"Taas on yksi kaupunki palannut" : Oulun ja Vaasan kaupunkipalot sanomalehdistössä 1800-luvulla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10672
Title: "Taas on yksi kaupunki palannut" : Oulun ja Vaasan kaupunkipalot sanomalehdistössä 1800-luvulla
Author: Luhtasela, Harri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2007-12-10
URI: http://hdl.handle.net/10138/10672
Thesis level: master's thesis
Abstract: Suomen kaupungit olivat puutalokaupunkien aikaan 1300-luvulta lähtien hyvin alttiita tulipaloille varsinkin kuivana kesäaikana. Laajat kaupunkipalot olivat aikansa suuronnettomuuksia, joita sattuikin Suomessa usein noin 1800-luvun puoliväliin saakka. Samoihin aikoihin, kun Suomessa koettiin viimeisiä suuria kaupunkipaloja 1800-luvun alkupuoliskolla, sanomalehdistö oli alkanut ottaa ensimmäisiä askeleitaan. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten sanomalehdistössä uutisoitiin vuonna 1822 tapahtunutta Oulun paloa ja 1852 tapahtunutta Vaasan paloa. Tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on, miten sanomalehdet heijastivat Oulun ja Vaasan kaupunkipalojen uutisoinnin yhteydessä todellisuutta ja miksi ne antoivat kuvan todellisuudesta tietyssä muodossa. Tutkimuksessa perehdytään lisäksi siihen, miten Oulun ja Vaasan kaupunkipalojen uutisointi erosi yksittäisissä tutkittavissa sanomalehdissä samana aikakautena sekä myös kokonaisuutena aikakausien välillä, jolloin myös lehdistön toimintaolosuhteet olivat muuttuneet. Tutkimuksessa sanomalehdistö ja erityisesti Finlands Allmänna Tidning, Åbo Tidningar, Turun Wiikko-Sanomat ja Suometar muodostavat keskeisen lähteen. Näiden lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään lehdistöhistoriaa käsitteleviä kirjallisuuslähteitä sekä paikallishistorioita ja muita kyseisiä kaupunkipaloja käsitteleviä kirjallisuuslähteitä. Tutkimus toteutetaan analysoimalla tutkimuksen kohteena olevien sanomalehtien uutisointia käyttäen aineiston järjestämisessä ja analysoimisessa jossain määrin samankaltaista menetelmää kuin aineistolähtöisessä sisällönanalyysimenetelmässä. Tähän liittyen tutkimuksessa hajotetaan useissa sanomalehdissä julkaistut tutkimuksen kohdetta koskevat laajat uutistekstit osiin ja yhdistetään eri osat aihepiireittäin kokonaisuuksiksi uutisoinnin sisällön selkeyttämiseksi ja analysoinnin helpottamiseksi. Kaikkiaan sanomalehtien osuus tulipalouutisoinnissa vaihteli. Aikakautena yleisen uutisten lainaamisen ansiosta kaikista tutkimuksen kohteena olevista sanomalehdistä oli kuitenkin mahdollista saada asiasisällöltään pääosin samankaltainen kuva näistä kaupunkeja kohdanneista onnettomuuksista. Oulun kaupunkipalon kulkua uutisoitiin tosin vain muutamissa sanomalehtinumeroissa. Sen sijaan Vaasan palon aikaan sanomalehdillä oli enemmän ikää ja lukijoita sekä myös aktiivisia kirjeenvaihtajia ja enemmän kiinnostusta tällaista isoa onnettomuutta kohtaan, mikä näkyi myös julkaistujen uutisten määrässä. Vaasan paloa koskeva laajempi uutistarjonta sisälsi asiasisällön osalta myös enemmän toistoa, minkä vuoksi palosta välittynyt kuva ei silti ollut oleellisesti laajempi. Kaikkiaan tulipalojen kulkua koskevassa uutisoinnissa kiinnitettiin molempien palojen osalta huomiota samankaltaisesti tulipalon eri vaiheisiin ja vähäisessä määrin myös tulipalon taustoihin. Vaasan palon osalta uutisoinnissa on havaittavissa myös eräin osin analysoivampaa otetta. Tulipalon välittömiä vahinkoja koskevan uutisoinnin osalta Oulun palon jälkeen korostuivat jossain määrin enemmän henkilövahingot kun Vaasan palon jälkeen puolestaan irtaimiston menetykset saivat enemmän huomiota osakseen. Näihin painopiste-eroihin vaikuttivat todennäköisesti kirjoittajien erilaiset taustat ja mahdollisesti myös 1850-luvun alussa vallinnut kireämpi sensuuri.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tulipalot
suuronnettomuudet
kaupungit
lehdistökirjoittelu
sanomalehdet
lehdistö
Suomi
1800-luku
tiedonvälitys
uutisvälitys
Oulu -- 1822
Vaasa -- 1852
Discipline: Economic and Social History
Talous- ja sosiaalihistoria
Ekonomisk och social historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.35Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record