Ulkoistaa vai ei? - Taloustieteellinen näkökulma yritysten verkostoitumiseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10646
Title: Ulkoistaa vai ei? - Taloustieteellinen näkökulma yritysten verkostoitumiseen
Author: Kotkas, Karlos
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-01-31
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10646
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan yritysten verkostoitumista. Yritysverkosto määritellään yritysten väliseksi yhteistyömuodoksi, jossa vähintään kaksi osapuolta muodostaa syvän ja pitkäkestoisen yhteistyösuhteen. Osapuolten väliset suhteet ovat yritysverkostoissa vahvasti relationaalisia, eli osapuolten keskinäisiä velvoitteita ei määritellä formaalein sopimuksin. Tutkielman tutkimuskohde rajataan divergoivaan verkostoitumiseen, jossa yritys ulkoistaa liiketoimintojaan ja hakeutuu pitkäkestoisiin yhteistyösuhteisiin yrityksen ulkopuolisten osapuolten kanssa. Tutkielmassa haetaan vastauksia kysymykseen ulkoistamisen rajoista pohtimalla ulkoistamisesta osapuolille koituvia etuja ja ongelmia. Kysymystä lähestytään taloustieteen näkökulmasta esittelemällä transaktiokustannusteorian ja kahden peliteoreettisen mallin keskeisimmät tulokset. Näiden tulosten valossa arvioidaan ulkoistamisen etuja ja ongelmia. Teoreettiset tarkastelut rajoittuvat kahden osapuolen, panostarjoajan ja lopputuottajan, välisen suhteen analysoimiseen. Tutkielmassa tarkasteltavien mallien avulla osoitetaan, että spesifiset investoinnit yhdistettynä epätäydellisiin sopimuksiin voivat johtaa opportunismiin panostarjoajan ja lopputuottajan välisessä suhteessa. Opportunismin uhka johtaa edelleen investointihalukkuuden laskuun ja taloudellisesti tehottomaan lopputulokseen. Tämän tuloksen perusteella päätellään, että spesifisten investointien tarve voi rajoittaa liiketoimintojen ulkoistamista. Tarkasteluiden keskeinen tulos on myös, että panostarjoajan ja lopputuottajan välinen relationaalinen sopimus voi sitoa osapuolia yhteistyöhön tuotantoresurssin integraation ja ulkoistamisen tilanteissa. Relationaalisen sopimuksen sitovuuteen vaikuttaa kuitenkin ulkoistamisen tilanteessa tuotantopanoksen markkinahinta. Hintavaihteluiden ollessa suuria, osapuolten halukkuus noudattaa sopimusta heikkenee. Ulkoistaminen voi olla tehokas ratkaisu relationaalisen sopimuksen tilanteessa silloin, kun voimakkaiden kannustimien tuottaminen on toivottavaa. Tutkielmassa päädytään arvioon, että ulkoistamisesta voi koitua sekä etuja että ongelmia. Erityisesti spesifiset investoinnit sekä talouden toimintaympäristön epävarmuus voivat rajoittaa liiketoimintojen ulkoistamista. Tutkielman tärkeimpiä lähteitä ovat Grossman ja Hart (1986), Milgrom ja Roberts (1992), Holmström ja Roberts (1998), Virtanen (2001) ja Baker, Gibbons ja Murphy (2002a).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: opportunismi
relationaalinen sopimus
spesifinen investointi
ulkoistaminen
verkostoituminen
yritysverkosto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.85Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record