Testing for Common Costs in the City of Helsinki Bus Transit Auctions

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10244
Title: Testing for Common Costs in the City of Helsinki Bus Transit Auctions
Author: Tukiainen, Janne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2006-02-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10244
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tässä lisensiaatintyössä tehdään Hailen ym. (2003) kehittämät tilastolliset testit yhtäläisen arvon paradigmalle Helsingin kaupungin bussiliikenteen kilpailuttamisaineistolla. Havaittuja tarjouksia käytetään tarjoajien ehdollisten (ehdolla huutokaupan voittaminen) odotettujen kustannusten estimoimiseen Litä ym. (2002) seuraten. Yksityisen arvon tapauksessa nämä odotukset ovat riippumattomia muiden tarjoajien lukumäärästä, kun taas yhtäläisen arvon tapauksessa ne ovat kasvavia. Tutkimuksessa testataan stokastista dominanssia edellä mainittujen kustannusodotusten jakaumien välillä kun tarjoajien määrä vaihtelee. Ensimmäinen testi perustuu trimmattujen keskiarvojen vertailuun ja toinen testi on Kolmogorov-Smirnov tyypin testi, joka hyödyntää aliotantaa. Tutkimus osoittaa testien vaativan joitain robustisuustarkasteluja, joita testin kehittäjät eivät pitäneet tarpeellisina. Ensimmäinen testi ei ole robusti trimmauksen suhteen. Toinen testi ei ole robusti aliotoksen koon, aliotoksien määrän ja testin toistamisen suhteen. Näitä testejä on myös laajennettu esittämällä mahdollisuus havaintojen ryhmittelyyn ja tarjoajien havaitun epäsymmetrian huomioimiseen mallissa. Tuloksien perusteella bussioperaattorit, joiden varikot sijaitsevat lähellä huutokaupattavia reittejä, toimivat yksityisen arvon ympäristössä. Sen sijaan bussioperaattorit, joiden varikot sijaitsevat kaukana huutokaupattavista reiteistä, toimivat yhtäläisen arvon ympäristössä.This study performs tests developed by Haile et al. (2003) for the common values paradigm in first-price sealed-bid auctions, using data from bus transit auctions in the city of Helsinki. First the bidder's expected costs conditional on winning the auction are estimated using bids following Li et al. (2002). In common costs setting these costs are increasing in the number of bidders whereas with private costs they are invariant. Two tests for stochastic dominance between the cost distributions for different number of bidders are conducted. The first test compares quantile trimmed means and the second is a Kolmogorov-Smirnov type test based on subsampling. This study shows the need for additional robustness checks for some arbitrary choices in these tests. In the means test the choice of quantile does not matter asymptotically and is thus chosen arbitrarily. However the test is not robust to the choice of the quantile in this particular small data set. The second test is not robust to the choice of subsample size, number of subsamples taken or other repetitions of the test in some model specifications. Also pooling and controlling for observed bidder asymmetry are introduced. Results imply that the bus companies that have garages close to the contracted routes operate in an environment where the common costs components dominate the private ones and the bus companies that have garages far from these routes operate in an environment where private cost components dominate the common ones.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: huutokaupat
kilpailuttaminen
yksityinen arvo
yhtäläinen arvo
estimointi
testaus
linja-autoliikenne
varikot
linja-autot
auctions
bidding
Helsinki City Transport
common values
estimation
testing
bus transit
bus depots


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.45Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record