The Poverty Impact of Trade Liberalization among and within SADC Countries

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10263
Title: The Poverty Impact of Trade Liberalization among and within SADC Countries
Author: Eskola, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Institute of Development Studies
Date: 2003-02-03
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/10263
Thesis level: master's thesis
Discipline: Development Studies
Kehitysmaatutkimus
U-landsforskning
Abstract: The aim of this study is to model the likely poverty impacts of multilateral trade liberalization in SADC-countries, especially in Zambia and Botswana, both in the short run as well as in the long run. Trade scenarios under closer look are EU's Everything but Arms initiative, SADC free trade area and free trade area between SADC and the EU. The analysis of these policy changes is implemented by using the GTAP5 database and adjusting the simulations into household data collected by the Central Statistics Offices in respective countries. The theoretic framework used in this study was first developed by Winters (2000 a,b,c and 2002). The focus in the framework is on the static poverty impacts of trade liberalization and, thus, economic growth and short-term adjustment costs are excluded. Trade liberalization has an overall direct effect on 1) Price transmission, 2) Enterprises, and 3) Taxes and government spending. Households and poverty are impacted through the changes in the price of the consumption basket, employment and wage as well as the provision of the public goods. In sum, trade liberalization was not found to be harmful for either Botswana nor Zambia in the long run, but the ability to benefit from the trade liberalization was heavily dependent on the country's original situation. In Zambia the overall utility decreased in the short run reflecting the country's poor readiness for international competition. In the long run, Zambia could reach 8% increase in utility when its production has adjusted to the new situation. Botswana is able to benefit right from the start and attain as high increase in utility as 27%. The consumer prices in both countries decreased benefiting the households. In the short run, the wages increase by 1% in Zambia and 4-5% in Botswana in general. In the long run the demand for labor rose by 6-10% in Zambia and 24-32% in Botswana. The government expenditure decreased by 1% in both countries in the short run due to trade liberalization. In the long run the government income rose substantially. On the whole, trade liberalization was found helpful but insufficient poverty reduction policy.Absoluuttisen köyhyyden vähentäminen on kansainvälisen kehityskeskustelun tärkeimpiä päämääriä. Eräs köyhyyden vähentämisen keinoista on kaupan vapauttaminen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kaupan vapauttamisen vaikutukset SADC-maissa, erityisesti Sambiassa ja Botswanassa, sekä pitkällä, että lyhyellä aikavälillä. Tutkimuksessa tarkastellaan EU:n EBA-aloitetta, SADC-maiden keskinäistä vapaakauppa-aluetta sekä ehdotettua SADC-EU vapaakauppa-aluetta. Kaupan vapauttamista simuloidaan yleisen tasapainon mallin (GTAP) avulla. Simulaatiotulokset yhdistetään kotitaloustiedusteluista saatuun aineistoon, mikä mahdollistaa kauppasopimusten vaikutuksien vertailun eri yhteiskuntaryhmissä. Tutkimuksen viitekehyksenä käytetään Wintersin (2000 a,b,c ja 2002) julkaisemaa mallia, joka erittelee kaupan vapauttamisen staattiset vaikutukset köyhyyteen. Dynaamista talouden kasvua tai sopeutumiskustannuksia ei mallissa käsitellä. Kaupan vapauttaminen vaikuttaa a) tuotteiden hintoihin, b) yrityksiin sekä c) verotukseen ja valtion kulutukseen. Kotitalouksiin muutokset suodattuvat kulutuskorin hinnan, palkan ja työllisyystilanteen sekä julkishyödykkeiden tarjonnan muutoksien kautta. Kaupan vapauttaminen ei osoittautunut haitalliseksi Sambialle eikä Botswanalle pitkällä aikavälillä, mutta mahdollisuus hyödyntää vapaakaupan mahdollisuuksia vaihteli maan lähtötilanteen mukaan. Sambian yleinen hyvinvointi laski lyhyellä aikavälillä heijastaen maan huonoa valmiutta kansainväliseen kilpailuun. Sambian tuotannon on ehdittyä sopeutua uusiin oloihin, maa voi saavuttaa 8% kasvun hyvinvoinnissa. Botswana taas pystyy hyötymään kaupan vapauttamisesta heti, ja saavuttamaan pitkällä aikavälillä jopa 27% kasvun hyvinvoinnissa. Kaupan vapauttamisen tuoma hintojen lasku hyödyttää kotitalouksia molemmissa maissa. Hinnat laskivat enemmän Botswanassa hyödyttäen eniten rikkainta kansanosaa pitkällä aikavälillä. Maantieteellisesti hintojen lasku suosi maaseudulla asuvaa väestöä. Lyhyellä aikavälillä palkat nousivat Sambiassa 1%:n ja Botswanassa 4-5%:a. Pidemmällä aikavälillä tuotannontekijöiden sopeuduttua, palkat pysyivät muuttumattomina mutta työvoiman kysyntä nousi 6-10% Sambiassa ja 24-32% Botswanassa. Valtion saamat tulot laskivat noin prosentin molemmissa maissa heti kaupan vapauttamisen jälkeen, mutta nousivat huomattavasti pidemmällä aikavälillä. Valtion tulojen muutoksesta hyötyvät ryhmät päätetään maiden poliittisessa päätöksenteossa. Kokonaisuudessaan kaupan vapauttaminen auttaa, mutta on riittämätön toimenpide köyhyyden poistamiseksi. Tulokset lupaavat varovaisen positiivista tulevaisuutta SADC-maille, mutta uuden tilanteen huono hyödyntäminen voi kuitenkin johtaa ennustettua huonompaan tulemaan. SADC-maiden johdolla on suuri vastuu kaupan vapauttamista tukevien toimenpiteiden toteuttamisessa, jotta maiden resurssit saadaan tehokkaasti käyttöön ja myös köyhimmät väestöryhmät integroitua kehitykseen mukaan. Uusien kauppasopimusten toimiva toteutus ei silti ole vain SADC-maiden vaan myös kansainvälisten organisaatioiden vastuulla.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: trade liberalization
SADC-free trade area
EU’s Everything but Arms (EBA)
EU-SADC free trade area
poverty eradication
Zambia
Botswana
kaupan vapauttaminen
SADC-vapaakauppa-alue
vapaakauppa-alue
köyhyyden vähentäminen
Sambia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.76Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 49.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record