Patents and strategic firm behavior

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10029
Title: Patents and strategic firm behavior
Author: Toikka, Juuso
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-11-25
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10029
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Lisensiaatintutkimus tarkastelee patenttipolitiikan vaikutusta yritysten strategiseen käyttäytymiseen. Työssä kehitetään äärettömän horisontin innovointimalli, jossa kukin yritys löytää jokaisella periodilla uuden idean, jonka se voi kehittää taloudellisesti hyödynnettäväksi innovaatioksi. Yritykset löytävät ideoita satunnaisesti, ja on mahdollista, että usea yritys kehittää saman innovaation. Tarkastelun kohteena on (1) yritysten valintapäätös patentoimisen ja liikesalaisuuden välillä, sekä (2) patenttipolitiikan vaikutus yritysten mahdollisuuteen ylläpitää kartelleja. Valintapäätöksen tarkastelussa osoittautuu, että yritysten saattaa kannattaa patentoida, vaikka liikesalaisuus tarjoaisi patenttia paremman suojan imitoijia vastaan. Tämä johtuu patenttipolitiikan luomasta vangin ongelmasta: Jos kilpailijat eivät patentoi, yritys saa patentoimalla aina monopoliaseman. Sen sijaan turvautuminen salassapitoon johtaa oligopolistiseen kilpailuun, jos jokin kilpailija onnistuu kehittämään vastaavan innovaation. Toisaalta jos yrityksen kilpailijat patentoivat aina onnistuttuaan kehittämään uuden innovaation, yritys voi salassapidolla saada voittoa vain silloin, kun yksikään kilpailija ei onnistu kehitystyössä. Patentoimalla yrityksellä on mahdollisuus saada monopoli myös silloin, kun saman innovaation kehittäjiä on useita. Tästä seuraa, että patenttipolitiikka voi samanaikaisesti kannustaa innovointia ja edistää informaation leviämistä. Työssä osoitetaan, että hyvinvoinnin maksimoiva politiikka voi vahventaa tai heikentää aineettoman omaisuuden suojaa liikesalaisuuteen verrattuna. Patenttipolitiikan kilpailuvaikutusten osalta tutkimuksessa argumentoidaan patenttien hankaloittavan kartellien ylläpitämistä. Väite perustuu seuraaviin patenttipolitiikan piirteisiin: Ensinnäkin, patentti suojaa paitsi imitoinnilta myös entisten kartellikumppaneiden rankaisutoimilta. Toiseksi, kartellista eroavalla yrityksellä on yhtäläinen mahdollisuus saada patentti tuleviin keksintöihinsä, mikä entisestään vaikeuttaa rankaisemista. Työssä osoitetaan, että mikäli patentti antaa liikesalaisuutta vahvemman suojan imitoijia vastaan, patenttipolitiikka tekee kartellin ylläpitämisen mahdottomaksi. Lisäksi osoitetaan, että kartellin ylläpitäminen voi olla mahdotonta, vaikka patenttisuoja olisi liikesalaisuutta heikompi tapa suojata aineetonta omaisuutta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: patentit
innovaatiot
kartellit
peliteoria


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.78Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record