Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenet vuonna 2002 : kyselytutkimuksen raportti

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10022
Title: Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenet vuonna 2002 : kyselytutkimuksen raportti
Author: Virge, Kama
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2003-06-11
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10022
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Palvelualojen ammattiliiton (PAM) maahanmuuttajataustaisten jäsenten määrä on lisääntynyt selvästi viimeisen viiden vuoden aikana. Tämän tutkimuksen ensisijaisena tehtävänä on selvittää keitä maahanmuuttajajäsenet ovat ja millaisia palvelutarpeita heillä on. Tutkimuksen aineisto on kerätty postikyselyllä. Kyselylomakkeet lähtettiin kaikille 848:11e PAMin maahanmuuttajajäsenelle suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Palautusprosentiksi saatiin noin 51. Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenistän suurimmat kieliryhmät ovat venäjän-, viron- ja englanninkieliset (42 %, 20 %, 13 %). Yli puolet PAMin maahanmuuttajajäsenistä on asunut Suomessa yli 6 vuotta ja yli puolet asuu pääkaupunkiseudulla. Työllisyys on PAMin maahanmuuttajajäsenten joukossa yleisempää verrattuna koko PAMin jäsenistön työllisyyslukuihin. Yli 60 prosenttia maahanmuuttajajäsenistä on kokopäiväisessä työsuhteessa ja lähes 70 prosenttia jäsenistä työskentelee vakituisina työntekijöinä. Noin puolet maahanmuuttajajäsenistä arvioi työnsä vastaavaan joko täysin tai osittain heidän koulutustaan. Kuitenkin aasialaisista noin puolet ja Venäjältä ja Afrikasta Suomeeen muuttaneista maahanmuuttajajäsenistä noin 40 prosenttia on sitä mieltä, ettei työ vastaa heidän koulutustaan. Suurimpana ongelmana työelämässään maahanmuuttajajäsenet pitävät työpaikan löytymisen vaikeutta. Kuitenkin lähes 70 prosenttia arvioi sopeutuneensa erittäin hyvin tai hyvin suomalaiseen työelämään. Etnisistä ryhmistä virolaiset ja länsimaista saapuneet osoittautuvat parhaiten sopeutuneiksi, kun taas aasialaiset ovat tyytymättömimpiä sopeutumiseensa. Noin 40 prosenttia maahanmuuttajajäsenistä ei ole järjestäytynut ammatillisesti ennen Suomeen saapumistaan. Noin puolet jäsenistä on ollut ammattiliiton jäseninä alle 5 vuotta. Noin 50 prosenttia maahanmuuttajajäsenistä arvioi omat kokemuksensa ammattiliitosta myönteisiksi. Jäsenet toivovat ammattiliitoltaan eniten mahdollisuutta saada tietoa työehtosopimuksesta/työehdoista äidinkielellään. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että PAMin maahanmuuttajajäsenillä on muista ammattiliiton jäsenistä poikkeavia palvelutarpeita liittyen heidän maahanmuuttajataustaansa. Voidaan myös todeta, että maahanmuuttajajäsenillä on lukuisia yhteisiä piirteitä, mutta he ovat monilta osin myös hyvin heterogeeninen ryhmä.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: ammattiliitot
maahanmuuttajat
palvelualojen ammattiliitto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.78Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record