Grupp och territorium : wixáritariernas samhälle sett genom en marktvist i västra Mexiko

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10718
Title: Grupp och territorium : wixáritariernas samhälle sett genom en marktvist i västra Mexiko
Author: Sjöblom, Ylva
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2008-05-12
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/10718
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Cultural Anthropology
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social- och kulturantropologi
Abstract: Ämnet för denna undersökning är förhållandet mellan grupp och territorium sett genom en marktvist i västra Mexiko. Utgångspunkten är en rättsprocess där en grupp wixáritarier krävde att staten skulle erkänna orten Xapatia som ett indiansamhälle med kollektiv äganderätt över sin mark. I undersökningen granskas wixáritariernas samhälle och jordrättigheter genom att studera motsättningen mellan wixáritariernas och det statliga rättssystemets uppfattningar så som de tar sig uttryck i rättsprocessen. Avsikten är att förstå varför rättsprocessen uppstått och vilka intressen wixáritarierna har att delta i den. Som en studie av en tvist hänför sig undersökningen till rättsantropologins område och mer allmänt till politisk antropologi. Frågan om wixáritariernas samhälle och förhållande till staten anknyter till den antropologiska diskussionen om korporativa indiansamhällen. En tredje utgångspunkt är James C. Scotts syn på förhållandet mellan staten och lokala jordägosystem. Undersökningen grundar sig i första hand på textanalys av rättegångsmaterialet. Wixáritariernas argument i rättsprocessen analyseras mot bakgrund av etnografiska beskrivningar, och dessa jämförs med rättens argument. Som data används dels rättsliga dokument, dels etnografisk litteratur. De rättsliga dokumenten består av rättens utslag i tvisten, wixáritariernas rättsinlagor och andra skriftliga dokument som de hänvisat till som bevis i rättegången. Den etnografiska litteraturen består av antropologiska studier av wixáritariernas samhälle och jordägosystem. Dessa källor kompletteras med uppgifter insamlade genom fältarbete i Mexiko. Undersökningen visar att wixáritariernas samhälle kan ses om ett socialt nätverk grundat på rituella och politiska band som kretsar kring ceremonicentrum. Genom dessa band förankrar gruppen sig i territoriet. I rättsprocessen argumenterade wixáritarierna för sin äganderätt till marken genom att betona att invånarna bildade en gemenskap som var bunden till marken genom invånarnas band till förfäderna. Enligt rättens syn är samhället en areal avgränsad av råmärken och gränslinjer definierade av den mexikanska staten. Trots att den mexikanska staten i princip erkänner indianernas kollektiva jordägande beaktar den inte deras samhälleliga tillhörighet och organisation då de jordrättsliga gränserna dras upp. Utgångspunkten för marktvisten var wixáritariernas försök att få sin sociala, rituella och politiska organisation att sammanfalla med statens jordrättsliga indelning av området och därmed reintegrera hela det korporativa indiansamhället i alla sina aspekter.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: intiaanit
kantaväestö
maaoikeus
Meksiko
oikeusantropologia
wixarikat
rättsantropologi
indianer
Mexico
urbefolkning
jordrätt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record