Asiantuntijaviestinnän yhteisöllisyys suomalaisessa ja ruotsalaisessa tietoperustaisessa organisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10309
Title: Asiantuntijaviestinnän yhteisöllisyys suomalaisessa ja ruotsalaisessa tietoperustaisessa organisaatiossa
Author: Kalliomäki, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2008-11-03
URI: http://hdl.handle.net/10138/10309
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tieto on asiantuntijatyön tärkeintä pääomaa. Siitä huolimatta tietoa hukataan viestintätilanteissa. Näin käy myös tietoperustaisissa organisaatioissa, joille asiantuntijuuden vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää. Tiedon syntymisestä, välittymisestä ja käytöstä on tehty lukuisia tutkimuksia. Erityisesti informaatiotutkimuksen alueella paneudutaan tiedon liikehdintään. Viestinnän tutkimuskenttään valmistuu runsaasti asiantuntijaviestintää käsitteleviä töitä. Useimmissa niissä ei ole kuitenkaan paneuduttu yhteisöllisyyden merkitykseen viestintätilanteissa. Niin ikään tilan merkitys asiantuntijatyössä edustaa tuoretta lähestymistapaa tietoperustaisen organisaation viestintään. Suomea ei pidetä yhteisöllisyyden mallimaana, mutta naapurimaa Ruotsi kerää mainetta yhteisöllisyydellään. Maiden eroja on tutkittu muun muassa talouselämän, viestinnän ja kulttuurin alueilla. Asiantuntijaviestinnän yhteisöllisyyden eroja Suomen ja Ruotsin välillä ei ole tiettävästi aiemmin tutkittu. Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdytään sekä tiedon välittymismekanismeihin että asiantuntijaviestinnän yhteisöllisyyteen. Näitä tarkastellaan suhteessa henkiseen ja fyysiseen tilaan suomalaisessa ja ruotsalaisessa tietoperustaisessa organisaatiossa (Eläketurvakeskus ja Försäkringskassan). Vastauksia etsitään seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Millainen merkitys yhteisöllisyydellä on suomalaisen ja ruotsalaisen tietoperustaisen organisaation asiantuntijaviestinnässä? 2. Miten erilaiset mentaaliset ja fyysiset tilat tukevat sekä kokemus- että ilmitiedon välittymistä ja uuden tiedon syntyä? Tutkimusaineisto koostuu etnografisilla havainnoilla kerätystä materiaalista: asiantuntijoiden palaverien, kokouksien ja arkitilanteiden havainnoinneista. Tutkimus sisältää suoria litterointeja. Tilahavainnot on purettu piirroksiksi sanallista kuvailua tukemaan. Havaintoja täydennetään kahdella teemahaastattelulla. Aineistoa analysoidaan tiedon siirron SECI-mallin ja tiedon sijainnin Ba-nelikentän avulla. Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että asiantuntijoiden viestintätilanteissa yhteisöllisyyden muodostaa käsiteltävän asian substanssi. Toisin sanoen asiantuntijat jakavat syvän kiinnostuksen työhön, mistä syntyy mentaalinen tila, Ba. Tutkimuskysymykset tavallaan yhdistyvät: asiantuntijuuden jakaminen luo yhteisen tilan ja edistää yhteisöllisyyttä. Tässä suhteessa suomalainen ja ruotsalainen tietoperustainen organisaatio eivät juurikaan eroa toisistaan. Perustavana lähteenä tutkimuksessa vaikuttaa Nonakan & Takeuchin teos ”The Knowledge-Creating Company” (1995). Lisäksi Nonakan & Konnon tieteellinen artikkeli ”The Concept of Ba: Building a Foundation to Knowledge Creation” (1998) toimii tärkeänä lähteenä. Tutkimusmenetelmässä vahva innoittaja on Eräsaaren väitöskirja ”Kohtaamisia Byrokraattisilla näyttämöillä” (1999).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: asiantuntijuus
tieto
tila
yhteisöllisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record