EU, USA ja tilinpäätösstandardien kansainvälistyminen : Sisäiset preferenssit vai kansainväliset rajoitteet suhtautumisen muutoksen taustalla?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10245
Title: EU, USA ja tilinpäätösstandardien kansainvälistyminen : Sisäiset preferenssit vai kansainväliset rajoitteet suhtautumisen muutoksen taustalla?
Author: Alatalo, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-11-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10245
Thesis level: master's thesis
Abstract: Liberalisointi on kiihdyttänyt rahoitusmarkkinoiden kasvua ja lisännyt niiden epävakautta. Markkinoiden sääntely on noussut merkittäväksi kysymykseksi, mutta markkinoiden globaalista luonteesta huolimatta se on edelleen pitkälle kansallisvaltioiden vastuulla. Tilinpäätösstandardit ovat merkittävässä asemassa rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä, koska ne määrittävät taloudellisen tiedottamisen perusteita ja luovat pohjaa muille sääntelyn osa-alueille. Myös tilinpäätösstandardit olivat pitkään kansallisia, mutta niiden kansainvälistyminen on edennyt 2000-luvulla räjähdysmäisesti. Simmons on selittänyt rahoitusmarkkinoiden sääntelyn harmonisoinnin mekanismeja dominoivan keskuksen eli USA:n strategiana. Hänen mukaansa dominoivan keskuksen omat sisäiset edut määrittävät sen politiikan, mutta muiden maiden reaktiot sen politiikkaan ja näiden reaktioiden ulkoisvaikutukset määrittävät, millaiseksi hegemonian strategia suhteessa kansainvälisiin järjestöihin ja harmonisoinnin mekanismeihin muodostuu. Simmonsin mukaan tilinpäätösstandardien harmonisointi tapahtuu markkinamekanismien kautta kansainvälisten organisaatioiden roolin ollessa USA:n passiivisesta suhtautumisesta johtuen minimaalinen. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien leviäminen maailmanlaajuisesti merkitsee, ettei Simmonsin selitys vastaa enää tapahtunutta. Tässä tutkielmassa selvitetään syitä muutokselle USA:n ja EU:n kautta. Moravcsikin liberaalin IR:n teorian mukaisesti kiinnitetään huomio toimijoiden sisäisiin preferensseihin ja kansainvälisestä järjestelmästä kohdistuviin rajoitteisiin sekä näiden rooliin strategioiden muodostumisessa. Empiirisen tutkimuksen tueksi otetaan mukaan vielä kirjanpidon kontingenssiteorioihin perustuva Verman malli, jonka perusteella muutosta tarkastellaan kirjanpito-, rahoitus- ja yritysjärjestelmän sekä valtionjohtojen toiminnan kautta niin toimijoiden sisällä kuin kansainvälisestikin. Tutkielmassa ilmenee, kuinka sekä EU:n että USA:n strategia on määrittynyt sisäisten preferenssien ja kansainvälisten rajoitteiden kompromissina. Rahoitusmarkkinoiden kansainvälistyminen ja nopea kehitys on lisännyt toimijoiden välistä keskinäisriippuvuutta ja kilpailua. USA pystyy edelleen käyttämään johtoasemaansa painostuskeinona sen omien ja kansainvälisten standardien lähentämiseen. USA:n standardeilla ei ole kuitenkaan enää mahdollisuutta nousta kansainväliseksi normistoksi eikä USA ole johtanut kansainvälistymisen kehitystä. Sen sijaan EU:n strategiamuutos ja kansainvälisten standardien käyttöönotto on lisännyt sen painoarvoa kansainvälisessä kehityksessä. Tutkielman rajoittuessa tilinpäätösstandardeihin ja kahteen toimijaan ei sen tarkoituksena ole selittää rahoitusmarkkinoiden sääntelyn harmonisointia laajemmin. Tutkielman analyysi kuitenkin paljastaa, että muutokset tilinpäätösstandardien alalla yhdistyvät sekä EU:ssa että USA:ssa vahvasti rahoitusmarkkinoiden muutoksiin laajemmin. Lopuksi tutkielmassa pohditaankin, mitä havaitut muutokset kertovat rahoitusmarkkinoiden globalisaatiosta ja toimijoiden suhteellisten asemien muuttumisesta, mikäli ne kuvastavat laajempaa kehitystä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tilinpäätös -- standardit
kansainväliset tilinpäätösstandardit
standardit -- yhdenmukaistaminen
rahoitusmarkkinat -- sääntely
Euroopan unioni -- EU
Yhdysvallat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record