"Mansikan makuinen elämäni" - Keravalaisnuorten ajatuksia ja odotuksia hyvästä elämästä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10626
Title: "Mansikan makuinen elämäni" - Keravalaisnuorten ajatuksia ja odotuksia hyvästä elämästä
Author: Ignatius, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2004-04-23
URI: http://hdl.handle.net/10138/10626
Thesis level: master's thesis
Abstract: Hyvä elämä on kysymys, joka suomalaisessakin yhteiskunnallisessa keskustelussa nousi puheen aiheeksi vuosituhannen vaihteessa. Millaista on yksilön hyvä elämä ja kuka sen määrittelee? Tässä työssä ajatuksiaan hyvästä elämästä nyt ja tulevaisuudessa kertovat keravalaiset nuoret. Aineistona tutkielmassa on käytetty talvella 2002 lukion toista luokkaa käyviltä keravalaisnuorilta kerättyjä ainekirjoituksia aiheesta ”Pohdi mitä hyvä elämä sinulle merkitsee. Millaista hyvää elämää tavoittelet?” Aineisto koostuu 44 ainekirjoituksesta. Aineiston analysoinnissa on käytetty menetelmänä pääasiallisesti tyypittelyä. Teoreettisesti kysymystä hyvästä elämästä lähestytään aristoteelisten ajatusten kautta keskittyen uusaristoteelikkojen Martha Nussbaumin ja Juha Sihvolan ajatuksiin. Yhteiskuntatieteelliseltä kannalta kysymystä hyvästä elämästä tarkastellaan elämänpolitiikan ja elämäntavan käsitteiden kautta. Elämäntavan käsitettä työssä käytetään J.P Roosin määritelmän mukaan : ”Elämäntapa on yksilön tai perheen elämänvaiheiden, elinolosuhteiden, elämäntoiminnan, arkielämän ja interaktion kokonaisuus, joka muodostuu – järjestyy – hänen subjektiviteettinsa kautta. Subjektiviteetilla tarkoitetaan ihmisen arvomaailmaa, arviota omasta elämästä, hänen tärkeiksi kokemiaan elämänalueita jne.”(Roos 1987, 45). Elämäntavan ulottuvuuksia tarkastellaan käyttäen apuna suomalaista arvotutkimusta. Aineiston nuorten ajatukset hyvästä elämästä olivat varsin perinteisiä. Hyvään elämään tarvittiin läheisiä ihmissuhteita, riittävä toimeentulo ja mielekästä tekemistä. Keskeistä nuorille olivat yksilöllisyys ja vapaus valita oma tapansa elää. Suhtautuminen tulevaisuuteen oli valtaosalla nuorista myönteistä ja hyvän elämän odotettiin aikuistumisen myötä yhä paranevan. Elämäntapoja tarkasteltaessa nuoret jakaantuivat viiteen tyyppiin. Nuorista 36% kuului säilyttäjien ja 32% hedonistien luokkaan. Säilyttäjät toivoivat tavallista elämää, johon kuuluu mielekäs työ ja perhe. Hedonisteille erityisen tärkeää ovat ihmissuhteet ja kokemuksellisuus. Itsenäiset, joita aineistosta oli 11%, erosivat säilyttäjistä kunnianhimonsa suhteen. Heille kaikista tärkeintä elämässä on menestyä. Sekä säilyttäjien että itsenäisten suhtautuminen elämään oli realistinen ja tavoitteet sen mukaisia. Hedonisteilla asenne elämään oli romanttinen, he pitivät ihmissuhteita ja henkisiä asioita menestystä tärkeämpänä. Heillä ei ollut yhtä paljon konkreettisia tavoitteita tulevaisuuden suhteen kuin säilyttäjillä tai itsenäisillä. Selvimmin muista erottuva ryhmä olivat eriytymättömät, joita aineiston nuorista oli 16%. Näiden nuorten asennoituminen elämään oli välinpitämätöntä tai kyynistä. He myös kirjoittivat muita nuoria vähemmän elämäntoiminnoistaan nyt ja tulevaisuudessa tai ihmissuhteistaan. Loput 5% aineiston nuorista kuului altruistien luokkaan, jonka merkitys aineiston kokoon nähden on vähäinen. Valtaosa nuorista piti nykyistä elämäänsä hyvänä ja suhtautui tulevaisuuteen toiveikkaasti. Tulevaisuuden odotukset olivat perinteisiä ja realistisia. Valtaosa nuorista uskoi hyvään elämään nyt ja tulevaisuudessa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: hyvä elämä
aristotelismi
elämäntapa
tulevaisuuden odotukset
nuoret


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.34Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record