Tuettu omaishoito ja hoitajien arki - tutkimus espoolaisista omaishoitajista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10508
Title: Tuettu omaishoito ja hoitajien arki - tutkimus espoolaisista omaishoitajista
Author: Härkänen, Soili
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2002-03-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10508
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella omaishoitajia, hoivatyötä ja kokemuksia kotihoidosta. Omaishoitaja tarkoitta henkilöä, joka hoitaa iäkästä, sairasta tai vammaista läheistänsä hänen kotona, ja joka on tehnyt omaishoitosopimuksen hoidettavan kotikunnan kanssa. Hoivatyö tarkoittaa hoidettavan avustamiseen ja kodin hoitoon liittyviä tehtäviä sekä hänen asioiden hoitoa. Tutkimuksessa myös vertaillaan keskenään aikuisten ja lasten hoitajina. Tutkimusaineisto koostui 133 omaishoitajan tiedoista. Aineisto kerättiin postikyselynä Espoossa vuonna 2001. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksen teoreettinen osuus koostui omaishoitajien asemaa ja arkea sekä omaishoidon tukikäytäntöjä käsitelleistä tutkimuksista. Viitekehyksessä hahmotellaan omaishoitoa hyvinvointivaltion toimintana ja yksilöllisenä kokemuksena, jotka tapahtuvat julkisen ja yksityisen alueiden välimaastossa kotona. Tutkimustuloksien mukaan omaishoitajat olivat useimmiten naisia. Vastaajista miltei puolet oli eläkkeellä. Muista kuin eläkkeellä olevista puolet oli ansiotyössä ja neljännes teki kotitaloustyötä. Aikuisten hoitajat olivat useimmiten yli 54-vuotiaita tai eläkkeellä. Lasten omaishoitajat olivat yleensä työikäisiä. Omaishoidon tuki ei ollut todellinen vaihtoehto ansiotyölle, vaan eräs vaihtoehto. Omaishoito yhdistettiin hoito- ja virkavapaisiin, osa-aikatyöhön ja opiskeluun tai päinvastoin. Riittävän korkeana ja palkkatulon etuudet takaavana omaishoidon tuki voisi houkutella hoitajaksi ventovieraita ihmisiä sukulaisten tavoin. Ennakkokäsitysten mukaisesti hoivatyölle oli vaikea määritellä hintaa sen ollessa naisten tekemää työtä. Perheenjäsenten ja sukulaisten vähäisempää osallistuvuutta aikuisten omaishoidossa korvattiin kunnallisilla kotiavuilla. Kotiavut kohdentuvat useimmiten pienelle joukolle aikuisten hoitajia. Monista toiveista huolimatta hoitajista suurin osa oli tyytyväisiä omaishoidon tukipalveluiden suhteen. Lasten ja aikuisten hoitajat toivoivat lisää kunnallisia palveluita ja vapaata, matalampia palveluhintoja sekä korkeampia hoitopalkkioita. Lisätukea toivottiin nimenomaan kunnalta, eikä perheen tai suvun jäseniltä. Omaishoito sitoi hoitajat työhönsä usein ympärivuorokautisesti. Väsyneisyys oli useimmiten kehitysvammaisten lasten hoitajien ongelma. Uupuneisuus ja loppuunpalaminen olivat hoivatyön sitovuutta suurempi hankaluus etenkin iäkkäämmillä naishoitajilla. Lopettamisajatuksista huolimatta toimittiin omaishoitajana joko ’pakosta’ tai ’tietäen’ tekevänsä oikein itsensä ja hoidettavansa vuoksi. Tärkeimmät lähdeteokset: Anttonen & Sipilä 2000: Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Gothóni 1991: Omaiset - loppuunpalaneita ihmisiä vai käyttämätön voimavara. Vaarama ym. 1999a: Omaishoidon tuki sosiaalipalveluna. Selvitys omaishoidon tuesta ja sen vaihteluista vuonna 1998.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: omaishoito
hoitotuki - omaiset
kotihoito - vammaiset
kotihoito - vanhukset
avohoito - tukimuodot
hoivatyö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record