Fångad i en fälla - förhållanden där misshandel förekommer analyserat ur ett utbytesteoretiskt perspektiv

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10069
Title: Fångad i en fälla - förhållanden där misshandel förekommer analyserat ur ett utbytesteoretiskt perspektiv
Author: Malmberg, Krista
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-01-08
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/10069
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kvinnomisshandel är ett allvarligt problem. I forskning har det framkommit att kvinnor ofta har en tendens att stanna kvar i flera år i ett förhållande där de misshandlas. Den huvudsakliga problemformuleringen i detta arbete har varit att skönja de olika faktorerna som bidrar till att den misshandlade kvinnan stannar kvar i förhållandet. Med hjälp av olika aktuella teorier och genom att analysera det egna materialet har en större förstålese för problemområdet nåtts. I den teoretiska referensramen behandlas för frågeställningen adekvata teorier som medberoende, våldscykelteorin och teorin om inlärd hjälplöshet. För att bättre kunna skönja de faktorer som medverkar till att den misshandlade kvinnan stannar kvar i förhållandet har teorierna analyserats ur ett utbytesteoretiskt perspekstiv. Undersökningsmetoden i detta arbete har varit kvalitativ. Tio finska kvinnor har intervjuats. Framställningen av materialet har skett enligt temaområden. Analysen av materialet har skett genom en reflektion av teorierna ur ett utbytesteoretiskt perspektiv. Medberoende personlighetsdrag kunde skönjas hos kvinnorna i materialet, vilket var en orsak till att kvinnorna hade stannat så länge kvar i förhållandena. Utbytesteoretiskt sett får kvinnan positivt utbyte av förhållandet genom att känna sig oersättlig och behövd. Våldscykelteorin fick också stöd i undersökningen. De bra perioderna i förhållandet gav kvinnan positivt utbyte. Spänningsfasen, explosionsfasen och honeymoonfasen kunde skönjas ur nästan alla förhållanden i materialet. Teorin om inlärd hjälplöshet kunde inte klart skönjas bland kvinnorna. Kvinnorna i undersökningen hade aktivt sökt hjälp vilket tyder på att de inte led av inlärd hjälplöshet. Resultaten har ur ett utbytesteoretiskt perspektiv sammanfattats genom att analysera vilka positiva och negativa faktorer inverkar på att den misshandlade kvinnan stannar kvar i förhållandet. Dessa faktorer har delats in i "frivilliga" (positiva) faktorer som t.ex. positiva känslor för mannen, positiv feedback i honeymoonfasen, en känsla av att vara behövd av mannen och "ofrivilliga" (negativa) faktorer som t.ex. rädsla för mannen, isolation, inlärd hjälplöshet. De huvudsakliga källorna i arbetet har varit: Homans 1961, Walker 1984, Walker 1996, Wright & Wright 1995.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.70Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record