Vieraana omassa maassa - 20 väkivallan vuotta : kriittinen diskurssianalyysi Perun totuuskomission keräämien todistajalausuntojen näkyväksi tekemästä yhteiskunnasta uhrien näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10093
Title: Vieraana omassa maassa - 20 väkivallan vuotta : kriittinen diskurssianalyysi Perun totuuskomission keräämien todistajalausuntojen näkyväksi tekemästä yhteiskunnasta uhrien näkökulmasta
Author: Korhonen, Inka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10093
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on tutkia Perun totuus- ja sovintokomission keräämien todistajalausuntojen sisältämiä merkityksiä kriittisen diskurssianalyysin avulla. Tarkoitus on analysoida niissä esiintyvää valtaa, identiteettiä ja toimijuuden luonnetta. Todistukset ovat osa komissiolle annettua tehtävää selvittää totuus ja edesauttaa yhteiskunnan eheytymistä 20 vuotta kestäneen konfliktin jälkeen. Tutkimuksen hypoteesi on, että totuuskomissio on pystynyt vain osittain saavuttamaan tavoitteensa. Totuuskomissio oli osa sitä yhteiskuntaa, jota se halusi muuttaa eikä sen työ onnistunut hälventämään kaikkia uhrien ennakkoluuloja tai uudistamaan vanhoja valtarakenteita. Valtaväestön sanelema diskurssi määritti myös lausunnon antaneiden todellisuutta ja teki heistä näkymättömiä omassa maassaan. Tutkimuksessa tarkastellaan valtasuhteita Foucault’n luoman käsitteistön kautta. Todistajalausuntoja analysoidessa tukeudutaan Stuart Hallin (1999) esittämään identiteettikäsitykseen sekä tarkastellaan toimijuutta useasta eri näkökulmasta. Diskurssianalyysiä tutkimusmenetelmänä esitellään Arja Jokisen, Kirsi Juhilan ja Eero Soinisen analyyttisistä lähtökohdista. Sosiaalisen todellisuuden rakentumista tutkimuskysymyksen kautta tarkastellaan Faircloughin (1992; 1997) kriittisen diskurssianalyysin teorian avulla. Totuuskomissiogenreä ja historiaa kansainvälisessä politiikassa sekä Perun tapausta auttavat tulkitsemaan mm.Hayner, Falk, Darget ja Vich sekä Teivainen. Tutkimuksen teoriapohjan muodostaa Fairclough'n (1997) kriittinen diskurssianalyysi. Tavoitteena on selvittää millaisia diskursseja ja käytäntöjä voidaan havaita analysoimalla totuuskomission keräämiä todistajalausuntoja. Niiden avulla havainnollistetaan sitä miten konfliktin uhrit esittävät tapahtuneen, minkälaisia identiteettejä on annettu eri osapuolille ja mitä suhteita heidän välilleen on rakentunut. Tutkimuksessa analysoidaan myös valtaväestön ja syrjäseutujen asukkaiden diskurssijärjestyksien ja -tyyppien keskinäistä suhdetta. Tutkimuksessa on mukana suppea historiallinen (kolonialismin perintö) ja poliittinen (sisäpoliittinen tilanne) katsaus, joka tekee paremmin ymmärrettäväksi kansallisen ja yhteisöllisen kulttuurin diskurssien eron sekä niiden repertuaarien sisällön. Tutkimus vahvisti ennalta asetetun hypoteesin. Komission tavoite yhteisestä perulaisesta identiteetistä ja moniarvoisesta valtiosta ei ole toteutunut. Todistajien kuulemisesta ja heidän lausuntonsa kirjaamisesta huolimatta komission työ ei ole näkynyt käytännön arjessa ja toimissa. Henkisten ja taloudellisten menetysten korvaaminen uhreille ei ole edistynyt komission suosittelemalla tavalla eikä kaikkia oikeudenkäyntejä ole käyty. Totuuskomission ansioksi on luettava se, että eriarvoisuudesta puhutaan ja mielikuva perulaisesta identiteetistä on muuttumassa. Pysyvä muutos vaatii kuitenkin yhteiskunnan laaja-alaisen tuen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Latinalainen Amerikka
Peru
totuuskomissiot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record