Työmarkkinasiirtymät Suomessa: Työllisyyden päättymisen jälkeinen työmarkkinasiirtymien dynamiikka vuosina 1995–1999

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10580
Title: Työmarkkinasiirtymät Suomessa: Työllisyyden päättymisen jälkeinen työmarkkinasiirtymien dynamiikka vuosina 1995–1999
Author: Peltola, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-09-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10580
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa keskitytään erityisesti työmarkkinoilla lisääntyneeseen yksilötason epävarmuuteen ja joustavuuden vaatimukseen. Jos työmarkkinoilla lisääntyvä epävarmuus näkyy tulevaisuudessa yhä suurempana työllisyysjaksojen päättymisen määränä, on hyödyllistä tuntea miten henkilöiden ominaisuudet vaikuttavat erilaisten työmarkkinasiirtymien toteutumiseen. Laajan suomalaisen rekisteriaineiston perusteella käsitellään edustavaa otosta vuosina 1995–1997 työllisyytensä päättäneistä henkilöistä. Rekisteriaineiston tietosisältöä innovatiivisella tavalla käyttäen analysoidaan työllisyysjakson päättymisen jälkeistä työmarkkinadynamiikkaa ja työmarkkinatilojen välillä tapahtuneisiin siirtymiin vaikuttavia yksilökohtaisia tekijöitä tapahtumahistoria-analyysin keinoin. Tutkielmassa yhdistetään Coxin verrannollisten riskien malli laskuriprosesseihin ja tapahtumahistoria-analyysin kehikkoon. Mallinnus tehdään erikseen miehille ja naisille työmarkkinoilla sukupuolten välillä eri tekijöissä olevien erojen vuoksi. Aineiston perusteella havaittiin, että noin joka kymmenes työllisyytensä vuosina 1995–1997 välisenä aikana päättänyt henkilö ei tehnyt työllisyyden päätyttyä ainuttakaan siirtymää, vaan pysyi työllisyysjakson päättymisen jälkeen joko työttömänä tai työvoiman ulkopuolella koko kahden vuoden tarkastelujakson ajan. Yli kaksi kolmannesta kaikista henkilöistä, joilla havaittiin työllisyysjakson loppuminen, siirtyi takaisin työllisyyteen yhden työllisyysjaksojen välissä olleen työmarkkinatilan kautta. Voimakkaimmin eri siirtymien toteutumiseen vaikuttaneet yksilökohtaiset tekijät olivat ikä, koulutus, työkokemus ja työkyky. Naisilla alle kouluikäiset lapset vaikuttivat työmarkkinasiirtymien toteutumiseen. Oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan vaikuttaa ohjaavan ihmisiä työttömiksi työvoiman ulkopuolelle siirtymisen sijaan. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha myös pidentää työttömyyden kestoa. Ammattialojen väliset erot ovat suurempia kuin eri maantieteellisten alueiden välillä vallitsevat erot.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työmarkkinat
työmarkkinadynamiikka
työllistyminen
tapahtumahistoria-analyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record