Ympäristöverouudistus ja työllisyys : Kaksoishyötyhypoteesin paikkansapitävyys Euroopassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10034
Title: Ympäristöverouudistus ja työllisyys : Kaksoishyötyhypoteesin paikkansapitävyys Euroopassa
Author: Salmenniemi, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-10-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10034
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä työssä tarkastellaan ympäristöverouudistukseen liittyvää kaksoishyötyhypoteesia, jonka mukaan silloin kun ympäristöveroista saatavat tulot käytetään muiden verojen leikkauksiin voidaan ympäristön laadun paranemisen lisäksi saavuttaa kasvua myös hyvinvoinnissa ja työllisyydessä. Tässä käsitellään tuloneutraaleja verouudistuksia jolloin julkiset tulot pidetään vakiona. Kaksoishyödyn tutkimus jaetaan hyvinvointikaksoishyödyn ja työllisyyskaksoishyödyn tutkimukseen. Työttömyyden ollessa ajankohtainen ongelma Euroopassa keskitytään tässä työssä työllisyyskaksoishyötyyn, jonka mukaan sekä päästöjen määrä että työttömyys laskevat verouudistuksen myötä. Keskeinen tutkimuskysymys on, onko työllisyyskaksoishyötyä mahdollista saavuttaa Euroopassa ja jos on, niin millaisissa olosuhteissa. Työllisyyskaksoishyötyä tarkastellaan sekä energian että kulutuksen verotuksen näkökulmasta. Painopiste on kuitenkin energian verotuksessa, sillä suurin osa Euroopassa käyttöönotetuista ympäristöveroista on energiaveroja ja myös teoreettisissa ja empiirisisä kaksoishyödyn tutkimuksissa keskitytään pääosin energian verotukseen. Energian verotusta tarkastellaan kahden eri mallin avulla. Niistä ensimmäisen mukaan kaksoishyöty saavutetaan, jos alkuperäinen energiaveroaste on matalampi kuin sosiaalivakuutusmaksujen aste. Toisessa mallissa kaksoishyötyä tarkastellaan ympäristön näkökulmasta ja sen mukaan kaksoishyötyä ei saavuteta ympäristöhyödyn menettämisen vuoksi. Myöskään kulutusta tarkastelevassa mallissa kaksoishyötyä ei saavuteta, sillä verouudistuksen myötä lisääntyneiden tulojen vuoksi myös likaisen kulutuksen määrä kasvaa. Työllisyyskaksoishyödyn tutkimuksessa epätäydellisten työmarkkinoiden mallintaminen on tärkeää. Epätäydellisiä työmarkkinoita tarkastellaan tässä pääasiassa palkkaneuvottelumallin avulla, mutta myös muita epätäydellisten työmarkkinoiden mallintamistapoja esitellään liitteissä. Energian verotuksesta esitellään myös empiirisiä tutkimuksia, jotka ovat pääosin tehty top-down-mallintamisen avulla. Sekä teoreettisten että empiiristen tutkimusten tulokset poikkeavat suuresti mallintamismenetelmästä riippuen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ympäristöverotus
työllisyysvaikutukset
energia - verotus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.67Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record