"Hyvien tapojen ja lakien vastaisia toimia ei voida enää sallia" : Sinimustat-järjestön lakkauttamisoikeudenkäynnit vuosina 1936 ja 1938

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10011
Title: "Hyvien tapojen ja lakien vastaisia toimia ei voida enää sallia" : Sinimustat-järjestön lakkauttamisoikeudenkäynnit vuosina 1936 ja 1938
Author: Lepistö, Pekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2006-09-08
URI: http://hdl.handle.net/10138/10011
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan äärioikeistolaisen nuorisojärjestön, Sinimustien lakkauttamisoikeudenkäyntiä. Oikeudenkäyntiä käytiin Helsingin raastuvanoikeudessa vuosina 1936 ja 1938. Sinimustat joutui oikeuteen Virossa joulukuussa 1935 tapahtuneen vallankaappausyrityksen jälkeen, koska vallankaappausyrityksen valmisteluihin osallistui järjestön johtojäseniä. Sinimustat lakkautettiin väliaikaisesti tammikuussa 1936, kun yhteys vallankaappausyrityksen ja järjestön jäsenten välillä selvisi. Itse lakkauttamisoikeudenkäynti alkoi helmikuussa 1936. Joulukuussa 1936 julistetun päätöksen jälkeen Sinimustat valittivat hovioikeuteen, joka palautti jutun raastuvanoikeuteen muotovirheen vuoksi. Uusi oikeudenkäynti käytiin keväällä 1938. Tutkittu aikajakso on 1930-luvun loppupuoli. Tarkempi rajaus oikeudenkäynnin ja puoluelehdistön osalta on joulukuusta 1935 joulukuuhun 1936 ja tammikuusta 1938 toukokuuhun 1938. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Sinimustat-järjestöä vastaan käytyä oikeudenkäyntiä. Tutkimuksessa ei ole kuitenkaan keskitytty pelkästään syyttäjän ja vastaajan argumenttien esittämiseen, vaan on lisäksi pyritty kiinnittämään oikeudenkäynti sisä- ja ulkopoliittiseen kontekstiin. Sinimustien lakkautusta haettiin yhdistyslain mukaisesti ”lain ja hyvien tapojen vastaisesta toiminnasta”. Se, kuinka syyttäjä esitti järjestön toimineen tällä tavoin, liittyy tuon ajan poliittiseen kontekstiin. Sisä- ja ulkopoliittista kontekstia ei ole tarkasteltu tutkimuksessa vain syytekohtien taustoina, vaan on myös tarkasteltu poliittista painetta, jota Sinimustat-järjestö aiheutti suomalaisessa yhteiskunnassa. Oikeudenkäynnin lisäksi on seurattu tapauksen herättämää keskustelua poliittisen päivälehdistön avulla. Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat olleet Helsingin raastuvanoikeuden yhdeksännen osaston tuomiokirjat ja asiakirjavihot, jotka löytyvät Kansallisarkistosta. Poliittisen kontekstin tarkastelussa on käytetty Suomen 1930-luvun sisä- ja ulkopolitiikkaa käsitteleviä tutkimuksia. Poliittisesta päivälehdistöstä on valittu viisi lehteä edustamaan eri suuntauksia. Lehdet ovat: Suomen Sosialidemokraatti, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Uusi Suomi ja Ajan Suunta. Syyttäjä vaati Sinimustien lakkauttamista lain ja hyvien tapojen vastaisesta toiminnasta. Viron vallankaappausyritys oli kuitenkin syy, miksi järjestöä ryhdyttiin lakkauttamaan. Järjestön jäsenten liittyminen Viron tapahtumiin antoi viranomaisille mahdollisuuden tutkia myös Sinimustia. Järjestö oli aiheuttanut jo aiemmin eduskunnassa, lehdistössä ja kouluviranomaisten keskuudessa keskustelua nuorten politikoinnista. Viranomaiset eivät halunneet antaa tilaisuuden mennä ohitse, kun Sinimustat oli nyt mahdollista lakkauttaa. Poliittisista puoluelehdistä Ajan Suunta ja Suomen Sosialidemokraatti olivat kaikkein aktiivisimpia kirjoittaessaan oikeudenkäynnistä. Isänmaallisen Kansanliikkeen (IKL) äänenkannattaja Ajan Suunta oli lehdistä ainoa, joka avoimesti puolusti Sinimustia. Muut kolme lehteä kirjoittivat vähemmän ja neutraalimmin tapahtumasta. Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet suhtautuivat kuitenkin kielteisesti Sinimustiin. IKL-mielinen Uusi Suomi oli ainoa, joka oli kirjoittelussaan aidosti neutraali. Vuoden 1936 oikeudenkäynti oli todellinen taistelu järjestön olemassaolosta. Vuonna 1938 käyty oikeudenkäynti ei enää todellisuudessa kiinnostanut lehdistöä eikä myöskään Sinimustien johtoa. Jo ennen oikeudenpäätöstä keväällä 1938 Sinimustat oli käytännössä haudattu järjestö. Sen paikan oli ottanut IKL:n uusi nuorisojärjestö Mustapaidat.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: poliittinenhistoria - Suomi - 1930-luku
oikeistoliikkeet
Sinimustat
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.43Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record