"Mut mikä se sitte on se ongelma?" : Keskustelunanalyyttinen tutkimus erään perheterapiaprosessin ongelmanmäärittelyistä ja ongelmien ratkaisuehdotuksista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10089
Title: "Mut mikä se sitte on se ongelma?" : Keskustelunanalyyttinen tutkimus erään perheterapiaprosessin ongelmanmäärittelyistä ja ongelmien ratkaisuehdotuksista
Author: Ehrling, Leena
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2002-02-28
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10089
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkielmassa seurataan yhtä perheterapiaprosessia, jossa työskennellään pääosin refleksiivisen perheterapian periatteiden mukaan. Prosessissa asiakkaina on pariskunta ja työntekijöinä perheterapeuttityöpari. Tutkimuskohteena ovat ongelmanmääritelmät ja niiden ratkaisuehdotukset, se miten ne vuorovaikutuksessa tuotetaan ja miten ne muuttuvat prosessin eri vaiheissa. Tutkielman tavoitteena ei ole arvioida sitä, minkälaisiin ratkaisuihin prosessissa päädytään, vaan tutkia, miten ratkaisuehdotukset ja ongelmanmääritelmät syntyvät vuorovaikutuksessa. Tutkimusmenetelmä on keskustelunanalyysi, joka on laadullinen, vahvasti empiirinen tutkimusmetodi. Näkökulma laajentuu institutionaaliseen vuorovaikutustukimukseen. Siinä keskustelunanalyyttisin keinoin tutkitaan vuorovaikutusta, joka tapahtuu institutionaalisissa tilanteissa. Samalla työssä tarkastellaan sitä, miten voi yhdistää institutionaalisen vuorovaikutustutkimuksen ja vuorovaikutusideologian (tässä työssä refleksiivinen perheterapia) toteutumisen tarkastelun. Tutkielman tulokset osoittavat, että perheterpiaprosessissa vuorovaikutuksen etenemisen kannalta merkityksellisiä tekijöitä ovat ongelmien luonne, asiakkaiden asema ja asennoituminen ongelmiensa asiantuntijoina, terapeuttien ja asiakkaiden yhteistyökykyisyys sekä kyseisessä prosessissa myös sukupuoli. Tutkielman keskeisimmät lähteet ovat Drew, P. & Heritage, J.(toim.): Talk at work. Interaction in institutional settings; Tainio, L. (toim.): Keskustelunanalyysin perusteet; Andersen, T.: The Reflecting Team: Dialogue and Meta-Dialogue in Clinical Work; Goldenberg, I. & Goldenberg, H. Family Therapy. An overview.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: keskustelunanalyysi
institutionaalinen vuorovaikutustutkimus
perheterapia
refleksiivinen terapiatyöskentely


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.56Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record