Comparing inflation and price level targeting: the role of forward guidance and transparency

Show full item record

Title: Comparing inflation and price level targeting: the role of forward guidance and transparency
Parallel title: Odotusten ohjauksen ja läpinäkyvyyden merkitys inflaatio- ja hintatasotavoitteen vertailun kannalta
ISBN: 978-952-323-040-8
Author: Honkapohja, Seppo ; Mitra, Kaushik
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Series year: 2015
Series number: 9/2015
Year of publication: 2015
Publication date: 7.4.2015
Published in: Published in Manchester School, Volume 83, Issue Supplement S2, pages 27–59, September 2015
DOI: 10.1111/manc.12113
Pages: 44
Subject (yso): rahapolitiikka; säännöt; inflaatio; tavoitteet; hinnat
Keywords: adaptiivinen oppiminen; inflaatiotavoite; nollakorkoraja; avoimuus; korot; oppiminen; odotukset
JEL: E63; E52; E58
Other keywords: adaptive learning; monetary policy; inflation targeting; zero interest rate lower bound
Abstract: We examine global dynamics under learning in New Keynesian models with price level targeting that is subject to the zero lower bound. The role of forward guidance is analyzed under transparency about the policy rule. Properties of transparent and non-transparent regimes are compared to each other and to the corresponding cases of inflation targeting. Robustness properties for different regimes are examined in terms of the domain of attraction of the targeted steady state and volatility of inflation, output and interest rate. We analyze the effect of higher inflation targets and large expectational shocks for the performance of these policy regimes.Tässä tutkimuksessa tarkastellaan oppimisella täydennetyn uuskeynesiläisen makromallin globaalia dynamiikkaa, kun rahapolitiikalla on hintatasotavoite ja kun korkoalaraja rajoittaa rahapolitiikan ohjauskoron käyttöä. Työssä analysoidaan keskuspankin ennakoivan viestinnän vaikutuksia, kun rahapolitiikan ohjaussäännön läpinäkyvyydestä tehdään vaihtoehtoisia oletuksia. Läpinäkyvää ja läpinäkymätöntä korko-ohjausta verrataan toisiinsa sekä hintataso- että inflaatiotavoitteen tapauksessa. Eri ohjausjärjestelmien virheensietokykyä tarkastellaan tavoitetasapainon vetovoima-alueen sekä inflaation, tuotannon ja korkojen vaihtelevuuden kannalta. Lisäksi työssä tarkastellaan suuremman inflaatiotavoitteen ja suurten odotussokkien vaikutuksia näiden politiikkajärjestelmien suorituskykyyn.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1509.pdf 912.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record