Pienten ja keskisuurten yritysten työllistävyys Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10083
Title: Pienten ja keskisuurten yritysten työllistävyys Suomessa
Author: Kiema, Suvi
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2007-09-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10083
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on selvittää, mikä on pienten ja keskisuurten yritysten merkitys Suomen työllisyydessä vuosina 1997-2006. Tilastolähteinä käytetään Verohallinnon maksuvalvonta-aineistoa, Tilastokeskuksen suuryritystiedustelua ja yritys- ja toimipaikkarekisteriä sekä julkisyhteisöjen rekisteriä. Pk-yritysten työllistävyyttä tutkitaan palveluiden, kaupan, rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla sekä koko talouden tasolla. Yritysten kasvua tarkastellaan ensin tutkimalla päteekö Gibratin laki, jonka mukaan yrityksen kasvu on riippumaton sen koosta, Suomen yrityksiin. Kokojakaumatarkastelun avulla selvitetään, noudattaako kaikkien yritysten logaritminen kokojakauma normaalijakaumaa. Lisäksi yrityksen kasvun ja koon riippuvuutta tarkastellaan tarkemmin dynaamista regressioanalyysia hyödyntäen. Koska kyseessä on dynaaminen malli, tarkentuvan estimaatin löytämiseksi käytetään Arellanon ja Bondin GMM-menetelmää. Tulosten mukaan Gibratin laki ei pidä paikkaansa millään toimialalla eikä missään kokoluokassa. Mikroyritysten (alle 10 henkeä), pienyritysten (10-49 henkeä), keskisuurten yritysten (50-259 henkeä) ja suurten yritysten (yli 249 henkeä) kokoluokassa pienimmät yritykset kasvavat nopeimmin kaikilla toimialoilla. Työpaikkojen määrän muutoksia erikokoisissa yrityksissä tutkitaan työpaikkavirtalaskelmien avulla. Tulokset osoittavat, että pienet yritykset sekä luovat että tuhoavat työpaikkoja enemmän kuin suuremmat yritykset. Työpaikkojen määrän nettomuutokset ovat sitä suurempia, mitä pienemmästä kokoluokasta on kyse. Verrattaessa kokoluokittaisia työpaikkavirtojen osuuksia työvoimaosuuksiin havaitaan, että pienten yritysten kontribuutio työpaikkavirtoihin on huomattavasti suurempi kuin mitä niiden työvoimaosuus edellyttäisi. Saadut tulokset tukevat Jovanovicin (1982) ja Cabralin (1995) elinkaarimalleja, joiden mukaan pienet yritykset kasvavat nopeammin kuin suuret yritykset. Edellä mainittujen mallien ennustus yrityksen koon ja kasvun varianssin negatiivisesta riippuvuudesta todetaan myös oikeaksi. Gibratin laki kumoutuu myös työpaikkavirtalaskelmien perusteella. Tutkimuksen tavoitteena oli myös tutkia työpaikkavirtojen syklisyyttä. Erityisenä tavoitteena oli selvittää, pitävätkö Mortensenin ja Pissaridesin (1994) mallin ennustukset työpaikkavirtojen vastasyklisyydestä paikkaansa. Tältä osin tutkimustulokset eivät vastanneet edellä mainittuja ennustuksia, sillä työpaikkavirtojen todettiin olevan myötäsyklisiä kaikilla päätoimialoilla. Kokoluokittainen tarkastelu osoitti, että työpaikkojen vaihtuvuus korreloi nettomuutoksen kanssa positiivisesti kaikissa muissa kokoluokissa lukuun ottamatta suuria yrityksiä, joilla työpaikkavirrat olivat lievästi vastasyklisiä. Tutkielman keskeisimmät lähteet ovat Cabralin (1995) ja Mortensenin & Pissaridesin (1994) mallit sekä Hohdin (2000) ja Ilmakunnaksen & Malirannan (2000) tutkimukset.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työllisyys
yritykset -- kasvu
työpaikat
työllistäminen
vaihtuvuus
pienet ja keskisuuret yritykset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record