"Suomen hallitus nojaa vahvaan ja koossa pysyvään Eftaan" - Suomi ja Länsi-Euroopan yhdentyminen 1985-1991

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10004
Title: "Suomen hallitus nojaa vahvaan ja koossa pysyvään Eftaan" - Suomi ja Länsi-Euroopan yhdentyminen 1985-1991
Author: Rissanen, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2004-04-05
URI: http://hdl.handle.net/10138/10004
Thesis level: master's thesis
Abstract: Suomen EU-jäsenyyttä edelsi jo Finnefta-sopimuksen myötä 1960-luvulta alkanut ja hiljalleen edennyt lisääntynyt osallistuminen läntisen Euroopan taloudelliseen integraatioon. Euroopan talousalueneuvotteluihin Suomi osallistui yhdessä muiden Efta-maiden kanssa vuosina 1988–92. Tutkimuksessa esitellään Suomen Eta-ratkaisuun vaikuttanutta kehitystä, neuvotteluihin valmistautumista sekä niin sanottujen virallisten tahojen Eurooppa-kantojen muotoutumista. Lisäksi selvitetään Suomen liittyminen Euroopan vapaakauppa-alue Eftan täysjäseneksi vuonna 1986 sekä lyhyesti vuoden 1988 päätös liittyä Euroopan neuvoston jäseneksi. Tutkimuksessa selvitetään, miten pitkälle Eta nähtiin pysyvänä integraatioratkaisuna. Lisäksi esitetään vastauksia siihen, missä määrin mukaantuloa pidettiin välttämättömänä omien jo saavutettujen etujen turvaamiseksi ja missä määrin taas haluttiin olla mukana tekemässä itseä jossain määrin joka tapauksessa koskevia päätöksiä. Osana Eurooppa-linjausten tutkimusta tarkastellaan myös Suomen puolueettomuuden uudelleenarviointia. Politiikan toimijoista päähuomio on presidentissä, valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Yhdentymisratkaisuja tutkitaan nimenomaan poliittisina ratkaisuina. Lähdeaineistosta merkittävimmät ovat eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjat. Päähuomio on eduskuntaryhmien puheenvuoroissa sekä asianomaisten valtioneuvoston jäsenten puheissa. Lisäksi on analysoitu valtioneuvoston Eurooppa-poliittiset asiakirjat sekä tutkimusajanjakson hallitusohjelmat. Lehdistöseurannan avulla esitetään, millaista kuvaa sanomalehtien kautta välitettiin nimenomaan Suomen Efta- ja Eta-ratkaisuista. Tutkittavana on kuusi sanomalehteä: Helsingin Sanomat, Uusi Suomi, Suomenmaa, Suomen Sosialidemokraatti (syyskuusta 1988 alkaen Demari), Kansan Uutiset ja Tiedonantaja. 1980-luvulla ei Suomessa ainakaan virallisesti nähty EY-jäsenyyttä mitenkään mahdollisena. Euroopan talousalue tarjosi Suomelle mahdollisuuden osallistua integraatioon ilman poliittista sitoutumista. Eta-valmistelut tehtiin erittäin huolellisesti, mikä kielii halusta rakentaa pysyvää ratkaisua. Efta nähtiin järkevimpänä sekä vahvana neuvotteluosapuolena, jonka kautta oli hyvä toimia. Suomen hallitus nojasi eurooppalaisessa yhteistyössä vielä Itä-Euroopan maiden vapautumisen alettuakin pitkään Eftaan. Jacques Delorsin erityisesti puolueettomille Efta-maille räätälöimä "kolmas tie" ei kuitenkaan ehtinyt osoittaa toimivuuttaan, kun Efta-maat yksi toisensa jälkeen hakeutuivat EU:n jäseniksi. Suomessa Eta-neuvotteluihin osallistumista koskenut päätös tehtiin laajan yhteisymmärryksen turvin. Ulkopoliittisesta peruslinjasta ja sen myötä myös puolueettomuudesta oltiin yksimielisiä. Tässä mielessä päätös lähteä mukaan rakentamaan Euroopan sisämarkkinoita edusti vielä perinteistä ulkopolitiikkaa. Tuki tehdylle ratkaisulle oli laajaa eikä päätös edellyttänyt ulkopoliittista uudelleen asemointia Yhteistyö EY:n kanssa haluttiin toteuttaa Etan kautta ja yhdentymiskehityksen välineenä toimi Efta, jonka yhtenäisyyttä vahvistettiin. Näiden kolmen periaatteen takana oli eduskunnan selkeä enemmistö, eikä tätä konsensusta haluttu rikkoa. Kun EY-jäsenyyttä sitten haettiin ja siitä myöhemmin päätettiin, ulkopoliittinen konsensus oli murtunut
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Efta
Euroopan talousalue
integraatio - - Eurooppa
lehdistökirjoittelu
puolueettomuus
ulkopolitiikka
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.44Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record