Kokonaiskulutuksen kehitys Suomessa talouden ulkopuolisten tekijöiden suhteen vuosina 1985-2001

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10716
Title: Kokonaiskulutuksen kehitys Suomessa talouden ulkopuolisten tekijöiden suhteen vuosina 1985-2001
Author: Ropponen, Olli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-12-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10716
Thesis level: master's thesis
Abstract: Hyvinvointieroja on aina ollut ja tulee jatkossakin olemaan. Nämä erot herättävät väistämättä kysymyksiä. Miksi näitä on? Mitkä asiat vaikuttavat näihin? Suomessa hyvinvointieroja on tarkasteltu pääsääntöisesti tulojen ja kulutuksen jakautumisien valossa (Suoniemi 1998). Taloudelliselta aspektilta tarkasteltuna eroavaisuudet kulutuksen jakautumisissa voidaan tulkita kuvastavan hyvinvointieroja. Tässä pro gradu työssä tarkastellaan hyvinvointieroja juuri tästä aspektista. Hyvinvointi halutaan siis konkretisoida tarkastelemalla sitä kulutuksen valossa. Eroavaisuuksia pyritään selittämään, kulutuksen jakautumisien osalta, talouden ulkopuolisilla tekijöillä. Aikaisemmat sukupolvet ovat eläneet mm. nuoruutensa, jolloin ihminen on huomattavan altis vaikutteille, huomattavan erilaisessa maailmassa kuin myöhemmät sukupolvet. Alati muuttuvassa maailmassa, eri aikoihin syntyneet ihmiset ovat nähneet siis kovin erilaisen maailman. Tämän uskoisi heijastuvan erilaisuutena myös kulutuskäyttäytymisessä. Esimerkiksi pula-aikana nuoruutensa eläneen olettaisi suhtautuvan kulutukseen eri tavalla kuin nykypäivän nuoren. Tässä valossa on kiintoisana kysymyksenä se, miten syntymävuosi vaikuttaa kulutukseen. Onko siis tapahtunut muutoksia kulutuksessa sukupolvien välillä, eli ovatko tottumukset kulutuksen suhteen muuttuneet?
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kulutus
kulutus - kehitys
1980-luku
1990-luku
2000-luku
Suomi
kuluttajat
sukupolvet
mallintaminen
ikääntyminen
kohortti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record