Toimintolaskenta ja toimintojohtaminen yliopistoissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10792
Title: Toimintolaskenta ja toimintojohtaminen yliopistoissa
Author: Riekkola, Mika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-11-22
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10792
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan toimintolaskennan ja toimintojohtamisen soveltuvuutta yliopistojen laskenta- ja johtamismenetelmäksi kirjallisuuden, artikkeleiden ja case -tutkimusten perusteella. Tutkielmassa käsitellään toimintolaskennan ja -johtamisen syntyä ja teoriaa sekä menetelmän peruskäsitteitä, jotka ovat välttämättömiä menetelmän hahmottamiseksi. Lisäksi selvitetään menetelmän syntyyn johtaneita syitä eli perinteisten kustannuslaskentamenetelmien puutteita, joita toimintoperusteisella menetelmällä on lähdetty korjaamaan. Esimerkkejä perinteisten menetelmien tuottamista virheellistä laskelmista ovat usein julkisuudessa esitetyt tutkintojen hinnat, joihin laskennassa on jätetty täysin huomioimatta yliopistojen tehtäväkentän laajuus ja monimutkaisuus. Peruskäsitteiden läpikäymisen jälkeen käsitellään yliopisto-organisaation erityispiirteitä, jotka vaikuttavat tämän alun perin valmistavaan teollisuuteen tarkoitetun menetelmän käyttöön. Tämän jälkeen sovelletaan esiteltyä menetelmää yliopisto-organisaatiossa ja käydään läpi sekä mahdollisuuksia että ongelmia, joita toimintolaskenta tuo mukanaan. Tutkielmassa käsitellään neljää eri toimintolaskennan sovellutusta, jotka on toteutettu sekä suomalaisissa että ulkomaalaisissa yliopistoissa. Toimintojen avulla organisaation toimintaa voidaan mallintaa ja saada aiempaa täydellisempää tietoa organisaation toiminnasta. Näin toimintaan liittyvä epävarmuus vähenee ja organisaatio pystyy reagoimaan hallitummin muuttuvaan ympäristöön. Mallintamisen lopputuloksena on yksinkertaistettu malli, joka sovitulla aggregointitasolla kuvaa organisaation toimintaa. Tämän mallin avulla tuotekustannukset voidaan laskea ja organisaation johto pystyy ohjaamaan toimintaa. Näin saadun kustannustiedon avulla voidaan tehdä päätöksiä niin hinnoittelun, tuotevalikoiman kuin organisaation rakenteen optimoinnin suhteen. Toimintolaskennan ja -johtamisen olemassaolon oikeutus perustuu epäsuorien kustannusten kohdistamiseen tuotteille ja palveluille sen mukaan, miten ne syntyvät, eikä sen mukaan, mikä on kätevintä. Tämä pätee myös yliopistoissa, joissa kustannukset kohdistetaan aiemmin käytetyn oppilasmäärän sijasta todellisen resurssikäytön mukaan. Tuloksena on tarkkaa kustannusinformaatiota, joka on hyödyllistä kaikkea yliopiston päätöksentekoa ajatellen. On kuitenkin muistettava, että huomiota ei keskitetä vain kustannusten laskentaan, hallintaan ja karsimiseen vaan toiminnan on kokonaisuudessaan pohjauduttava organisaation tavoitteisiin, tehtäviin ja strategiaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ABC/M
toimintolaskenta
toimintojohtaminen
kustannuslaskenta - yliopistot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.91Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record