Uusien työntekijöiden käsitykset henkilöstöjohtamisesta ja työtehtävistä ministeriöissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10174
Title: Uusien työntekijöiden käsitykset henkilöstöjohtamisesta ja työtehtävistä ministeriöissä
Author: Särkioja, Tomi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-12-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10174
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa selvittiin uusien työntekijöiden käsityksiä henkilöstöjohtamisesta ja tehtävistä ministeriöissä sekä mielipiteitä henkilöstöjohtamisen menetelmien ja työtehtävien eräiden piirteiden merkityksestä. Uusien työntekijöiden näkemykset täydentävät aikaisempia valtionhallinnon henkilöstöjohtamista kartoittaneita tutkimuksia. Uusien työntekijöiden mielipiteet ja arvostukset ovat hyödyllistä tietoa myös valtiotyönantajan kilpailukyvyn ja vahvuuksien arviointiin. Kyselylomake lähetettiin ministeriöiden kaikille uusille työntekijöille. Tutkimusotosta ei rajattu aseman, koulutustaustan tai iän perusteella. Kyselyyn vastanneet ovat lokakuuhun 2001 mennessä työskennelleet alle kolme vuotta valtion palveluksessa. Tutkimuksen havainnot olivat monipuolisia, ja niiden avulla voidaan esittää sekä yleisiä mielipiteitä että vastaajaryhmien välisiä eroja. Seuraavassa on esitetty joitakin keskeisiä havaintoja: - Ministeriöiden uudet työntekijät arvostavat ennen kaikkea tehtävien mielenkiintoisuutta ja monipuolisuutta. Tehtävien mielenkiintoisuus ja monipuolisuus ovat myös valtiotyönantajan vahvuuksia. - Työajan joustavuus on uusien työntekijöiden mielestä tärkeää, mutta työajan tulee silti riittää tehtävistä suoriutumiseen. Johto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät ovat valmiita joustamaan työajankäytössä, mutta odottavat tehtävien sisällöltä muita vastaajia enemmän. Mielikuva valtionhallinnon työtehtävien työajankäytön jäykkyydestä ei tutkimuksen mukaan pidä paikkaansa. - Mahdollisuus sekä ammatilliseen että henkilökohtaiseen kehitykseen on ministeriöiden työtehtävien erityinen vahvuus. Luottamus työsuhteen pysyvyyteen on jatkuvissa työ- tai virkasuhteissa korkeaa. Kuitenkin suurin osa vastaajista työskentelee määräaikaisessa tehtävässä, eikä luota työsuhteensa pysyvyyteen. - Palkkaukselta odotetaan erityisesti oikeudenmukaisuutta sekä palkan ja tehtävien vaativuuden vastaavuutta. Palkkausta ja palkitsemisjärjestelmiä vastaajat eivät koe erityisen oikeudenmukaisena tai kilpailukykyisenä. Uudet palkkajärjestelmät todennäköisesti nykyisiä järjestelmiä paremmin vastaavat uusien työntekijöiden odotuksia. - Rekrytointi on toteutettu ministeriöissä kohtuullisen hyvin. Avoimuus sekä ammattitaidon arvostaminen ovat rekrytoinnin vahvuuksia. Sen sijaan vastaajat ovat jonkin verran kriittisiä rekrytointien oikeudenmukaisuuteen ja ammattimaiseen toteuttamiseen. - Uudet työntekijät arvostavat hyvää ja suunnitelmallista perehdytystä. Perehdyttämiseen uudet työntekijät asettavat suuria odotuksia, mutta tällä hetkellä odotukset eivät vastaa ministeriöiden käytäntöjä. Perehdyttämisen suurin heikkous on sen puutteellinen suunnitelmallisuus. Tulosten perusteella voidaan olettaa, ettei perehdyttäminen ole merkittävästi kehittynyt viime vuosina. - Ministeriöissä urajohtaminen ja -ohjaus on poikkeus eikä pääsääntö. Kuitenkin uudet työntekijät suhtautuisivat hyvin myönteisesti urajohtamiseen ja mahdollisuuksiin saada ohjausta. Ammattitaidon kehittymisen ja kehittämisen myötä odotetaan uusia uramahdollisuuksia. Uudet työntekijä toivovat, että työnantajan toimet olisivat tässä suhteessa nykyistä suunnitelmallisempia. Tutkimuksen lähdeaineisto on valikoitu sekä hallinnon tutkimuksen että organisaatiotutkimuksen kirjallisuudesta. Hallinnon kehittämisen viimeaikaiset selvitykset ja tutkimukset sekä valtion työmarkkinalaitoksen julkaisut ovat erityisen tärkeitä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: henkilöstöjohtaminen
henkilöstöhallinto
ministeriöt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record