Tutustu ennen tilausta tutkimus- ja tilastojulkaisujen toimitusehtoihin.
Tilastojulkaisut ovat maksuttomia.

Olet tilaamassa seuraavaa julkaisua:

Artikkeli: Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2010
Tekijä:Kela
Sarja: Suomen virallinen tilasto
Kuvaus: Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2010 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuesta. Sairausvakuutuslain perusteella maksetuista vanhempainpäivärahoista on kunnittainen tilasto myös Kelan sairausvakuutustilasto 2010 -julkaisussa. Kelan lapsiperhe-etuustilasto ilmestyy vuosittain. Sitä on julkaistu tilastovuodesta 2003 lähtien nimellä Kelan perhe-etuustilasto ja tilastovuodesta 2009 lähtien nimellä Kelan lapsiperhe-etuustilasto. Tämä vuoden 2010 tilasto on ensimmäinen, jota ei enää julkaista painetussa muodossa. Vuosien 1993–2002 perhe-etuustilastot sisältyivät julkaisusarjaan Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutus- ja perhe-etuustilastot, vuosien 1989–1992 tilastot julkaisuun Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutustilastot. Sitä aikaisempien vuosien tilastot sisältyivät julkaisuihin Kansaneläkelaitoksen ikä- ja ammattitilastot (julkaisuvuodet 1977–1988) ja Kansaneläkelaitoksen aluetilastot (julkaisuvuodet 1972–1988).; Vuositilasto
Hinta:
Handle: http://hdl.handle.net/10138/27699
Voit tilata Kelan julkaisuja:
 • suoraan verkkopalvelun kautta (ks. myös verkkotilausohjeet ja toimitusehdot
 • lähettämällä tilauksen sähköpostilla osoitteeseen: julkaisut@kela.fi (tutkimusjulkaisut) tai tilastot@kela.fi (tilastot)
 • puhelimella numerosta 020 634 1947 (julkaisut) tai 020 634 1502 (tilastot)
 • postittamalla tilauksen seuraaviin osoitteisiin:
  Julkaisut:
  Kelan tutkimusosasto / Julkaisutilaukset
  PL 450
  00101 HELSINKI

  Tilastot:
  Kela, Tilastoryhmä/Julkaisutilaukset
  PL 450
  00101 HELSINKI
Nimi:
Yhteisö/yritys:
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Laskutusosoite (jos eri):
Puhelin:
Sähköposti:
Kommentit:

Roskapostitarkistus. Kirjoita kuvan kirjain: