Tarjouskartellin havaitseminen tilastollisella menetelmällä kuntien päällystystöiden tarjouskilpailuissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10290
Title: Tarjouskartellin havaitseminen tilastollisella menetelmällä kuntien päällystystöiden tarjouskilpailuissa
Author: Alvesalo, Juhani
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2005-11-07
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10290
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu Suomen asfalttimarkkinoita ja erityisesti kaupunkien teettämien asfaltointiurakoiden tarjouskilpailuja vuosina 1994-2002. Kilpailuvirasto on esittänyt kilpailunrikkomismaksun määräämistä kahdeksalle tänä aikana alalla toimineelle yritykselle. Tutkimusta on varten kerätty tarjouskilpailuaineisto, jota testataan tilastollisilla menetelmillä mahdollisen tarjouskartellin havaitsemiseksi. Työn teoreettisena perustana ovat huutokauppa- ja peliteoria. Käytetty tutkimusmenetelmä perustuu artikkelissa Bajari & Ye (2003) esitettyyn metodiin. Suomalaisella tarjouskilpailuaineistolla ei ole aiemmin tehty vastaavaa tutkimusta. Tutkimuksessa tarkastellaan asfaltointimarkkinoiden erityispiirteitä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat yritysten jättämiin tarjouksiin vaikuttavat kustannustekijät. Varsinkin yrityksen etäisyys urakkakohteesta on oleellinen kustannustekijä yrityksen arvioidessa kuinka suuren tarjouksen se tekee kaupattavasta urakasta. Tutkimusaineistolle estimoidun mallin tulokset tukevat tätä olettamusta. Myös muiden tarjouskilpailuun osallistuvien yritysten lukumäärä on saatujen tulosten perusteella tilastollisesti merkittävä. Tutkimuksessa yrityksille muodostetaan tarjousfunktiot, joiden perusteella niiden jättämiä tarjouksia selitetään. Tarjousten oletetaan olevan toisistaan riippumattomia ja yritysten kustannusrakenteiden suhteen vaihtokelpoisia keskenään. Näitä oletuksia testataan analysoimalla tilastollisilla testeillä tarjousten residuaalien korrelaatioita sekä tarjousfunktioiden muuttujien kertoimia. Tutkimusaineistolle tehtyjen testien perusteella 18 prosenttia kaikista testatuista yrityspareista joudutaan hylkäämään molemmissa testeissä. Saatujen tulosten perusteella epäiltyä kartellia ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti erottaa. Kartelliin kuulumisesta epäiltyjä yrityksiä havaitaan kuitenkin molemmissa testeissä hylättyjen yritysten joukossa selvästi muita enemmän. Työssä käytettyä tutkimusmenetelmää voidaan pitää käyttökelpoisena kolluusion havaitsemiseksi tarjouskilpailuissa Tutkimusmenetelmä soveltuu hyvin esimerkiksi alustavaan markkinoilla esiintyneen tarjouskäyttäytymisen analysointiin, jolloin testitulosten perusteella voidaan arvioida mahdollisen jatkotutkimuksen tarvetta. Työn keskeisimmät lähteet ovat: BAJARI, P. - YE, L. (2003): Deciding Between Competition and Collusion. BAJARI, P. - SUMMERS, G. (2002): Detecting Collusion in Procurement Auctions. PORTER, R. H - ZONA, J. D. (1999): Ohio School Milk Markets: An Analysis of Bidding.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: huutokauppa
tarjouskilpailu
kilpailurajoitukset
kartellit
kaupungit
kunnat
julkiset hankinnat
tiet
teiden kunnossapito


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record