Tutustu ennen tilausta tutkimus- ja tilastojulkaisujen toimitusehtoihin.
Tilastojulkaisut ovat maksuttomia.

Olet tilaamassa seuraavaa julkaisua:

Artikkeli: Fickstatistik 2018
Tekijä:FPA
Sarja:
Kuvaus: Fickstatistiken är ett häfte med information om den sociala trygghet som FPA administrerar. Publikationen ger central information i form av diagram och tabeller om alla förmåner som FPA beviljar och om mottagarna av dem. Här finns även jämförande information om social trygghet som ombesörjs av andra organisationer. Uppgifterna i fickstatistiken avser år 2017 (i huvudsak) och år 2016.
Hinta:
Handle: http://www.kela.fi/web/sv/statistikpublikationer_fickstatistik
Voit tilata Kelan julkaisuja:
 • suoraan verkkopalvelun kautta (ks. myös verkkotilausohjeet ja toimitusehdot
 • lähettämällä tilauksen sähköpostilla osoitteeseen: julkaisut@kela.fi (tutkimusjulkaisut) tai tilastot@kela.fi (tilastot)
 • puhelimella numerosta 020 634 1947 (julkaisut) tai 020 634 1502 (tilastot)
 • postittamalla tilauksen seuraaviin osoitteisiin:
  Julkaisut:
  Kelan tutkimusosasto / Julkaisutilaukset
  PL 450
  00101 HELSINKI

  Tilastot:
  Kela, Tilastoryhmä/Julkaisutilaukset
  PL 450
  00101 HELSINKI
Nimi:
Yhteisö/yritys:
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Laskutusosoite (jos eri):
Puhelin:
Sähköposti:
Kommentit:

Roskapostitarkistus. Kirjoita kuvan kirjain: