Eurooppalainen ääni maailmanpolitiikassa? : EU-jäsenyyden vaikutus äänestyskäyttäytymiseen YK:n yleiskokoukseesa 2001-2003

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10478
Title: Eurooppalainen ääni maailmanpolitiikassa? : EU-jäsenyyden vaikutus äänestyskäyttäytymiseen YK:n yleiskokoukseesa 2001-2003
Author: Thuneberg, Mikael
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-04-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10478
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa selvitetään, onko EU-jäsenyydellä vaikutusta siihen, miten EU-maat äänestävät YK:n yleiskokouksessa. EU-maat ovat tehneet merkittävän panostuksen politiikkansa koordinoimiseksi yleiskokouksessa ja luoneet järjestelmän, jonka puitteissa järjestetään vuosittain satoja koordinaatiokokouksia. On tärkeää selvittää, onko näistä panostuksista sellaista konkreettista hyötyä, joka näkyisi prosessin lopputuloksissa eli yleiskokouksessa annetuissa äänissä. Aihepiiriä käsittelevissä aiemmissa tutkimuksissa on käytetty ongelmallisia menetelmiä, jotka heikentävät olennaisesti niiden luotettavuutta. Teoreettisella tasolla tutkimus liittyy kysymykseen siitä, voiko kansainvälisillä instituutioilla olla itsenäistä vaikutusta valtioiden ulkopolitiikkaan. Konstruktivistisen ja neoliberaalin institutionalismin mukaan vastaus tähän on kyllä. Nämä institutionaaliset teoriat poikkeavat toisistaan siinä, minkä mekanismien kautta ne olettavat instituutioiden vaikutuksen välittyvän: onko vaikutus seurausta rationaalisista hyötylaskelmista vai yhteistyön puitteissa tapahtuvasta sosiaalistumisesta? Tutkimuksessa ei kilpailuteta näitä teorioita keskenään vaan käytetään molempia hypoteesien pohjana. Testattavaksi luodaan kaksi hypoteesia: ensimmäisen hypoteesin mukaan EU-maat ovat yleiskokouksen äänestyksissä poikkeuksellisen yhtenäinen joukko, kun on otettu huomioon niitä yhdistävät ja erottavat tekijät. Toisen hypoteesin mukaan EU-maiden äänestyslinja on lähempänä yleiskokouksen agendaa dominoivien kehitysmaiden linjaa kuin voitaisiin olettaa. Jälkimmäinen hypoteesi perustuu mm. siihen, että EU-jäsenyydestä saatavan joukkovoiman turvin EU-maat voivat saada kehitysmaat huomioimaan niiden kannat päätöslauselmien muotoilussa. Hypoteesien testaamiseksi tehdään kvantitatiivinen analyysi, koska näin mahdollinen EU-jäsenyyden vaikutus on parhaiten erotettavissa lukuisista muista valtioiden äänestyspäätöksiin vaikuttavista tekijöistä. Käytettävä kvantitatiivinen metodi on regressioanalyysi, jossa selittävinä muuttujina on monia valtion piirteitä kuvaavia muuttujia. Aineistoksi valitaan äänestykset kahdelta viimeisimmältä yleiskokouksen istuntokaudelta, joiden analysoiminen tutkimuksen aikataulun puitteissa on mahdollista. Nämä istuntokaudet ajoittuvat vuosille 2001-2003. Analyysissä havaitaan, että ensimmäinen hypoteesi saa vahvaa tukea: EU-maat ovat yleiskokouksessa hyvin yhtenäinen joukko. Tämä tulos pätee myös, kun tarkasteluun otetaan unioniin liittyneet ja kuluvan vuosikymmenen lopulla liittyvät Itä-Euroopan maat. Toisen hypoteesin kohdalla analyysin antama tuki on hatarampaa: tulokset ovat hypoteesin suuntaisia mutta havaittu EU-jäsenyyden vaikutus on siinä määrin heikko, ettei voida olla varmoja siitä, onko se seurausta vain analyysimenetelmän epätarkkuudesta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni
ulkopolitiikka
Yhdistyneet kansakunnat - yleiskokous
äänestyskäyttäytyminen
kansainvälinen politiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.18Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record