"Ensimmäinen ryhmä! Huomio!" Ryhmäkiinteys ja kommunikaatio jääkäriryhmän taistelussa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10020
Title: "Ensimmäinen ryhmä! Huomio!" Ryhmäkiinteys ja kommunikaatio jääkäriryhmän taistelussa
Author: Hult, Heini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2001-04-18
URI: http://hdl.handle.net/10138/10020
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä pro gradu –tutkielma on osa Puolustusvoimien Taistelun tutkimus –projektia, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä jalkaväkijoukon jääkäriryhmän hyökkäystaistelussa tapahtuu. Pro gradu käsittelee jääkäriryhmässä esiin tulleista ryhmädynaamisista ilmiöistä ryhmän kiinteyttä ja sanallista viestintää. Tutkimuskohteena on kaksi varusmieskoulutuksensa loppuvaiheessa olevaa jalkaväkijoukon jääkärijoukkuetta, joista kustakin on lähempään tarkasteluun otettu joukkueiden ensimmäinen ryhmä. Pro gradun tutkimusongelmat ovat seuraavat: - Minkälaista on kohteena olleiden ryhmien kiinteys? - Minkälaista viestintää ryhmässä esiintyy? - Ovatko kiinteys ja viestintä yhteydessä toisiinsa? - Vaikuttavatko kiinteys ja viestintä taistelutehtävän suorittamiseen? Työn teoriaosassa tarkastellaan sosiaalipsykologista, organisaatiopsykologista sekä sotatieteellistä kirjallisuutta. Tärkeimpinä lähteinä on käytetty Puolustusvoimien Koulutuksen kehittämiskeskuksen tutkijan Olli Harisen aineistoa ryhmäkiinteydestä sotilasryhmissä sekä Taistelun tutkimus –raportin aineistoa. Kiinteyden osalta tutkimusmenetelmänä käytetään J.L. Morenon kehittämää sosiometristä metodia. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa koehenkilöiden piti vastata sekä joukkueessa ilmeneviä ystävyssuhteita että taistelijoita koskeviin kysymyksiin. Aineisto analysoitiin käyttämällä sosiogrammoja sekä kiinteyttä mittaavia indeksilukuja. Viestintää tarkastellaan Balesin kehittämän Interaction Process Analysisin pohjalta. Menetelmää käytetään soveltuvin osin ryhmissä taistelun aikana esiintyneen sanallisen viestinnän tarkastelussa. Sen lisäksi tarkastellaan taisteluiden aikana ryhmissä syntyneitä erilaisia viestintäverkostoja ja niissä tapahtuneita muutoksia taisteluiden eri vaiheissa. Aineisto kerättiin kuvaamalla koeryhmien hyökkäys videonauhalla ja purkamalla niistä kaikki koetilanteissa esiintynyt puheviestintä. Lopuksi on tarkasteltu kiinteyden ja viestinnän mahdollista yhteyttä sekä molempien osatekijöiden mahdollista vaikutusta ryhmien toimintaan taistelutilanteessa. Tutkimustulokset osoittavat, että periaatteessa samanlaisen koulutuksen saaneet ryhmät poikkesivat huomattavasti niin kiinteyden, viestinnän kuin taistelutoiminnan osalta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: pienryhmät
ryhmäkäyttäytyminen
sosiometria
sanallinen viestintä
puolustusvoimat
sotilaskoulutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.84Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record