Virkavalta, väkivalta ja intiaanielämä Ecuadorin Amazoniassa, Quichua- ja shuar-naisten identiteetin rakentuminen konfliktien keskellä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10830
Title: Virkavalta, väkivalta ja intiaanielämä Ecuadorin Amazoniassa, Quichua- ja shuar-naisten identiteetin rakentuminen konfliktien keskellä
Author: Vohlonen-Córdova, Anna
Contributor: University of Helsinki, Social and Cultural Anthropology (Department of Sociology)
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa on pohdittu, miten olla Ecuadorin Amazonian alueen quichua- tai shuar-nainen vaikuttaa naisten tapoihin suhtautua ympäröivään yhteiskuntaan. Tutkimuksessa on analysoitu, kuinka perinteinen sukupuolten välinen työnjako ja sille annetut symboliset arvot vaikuttavat siihen, miten naiset hyväksyvät heihin kohdistuvan väkivallan ja toisaalta oikeuttavat väkivallan vastustamiseen. Tutkimus perustuu vuoden mittaiseen kenttätyöhon 1998-1999. Aineisto koostuu tärkeimpien informanttien haastatteluista sekä osallistuvasta havainnoinnista. Tutkimuksessa on myös tarkasteltu, kuinka naisten puheet naisena olemisesta ja konflikteista, varsinkin perheväkivallasta, liittyvät laajempiin Ecuadorin Amazonian aluetta koskeviin muutoksiin ja yhteiskunnan hierarkkisiin rakenteisiin. Käsittelen naisena olemista hyvä nainen -käsitteen kautta. Tutkimuksessa on kuvailtu, kuinka naisena oleminen ja siihen liittyvät velvollisuudet ovat voimakkaasti sidoksissa maahan ja chacran viljelyyn. Tämä on aktivoinut monet naiset vastustamaan ympäristötuhoja ja puolustamaan oikeuksiaan valtion ja ylikansallisten yhtiöiden edessä. Useiden naisten miehet kuitenkin vastustavat osallistumista ja rankaisevat siitä. Naisena olemisen edellytyksistä osa voidaan johtaa myös katolisen maailman mukana tuomiin ajatuksiin naisesta kärsivänä ja uhrautuvana. Nämä ominaisuudet näyttäytyvät naisten puheissa siitä, miten naisen tulee konfliktitilanteissa ja itseen kohdistuvan väkivallan edessä käyttäytyä, ja selityksinä siitä, mistä väkivalta johtuu. Tutkimuksen loppuosassa on pohdittu, kuinka naisten tavat hahmottaa parisuhteen dynamiikkaa ja naisena olemista kertovat muun muassa suhtautumisesta omaan identiteettiin, ja intiaaniuden kokemiseen. Mitä nainen tekee konfliktitilanteessa, eli hakeeko hän turvaa valtion tarjoamista palveluista, perheeltä vai selvittääkö hän itse ongelmansa, kuvaa suhdetta laajempaan yhteiskuntaan. Tutkimuksen keskeisin johtopäätös on se, että Quichua- ja shuar-naisten käsitykset hyvästä naisesta perustuvat edelleen työnjakoon - chacran viljelytaitoon sekä chichan- ja keramiikantekotaitoihin. Hyvä nainen ?käsitteeseen sisältyy kuitenkin myös maan valtaa pitävien käsitykset naisena olemisesta sekä quichuoiden ja shuarien työnjakoon perustuvat ajatukset sukupuolten erilaisista rooleista.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/10830
Date: 2001-01-08
Subject: etninen identiteetti - naiset - Ecuador
työnjako - seksuaalinen identiteetti - Ecuador
konfliktit - sukupuoliroolit - Ecuador


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record