Suomeksi |  På svenska |  In English

Helsingfors Universitets disputationsblankett

Fas 2/4: Mata in uppgifter

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält. De obligatoriska fälten har rubriker med fet stil och har en asterisk (*). Förklaringar finns inom parentes och med kursiv stil. När du har fyllt i blanketten, tryck på "Kontrollera uppgifterna" -knappen för att fortsätta till granskningssidan. På granskningssidan kan du skriva ut dina uppgifter. Vid behov kan du gå tillbaka och korrigera eventuella fel i blanketten. Om du behöver hjälp med blanketten eller vill ge feedback, vänligen kontakta Helsingfors universitets bibliotek (e-thesis@helsinki.fi, 02941 44584).

Uppgifter om disputanden
(t.ex. FM)

(Telefonnumret publiceras inte.)

Uppgifter om disputationen

(Ange den exakta disputationsplatsen, t. ex. Biokeskus 2, auditorio 1041, Viikinkaari 5)

(Ange Unitube eller Zoom länken)

(Informationen införs i universitetets evenemangskalender)

(efter-, förnamn)
Opponent(er)
(efter-, förnamn)
(efter-, förnamn)
Uppgifter om avhandlingen

(Den alternativa titeln är på finska, om avhandlingen är på främmande språk, eller på engelska, om avhandlingen är på svenska)

Institution, inom vilken avhandlingen avfattats och vetenskapsområde

(Fakulteten som godkänner din avhandling. Avdelningen kan anges i avdelningsfältet. Ange avdelningens namn på avhandlingens språk (finska, engelska eller svenska).)

(I det här fältet kan du ange andra institutioner t.ex. fristående institutioner. Ange namnet på avhandlingens språk (finska, engelska eller svenska). Om institutionerna är flera, kan du skilja dem från varandra med semikolon, t.ex. University of Tampere, Faculty of Information Sciences, Department of Computer Sciences; University of Helsinki, Institute of Biotechnology.)

Vänligen välja från vetenskapsområden (nationella klassificeringen av vetenskapsområden). Du kan också välja flera områden (max. 6). Informationen används i rapportering av universitetets forskningsresultat.

 • 1 Naturvetenskaper
  • 117 Geografi och miljövetenskaper
  • 118 Biovetenskaper
   • 1183 Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
 • 2 Teknik
 • 3 Medicinska vetenskaper, vårdvetenskaper
  • 311 Basmedicin
  • 312 Klinisk medicin
  • 314 Hälsovetenskap
 • 4 Jordbruks- och skogsvetenskaper
  • 411 Jordbruks- och skogsvetenskaper
 • 5 Samhällsvetenskaper
  • 514 Socialvetenskaper
  • 517 Statsvetenskap
  • 520 Övriga samhällsvetenskaper
 • 6 Humanistiska vetenskaper
  • 612 Språk och litteratur
  • 613 Konstvetenskap
  • 616 Övriga humanistiska vetenskaper
Handledare(n)
(efter-, förnamn)
(efter-, förnamn)
(efter-, förnamn)
Tryckt avhandling
(t.ex. 978-952-10-3672-9)
(t.ex. 1235-0621)
Elektronisk avhandling
(t.ex. 978-952-10-3673-6)

(ISBN för elektronisk avhandling är obligatoriskt, om avhandlingen utkommer i elektroniskt format)

(t.ex. 1455-0849)
Sammandrag

(Det vetenskapliga referat ska skrivas på engelska. Lämna tom rad mellan styckena. Du kan antingen skriva in abstraktet eller kopiera det från ett annat ställe. Rekommenderad maximal längd är en sida (2400 tecken).)

(Det populärvetenskapliga referatet ska skrivas på finska eller svenska. Lämna tom rad mellan styckena. Du kan antingen skriva in abstraktet eller kopiera det från ett annat ställe. Rekommenderad maximal längd är en sida (2400 tecken).)

(För pressmeddelandet kan du lämna några uppgifter om dig själv, t.ex. födelsetid och födelseort, skola osv.)