Argumentaatiosta kaavoitusprosessissa : tapaus Suurpelto

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10403
Title: Argumentaatiosta kaavoitusprosessissa : tapaus Suurpelto
Author: Seppälä, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2006-05-02
URI: http://hdl.handle.net/10138/10403
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma seuraa Espoon Suurpelto-Kehä II osayleiskaavaprosessia ja alueesta käytyä keskustelua. Keskustelua on analysoitu argumentaatioteorian avulla. Kaavoitusprosessia tarkastellaan osana kuntien harjoittamaa ympäristöpolitiikkaa, johon Maankäyttö- ja rakennuslain muutos vuonna 2000 on tuonut valtion ohjauksen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden muodossa. Lakimuutoksen seuranta käynnistyy viisi vuotta lain voimaanastumisesta lukien, näin ollen kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvä laintoimivuuden seuranta tuli ajankohtaiseksi vuonna 2005. Keskeiseksi Suurpellon aluetta määrittäväksi tekijäksi nousee valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin listattu kulttuuriperintömaiseman vaaliminen. Suurpellon alueen säilyttämisestä peltoaukeana on käyty kiistaa jo 1980-luvulta, Kehä II-tien suunnittelusta lähtien. Noin kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 1993, alue kokonaisuudessaan on kirjattu Museoviraston "Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt" inventointiin. Nyt aluetta rakennetaan. Tutkielmaa varten on haastateltu alueen asukkaita, ympäristöviranomaisia, rakennuttajaa, kunnan kaavoittajia ja Museoviraston lausunnonantajatahoa. Argumentaatioteorian avulla on etsitty keskustelusta keskusteluteemat, käyty läpi eri tahojen argumentaation lähtökohdat ja argumentaatio, ja selvitetty tehdyt virheet argumentaatiossa. Kaavoitusprosessin etenemistä ja jo seitsemän vuotta kestänyttä päätöksentekijätahon kaavoituskeskustelua alueeseen liittyen on seurattu kunnan kokousasiakirjoista. Tutkielman lopputuloksena todetaan, että uuden lain mukaisesti kunnan oikeudet alueensa maankäytölle ovat pitkälti kunnan omassa päätösvallassa. Sen sijaan kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista kaavoitusprosessissa ei ole tiedotettu riittävästi. Näin ollen maankäyttölain korostama vuorovaikutuksen vaatimus alueidenkäyttöä suunniteltaessa ei näyttäisi toteutuvan. Tällöin tärkeääkin ympäristötietoa, joka on ainoastaan paikallisten hallussa, voi jäädä huomioimatta prosessissa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Espoo -- Suurpelto
osayleiskaavat
kunnat - ympäristöpolitiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.73Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record