Tutustu ennen tilausta tutkimus- ja tilastojulkaisujen toimitusehtoihin.
Tilastojulkaisut ovat maksuttomia.

Olet tilaamassa seuraavaa julkaisua:

Artikkeli: Kelan perhe-etuustilasto 2003
Tekijä:Kela
Sarja: Suomen virallinen tilasto
Kuvaus: Kelan perhe-etuustilasto 2003 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä ja lakisääteisestä pienten lasten hoidon tuesta. Julkaisu tarjoaa tilastoja näiden etuuksien saajista, sekä maksettujen etuuksien rahamääristä. Kela on uusinut tilastojulkaisujensa rakennetta. Aikaisemmin ilmestynyt Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutus- ja perhe-etuustilastot -sarja on sellaisenaan lakkautettu. Julkaisuun sisältyneet perhe-etuuksia koskevat tilastot sisältyvät käsillä olevaan uuteen julkaisuun. Sairausvakuutuslain perusteella maksetuista vanhempainpäivärahoista on kunnittainen tilasto myös Kelan sairausvakuutustilasto 2003 -julkaisussa, joka ilmestyi aikaisemmin tänä vuonna. Julkaisu ilmestyy Suomen virallisena tilastona ja julkaistaan sarjassa SVT Sosiaaliturva. Ilmestyäkseen virallisena tilastona tilastojulkaisun tulee täyttää laatukriteerit, jotka viralliselle tilastolle on asetettu.; Vuositilasto
Hinta:
Handle: http://hdl.handle.net/10250/3169
Voit tilata Kelan julkaisuja:
 • suoraan verkkopalvelun kautta (ks. myös verkkotilausohjeet ja toimitusehdot
 • lähettämällä tilauksen sähköpostilla osoitteeseen: julkaisut@kela.fi (tutkimusjulkaisut) tai tilastot@kela.fi (tilastot)
 • puhelimella numerosta 020 634 1947 (julkaisut) tai 020 634 1502 (tilastot)
 • postittamalla tilauksen seuraaviin osoitteisiin:
  Julkaisut:
  Kelan tutkimusosasto / Julkaisutilaukset
  PL 450
  00101 HELSINKI

  Tilastot:
  Kela, Tilastoryhmä/Julkaisutilaukset
  PL 450
  00101 HELSINKI
Nimi:
Yhteisö/yritys:
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Laskutusosoite (jos eri):
Puhelin:
Sähköposti:
Kommentit:

Roskapostitarkistus. Kirjoita kuvan kirjain: