöä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joensuun peruskoulun yläasteiden oppilaiden lempinimet lukuvuonna 1994-1995.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johan Ahlholmin suomentaman "Yhteisen Maailman Historian" sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johan Ahlholmin teoksen "Yhteisen maailman historian" oikeinkirjoituksesta ja äännerakenteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johan Fredrik Cajanin v. 1846 ilmestyneen Suomen historian sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johan Fredrik Wallinin Suomen-Venäjän ja Ruotsinkielinen Sana-Kirja verrattuna lähimmin Gustaf Renvallin Suomalaiseen Sana-Kirjaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johan Henrik Hoppius.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johan Henrik Keckmanin Terveyden Opetus-Kirjan ja Elias Lönnrotin Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkärin lääketieteellisen sanaston vertailu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Angeren romaanin Me Kullan miehet repliikkien murreasu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Linnankosken ja Mika Waltarin romaaneissa esiintyvien translatiivi-, refleksiivi- ja passiivijohtimisten verbien tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Linnankoski: Sirpaleita. Metaforista ja vertauksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johdannaisverbit Westhin Koodeksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johdatus klassisen kieliopin kognitiiviseen didaktiikkaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johdatusta fraasianalyysiin ja -systematiikkaan. Havaintoja Aleksis Kiven tyylilajeista ja kansankielen fraasityypeistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johdin tsu karjalan kielessä ja suomen itämurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johdosten jäsentyvyydestä morfeihin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johto-opillinen katsaus Antti Lizeliuksen "Tiedustuskirjan" ja hänen laatimiensa Pöytyän (vv. 1756 - 59 ja 1761) ja Mynämäen (vv. 1761 - 76) kirkonkokousten suomenkielisten pöytäkirjojen sanastoon.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joka ja mikä -pronominien relatiivisesta käytöstä Hämeenkyrön murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joku gradu - sanojen joku ja jokin merkitys puheessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joku ja jokin Helsingin puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joku, jokin ja eräs -pronomineista F. E. Sillanpään vuosina 1916 - 1931 ilmestyneissä teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joku, jokin ja eräs -pronominien käytöstä ja tyyli-ilmeestä F. E. Sillanpään vuosina 1916 - 1931 ilmestyneissä teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
joku-, jokin- ja jokunen-sanojen käyttö suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joni Skiftesvikin novellien tyyli. Kertovien tekstien perspektiivianalyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joo mutta ei. Ja ja mutta lapsen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joroisten murteen sanajärjestyksestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joroisten pitäjän vesistöjen nimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jos ei oo Laihialta, niin ei oo palijo mistään. Laihialaiskaskujen kielellistä analyysiä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jos-rakenteen semantiikkaa ja pragmatiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joskus-toisinaan -tyyppiset toistumista ilmaisevat adverbit suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jotain ~ jotakin ja yhtään ~ yhtäkään -vaihtelun diakroniaa ja syntagmatiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joukko-sana johdoksineen suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joukkuepalloilupelien sanastojen kontrastiivinen vertailu.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jouko Turkan Viisas neitsyt: dialogisuus näytelmässä ja teatteriesityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joulusta Mattiin. Kansanomaisten merkkipäivien nimitysten tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joutsan Mieskonmäen ja Jousan kylien viljelysnimistöä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joutsenen nimityksen sisältävät paikannimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joutsenon kadun- ja tiennimet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juankosken vesistönimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juha Mannerkorven idiolektille ominaisia piirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juha Mannerkorven puhekielen piirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhana Bäckvall suomen kielen käyttäjänä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhana Frosteruksen "Hyödyllinen Huwitus Luomisen töistä" -nimisen teoksen oikeinkirjoitus- ja äänneoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhana Wegeliuksen postillan "Se Pyhä Ewangeliumillinen Walkeus Taiwallisesa Opisa ja Pyhäsä Elämäsä" kolmen eri painoksen oikeinkirjoitusta ja äänneoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhani Aho eläinten ulkomuodon, liikkeiden ja äänien kuvaajana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhani Ahon "Panun" metaforakuvat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhani Ahon "Rautatien" verbien valenssi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhani Ahon "Uudessa Kuvalehdessä" julkaisemat kirjoitukset ja niiden muokkaus lastukokoelmiin siirrettäessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhani Ahon "Yksin" novellissa käytetyistä vertauksista ja metaforista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhani Ahon "Yksin" novellissa käytetyistä vertauksista ja metaforista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhani Ahon ensimmäisen lastukokoelman deskriptiiviset sanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhani Ahon ja Eino Säisän käyttämien passiivisen, reflektiivisten ja translatiivisten verbien johtimittaista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhani Ahon Papin rouvan päähenkilöiden suhteet ja asenteet modaalisten ilmausten valaisemina.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhani Paasivirtas verk "Suomi vuonna 1918" jämfört med Henrik von Bonsdorffs översättning.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhannustanssien todellisuus. Hannu Salaman proosatyylin tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juho Reijonen karjalaisen kansanmiehen kuvaajana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juho Reijosen luonnonkuvaukset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juice Leskisen sanoitusten nais- ja mieskuva.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jukan ja Matin lauseiden pragmatiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jukka Parkkisen Korppi-kirjojen kieli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jukka Parkkisen Osku-sarjan sanaleikkien kääntäminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julius Krohnin kaunokirjallisesta proosakielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julius Krohnin proosakielestä ja -tyylistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julkaisematon Lönnrotiana 1 - 30.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumalan, Jeesuksen ja Neitsyt Marian nimitykset ortodoksisessa jumalanpalveluselämässä suuren paaston aikana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumalan, Jeesuksen ja saatanan nimitykset L. L. Laestadiuksen saarnoissa. Semanttis-pragmaattinen tutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumalanpalvelukseen liittyvää sanastoa kansankielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juoda-verbi ja sitä merkitykseltään vastaavat deskriptiivis-onomatopoieettiset verbit suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juoda-verbin johdokset suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juoksevien vesien topografiset nimitykset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juoni-sanue suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurvan murteen ruotsalaisperäiset lainaverbit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jussi Koskelan repliikit Täällä Pohjantähden alla -teoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jussi Olkinuoran kansankuvausten tyypeistä ja kielen käytöstä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jussi Talvi: Ystäviä ja vihollisia - Friends and Enimies. - A critical study on the translation.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juuan murteen ikä- ja sukupuoliryhmittäinen variaatio.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juuan murteen verbien morfologiaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juuan pitäjän Juuan kylän koillisosan vesistöjen ja rantojen nimistö.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juupajoen Peräkulman paikannimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juuri johdannaisineen suomessa ja itäkarjalaismurteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juurikasvien nimityksiä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juustenin Messun kielestä. Äänneopillinen tutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juvalaisten koululaisten puhekielestä. t:n heikon asteen ja ts:n vastineet sekä ensi tavun aa, ää murteellisuuden ilmentäjänä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juvan murteen omistusliitteisistä muodoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jylhämän ja Nuojuan voimaloiden henkilökunnan kieli. Morfeemianalyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jylhän "Kadotettu paratiisi". (Tutkimus Jylhän käännöstekniikasta).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyrähtikö Lipponen ihan oikeasti? Poliittisten kirjoitusten referointirakenteiden verbit ministereiden julkisuuskuvan luojina.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyvistä haarikkaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyväskyläläisten opiskelijoiden ja koululaisten puhekielestä. Kuuden äänneopillisen piirteen tarkastelua sosiolingvistiikan menetelmin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan ihmisten lisänimiä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyväskylän kaupungin toiminimet. Toiminimien nimistötieteellistä tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyväskylän koululaisslangi: havaintoja peruskoulun yläasteikäisten slangisanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyväskylän pitäjän murteen äännehistoriaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen laatimat suomen kielen alkeistason testit. Eri testiversioiden tehtävien sisältö ja yhteismitallisuus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jávrresduoddara boazodoalu hápmahuvvan ja bealljemearkavuogádat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jäljittelyt 0.11 - 2.11 ikäisen Annan kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälki-sanueen merkitys- ja muoto-oppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälkitavujen a- ja ä-loppuiset vokaaliyhtymät Heikki Turusen Kivenpyörittäjän kylän repliikeissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälkitavujen a- ja ä-loppuiset vokaaliyhtymät Tampereen puhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät Kuusamon nykypuhekielessä. Synkroninen variaatio diakronisen muutoksen kuvaajana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien kehitys vienalaismurteissa ja paralleelit suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien variaatio Kuusamon nykypuhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälkitavujen i-loppuiset diftongit Pihtiputaan murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälkitavujen vokaalienvälinen h Kemijärven nykypuhekielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälkitavujen vokaaliyhtymien edustus Suomussalmen murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jälkitavun diftongien ja vokaaliyhtymien edustus Paraisten puhesuomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jämförelsen mellan originalet och översättningen av Pentti Holappas verk "Perillisen ominaisuudet".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jämsän Alhojärven kylän nimistöä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jämsän järvien ja lampien nimistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jämsän kantatalojen nimistön hämäläinen nimikerrostuma.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jämsän murteen nomini- ja verbitaivutus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jämsän murteen shvaavokaali.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jänis-alkuiset paikannimet Suomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järvisaaren murteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jätä ovesi auki, Ilona! Puhujien tarkoitusperät ja toimintastrategiat Hella Wuolijoen näytelmässä Niskavuoren naiset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jääkiekkosanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jääkiekkosanaston maalintekoilmausten semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jääkiekkoverbien käytön, merkityksen ja alkulähteiden tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jääsken ja Kirvun asutusnimien paikallissijataivutus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jääsken ja Kirvun asutusnimien paikallissijojen käyttö.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K voprosu peredat i momental'nyh glagolov finskogo jazyka na russkij jazyk.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k ~ y Lönnrotin tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. A. Avellan suomen kielen tutkijana ja oikeakielisyysmiehenä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. A. Gottlund sanaseppänä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. G. Weman.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. H. J. Ignatius suomen kielen käyttäjänä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. J. Gummeruksen novellien "Sadan leukaluut" ja "Kaksi jouluaattoa" kielen tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. R. Kiljander.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K.A. Gottlundin Otavan I ja II osan yhdyssanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k:n astevaihtelu v:n 1642 raamatunkäännöksen profeetta Jesajassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K:n heikko aste toisen tavun alussa vokaalin, likvidan ja h:n jäljessä Agricolan Uudessa Testamentissa. I ja II.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K:n ja t:n astevahtelu ja niiden yhteenlankeaminen Pyhäjoen murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaakkois- ja pohjoishämäläisten murteiden raja Padasjoella.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaakkois-Hämeen murteiden äännehistoria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaakkoismurteiden lausenegaatiosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaakkoismurteiden tavunloppuisten klusiilien kielimaantieteellistä tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaakkoismurteisia ja savolaismurteisia äänne ja muoto-opin piirteitä Suomenniemen murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaakusta Rieskjärveen. 'Leipää' merkitsevällä sanalla alkavat paikannimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaapatut lapset - näkökulman rakentuminen uutisteksteissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarina Helakisan satujen sanasto tyylin kannalta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarinan kielimurteesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarle Aksel Gottlund kielenuudistajana "Otavassaan".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarle Aksel Gottlund Ruotsissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarle Akseli Gottlundin sanomalehden "Suomen" (v. 1847) vokalismi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarlo Bergbomin kirjallinen toiminta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarlo Bergbomin taideterminologia Kirjallisen Kuukauslehden vuosikerroissa 1866 - 1872.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarlo Hemmo Rautalammin murteen käyttäjänä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarlo Kramsun runojen loppusoinnuista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarlo Kramsun runojen tyyliominaisuuksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarlo Sarkian lyriikan kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarlo Sarkian lyriikan kuvakielestä hänen runoilijakehityksensä valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaarlo Sarkian runojen adjektiivinen sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaasusten ja post- ja prepositiorakenteiden käyttö lapin paikanilmauksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kadunnimet ja niiden suunnittelu Nokialla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kadussa on yliajoinen mies: uusikaarlepyyläisten yhdeksäsluokkalaisten suomen kielen taidoista keväällä 1996.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmien virheanalyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmien virkerakenteet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden amerikansuomalaisen sukupolven äänne- ja muoto-oppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden englanninkielisen videoelokuvan suomennoksen tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden eri harjoitusmenetelmän vaikutus eräiden ruotsin kielen rakenteiden hallintaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden eri opetusmenetelmän vaikutus englannin kielen taitoon.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden eritasoisen S2-oppijan kirjoitelmien puhekielisyydestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden henkilöstölehden kontrastiivista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden kielen ja koulukulttuurin vaikutuksia paluuoppilaaseen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden kieltä omaksuvan lapsen sanaston tarkastelua kieliopillisesti ja kvantitatiivisesti.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden lukion oppikirjan luettavuusanalyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden mainossanomalajin kielellisten ja kielenulkoisten indikaattorien määrittelyä lukijakuntaprofiilien pohjalta. Esimerkkeinä Seuran ja Talouselämän lukijoille suunnatut mainokset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden mainossanomalajin kielellisten ja kielenulkoisten indikaattorien määrittelyä lukijakuntaprofiilien pohjalta. Esimerkkeinä Seuran ja Talouselämän lukijoille suunnatut mainokset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden polven amerikansuomea. Havaintoja kanadansuomalaisen äidin ja tyttären sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden sukupolven sveitsinsuomalaisten koodinvaihto ja lainaaminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden toisen polven australiansuomalaisen suomen kielen piirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden Tove Janssonin ruotsinkielisen Muumikirjan ja niiden suomennosten vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden veden rajoittamaa kapeaa maakaistaletta merkitsevät sanat paikannimistössämme.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden vuokkiniemeläisen vapaan puheen suomalaisuudet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden vuosikertomuksen käännösten arvostelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden äänteenmuutoksen kilpailu Kalajoen puhekielessä. Tarkasteltavana jälkitavujen vokaalienvälisen h:n ja yleisgeminaation dynamiikka.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaihon kuvat. Suomalaisen tangolyriikan keskeiset metaforat ja niiden kollokatiivinen rakenne.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaiken maailman gägit ja blinkersit - ravi- ja ratsastussanaston lainautuminen suomen kieleen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaiken maailman gägit ja blinkersit - ravi- ja ratsastussanaston lainautuminen suomen kieleen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaikki hänessä houkuttaa - Raamatun Korkean Veisun kahden suomennoksen vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaikki naisetko samanlaisia? - Naiskuva Jukka Parkkisen teoksessa Kaupungin kaunein lyyli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaikki-pronomini johdoksineen suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaikkien aikojen kahvi: 66 vuotta suomalaista kahvimainontaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuulaista murreväriä antavat adjektiivit ja substantiivit Heikki Meriläisen teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun ja Pohjois-Karjalan murteiden momentaanijohdokset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun murteiden kaasussyntaksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun murteiden kaasussyntaksi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun murteiden äännehistoria I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun murteiden äännehistoria. I. Vokaaliyhtymät.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaipauksella muistaen: Aamulehden kuolinilmoitusten tekstiaineksen tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaisa Kantolan lastenrunojen kielellinen rakenne.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaita, kapea ja soukka.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaivolla ~ kaivon luona. Post- ja prepositiorakenteiden ja sijamuotojen semanttista vertailua ja niihin liittyvien nominien analysointia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaivon ja sen osien nimityksistä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kajaanin kadunnimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kajaanin murteen ruokataloussanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kajaanin Paltaniemen paikannimiä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kajaanin seudun murteen topografinen sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kajahtaako enää karjalaista?: havaintoja Pohjois-Karjalan murteesta pielisjärveläissisarusparven kielessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksi Heinrich von Kleistin Michael Kohlhaas -novellin suomennosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksi kuvaa Naturasta: Asenteiden ilmeneminen Maaseudun tulevaisuuden ja Helsingin Sanomien Natura-uutisissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksi lehteä, yksi lukija: Kauppalehden ja Taloussanomien pääkirjoitusten edustamien sisäryhmien vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksijakoinen saarna: Lars Levi Laestadiuksen saarnojen retorisia piirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksikielisen 3-vuotiaan sekamuodosteet. Tapaustutkimus tanskalais-suomalaisen Nikolain kielestä suomenkielisessä keskustelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksikielisen Kristinan suomen kielen kehitys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksikielisen oppilaan parempi kieli. Vantaan ruotsinkielisessä peruskoulussa yläasteella keväällä opiskelevien kahdeksasluokkalaisten ruotsin ja suomen kielillä suorittamien tehtävien vertailua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksikielisten lasten äitien asenteista kaksikielisyyteen ja molempiin kieliryhmiin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksikielistä rääkkimistä - koodinvaihdosta tartonsuomalaisten sähköposti- ja kasvokkainkeskusteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksiosaiset nominatiivialkuiset yhdyssubstantiivit sanomalehtiotsikoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksitavuiset U-, A- ja i-vartaloiset verbit Kalle Päätalon kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksitavuisten nominien vartalotyyppien ikäkerrostumat nykysuomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksivuotiaan lapsen eräiden kielellisten kykyjen ja leikkikäyttäytymisen välisistä yhteyksistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksivuotiaan lapsen äännejärjestelmän kehittymisestä (ikäkausi 2.0 - 2.8 v.).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksivuotiaiden kielellisestä kehityksestä ja harjoituksen vaikutuksesta siihen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kakskerran luontonimet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaksosten kielen ja kommunikaationkehitys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalajoen murteen erikoispiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalajoen murteen vokaalisto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalajoen Rahjankylän vanhanaikaisesta ruokataloudesta ja siihen liittyvästä sanastosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalannin ja Laitilan lasten puhuttelunimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalannin riihiltä. Kuvaus ja sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalastuksesta ja siihen liittyvästä sanastosta Jyväskylän pitäjässä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalastusta ja kalastajaelämää Merikarvialla silakankalastuksen loistovuosina (1900-luvun alussa). I - II.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kale, Kelpo ja Suudelniilo - Lempinimet yhteisössä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalevala kirjoittamisen esikuvana suomenkielisessä oppikoulussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalevalan ja Kantelettaren bahuvriihikompositumit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalevalan ja Kantelettaren vaikutuksesta Eino Leinon varhaisimpaan runotuotantoon.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalevalan ja sen puolankielisen käännöksen tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalevalan opetuksen vaiheet ja mahdollisuudet erikoisesti kansakouluasteella.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalevalan sanastosta ja sanaston yhtenäisyydestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalevalan spatiaalista liikkumista ilmaisevat deskriptiiviverbit suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalevalan verbaalisten koloratiivirakenteiden kääntämisestä Homénin, Collanin, Collinderin, Hertzbergin ja Castrénin ruotsinnoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalevalassa esiintyvien substantiivien käännösratkaisuja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalevan kaunokirjallisuusarvostelujen sanasto vuonna 1991.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalevan politiikan uutisten metaforia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalevan pääkirjoitusten episteemisiä ja evaluoivia kommentteja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalevan talousuutisten metaforia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalevan urheilukielen verbeistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalle Kajander kaunokirjailijana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalle Päätalon Iijoki-sarjan henkilönnimet. Sosiolingvististä tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalle Päätalon kielen fraseologisista aineksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalle Päätalon Koillismaa-romaanisarjan kielen murrepiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalle Päätalon Koillismaa-teoksen deskriptiiveistä sanoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalle Päätalon teoksen "Koillismaa" murresanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kallialan seurakunnan kirkontilit 1469 - 1524 kielelliseltä puolelta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalmunäio ja Euridiike : intertekstuaalsus Kauksi Ülle lugulauludes.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalvolan pitäjän vanhasta kansanomaisesta ruokataloudesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kana, Koeputki ja Kuparikypärä: opettajien lisänimien synnyn ja käytön tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanadansuomalaisten kielellinen identiteetti.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanan ääntä jäljittelevät verbit suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kangasalan koululaisten puhuttelunimistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kangasalan murteen äännehistoriaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kangasalan Saarikylien paikannimistön sanastoaines ja rakenne.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kangasalan topografista sanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kangasalla käytössä olevien maastonkohoumanimitysten harju, kallio, mäki ja vuori semantiikkaa ja pragmatiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kangen ja vivunaluksen nimitykset suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kankaan valmistus elämänkulun kuvaannollisten ilmausten pohjana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kankaanpään epävirallinen paikannimistö.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannankosken (!) murteen ruokataloussanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannanoton tulkinta keskustelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannanoton tulkinta monenkeskeisessä keskustelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannatinhirsien nimityksiä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanneljärven pitäjän vanhanaikaiset ulkorakennukset. Deskriptiivinen kuvaus ja sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannuksen murteen vokaalisto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannuksen murteen äännehistoria. Konsonantit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansa valitsi vai valitsiko media: ateoreettinen argumentointi sanomalehti Keskisuomalaisen presidentinvaaleja koskevissa pääkirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansakoulun I - IV luokan oppilaiden aineiden kieli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansakoulun IV luokan kahteen erilaiseen lukukirjaan kohdistuva sanastontutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansalaiset kysyjinä: yleisön kysyminen osana vuorovaikutusta television EU-keskusteluissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansalaistaidon oppikirjojen luettavuudesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansalaisuuslaki- ohjeita viranomaiselle.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansan puvuista Kalvolassa 1880-luvun loppupuoliskolla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansandialektologinen tutkimus punkaharjulaisten nuorten kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansaneläkelaitoksen asiakkaiden kieltovastaukset virkailijan toisen persoonan kysymykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansankielen osuus Teuvo Pakkalan tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansankielen piirteitä Maiju Lassilan pääteosten kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansankielen piirteitä Teuvo Pakkalan varhaistuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansankielen sanasto Jaakko Tervon romaaneissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansankielen sanasto Lempi Jääskeläisen teoksissa "Hovin vallat" ja"Talonpoika ja hovinherra".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansankielen sanasto Teuvo Pakkalan teoksessa "Oulua soutamassa".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansankielen sanasto Viljo Kojon romaaneissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansankielen sanastoa Heikki Turusen romaanissa Kivenpyörittäjän kylä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansankielen tarkoituksellinen käyttö Kalle Päätalon romaaneissa Huonemiehen poika, Tammettu virta ja Kunnan jauhot.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomainen kieliaines Juho Reijosen Vaihdokkaassa ja Kertoelmissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomainen puusatula.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomainen sanasto Kustaa Vilkunan asiaproosassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomaisen puheen kysymyksiin ja pyyntöihin liitetyn kiertelyn kielellisiä keinoja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomaiset käsineemme ja niiden nimitykset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomaiset puhtaanapitotavat ja käsitykset niihin liittyvine sanoineen Jalasjärvellä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomaiset sanat Lauri Leskisen esikoisteoksessa "Ehtoona sitten raukee turhaan...".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomaiset sanat Väinö Linnan teoksessa "Täällä Pohjantähden alla".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomaisia kappalemittojamme.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomaisia piirteitä demonstratiivi- ja persoonapronominien käytössä Juhani Ahon kansanelämän kuvauksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomaisia piirteitä Matti Hällin hailuotolaisromaaneissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomaisia sanoja Kauppis-Heikin teoksissa "Mäkijärveläiset" ja "Savolainen soittaja".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomaisista sanoista ja puheenparsista Minna Canthin teoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomaisista sanoista ja sanontatavoista Unto Seppäsen Myllytuvan tarinoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomaisista tervehdyksistä ja vierailun kulkuun liittyvistä fraaseista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomaista sanastoa F. E. Sillanpään teoksissa "Ihmiset suviyössä" ja "Viidestoista".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanomaisten takkien, turkkien, mekkojen ja ihokkaiden nimitykset suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanopetuksen käsitepiiriin liittyvää sanastoa suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansanrunouden vaikutus 1860- ja 1870-luvun runoilijoihin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansatieteellis-sanastollinen tutkielma tervaveneen teosta ja lastaamisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansatieteellis-sanastollinen tutkimus Hailuodon kansanomaisesta merenkulusta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kansatieteellis-sanastollinen tutkimus suomalaisesta kirkkoveneestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanta-appellatiivin esiintyminen Suomen paikannimissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantasaamen fonotaksia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantasaamen tilastollista fonotaksia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantasuomalaiset ja myöhemmät k, t, , , g, d Kurun murteessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantasuomalaiset pääpainottomain tavujen i-loppuiset diftongit suomen murteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantasuomen konsonanttivartaloiset kaasukset Vienan läänin runojen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantasuomen pääpainollisen tavun vokaalin jälkeisen toista tavua aloittaneen k:n oletetun heikkoasteisen vastineen (palataalispirantti :n) edustus suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaprion ja Jaaman piirikuntien suomalainen nimistö v. 1500. Novgorodin verokirjojen mukaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karhun, ketun ja suden luonnehdinnan kielellisiä keinoja kansansatujen eläinsaduissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karitiivisuuden ilmaiseminen Kainuun murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karjalaisten kiertokauppiaiden nimityksiä suomessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karjalaisten laulujen kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karjalaisuus Eeva Kilven tuotannossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karjalan ekspressiiviverbit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karjalan ja suomen itämurteiden refleksiivitaivutteisten verbien semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karjalan kielen nuoret j- ja k-alkuiset venäläiset lainasanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karjalan kielen säilymisestä Suomussalmen vienalaiskylissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karjalan kielen venäläisperäisistä adverbeista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karjalan sanojen merkityskehittymiä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karjanhoito (ja karjanhoitosanasto) Perniössä 1870- ja 80-luvulla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karkaus osittain! - Syöksyen. Eteenpäin! Suomen kieli armeijan komentokielenä 1880 - 1980.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kartoittava tutkimus IV-luokkalaisten aineiden laji- ja rakennetyypeistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karttulan järvien ja lampien nimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasimir Leinon kielen murteellisuuksia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasken palamattoman paikan nimitykset.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaskenviljely Keuruun pitäjässä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaskenviljely Kuopion pitäjässä. I ja II.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaskenviljely Tuupovaaran pitäjässä sekä siihen liittyvä kaskisanasto. I - II.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KATEKISMUS KANSAN SUULLA. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kristinoppi, Savolaesten katkismus, Stadilaisten katkismus ja Turkulaisten katkismus kristinuskon perusteiden välittäjänä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kato! Huomionkohdistukset 2.8 - 3.2.-vuotiaan Santerin ja hänen vanhempiensa keskusteluissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katri Valan lyriikan tyyli: aiheet ja kuvallisuus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katri Valan runokieli. Tutkimus sanoista, kielikuvista ja symboleista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katsaus J. H. Keckmanin suomentaman Terveyden Opetus-Kirjan kieleen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katsaus uusiin lukion 1. ja 2. luokan äidinkielen oppikirjoihin opetussuunnitelman pohjalta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katseet vierustovereiden keskustelussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katsojien kuva erään kirjan filmatisoijasta - Jouko Turkan henkilökuvan tarkastelua Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauhajoen etuliitteellinen talonnimistö sekä Mäki-, Latva-, Rinta- ja Luoma-etuliitteellisten nimien esiintyminen Suomen talonnimistössä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauhajoen Harjankylän viljelysnimistö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauhajoen Sotkan ympäryskylien paikannimistön muuttuminen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauhajokisten nuorten kieli.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauhavan murteen muutos: viiden vokaaliston piirteen analyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauhavan murteen nykytilasta ja muuttumisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauhavan runosanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauka-, etää- ja loitto-vartaloiset lokaalit adverbit suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaukaan murteen äänneopillisesta koostumuksesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaula ja sepä -sanueiden merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauneus katsojan silmässä: henkilöhahmojen ulkonäön kuvaamisesta kirjallisuudessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaunhiista kauhniiseen, satheesta satteeseen. Jälkitavuissa säilyneen h:n variaatiosta Pellossa vuoden 1995 aineiston valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaunis ja eräitä sen synonyymejä suomen murteissa. Merkitysopillinen tutkimus adjektiiveista kaunis, ihana, komea, korea, pulska ja suloinen sekä eräistä saman kaltaisista 'kauniin' merkitykseen liittyvistä sanoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaunis ja sen synonyymit paikannimistössä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaunokirjallisuuden kielen kumulatiiviset ominaisuudet. Kvantitatiivinen tutkimus 1960-luvun suomalaisesta kaunokirjallisuudesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaunokirjallisuuden osuus ja merkitys kielenopetuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaunokirjallisuusarvostelujen sisällöstä ja sanastosta vuoden 1971 Parnassossa, Aamulehdessä ja Kansan Uutisissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupallisten ilmoitusten henkilöviittauskeinot Karjalattaressa v. 1874-75 ja Karjalaisessa v. 1924.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupallisten paikallisradioiden kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppakirjeenvaihdon fraseologian kehitys tällä vuosisadalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppakirjeiden kielen tarkastelua luettavuustutkimuksen menetelmillä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppalehden otsikoiden kielestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppaoppilaitoksen yleisjakson äidinkielen oppikirjojen tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppatieteiden maistereiden työelämässä tarvitsemat puheviestintätaidot ja niiden opetus Helsingin kauppakorkeakoulussa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppis-Heikin "Mäki-järveläisten" kansankielinen sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppis-Heikin "Savolaisen soittajan" deskriptiivinen sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppis-Heikin "Uranaukaisijat" teoksen deskriptiivisistä sanasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppis-Heikin pääteosten kielen kansanomaisista ilmaisukeinoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppis-Heikki luonnonkuvaajana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupunkiin ja sen elämään liittyvää sanastoa Abraham Kollaniuksen tekemässä kaupunginlain suomennoksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kausaalisten kytkentöjen semantiikkaa ja vertailua 13 - 18 -vuotiaiden koululaisten kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kausatiivisuuden kerrostumisesta - suomen kielen tTA-johdokset prototyyppiteorian valossa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kautta rantain kerrottua - epämääräisyyttä luovat keinot Maiju Lassilan Tulitikkuja lainaamassa -teoksen keskusteluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaviaaria ei jätetä! Kielellisen leikittelyn keinot Alivaltiosihteerin "loppuheitoissa".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keckmanin suomentaman "Kultalan" kieliopillista tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keep the Faith!!! Bon Jovi -fanien affektiivisten keinojen ja koodinvaihdon tarkastelua Internet-keskustelupalstalla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehdon ja tuudittamisen nimityksistä suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehitysvammaisen Nikon kuva ja sen rakentuminen Eeva Tikan romaanissa Aurinkoratsastus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keino-käsitettä ilmaisevat sanat suomen kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keinon ja tavan ilmaiseminen sanomalehtikielessä vuonna 1973.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keinotekoiset muodot Joh. Aavikin kielenuudistuksessa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keittiökaluston nimistö suomenkielisessä ammattikirjallisuudessa vv. 1834 - 96.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keitto- ja paistovälineiden nimityksistä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelirikon ja huonon talvikelin nimityksiä suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemijoen alajuoksun lohenkalastusta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemin pitäjän murteen topografinen sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemin vanhimpien kantatalojen nimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keminlappalainen teksti vuodelta 1716 - ortografian tarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keminmaalaisnuorten murre - käyttö, tiedostaminen ja asenteet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keminmaan murteen erityispiirteitä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keminmaan murteen vokaalisto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemiön ruotsinkielisten lukiolaisten puhutusta ja kirjoitetusta kielestä. Peruslausetyyppianalyysi ja virheanalyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenkä-sanueen merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenkäteollisuuden sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerimäen kalastuksesta ja kalastussanoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerronnasta kollaasiksi: 1950-luvun oppikoulun ja 2000-luvun lukion historian oppikirjatekstien vertailua0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerronta ja henkilöhahmot Karl Ristikiven kahdessa romaanitrilogiassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerronta, aika ja argumentaatio. Toimitusjohtajan katsaus vuosikertomuksen osana.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerronta, näkökulma ja subjektiivisuus kahdessa novellisssa ja niiden pohjalta laadituissa ylioppilasaineissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kersti Bergrothin puhekielen analysointia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerta-sanueen merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertojan ja Konstan kielen virkerakenteen vertailua Veikko Huovisen romaanissa "Havukka-ahon ajattelija".0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertojan näkökulma Campoy-uutisissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertojan valinnat sammakkokertomuksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertojasta, henkilöhahmoista sekä näiden välisistä suhteista Mati Untin teoksissa Hüvasti, kollane kass ja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertominen terapian välineenä. Tutkimus vuorovaikutuksesta myllyhoidon ryhmäterapiassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertomuksen rakentaminen yksin ja yhdessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertomuksia kulttuurien kohtaamisesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertomus ylioppilasaineessa. Kevään 1999 tehtävästä 23 kirjoitettujen aineiden tekstilajianalyysiä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertomusskeemat. Teorian esittely ja pieni kokeilu lasten tuottamiin kertomuksiin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertova tempus: finiittiverbien aikamuodot katastrofiuutisissa 1892-1994.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerttu-Kaarina Suosalmen romaanien tyyli. Kvantitatiivis-kvalitatiivinen sanastotutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerätä, koota ja korjata -sanueiden merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskeisten hämäläismurteiden i:n loppuheitto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskeyttämisestä television ajankohtaiskeskusteluohjelmassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keski-Inkerin runojen murresanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keski-Inkerin runojen nominien johto-oppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keski-Pohjanmaan murteiden relatiivilause.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keski-sanueen merkitysoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keski-Suomen alueelta kerättyjen kansanrunojen äännehistoria.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskikoululaisten kielellisestä kehityksestä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskipohjalaismurteiden ruotsalaiset lainasanat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskipohjalaisten murteiden ruotsalaislainat.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskipohjalaisten murteiden supistumaverbien taivutusoppia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskisuomalaisen uutis- ja kulttuurisivujen muotisanoja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskivertoa sosiaalisempi insinööri. Keskustelunanalyyttinen tutkielma IT-alan työhaastatteluista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskusteleminen ja riiteleminen kirjoissa Akvaariorakkautta ja Teräsmiehen morsian: kirjallisuusanalyysi Anna-Leena Härkösen ja Eve Hietamiehen romaaneista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskustelu tarkoitteesta kamerataiteen oppitunnilla - ja pronominit tuo, se, tämä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskustelun interjektiot kommunikaatioprosessissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskustelun retorisesta toistosta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskustelunaiheen vaihtuminen ja sidoksisuuden muodostuminen keskustelujaksoihin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskustelunohjaimet suomen ja englannin kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestilän kansanrunoussanastoa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kestää-verbin semantiikkaa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesä ärhenteli talvelle ja talvi jyrähteli vastaan. Deskriptiiviverbit Napero-Finlandia-ehdokkaiden saduissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesä-pesyeen sanojen merkitykset ja käyttö suomen murteissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkalastus Rauman saaristossa ja siihen liittyvä sanasto.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesälahden ja Vitele pitäjien talonnimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesälahden murteen kuvailevista sanoista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketä sinä äänestät? Analyysi vetoamisen keinoista Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen vaalipropagandassa 1906-07.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keurusselän nimistöä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keuruun maankohoumien nimet.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevään 1981 ylioppilasaineiden kielivirheistä ja katsaus tyylivirheisiin.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevään 1992 äidinkielen ylioppilaskokeen aineistokirjoitelmien analyysia.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiehtova epäloogisuus: Italiaa ja italialaisia koskevien mielikuvien diskurssianalyysi.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiekko liikkuu, kiekko liikkuu - jääkiekkovalmennuksen direktiiveistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellinen leikittely kahdessa lastenkirjasarjassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellinen poikkeavuus savolaisvitseissä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellinen seksismi: kahden empiirisen aineiston tarkastelua feministisen lingvistiikan näkökulmasta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellinen symboliikka Maria Vaaran Likaisissa legendoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellinen tutkielma Agricolan kielestä käsittäen Rukouskirjan s. 275 - 379.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellinen tutkimus entisen Kyrön pitäjän nimistöstä vuosien 1540 - 1635 asiakirjoissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellinen tutkimus Henrik Florinuksen sananlaskuista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellinen vaihtelu ja sen tehtävät Anna-Leena Härkösen romaanissa Häräntappoase.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellinen vaikuttaminen puoluelehdissä. Esko Ahon Harvardin-vapaan käsittely Demarissa, Nykypäivässä ja Suomenmaassa keväällä 2000.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellinen variaatio ja sen funktiot eräässä eteläpohjalaisessa paikallisradio-ohjelmassa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellinen variaatio Urjalan murteessa. Ikä- ja sukupuoliryhmittäisten erojen sekä puhujakohtaisen variaation tarkastelua viiden kielenpiirteen avulla.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisen huumorin keinoja IRC-keskusteluissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisen ilmauksen informaatiorakenne ja ymmärrettävyys.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisen ja kognitiivisen kehityksen suhteesta: seitsenvuotiaan kielentarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisen ja kognitiivisen kehityksen suhteesta: seitsenvuotiaan kielentarkastelua.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisen lahjakkuuden mittaamisesta.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisen lahjakkuuden osatekijöitä mittaavan testistön suunnittelu ja normeeraus kansakoulun I - III luokille.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisen materiaalin koodittamiseen vaikuttavista tekijöistä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisen normin käsitteestä ja kielenhuollon periaatteista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisen vaikuttamisen keinoja kolmen poliittisesti sitoutuneen lehden pääkirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisen vaikuttamisen keinot paikallisradion mainoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisen viestinnän keinoja televisiomainoksissa (Lausetason tutkimus).0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisestä suhteellisuushypoteesista.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielelliset erikoispiirteet Suomen taiderunoudessa vuosina 1919 - 1939.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielelliset itseensä viittaamisen keinot vankien kielessä.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielelliset ja tyylilliset kerrostumat Pentti Saarikosken suomennoksessa Evankeliumi Matteuksen mukaan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielelliset vaikuttamiskeinot Tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren EU-puheissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielelliset vaikutuskeinot Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielelliset valinnat yrityksen sisäisessä tiedottamisessa tutkimuskohteena Maaseudun Kone -konserni.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisiä eroavuuksia käännöksessä Sammakko verrattaessa sitä Walentin Chorellin alkuperäisteokseen Grodan.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisiä eroja miehille ja naisille kohdistetuissa mainoksissa.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisiä muistoonpanoja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellisten muuttujien keskinäisestä riippuvuudesta. (Äidinkielen taito ja eräät älykkyyden faktorit vieraan kielen oppimisen selittäjinä.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielellistä toimintaa kuvaavat verbit.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielemme instruktiivimuotoisia vahvistusadverbeja.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielen ja ajatusten kliseet: värien nimitysten käyttö eräissä suomenkielisissä idealistissävyisissä teksteissä.0 0 0 0 0 0