Essays on Labour Taxation and Unemployment Insurance

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10007
Title: Essays on Labour Taxation and Unemployment Insurance
Author: Sinko, Pekka
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2004-09-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10007
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Tutkimus käsittää neljä artikkelia, joissa tarkastellaan työtulojen verotuksen ja työttömyysturvan vaikutuksia epätäydellisen kilpailun työmarkkinoita kuvaavissa analyyttisissa malleissa. Ensimmäinen artikkeli käsittelee työtulojen verotuksen vaikutusta työllisyyteen ja tehokkuuteen etsintämallissa, jossa työsuhteen päättyminen on endogeeninen. Osoittautuu, että verojen työllisyyttä alentava vaikutus johtuu ensisijaisesti työttömyysjaksojen pidentymisestä ja vähemmässä määrin lisääntyvistä irtisanomisista. Mikäli palkoista neuvotellaan, veroprogression kasvattaminen vähentää työttömyyttä sekä parantaa pienipalkkaisten työntekijöiden suhteellista asemaa ja edistää matalan tuottavuuden työpaikkojen syntymistä. Toinen artikkeli tarkastelee työverojen vaikutusta mallissa, jossa keskitetyn palkanmuodostuksen ansiosta otetaan huomioon verojen ja julkisen vallan tarjoamien etuisuuksien välinen yhteys. Osoittautuu, että keskitetty palkanmuodostus edistää maltillista palkkakehitystä, vähentää tehtyjä työtunteja sekä pienentää verojen negatiivista vaikutusta työllisyyteen. Kun yksilöt päättävät työtuntien tarjonnasta ja julkisten hyödykkeiden rajahyöty on riittävän korkea, palkkavero saattaa jopa parantaa työllisyyttä. Jos julkiset menot rahoitetaan voittoverolla, korkeampi verotus alentaa palkkavaateita ja parantaa työllisyyttä. Kolmannessa artikkelissa tarkastellaan erilaisia julkisen subvention muotoja mallissa, jossa ammattiliittojen ylläpitämät työttömyysturvarahastot keräävät jäseniltään veroluonteisia maksuja. Osoittautuu, että tasapainossa työttömyys on sitä alhaisempi, mitä korkeampi on työssäkäyvien jäsenten rahoitusosuus. Jos työttömyysturvan kokonaismenoihin suhteutettua julkista tukea korvataan kiinteällä tuella, palkkavaatimukset pienevät ja työllisyys paranee. Mikäli työmarkkinaosapuolet voivat vaikuttaa työttömyysturvan tasoon, kiinteään yksilökohtaiseen tukeen perustuva järjestelmä on työllisyyden kannalta parempi kuin kokonaismenoihin suhteutettu tuki. Neljäs artikkeli käsittelee työttömyysturvan vaikutuksia mallissa, jossa työnhakijan etsintäintensiteetti määräytyy endogeenisesti. Mallia simuloidaan numeerisesti käyttäen parametrejä, jotka kuvaavat tyylitellysti Suomen työmarkkinoita ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Osoittautuu, että enimmäiskestoltaan rajoitettu työttömyysturva lisää pitkään työttömänä olleiden etsintäintensiteettiä. Tämä positiivinen vaikutus alkaa dominoida sitä aiemmin, mitä nopeammin korvausaste laskee ja mitä epävarmemmaksi työsuhteet koetaan. Yhdistämällä nopeampi alenema korkeampaan korvausasteen lähtötasoon voidaan työhön hakeutumista kannustaa työttömyysturvan kokonaistasoa heikentämättä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: verotus
työ
työttömyysturva
ammattiliittomallit
etsintämallit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record