Ympäristötaloudellinen Kuznets-käyrä -hypoteesi ja Suomen energiantuotantoon liittyvä ilman saastuminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10096
Title: Ympäristötaloudellinen Kuznets-käyrä -hypoteesi ja Suomen energiantuotantoon liittyvä ilman saastuminen
Author: Kunnas, Jan
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-01-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10096
Thesis level: master's thesis
Abstract: Ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrä -hypoteesin mukaan taloudellisen kasvun lähtiessä liikkeelle ympäristön rasitus kasvaa voimakkaasti, mutta tulotason (mitattuna esim. BKT per capita -indikaattorilla) noustessa ympäristön kuormitus vähenee. Tämän perusteella on esitetty, että taloudellinen kasvu ja ympäristön tilan paraneminen eivät välttämättä ole toistensa poissulkevia, mikäli ryhdytään asiamukaisiin toimiin. Ei ole kuitenkaan syytä olettaa ympäristön tilan parantuvan automaattisesti talouskasvun myötä. Tässä tutkimuksessa minulla on tavoitteena selvittää ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrä -hypoteesin paikkansapitävyyttä Suomen energiantuotannosta aiheutuvien päästöjen suhteen. Tarkoituksenani on arvioida, noudattavatko Suomen energiankulutus ja energiantuotantoon liittyvät hiilidioksidi-, rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrä -hypoteesin mukaista käänteistä U-käyrää. Tämän ohella arvioin mitkä seikat vaikuttavat käyrän muotoon, eli päästöjen kehitykseen, ja mikä merkitys niillä on päästöjen rajoittamispyrkimyksille. Tärkeimpänä lähteenä minulla on ollut Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tutkimusprojektissa tehty Suomen historiallinen energiatase aikaväliltä 1800 - 1998. Projektissa lasketun polttoainekohtaisen energiankulutuksen kehityksen pohjalta olen laskenut Suomen energiankäytön yhteydessä syntyneet hiilidioksidi- ja rikkidioksidipäästöt vuodesta 1800 vuoteen 1998. Typenoksidipäästöillä olen joutunut tyytymään viranomaisten arvioihin ajanjaksolta 1980 - 1998. Rikkidioksidipäästöjen kohdalla tutkimus tukee ympäristötaloudellista Kuznets-käyrä -hypoteesiä. Hiilidioksidipäästöjen osalta sen sijaan ei löydy tukea hypoteesin mukaiselle käänteisen U-käyrän muotoiselle kehitykselle. Pitkä aikasarja paljastaa hiilidioksidipäästöjen kehityksestä laajaa aaltoilua. Käänteisen U-käyrän sijasta kehitys muistuttaakin enemmän nousevaa M-käyrää. BKT:n tason ja typenoksidien päästöjen välillä ei näyttäisi olevan kovinkaan selvää yhteyttä. Typenoksidipäästöille tarvittaisiin kuitenkin pidempi aikasarja kunnollisten päätelmien tekemiseksi. Näyttäisi siltä, että ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrä -hypoteesin mukainen kehityskulku löytyy lähinnä paikallisille päästöille ja alueellisille päästöille, joille löytyy kustannustehokkaita puhdistusmenetelmiä tai jotka aiheutuvat sellaisten polttoaineiden käytöstä, joille löytyy kohtuuhintaisia substituutteja. Alueellisille päästöille ilman edellämainittuja ominaisuuksia (esim. typen oksidit) tai globaaleille päästöille (esim. hiilidioksidi) hypoteesin mukaista kehityskulkua ei ole havaittavissa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: saastuminen - ympäristötalous
päästöt - energialähteet
ympäristötaloudellinen Kuznets-käyrä - sovellukset
ilman saastuminen
hiilidioksidi
rikkidioksidi
typen oksidit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record