Competition in banking and economic growth

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10474
Title: Competition in banking and economic growth
Author: Vesala, Timo
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2002-11-19
Language: eng
URI: http://hdl.handle.net/10138/10474
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Our study examines implications of banking sector competition on economic development in an endogenous growth model, where the role of business creation is emphasised as a driving force. Production of information on potential investment projects by exerting screening is identified as a key function of viable banking sector. Assuming perfect screening technology, we derive the anticipated result that intensity of screening is adversely affected by increasing competition in banking sector. As a novelty, we also discuss a case where the assumption of perfect screening is relaxed, and introduce an option to liquidate unprofitable projects in an interim stage of financing relationship. It will be shown that screening activity may actually rise along with intensified competition, because banks start to substitute imperfect screening for liquidation as selection mechanism. Regarding the linkage to real sector, monopolistic competition tends to cause inefficiencies dampening the fraction of 'productive finance' in financial intermediation, which results from monopoly banks' tendency to lend 'too little with too high price', and possibly from excessive investment in entrepreneurial selection. Under plausible assumptions, liquidation option will amplify the distortions caused by market power. Increasing competition in banking in turn may hurt Financial efficiency by inducing too 'slack' screening, which unambiguously impairs the average quality of financing projects in the economy. In addition, since intensifying competition narrows the intermediation margin, the fixed start-up costs become harder to bear causing 'over-investment' in single projects with diminishing returns. Consequently, the relationship between banking sector competition and growth is likely to be non-monotonic. Under plausible assumptions, we derive an 'inverted U-shape' as a general pattern to describe competition-growth relationship, implying that a growth-maximizing market structure would be an oligopoly.Tutkimus käsittelee pankkikilpailun vaikutuksia resurssien tehokkaaseen allokoitumiseen ja talouskasvuun. Tarkastelun viitekehyksenä käytetään endogeenisen kasvun mallia, jossa erikoistuminen uusien innovaatioiden synnyn kautta pitää yllä talouskasvua. Tutkimuksessa kehitellyssä mallissa informaation tehokas hankkiminen uusista, kannattavista investointiprojekteista ymmärretään hyvin toimivan pankkisektorin keskeiseksi tehtäväksi. Kun oletetaan, että pankkien tiedonhankkimisteknologia (screening technology) on täydellistä, pankkien kannustimet käyttää resursseja tiedonhankkimiseen vähenevät kilpailun kiristyessä. Tulos ei kuitenkaan välttämättä päde, mikäli täydellisen tiedonhankkimisteknologian oletuksesta luovutaan, ja oletetaan lisäksi mahdollisuus realisoida investointiprojektit kesken rahoitussuhteen. Mikäli pankit alkavat korvata projektien realisointia valintamekanismina tarkemmalla tiedonhankkimisella etukäteen, on mahdollista, että aktiivisuus tiedonhankintaan nousee pankkikilpailun kasvaessa. Yleisesti monopolistinen kilpailu pankkisektorilla aiheuttaa tehottomuutta taloudessa, koska tuottavaan toimintaan kohdistuvan rahoituksen osuus koko rahoituksen välityksen volyymista pienenee. Tämä johtuu ennen kaikkea monopolipankkien tendenssistä välittää niukemmin rahoitusta korkeammalla korolla, sekö toissijaisesti liiallisesta investoimisesta rahoituskohteiden valintaan. Luontevien oletusten vallitessa, mahdollisuus realisoida investointiprojektit kesken luottosuhteen korostaa monopolin aiheuttamaa tehottomuutta. Koska lisääntyvä kilpailu yleisesti vähentää kannustimia panostaa rahoitusprojektien tehokkaaseen valintaan, tehtyjen investointien keskimääräinen tuotto laskee, mikä luonnollisesti myös aiheuttaa tehottomuutta taloudessa. Lisäksi tiivistyvän kilpailun myötä pienenevät voittomarginaalit alentavat pankkien kykyä kantaa ns. siemenrahoitukseen liittyviä kiinteitä kustannuksia, minkä seurauksena pankit saattavat kanavoida 'liikaa' rahoitusta yksittäisiin, alenevat rajatuotot omaaviin projekteihin. Talouskasvun ja pankkikilpailun välinen yhteys ei siten todennäköisesti ole monotoninen, vaan ylösalaisin käännetyn U:n muotoinen käyrä. Tällöin kasvun maksimoiva markkinarakenne pankkisektorilla on jonkinasteinen oligopoli.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: banking
financial intermediation
competition
endogenous growth
screening
option to liquidate
pankkikilpailu
endogeeninen kasvu
rahoituksen välitys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.64Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record