Valta ja vaikutusvalta. Helsingin kaupunginvaltuuston päättäjät ja päätökset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10193
Title: Valta ja vaikutusvalta. Helsingin kaupunginvaltuuston päättäjät ja päätökset
Author: Bogomoloff, Harry
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-09-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10193
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Helsingin kaupunginvaltuuston ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta sekä valtuutettujen näkemyksiä omasta sekä eräiden järjestöjen edustavuudesta. Samalla tutkittiin valtuutettujen näkemyksiä paikallisten järjestöjen roolista päätöksenteossa. Tapaustutkimusten kautta selvitettiin valtuutettujen saaman tiedon lähteet ja riittävyys sekä vaikuttimia päätöksentekoon. Tapaukset koskivat eduskunnan lisärakentamista, vuoden 2006 talviolympiakisojen hakemista, arava-vuokra-asuntojen pääomavuokran tasausta sekä kaupungin järjestyssäännön uudistamista. Tutkimuksessa selvitettiin tiedon laatua ja riittävyyttä, sekä sisäistä ja ulkoista vaikutusvaltaa. Se tehtiin kyselytutkimuksena, jolloin lomakkeet jaettiin valtuuston kokouksessa 10.11.1999. Lomakkeita jaettiin 85 ja palautettiin 61. Yksi lomake hylättiin liian puutteellisesti täytettynä. Vastausprosentti on 70,5. Toisena aineistona oli Helsingin valtuutettuja ja kansanedustajia koskeva tausta-aineisto, joka myös raportoidaan. Tutkimuksen tuloksena voidaan esittää seuraavaa. Valtuusto on taustaltaan epäedustava, se on väestöön näähden iäkkäämpi ja miesvaltaisempi, mutta myös selvästi paremmin koulutettu. Valtuusto toimii rekrytointikanavana eduskuntaan. Tutkimus ei vahvista Ilkka Ruostetsaaren käsitystä kansalaisliikkeiden vaikutusvallan lisääntymisestä, mutta paljastaa sen sijaan tarpeen sen suuntaiseen kehitykseen. Järjestöjen edustavuutta pidetään hyvänä mutta vaikutusmahdollisuuksia liian pieninä. Kaupunginosayhdistyksiä arvostetaan laajasti. Eri järjestöjen yhteydenpito valtuutettuihin on yleistä ja asiallista. Näin saatu informaatio koettiin laadullisesti hyväksi mutta sillä ei ollut merkitystä kannan määrittelyssä. Vahvimmin päätöksiin vaikuttivat esittelijä, alempien toimielinten päätökset sekä valtuustoryhmän johto. Päättäjät pitivät tietopohjaansa päätettävistä asioista riittävänä. Tietoa oli saatu julkisen sanan ja esityslistojen avulla. Hypoteesi, jonka mukaan asioihin on hyvin vaikea vaikuttaa niiden ollessa jo valtuustokäsittelyssä sai vahvistuksen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: edustuksellinen demokratia - kaupunginvaltuustot - Helsinki
vuorovaikutus - kansalaiset - päättäjät - Helsinki
kansalaisjärjestöt - osallistuminen - päätöksenteko - Helsinki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.82Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record